Scheepvaarthoek goed in herstel Marktberichten Schepen op de wereldzeeën VAN AMSTERDAM TROUW/KWARTET ZATERDAG 15 APRIL 1972 ECO\OM1E FI\A\CIE\ TM K2r» Ook Unilever vast gesteld Frankfort lager AMSTERDAM Op het Beursplein waren de scheepvaartfondsen vrijdag goed in herstel. Kon. Boot, dat don derdag na het dividendvoorstel zes gulden moest prijsgeven, kon nu 3.70 aan de koers toevoegen door een stijging tot 166.50 maar de kroon spande wel de HAL, die 30 cent lager opende op 105,50 om daarna omhoog te schieten tot 110. Van Ommeren was een punt beter op 316 en Scheep vaart Unie voegde op 86.70 0.80 aan de vorige notering toe. Tot de koplopers behoorde vrijdag ook Unilever. De steeds betere resul taten en de behoorlijke vooruitzichten leiden tot een 2.60 hogere opening en dat bleek geen vergissing, want tijdens de officiële handel steeg de koers nog 0.40 tot 141. Ook het jaarverslag van Philips werd getuige de ƒ0.80 hogere opening op 49.40 goed ontvangen. Onder druk van mogelijke ontslagen bij Duphar trad later echter een lichte reactie in met als resultaat een slotkoers van 49. Van de overige internationals was Kon. Olie zeven dubbeltjes beter o> 119.50, maar Akzo (-ƒ 1.20), Hoogo vens (-ƒ 0.10 en KLM (-ƒ 0.70) kon den het oude niveau niet handhaven. Bij de^ cultures boekte Deli op 121.40 een avans van 1.10, maar de twee anderen moesten een kleinig heid prijsgeven. De banken waren vrij succesvol: ABN steeg 4 tot 329 en AMRO-bank deed het relatief zelfs beter met een 2 hogere koers op 74.50. Heineken zag kans 1.50 te klimmen. De lokale markt was ook vrijdag weer vast Uitsohieters waren hier EN-Nill- mij met een winst van 6.50, Else vier dat 15.50 hoger noteerde op 496 en Macitosh, dat een goede divi dend aankondiging honoreerde met een 9 betere prijs. Goed waren ook Reiss 5 naar 65) en Van der Grinten, die ex dividend 4.60 hoger was. Andere stijgingen boven het gemid delde boekten Albert Heijn 4) en Erdal met 6, Bijenkorf met 3.50, Bols met 3.50, Meteoor met 10 pnt, Ver. Glas met 15 pnt BAM met 3. Eeonosto met 1.60, Amalga met 1.50 en Kluwer met 2. Stevin kreeg een bijna 4 hogere biedkoers en Van Nelle ging 11 pnt omhoog. Meneba was 13 pnt in reactie. Wereld haven moest 2 terug, Gist 2 en Naarden 1. Voor de twee nieuwe BNG-leningen, waarop vrijdag de inschrijving open stond, bestond een goede belangstel ling volgens de beurs. AEG Bad An Bemberg Cont! G Daimler Dcinag Bayer Harp B Hoechst Hoesch Klockner Mannesm 13/4 14/4 1S3M>183.20 167.80164.80 68'i 68 121% 120b 4llb 414 223.80 217 152%150.50 90.80 305 170 171.10 17% ex 127%127.90 183.20 188 Rh W El Siemenj Ver G1 Volksw Wlntersh Commerzb Feiten K Chem Lufth Unifondi Philips Kon O Unilever 13/4 14/4 187b 184 168.20269.50 269 270 163.30160.50 154152.90 247b 243 247 246 423 423 76% 78.50 28 28 47.80 48.25 118118.50 .36%b 139 Brussel hoger Brufina Electr Cock Govaert Metal H Petroflna 13/4 14/4 1260 1290 6120 6130 1132 1160 1610 1625 4995 4875 4850 4660 Soc G Sofina Solvay Union M Engelb Kon O Londen lager Br Petr Court Beers Distill Dunlop EMI Gen El 1CI Imp Tob R Tinto Shell T 13/4 14/4 303% 296% 508% 492% 132% 12914 267% 270% 186% 18514 195 191 221 215 185% 182% 253 248 113% 111% 230% 227% 306 298 Tangan Unilever Union C Vlckers W Worth 2% Cons 4 Fund 3% War Al Brew G U Stor In Nick Sel Tr 13/4 14/4 2700 2695 3540 3565 2580 2620 1550 1600 1645 1650 13/4 14/4 177% 177% 371% 367% 225% 224% 112% 110% 137 134% 28% 28% 98% 98% 41% 41% 115% 114% 319 316 KAPELLE. Fruit Golden delicious 1 80 42-46 1 75 44-46 1 70-80 40-45 1 70-75 39-46 1 65 31-32 Winston 1 80 0.10 conference 1 60 86 - 55 71 kasaardbcun p d 200 gr l l.il- 1 23 2 79-94. BROEK OP LANGENDIJK Groenten 7.000 kg uien 1 30-40 7.50 40-60 6-6.90 60-80 10 10 2 30-40 6 10 40-60 5-5.10 60-80 5 00 SO 13.30 4700 kg witlof a2 55-79 b2 17-27 30.000 kg rode kool a 8-23.10 b 8-8.50 28.000 kg gele kool a 9-25 b 8 20.000 kg deense kool 6-17. granen en zaden AMSTERDAM Gedurende de afgelopen week konden de prijzen op de graanmarkt over het algemeen Iets verbeteren. In Franse mals werd veel omgezet. Diverse zaken kwamen in dit artikel tot stand op opril- passage voor prijzen oplopend van ƒ035,50 tot 35.80. op mei passage van 35.65 tot 35.75, op Juni passage van 35,75 tot 35,81 en op lste helft Juli passage van 36,- tot 36,10. N. Amerikaanse No 111 mals In stomende posities kon kopers vinden voor 5,70 toij 5.72. zVppr aflading aprllh- werd van 5,69 iot 5.71 betaald en voor aflading me 5.73 en 5 74. Aflading Juni werd aanvanekelljk voor 3 5.81 verkocht, doch liep daarna geleidelijk omhoog, zodat tenslotte S 5,86 gemaakt kon worden. Platamais in stomende posities bracht S 6,70 op. Op aflading april werd iets gedaan voor S G.77 t tot 6,80 en op afladlng Juni voor 6,84 tot 6.86. Inlandse gedenatureerde tar we bracht onveranderd 34,25 op. doch d* omzeilen waren beperkt. KATWIJK AAN DEN RIJN. 13 aprU Groenteveiling waspeen AI 400-770. AII 260-720, B 1 780-1070. C 1 520-600. C II 160- 410, selderij 28. uien 210-230. prei II 30, Tokio verdeeld Parijs onregelmatig 13/4 14/4 Beers 34.90 34.50 Niche* 166.20164.90 188187.60 AKZO 104.70103 50 Banque P 260 261 Kot», Olie 181.50182.10 Banyu Ph Dai Nip Fuji Tsu Sharp Hitachi 13/4 14/4 Honda 74.50 74.50 Koinatsu 92.80 94 Kubola Pechlney 168.90168.10 Matsush Peugeot Unilever St. Gob 358 Nippon El 209.50212.20 Ricoh 181.10181.50 Sony Talsel Takeda Tokio M F Toshiba Toyota M Fuji El Ikegai Nomura Pioneer E Sankvo Sanya El Yoko Gawa rabarber 53, raapstelen 16. radijs 25. witlof I 45-61. II 21-22. MARKT (VEE) (NLC) LEIDEN 14 april Veemarkt: stieren 30. melkkoeien 90. vette koelen 210. vare koeien 375, pinken 25. graskalveren 17. vette kalve ren 25, vette schapen 70. fokschapen 80. vette lammeren 495. lammeren 175. varkens (zeugen) 44. schrammen 28, biggen 417. geiten 36. Noteringen: stieren (fok) 1350-1700. stieren (slacht-) 5.30-6.10. melkkoeien 1550-2050, vet te koeien 5.80-6.10-6.70. vare koelen 1100- 1500-1800-2200, pinken 100-1400, graskalve ren 750-150, vette kalveren 4.70-4.85, vette schapen 80-160, fok schapmet 1 lam 225-250, Idem met 2 lammeren 275-340. vette lamme ren 135-165-215. zeugen 495-550-600, schram men 115-135, biggen 82 50-92.50-97.50, geiten 10-100. Handel: stieren fok: redelijk, stieren slacht: vlug, melkkoeien: willig, vette koeien: vlug. varekoeien: redelijk-goed, pinken: vlug, vette kalveren: vlug, graskalveren: vlug, oude schapen: vlug. vette lammeren: vlug, fok schapen met lam: vlug, zeugen, schrammen en biggen: stug, geiten: vlug. BETAALBAARSTELLING Shell Oil Company 77: 16.—. Am. Cyana- mid Co 106: S.28. Airco Ine 104: 5.06 Martin Marletter Corp 42: ƒ3.59. Celancse Corp 27: 6.55. Consolidated Edison Co of New York 27: 22.07. Cont. Telephone Corp 28: 5.33. The Greyhound Corp 31: ƒ6.66. Akzona Ine 5: ƒ6.61 Sears. Roebuck Co 28: ƒ9.28. Swift Co 19: ƒ4.44. Investors Mutual Ine 7S 2 55. Boston Common Stock Fund 25: 1.01. BEURS VAN GENEVE GENEVE, 14 april IIT $7.78 24.92) Fund of Funds $9.40 30.10) on IVM 15.96. AMSTERDAMSE WISSELKOERSEN Contante koersen. 14 april. Londen 8.3665-715. New York 3.20725-325. Pa rijs 63.645-95. Brussel 7.2665-715. Frankfurt 100 940-90. Stockholm 67.045-95. Zürlch 83.225- 75. Milaan 54.965-5.015. Kopenhagen 45 845- 95. Oslo 48 570-620 Wenen 13 S9-90. Voor bankpapier gelden op 15 april de vol gende koersen- Eng. i 8.27-47. Am-tik. 3.17-23. Can. J.16-23. Fr. frs. 63 uO-66.50. B. frs. 7.21-36. D M 100.00-1.50. Zw. kr. 66.00-67.50. Zw. frs. S2.no-84.00. Lires 53.75-56.25. D. kr. 43.25- 4 5 kr. 47.75-49.25. O. sch. 13.80-14.05. Port esc. 11.85-12.45. Sp. peseta 4.90-5.15. Fin mark 76.25-78.25. Joeg. dln. 17.50-20 50. Griekse dr. 10.40-11.40. GROTE VAART ABEL TASMAN 13 te Tilbury. ADONIS 15 te Baltimore verw.. ALCOR 14 450 zw Tenerlfe Rotterdam Landsend i vn Belfast Amsterdam Rotterdam. ALGORAB 14 r Santos. AMMON 13 50 zw Point a Pitre. AMSTELHOEK 13 Hamburg. AMSTELHOF 13 vn ir Vancouver. AMSTELVEEN 10 1140 w San Francisco nr Noord Korea. ANCO NORNESS 13 60 ozo Tobago nr Pto Rico. ANTILLA CAPE 14 te Amsterdam. ARES 13 to Port of Spain. ARTEMIS 13 vn Kingston nr Maracalbo, ATLANTIC CROWN 14 te Rotterdam, ATLANTIC STAR 13 vn Greenock nr Hallfax. BILLITON 14 te Ham burg, BOTHNIABORG 13 te Delfzijl, CALA- MARES 17 te Cristobal verw.. CARBODRA- GON 13 vn Rotterdam nr Philadelphia. CARTAGO 13 360 zzw Bermuda nr Cork, CASTILLA 15 Ie Tripoli verw CHARIS 14 te Georgetown, CHEVRON AMSTERDAM 14 te Port Everglades, CHOLUTECA 13 vn New Haven nr Rotterdam, CHEVRON ROTTER DAM 13 420 olz Surabaja nr Singapore, CHIRON 14 vn Kunchal nr Hamburg, DIOGE NES 14 vn Antofagasta nr Ho, EEMHAVEN p 13 St. Vincent nr Antwerpen. ESSO EURO POORT 13 10 z Dover nr Tenerife. GAAS- TERDIJK 14 vn Grangemouth nr Savannah, GIESSENKERK 14 te Kaapstad. GRAVELAND 13 te Santos, GREBBEDIJK 13 vn Hamburg nr U.S.Golf, GULF HANSA 13 1000 wzw Cocos eil. nr Hlmeji, HERCULES 14 te Curacao, HILVERSUM 13 vn Bermuda nr Freeport. HOLENDRECHT 14 vn Antwerpen nr Philadelphia, HOLLANDSDREEF 13 vn Manilla nr Hongkong. ILIAS 13 te Rotter dam. JASON 14 vn Pto Ordaz nr George town. KARACHI 13 vn Balikpapan nr Singa pore, KHASIELLA 14 vn Tripoli nr Ploce. KOPIONELLA 14 te Pta Cardon. KREON 14 vn Maracaibo nr Aruba. KYLIX 14 ie Rotterdam. LEERSUM 13 vn Boston nr Phila delphia. MAIN LLOYD 13 vn Bangkok nr Port Klang. MEMNON 14 vn New York nr Aruba, MINOS 14 vn Kingston nr Rio Haina. NEDER EBRO 13 20 w Kp Finlsterre nr Danges. NEDER RIJN 15 te Auckland, NEDL- LOYD KINGSTON 13 vn Kaapstad nr Walvis- baal. NIEUW HOLLAND 14 te New Castle. OUWERKERK 13 64 ozo Kp de Goede Hoop POELDIJK 14 te New Orleans. ROTTERDAM 14 te New York. RIJN 13 vn Destrehan nr Odessa. RIJNBORG 13 te Delfzijl, SCHEL- DELLOYD 14 vn Rotterdam nr Bremen, CEftK 14 te SCHIEKE1 i Amsterdam, SINON 14 New Orleans nr Laguaira. SIMONSKERK 13 vn Bilbao nr Rotterdam. SLIEDRECHT 13 vn Cadiz nr Pisco. SLOTERKERK 13 335 wnw Luderitzbaal nr Kaapstad. SOCRATES 13 vn Hamburg nr Bremen. SOLON 13 vn George town nr Baltimore. STATENDAM 14 vn St Maarten nr New York. STRAAT CHATHAM 13 25 n Timor nr Fiji, STRAAT FUSHIMI 13 vn Salvador nr Kaapstad. STRAAT HONSHU 13 te L.Marques. STRAAT KOBE 12 vn Hongkong nr Singapore. STRAAT LOMBOK 13 vn Penang nr Dar es Salaam. STRAAT MAGELHAEN 14 te Abidjan, STRAAT NAGA SAKI 13 340 zo Saigon nr Durban, STRAAT VAN DIEMEN 14 400 no Singapore nr Hongkong, TALAMONCA 14 vn Galveston nr Cristobal. TAMARA 14 te Sydney, TANAMO 13 800 zw Azoren nr Cristobal. THAMESHA- VEN 14 te Buenos Aires, TOLTEC 13 vn Llvorno nr Cristobal. WESTERKERK 13 vn Keelung nr Mojl, ZAFRA 13 vn Mlri nr Singapore, ZARIA 13 vn Mena al Fahal nr Jebeldhanna, ZONNENKERK 15 te Papeete ACHILLES 14 700 zw Azoren nr Curacao. ALKMAAR 14 390 Mastra Eil. nr Mena al Fahal. CHEVRON NAPLES 14 20 zw Kp Finlsterre nr Antwerpen. CHOLUTECA 14 te Rotterdam, DAPHNE 14 680 o Guam nr Honolulu. GORREDIJK 15 te Panama Citlj verw. HOLLANDSDUIN 14 250 zo Muscat nr Bandar Shahpour, HOUTMAN 14 130 no Mombasa nr Tanga. KENIA 14 500 ozo Colombo nr Perzische Golf, KHASIELLA 17 te Ploce verw, KOPIONELLA 13 te Pta Cardon verw. LEIDERKERK 14 340 z Muscat nr Dubai. MISSISSIPPI LLOYD 13 te Penang. NEDLLOVD KEMBLA 12 te Durban. OMMEN- KERK 13 vn Durban. OOSTKERK 14 180 z Las Palmas nr Le Havre. PHILINE 15 te Seria Port verw. PURMEREND 15 te Djibouti verw, SAFOCEAN AMSTERDAM 14 550 zo Tamatave nr Fremantle. SCHELDE LLOYD 14 te Bremerhaven. SPAARNEKERK 14 te Yoko hama. STRAAT TOW A 16 te Takoradi verw STREEFKERK 14 te Otaru. TJIWANGI 14 te Kaohsiung verw. VIANA 13 te rede Bandar Mahshahr, WALCHEREN 14 300 n Dakar nr Australië, ZAFRA 15 te Bukom verw, ZARIA 14 t« Jebel Dhanna verw. GOUD EN ZILVER AMSTERDAM De notering van goud Is vrijdag verder gestegen tot 5080-5230 15070-5220) Jer kg De prijs van zilver daalde tot 158-170 (161-173.50) per kg. Opgave Drijfhout. gedaan en bieden. gedaan en laten, bieden, t laten, exdlvldend, a exclaim C certificaten, NRC nlet-royeerbare certificaten, NB Nationaal Bezit, B aandelen B. V.K. vorige koers. O.K. openingskoers, E.K. koera eerste tijdvak, LJC koers tweede tijdvak, VRIJDAG 14 APRIL 1972 FONDSEN MET DOORLOPENDE NOTERING (OBLIG.) 16% II 6% III 61 IV 6% V.K. 106.2 106.2 105.3 105.1 105 6 105.5 105.8 105.2 104 105.8 102 3 102.3 103.8 101.4 100.9 100.9 1009 99.1* 99.1* 99.1* 99 1* 97.4 96 6 94.8 94 2 94.2 91.5 91.4 105.4 106.1 106.15 99.05' 99.05' 99.05' 3% 3V« fclc.3% I-II 3% I-II 3% 13% n 3% -B.O.3 3 b..'46 1000 3 Z O. 2% X37A 3 Grb 64 3 iw'52 18% 1089 109 109.1 18% 103 1 108 108.1 18% 105 8 105 6 105.6 18% 107.1 107 107 0-78 I 8% 108.8 108.5 108.5 0-7 II 8% 108 108 108.1 08% 105 105 105.1 0-'96 8% 105 3 105.1 105.3 18% l'75 3 105.4 105 1 105.2 105 105.3 105.4 118 104.6 104.5 1045 9118 104.6 104 4 104.4 96.4 94.8 94 2 94.2 91.5 91 4 90.1 90.9 88.4 90.2 87.9 86.3 99.7 55.2 74.6 97 5 BNG'70-76 8 BNG'71 '82 8 BNG'83 8 BNG'70 79 7% BNG'71-82 7% BNG 72-73 7% BNG'69 IIII 7% BNG'69 II 7% BNG 71 7% BNG '71 7% BNG'72 7% BNG'66 I 7 BNG'66 II 7 BNG'66 III 7 BNG'66 IV 7 BNG'69 7 BNG'67 I-n 6% BNG'68 I-n 6% BNG'66 6% BNG'67 16% BNG'67 n 6% BNG'67 m 6% BNG'68 16% BNG'68 II 6% BNG'68 in 6% BNG'66 6% BNG'67 6% BNGwblOOO 57 6 BNG 1965 I 6 BNG'65 II 6 BNG 58 5% BNG'64 5% BNG'65 I'90 5% BNG'65 II 5% BNG'65 5% BNG'58 5% BNG'64 5 BNG'65 5% BNG'58 5 BNG'64 I 5 BNG'64 II 5 BNG'58 1-1114% BNG'58 59 I 4 BNG'59 I 4% BNG'59 I-II 4'/* BNG'60 I-II 4%. BNG 60 m-V 4% 89.6 BNG'62 I-III 4% 85.5 BNG'62 IV 4% 84 7 BNG'52 I 4% 85 BNG'52 11114% BNG'52 4% BNG'56 I-III 4% BNG'60 4% BNG'61 4% BNG'63 I 4% BNG'63 1I-III 4% 81 9 105.5 104.6 104.9 105 103.3 103.6 102.3 102.3 102 6 102.5 101.25 100.5 1004 1U0.4 100.4 100.9 99.3 99.3 98.1 97.8 97.8 97.7 97.6 97.65 97.6 96.7 95.7 97.3 95.4 95.5 95 93.9 93.7 93.7 92.1 93.3 90.9 90.1 90.95 96.1 88.6 88.4 88 3 83.2 94 78.1 84 2 78.9 105.5 104.5 104.5 105.1 103.3 103.8 102.2 102.2 102.4 102 6 101.2 1005 100.4 100.4 100.4 100.9 99 3 993 97.9 97.7 97.8 97.8 97.6 97.7 97.6 96.6 95.6 97.5 95.4 95.4 93.9 93.5 93.5 92.05 93.6 90.8 899 85.4 84.7 88.4 82 2 81.9 104.4 105.2 103.3 103.8 102.3 102.3 102.4 102.6 101.2 100 6 100.5 100.5 100.8 BNG'61 4 BNGstaf 47 3% BNG'54 13% BNG'54 II 55 3% SNG'55 II 3% BNG'56 3% 87 BNG'5413% 77.5 BNG'54III-I1I3% 77.1* BNG'54 IV 3% 76.5 BNG'55 3% 871 Claims, Scrips, Stockdividenden e.d. ABN 6.33 16.20 16.4 Heinek. A 26.5« 26.55 Heinek.Bierb. 28 28 02 28.1 Robeco 16.30 6.33 AANDELEN, (N-B) CERTIF. VAN AANDELEN Later gedane koersen 67.81 67.7 67.6 67.8 67.71 67 6 67.51 67 2 67.1 67 324 325 326 327 328 329 V.K. O.K. 73.1' 45.5 1211 120.8 120.7 121 73.3 73.4 73.5* 73.8 74 74.2 74.5 121.3 121.2 121.5 121.8 121.6 121.4 106.8 107 f tr.Mij Nat.B. derl.C. ren NR 34.81 124 2 118.3 162 8 194.5 85.9 1381 2821 261.5 106.5 107 107.5 108 69.51 69.2 69.5 69.7 60.3 84.5 84.1 124.5 124* 124.5 124 119 3* 119.3 119.4 119.2' 1691 167 166.5* 167 87.5 87.3 87 87.4 317.5 317 316.5 317.5 317 49.4 49.5 49.3 49.2 49 194.5 86 5 140.6* 252 141 1235 119 31 1193 119.4 119.51 119 4 119.5 167.51 166.5 166 165.5 166 166.5 83.8 87.5 881 87.8* 881 317.5 317 3165 317 316 49.21 49.31 49 1* 49* 141 140.9 140.8* STAATSLENINGEN "93 6% 6% Ï6%% 03 100 3 500 3 Iit.'7l 7% int'67 6% nt.60 5 pt.59 4 nt.62 4% 1065 104 106§ 105.5* 1051 101.6 100.5 100.25 99.3 99.3 99.3 97.6 97.6 97.6 97.6 94.8 1061 1061 103.6 106S 1065 103.5 f 102§ 100.1 100.8 995 99.2 99 2 97.6 97.6 97.6 97.6 95.1 93.3 74 3 74.3 90.5 90 5 ovincies en gemeenten [52 4% 'J3 4 W'47 3%% 1000'5'2 4 n'52 4% -o2 4% •09 100 3 1 34.V '"4 3 ni 4% -4% "52II4% %4% 564% 86.75 83.3 87.6 84.9 88.5 59.15 31.5 83.6 75 88.5 85.9 88.5 88.5 85.5 Haag'54 3% Haarl.'56 14% Haarl.'51 4 Hengelo'56 4% Hertb.'52 II 4% H'sum'56 4% Ld'52 II-III 4% Leeuw'52 4% Leid.'52 IV-V 4% Leid.'56 I-n 4% Noordh/56 4% Nljm.'52 14% R'dam'65 5% Utr.'52 II 4% Utr.'52 IV 4% Vlaard'51 10 Voorb/52 4% Zd-Holl.'52 4% Zwolle'52 4% 88.5 859 85 9 88.5 112.5» 87.85 Beleggingsmaatschappijen Bank, Kred. en Verz.wezen 104.1 103.8 103.8 127.5 ABN'75-76 8% ABN'70 8 ABN'71 8 ABNsp '68-'72 ABNsp.'69-75 ABN 1970-76 ABN 1971-76 ABN 1971-72 AMRO'69-75 8% AMRO'69 I II 8 AMRO'70 Ree 8 AMRO'71 Ree 7% 103 3 AMRO RKobl7% 103.4 AutoF '64 6 Avista'60 5 BvBouwn.'65 6 BvBouwn.'63 5 104.6 103.2 103.6 92.5 Bankm.enH 7% BankMcnH. 7% BNG'52 II 4 BNG Rsp'52 BNG Rsp 100'58 BNG RSP 500'58 BNG 100%9 C BNG 100'59 D BNG 100'59 E BNG Rsp'62 I BNG 62 II BNG Rsp'62 UI 104 5* 102.2 101.2 104.6 103.2 103.9 103.2 1GÖ.1 90 93 87.7 85.2 104.8 101.5 101 2 82 213 8 173.2 173.2 165.2 156 148.8 1415 125» 137.4 BNG Rsp'64 BNG Rsp'65 BNG Rsp'66 I BNG Rsp'6o II BNG Rsp'66 III BNG Rsp'67 I BNG Rsp'67 II BNG Rsp'67 III BNG Rsp'67 IV BNG Rsp'67 V BNG Rsp'67 VI BNG Rsp'68 I BNG Rsp'68 II BNG Rsp'68 III BNG Rsp'68 IV BNG Rsp'68 V BNG Rsp'69 IV BNG Rsp'69 V Ex.Fin.'66 7% Exp Fin.'71 7% Exp.Fin.'58 I-II FrHollBnk H 5% FrHollBnk D 3% Gem Adknt 3% Gr.Ind Cr'66 7% Gr.Ind.Cr.'68 7% Gr.Ind Cr'65 5% Gr.Ind.Cr.'58 5% Gr.Ind.Cr.'64 5% Gr.Ind.Cr '52 5 Gr Incl Cr.'59 5 Gr.Ind Cr.'63 4% Grlnd.Cr'53 4% Gr Ind Cr.'56 4% Gr Ind Cr.'54 4 C.r Ind Cr.'55 3% Gr.Ind.Cr '56 3% HABA'55 4% HABA'56 4 IKABel mij LeasePlanNed Mavic'56 4 Mavic'55-56 4 MeesHope'62 5 MeesHope 4 Midd.Cr '62 4% NBMkr'66 7 NBMkr'66 6% NBMkr'66 6% NBMkr'65 5% Nat Inv.b.'58 4% Ned.Cred.b. 8% 148.8 143.3 144.3 143.2 142.2 133.4 132.2 131.4§ 131 128 1292» 127.3 125.3 126.8 120.7 1255 129» 128 3t 101.4 100.5 97.6 97» 100.55 100» 89 3 85.5 148 8 143.3 144.3 143 2 129-5* 127.4 125.4 126 7 120.5 125» 129 128.4 101.5 100.3 99.6 100* 100.1 95.9 89.8 1042 GENOTEERDE FONDSEN 13/4 14/4 Totaal 398 303 Hoger 154 165 Lager 83 85 Onveranderd 61 53 ANP-CBS gemiddelden 1963 100 Int.Conc. 100.5 101 1 Industrie 131.1 131.7 Scheepvaart 113.9 1155 Banken 128.1 128.9 Handel enz. 118.5 119.4 Algemeen 116.1 116.9 NMB'70 8% 105.7 105.5 NMB'70 8 103.3 103.1* NMB'71 8 104.4 104.3 Ned.Ontw.B 7 99 6* 99.6* Ned.Ontw.B 6 94 94.2 Ned.Wat.b. 8% 105.5 105 3 Ned .Wat. 1971 8 104.4 104.3 RijnDisc.B Tl 8% 104.1 104* Slavenb. B. '71 102 102 HYPOTHEEKBANKEN AlgJIpX-IJ 3 733 73 Arnh.H-K 3 751 74.7 Bataafse AA 3% 72.8 73 Fr.Gr.M. 8% 105* 105.5 Fr.Gr.Hypb.'70 104.4 104.2 Fr.Gr/71 8 102.7 102.5 Fr.Gr.H 8 102 102.2 Friesch. 71 7% 102.1 102.5 Fr.Gr.C 7% 101* 101.5* Fr.Gr.A 7 99.5 99.5 Fr.Gr.Q 7 99.8 99.5* Fr.Gr.Q 7 99.6* 99.5* Friesch K 6% 99.9 99.5 Fr Gr.KII 6% 99.4 99.3 Fr.Gr.J 6% 99.4 99.4 Fr.Gr.DW II 6 93 4 93.4 Fr.Gr.S 6 93.1 93.05 Fr Gr.F 5 85.3 85.5 Fr.Gr.X 4% 85.8 85.7 Fr.Gr DU 4% 88 5[ 86.1 Fr.Gr.Y 4% 83.6 83 6 Fr.H.Hyp.b.Z 8% 104» 104» Fr.Holl.Y 8 100 5 102 Fr.Gr.X 7% 99.5 101 Fr.HolI.U II 7 96.7 99 Früoll.W 6% 94» 96.5 FrJIoll.V 6% 94» 95.5» Fr JIoU.T 6 87.5» 91 Fr.Holl.O 5 832 855» Fr.HolI J» 4% 81.5 83.2 Fr.Holl.R 4% 83 81.5 Fr.HoU.N 3% 83 84.5 FrJJolI.H 3 72 74.11 Gravenh GG 3 73 3 73.5 Gron.Fl-2 3'i 78 78 Gron.H 1 3 73 73.2 Ned.Hyp.Q 3 73 5 73.2 Hyp NedR3 73 5 73.2 Raiff.b.'71 8 103» 102.6* Utr.AB 7% 1004 100.2 Utr. Q 7% 102* 1020 Utr G 7 99 93 1 Utr.O 6% 93 93 Utr D6% 94* 94 Utr Y 6 85.3 85.5 UlrW 6 88 2 86.2 Utr U 4% 82.7 83 Utr V 4% 102.5 101 Westl.DZ 8 98.1 98.2 West R 7 97 97 Westl M 6% 100? 99.5 Westl. X 6 93.2 93 Westl X 6 87.5 87.5 West .Y 5 Va 85.1 85.1 Westl.S 5 88.2 88.2 Westl U 5 86» 86 Westl.V 4% 85.4 85 Westl.T 4% 91* Westl. D 4'/* 84 84.5 Westl L 4 71.5 70.5 Westl H3% 72.8 72.6 Westl.NO 3% 100.7 100.00 WL.RI pa 69 7% 106» 105.35 Westl.U'70 8% 104.6 104* Westl.U'70 I 8% 103.8 103.6 Westl. U' 0118% 104 103.6 Westl U'70 1118% 104 103.6 Westl U'70 8% 103.5 103 Westl.U'71 8 102* 102.05 Westl.U'71 7% 101.95 101.8 Westl. 1971 7% 101 101* Westl U.'71II 7% 101.9» 101.9» Scheepshypotheekbanken Ned Sch.GG 5 92.5* 93» Ned.Sch.EE 3% 82.5 84 Ner Sch UV 3% 71* 72* R'damse AA 5 73.6 89 73 5 E.Ned. AO 5 89.25 E.Ned.APRD 4% 82* 825 E.Ned.AL 4 73 73.5 E.Ned AD 3% 81 81.5 E Ned.AS 3% 73 73 5 E.Ned.Staf ij 69 69 Veenk.X 7% 90 5 94» Veenk.F-G 6 82 9 82.9 Handel, industrie en div. AKZO'62 100 4 Va 90 89 AKZO'62 1030 4% 91.5* 91.5 AKZO'61 4% 90* 90* AKZO'65 6 96 3 06.3 Alb.Heijn'55 4 117 5 118.5* Alb Heijn'59 4 1185 119.5* Alb.Heijn'60 4 11975» 120.25* Alb.Heijn'61 4 119.75» 120.25* Amstel Br '56 5 86! 96.5 Blydenst '63 5 81 5 81.55 Blydenst '54 4 85.5 85.5» Blydenst."55 3% 83.8 84* B.Ruyg.'61 41'* 94 94 BOZ 718% 1CÖ.9 103.5 BOZ 71-86 3% 101.9 102.5 BOZ 64-84 5% 87.7 88* Bred.V.G. 69 8 105 104.5 Bred.Wd 63 5 77.5 77 Bred.V.B 71 8% 103.5 103.5 Bred.V.B.66 7% 100 100.5 Bred.V.B.65 6 94.9 94.5 Bred.V.B.62 5 94.5 94.5§ Brit Petr. '71 8 102.9 102.7 Brit Petr '66 7% 101.9 101.4 Brit Petr '65 6 97.8 97.7 Coop.E 7 101 101 Coop H. 57 5 87 88 Coop M'66 7% 1021 101.7 Copp.M'67 971 97t Coop.M'57 5 93» 93.8 Coop.M'64 5 94» 94» CoopM'60 4% 95 5» 95.51 Coop M Rsp'64 141» 141» CoöpM.Rsp.'65 138.2 1382 Coop Z 64 5 86» 86» Crane Ned.5% 85 85 Duyvis'59 4% 96» 96! ELZH'59 4% 90» 90» ElDordt '55 3% 94.1 94.1 Elsevier 71 8 103.9 103.5* Heineken'68 7 102.5* 1025» Hellm.'43 3% 84.5» 845» Hoogov.'71 8 Hoogov'72 8 Hoogov.'66 6% Inventum '64 5 J.Heybr.'60 5 KempenBeg 6 Kempensch. 3% Kon.FvhAlex 5 Lindeteves 5 LijmDelft 4% Mees B 4% Nat.Gr/61 4% Nat.Gr.'63 4% Nat Gr.'37 3% Nat.Gr.'42-43 3% Ned.Gas 76 8% Ned.Gas'70 8% Ned.Gas'71 8 Ned Gas '72 8 Ned. Gas 72 7% Ned.Gas'69 6% Ned.Gas'66 7% Ned.Gas'66 6% Ned .Gas'68 6% Ned.Gas'65 5% Ned.St.Mijn 6% Ogem'58 5% PCLampe'66 7% PhilipsGlf'72 8 PhillpsGlf'51 4 PhilipsGlf'51 4 PhilipsGlf'48 3% Pont.Kon.Hth. 51 PEGEM'57 I-II 6 PEGUS'57 I-H 6 PGEM'57 6 PGEM'64 6 PGEM'59 4% PLEM'59 4% Reinev.'66 7% RottAntwPT 1 7% R'damRijn 6% R'damRijn5% R'damRijn 4% Rijn Sch. 7% Samp.w.El.P b 8 Schiphol 6 Shell FM '71 8% SHV st.h.ver. 9.3 SHVSH-70 8% SmitSmitNijm 6 SmltNljm."64 5 St.Twente 4'/a Unilever 8 Unilever 6 Ver Glas 5 Ver.Elf55 3% VIHb. 3% Ver.Mach.'69 7% Ver.Mach.'58 5 Ver.Mach.'62 5 Werf Gusto 4% Gezondheidszorg enz. 70.6 67.8 106.45 107.7 103.3 103.4 102.9 101.6 101.4 97 96.1 96.6 96.3 98.55 98» 104 81 5 84.2* 97.25 91.5 102.6 91.6 104.7 103.4 93.6 93 5 loot 81 82 71 45 66.4 106.4 107.3 103.3 103 3 102.8 101.6 101.4 97.2 96 4 965 96.1 98.55 98.5 103.7 83.5 84.5 97.25 91.5* 94 8 99.2 96 93.8 91.6 104.5 106.7 105.2 Aeneas 68 7% 99.1 99.1 Aeneas 7 103 103.4 Anton.LIss.69 8% 103.8 104 August.st.'70 9% 109 109 Bart.72 8% 105 105 Bart.'71 8% 103.6 103.6 Bertilla'70 9% 112 111 Bethl.VrkL'63 5 80 815 ionif .Lw 7% 96 5 96.5 3ronovo 7% 98.2 99.9 3ronovo 6% 91.5 90.5 Ca nullus"71 8% 104 103 Chr V-v.Z.'68 7% 98.5 98.5 Christ.Ziek v. 5 82.5 82 5 Con.Deo 8% 103 102 9 Cong.J Deo'68 7»i 99 98.2 Don Deo 7 95.5 96* Cornelia 7% 98.5 98 5 "oudew. 8% 105 101 Dan deBr.'70 9% 107 107 Diac I.Mepp '7'. 9 105 106.2 DiacJ.Mepp.'69 3 106.5 106.5 Diac I.Mep.'71 8% 104 104 Diac huisM 72 8' 102.1 102.8 Diac.I.Mep '69 7' 99 98.2 Diac hs Ut'71 8% 104 104 't Dorp'67 7 94 94.5 Elisabeth'71 8% 104.5 104 Eudokia 5 84 2 84.2 Eugeria 7 96 96 's-HeerenL'57 5 8S.1» 86 1 H.Loo'57 5 38.8 88 6» 's-HeerenL'51 31,- 84 8 84 6§ Herst K.'71 8% 105.5 104.5 Hcrst.K.'62 4% 31.9 81 Hom.Zkh. 8% 102.1 102.1 Hom.Zkh. 7% 100.1 100.1 Hom Zkh. 7% 975 97» JansGasth.'71 8% 194 104 Jansg.'72 8 101 101.4 Jos.h.Eindh. 3 Va 90 90 JozefDev.'70 9 106 106 LosserHof'71 3% 104.9 104.5 LosserHof'69 8 101.5 101.5 Losse rHoI'68 7 Va 98.2§ 98.2» Maart.w '68 7% 96.5 96 5 MedCVelsen 9", 106.5 107 Oof! Gh U 8% 106 106 Op.Dei'67 7% 97 96 5 Parkhuis 8% 103.5 103 5 Pr.Chr.v. 9% 107.5 107.5 Pr Chr.Zv'69 8% 103.5 104.5 Pr.Chr.Zv'69 8 101.5 101.5 PrZ.hs Dr 9% 111 111 Pr.Z hs-Dr 7% 100.1 100.1 Pr Z 'sH'71 8% 103 103 1 R Hoogland 9 107 107.1 R.Hoogland 8% 105 105 Str.z.(Edei 8%. 103 103 TalmaR'oord 5 86» 86 5 W.Arntszst '65 6 88» 88.5 Z-GS A'f '71 9 106.7 106.1 Z-GS A'f'66 7% 98.3 98.3 Z-GS A'f'68 7% 98.2 98.2 Zvpl H'sum'66 7 95.5 95.5 Zvpl.Zwol '69 8% 104 105 ZvplEnsch 72 8'. 103 103 4 Zonnegloren 8% 103.5 103.5 Zonnegloren 7% 98 5 98.9 Scheepv. cn luchtvaart KLM 7 98 97 8 KLM 5 966 96 6 KLM 4% 94 94 KLM 4% 99» 99.5* Spoor- en tramwegen NedSpw'70 8% 106 5 106.5 Ned.Sp.'57 I-II 43 91.2 91 Ned.Sp.'55 3% 96.1 96.1 NISp 1902 3'% 2 1 2 1 NISp'37 3% 2.1 2 1 NISp'37 II 3% 2.1 2 1 Premie-obligaties A'dC.Ar.'33 3 149.9 A'dC.A lOOO 3 129.8* A'dWb'51 2% 74.5 A'd'56 I 2% 69 A'd'56 II 2% 85.9 A'd'56 UI 2% A'd'59 2Va Breda'54 2% Dordr/56 2% Eindh.'54 2'% Eindh'54 1000 2% Ensch/54 2% Ensch.'54 1000 2% 'sGr h '52 I 2% 'sGr h.'52 U 2% Ned .R.Kr. 2% R'dam'52 I 2% R'dam'52 II 2% Utr'52 2% Zd.Holl.'57 2% Zd Holl '59 2%Rli 83 9 83.4 107.95 76.9 769 82.5 107.05 79 9 76.05 Suriname en Ned. Ant. Sh.Int.F.67 6 89 89 Int. en buitenl. leningen Internationale instellingen Eur.Inv '71 7% 103 103 Eur.Inv.'68 6% 99.5 100 Eur.Inv.'64 5% 91 915 Eur .Inv.'65 5% 91» 91» Europ.Inv. 4% 89,25 89 Europ.Inv. 4% 90.5 90.5* I Am.Dev. 8 101.6 101.6 I.Am.Dev. 7 96,2 97 IntR&Dev.71 8% 104.1 104.2 Int.B Rec/61 4% 86.5 86.5 Int.B.Ree.'62 4% 84.5 84.7 Int.B.Ree.'55 3% 98 98.5 KSG'64 5% 93.6 93.6» KSG'65 5% 93.6» 93.8» KSG'62 4% 81 91 Buitenland België Antw/54 3% 81.5 81 8 Belg.'21 pr o. 4 76* 78 Belg Petr.R 5 95.8 95.7 Brass.'28-'31 44 83 88 Cockerill'37 4 76 75.1 Luik'54 3% 81.5 81.8 Petr 100*57 7% 116 116.5 Petr.1000'57 7% 117.5 117.3 Sabena 4% 88 88.6 S Bre et M'37 4 91.25 91.5 WagonsLits 7% 94.-5 94.5 WagonsLits'55 4 965 96.6 Denemarken Kopenh. 5 90.1* 90.1* Duitsland Ver Saar'62 4% 751 75» Engeland All.Brew C 7 149* 148.9 I.Ch.Cert.82c.6% 41.3* 41.2 Reed 5% 94.8 95* Frankrijk Cfranc.Petr 5 94.85 94.9 PipeLineSE 5 92.1 92.1 Italië EnelEuro.65 6 95.3 95.2 Noorwegen Noorw.'55 4% 94.5 94.5 Norsk.Hydro 4 70.5 70.25 Oslo'61 5 90.2 90.2 Zwitserland Eurflna 4% 95.6 95.1 Rcpubl. v. Zuid-Afrika UnieZdA'55 4 95 94.5* Indonesië Buitenz/37 4 28» 29.5* Canada Can P Cert. 4 46.5 46 5 Hydr.1000'73 3 43.25 43.2 Ver. Staten v ui Amerika CRail NJ 3% 26 5 26* NYCRr. 4% 9.7 9.7 Pens Rr.(34) 3% 10.25 1025 Cen.R (28) 3". 10.25 10 25 Wst ShoreRr 4 9.5 9.5 Ver. Staten an Mexico Mex.IntRr D 4% 57» 56.5 CONVERT. OBLIGATIES v.K. E.K. L K AKZO 4% 78.3 78.1 Amalga8'4 1C9* 109» AMRO 5% 130 131 133 BallN 8% 115.5 115 Borsu 3% 100.5 100.7* BOZ 7 125* 122.5 123 BredaO 7 149* 148.6 OrOvH 4% 103* 103.5 Elsev. 7 160* 162* Gelder 4% 93 93 2 G.Tiei 8% 110 112 GistBr 92 92.5 Grasso 5% 92.5 93.8 Grinten 6'/ 111.8 111 Hagem.7% 110.5* 110 Holec 7% 133 133 Homb. 8 132.5* 133* 133* H ovens5'/« 240 242 245* tndola 5% 88.1 88.2 Meelf. 6% lol» 10 i 101 MeteoorSty 168.5 180 Nederh. 5 93.5 93.5 NMB'69 6V 137 137* 139 Nutricia73. 122 122.9 122 NtenCS 107 107.5 Philips 6% 102.1 102* 102* Phil 4% 98 25 101.75 101.75 Pr Br 7% 107.9 107.8 Rolinco 6'.: 91.5 91.5 Rolinco 6'A 93 82 8 Sanders 8 117 116.5 116 Schut 7% 146 148* 149- V.Glasf 7 120» 121» 125» VMF 6'. 102 102 Vihamij 6 94 94 Vih.-B 3% 114 114* Wyers 6 95.4 95.5 95.8 NEDERLANDSE AANDELEN Bank, krediet cn v AMEVC 104 8 105* 1O6 AmfasGr/ 94.3 94 95 Cultuurb 104 105* 105* Delt.L V 78* 80* 80* E Nd Nilf 160 5 165 167 Kas-Ass./ 83 82 MeesHGrf 147 146 146.5 Ned Ci 50* 50.6 50.9 Ned Mid 137 137* 138* Slavenb 245 246* 247* Slavenb C 245 246 247 HYPOTHEEKBANKEN Fr.-Gr.H. 595» 595* 597* W Ut H 286 297* 297* Buitenland VerTrans 8* 8* - Scheepshypotheekbanken Sch H Ned 2281 225 225» Cultures A Rub.C 45.6 45.8 HVA-C 82.2 83.5 Ngomb.I 49.6 49.6 Handel, industrie en dlv. ACF 259 259.8 Alb H t 171* 175* 175* AHOG 163 168 AvimA 166» 1665 Ama.Hol j 43.5 45* A'dGoedv. 120 120.5 A DM 170 .5 169 168 Ad Rijtuig 153 152.5 AnlemNB 88.8 88.9 89.90 AnlemNBc 86.5 86.5 Arnh.Sch. 156 153* Asselberg 96.5 95 95* ASW App. 107.5 106* 107* Autolr'd 247 248 BallN. 64.5* 65 65 BAMV.B 113 115 1)6 Batava lil 111 111 Batenburg 280 2792 Beek 123 123 123 BeersZon Betu Begemann Bensdorp Bergoss Berkel BerkelC BoerDruk Bols BorsumC Bos K BOZ Braatbouv BrakkeGr Bred.VG BredVGn Bred. VB BredVBnr Bühr-T. Biihr C Calvenr CalveSpre: Calve6%ni Suik.Mij Sk.MijC. Ceteco Ceteco c ChamUnie ChamUn5 CinK&K Crane N Deli-Atjeh Dess.Tap.f Dikkers Dorp DrOv.Houl Droge Duiker Eeonosto Els. Uil. Elsev.Uitg Emba Enkes ENOT Erdal Figee Fokker FordNed Furness v.Gelder V Geld.4% Geld.T. GeldTr GeroNBc Giessen Gist-Br. Gist-Br.CJ Goudsmit Grasso Grinten Grofsmed. Ha gem. Halberg Hatéma Haterman.' HeroC B HeybrH HoekMach Holec HolBet HolBel Hoogenb Hoogenstr Hooimeije IHCHoll. IBKond Interlas Int Müll IGB Inventum Heybroek Kemo KempenB Kcyhoul Keyh 6pr Kier 9.8 109.9* 109.8* 239.6 237.5 376.2 240.7 238.5 380.2 146 164.5 183t 77.9 54 9 r 62.51 62.51 147.5* 66.5 127.5 127.5 107.5* 108* 218.5* 218.5 111.5 215* 2127 305* 200* 1065 1065 232* 235.5 236 168 166.5 167 239 5 2411 241.5' 101.4 109.4 184.5 181* 165* Kloos KlU' KBB l KBBrCJ KBBIPr KBBSC Kon.N' Pap KNTU C Koudijsnr Krasn ;c v T KVTprw Kwatta LandréGl Lind -C LeidWol Lym Gel 112 113 8 113 5 Lym Gel 89 5 89.5 Macmto.J 129* 138* Maintz 120t 100» M.itubel 84 84 84 Meelf 290 277 *275 Meeslj w. 85 86 Metaverp 310.2 310 Meteoor 3R.ï* 395* 400* Mosa j 96* 07 96 Muld Rol 117 117.8 117.8 Mijnbk W 305» 308 Naarden 70 69 Naeff 100 99! Nedap 295 290 290 Nederh 63 62.5 61.5 dilo div.72 60 62 6i NedBontw NDUnrC Ned Sprini Nelle NeileC Netam Nieaf NieafC Nierstrasz N Euroh Norit Nutr.G.B. Nutr.Ver I Nyma nrc Nljverdal Ogern Og NB Oving Pakh H Pakh.n.r. Palemb Pal the Ph GBEI PonlHout P Hout PorcFles Pr Br Radem. M Reesink Reineveld Reinev.R. Reiss Riva nrc 265 261 R-ohte 78.8 78.9 Rommenh. 731» 7405 ItiinsVF 198.55 201* Sanders 245 241 Schev 42* 42* Sehokbet. 178 180* Sch bet c 184 178 Scholt.CP 170 173 s Sch Hon Schuitenia SehuttvH S.deWit b SdWnr B sim.Emb. Soerab. Stev. G Stokv. Z StTwenthe TabPhil. TechMar. TechnUn. Teleg.Hold 182 119.1 119.4 1189 119 1057 134.5 134.5 1138 119.5 119.5 149* 144.8 144,2 144.5 120.8' 71.5 157.5 Tilb.Water 2455 Tricotb. 46.5* TweKab 356 Ubbink D. 126.2 Udenhout 164* Unlkap 190* UnilCertI 137 UnilC7% 101 Unil 6fdaei 91.2 Unil 4% 59 Unil 4% 61* V.Wern. 162.2 Veneco 74* Veneta 200 Ver.GI.N 150* VHSchev. 85 VMF 118 Ver. Kleer 73 Vern.UitI 149 5 Ver.U.7%I 20 VerTouwc 187* Vezelverw 55 Vihamy 124 VRG Pap. 580* Vulcoord Waveren Wegen C. Wessan./ 100 5 Wessem Wyers WyersC Wijk Her Zaalberg 114.5 87* 113» 1985 3310 116.2 114.8 87.5 111.3 Mijnbouw en petroleum DordtsPM 754 765 Moeara 1985 19901 MoearaCR 960 9605 Moea.opr ƒ:500 31000» Moea.opr 3100» 3110 Moeara-1R3701 3350( Moea.4wb 3340 3250 Moeac 1-20 650» 631 Scheepvaart Hillegersb. 2207 200* HAL c 102 103 Oostzee Zeeland Zeevaart 112* 112 Spoor- en tramwegen Gelderse 66 65.5 Suriname en Ned. Antillen AntBrouw 130* 140 AntVerf 137.5 138 139 ElecAruba 120 120 Sur. Brouw 202 203.5 Hunter D< 50.5 51* 51.5' Dcpotfractlcbewljzen Nederland ZAfrGoud 207 212 215* Participatiebewljzen Solvay C 185 185 UnM. 1 110 109 Un. Min. 1( 1120 1110 Denemarken Brm.W. 22» 22» Duitsland BASFD 165' Bayer Ad j 168 Mannesm. 185 Rhein.WE 190' 56.5 99» 159* 87.5 Alg F.1/10 110 110 110 825 AmFifty 825 825 AmFund 227 228 228 Ams.Bel 184 184.5 184.5 Conv. 1/5 163 163 163 Donv. 1 815 815 815 Goldm. 1/5 114.4 115.2 115.2 Goldmin 1 572 576 576 H.Fundl/5 136.5 137 137 H.Fund 1 682 685 685 HolF. 10 6820 6850 6850 Interbondi 630 630 630 Inv.Gold 308 311 Rentfnds 835 835 835 Vastg. fondsen z. hyp. Vst g Nd f 584 5821 Vastg. fondsen m hyp. Breev '67 132» 134» Aandelen in Beiegg. m DIF Eng.H cpr 67 EngHcJ pr 65 IKA 178 Mijbeb. 787* Nefo 77 6' Obam 441 Protector j 121.5 Rolinco no* Unilnvest Unitas f Utilico Wabo Wridhav.' 121 69.5 86 127.2 177* 86.3 127.2 280» Suriname en Ve«l Antillen tnt.T.F. 12.7 12 7 Lev.C.H 21.2 21.2 21 Pac.SeabF 26,6 26 7 TokyoCap 28 28 28. Duitsland Conc.tra 287 Europa 1 45.4 Europa 10 454 Fondak Fondis Fondra Tresora Unif. 5 Unil. 20 f 35» 3355 825 45.7 35» 33.5» 550 139' 1825 141 8 1418 1950 Luxetnbure Eurinv 1 73 73 Eurinv 5 365 Eurinv. 25 1825 Eurun I 141 Eurun t 1410 Finance 366 Intltalia 454 USTIn 14.75 Valeur 1 77.8 Valeurs 10 778 Valeur 25 1945 Zwitserland Univ.F 1 98 97 Univ F 10 J 980 970 Zuld-Afrlka AmSAfr. 43 43 Australië I.Pac.C. 510» 490t Canada CanlnvF 4.5 a R Canalund 64 5 N.Res.G.F. 6 1 Ver. Staten van Amerika 64 5 Bos. CSF 9 9 ChanSF 7.1 7.15 2.3 7.15 2.3 21.2 6.8 ChanSF 2.3 ChemlcF 21.5 21.2 ColGShar. 6.8 6.8 Dreyfus 14.4 14.75» Dreyfus 10 14.5 14.75» Fidelity 17.9 17.9 Fid. Cap 14 5 14.75 30 Fid.Tr. 29.75 Inv. Mut. 8.8 9.4 Japan F 11.5 11.55 Lehman 16.25 16.5 Madison F 13.75 13.5 Manhalt. 5.85 5 8* Massach. 13 2 12.9 Oppenh. 10 2 10.2 Steadman 4 4 4 TechnoF 8 8 8 ValueLSS 6.3 6.3 Wellingt. 10.» 109 Buitenlandse aandelen België Gevaert 123 120C Petrof. 334* 343 164 164 185 194 Engeland ICI 200 196 Rank 3925» 3925» R.Tinto 196 195 Tangany 140 140 Luxemburg Arbed 299 300 AIME 20.5* 21 Japan KanegChI 6! 6 Komatsu 6.9* 65 6.5 Pion.5 33.6 334 Pion. 10 33.3 33.5 33.75 SnoEi.lö 21.75 22.25 22.25 SanyoE1.20 21.75 22.25 22.25 Sekisul 21.75 22 25 22.25 SonyC. 32.5 32* 32* Canada AlcanAl. 22 22 22 Asbestos 27 7 27.9 BellTel 45.1 45.75 BovisC. 2.45* 2.6* CanBrew 7.7 7.7 7.7 CanPacRw 70 72.3 Cominco 27.7 28 ConsBath 8.9 8.75 8.75 Domtar 12 12.15 12.1S GulfCan. 29.3 29.3 HlramW. 43.75 44 HuskyO. 16.75 17.25 17.25 IAC 18.7 18.8 mperialO 32.75 32.5 32.5 inland 12 15.2 int.Nickel 33.5 33 33 int.P.Line 30.5 30 MacMillan 23.25 23.75* Massey 12.5 12.75 12.75 ShellCan2 40.6 40.8 40.8 ShellCanlC 40.85 41.05 41.05 Ver. Staten v. Amerika ACF 46.75 46.5* 46.55 Admiral 23.5 22.71 AirReduc 21.6 21.6e e Akzona 28.75 27.5e 27.45 AllegLud 23.25e 23.51 AllegPow 21.2 21.35 AUChem. 34.5 35 2 35.2 Am.Brand 43* 43.75 Am Can 32.05 32 AmCrystS 3175e 3I.S 31.5 AmCya Am Home. AmMetal AmMotors AmPhoto AmSmelt Am Stand ATT5N ATT5H Ampex Amsted Anaconda ArkLouis Armco Ashland Belilnter Bendix 46: 45 Bethleherr 32.8 32.7 Boeing 24.5 23.75 Burroughs 170.75 170.75 .'elanese 58 58 75e Cerro Chadbourt 37.3 96 30 1 11.7 15.5 37.75e 95.75 29.3 24.5 21 1 25.25 11.8 34.75 38 15 62.75 77.5 34.73 38.15 62.7 34.25 34.25 25.1 24 75e 24.75i 29.1 29 3 21.75 21.75e 21.75e Chrysler Cities S;o Colgate Coltlnd. ColumGas 31.5 CoinEdis ConsEdis. ConN^tG ContCan. ContOil ContTel Contr.Dat. CPC CurlWr Dart.Ind. DelMonte DowChem 88.6 DuPont! 173.5 DuPontlO 169 EestAirl 28 EastKodak 118 5 ElPasGlO 16.85 17.4 17.4 FedPacEl 21.75 21.75 21.75 F NatCity Fluor FlorP Ford 10 Fruehauf Gen.AmT 50 GenCable 18. 24.3 55.4 24.4 25.2 55.5 24.25 88 6 166.5 167 28 41.5 21.1» 74.1 74.25 41.25 49.7 17.8 Gen.Cigar Gen.El GenFoods Gen.Motor Gen.PubU Gen.T&EL Getty Oil Gilette Gimbel Goodyear G race Co Greyh Heller W.E Hilton IllCentral IBM IntFlavors IntHarv. IntPaper Int Tel.T. IntUtC Jones.L KansP.L Kennecott Kraftco Kroger Leasco Lehigh Libbv LingT 10 LingT.5 Litton Lockheed LoneStar MarshallF MartinMai MayDep MCA McDonn D MerckCo MinnMin MobilOil Monsanto Montgom. NatBiscuit NatCan NatCash NLDist. NatGyps. NatSteel Nat.Tea NLInd. N AmPh NA Rockw NIIlGas OlinCorp PacLight PennCent. Peopl.Gas PepsiCo PhelpsD PhilMorrls PhilPelr. PolarCor. ProcGam Quak Oats RCACorp. Rep Steel Rev.Copp. Reynolds Santa Fe Schaefer SearsRoeb ShellOil SouthCy SthNatGas SthPaclO Sper Rand StBrandlO StOilCal. StOilNJlO SterDrug Studeb2 SunOilö SunOillO Swift TandyCor» Texaco Texaslnstr TexasUtil ToIedoEd Transam C UAL UnCarbide UnPac Uniroyai UnAircraf UnBrands USSteellO Warn L. WestBanc. WestUnior WestEi Woolwortl 28.4 81 25 22 4 31.3 27.25 18.8*e 28 5 52.75 36.4 17.3 38^5 55.9 49.75 17.95 24.4 38.25 55.9 49 75 17 95 32.5 27.5 19.4 28 25 30 38 56 9 49 75 17.85 25 5 27.05 52 7 325 46.5 50.75 51 21.5 0.951 7.1f 11 35* 25 18 3 24.5t 5.25» 33.4 80 5 43.5 91.25 29.75 127.5 895 56.75 40.9 22.5 13.75 75 33.5 183 114.9 45 95 52.75 58 75 61.5 15.6 32.73 15.7 195 42 12,25 15.5 37.5 33.5 24.75 18 24.05 5.251 32.3 80.8 90.75 29 85 125+ 39.75» 23 4 13.5 51.5 48 5 60.4 75.5 33.5 18.1 1151 45.1e 19.4 43.5 48.5 33.6 47.65 55.25 68 9 51.9 41 465 41.25 33.75e 90.5 43.5 485 33.6 VOORL. GEN. FONDSEN OBLIGATIES BrilPRNed72 7% 100.6 Maria Ruep '72 8' NMB 6% Zonneh '72 7% 103 98 5' 100.4 Claims, Scrips, Stockd. Alb.Heijn 85.5 100.4 102.8 93 5* 100.1 Ned.Midd..' Pye rioldi 496 Rio Tinto lol SekisuiPrh Siemens 3.4 Slavenb. A 73.5 Slavenb A Slavenb C Slavenb. C 35 49 4 7 41 4M INCOURANTE FONDSEN NCB-koorsinde 88.3 (88.2) 1 taxailekorraon: Gcvr. Aang Alg. Belg.-Java Cult. 3 AUDET NV 100 Batavier Weverij 300 Dalta Baksteen Unie 176 Edicon 200 Enraf Nonius 515 Eriks 470 Euromast 85 Grontmij (oude) 495 Grontmij (nieuwe) 480 Groot Veren Bedr. 220 Heek Scholco 120 Heineken Ind. Bier 1550 Helders V/d Wall -15 Hiton Hotel Mij A'dam 65 Hilton Hotel A dam 23 Houth. Groot 180 South. Kunst 127,5 outh. Sprelj 100 ICU 475 J. Kerkhovenpolder 160 Katwijk 85 Kon. Maastr. Zinkwit 250 Lebon en Visser Van Melle 485 Merwede Kalkzdst. 315 Molljn Co 320 Moira Verz. 5(K) Nat. Grondbezit 280 Ncd. Elev. Mij ex-sld 560 Ned. Fabr. Bakk. 146 Ned. Sucade Fabriek 225 Niehuis/V. d. Berg 150 Idem cert.pr.(5/100,-) 65 Nijgh/V. Ditmar eert 250 Phoen./Fong./Germ. 05 Prins exdlv, 85 Prudentia 375 De Regentes 110 Rubatex 220 Ruys' Belegg. 405 Sphinx Ceramlque Struycken en Co. I Tanklabriek T\ resoles Ned. Utr. Soc. Levensv. VAT Ver. Ind. R'dam Kon. Verkade aand. Kon. Verkade eert. Wolff cn Co Viba Woerd. Dakpannen Wolff en Co Woning Mij A'dam Zagdh. De Jongh Zaanl. Scheepsb. Zancn Participatie Zuid Pacific Koper Zuider Stoomtram Zuid-N. Stoomtram Participatiebewljzen e.d. BOG 10.50 10.60 Bel. Inc. Waarden 1385 1390 Immofund 1962 835 845 Immofund 1963 690 695 Immofund 1964 ,A' 750 760 Niet volgestorte aandelen Fr.-Gron.Hyp.b.20% 2525 257fl Nat. Grondbezit 30% 770 780 Sch .hyp. Ned. 100 275 300 Gevr. Aang. 195 200 490 60 65 90 IOO 250 275 10.80 11 260 270 245 245 220 225 380 390 100 110 220 225 140 200 148 150 405 415 6000 6200 75 150 Schiiypj Ned. ƒ200 Tilb. Hyp.b. 10% 830 840 "JII.U. Ill7» «WV MO Westl.-Utr.Hyp. 20% ƒ185 187 Afgifteprljzen Amro-Pierson 24 99 24.94 ABN-belegg. 77.49 77.47 ABN-rente 57.64 57.69 ABN-rend. 59.74 59 99 Bel.Fonds v.d. 7 10.56 10.59

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1972 | | pagina 25