Het Paard deVeluwe DE NIEUWE KINDERBIJBEL <0>CAMERA REEKS <s> FOTON PUBLISHING f 19.90 Verkrijgbaar m da boekbamdd leeisuahq 9>|[i|jeêqjdpuoM ep TROUW/KWARTET DONDERDAG 13 APRIL 1972 KIS MoOorne informatie voor do amateur-totograat on ama- tour-ff(mor. Precies do dingen waar het op aan komt. Vo» technische vingerwijzingen, leuke loee&n en handige tips. Voorzien van vele foto's en tekeningen. Gmttora n FOTOTIPS e Wenken voor beginners Hoe u «i de kortst mogelijke ojd goede lotoresuitaten kunt bereiken. I latdaie praktische inlichtingen. Oplossing van problemen waar- nee elke beginner te maken krijgt. f7.50 FUTSTIPS e Wenken voor beginners Beteer neer prezier van uw camera. Ga rtnaeni Welke mogefijk- heden er zijn en hoe u eruit haalt wat erwt zit wordt op prettige enge uk de doeken gedaan. f7,50 Got borg sort FILMTIPS e Wenken voc beginners Zo maakt u uw eerste filmsi Aanwijzingen die u in staat stellen al direct beelden op het proiectiedoek te brengen die bewondenng f7,50 BLITS KIEKEN O Fotograferen voor «onge mensen Een hobbyhoek met tantastiache perspectieven. Weten wat e met de camera kunt doen en dan onderwerpen kiezen en blitse toto s f7,50 Mn Hob* HELP, IK HEB EEN CAMERA GEKREGEN Hutp biedt dn boek over het abc van ae lotogtarie. Wa> Mia Hobe bredt maakt iedere ontvanger van een camera enthousiast, f 7,50 Jon K/ayn LEKKER GEK FILMEN Hoe u van nlmen een ooeieno spe kunt maken. Technische ge gevens en leuke ideeën voor"t opscheppen. FUm gek en goedl f7.60 Gert tb9img WAAROM KOOP IK DIE FILMCAMERA Keus genoeg in systemen en uitvoenngen Maar welke mmcamera moei u nu hebber Gen Ebeiing bespreekt met u de mogelijkheden en geeh prima adviezen. f7,50 Pwi ron a or Mom WAAROM KOOP IK DIE FOTOCAMERA Voor- en nadelen van oe verschillende lotocamera s. Met dit Doen komt u vast an zekar tot de aankoop van ren camera die pest bg uw persoonlijkheid en bij het doel dei u zich stek. f7.60 Fr*ts Bontara Gon EboOng VIDEO THUIS De meuwe fascinerende hobby. Uw eigen televisieprogramma in de huiskamer opnemen en dar op ledei gewenst ogenbbk op uw tv-«oesTei vertonem f7.50 Verknigbaer m oe ooek-en lotohandei "VAGEISHN tfN» Êen feest van kijken, lezen en luisteren Anne Edwards en Shirley Steen Oude en Nieuwe Testament jp klCUrCn Het Is een wonder wat dit boek In het gezin doet Alle kinderen zijn er verrukt over. Ze halen de nieuwe kinderbijbel telkens weer voor de dag om de kleurenplaten te bekij ken en de fijne verhalen te lezen. En als vader of moeder voorleest wordt er ge luisterd als nooit tevoren. Nederlandse bewerking Marianne Jager ast ■iJsnikkiq van Dr. Ofcfce Jager sa pastoor 1 M. E. Kset Eenvoudige verhaaltrant, nauw aansluitend bij de tekst van de bljbeL Prachtig werk. De twee delen bevatten tezamen niet minder dsn 380 schitterende kleurentekeningen Prfjs per deel f 9.90 gebonden f 13£0 VERKRIJGBAAR IN DE BOEKHANDEL in gedichten en kleurenfoto's Hst Paard in de dichtkunst Een frasi uitgevoerde bundel met 42 verzen van bekende dichters. Geïllustreerd met een aantal bijzonders kleurenfoto's. Gsbondsn f 10.90 Wark van Gsrrit Achtarberg, Hans Andreus. J. B. Charles Edmond de Clercq, Jan G. Elburg. Ida G. M. Gerhardt Guldo Gazelle Jan Hanlo Ed. Hoomik L Th. Lehmann. Jen Luykan H. Marsman. Willam de Mérode Jo Mlhaly Maurita Mok Paul van Ostaysn. Jacques Perk Michel ven der Plee Jan Prine J. W. Schutte Nordholt M. Vasalia en andaren. In de serie Miniaturen waarin ook verschenen de dicht bundel# Liefde. Moeder. Kinderen en Dieren Vwkrfoboor In de bookhondoi ng) ZOMER e KEUNINQ WAGENINGEN Een zeer boeiend en veelzijdig boek net voortreffanpce fete'» door JAC. GAZENBEEK Een van de beste kenners Tan de Vduwe legt dit luisterrijke land tuisen Randmeer en Rijn in al zijn schoonheid en rijkdom root u open. Dit bode van Gazenbeek is het resultaat ran een leven lang verkeren temidden van de natuur en de mensen van zijn geboor testreek, van talloze zwerftochten van noord naar zuid, van oost naar west, en van veelvuldig speuren in de Lu stofte. Een rijk gevarieerd beeld van allee wat de Veluwc te bieden heeft NI0NIN1DVM DNINna* U3 NOZ 09*831 ppuowoq ep ui jooqOfwA ■s.ojojuejnein jeinoj isuj spus|iapsN u; nsoquofjq eistes ish 'Jniueu spusA«| ep usa sjsqqei|j«!| jooa ijeoq |eoiu >)f|||OO|e0uo ueg Mfüjaisaauj u[|Z s,0)0|0i9|ui sp u3 *|setus[iq sp mao ipjom pisusa it/w noo s| luattsisiui jspuozfig zus „uapuafjASiaaieap u#a Buipfinaaq ap 'uauap ep uba usasi teq "u|8u|uon ap uba joj ap 'uaiaujazieA jaspaoA 'uaBjoziaA paoiq 'ue^aiuuooqos uanao 'uapnoq u|o»m usuao ap uba u»Mnoq itq unepf ut i|*ed%s „ttawusfiq sijfiijsaq -japuoM' ap u| qoji »»m tana i#|z n v) uapjetui ajapuozfiq azap utA BuiAaiueuiea ap pjaasiuaBioaB )i|eeuj|OA aoq S33T N9 51 Pijl js#|duio3 uas ttijai spusipjsd ua s.oiojueinap) sietij ujeazpiaz ooi UBP 'asiu u| J.J3UUO0 S|!|\j joop ina|i| ui leeqeB ijeoqueHq oiojB ish

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1972 | | pagina 18