Zwemploeg op Olympisch niveau Hansje geeft rol over Matthes tweemaal wereldrecord Zestien al zeker München-f orm atie Nieuwe vorm" competitie volleybal Zwemcijfers Gosens terug naar SVV TROIW KW ARTET MAANDAG 10 APRIL 1972 SPOKT Betere faciliteiten werpen resultaten tijdens winterkampioenschappen af Van onze speciale verslaggever DEN HAAG Faciliteiten. Het woord alleen al heeft jarenlang als een smeekbede door de Nederlandse zwemwereld geklonken. Hoezeer verruimde mogelijkheden vooral voor de training invloed op het pres tatie-niveau kunnen hebben, is dit weekeinde opnieuw duidelijk gebleken. De Olympische zwemploeg heeft definitief gestalte gekregen. Elf dames en zes heren zijn, als ze deze zomer hun vorm handhaven, al zeker van de reis naar Mlinchen. Deze zowel kwantitatief als kwalitatief redelijk sterke formatie hoeft daarnaast niet bleek van bescheidenheid op de Olympische startblokken te stappen. De winterkam pioenschappen in het propvolle 25-meter-bad De Morgenstond in Den Haag hebben nog eens fors onder lijnd, dat Nederland straks temidden van het internationale geweld wel degelijk enige troeven voor ere metaal kan uitspelen. Mede dankzij de faciliteiten, die bondscoördinator Cees de Vos de laat ste tijd voor de Olympische kandida ten heeft weten te creëren, is Neder land als zwemnatie weer naar een respectabel niveau geklommen. De kanshebbers voor de Nederlandse ploeg hebben ruim een jaar lang bijna zonder uitzondering extra moge lijkheden voor de training gekregen. De Vos heeft daarnaast menig school hoofd of bedrijfsleider ervan kunnen overtuigen, dat een optimale mede werking ook van die zijde voor een Ideale Olympische voorbereiding bitte re noodzaak was. Die inzet, gestimuleerd en gecoördi neerd door het bondsadviseursduo Ni co van Dam en Jo Schreurs heeft tot de stijgende prestatie-curve van de top geleid. Daarom regende het dit weekeinde, tijdens de beslissende test voor "München' records. Dertien nati onale toptijden sneuvelden en werden in veel gevallen door florissante cij fers vervangen. Precies op het al lang tevoren geprogrammeerde tijdstip, heeft de voorlopige Olympische selec tie zijn definitieve vorm gekregen. Zes kandidaten zijn gestruikeld. Truus Zandvoort, Trudy Jansen, Astrid Verver, Ton van Klooster, Bert DEN HAAG Tien zwemsters en zes zwemmers hebben zich nu al ge plaatst voor de ploeg, die Nederland zal vertegenwoordigen bij de Olym pische Spelen van München. Op de persoonlijke nummers kwalificeerden zich (de estafettes komen het volgende weekeinde bij de vijflandenwed- strijd in Rome aan de beurt): Dames: Anke Rijnders (100, 200, 400 me ter vrije slag, 100 meter vlinderslag), Hansje Bunschoten (100, 200, 400, 800 meter vrije slag, 400 meter wisselslag): Alie te Riet (100 en 200 me ter schoolslag); Tineke Hofland (100 en 200 meter schoolslag); Frieke Buys (200 meter vlinderslag); Annemarie Groen (100 en 200 meter rug slag); Josien Elzerman (100 en 200 meter rugslag); Marjan Vermaat (100 en 200 meter rugslag); Hennie Pentermann (20 Oen 400 meter wis selslag); Gerda Lassooy (200 en 400 meter wisselslag). Heren: Peter Prijdekker (100 en 200 meter vrije slag); Roger van Hamburg (200 meter vrije slag, 200 meter en 400 meter wisselslag); Arnold Rood (100 meter vlinderslag); Gerard Gielen (200 meter rugslag); Frangois van Kruisdijk (200 meter wisselslag); Bob Schoutsen (100 en 200 meter rugslag). Van de voor-Olympische ploeg, zoals deze na de vorige zomer werd sa mengesteld, kwalificeerden zich niet: Enith Brigitha, Linda de Boer (bei den wegens ziekte), Astrid Verver, Truus Zandvoort. Trudy Jansen, Wijda Mazerecuw, Bert Bergsma en Ton van Klooster. De beide heren en Enith Brigitha hebben een redelijke kans zich via de estafettes alsnog te plaatsen. Als dat inderdaad gebeurt, blijven er nog een vierde plaats en een reserve plaats te verdelen op de 4 x 100 meter vrije slag dames, die door het NOC reeds is aangewezen. De meest in aanmerking komende zwemsters hiervoor zijn Nel Plu-Bos, Annette Se- gaar, Astrid Verver en Atie Radersma. Tijdens de nationale winterkampoenschappen zijn niet minder dan der tien senioren-records verbeterd: eenzelfde aantal als bij de kampioen schappen van verleden jaar. Het zijn: Dames: 200 meter vrije slag: Anke Rijnders (AZPC) 2.04.66; oude record: Anke Rijnders 2.05.9; 400 meter vrije slag: Anke Rijnders 4.25.07; oude record: Hansje Bunschoten 4.26.2; 100 meter schoolslag: Alie te Riet (Zwemlust/Den Hommel) 1.15.51; oude record: Alie te Riet 1.16.1; 200 meter rugslag: Annemarie Groen (Naarden) 2.21.42; oude record: Annemarie Groen 2.22.1. Heren: 100 meter vrije slag: Peter Prijdekker (ZIAN) zowel in series als finale 53.13; oude record: Bert Bregsma (ZIAN) 53.8; 200 meter vrije slag: Peter Prijdekker 1.55.33; oude record: Peter Prijdekker 1.57.4; 100 meter vlinderslag Arnold Rood (IJ) 58.16; oude record: Arnold Rood (IJ) 58.3; 200 meter vlinderslag: Arnold Rood 2.09.92; oude record: Ar nold Rood 2.10.6; 100 meter rugslag: Bob Schoutsen (IJ) 59.39; oude record: 59.7; 200 meter rugslag: Bob Schoutsen 2.08.67; oude record: Bob Schoutsen 2.08.9; 200 meter wisselslag: Roger van Hamburg (VZC VL) 2.12.48; oude record: Frangois van Kruisdijk (PSV) 2.12.6: 400 meter wisselslag: Roger van Hamburg 4.40.05; oude record: Roger van Ham burg 4.42.1; 400 meter vrije slag: Ton van Klooster (Naarden)4.08.54; oude record: Ton van Klooster 4.09.3. Bergsma en Wijda Mazereeuw reikten niet onder de vorige jaar opgestelde limieten. Andere 'twijfelgevallen', die tijdens de nationale titelstrijd in het 50-meterbad afgelopen zomer uit de selectie werden geduwd, keerden te rug. Tineke Hofland op de schoolslag, Gerard Gielen op de rug- en Gerda Lassooy op de wisselslag. Hoewel de winterstrijd op een opmer kelijk hoog niveau stond, is opnieuw duidelijk aangegeven, dat tussen de 'gevestigde top' en de achtervolgers de afstand steeds groter dreigt te worden. Alleen de Australisch-Neder- 1 ander Roger van Hamburg zwom zich als nieuweling in de ploeg. Een plaats, die hij ongetwijfeld ook had veroverd als hij deze zomer al in Nederland was geweest. De stap naar de top lijkt nu vooral een kwestie van faciliteiten. Nico van Dam: 'Door 'die ruimere mogelijkhe den zijn de Olympische kandidaten in de afgelopen periode sterker vooruit gegaan dan de rest. Daarom krijgt De Vos er een taak bij. Ook voor dege nen, die niet naar Milnchen gaan, moeten er een grotere werkruimte komen'. Vulde Jo Schreurs aan: 'Ook in Nederland kunnen we wat berei ken. Als de scholen, de bedrijven en de baddirecties maar mee willen wer ken. Met samenwerking komen we ver. Dat is nu weer bewezen'. De aandacht zal zich echter in de komende maanden tot het Olympisch festijn volledig op de elitegroep rich ten. Het harde systeem om tot deze selectie te komen is voorlopig meer dan geslaagd te noemen. Vorig jaar, tijdens de winterkampioenschappen. Van onze volleybalmedewerker i AMSTERDAM Het belangrijk resultaat van de zaterdag in Utre gehouden bondsraadsvergadering de Nederlandse Volleybal Bond is het plan de competitie in de er« sic een ander gezicht te geven. W schijnlijk al met ingang van het n we seizoen zal telkens na vijf t strijden een nieuwe indeling genu worden. Hierdoor zullen steeds ploegen naar sterkte ingedeeld v den. 'De huidige situpaitie is voor dereen onbevredigend', stelde boi l voorzitter Van Dorst bij de behar ling van deze zaak vast 'Ook al verband met de West-Europese c petitie moet er iets gedaan worden Op dat moment kon de NeVoBo-v I zltter nog niet vermoeden dat tot anders dan hij wilde zou woi besloten. Nog tijdens zijn inleii over dit onderwerp werd hij geit rumpeerd door de heer Van Oo van het district Amsterdam. Dit 31 Nederlands snelste zwemsters, Anke Rijnders .(links) en Hansje Bunschoten, starten voor de 100 meter vrije slag. DEN HAAG Irene van (le Linden, een Engels sprekend Zuid-afrikaans meisje met een Nederlands paspoort, was speciaal met haar trainer naar de wmterkampioenschap- Ren In Den Haag overgekomen om een plaats de Olympische ploeg te veroveren. Vooral op de 200 meter schoolslag had ze. gezien haar eerder gemaakte tijden, een goede kans om als Nederlandse naar München te gaan. tijdens het Inzwemmen voor dit nummer echter raakte ze door een botsing met een andere zwemster zi> ernstig aan de schou der geblesseerd, dat ze niet kon starten en voorlopig rust moet houden. Irene van de Linden blijft echter in Nederland, gaat In Amersfoort bij AZ en PC trainen en blijft hopen op een nieuwe kans om zich 'waar' te werd de eerste grove zeef in de strijd geworpen, de afgelopen zomer volgde een tweede schifting en dit weekeinde is de afronding zo goed als voltooid. Schreurs: 'De trainers hebben bewe zen, dat hun pupillen drie keer op het vereiste moment een topprestatie kunnen leveren. Dat is gewoon knap. In feite hebben we drie keer kunnen oefenen voor de Spelen. In München moet het ook. en nog beter, lukken'. ESTAFETTES De estafette-ploegen krijgen het ko mende weekeinde, in Rome, gelegen heid om een definitieve afvaardiging af te dwingen. Daar ook zal de we gens ziekte in Den Haag afwezige Enith Brigitha zich op de sprint moe ten bewijzen. De Amsterdamse zwem ster kan echter een plaats in de ploeg niet meer ontgaan. Nico van Dam: 'Voor iedereen vormde dit kampioen schap dè wedstrijd. Daarom mag je nu niemand iets kwalijk nemen als de schroef iets teruggedraaid wordt. Na de zeslandenwedstrijd in Hannover, volgende week dinsdag en woensdag, komt er een periode van actieve rust met wat meer duurtraining met meer de nadruk op de techniek. Daarna begint de opbouw. Daarvoor is maar één doel: de Olympische Spelen. De Nederlandse (zomer)kampioenschap- pen in Utrecht zijn een belangrijk tussenstation. Daar hanteren we con troletijden, die op naam gesteld zijn. Het zijn persé geen limieten en ze gelden voor niemand anders. De tij den zullen vrij scherp zijn, al zullen we de kandidaten natuurlijk ook weer niet zó zwaar belasten, dat -ie voor Mlinchen opgebrand zijn' GEEN STROHALMEN Het uit de atletiekwereiu beruchte geharrewar met limieten en kandida ten wordt op deze manier door de zwembond (én hetNOC) zoveel moge lijk voorkomen. Klaas van de Pol, voorzitter van de sportcommissie van de KNZB: 'In theorie is er voor niemand meer een deur of een kier. De ploeg staat vast. Natuurlijk moet je niet star zijn in je regels, maar alleen voor een exceptioneel geval blijft er een plaats in de ploeg open. Het is niet zo dat we diverse strohal-, men zullen aanbieden aan degenen, die de limiet nu niet gehaald hebben' GERRIT DEN AMBTMAN Oost-Duitsland verslaat Rusland MOSKOU ('ANP) De Oostduitse zwemploeg heeft voor de derde maal in successie de traditionele landenontmoeting tegen Rusland gewonnen: 184160 punten. Twee wereldrecords en zeven nationale records weirden gevestigd in deze driedaagse ontmoeting in het 50- meter bad :m Moskou. Tweevoudig Olympisch kampioen Roland Mat thes verbeterde zijn wereldrecord op de 100 meter rugslag op de tweede dag' tot 56,6 en bracht het op de laatste dag in het 29e als startzwemmer van de wissel- Dames: 100 m vrije slag: 1. Anke Rijnders (AZPO 59.45, 2. Hansje Bunschoten (Naar den) 1.00.69, 3. Annette Segaar (De IJssel) 1.0171. 4. Astrid Verver (PSV) 1.01.S8, 5. Atie Radersma (Zlos) 1.02.40, 6. Cora Schou ten (VZC—VL) 1.Q2.70. 200 m vrije slag: 1. en kampioene: Anke Rijnders (AZPC) 2.04.66 (Nieuw ned. ree.), 2. Hansje Bunschoten (Naarden) 2.06.98, 3. Annette Segaar (De IJssel) 2.14.72, 400 m vrije slag: 1. Anke Rijnders (AZPC) 4.25.07 (Nieuw ned. ree.), 2. Hansje Bun schoten (Naarden) 4.32.78, 3. Astrid Verwer (PSV) 4.40.70, 100 m rugslag: 1. Annemarie Groen (Naar den) 1.06.75. 2. Josien Elzerman (Zlan) 1 07.08, 3. Marianne Vermaat (VZCVL) 1.07.11. 200 m rugslag: 1. en kampioene: .Annema rie Groen <Zwemlus'Den Hommel) 2.21.42 (Nieuw ned. ree.). 2. Josien Elzerman (Zl an) 2.23.43 (Nieuw asplrantenrec.), 3. Mari anne Vermaat (VZC VL) 2.25.71. 100 m schoolslag: 1. en kampioene: Alie te Riet (Zwemlust—Den Hommel) 1.15.51 (Nieuw ned. ree.). 2. Tineke Holland (Zian) 1.15.79, 3. Corrie Ramme-De Vos (IJ) 1.17.78, 200 m schoolslag: 1. Allo te Riet (Zwem lustDen Hommel) 2.42.52. 2. Tineke Hof land (Zian) 2.45.27. 3. Wilraa Boon (Den Ham) 2.48.27. 100 m vlinderslag: 1. Anke Rijnders (AZPC) 1.04.75, 2. Frieke Buljs (VZC—VL) 1 06.08 3. Ellen van Rheenen (Zwemlust— Den Hommel) 1,04.19. 200 m vlinderslag: 1 en kampioene: Frieke Buljs (VZC VL) 2.24.35, 2. Yolanda Aggen- bach i Zeemacht) 2.27.81, 3. Trudy Jansen (ESCA) 2.28.86, 200 m wisselslag: 1. Hennie Pentermann 12 27.30). 2. Gerda Lassooy (Kon AZHDZ) 2.27 50. 3. Wijda Mazereeuw (EZV) 2.29.68. 400 m wisselslag: 1. en kampioen van Nederland: Hennie Pentermann (IJ) 5.12.06, 2. Hansje Bunschoten (Naarden) 5.13.74. 3. Gerda Lassooy (Kon AZ—HDZ) 5.14.46. Heren: 100 m vrije slag: 1. Peter Prijdek ker (zian) 53.13 (Evenaring ned. ree.). 2. Bert Bergsma (Zlan) 53.76, 3. Elt Drenth (ZwemlustDen Hommel) 54.47, 4. Henk Mulder (Zlan) 54.92, 5. Herman van Llenden (HOC) 55.78. 6. Bene Dobbelman (NZC '21) 56.01. 200 m vrije slag: 1. en kampioen: Peter Prijdekker (Zlan) 1.55.33 (Nieuw ned. ree.). 2. Roger van Hamburg (VZC VL) 1.57.06. 3. Bert Bergsma (Zian) 1.58.66. 4. Ton van Klooster (Naarden) 1.59.56. 400 m vrije slag: 1. Ton van Klooster (Naarden) 4.08.54 (Nieuw ned. ree.). 2. Rene van de Kuil (SZC) 4.12.37 i Nieuw ned aspirantcnrcc 3. Peter Prlldekker (Zian) 4.14.18, 100 m rugslag: 1. en kampioen: Bob Schoutsen (IJ) 59.39 (Nieuw ned. ree 2 Karlm Ressang (HPC) 1.01.44. 3. Gerard Gielen (Mosa) 1.01.60. 200 m rugslag: 1 Bob Schoutsen (IJ) 2 03 67 (Nieuw ned. ree.), 2 Gerard Gielen iMosa) 2.11.85. 3. Rob Weljhenke (HZPC) 2.12.43. 100 m schoolslag: 1 en kampioen: Hans Elzerman (Zian) 1.09.28, 2. Peter Spijk (HZPC) 1.09.68. 3. Kees Ulttenhout (De Zijl—LGB) 1.10.47. 200 m rugslag: l. Hans Elzerman (Zian) 2.29.83. 2. PeterSpIJk (HZPC) 2.30.49. 3 Robin Woutering (Zeemacht) 2.36.02. 100 m vlinderslag: 1. Arnold Rood 'SZC) 58.16 -Nieuw ned. ree.). 2. Elt Drenth -ZwemlustDen Hommel) 59 29. 3. Rudi Pij per -SZC) 1.01.10 (Nieuw ned. aspiranten- ree.), 200 m vlinderslag: 1 en kampioen: Arnold Rood (IJ) 2.09.92 (Nieuw ned ree). 2. Roger van Hamburg -VZC VL) 2.10.54. 3. Elt Drenth i Zwemlust—Den Hommel) 2.15.73, Wereldttijden van Anke Rijnders en Annemarie Groen Van onze speciale verslaggever DEN HAAG Hansje Bunscho ten had het lang meesterlijk ver borgen kunnen houdén. Totdat ze op de 400 meter vrije slag, gis termiddag in het Haagse zwem bad De Morgenstond, plotseling rigoreus bij haar rivale Anke Rijnders af moest haken. Terwijl de Amersfoortse, onbetwiste ve dette van de Nederlandse winter kampioenschappen, opnieuw naar een nationale toptijd snelde, vocht Hansje Bunschoten tegen zichzelf. Tegen de verkoudheid, de hoofdpijn en de koorts. Pas later, nadat haar 'ïitgebluste dochter de voor haar totaal niet inte ressante liraiet op de 200 meter wis selslag had gemist illustreerde moeder trainster Wil Bunschoten het waarom. 'Ik weet het Voor veel mensen zal het een raadsel zijn, dat Hansje min der machtig was, maar voor mij is het dat niet. Sinds dinsdag voelde ze zich al niet lekker.' Ondanks die gammelheid stapte Hans je Bunschoten donderdag al als eerste in de Olympische ploeg door op de 800 meter de limiet weg te duwen. Dit weekeinde bleef ze ook op de 100, 200 en 400 meter vrije slag en op de 4 x 100 meter wisselslag makkelijk on der de barrière. Op de tweede dag van de Olympische beslissingswedstrijd hebben die plaatsingen echter al aan zienlijk meer moeite gekost. Begrijpe lijk. getuige het relaas van Wil Bun schoten: 'Hansje heeft in de nacht van zaterdag op zondag bijna niet geslapen. Zondagmorgen om elf uur hebben we haar wakker gemaakt met de vraag of ze toch in Den Haag wilde zwemmen. Voor haar bestond er geen twijfel. Ze wilde per sé. Maar ze heeft de gehele dag met hoofdpijn, koorts en een polsslag van 96 rondge lopen. Daarom gaat Hansje zeker drie dagen niet zwemmen en gaat Hansje niet naar Rome volgende week. Nu moet ik maatregelen nemen.' De rol van Hansje Bunschoten op hoog prestatieniveau werd door haar 17-jarige Naardense clubgenote Anne- Arnold Rood op weg naar een nieuw Nederlands record op de 100 meter vlinderslag. Met zijn tijd van 58.15 seconden voldeed hij aan de Olympische limiet. marie Groen formidabel overgeno men. Met haar perfecte techniek gleed de bedeesde rugslagzweraster eerst op de 200 meter naar een tijd van ver onder het officiële wereldrecord en versloeg daarna nog eens even indruk wekkend Marjan Vermaat en Jozien Elzerman op de 100 meter. Ook Anke Rijnders reikte naar een wereldtijd. Op de 200 meter vrije slag liet zij een tijd van 2.01.7 neerzetten. Het wereldrecord van Shane Gould (50-meterbad) staat op 2.05.8. Anke Rijnders schitterde daarnaast op de 100 meter vlinderslag, de 400 meter vrije en dc sprint. Op dit laatste nummer dook ze opnieuw ruimschoots onder de minuut (59.4). De strijd spitste zich op die sprint toe tussen haar en Hansje Bunschoten. Twee andere kanshebbers voor de Olympi- sche p lafette-ploeg. Enith Brigitha en Nel Plu-Bos bleven aan de kant Enith Brigitha heeft de afgelopen week last gehad van een klierontste- king, maar heeft de training inmid dels weer hervat en Nel Plu kampt met een ontsteking aan de luchtwe gen. Bij de heren vlamde Peter Prijdekker op de vrije slag met twee Nederlandse records cn zwom Roger van Hamburg zich op de 200 meter vrije en de 200 en 400 meter wisselslag zich in de Olympische selectie. Bob Schoutsen had nauwelijks moeite met de barrière van één minuut (59.4) en raasde ook op de 200 meter naar een nieuwe toptijd. Arnold Rood. Gerard Gielen en vechter Francois van Kruysdijk brengen de Olympische afvaardiging voorlopig op zes man, Ton van Kloos ter en Bert Bergsma met name kun nen wellicht hun ticket via een plaats in dc 4 x 200 meter vrije slag estafetteploeg nog veroveren. nummer veto deze landenstrijd slagestafetteploeg terug tot 56,3. Oostduitse records werden verbeterd bij de dames door Gudrun Wegner op de 400 meter vrije slag (4.31.4), door Christina Heilbst op de 200 meter rug slag (2.25.2) en bij de heren door Udo Poser op dti 400 meter vrije slag (4.09.7). Vier nationale Russische re cords werden er scherper gesteld: Tat- jana Zolotr.isikaja op de 400 meter vrije slag (4.44.5), Nadezja Matyoekhi- na op de 200-meter vrije slag (2.12.3), door de dames estafetteploeg op de 4x100 meter vrije slag (4.08.4) en door Mikhae.| Soekharev op de 200 meter wisselslag (2.11.9). Dames: 100 m -rrtje slag: 1. Gabrlele Wetzko -ODL) 1.01.2; 2„ Silvia Eichner (OD1) 1.01.3; 3. Elke Sehmisch (ODL) 1.01.5 4. Nadesjda Matyoukhina (Rus) 1.02.2: 200 m vrije slag: 1. Elke Sehmisch (ODL) 2. SylviaEichner <Odl) 2.12.2: 3, Nadesjda Matloekïna (Rus) 2.12.3 (Russiscli record). <00 m vrije Slag: 1. Gudrun Wegner (ODL) 4.31.4 (Oostdullt ree) 2. Andrea Eiler (ODL 4.34.6: 3. Eikei Sehmisch (Odl) 4.40.7; 4. Tatjana Zolotnltkaja (Rusl) 4.44.5 (Russ re cord) 800 m vrije, slag: 1. Gudrun Wegner 'Odl) 9.21.6: 2.'Andrea Eive (Odl) 9.40.7: 3. Gabrlele Oldenburg (Odl) 9 50.- 4. Buroeta Oszkoeraitite (ffus) 10.02.4: 100 m rugslag: 1 Tinatlna Lekveiisjili (Rus) 1.08.3- 2. Christina Herbst (Odl) 1.09.3: 3 Natalia Ersjova (Rus) 1.10.3. 200 m rugslag: 1. Christine Herbst (Odl) 2.25.2 (Oostduits ree) 2. Tinatin Leik- veisjvlll (Rus) 2.27.8.100 m schoolslag: Gali- na Stepanova (Rus) 1,16.3; 2. Klobov Roessa- nova (Rus) 1.17.C 3. Brigitte Schuardt (Odl) 1.17.4 200 m schoolslag: 1. Galina Stepanova (Rus) 2.43.3: 2. Hannelopo Anke (Odl) 2.45.5; 3. LyoudmiUa Poroebaiko (Rus) 2 45.9: 100 m vlinderslag: 1 Uta Kother (Odl) 1.06.1: 2. Helga Llnder (Odl) 1.06.7: 3. Gabrlele Wetz ko 'Odl) 1.07J.2: 200 m vlinderslag: 1. Rosemarlc Koljier (Odl) 2 22 6- 2 Helga Lindner Odl) U 23.1: 3. Alexandra Meerzon (Rus) 2.32.4: 2loo m wisselslag: 1. Komelia Ender (Odl) 2t28.4: 2. Nlna Petrova (Rus) 2.30.7: 3 Biroeie Oezkoeraltlte (Rus) 2.30 8. 400 m wlsselslbg: 1 Anneli Franke (Odl) 5.13.4: 2. Beatb Schuhardt (Odl) 5.14.4; 3. Nina Petrova -(Rus) 5.16.8. 4 x 100 m vrije slag estafette: 1. Oost Duitsland 'Wetzko. Eichner. Sehmisch. Ender) 4 01 9: 2. Rusland (Matvoekhina Tlmosjenko. Petroeseva, Zolot- nitskaja) 4.08 4; 4 i 100 m wisselslag est. 1. Oost Duitslandl (Herbst. Schuchardt. Lind ner. Wetzko) 4*31.42 Rusland (Lekvicsjili, Stepahnova. Vuskevitsj. Matioeklna) 4.31.7 Heren: 100 m vrije sing: 1. Vladimir Boere (Rus) 53.7: 2. Leonid Illtsjef (Rus) 53.S; 3. Georgy Koelikrtv (Rus) 54.4: 5. Peter Brucli Odl) 55 5. 20i m vrije slag: 1. Udo Poser (Odl) 1 58.7; :i Alexander Samsonov (Rus) 1.5S.9: 3. Vladijnir Peridisty (Rus) 1.59.9: 400 m vrije slag: Udo Poser 'Odl) 5.08.7: 2 Alexander Samsonow (Rus) 4.10 5: 3 Semjon Belitz Geiman (Rus) 4 13.8 1500 m vrije slag: 1. Jaudzlns (Odl) 16.53 4 100 m rugs- lag: 1. Matthea (Odl) 56.6 (wereldrecord) 2. Krüger (Odl) 1.01.5- 3. Grlvennlkov (Rus) 1.101.6. 200 m rugslag: 1. Roland Matthes (Odl) 2.10.9; t. Leonide Bodroskine (Rus) 2.11.8: 3. Lotli^r Noak (Odl) 2.12.1. 100 m schoolslag: 1. Jevgenl Mikhailov (Rus) 1.07.4: 2. Viktbr Stoelikov (Rus) 1.07.3. 3. Nikolai Pankin (Rus) 1.07.7: 4. Klaus Kalzur (Odl) 1 07.8. 2100 m schoolslag: 1. Evgenyi Malkhailov (Rfts) 2.27.2: 2. NicolaJ Pankin (Rus) 2.27.3; .3. Jurl Podoprigora (Rus) 2.2S.1: 100 m vlinderslag: 1 Roland Matthes (Odl) 56.3: 2. Vladimir NesJIIov (Rus) 57.S: 3 Viktor Sjarygln (Rus) 58.6: 200 m vlinder slag: 1. Nemsjilov (Rus) 2.07.0: 2. SJarlgln (Rus) 2.08.2; C|. Flöcker (Odl) 2.09.1; 200 m wisselslag: 1. Soedharjev (Rus) 2.11.9 (Rus sisch record: .2. Part.vka (Rus) 2.12.7; 3. Sperling 'Odl) 2.12.8 (Oostduits ree) 400 m wisselslag: 1. Wolfram Sperling (Odl) 4.43 9: 2. Valentin Partika (Rus) 4.47 4: 4 x ino m vrije slag cslafette: 1. Rusland (Boerc. Koellkov. Mazqnov. Ilitsjef) 3.34.?: 2. Oost- Dultsland (Brufch. Flöckner, Unger. Matlhes) 3.39.3; 4 x 200 m vrije slag estafette: 1 Rusland 'Samsonov. Perldistl. Koelikov en Illtsjev) 7.52.8-; 2. Oost-Duitsland 9.00.0. 4 4 x 100 m wistfelsag est: 1. Oost Duitsland (Matthes, Katzpr. Flöckner. Ungcr) 3.58.3: 2. Rusland (Grlvennlkov. Pankin. Nemsjilov. Samsonov) 3.5T.6. Eindstand: Rusland-Oost-Duitsland 160-184. Dames: Rusland-Oost Duitsland 68-98. Heren: Rusland-Oost Duitsland 92-83. Vier maanden voor de start van de Olympische Spelen zijn de contouren van de Amerikaanse zwemploeg zicht baar geworden. Op het vier dagen durende toernooi van de Amerikaanse kampioenschappen is duidelijk gewor den, dat de heersende klasse niet van plan is zich te laten verdringen, ster ker no:g, praktisch geen angst belroeft te hebben. De tiielwedstrijden brach ten ditmaal geen overwiningen voor buitenlanders integendeel, wereld recordhouder Hans Fassnacht bereik te zelfs geen finaleplaats maar ook geen buitengewone tijden in het 25- yardsbad van Dallas. Alleen John Kin- sella excelleerde. Zijn tijd op de 1650 yards vrije slag van 15.31,9 is omgere kend in metertijden goed voor onge veer 15.42 op de 1500 meter. Ter vergelijking: het wereldrecord staal op deze afstand op 15.57,1. Ook op de schoolslag kwam een verbazingwek kend snelle tijd op de klokken. Brian Job noteerde op de 200 yards 2.02.35, omgerekend 2.18,4 op de 200 meter. Ook hier ter vergelijking: liet wereld record staat op 2.23,5. De 200 yards wisselslag werd een zege voor de Amerikaan Gary Hall met 1.53.14, het geen ongerekend betekent 2.08.4 (we reldrecord staat op naam. van Larsson met 2.09,3). De Zweed werd tweede met 1.53,43. Hoewel dergelijke tijden altijd zeer geflatteerde beelden geven van de werkelijke mogelijkheden, be loven zij op vele nummers toch wel het een en ander voor de komende zomermaanden. lieren: 100 m vrije slag. 1. Schiller 53.S2 (in serie verbeterde Schiller het Westduitse record tot 53 66). 2. Stcinbach 54.38. 3. Meier 54.56. 200 m vrije: 1. Vosseler 1.58.50. 2. Stelnbach 1.59.2 3. Schiller 2.00.04. 400 m vrije slag: 1. Krammer 4.13.16. 1500 m vrije slag: 1. Grozaj 16.42.74. 2. Rozenkranz 16.52.8. 100 m schoolsl.l. Kusch 1 08.3 2. Klees 1.08.9 3. Hollmann 1.09.8 200 meter schoolslag: 1. Kusch 2 39.76. 2. Wilkie (Schot 2.30.96 (Schots ree.) 3 Klees 2 32 66. 100 m rugslag: 1. Pedersen D(en) 1.00.66. 2. Borge- sen (Den) 1.01.95. 3. Grassl 1.02.61. 200 meter rugslag: 1. Pedersen 2.12 69. 2. Ver weven 2.14.47. 3. Gerhartz 2.16.80. 100 m vlinderslag: 1. Stocklasa 57.44 Diults ree) 2 Horstmann 59.35. 3. Meeuw 59.46. 200 m vlinderslag: 1. Meeuw 2.08.24. 2. Mack 2.11.78. 3. Ilillemever 2.13.34. 200 m wissels lag: 1. Steinbach 2.14 48 2. Aretz 2.15.52. 3. Kocnncker 2.15.07. 400 m wisselslag: 1. Hillemcyer 4.52,63. 2. Merkel 4.52.36 3. Krammel 4.52.!»!. Dames: 100 m vrije slag: i. Heide Reineck 1.01.46 (in serie verberde zij het Duitse record tot 1.01,26). 2. Grote Mathisen (Noor) 1.01,56. 2, Jutta Weber 101,57. 200 m vrije slag: 1, Novella Calligarls (It) 2.11.67 2. Francoise Monod (Zwi) 4.41.27. 800 m vrije slag: 1. Calligarls 9.26 84. 2. Schütz 9.31 08 (Duits ree). 3 Moira Brown (Schot) 9.51.80. 100 in schoolslag: l Ulrlke Klees 1 17.64. 2. Patricia Siwert 1.18.26. 3. Brunhild Doersch- lag 1.18,59. 200 m school: 1. Verena Eberle 2 46.22. 2. Petra Nows 2.48.67. 3 Ulrlke Klees 2 4S.74. 100 m rugslag: 1. Sllke Pielen 1.08,81. 2, Angcllka Kraus 1.0S.85. 3. Susanne Niesner 1.08.48. 200 m rugsl: 1. Susanne Nicsner 2.25.55. 2. Annegret Kober 2.27.32. 3 Angelika Kraus 2.27.95. 100 m vlinderslag: 1. Heike Nagel 1.05.4 (in serie verbeterde zij Duitse record tot 1.05,26). 2. Edcltraud Koch 1.06.56. 3. Gudrun Beekman 1.06.84. 200 m wisselslag: 1. Heidi Boxberger 2 30.82 (Duits ree 2 Kirsten Carapell (Den) 2 33 10. 3. Helga Niemann 2.33.29 400 m wisselslag: 1 Trine Krogh (Noor) 5.22.31. 2. Helmi Bixber- ger 5.26.20. 3. Kirsten Campbell (Den) 5.29.77. trict, waartoe landskampioen Di lloyd/AMVJ behoort, stelde voor een normale eerste helft van de c petitie te spelen en daarna de beste nóg enige keren tegen elkaai laten uitkomen. Vooral bij compet leider Mylanus leverde dat nogal zwaren op. Bezwaren die hoofdj lijk van de verenigingen konden men, omdat dit waarschijnlijk wijziging in de huurdata van de sp 'J hallen met zich mee zou bren j] Toen de heer Van Oosten echter b aandringen vond hij voorzitter lei Dorst aan zijn zijde. Deze laatste af van zijn voorstel het aantal te iri to beperken tot tien. Kort das ei lanceerde de heer Mylanus het n 1 we voorstel. sl De tot nu toe matte bondsraad tel ns de geen bezwaren aan. Dit mai 4 voorzitter Van Dorst zo enthousi <g dat hij het verzoek van districts mi zitter Van Oosten om te bekijken n, de nieuwe vorm het komende seii ld al ingevoerd kan worden opnieuw f dersteunde en de datum van een h li; ing hierover zelfs vervroegde il eind puni naar eind april. De Van Dorst wilde hiermee klaarbli lijk de bondsraad belonen voor dtp overigens aanvankelijk moeizaam kregen toestemming de bonds 1 tributie radicaal te verhogen van tot zeven gulden. Ook de noodzaki ke naheffing kwam erdoor. De bo; raad bezweek hiervoor overigens dat het bestuur van de NeVoBo portefeuille-kwestie had gesteld. II door de steun van de heer J. Si van het district Eemland, die b drukte dat geen sportbond het zon I topsport kan stellen, gaf de verg^J ring toe Inmiddels viel in de eredivisie da ai de eerste beslissing. Amsterdam/! merang, eens vele jaren landskai (y oen, verdween door twee nederla in één week uit de hoogste rcgioi33 15ij de heren is het wachten rei steeds op de tweede degradatieka daat. NS Hengelo presteerde het melijk het Tilburgse Tornado mei m le verslaan, waardoor de spoor ploeg het van EW verliezende sterdamse US tot op •vier pui|pT jet naderde. (13-4, 15-6, 12-15, 9-15, 15-6). US-EW i (13-5, 11-15, 13-15. 5-7), SFC-Corbulo - '4-6. 5-8, 5-9. 13-15. 13-15), Lib; /II Valuas 2—3 <12-15. 15-9. 5-12, 12-15. 1! oe Hoofdklasse Noord: Vonk-Lycurgus Oranje N'assau-Flintstones 30. TLC-Zt wen 23 Vredestein.Cito 23. Isala-Dy: gg 23. Zuid: Moller-Bermi 13, Bekker fe"f Tupos 30. Hajraa-Wcre di 03. "-j Petrus en Paulus 3—2. WC/Excellent-h nJ 21 (VW kampioen). Odolphus-Juliana or Oost: Valbovol-AMVJ/RLVC 2—3. EW-i in us/MVC 13. Deltalloyd/AMVJ 2BBSC 1. SOS/DPC-Vios 3—1. EAVV-Heracles F West: US 2-Aehilles 2—3. Haag '68-Delti tan. 3. Vono-The Smash 3—2. Octopus-SIGRI i imi Concordia-PVC 0—3. DTS-Kangeroes 2—3 Dames: eredivisie: Valbovol-AMVJ/RLVC <13-5. 15-12. 15-9, Haag '68-DVC 3—0 rill 15-3. 15-3). Vredesteln-Octopus 3—0 15 gr» 6. 15-2). Amsterdam/Boemerang-Dynamo i, 7 8«» .5-4. 1 Ch -o i at '-Urae ov u—-, Be Quick 28-Orion 2—3, Volco-Olf 13, Hygiëa-Lycurgus 03. Vicofa-MesJpiO 30. Oost: EVV-Isala 0—3, AchJUes-Al oei 0—3, Beklon boys-Aristoi-Union 1—3. D( lOvd/AMVJ-BBSC 3—1. SOS/DPC-Vios EAW-Orion 3—2. Zuid: Ekspalvo-VCT t Karanoi-Sic Pugno 32. West: Haag ièper Delta 30. Armada-De Molenwiek 3—1. w sterdam/Boemerang cn-Orawl 0—3. Zaacp PVC 1—3. Van'een onzer verslaggevers SCHIEDAM Rinus Gosens, trainer van het Almelose Hen 1 cles keert terug naar SW, dt ploeg die hij twee jaar geleden utei de rug toekeerde toen ze uit de eredivisie degradeerde. De 52 J3™ jarige Gosens die SVV zes sei zoenen onder zich heeft geha' stond ook op de nominatie tri ner van Veendam te wrden. Groot Brittannië is de grote wint ,a(j geworden van de open jeugdkac y oenschappen van Luxemburg met overwinningen. Tweemaal zoveel Nederland en West-Duitsland. Hoi rije werd vierde met vijf overwini js gen. Aan het toernooi, dat gespli ran was in vier leeftijdsgroepen. nan^eei meer dan 400 zwemmers, uit ne| n(je landen, deel. Onder die landen wai josi er acht met een na^onale ploeg, clubprijs was voor hef Griekse Oi; piacos Piraeus met 291 punten v^e PSV Eindhoven met 220 punten. De Nederlandse winnaars waren: gens: 100 meter rugslag: 1961: Ilubfreld Freyers 1.21.7. 1959/60: Freddy lagt had. 3J traj. om vleu lekt liij nee had (ADVERTENTIE) delta lloyd een begrip in sport verzekeringsgroep n.v. en jp, verzekeringen B Spai ting 1.07.3. 100 meter schoolslag: 19!«en Dick Vlootman 1.26.4. meisjes: «log meter vrije slag: 1955/56 Linke V t gclaar 1.08.1 100 meter rugsl deei '9Ö59/60: Winnie Faber 1.11.5 iyö5/»Crui Maria van Deur-se 1.15.2 >lle tens ken hei NE< heil wus Be verl Jan

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1972 | | pagina 8