Internationals vast gestemd Marktberichten Schepen op de wereldzeeën ,AJ IM| E" Iders, HL12 >CHD nkam toilet t skaat HL TKOW/KWARTET DONDERDAG 13 APRIL 1972 EfOXOÏire/FWANCIEV T13/K17 Banken uit de gratie Frankfort vast oo: i cui AMSTERDAM De internationals openden woensdag op het beursplein in een zeer vaste stemming. Als rede nen voor deze plotselinge opbloei wer den op de beurs o.a. genoemd het goede klimaat in Wall Street en de voortgaande rentedaling, die bijvoor beeld weer duidelijk te zien is aan het rendement van de jongste BNG- v leningen. Hierdoor zou belegging in aandelen weer aantrekkelijker wor den. Kon. Olie was de enige die niet a? de 'feedtvreugde' deelnam. Het fonds was 0.10 lager op 117.8 AKZO won 2.30 op 67.40 Hoogovens 1.70 op 69.50, Unilever 2.40 op 137.50 en Philips 1.40 op 48.70. KLM tenslotte steeg 1.20 op 125. De bankaandelen waren duidelijk uit de gratie. ABN moest 7 terug naar 316. Ook Amrobank moest 1.90 prijsgeven op 71.50. Heineken was 3 beter op 278.50 en Nationale •Nederlanden werd 2.20 duurder op za. Cultures lagen licht ver deeld in de markt. De scheepvaart- fondsen waren overwegend hoger, Van Ommeren ging zelfs 6 hoger van de hand op 316. Op een kalme lokale markt hielden winsten en verliezen elkaar ongeveer In evenwicht. Twee findsen die vaak gedoodverfd zijn als fusiekandidaten vielen op met een winst van resp. 15 en 10 punten: de Arnhemse Scheeps bouw die de gehele week reeds vast is, en Palembang. Reiss werd op het hogere dividend 5 hoger tevergeefs gevraagd. VMF zag de woensdag gepu bliceerde cijfers, waaruit een goed herstel te lezen valt, beloond met een winst van 1.50. Bols was 4.50 in herstel en NMB 4. Van der Grinten ging 2.50 omhoog. Mosa 3.50, Scholten-Honig 3, Bos Kalis 1.50 en Albert Heyn 0.80. In de con sumptiesfeer waren verder hoger Schuitema (6 pnt) en Nutricia (13 pnt). Internatio-Müller verliet 2.10 hoger de markt. De grote verliezers waren E. N. Nill- mij met een verlies van 5 en Else vier met 4. Norit verloor 1.50. Amev 0.50, Erdal 2. Naarden en Stevin verloren resp. 3 en 2. NCB 2.40, Cindu en Mees en Hope 1.50, Gist 2.20 en Amfas en Fur- ness 1. Verdere verlieezn werden geboekt door Ned. ^"red. Bank 2.40), Cindu 2.10, Mees en Hope 1.50, Gist 2.20, Amfas 1.50 en gen een halve gulden. Furness 0.50. De staatsfondsenmarkt was zwak, waarbij de verliezen opliepen tot te- AEG Bad An Bemberg Conti G Daimler Dcinag Bayer Ge'senk Harp B Hoechst Hoesch Klockner Mannesm 11 4 12/4 180% 1S1 164.10169.70 64 'i 67.40 1171,3 118*4 399b 402 209 216% 147.60 SS'4 91 305 305b 168'.3 170% 70 71.30 123%b 125b 183185.20 Rh W El Siemens Ver G1 Vnlksw 1 Wlntcrsh Commerib Feiten K Chem Lufth Unifonds Philips Kon O Unilever Brussel hoger Brufina Electr Cock Gevaert Metal H Petrofina U/4 12/4 12S0 1250 6100 6120 1116 1136 1610 1600 4900 4975 4575 4690 Soc G Soflna Solvay Union M Engelb KPI O U/4 12/4 2640 2675 3430 3480 2580 2600 1535 1550 1630 1630 Londen gemakkelijk Br Am Br Petr Court Beers Distill Dunlop EMI Gen El ICI Imp Tob R Tinto Shell T 10/4 U/4 305(4304% 499'4506',3 134% 130% 271%267% 179% 186(4 191 190 219 219 185(4168(4 254 251 116114% 227% 226% 302% 301 Tangan Unilever Union C Vlckers W Worth 2% Cons 4 Fund 3% War Al Brew G U Stor In Nick Sel Tr 10'4 11/4 117% 177% 372(3 364% 232% 227% 110110'.4 137% 135% 28% 28(4 98 98% 41% 41% 115(4 116(4 314 317 16% 15% 587% 587% •s-GRAVENZANDE, 12 april Groenteveiling Westland-Zuid. Sla a 12-18% b 12' J-13 c 12- 12% 1.098.000 st andijvie 30-1.10 29.000 spl- narle 41-63 8500 raapstelen 19-28 radijs 17-44 56.000 bloemkool 35-1.95 prei 16-44 spruitkool 88 selderij 22-29 peterselie 22-23 witlof 58-83 paprika 13-51 pepers 5.10-7.40 prinsessebonen 7.20-8 snijbonen 3.00-6 00 tuinkers 17-18 pos telein 1.25-1.45 rabarber 30-70. PIJNACKER. 12 april. Groenteveiling, st.gl. komkommers 75 76-82 60 66-68 50 55-57 40 42-46 35 25-32 30 24-25 311.000 kr komk 56-66 13% ton tomaten a 16-16 80 b 16.10 c 15 40-15.90 cc 15.70-14.20 7800 bakjes glas sla exp 12-14% 5S.OOO krop. DELFT. 12 april. Groenteveiling. Komk aa 77-SO a 62-6S b 56-58 c 43-46 d 27-33 e 22-25 kr komk 56-59 556.000 st komk tomaten a 16 50-17.10 b 15.40-15.90 cc 15 00-14.50 95 t sla 12%-14% 141.000 k. SCHEVEN1NGEN. 12 april. Vlsaerijberleh- ten. Besommipgen trawlers: Sch 33 20.470. Besommingen klstvlssers: Sch 11 4340 18 1200 31 1000 32 4040 34 8020 48 4470 72 3390 OD 7 3570 8 6620 17 3050 GO 1 4030 23 3450 SL 10 3430 TH 10 6330 21 7570 36 «450 42 8460 43 6660. Besoi NOTERINC Per kg: tong g 4.21-4 62 gm 6.46-7.26 km 7 60-8.10 1 8.30-9.19 2 7.50-9.05 tarbot 1 11.20- 12.80 2 8.50-9.50 3 5.50-6.20 4 5.15-6.10 griet 1 4.30-5.00 2 3.30-4.00. Per 40 kg: schol gm 43-54 m 45-51 kl 29-45 wijting gestr 52-54 schar 23-40 bot 5-15 kabeljauw m 80- 80-105 2 66.50-78 2 49 57 3 35-48. Per 100 kg: kabel jauw gr 200-225. Aanvoer: 750 kisten kabel jauw 730 schol 25 wijting 140 schar 10 dlvcr sen 5800 kg long en tarbot Verwachte aanvoer voor morgen: ca 20 kus'- IJMUIDEN. 12 april Visacrlj Prijzen: HD 46 en 67 9 460. HD 94 en 147 10 400. UK 17 en 249 3600, UK 54 en 20S 2.975. UK 58 en 200 3.720. UK 107 en 131 4.760 UK 135 en 145 5.020. UK 198 en 234 4.000. VD 44 en 75 7.700. VD 53 en 180 5.410. VD 73 en 128 14.780. KW 29 17.700. KW 34 31 050. KW 81 44 880 KW 130 1970. KW 194 25.840. VL 103 30.010, IJM 18 3190. IJM 44 12.150 UM 7 1140. GO 21 12.070. TH 26 7.740. UK 18 1550, UK 70 2160. VD 6 4020. VD 9 1780. VD 15 2.515. VD 19 2470 VD 25 3010. VD 46 2930, VD 89 3R10 VD 115 1910, WR 136 2920. WR 1ST 1600. ZL 2520. Aanvoer: 96 k en 489 W k schelvis 02 k Tokio verdeeld Parijs vriendelijk U/4 12 Beers 34.50 34.20 Philips Nickel 167.70168.401 Cltroën 188186.50 Pechiney AKZO 98.70 96.50 Peugeot Banque P 257 259 Unilever Kon. Olie 180.30180.40 I Si. Gob Banyu Ph Dal Nip Fuji Tsu Sharp Hitachi 11'4 12/4 Honda 76.95 74 Kuinal8U 94.50 93 l ubola 168 50169 60 Malsush 330.10 339.9" Nippon El 205.50 208 Ru oh 179.50 181 Sony Talsel Takeda Tokio U F Toshiba Toyota M Fuji El Ikegai Nomura Pioneer E Sankvo Sanya El Yoko Gawa makreel, 416 k schol, 88 k schar. 13 k tar bot, 75 k diveracn. 401 stuks stijve kabel- Jouw, 12,400 kg tong. Totaal 599 kl k en 4.088 k Prijzen: per 1 kg in guldens: tarbot 12,38- 11,09. gr tong 4,09-4.50, grm tong 6,80-6,14. kim tong 8,34-6.16, tong 1 9,73-7.58. tong 2 9.20-7./10. Per 50 kg in guldens- tarbot 501- 265, griet 247-189. schartong 60-41, gr. gul kabel. 1 140-60, mid gul 2 152-64. kl gul 3 105-75. kootvis 1 4 78-60. koolvla 2 5 72-50. koolvls 1 38. kool vis 2 38-32. koolvis 3 35-23. 4 26-21. kl leng 52-44. lommen 36. schlevls 1 80, wijting 1 64-51. wijting 2 65-24, schar 65- 40, bot 7,50. schol 1 82-72,. schol 2 81-76. schol 3 75-68, schol 4 58-45, poontjes 37. haring 36,80-22, makreel 25.60-19.-50. wolf 122. hammen 232-226. schelvis 2 56-46 3 47-24. heek 1 122-80. heek 4 32-21. haal 80 lever 35-32. per 125 kg in guldens: leng 128- 1CM, per hoop in guldens: vleet 132-118. DE LIER. 12 april. VeUingver. "Westerlee". Aardappelen 9 18 4100 kg andijvie 66-97 34.800 kg dubbele bonen 6.20-7.70 360 kg snijbonen 4 60-5.50 820 kg komkommers aa 78 a 64 b 55-56 c 45-46 d 34-36 e 23-26 32.700 st kg 62-67 1000 kgwitlof 64-1.04 980 kg eieren 16 400 stuks paprika Z 12-55 1770 stuks pe terselie 21-29 1 800 bos postelein 1.35-1.50 940 kg raapstelen 12-18% 4.950 bos rabarber 45- 73 4100 kg radijs 21-38 10 200 bos selderij 18-30 5100 bos splnaale 46-63 4200 kg spits kool 1.60 14 kg sla 1 12-18% 690.000 krop GROTE VAART AC1LA 11 1200 uzo Bermuda nr Curac.i". AMMON. 12 vn Amsterdam nr New Nlckcrie, AMSTELSTAD 11 vn Hamburg nr Rotterdam. ARES 12 ie Paramaribo. ARISTOTELES 12 vn ARCA U vu Singapore nr Port Dickson, Kingston nr Nassau. ARTEMIS U vn Port au Prince nr Kingston. ATLANTIC STAR 11 vn Gothenburg nr Greenock. BANDA U te Amsterdam. BAWEAN 12 vn London nr Kaapstad. CAMITIA 11 te Rotterdam. CHE VRON ARNHEM 11 vn Hallfax nr Trinidad. CHEVRON EINDHOVEN 11 720 i Honolulu nr Papeete. CHEVRON KENTUCKY 12 vn Kaap stad (proefvaart), CHEVRON LEIDEN 12 350 i. Cocoseil. nr Colombo. CORAL MEANDRA 12 p Brunsbuettel nr Frcderlcla, DOSINA 12 vn Rotterdam nr Lissabon. DU1VENDRECHT IJ 270 no Hawaii nr Ferndalc. GIESSEN- KERK U 400 7w Port Alexander nr Kaap stad. GREBBEDIJK 12 te Hamburg. GULF HOLLANDER 11 vn Cablnda nr Canada. HAGNO U vn Rotterdam nr Le Havre, ILIAS 12 te Amsterdam. JASON 12 vn Port of Spain nr Pto Ordaz. KAAP HOORN 13 te Santomas de Castilla, KATENDRECHT 11 vn Acajutla nr Punta Arenas. KATSEDIJK U vn San Francisco nr Portland. KERMIA 12 vn Sa vannah nr Curacao. KOSSMETELLA 11 vn Yokohama nr Mirl, MARATHON 12 vn Para maribo nr Rotterdam. MEMNON 12 te Phila delphia, MINOS 12 te Kingston, MISSISSIPPI LLOYD 11 te Belawan. NEDER EBRO 12 te Baltimore. NEDER EEMS 11 vn Acapulco nr Balboa. NEDER LINGE 11 p. Mona Pasage nr Duinkerken. NEDER RHONE 12 te Hamburg. NEDER WAAL 12 te Seattle. NEDLLOYD KYOTO 11 vn Belra nr Durban. NEPTUNUS 11 vn L.Marques nr Durban. NEDLLOYD KATWIJK 12 te Belra. NEDLLOYD KEMBLA PARTHENON 11 vn Pto Cabello nr Houston. 12 te Amsterdam. OOSTKERK 12 te Dakar. PATRO 12 vn Banras nr La Spezla, PERI CLES 11 vn Callao nr Mataranl. PRINS DER NEDERLANDEN 12 vn Ponta del Gado nr Amsterdam. QUEEN OF SHEEBA 11 420 wnw stoofsla 45-47 470 kg bloemkolo 8 1.75-2.45 10 1.20-2.05 12 95-1.70 60-90 2170 stuks tomaten al 15.90-17.10 bl 16.20-16.40 cl 15.60-16.30 ccl 13.20-14.20 17000 bakjes uien 13-17 550 kg prei al 21-42 2400 kg bl 28 eerste spitskool aan gevoerd door H P. Vellekoop welke 1 60 per kg opbrachten. Koopman: A. Hoogcn- doorn. Walvisbaai nr Rotterdam. ROTTE 12 p (Gis singen nr Rotterdam. RIJNBORG 11 te Zaan dam, SAFOCEAN ALBANY U vn FremanlU nr Brisbane SCHELDEBORG 11 vn Zaandam nr Delf/Ijl. SEINE LLOYD 11 vn Hamburg nr Rotterdam. SLRVAASKERK 11 240 no Singa pore nr Hongkong. SINON U vn Cristobal nr Rotterdam, SOCRATES 12 vn Rotterdam nr Hamburg. STAD DEN HAAG 12 te Ploce. STATENDAM 12 vn St Thomas nr Point a Pltre. STOLT MUNTTOREN 12 te Tuapse. STOLT WESTERTOREN 11 vn Pto Cabello nr Mackenzie. STRAAT ALGOA 12 vn Yokkalch! nr Yokohama. STRAAT COOK U vn Port Kelang nr Singapore. STRAAT FRAZER U 50 wzw Port Elizabeth nr Luanda. STRAAT LUZON 12 70 zo Kp Leeuwin nr Mauritius. STRAAT MAGELHAEN 12 te Lome. STRAAT N'AGOYA 12 te Santos. STRAAT TANGA 12 te Dar es Salaam. STRAAT TALBOT U vn Port Klang nr Slngaore. pSTRAAT TORRES 12 te Dar ea Salaam. TANAHAIQ 11 vn Aden nr Djibouti, TRIDENT AMSTERDAM 12 te Car tagena, TRIDENT ROTTERDAM 12 te Bre men, ULYSSES 12 te Pto Isabel, VASUM U vn Durban nr Bandarmashar, VLIST 12 vn Acajutla nr Corlnto. WOENSDRECHT 12 200 o Barbados nr Santos, WOLTERSUM 12 p Vllsslngcn nr Antwerpen, WONOGIRI 12 te Arlca. ACHILLES pasa 12 Azoren nr Curacao. ALCOR 12 250ra zw Kp Verdlache ell nr Rotterdam. AMSTELDIEP 12 700m zo Cocoseil nr Bahrein, AMSTELLAAN 31 v Geraldton nr Fremantle, CASTILLA 12 te Benghazi. DIONE U te Rlo de Janeiro. GAASTERDIJK 12 te Grangemouth. KABYLIA 12 v Lobi'o nr Luanda, KENIA 22 te Mena al Ahmadl vcrw. KORATIA 12 150ra z Yap nr Honolulu, MARNE LLOYD 12 te Port Elisabeth erw. OLDEKERK 12 350m wzw Karachi nr Bom- baij. ONDINA 12 te Mina al Faha! vorw. SAU 12 v Rotterdam nr zee iprocCocht), CUMBERLAND 12 te Dunedln. STRAAT NAS- STRAAT BALI 12 v Osaka nr Mojl. STRAAT VIVIPARA 13 te Buenos Aires verw. WOL TERSUM 12 te Antwerpen. ZARIA 12 te Mina al Fahal verw. SLEEPVAART ANTONIE JUNIOR 9 vn Rotterdam nr zee. BEURS VAN GENEVE GENEVE. 12 april 1IT 8 7 70 24.66). Fund of Fundi 3 9.34 29.91) en I\ M 15.79. naan XEEJ telel HLl gedaan en bieden. gedaan en laten. 5 bieden, t laten, e exdlvldend, a exclaim c certificaten. NRC niet-royeerbare certificaten, NB Nationaal Bezit, B aandelen B. V.K. vorige koers, O.K. openingskoers, E.K. koers eerste tijdvak, L.K koers tweede tijdvak, WOENSDAG 12 APRIL 1972 3069 HLl 071 «U 3W Y70 1 8 Jtd/70 n 8 5 in »d.*70 III 8 oo ed.'69 3 "Aederl '70 8 JW ed '71 7% 3J iderl '70 7% «u 3:3? *d.'71 7% - II (d.'72 td/66 I 7 edm'66 II7 Sd.'60 7 ad/6816% ed.'68 II 6% me d/68 m 6i A Kir* - -_/67 6% t 12id.'67 6 ■.•6515% .'65 II 5% •6415% .'64 n 5% •64 5 m ed.'58 4% uw ed/59 4% dril ed/60 4% (pi ed/60 II 4% «ri 'fit d 11. d.'60 4% .^1 d.'61 4'/, Z d.-63I4% o« d.'63 II 4% ban- d/6i 4 .000 'd-'624 nt|j rootb.3% ter sd.47 Staf3% bjj ed/51 3% ri ed.'53 1-113% "J| ed/56 3% elet ed '43 3% [Lil ed.Belc.3% ed.'50 I-n 3% ed/54 I-II 3Y« ed.'55 I 3% ed.'55 II 3% led Gr.B.O.3 ed/37 3 led.Grb..'46 ed.'47 1000 3 ed.Gr.B.O. 2% Ted.Ind.37A 3 led. I Grb 64 3 Izt.W.bw'52 LVG"70 3% ING 70 8% ING'70 8% ING "70 8% NG'70-78 I 8% ING'70-7 II 8% NG'70 8% NG'70-'96 8% MG 71 8'4 ING'69'75 8 iNG'69 I 8 ING'69 n 8 FONDSEN MET DOORLOPENDE NOTERING (OBLIG.) V.K. 106.3 106.4 105.8 105.2 105.8 105.7 106.3 106.3 86.2 85.6 84.7 84.1 81.9 552 74.6 97.51 E.K. 106 2 5 106.25 105.4 105.2 105.7 105 5 106.1 106.3 103.7 106 102 2 102.2 104.3 101.5 100.8 100.8 100.8 99.1 99.1 99.1 99.1 97 4 96.3 94.8 94.3 94 2 91.4 91.1 89.9 85.4 84.6 84.9 87.3 100.7 100.6 100.6 105.2 105 3 105.2 108.9 108.3 105 6 107.6 108.8 108.1 105.1 105.3 105.2 BNG'70-76 8 BNG'71 '82 8 BNG'83 8 BNG'70 79 7% BNG'71 -82 7% BNG 72-73 7% BNG'69 11117% BNG'69 II 7% BNG 71 7% BNG'71 7% BNG'72 7% BNG'66 I 7 BNG'66 n 7 BNG'66 III 7 BNG'66 IV 7 BNG'69 7 BNG'67 I-n 6% BNG'68 I-n 6% BNG'66 6% BNG'67 16% BNG'67 II 6% BNG'67 IU 6% BNG'68 I 6% BNG'68 II 6% BNG'68 in 6% BNG'66 6% BNG'67 6% BNGwblOOO 57 6 BNG 1965 I 6 BNG"65 II 6 BNG 58 5% BNG'64 5% BNG'65 I'90 5% BNG'55 II 5% BNG'65 5% BNG'58 5% BNG'64 5% BNG'65 5% BNG'58 5 BNG'64 I 5 BNG'64 II 5 BNG'58 1-1114% BNG'58 59 I 4% BNG'59 14% BNG'59 I-n 4 ('4 BNG'60 1-114% BNG 60 UI-V 4% 89.8 BNG'62 I-UI 4% BNG'62 IV 4% BNG'52 I 4('4 BNG'52 I IU 4% BNG'52 4% BNG'56 I-in 4% BNG'60 4% BNG'61 4% BNG'63 I 4% BNG'63 II-III 4% 82.1 BNG'61 4 BNGstaf 47 3% BNG'54 13% BNG'54 II 55 3% BNG'55 II 3(i BNG'56 3% BNG'54 I 3 BNG'54111-1113 V4 BNG'54 IV 314 BNG'55 3'A 106.2 104.8 104.8 105 2 103.4 104.2 102.5 102.5 102.65 102.6 101.55 100 8 100.5 100.5 100.4 1008 99.6 99.4 89.2 97.9 97.9 97.8 97.6 97.75 97.6 96.7 95.7 97.4 95.5 95.4 93.6 93.8 92.2 93.1 90.8 90.6 89.8 89.8 87 5 89.5 85.2 91.1 96.1 88.7 88.8 88.6 82.6 87.4 77.5 77.1* 76.5 105.6 104.6 104.7 105 103.3 103.6 102.4 102.4 102.5 102 6 101.45 100.3 100.4 100.4 100.4 100.6 99.3 97.7 97.7 97.6 97.5 97.6 97.5 966 95 6 97.3 95.35 105.6 104.7 104.8 105 103.3 103.6 102.4 102.2 102.5 102.4 101 4 100.7 100 4 100.4 100.4 100.6 99.3 99,2 84.7 85.1 90.55 Claims, Scrips, Stockdividenden e.d. UCZO IBN (MRO ('dam Rubber t - >eli Mij C. ind Jordtsche tordtsche pr. leineken Bel. leineken Bier IAL feogovcnsC. IVA IILM Ï-N.Petr.Mij !NSM Nat.B. ïat.Nederl C. tornieren NR bilips G.B. lobeco jolinco ieheepv. Unie "nilever C. ABN 16.65 1650 Heinek. Af 26 15 26.18 Heinek.Bierb. 27.6 27 65 Robeco 6.28 6.24 AANDELEN, (N-B) CERTIF. VAN AANDELEN V.K. O.K. Later gedane koersen 5.1* 753.5 260.5 275.5 103.5 07.8 84.9 123.8 117.9 67.2 330 71.5 45.5 120.8 67.3* 67.6 67.51 67.4 67.3 67.2* 67.4 67.5 #7.6( 67.4* 326 325 324 323 324 325 326 327 329 326 71.1 71 71.2 71.4 71.5 118.7 119 118.7 119 119.3 119.2 119.4 119.3 119 261.8 276.5 103.9 277.5 278' 278.3 104 HM.5 104.8 105( 69.1 69 69.2 68 3 757 262 263 277 276.3 277.5 278 103.9 103.5 1<M( 103.5 69 5 60 4 69.3 69.2 85.4 85.2 85.5 85 1 125 124.2 124.5 125 118.21 118.21 118* 117.9 117.8* 117.7 117.6 117.8 168.5* 168* 167.5* 1681 168.51 167.5* 168 5 168.81 87.8 87 7 87.6* 87 5 87.4 87.3* 87.2 87.4 3141 314.51 314 314.5 315 314.5 315.5 3161 49.41 49.2 49.1* 49* 48.9 48.8* 43.8 48.9 250 5 124.5 1251 124.5 125 193 84.5 84.6 84.8 84.9 84 8 84.6 Nederland STAATSLENINGEN 16191 7 iw. 16611-92 7 !969-'94 7 B", 368 I-'93 6% an- 358 II 6% ifi 368 UI 6%% 0 «8 IV 6% P. 366 6(4 en- 367 6'/* 367 6 36515% <31 365 '71 5% - 384 1 5% 364115% or. 1964 5 358 83 4% 1959 4% ijf 36014% an 1960 11 4% U63 4% 31 359 4 Va 3604% 861 4% 36314% •r £14 19o3 500 3% Iti 847 100 3% in 1947 500 3 Va 11 351500 3% 353 8-11500 3% 348 59-98 3% 348100 3% fcleg 1948 3% 1. 3eleg 1948 3% •9501-11 100 3% i' 350 8-n 500 3% 354 500 3% lt 337 500 3 Crb'46 100 3 Grb'46 500 3 Jjed.Ant.'71 7% - 5'ed_Ant'67 6% •''ed.Ant.60 5 Xed.Ant.59 4% Xed.Ant.62 4% Provincies ei Vdam'52 4% ('dam'53 4(4 Vdam'59 4% 1 ('d 500*47 3% A'd 1000'47 3 J'd 1000*48 3% Baag'53 4% Saag'56 4% 97.7 97 7 97.7 97 7 962 95 1 84.7 84.1 83 2 86.5 79.5 74.2 74.1 95.2 86.2 71.8 71.8 71.5 71.5 74 5 74.5 83.3 90.3 91,2 91.2 76.5 76.5 84.5 Haag'52 I 4 Haag'52 3% R'dam'65 5(4 R'dam'52I4% R'dam'59 4% R'd.'37 IV 3%% R'd.'37 VI3% 82 82 R'dam'38 1 3 91 91.1* Zd-Holl.'85 5% 89 8 90 Beleggingsmaatschappijen Bank, Kred. en Verz.wezen ABN'75-76 8% 104 5 104.5 104.2 127.5 125.5 120.5 113.51 111 104.8 103.7 103.6 83f 91 89,5.1 104.8* 102.5 ABN'70 8 ABN'71 8 ABNsp.'68-'72 ABNsp.'69-75 ABN 1970-76 ABN1971-76 ABN 1971-72 AMRO'69-75 8% AMRO'69 I-II 8 AMRO'70 Ree 8 AMRO'71 Ree 7% 103 AMRORKobl7% 103.9 AutoF.'64 6 AutoF.'63 5 Avista'60 5 BvBouwn '85 6 BMees en Hope I Bankm.enH 7Va BankMenH. 7% 101 5 BNG Nat W.'57 6 92.5 BNG Nat W.'57 6 BNG Rsp'52 BNG Rsp 100*58 BNG RSP 500'58 BNG lOO'bO C BNG 100'59 D BNG 100'59 E BNG Rsp'62 I BNG 62 II BNG Rsp'62 III BNGRsp'64 BNG Rsp'65 BNG Rsp'66 I BNG Rsp'66 II BNG Rsp'66 III BNG Rsp'67 I BNG Rsp'67 U BNG Rsp'67 in BNG Rsp'67 IV BNG Rsp'67 V BNG Rsp'67 VI BNG Rsp'63 I BNG Rsp'68 II BNG Rsp'68 m 104 96.2 210.2 173.3 173.3 165 1.555 149 1405 124.7 137 2 148.8 143 2 144.3 143.2 142 133.3 132.1 130.8 130.8 127.5 1295 127.5 101 3 92 8 96.2 1405 1251 137.3 148.8 143.2 144.3 1432 142 133.3 132.1 1311 131 127.5 129§ 127.5 BNG Rsp'68 IV BNG Rsp'68 V BNG Rsp'69 IV BNG Rsp'69 V Coop C.Bur.7% Ex.Fin/66 7% Exp Fin.'71 7% Ex Fin '58 5% FrHollBnk H 5% FrHollBnk D 3% Gem Adknt 3(4 Gr.Ind.Cr'66 7% Gr.Ind Cr/68 7% Gr.Ind Cr.'65 5(4 Gr.Ind.Cr.'58 5% Gr.Ind.Cr.'64 5% Gr.Ind.Cr '52 5 Gr.Ind.Cr.'59 5 Gr.Ind Cr.'63 4(4 Gr.Ind.Cr.'53 4% Gr.Ind.Cr.'56 4% Gr.Ind.Cr.'54 4 Gr ind Cr.'55 3% Gr.Ind.Cr '56 3% HABA'55 4 Va IKABel mU LeasePlanNed. Mavic'56 4% Mavic'55-56 4 MeesHope 4 Midd Cr.'62 4V« NBMkr'66 7 NBMkr'66 6% NBMkr'66 6% NBMkr'65 5(4 Nat.Inv b '70 8% Nat Inv b.'69 7(4 Ned.Cred.b. 8% NMB'70 8'4 NMB'70 8 NMB'71 8 Ned.Ontw.B 8 Ned.Wat.b. 8% Ned.Wat 1971 8 RljnDisc.B 71 8% RljnDlscB'64 5 Slavenb. B. '71 HYPOTHEEKBANKEN ALg.HpC 3% 51 50J A'dam Hyp.b.3(4 Betuwe C 3 Dordr.NP 3% Fr.Gr.M 8(4 Fr.Gr Hypb.'70 Fr.Gr.H.vpb '7j Fr.Gr.'71 8 693 117.7* 117.8 87 8 168.81 315* 3161 48.8 48.7* 84.6 84.8 137 4 137.5 120.6 120.6 124.51 124.55 129§ 129§ 128.8t 128.5t 102.2 102§ 101§ 101* 100.6 100.5 97.4 97.9 971 97» 77.5» 77.5» 79.1 79 100 55 100.55 99.8 100 88.5 69 85.5 85.5 88.5 88.5 94 95 87.75 87.75 83.5 83.5 911 91 945 945 90 90 811 851 92§ 925 87 87 91 90.5 101.3 102 2 855 851 865 86§ 78 78§ 99.7 99.7 100.1 100* 100* 100* 99.2 99.2 956 95.7* 1058 105.5 101.5 101 104.2 104.2 106 105.6 103.9 103.5 104 104.5 93.9 93.7 105.5 105.3* 104.3 104.3 103 8 104.5 86 87 102.2 102 72.55 73.5 105.1 104.3* 73 74 73.5 105.4 104.2 104.81 102.5 GENOTEERDE FONDSEN U/4 12/4 Totaal 301 301 Hoger 151 158 Lager 93 101 Onveranderd 57 42 ANP-CBS gemiddelden 1963 Int.Conp. Industrie Scheepvaart Banken Handel enz Algemeen Fr.Gr.H 8 Fr.Gr H 8 Friesch 71 7(i Fr.Gr.D 7 Va Fr .Gr.C 7(4 Fr Gr. A 7 Fr Gr Q 7 Fr.Gr.Q 7 Friesch K 6% Fr Gr.KII 6% Fr.Gr.Kin 6 Fr.Gr.J 6(4 Fr.Gr DW II 6 Fr.Gr.S 6 Fr.Gr.N 5% Fr.Gr .L 5% Fr.Gr.DV 5 Fr.Gr.F 5 Fr.Gr.X 4(4 Fr.Gr.DU 4% Fr.Gr.Y 4% Fr.Gr DA-VA 3 Gravenh B 3 (4 Gravenh.GG 3 Gron.Fl-2 3% Gron.H 1 3% GrongG 1-2 3 Holl.KM 3 HoU-D-DA 3 Hyp.Ned.Z 5 Hyp Ned QS 3% MIJ.Her B 1 3 Mij .Her AN 3 Nat.Hyp.K 5 Nat Hyp.E 3% Ned.HypB. G3% Ned.Hyp K 3 OverijsJ»3 Raiff.Hyp.B/71 8 R'd.PPZB-ZE 3 Tilb.Hyp.Q 7(4 Tilb.Hyp A 5% Tilb.Hyp.X 4% Utr.AB 7% Utr. Q 7% Utr.G 7 Utr.Z 6% Utr.Y 6 Utr W. 6 Utr.U 4% Utr.S 4% Utr.V 4(4 Utr.PP 3% Utr. E EE F 3 Westl.DZ 8 Westl.BZ 7 Va Westl AZ 7 West.R 7 Westl.M 6% Westl.C 6% Westl.X 6 West.Y 5 Va Westl.S 5 Westl.U 5 Westl.V 4(4 Westl.T 4% Westl. D 4% Westl. H 3% Westl.NO 3% Westl.EEF 3 Westl.ABC 3 WL.R I pa 69 7% Westl.U'70 8% Westl U'70 I 8% Westl.U' 0 II 8% Westl.U"70 III8% Westl.U'70 8% Westl.U'71 8 Westl.U'71 7% WesU. 1971 7 Wesl.U '70 8% Zsche I-U 3 Zuider K-L 3 Z.H. ZEEK 3% Scheepshypotheekbanken Ner Sch.UV 3(5 70 71* Veenk.Bk. Y 7(1 100 100.1 Handel, Industrie en dlv. 100 98.1 100 130.2 130.4 112 8 114.5 126.7 127.0 117.8 1182 114 7 115.6 102.5 102 1025 102 102.5 102 102.1* 102.5 1021 102.5* 100.55 101* 99.5 99.5 99.8 99.6* 99 5 99.9 99.2 99.2 99.2 99.2 99.3 99.4 93.1 934 93.1 93.1 86.1 86.5 83.1 85 88.8 89.4 85.15 85.4 85.8 85.8 86.1 86.5[ 83.6 83.6 69* 69 74 74 73.5 73.3* 77.5 78 73.1 73 74.1 75.1 73 7?.7 69.8 73 92 92.5* 73.5 73 73.3 73.35 70 70.5 87.1 87.1 73.5 73 73 73.3 74 74 74 73.5 103» 1031 72 72 100.75 100.75 85.5 86 84.5 84.5 100.5 100.4 1005 102* 98.5 99 99.2 99.35 93.5 94 85.25 85.3 86 85.8 86 85.8 830 83 70.2 70.25 74.5* 74.25 102.4 102.1 100.8 100.3 98 98.5 98.8 98.75 97 97.5 94.5 95 87.5 87.3 88.2 88.2 86 86 85 85 88.5* 89* 71 71.5 77.9 72.8 73.3 77.5* 73.1 73.1 100.5* 1000* 106.9 1064 104.8 104.6 104.2 103.8 104 1 104 103 103 102.7 102.5 102 101.95 101* 101 101.8 102 76.25 76.2 72.55 73.5 78 770 AKZO'62 1000 4% 91.5 91.5* AKZO'61 4% 90 905 AKZO'65 6 96.3 96.3 Amstel Br '56 5 965 965 Blauwhoed'66 7W 1001 1001 Blauwhoed'67 6'/. 96* 96 Blauwhoed'W 5Y. 90 89 Blauwhoed'81 4(1 90.5 90 55 Blydenst.'63 5 810 81.8 Blydenst/54 4 855 850 Blydenst.'55 3% 83.8 84* B.Ruyg/81 4% 945 94 BOZ 71 8% 103.7 103.3 BOZ 71-86 8% 102.4 103.5 BOZ 64-84 5% 87.5 87.7 Bred.V.G. 71 8% 103.5 103.7 Brd.Wd 65 6 92.51 92 Bred.V B 71 8% 103.5t 1030 Bred.V B.66 7% 100.5t 100 Bred.V.B.65 6 94.9 94.9 Bred V B 62 5 94.2 94.5 Brit.Petr.'66 7% 101.5 101.6 Brit.Petr '65 6 97.6 97 Brocad/55 3% 83 84.2 Coop.B 7 101 101 Coop H.57 5 85 86 Coop.M'66 7% 1001 1005 Coop.M'57 5 935 931 Coop.M'64 5 94» 945 Coop.M'60 4% 95 5 5 95.51 Coop M Rsp'64 1415 1415 CoöpM.Rsp '65 138.1 138.1 Coop Z. 64 5 85 5 865 Dr.Overij '56 4 921 925 Duyvis'59 4(« 965 965 ElDordt.'55 3% 94 94 GiessendeN 5 91» 911 Heineken'68 7 101 1021 HeUm'43 3% 845 84.5* Hoogov'71 8 103.4 103.2 Hoogov 72 8 103.5 103.4 Hoogov '66 6% 97.6 97.6 lndola'64 5% 94 3 94.3 Inventum '64 5 835 83* J.Heybr '60 5 94 94 Kempensch. 3% 971 975 Kon.FvhAlex 5 86.6 86.4 Koudijs 62 4% 92 92 Lindeteves 5 91.5 92 LijmDelft 4% 93 94 Mass.Ferg. 9 Mees B 4 102.5 102.5 88.15 88.11 Nat.Gr.'63 4% 80 1 80.1 Nat.Gr A-C'46 3 72 72 Ned.Gas 76 8% 106.5 106.45 Ned.Gas'70 8% 107.7 1Ö8 Ned.Gas 70 8% 106 106 Ned.Gas'71 8 103.8 103.5 Ned Gas '72 8 103.4 103 Ned. Gas 72 7% 102.8 103 Ned Gas'69 6% 101.5 101.8 Ned.Gas'66 7% 101.1 101.25 Ned.Gas'66 6% 97 96.9 Ned.Gas'68 6 96.1 96.3 Ned.Gas'65 5(4 96.35 96.45 Ned.St.Mijn 6% 96.1 96.3 NymaKnstz.sp 110 108 Ogern'58 5 98.51 98.55 Pakh HolJ. 8(i 105.5 106 Pakh.Hold. 7 100.2 99.7 PC Lampe 71 8 102.2* 102.5 PCLampe'66 7 9755 97.65 Phlllpsulf'72 8 104.3 103.7 PhlllpsGlf'51 4 845 84 PhlllpsGlf'48 3 97.4 97.3 Pont Kon Hth 5( 91.5 91.2 PEGEM'57 I-U 6 94.8* 95* PEGEM'58 5% 92 92t PEGEM'58 5 93t 93t PGEM'57 6 96* 95.7 PGEM'64 6 94 93.5 PGEM'59 4% 89 89* RottAntwP71 7(4 103 102.4 R'damRljn 6Va 96 96 R'damRijn5% 96 85 96.85 R'damRijn 4% 92.5 92.9 Rijn-Sch 69 7% 96.5 96.1 Samp.w.El.Pb8 103 103 4 Schiphol 6 91.8 91.8 Scholt.Hon. 5% 94 93.5 Scholt.Hon.5V4 995 995 Scholt.Hon. 4(4 965 9ö§ Scholt.Hon. 4% 93 55 93.51 Scholt.H/63 4 Va 91.9 91.3 Schuitema 4 Va 91.8 92 Shell FM '71 8% 105.1 104.8 SHV st.h.ver. 9.3 105.9 106 SHVSH'70 8% 105.3 105.4 SmitSmitNiJm 6 87 88 Unilever 8 103.4 103 6 Unilever 6 94 94.1 Ver.Glas 5 92| 92 Ver.Eff'55 3% 100 lOOt VIHb. 3(4 84 84 Ver.Mach/69 7('. 95.4 95.2 Ver .Mach.'58 5 92.5 92.5 Ver.Mach.'62 5 88,1 88.5 VromenPap. 6 99 99 WerfGusto 4% 985 985 Gezondheidszorg enz. Aeneas 68 7% 99.9 99.1 Aeneas 7% 103.2 103.2 Ant.Sn. 7% 96.5 96.5 Ant.h.'72 8(', 104.5 104.5 Antoniush.'71 8% 104 103.2 August.st.'70 9 Va 110 109 Bart.'72 8(4 105 105 Bart.'718% 103 103 Bonlf.Lw 7% 97 96.5 Bronovo 7(4 97.1 98.1 Bronovo 6% 91.5 91.5 Carolus 7(4 97 96 5 Chr.V.v.Z.'68 7% 100 98.5 Christ.Ziek.v. 5 82.5 82.5 Con.Deo 8% 102.5 102.5 Con.Deo 7% 98.5 98.5 Cong.J.Deo'68 7 98.5 99 Don.Deo 7 94.5 95.5 Cornelia 7% 98.1 98.5 Coudew. 9% 107 107 Dan deBr/70 9% 107 107.5 Dlac.I.Mepp/71 9 106. 105 DlacJ Mepp.'69 8 107 107 Dlac.I.Mep'71 8V; 103 103 Dlac.hulsM 72 8V 102.1 102 1 Dlac I.Mep/69 7(1 100* 99.5 Dlac.hs.Ut'718% 103.5 104.5 't Dorp'67 7 94 5 94 Eudokia 5 84 1 84.1 Eugeria 7 96,5 96.5 's-HeerenL'57 5 86.5 86.5 H.Loo'57 5 89 89 's-HeerenL'513% 84.8 84.8 Hom.Zkh. 8% 102.1 102.1 Hom.Zkh. 7% 100.5 100.1 Hom.Zkh. 7(4 97 97§ JansGasth '71 8(i 104.5 104.3 Jansg.'72 8 101 8 101.5 JansG.H. 7% 98 5 99 Joz.Zh.Venlo 9% 113.5 113.8 Joseph V'71 8% 103.2 104 Jos.Venlo 8 102 101.5 JosVlo'67 7% 97 96.5 Jozef Dev.'69 8 102 101.5 LosserHof'71 8% 104.5 104.5 LosserHof'69 8 101.6 101.6 LosserHof'68 7('a 98.2 98.21 LucasA'd7% 96 96.5 Maart.w '70 9 107 106.5 Maart.w "71 8% 103 103.5 Maart.w '67 7 Va 99.1 98.5 Maart.w.'67 7% 97 96.5 Maart.w.'68 7(4 96.5 96.5 MaasZh '68 7 Va 99 1 98.5 MaasZh.'68 7(4 97 96.5 Mar.Roep.'70 9% 107 107 Mar.Roep'69 8% 102.5 102.5 Mar.Roep.'66 7% 99.1 98.5 Manast. 6(4 89.3 89.3 Oofl Gh U 8% 106.5 106 5 Parkhuls 8'a 103 103 Pr.Chr.v. 9% 107 107 Pr Chr.Zv'69 8% 103S 103.5 Pr.Chr.Zv'69 8 101 101 PrZ hs Dr. 9(i 111 111 Pr.Z.hs.Dr 8(4 104.5 104.5 Pr.Z.'sH,'71 8V1 104.5 105,5 Pr.Z.'sH'71 8% 103 103 R.Hoogland 9 107 107 R.Hoogland 8% 105 105 Str.z.(Ede) 9% 103 5 103 TalmaR'oord 5 86 5 86 5 Vreugdeh '69 7% 99,5 99 5 Vregdeh'67 7 97 96 5 Vreugdeh.'68 7% 97 96.5 W.Arntszst '65 6 88.5 88.5 Z-GS A'f.'71 9 106.1 106.1 Z-GS A'f'66 7% 98.2 98.3 Z-GS A'f.-68 7% 97.7 98.3 Z-GS A'f/67 7% 97 97§ ZvplA'd.'55 3(4 74.81 74.8 Zvpl H'sum'66 7 95 95.5 ZvplEnsch. 72 8% 103.2 103.4 Z v.S.Ens/69 8% 102 102.8 Zonnegloren 8% 103 5 103.5 Zonnegloren 7 Va 98 98.5 Scheepv. en luchtvaart KLM 7 98t 98 KLM 5 96 6 96.7 KLM 4(4 03.8 93.7 Spoor- en tramwegen Delisp.700 3% 141 15§ Gld.Tramw. 5 81 80 Mad.225 40 4 30} 301 Mad.540 4 55§ 551 Modj St.h. 4 35 3 Ned.Sp.w '70 8% 107 106^ Ned.Sp.'57 I-n 4( 92 91.8 Ned.Sp.'55 3(i 96 96.3 NISpl902 3 2 2.1 NISp'37 3% 2 2.1 NISp'37 II3% 2 2.1 O.Java'403% 2' 2 O.Java'40 RO 1' 71 Pasoeroean 4 3.51 3 Probollngo af 5 3.5S 3.5( Probol Strt. 4% 3.51 3 5* R'dTr.'ÖO T 5 72.2 71.2 R'dTr.1900 3 58.75 57.5 SamJ.92-01 4 2 1.8 Sem.Ch '28 5 1 85 1.6 Wem.Ch.'03 4 1.851 1.6 SeraJ.St.'25 5 1.8 J.7t Seronod.S.13 4% 1.85 l.7t Seronod.S.99 4 1.9t 1.7t Premle-obltgatles A'dWb'51 2% A'd'56 I 2% A'd'56 n 2% A'd'56 III 2% A'd'59 2% Breda'54 2% Dordr.'56 2% Eindh.'54 2% Ensch '54 2% 'sGr.h.'52 I 2% 'sGr.h/52 U 2% Ned.R.Kr. 2% R'dam'52 12 Va R'dam'52 II 2% R'dam'57 2% Utr.'52 2% Zd.Holl.'57 2% Zd.Holl.'59 2 VaRi< Suriname ei RioTinto6% 70[ 72.9 83 72.* 80.05 88^5 73.15 80.15 80.15 76.05 106 6 75.3 7a 75.3 7 Ned. Ant. 88 55 73.05 81.05 80.5 78 107 Int. en bultl leningen Internationale Instellingen Eur.Inv/717% 104 103 Eur.Inv.'68 6% 98.5 98.5 Eur.Inv.'64 5(4 91 5§ 90.6 Eur .Inv/65 5% 905 91 Europ.lnv. 4(4 89» 89.55 Europ.Inv 4% 90.51 90.51 I Am.Dev. 8 103 25 102 5t I.Am.Dev. 7 96 96 2 IntR&Dev.718% 104.4 104 1 Int.B Ree. 8% 100.25 100.5 Int.B.Rec.'61 4% 86 86 Int.B.Rec.'62 4 841 84.5 Int.B.Rec/55 3% 98 98 KSG'64 5 93.41 93.4 KSG'65 5(4 93.45 93.51 KSG'62 4% 90.8 90.8 KSG'614% 91 91.1 Buitenland België Angleur*37 4 74 72 5 Antw.'54 3»i 81.6 81.4 Belg/61 4(4 91.25* 91 Belg'55 3(4 86 85.5 Belg.Petr.R 5 95.8 95.7 Brass '28-'31 44 88 88 Cockerill'37 4 75 75 Luik'54 3(4 81.6 81 5 Petr.100'57 7% 116 116 Petr.1000'57 7% 117 117.4 S.Bre et M'37 4 91 91 WagonsLits 7(4 94.5 94 6 WagonsLits'55 4 96.6 96.6, Denemarken Kop.Tel. 4(4 88.3 90 Duitsland Ver.Saar'62 4 Va 751 75| Engeland AllBrew. C 7 151* 150* Chu&Son'718% 1165 116* E.FdLoanCvC 4 41.1 41.3* Imp.Chem. 6(4 86 86 i.Cert.82c.6% 91 91 Reed 8(4 97 97J Reed 5(4 94 8 94.8 Frankrijk Cfranc.Petr. 5 94 9 94.8 PipeLineSE 5 92.25 92.2 Italië EnelEuro 65 6 95.1 95.2 Noorwegen Noorw.'55 4% 94 5* 94 6 Norsk.Hydro 4 70 70.3 Oslo'61 5 90.2 90.5 Republ. v. Zuid-Afrlka UnleZdA'55 4 94.5 95* Australië Austr.'Gl 5 915 915 Canada CPRall 4 46.5 46.5 Can. P. Cert. 4 43.25 43.25 Hydr.1000'73 3 90 89.5 Ver. Staten van Amerika CRail NJ 3% 26* 26.5 NYCRr. 4% 9.7 9.7 Pens Rr.(34 3(4 10 25 10.25 Cen.R.(28) 3% 10.25 10 25 Wst.ShoreRr. 4 9.75 9.75 CONVERT. OBLIGATIES v.K. E.K. L.K. AKZO 4(4 77 78 5 Amalga8% 106.5 108 9 AMRO 5% 133.5* 128 129 BallN.8% 115.5 115 5* Bergoss 6( 96 9 96 25 Berkel 5 101.5 1035 Borsu 3(4 100.1 100.1 BOZ7 123§ 126 BredaO 7 151* 150* 150* DrOvH 4(4 lOOt 101 Elsev. 7% 160* 159* Gelder 4(4 93 93.2 G.Tiel 8% 109 1101 110 GistBr. 5% 94 8 94.2 Grasso 5(4 93 5 93 8 Grinten 6V 103 2 109 110 Hagem.7% 109 5 ,09 5 Holec 7(a 131 131.5 Homb. 8 131.5 130.5* 131* t.H.C.7% 250 245.5 245.5* Indola 5(4 88.1 88.2 88.3 Interlas 6V 118.5 119* Kluwer 6V< 146 146 Meelf. 6V« 97.8 98.5 99* Nederh. 5 93 93* NMB"69 6" 132.5 135 25* 135.5* Nutrlcia7(; 119.5* 122.8 122 N'.tenC 8 106 106 Philips 6% 101.7 101.7* 101.9 Phil. 4(4 96 98.25* Pr. Br. 7% 107.4 107.71 107.7 Rollnco 6M 90* 91 Rolinco 6H 93 93 Sanders 8 115 116.5 116.3 Schut. 7% 141* 145* 146* Stokvis 4 94 8 95 TllWat 5% 90.3 96 51 V.Glasf. 7 1171 1171 VMF 6% 98.3 100* Vlhamlj 6 93.5 94.8 Vth.-B 8(4 115 114.5 Wyers 6 94.8 94.8 NEDERLANDSE AANDELEN Bank, krediet en verz. AMEVC./ 104 102 102 AmfasGrf 95 94 93.8 AsCRotc/ 100^ 100* 100 Cultuurb. 103.5 103.8 Delt.L.V./ 78* 78* 78* E.Nd.Nil/ 166 160 161 Kas-Ass 84.51 85* MeesHGr 148.5 147 147 Ned.Cr 52.4 50* 50 Ned Mid 132 135* 136* Slavenb 247 248 248 Slavenb. C 247 248 248 HYPOTHEEKBANKEN Fr.-GrH 608*e 614 610 W.Ut H f 289* 295 295 Scheepshypotheekbanken Sch H.Ned 209 5 218* 220 Cultures A.Rub.C 47.5 45.2 45.2 HVA-C 82.2 82.2 Ngomb./ 80.2 49.8 Serbadjad. 33 38 Tjoeroeng 26* 28.5 28 Handel, Industrie en div. ACF 259.5 259* Alb.H. 169.2 170.4* AHOG 165 163 AvlmA 1661 1661 Ama.Hol 41.7 41.5 A'dGoedv. 119.7 120 ADM 166.1* 167.5* Ad.RIJ tuig 154.5 154 AniemNB 85.9 87 AniemNBc 84 83 Arnh.Sch. 140! 150* Asselberg 92 95* ASW App. 1090 248* 111! Autolr'd 247C BallN. 66 65 BAMV.B 1130 114 Batava 113 110 Batenburg 275* 279.5* Beek 115 116* Beerg 327» 327 Betu 133 134 Begemann 149 138 Bensdorp 343 343 Bergoss 267.5 267 Berkel 245* 230 BerkelC 240 243 Blyd 100 70.1 69.7 BoerDruk 332 328 Bols 143.3 148 BorsumC 216* 217* BosK 108* 109* BOZ 454 453 Braatbouu 305* 304 BrakkeGr 33f 33» Bred VG 240 2402 BredVGn 237.6 238 Bred. VB 380 376 BredVBnr 379.5 374 Bühr-T. 61 60.5 Btlhr C 61 600 Calvenr 851 855 Calveöprel Sulk Mij Sk.MlJC. 143 144.2 496 492 496 492 Ceteco 215 214 Ceteco c 215 214 ChamUnle 155 160 ChamUn5 1515 150 ClnK&K 86.5 851 Crane N. 136 133 Deli-Atjeh 114 114 Dess.Tap 83 6 83 Dikkers 87.5 90 Dorp 174 176* DrOv.Houl 163 164.5 Droge 185t I83t Duiker 77.9 77 9 Econosto 52 52.5 Els. Uit. 490* 480 Elsev.Uitg 4871 476 Emba 191 187.5 Enkes 124* 126 ENOT 371 370* Erdal 254 252 Eur.Hotel 380 380§ Ftgee Fokker 110 108.5 36 36.2 FordNed 890 895 Furness 88.5 87.5* v.Gelder 93.7 93 Geld.T. 54.8 54 GeldTr 54.8 54 GeroNBc 132.5* 130* Giessen 132 136 Gist-Br. 67.2 66 Glst-Br.C/ 67.2 66 Gouds mil 150.6* 149* Grasso 109 109* Grinten 215* 217.5* Grofsmed. 66* 68 Hagem. 128.8 128.8 Halberg 107 107 Hambro 882 88.2 Hatéma 213.5 214.5 Haterman.' 110 1100 Hellingm. 300 310 HeroC B 207 209* Heybr.H. 2101 214 HoekMach 641 644.8 Holec 182 186* HolBet. 91.5 910 HolBet 91 90 Homburg 109.8 109.8 Hoogenb. 187.8 18BC Hoogenstr 91.3 91.3 Hoolmelje: 1200 121.5 IHCHoll. 580 576 Ind.Mij 2241 226* IBKond. 114 113 Interlas 483 486 Int.MUU./ 61.9 63* 1GB 303 305* Inventum 188* 1001 Heybroek 86* 87* Kemo 174.8 174.4 Kempen B. 70.8 70.5 Keyhout 230 228 Keyh 6pr 106! 1061 Kiene 2291 229 Kloos 1680 168 Kluwer 239 239.5 KBB 108.5 108.4 KBBnrC/ 107.9 108.1 KBB6Pr. 18.9 18.3t KBB6C 18.5 18t KonN.Pap 162.5 162 KNTU C 31.5* 32.2* Koudljsnr 115 115 2 Krasn. 66 68* K.V.T. 316 315 KVTprw 124t 122 Kwatta 169 170 LandréGl 124.2 125C Llnd.-C. 307.5! 309 LeldWol 239 240* Lijemp. 60* 60.7 Lym.Gel. IU 111.5 Lym.Gel./ 89 89.5 Maclnto./ 123* 124* Matubel 80" 81* Meelf. 257* 260* Meesb.w. 87.5 86.8 Metaverp. 309 3101 Meteoor 370* 375* Moluksche 331 34* Mosa 89.5* 88* Muld.Rol 118 117.5 Mljnbk W 300 300 Naarden 74 72 Naeff 100! 100.1 Nedap 300 298 Nederh. 61* 61.7 dito dlv.72 58.3 58.4 NedBontw 190.5* 185.5 Ned Sprlni 2205 220.1 Nelle 335 NelleC. 340 342 Netam 91.2 91! Nleaf 91 91 Nlerstrasz 130* 129* N.Euroh. 189 1900 Norit 164 162 Nutr.G.B. 437 445* Nutr.Ver.E 437 445* Nyma nrc 43 43.8 Nljverdal 85 85 Ogem 80.2 802 Og NB 80.2 80.2 Ovlng 180 180 Pakh H/ 119.5 119 Pakh n.r. 118.5 118.5 Palemb. 100' 1101 Palthe 113 112 Parkhotel 499 5001 Ph.GBE/ 46.1 48.2 PontHout 250* 251 PHout 110 110* Pr Br. 242 249 Radem M 135.5 132 Reesink 100* 105* Reineveld 117.5* 1170 Reinev.R. 162! 1551 Relss 50* 55! Rlva nrc 260* 262 Rohte 77. 78.8 Rommenh. 731 730.5 RljnsVF 195 195* Sanders 240 242 Schev. 40 40 6* 41* Schokbet. 182 180t Sch-b.C.B. 169.5 170 Sch.Hon. 70.5* 72 73.5* Schuitema 3065 312* 315* SchuttvH 144 144 144 S.deWit b 423 426 SdWnr B 423 426 Sim.Emb. 112» 1125 Soerab. 37.5 40 40.2 Stev.G/ 72 70t Stokv Z 35.7 35.6 35.7 StTwenthe 115* 116.8 116.2 TabPhll. 71.1 71 TechMar. 155 157 157,5 TechnUn. 252 249 249 Telegr. c 56.5 56.8 56 8 TUb.W.M. 2351 2401 Trlcotb. 49.3 48.9 43.5 TweKab. 356 355 355 Ubbink D. 128.5 129 5 126 Udenhout 161 160* 162 Unikap 187.5* 188.5* UnilCertf 134.5 136 5 136.5 Unil7% 100.5} 100.7 Unll 6% 91-2 91.2 Unll 4% 60 59 5 Unll 4% 61 61* V.Wem. 162.3 162* Veneta 201 20 0 200 Ver.Gl.N 148.8 1491 1491 VHSchev. 81.5 82* VMF 10? 108 3* 110* Ver. Kleer "3 73 Vern.Uit/ 148.6* 149.2* 149.5* Ver.Touwf 181 182* 183* Vezelverw 53.5} 54.5 Vihamy 136* 133 129 VRG Pap. 570 570* 5<0* Vulc oord 88.2 84.5 84 5 Waveren 55.5 56 56.5 Wessan. 96 96 o 96.5 Wessem 159 158.5 159| Wyers 114* 115* 115.8 WyersC. 1145 114.5 114.8 Wijk Her 34.5 35 3 85.5 Zaalberg 111* 110.2* 111 Mijnbouw en petroleum Boet.Mn .b 3.3 3 2 DordtsPM 729 753 Maxwell/ 139,4 139.8 Moeara 1950t 1950 1980 MoearRII/ 8501 9605 Moea Ollf 30400 31000t Moea.opr f 3060r 3080 31001 Moeara-1/ 32501 3325* Moea.4wb/ 3200 3240» Mol'20v4w 6505 675 Sarakreek 19.6 201 Scheepvaart Htllegersb. 239 220f HAL c 101.5 101 102 Oostzee 87.5 88 5 88 Zeeland 1841 181 Suriname en Ned. Antillen Ant. Verff 137.5* 137.3 Elec.M Ar. 120 122 H. Dougl. 50.7* 50 9* 50.5 D epotf ractlebewljzen Nederland ZAfrGoud 207 206 Particlpatiebewljzen Alg F.l/10 109-5 109.5 109 5 Am Fifty 835 835 835 AmFund 223 225 225 Ams.Bel 184 184 184 Conv. 1/5 163 163 163 Conv. 1 815 815 815 Goldm. 1/5 113-2 114.4 114.4 Goldmin 1 563 572 572 H.Fund 1/i 135 136 136 H.Fund 1 675 679 679 HolF. 10 6750 6790 6790 Interbonds 629 630 630 Inv.Gold 308 307 Rent.fnds 835 835 835 Vastg. fondsen z. hyp. Vst.gJ4d. f 5855 584[ Vaatg. fondsen m. hyp. BlnB.VG t 144 144 Breev.'67 130.1 1311 Aandelen ln Belegg. m. DXFf 113 119.5 119.5 Eng.H.cpr 67 67 EngHc2 pr 65 65 IKA 179 179 178.5 Nefo 75.21 77* 771 Obam 1 440 441 Protector J 121.5 121 121 Rolinco 93 92 Unilnvest. 685 69 Unltas 85.8 84.9 35 UtlliCO 127.2 127.2 127.2 Wer.Bel. 96.2 98.3 Suriname en Ned. Antillen Int.T.F. 12.7 12.7 Lev.C.H. 21.2 21.5 21.3 Pac.SeabF 26.4 26.6 28 6 TokyoCap 27.8 27 8 27.8 Duitsland AUantlca 290 295 Conc.tra 285 286 Europa 45.5 45.5 Europa 455 435 Fondak 35» 351 Fondls 33.51 33.51 Fondra 82» 825 TreSora f 4155 415J Unif. 136 136.5 136.5 Unlf. 544 546 548 Luxemburg Eurinv. 73 73 Eurtnv. 365 365 Eurinv. 1825 1825 Eurun. 140 140 Eurun. 1400 1400 Finance/ 366 366 Intltalia 455* 445 447* UST.In. 14.75 14.4 Valeur 77.4 77.4 77.4 Valeur 774 774 774 Valeur f 1935 1935 1935 Zwitserland Unlv.F 93 98 Unlv-F 980 980 Zuld-Afrika AmSAfr. 42 41.25 CanlnvF 4.4 4.5 Canafund 64 64 N.RestF 6.1 6.15 Ver. Staten van Amerika Bos. CSF 9 9_ ChanGF 7.1 7.15 7.15 ChanSF 2.15 2 25 225 ChemixF 21 21.35 21..35 ColGShar. 6.65 6.75 6.75 Dreyf F 10 14.5 14 61 Fidelity 16.9 17 14.25 14 25 FidTrF 29.25 29.25 Japan Fui 11 114 Lehman C' 16.25 16 25 Madison F 13.75 14 Manh. F 5 8 5 8 MasJnvF. 13 13.23 Opp-h. Fut 10.2 10.2 Stead man 444 TechnoF 7.95 8 8 ValueLSSI 6.3 6.3 Wellt.F. 10.7 10.8 Buitenlandse aandelen België Gevaert/ 119 124 Solvay 182 189 UnM. 112 111 Un.Mln.l/ 1120 1115 Al me Mb/ 251 24. ZBanM./ 11 1 0.9 Japan Kanegaf. 5.7 5.7 Komatsu 6.7 64 64 Pion.10 33 8 33.1 33.1 SnoEl.10 22 22 22 SanyoE1.20 22 22 22 San.EllOO 22 22 22 Sekisul 825 820 834 SonyC. 31.4 32 32.5 Canada AlcanAl. 21.9 21.8 Asbestos 27.6 27.7 BeUTel 45 75 45 75 CanBrew 7.8 7.5 7.5 CarvPacRw 71.4 70 Cominco 27 7 27 4 ConsBath 8.8 8.9 8.9 Domtar 12 12 12 Gulf Can. 29.2 29.1 HiramW. 43 5 43 HuskyO. 17.35 16.65 16.95 IAC 18.7 18.8 ImperialO 32.95* 33.75 33.75 Inland 14.85 15 Int.Nickel 33.9 33 4 33.4 Int.P.Line 30 29.5 MacMillan 23.25 23 Massey 13 13 13 ShellCan2 40.25 40.35 40.35 ShellCanlC 400 400 40.6 Denemarken Brm.W. 221 22J Duitsland Bayer(D)/ 145 153 Hoesch 68 68 Mannesm. 179 182 RheinWE 187 187 Engeland ICI/ 2001 200 Rank/ 3950» 3950{ R.Tinto 196 195 Tangany/ 140 139 Luxemburg Arbed/ 297 300 Zweden Zw.L. 116 116 Zuid-Afrlka AngloAmJ 2400 2475 Sb.N.L. f 60 60 Indonesië Ver. Staten Amerika ACF 47 47 47 Admiral 22.75 23.15 23.45 AirReduc 21.4 21.5 Akzona 29.3 29.2 29 AliegLud 23.15 22 22 AllegPow 21.85 22 21.85 AllChem. 31 5 33.7 33.9 Am.Brand 43.5 43.2 AmCrystS 31.9 32 AmCyan 38 38 Am Homel 96 96.25 96 25 AmMetal 30.5 30.5 AmMotors 74 7.4 7.4 AmPhoto 13.15 13.4 AmSmelt 20.5 21.4 Am.Stand 15.5 14.75 14.75 ATT5N 43 42.6 42.6 ATT5H 43 42 6 42.6 Ampex 10 10 10 Amsted 42 5 41 41 Anaconda 17.9 179 ArkLouis 24 24 4 24.4 Armco 21.1 21 Ashland 26 4 26 26 Bayuk 11.5 11.7 Belllnter 275 271 Bendlx 46 46.5 Bethlehem 32.6 32.8 32.8 Boeing 24.25 25 Burroughs 170.75 170.75 Celanese 38 56.75 56.75 Cerro 156 13.7 Chadbouri 3.95 3.95 ChesapO 58 37 5 Chrysler 34.75 34.75 34.75 Cities SI 37.75 37.6 37.6 Cities S10 39.23 38.1 38.1 Colgate 64.5 64.6 65 Coltlnd. 73 75 ColumGas 31.25 31.8 31.8 ComEdls 35 35 35 1 ConsEdls. 25.35 25.1 25.15 ConNatG. 29.8 29 5 ContOil 25 25.5 ContTcl 21.75 20 75 20.75 Contr.Dat. 61.5 64 CPC 34.5 33 CurtWr 25 25.6 Dart.Ind. 55 4 55 4 DelMonte 24 24 3 DowChem 83.9 88A 88 8 DuPontlO 1735 168.5 168.5 EestAlrl. 27.75 28.5 EastKodak 118 117.6 117 6 ElPas.G 10 17.5 17.5 17.5 EquitGas 33.25 33.5 FedPacEl 218 216 F NatCity 56 5 57 25 3725 FlorP 41.5J 41.5 Fluor 21.9 21.3 21.5 Ford 10 74 74 25 74.4 Fruehauf 42 43 43 Gen.Am T 505 50 50 GenCablo 18 17.75* 17.75* Gen.Cigar 25.5 25.3 25/3 Gen. El. 68.1 87.5 67.5 GenFoods 28 6 28.51 28.5 Gen.Motor 81.7 81.25 81.25 335 15.1 24.3 19.5 42.6 12.2* 14.5 Gen.PubU 20.8 Gcn.T&EL 30 Getty OU 74.25 Gilette 44 Gimbel 28.5 Goodyear 31.15 Grace%Co 27.6 Greyh 20 GulfOil 26* Heller W E 28.45 Hilton 53.25 IllCentral 5a-8 Insllco 17 IBM 378 IntFlavors 61.75 IntHarv. 30 IntPaper 37.75 Int.Tel T. 67.1 IntUtC 50 Jones L 17.5 Kennecott 27.4 Kraftco 44.7 Kroger 29.25 Leasco 20 85 Lehlgh 09* Libby 7.15 LingT.10 12.6 LingT.5 29 Litton 19 Lockheed 13 LoneStar 28 MarshallF 33.5 MartinMai 23.2 MayDep 52 MCA 32.75 McDonn D 45 MerckCo 141 MlnnMin 147.3 MobUOll 52 Monsanto 52.5 Montgom. 57.75 NatBiscult 63.5 NatCan 15.9 NatCash NtDlst. NatFuel NatGyps. NatSteel Nat.Tea NLInd. NAmPh I NARockw 31.75 NIUGas 25.9 OllnCorp 18.2 PacGasEl. 28.75t PacLlght 24.25 PennCent. 5.05 PepsiCo 78.75 PhelpsD 44.4 PhilMorrls 86 PhilPetr. 30^ PolarCor. 128.3 ProcGam 00.25 Publ.S.El.l 24.8 Quak.Oats 56.75 RCACorp. 40 Rep.Steel 23 Rev.Copp. 13.73 Santa Fe 33.5 Schaefer 18.5 SearsRoeb 113.5 ShellOU 46.25 SouthCy 19.75 SthNatGai 43 SthPaclO 48-75 Sper.Rand 33.7 StBrandS 45 StBrandlO 45-55 StOllCal. 56.75 StOilNJlO 69.» SterDrug 51 Studeb.2 42 SunOU5 47 SunOUlO 40.25 Swlft 34.2 TandyCori 89.3 Texaco 31 Teaxslnstr 133.73 TexasUtil 56.5 ToledoEd. 28 Transam.C 21^5 U.A.L. 52 UnCarbide 46.5 UnElectr. 17.05 UnPac 60.7 Uniroyal 19.2 UnAlrcrafi 33 UnBrands 12.8 USStecLlO 32.8 Warn.L, 86.5 WestBanc. 33.3 WestUnlor 53 WestEl 51 Woolworti 44.1 28.75 31.2 27.5 19.75 49 75 17.5 27 2 0.9 7.15 12.3 23.5 18.3 13.75 28.75 33 62.25 155 33.75 12.25 15.25 37.1 28.75 31.06 27.5 19.75 695 29.5 126.75 56 40.6 22.83 13.75 335 18.4 114.5 46.5 18.65 43.3 48.75 33.48 45.75 51.5 43.95 46.5 435 48.73 33,45 91.5 134.75 16 95 60.6 10.2 37 12.7 32 8 86.25 32.5 53.3 51.75 43.9 47 5 60.6 32.5 53.6 51.75 43.9 VOORL. GEN. FONDSEN OBLIGATIES Bonif.LW 7% 100 2 100 4 BrttPRNed72 7% 100.7 100.3 Maria Roep '72 8' 103 102 8 Nat Inv 672 7 100.2 100.1 NMB 6% 98 5 98.5 Zonneh '72 7% 100.4 100.2 Claimt, Scripa, Stockd. ACF 25.7 25.7 Begem. M 6.8 Fluor C. 3.4 3.2 IHC Holl. 23 2 23.14 Int.Flav.Fi 96 97 Ned.Midd.. 6.6 6.75 6.8 PyeHold. 504 300 497 RioT-Z CO 133 133 Siemens 2.8 2.8* Slavenb. A 74.1 74.4 74.4 Slavenb. A 49.4 49.6 49 8 Slavenb. C 7.41 7 44 7.44 Slavenb. C 4.94 4.96 4.96 IINCOURANTE FONDSEN Vrijblijvende taxatickoersen; Gevr. Aang Alg. Belg.-Java Cult. 3 4 AUDET NV 100 110 Batavier Weverij 280 Delta Baksteen Unie 180 165 Edlcon 195 200 Enraf Nonlus 480 490 Erlks 470 4r78 Euromast S5 88 GrontmlJ (oude) 400 500 Groot Veren. Bedr. 208 Groot Veren. Bedr. 200 210 Heek Scholco 115 130 Heineken Ind. Bier 1550 1600 Helders V/d Wall 50 Hlton Hotel MIJ A'dam 65 Hilton Hotel A'dam 23 Houth. Groot 180 Houth. Kunst 127,5 Houth. Sprelj 100 ICU 475 485 J. Kerkhovenpolder 160 Katwijk 85 90 Kon. Maastr. Zinkwit 250 254 Lebon en Visser 185 Limburgs Dagbl. 210 Meelf. Ned. Bakk. 225 235 Van Melle 465 475 Merwede Kalkzdst. 330 350 Molijn Co 305 310 Molra Verz soo 510 Nat. Grondbezit. 275 280 Ned. Elev. MIJ ex-sld. 555 560 Ned. Fabr. Bakk. 146 150 Ned. Sucade Fabriek 225 Nlehuls/V. d. Berg 150 155 Idem cert.pr.(5/100,-) 65 Nljgh/V. Dltmar eert. 230 260 Phoen./Fong./Germaan 70 75 Port van Cleve 150 Prins exdlv. 83 88 Prudentla 225 227.5 Rubatex 225 235 Ruys' Belegg. 400 410 Sphinx Ceramjque 185 190 Struycken en Co 455 Tankfabriek 65 70 Tyresoles Ned. 90 100 Utr. Soc. Levenav. 275 295 VAT 1000 11 Ver. Ind. R'dam 260 270 Kon. Verkade aand. 245 Kon. Verkade eert. 245 250 Viba 380 390 Woerd. Dakpannen 100 110 Wolf ff en Co 215 220 Woning MIJ A'dam 140 Zaadh. De Jongh 200 Zaanl. Scheepsb. 145 148 Zanen Participatie 405 415 Zuid Pacific Koper 5800 6000 Zuider Stoomtram 75 Zuid-N. Stoomtram 150 Participatlebewijzen e.d. BOG 10.50 10.60 Bel. Inc. Waarden 13S5 1395 Immofund 1962 835 845 Immofund 1963 700 7io Immofund 1964 ,A' 780 790 Niet volgestorte aandelen Fr.-Gron.Hyp.b-20% 2550 Nat. Grondbezit 30% 770 780 Schiiyp. Ned. 100 250 Sch .hyp. Ned. ƒ200 240 300 TUb. Hyp.b. 10% 830 840 Westl.-Utr. Hyp. 20% 180 184 Afglfteprlzen Amro-Plerson 24.75 24.78 ABN-belegg. 76.94 76.49 ABN-rente 57.63 57.65 ABN-rend. 59.52 59.52 BeUonds v.d. 7 10.55 10.52

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1972 | | pagina 17