Ratten zijn gemakkelijke huisdieren mode om mee op 'n terrasje te zitten LEIDINGGEVENDE KRACHTEN Centraal Controle Bureau JONGE KRACHTEN Centraal Controle Bureau TROUW, KW \RTET DONDERDAG 13 APRIL 1972 REGIO K10 Eeny erg lief truitje om teNSj hebben Acryl boucléj! Wit,V off-whlt'e,' rood, marine, geel, rose. 38-44 20.- Rokje in« zakdoekruiten^ met heiipstukje en rondom xr plooien. Jjm Dralon. 34-44 Op ritsen raken we niet uitgekeken, 1 deze moleskin 1 pantalon <- I heeft ultrabrede Aplastic ritsen 1 -A zakken en 1 een brede -omslag om de wijde pijp. Geel, groen, oranje, rood, i ^kobalt. 34-42 Laboratoriummedewerkers hebben makkelijk praten LEIDEN Over ratten wordt zeer verschillend geoordeeld. Elke gemeente heeft haar eigen rattenbestrijder(s) en desondanks kwa men onlangs twee mensen van het zoölogisch laboratorium, de heren Dienske en 't Hart in De Vuist van Duys vertellen dat ratten zulke leuke huisdiertjes zijn. De heer Ezendam, chef van de gemeente reiniging zegt hierover: 'Ik begrijp niet hoe ze dat kunnen zeggen. Ratten zijn erg agressief en de kans bestaat dat de mensen nu pro beren ze tam te maken. Dat kan erg gevaarlijk worden. Laborato riummedewerkers hebben makkelijk praten, ze dragen handschoe nen en hebben te maken met al tam gemaakte dieren'. De heer 't Hart vindt het wel een voorwaarde dat laboratoriumratten als huisdieren genomen worden. 'Je moet bij de geboorte al beginnen met de dressuur en ratjes nemen met rustige ouders, anders zal het niet lukken'. Hij ziet overigens wel de noodzaak in van rattenbestrijding. 'Je kan natuur lijk niet uit het oog verliezen dat ratten gevaarlijke ziekte-overbrengers zijn*. Dat is voor de gemeentereiniging de belangrijkste reden de ratten te be strijden. 'Enkele ziekten die zij over brengen zijn: de pesten, de ziekte van Weil'. Het komt veel voor dat ze buizen door knagen. 'Vooral op loden en plastic buizen zijn ze dol'. In Leiden heeft men nog weinig mee gemaakt dat als gevolg daarvan de elektriciteit uitviel maar, vaker heeft men te maken met kapottp waterlei dingbuizen. Pijnloos De bestrijding gaat tegenwoordig heel wat zachtzinniger en effectiever in z'n werk dan vroeger. 'Toen nam men het niet zo nauw. Er werd gewerkt met een fosformengsel. Hierdoor leden de dieren veel pijn en je kon er verze kerd van zijn dat de familieleden van de rat in kwestie er niet meer om vragen'. Nu wordt er een mengsel van camarine met haver gebruikt De die ren komen hiermee pijnloos aan hun einde. Wat inhoudt dat ze veel fami lieleden uitnodigen aan de 'feestdis' die dan tegelijk 'galgemaal' wordt. Omdat de ratten in sterk familiever band leven, veel meer dan de muis, hebben we ze binnen vijf dagen onder de duim'. De camarine is een stof die het bloed van de rat verdunt. Ook voor mensen kan het gevaarlijk zijn. 'Daarom ge ven we het nooit aan iemand mee die erom komt vragen. We leven in een rare tijd en je weet maar nooit'. De haver is ongepeld, hierdoor kunnen de bestrijders zien of er inderdaad gegeten is, dan ligt de pel nog op z'n plaats. 'Dat is voor ons ook een controlemiddel om te zien of demen- sen daadwerkelijk last hebben van controlemiddel om te zien of de men der huis willen hebben. Behalve ratten bestrijdt de gemeente- reiniging ook insekten en muizen. Met het verschil da tvoor de bestrij ding van dat ongedierte betaald moet worden. 'Bij de drogisterijen zijn daartegen allerlei middeltjes tegen te koop'. De heer Ezendam vindt dat de bewo ners zelf van alles tegen ratten en ander ongedierte kunnen doen. 'Neem nou de ratten, als men ervoor zorgt dat er geen gaten in de vloer komen, en er geen mankementen aan de rio lering zijn, heeft men nergens last van. De meeste klachten komen uit de binnenstad, hoewel die langzaam gaan afnemen omdat veel mensen uit de binnenstad trekken, en gerestaureerde huizen meestal betonnen vloeren heb ben. Wanneer we de heer 't Hart (op de foto) mogen geloven is er voor de mensen die uit de binnenstad trekken en eindelijk van ratte'n verschoond denken te blijven in hun nieuwe huizen altijd nog de mogelijkheid een rat als huisdier te nemen. 'Het zijn echt heel gemakkelijke huisdieren. Ze eten alles en zijn te dresseren. Een vriend van mij neemt zijn rat altijd mee op vakantie, 's Morgens laat hij hem uit en als hij 's avonds zijn naam noemt komt de rat onmiddellijk te voorschijn'. De heer 't Hart kan nog veel meer vertellen over ratten, die als huisdie ren gehouden worden. Toch ziet hij wel als nadeel, dat ratten zo gemakke lijk ziekten overbrengen. 'Ook al zijn tamme ratten gezuiverd van de mees te ziektekiemen, het kan voorkomen dat ze een bepaalde longziekte hebben die kinderen blijvend kunnen overne men. Maar het is ook zo dat honden en katten ziekten, zoals katten toxo plasmose en honden teken kunnen overbrengen'. Het is grappig te zien hoe de heer 't Hart met 'zijn' ratten omspringt; tij dens het maken van de foto waren zij nogal balorig tot hij er wat vrouw tjes bijhaalde, toen waren zij niet meer weg te slaan van de plaats waar de vrouwtjes zaten. 'Ze zijn enorm gevoelig voor 'sex'. Dat moet ook wel als men bedenkt dat onder gunstige omstandigheden er zo'n 100 jonge rat jes per jaar bijkomen. 'De ratten hier gebruiken we alleen om hun gedragingen -te testen, maar in het Academisch ziekenhuis worden er erg veel proeven mee gedaan'. De rat is daarvoor het dier bij uitstek omdat hij zeer intelligent is, alles eet en zich zeer snel voortplant. De reden dat Willem Duys de heer t Hart voor de camera haalde was de film "Willard'. die enkele weken gele den in Nederland in première is go- gaan. Dit is de film waarin een legi oen afschuwelijke ratten op bevel van 'hun baas' verschillende mensen te lijf gaat. 'Het is duidelijk te zien dat de aanvallen trucopnamen zijn, maar het is wel mogelijk de dieren zover te brengen dat zij op bevel iemand te lijf gaan. 'Dc methode die bij de film gevolgd is, is waarschijnlijk die met stroom. 'Ratten zijn bijvoorbeeld ge voelig voor straf, als je ze even onder stroom zet terwijl je een persoon laat verschijnen en je herhaalt dit enkele malen dan vliegen ze die man wel aan. Om ze daarna tot bijten te brengen is een kleine stap'. Werkloosheid Nieuwe Waterweg j gestegen VLAARDINGEN In tegenstelling 1 tot de landelijke en provinciale ten- J dens, is de werkloosheid in het dis trict Nieuwe WaterwegNoord (Schiedam, Vlaardingen, Maassluis, Maasland, Rozenburg en Hoek van Holland) vorige maand toegenomen. Bij het gewestelijk arbeidsbureau in Vlaardingen stonden eind maart 1276 i werkzoekende mannen ingeschreven i tegen eind februari 1225. Bij de vrou- I wen was de situatie identiek: 237 te- gen 208. De vraag naar zowel manne- l lijk (van 1384 naar 1291) als vrou- 1 welijk (van 503 naar 475) personeel i vertoonde een lichte daling. De stijgende werkloosheid deed zich 1 vooral gelden bij de administratieve r en commerciële functies (reclame. marketing, werkvoorbereiding). De ar- beidsreserve in deze sector steeg van c 111 tot 140. Ook in de categorieën handel en horeca liep het aantal inge- schreven werklozen op. i Daarentegen was de ontwikkeling in de metaalen bouwsector tamelijk stabiel. Het aantal werkzoekende me taalwerkers daalde van 279tot 274, I terwijl de arbeidsreserve in de bouw 1 van 201op 197kwam. t I Voor on« controle-teom in het rayon Gelderland zoeken wij die belangstelling hebben voor een interessante werkkring met alle kansen een goede toekomst op te bouwen. Onze organisatie oefent als middelgroot kantoor onder leiding van registeraccountants een om vangrijke controle- en adviespraktijk uit ten be hoeve van instellingen in de sociale sector, zoals scholen, zieken- en verpleeghuizen, gezins verzorgingen, bejaardenoorden en kerkelijke administraties. Indien U in het beztt bent van het diploma MBA af SPD (of studerend hiervoor) en bij voorkeur enige ervaring hebt op een oocountantskantoor, willen wij goarne kennis met U mcfken. Wij zul len U don volledig inlichten over onze uitsteken de arbeidsvoorwaarden (w.o. studiekostenrege ling). Accountantsdienst van de Nederlandse Hervormde Kerk, Parkweg 20a, Voorberg. Telefoon 070-872227 Voor de uitbreking ven onze controleteams in Zuid-Hofland zoeken wij enthousiaste van 1 7 tot 22 jaar, cke onze registeraccoun tants witten hod pen an\ hun belangrijke taak uit te oefenen. Ben je in het beztt van het diploma boekhouden of MBA of studeer je htervoor nog en heb je belangsteWng voor een kAerewante werkkring, waarbij je niet efke dag op deoetfida stoel zit, den ben jij degene die wij zoeken. Ata je verder wik studeren spreekt het vanzelf dat wij je graag ka je studiekosten tegemoet komen. Wij zijn een bureau dat een omvangrijke adviea- en controlepraktijk uitoefent op het terrein van dienstverlenende inste#ingen, zoals scholen, zieken- en verpleeghuizen, gezinsverzorgingen, bejaardenoorden en kerkelijke administraties. Accoawtaidsdiaaat ran da Nedartandee Hervormde Kerk, Parkweg 20a, Voorborg. Telefoon 070-872227 Ladyshirt In kleino ruitjes met witte kostschoolkraag en manchetten. Roso, bleu, rood, marine. I Tergal. 36-46 20.-8 Moleskin pantalon met omslag om de wapperpijp (60 cm). Wit, bleu, geel, rood, beige, marine. 34-44 37.-< I In april ben je zoveel safer in Neen dubbeldekker. Is het koel, 1 dan de tanktop over het l bloesje, Is het zonnig dan de tanktop In de tas. 4Keus uit erg veel 'kleuren. Acryl. .36-44 25.- Tussenroken hot pants hebben we nog altijd de ^praktische broekrok. >,Dit minimodel van ^polyester/katoen .is rijk voorzien \/an plooien. NZes kleuren. N34-44 \30.- zorgen voor kleur en afwisseling. Deze blazer is er in allerlei strepen en ruiten. I 36-4450- Truitje met etage-mouwtjes. Wit, geel, oranje, lila, rood. Acryl. 38-46 22.- Ritsrok. De rok is van moleskin, de ritsen zijn van nikkel. Marine, beige, rood, aroen, geel, wit. 34-42 22.- Blazers

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1972 | | pagina 10