CtlChoe. Hagel 2» 69 Oh Slasaus WB* Malse Sla Luncheon Meat SS 89 Brood KOFFIE Toiletpapier '|60 Odorex SPORTENSPEL Varkenslappen melkH^puurU^ Ch Kroketten 8Hvv Ch Bitterballen IgloCombipak Braadworst Verse hele Kip Cn Af wasmiddel Karvan Cevitam Ch Krentenbrood 1s» Ch Roggebrood Ardennerham' pak 500 gram pak4stuks pak 9 stuks Niet in prijs verhoogd 500 gram 5P5 500 gram per 500 gram^67 blik 200 gram Smeerleverworst wit of bruin gesneden Slagroomcake albert heijn spaar de gratis dubbelkaartjes bij elke f 10.- boodschappen voor het grandioze kijk-, lees- en speelboek Sportenspel. PRAKTISCH TUINIEREN Vreugde van het wildspoor f 24.90 Zo kwamen we tot de aut J TROUW/KWARTET DONDERDAG 13 APRIL 1972 Diederik Arnold Julius Christiaan Hlennedc gtnren wij u kennis dat in roll# vrede ln hssr Heer en Heiland Is ontslapen onze lieve zorgzame Moeder, Oma. Zuster en Tante Johanna Hofstede Leiden Leiderdorp: Nunapee*: eduwe van KLAAS VAN DEN KOMMER ln de ouderdom van S3 laar. C. VAN DEN' KOMMER J VAN DEN KOMMER-van den Berg J. C. VAN DEN KOMMER I. W. VAN DEN KOMMER-de Lange W TEN HAKEN-van den Kommer J. TEN HAKEN M. DE CELDER-van den Kommer Ph. DE KOMMER kleinkinderen en familie. Leiderdorp, 11 april 1972. Bejaardencentrum ..de Dillenburg", Mauxitssingel 29 Gelegenheid tot rouwbezoek donderdagavond van 8.16- 8-45 uur. De teraardebestelling zal plaats vinden op vrijdag 14 april a.e. om 2.45 uur n.m op de algemene begraafplaats aan de Hoogmadeseweg te Leiderdorp. Liever geen bloemen. Siementje Dijkema echtgenote van J. C. VAN WAASBERGEN op de leeftijd van 60 jaar Rotterdum-37: J. C. VAN WAASBERGEN Vught: H. B. P. VAN WAASBERGEN A. A. VAN WAASBERGEN-Marll llans Rotterdam-27: H. C. VAN WAASBERGEN RoKerdam-37, 11 april 1972. Burgemeester van SUJpelaan 45. Geen bezoek aan huis. Geen bloemen. De rouwdienst zal gehouden worden vrijdag a.s. In de Consistorie van de Adriaen Jarwkerk. Kasteelweg 50 om 11.00 uur. waarna de begrafenis zal plaatsvinden op de Ned. Herv. begraafplaats te IJsselmonde (Beneden Rij weg) om 12.00 uur. Aart Johannes van Bruinnessen Roosendaal: Ottawa (Canada): De Lier: P. VAN BRUINNESSEN J. L. VAN BRUINNESSEN-van der Ha.rst P. VAN BRUINNESSEN G. VAN BRUINNESSEN-Dekker A. J. VAN BRUINNESSEN V J. VAN B'RUINNESSEN-Hanemaaijer klem- en achterkleinkinderen 's Gravenhage. 11 april 1972 Correspondentie adres: Witte de Withstraat 20. De Lier De teraardebestelling zal plaatshebben vrijdag 14 april te 2.30 uur op de algemene begraafplaats aan dc Kerk- hoflaan. mijn Jezus leeft." Egbert Markerink Beverwijk. A. BROEZE-Maxkennk J. BROEZE Amsterdam A. E. MARKERTNK Halfweg M. DELLEMAN-Markennk J W. DELLEMAN en kleinkinderen De overledene ls opgebaard Weaterhoutweg 3 te Bever wijk, Dc rouwdienst ml worden gehouden op zaterdag 05 april a.s. In de aula van de begraafplaats Westemeid te Driehuis na aankoms; van trein 10..55 uur. halte Westervcld Gelegenheid tot condoleren na afloop van de begrafenis ln de ontvangkamer van de begraafplaats Verzoeke geen bloemen. Heden behaagde her dc Hee- re. tot onze diepe droefheid uit ons midden weg te ne men. mijn geliefde zeer zorg zame Man, onze lieve en zorgzame Vader. Behuwd-. Groot- en Overgrootvader, Broeder, Zwager en Oom Hugo Vos ln de ouderdom van 78 jaar. Uit aller naam: J VOS-Brouwer Puttcrshoek. 12 april 1972. Osloplein 2. De begrafenis zal plaats vinden D V. op zaterdag 15 jpril a.s. des namiddags om 2 uur te Puiiershoek vanuil het Verenigingsgebouw Rem- brandtstraat 1. ..De Heer ls mijn Herder." Heden behaagde het de He- re na een l.ngdurig, doch geduldig gedragen lijden uit ons midden weg te ne men onze lieve, zorgzame Moeder. Groot- en Over grootmoeder Nceltje van Duiju ln de ouderdom v 76 ja. H. VAN DER BENT P. VAN DER BENT C. VAN DER BENT- Zonderwljk L. HAASNOOT- van der Ben* C. HAASNOOT J. C. VAN RUN- van der Bent J. VAN RUN klein- en achterkleinkinderen Kon. Wilhelmtnastraat 5 Rouwbezoek des namiddag* van 3-5 «O 7-9 uur De rouwdienst zal gehouden worden zaterdag 15 april des namiddags 1 15 uur ln het Jeugdhuis Vooitlm 7.' te Katwijk aan Zee waarno de begrafenis zal plu -vin den omstreeks 2 uur op dc Nieuwe Begraalplaal- Duinrusi :e aar Zee. Heden werd plotseling van ons weggenomen onze lieve Man. Vader en Grootvader Jacob Jan Engel Uit aller naam: K. ENCBL-van der MeiJ Geen bloemen. De teraardebestelling za plaatshebben zaterdag 15 april om 13 uur op de Ne derlands Hervormde be graafplaats Oud-Zuilen. Voor af korte rouwdienst om 17 uur in de benedenzaal var de Bethelkerk Burg. Nor bruislaan te Utrecht (Zul len). Heden nam de Heer plotse ling tot Zich in Zijn Heer lijkheid mijn geliefde Vrouw Cornelia Catharina van Geest Mede namens de verdere familie; W. VALST AR MaasdiiJc. 12 april 1972 Prinsenlaan 6. De overledene ls opgebaaxt in het Gereformeerd Kerk certtirum. Prinsenlaan tc Maasdijk. Gelegenheid tot condoleantic aldaar donderdag en vrijdag van 7 30 tot 9 uur n m. De begrafenis zal plaatsvin den zaterdag 15 apnl a s des namiddags 2 uur op di Algemene Begraafplaats tc Maasdijk. Dingeman van Starkenburg betuigen wij u onze hartelijke dank Voorhoutemreg 41. Rijnsburg Engelina Grietje Bos e oprrechte dank Leiden, april 1972. met strooi-opening uit de diepvries samen 180 gram M 9 Spinazie 450 gram Bïefburgers 2stuks Samen 69 bij AH -magere Geldig t/m zaterdag 15 april -iviHutnt- In de meeste SuperMarts gewicht van 850 tot 1100 gram OVifiT met citroengeur f|eS 600 gram J79T fles 0,3 liter 4^94" 159 700 gram MS BRABANTS pak 400 gram J56" Geldig t/m zaterdag 15 april. kwaiiteitskiassei minstens 200 gram per krop kwaliteitsklasse I kwaliteitsklasse I m Amerikaanse Komkommers AQ Radijs geprijsd naar gewicht Val UUUIIil van 350 tot 750 gram per stuk vanaf wlr Z< kwaliteitsklasse I zakje ±170 gram per stuk Qjr 250 gram j—O V «J* PERLA AMERICANA snelfiltermaling vacuumpak 250 gram. wit, rose of bleu AUK H 4rollenfSÊ^ê 4— m in drie verschillen I indrie verschillende geuren puitbus 5 adviesprijs spuitbus 5 oz.C55"£95jjjj| Uit onze afd. gebak t/m zaterdag met vruchten per stuk NU 2?» Uit onze afd. delicatessen t/m zaterdag 100 gram 119 ch Prijzen gelden van donderdag 13 t/m woensdag 19 april. C. E. Pearson in woord en beeld imnwerkzaamheden mor vamchtan. ln de tekst veie praktischs instructie*. Een zee< origineel tutnboek Met 600 eroeeKlingen: t 12.90 Verkrijgbaar in oe boekhandel ZOMER ft KEUNING WAGENINGEN Een groot-formaat boak vol unieke waarnemingen van hst dierenleven in bos en veld. Foto's en tekst: Jaroslav Holecek U kunt méér genieten van het ievenl Laat dit boek u meenemen op boeiende zwerftochten in de vrije natuur. Kijk. kijkl Het edelhert burlt in de ochtendschemering. Oe auerhaan voert zijn fascinerende baltsdans uit Reintje de vos is op jacht en volgt de bewegingen van de oehoe. Vogels bouwen nesten en vliegen af en aan. U ziet de dieren in hun eigen leefmilieu, meestal ver van het rumoer van de mensenwereld: reeën, wolven, beren, zwijnen, gemzen, bunzingen, marters, dassen, uilen, aalscholvers, adelaars, fazanten, buidelmezen, goudvinken enz. heel de fauna van een van de rijkste natuurgebieden van Midden-Europa. Totaal 234 actiefoto's. Het resultaat van onvoorstelbaar geduld, liefdevolle aandacht en groot vakmanschap. Mat interessante tekst. Verkrijgbaar in da boekhandel rj'4 EEN BOEK VAN ZOMER KEUNING WAGENINGEN ^1^ Old-timers van Daimler, Benz, Opel, Fiat, Pol Mercedes, Rolls-Royce, Citroën u vindt ze In hun volle glorie afgebeeld In het boek van Alexander Spoerl Autoliefhebbers zullen genieten van U leest dit boek als een roman (w deze optocht van oude vierwielers. In de humor niet ontbreekt). En i Ook de tekst is bijzonder boeiend, de 183 hartveroverende foto's eni De gehele ontwikkeling van de autol keningen raakt u niet uitgekeken! Er bestaat op dit gebied geen enkel boek dat zó veel biedt voor zó weinig geld! 220 bladzijden, gebonden f 13.50 Verkrijgbaar In de boekhandel een boek van zomer keuning - wageningef"

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1972 | | pagina 20