Ljacieden maken huiverende taal ip veld ook waar Feyenoord kan opeens alles tegen Den Bosch Excelsior krijgt kansen, maar P S V maakt doelpunten Skol spreekt uw taal. Prec,'"na" d£Ol pschil tussen groot-kapitaal'en jan met de petacht treffers Schorsing edreigt jopbaan hn Rivera lïiteto' if/KWARTET MAANDAG 10 APRIL 1972 SPORT T7 K7 n nze speciale verslaggever ERDAM 'Wat kan het een groot-kapitalist schelen of een arbeider iets wel of niet prettig Nogal bitter reageerde MW's trainer George Knobel op de nederlaag van 80, die zijn ploeg tijax aan de broek had gekregen. Knobel bedoelde er niet mee de spelers van Ajax bfe kwetsen: '8 die spelers zelf moet het geweldig zijn geweest, dat zij zo schitterend hebben gevoetbald. Hun kjdegevoel als voetballer is begrijpelijk. Mijn spelers echter zijn als mens en als sportman verne- Zij zijn op hetzelfde niveau ingedeeld (Knobel bedoelde: Ajax en MW spelen allebei /in de ere- Zij worden geacht op hetzelfde niveau te spelen. Als je dan zó wordt weggespeeld, (is dat ont- JJd erg en erg frusterend'. zelfs je carrière kosten; zó kun je van zo'n nederlaag in de war raken'. Knobel juist had geoordeeld, njzijn doelman Körver. Een fles- tensap drinkend tussen het bracht dat publiek via if MVV de dank over voor de speelwijze er werd geen grove overtreding begaan. echter: 'Ik verwijt de spelers gkjax niks. Zij zijn aan hun T verplicht zó te spelen. Maar Sn publiekelijk afgeslacht. Dat I voorlopig niet los. Dat kan je itfi onze sportredactie jSTERDAM Kritiek op de midsrechter komt niet alleen Nederland voor. Ook in an- ije landen hebben de arbitra- etrio's het zwaarte verduren ■1 de Italiaanse ster-voetballer -anni Rivera gaat in zijn kri- tj; aanzienlijk verder dan bij- rbeeld Kees Rijvers, trainer e FC Twente, hier te lande. j era heeft de Italiaanse x eidsrechters er van beschul- B l dat zij samenspannen om club, AC Milan, schade te .lokkenen. Rivera uitte zijn jchuldigingen nadat op 12 eirt AC Milan van Cagliari q verloren. Hij zei onder r dat met opzet onbekwame middelmatige scheidsrechters rden aangewezen om AC Mi- j te benadelen en dat in het leden scheidsrechters reeds k zijn club het kampioen- op hadden onthouden scheidsrechters namen de nerkingen van Rivera niet en igden met een staking. Er rd daarop een commissie van lerzoek ingesteld, die de af- open week Rivera geheel in ongelijk stelde. Het wach- is nu op de straf commissie, volgens insiders Rivera wel s voor een jaar zou kunnen orsen, Rivera, in 1968 Euro 's voetballer van het jaar, t niet bang te zijn voor de if. in-actief ula Lorant is de vijfde trai- in de Bundesliga, die dit zoen op non-actief is gesteld. 48-jarige Hongaar, trainer i FC Köln, zei de president n deze club, Oskar Maass, edigende woorden hebben geroepen toen deze zich van- de tribune tijdens de wed- ijd Bayer n MiinchenFC In 30) met de taktiek be- leide. Wat de trainer precies p, las Maass in een plaatse- se krant De trainingen zijn voorlopig overgenomen door iditietrainer Rolf Herings jitenlanders Hen de raad van de West- itse voetbalbond (DFB) za- dag akkoord gaat mei een orstel. zal iedere Westduitse etbalclub een ongelimiteerd ntal buitenlandse spelers in enst mogen hebben Het plan )rdt door de meeste clubs ge- und Voonvaarde is dat de etballers uit een der EEG- iden komen. Hiermee zouden bepalingen van de Westduit- bond in overeenstemming ko en met de EEG-bepalingen. at voetballers van buiten de betreft: de Westduitse ibs mogen niet meer dan twee n dergelijke werknemers in tnst hebben. In Brazilië is be lten dat de clubs nog maar n buitenlander in dienst mo- n hebben. Verenigingen die eer buitenlanders in dienst bben, mogen die contracten iel meer verlengen. In Uru- lay is het de voetballers verbo- n naar het buitenland te uin. Het verbod geldt voor telers tn de hoogste klasse en opgelegd met het oog op het ereldkampioenschap in 1974. ien jaar e 28-jarige A. Wolters van de oetbalvereniging Loil uit de deling Gelderland is door de rafcommissie van die afdeling >or tien jaar geschorst. Hij oeg scheidsrechter Wessel- amp uit Pannerden enkele aanden geleden bont en blauw idens een wedstrijd van zijn lub tegen Loo. Het aantal rafzaken in de afdeling Gel- frland heeft met ruim 800 een bsoluut dieptepunt bereikt. ACHTERBLIJVEN Wat Knobel met zijn vergelijking tus sen het groot-kapitaal en jan met de pet wilde aantonen, was de beslissen de invloed van het geld, vooral ver worven door de inkomsten van Euro pees bekervoetbal, op de ontwikkeling van betaald voetbal in Nederland. Knobel: 'Het tragische is niet, dat Ajax zo goed is, maar dat de rest zo achterblijft. Neem MW. We hebben n" Willy Brokamp. Stel dat we hem kwijt raken, dan nóg zullen wij met pijn en moeite een amateur kunnen kopen. Van een vergelijkbare vervan ger is helemaal geen sprake. Want juist, omdat er zo'n groot verschil is, blijft op den duur het publiek weg. Bij tal van clubs in de eredivisie komen in de laatste acht thuiswed strijden van het seizoen maar zo'n twee-, drieduizend bezoekers. Daar ga je financiëel aan kapot'. MOEDIG Het tragische voor MW was, dat het lange tijd helemaal niet slecht speel de. Het verweerde zich niet alleen moedig, het kwam af en toe ook knap combinerend, vooral via Hoenen en Bonfrère, of door goede individuele acties (Dijkstra) uit de verdediging. Het hield daardoor, zonder dat Stuy het overigens moeilijk kreeg, Ajax' verdediging geruime tijd bezig. Ajax' na dertien minuten verk{regen voor sprong Blankenburg en Hulshoff brachten na een veel terifein winnen de combinatie Keizer in Schietpositie van 10 bleef daardpor tot een kwartier voor het einde vhn de eerste helft staan; ook al omdai^ eerst Klin gen en later Körver twee anzetten van Blankenburg die goed vopr een doel punt leken onschadelij maakten. Maar na een half uur vanfc onophoude lijke druk van een optimrial bewegend Ajax, moest MW de prijs betalen voor het krachten slopeilde verweer. Körver: 'Geen speler van ions valt iets te verwijten, maar MW tfs dit voetbal niet gewend. Daar valt <)p den duur niet meer tegen te spijlen'. MW's weerstand brak onder Aljax' pressie; letterlijk zelfs bij het tweede doel punt; van Sjaak Swart Keizer, Van Dijk en Neeskens bradnten in zes minuten de stand van 2—0 op 50. •COLLECTIEF' Achter die grandioze voetbal show Knobel: 'Als sportman wordt je eigen lijk heen en weer geslingerd. Het knaagt aan je, dat de sipelers zoiets moeten incasseren. Tegelijkertijd ge niet je van voetbal van zd'n weergalo ze schoonheid' stak natuurlijk wel het een en ander. Op dej spelersbank zat, in burger Johan Crijff, de man op wie na de wedstrijd bfcgen Benfica een stroom van kritiek uit de ploeg zelf was losgebarsten. ]f)at was de afgelopen dagen uitgepraat, zoals er Sjaak Swart kopt Ajax naar 20. Doelman Körver springt te laat naar de bal. luchting, deze wedstrijd'. in het beraad van het collectief meer was gezuiverd. Mét een Piet Keizer, die zijn verantwoordelijkheid als aanvoerder niet alleen voelde, maar ook in daden waar maakte, moest dat nu ook nog even in voetbal worden vertaald. Ook daarom was het zonder Cruijff dus met de rust al 50. Tal van spelers vonden daarmee hun gevoel van eigenwaarde vooral Haan, Van Dijk, en Blankenburg terug. Anderen, zoals met name Swart en Hulsihoff, grepen de kans om te laten zien, dat Ajax niet alléén Cruijff, of het duo Cruijff-Keizer is. Scheidsrechter Corver, voor de zoveel ste keer in dit seizoen een perfecte spelleider, illustreerde, onbekend met deze achtergrond, dat na afloop tref fend: 'Als er gepraat werd in het veld, was dat om complimenten te geven'. Zonder Keizer en al gauw ook Nees kens (vervangers respectievelijk Ar nold Mühren en Kleton) bleef Ajax in de tweede helft een superieur spelende ploeg, vooral toen Arnold Mühren (dank zij een geniale balbe handeling schitterende openingen ma kend) en Kleton zich warm hadden gespeeld en volwaardig meedraaiden. MW's doelman Frans Körver moest daardoor nog heel wat spectaculaire Theo Laseroms (rechts) maakt het tweede doelpunt midden Postumus. voor Feyenoord. Links van hem Krijgh; in het Van onze speciale verslaggever DEN BOSCH Gunstiger voor Feyenoord kon het niet. Uitgere kend zes dagen voor de beslissen de confrontatie met Ajax kon Feyenoord plotseling weer alles. Of eigenlijk: mocht weer alles, want de 'tegenstand' van de FC Den Bosch was vrijwel te ver waarlozen. Feyenoord heerste waar het wilde; van enige vorm van dekking was nauwelijks spra ke zodat de ploeg van Ernst Hap- pel eindelijk weer eens bij vlagen het niveau van een Europees kampioen haalde. Feyenoord vond 50 uiteindelijk genoeg. Een ge ruststellende gedachte, zo kort vóór het duel met Ajax. Meende Lex Schoenmaker: 'Misschien kan het nog'. Zelfs in de eerste drie minuten, toen nog niet was gescoord, maakte Feyen oord een ontspannen indruk. Van Ha- negem: 'Happel heeft gezegd dat-ie de wedstrijd van vorige week tegen Vo- lendam een schande vond. Dat hebben we ons misschien toch wel aangetrok ken.' Toen Schoenmaker al na vier minuten een strafschop Graaumans had Hasil net binnen het strafschop gebied onderuit gehaald verzilver de (0-1) was het duel in feite nog slechts een formaliteit. Schitterende doelpunten van Wery, Laseroms en Van Hanegem onderstreepten hoe gre tig Feyenoord zich tegen dit povere Den Bosch wilde manifesteren. Pas in de tweede helft nam Feyenoord met in het achterhoofd ongetwijfeld de wedstrijd van zaterdag aanstaande wat gas terug. Het bleef bij een (ook al) grandioze treffer van Jansen. En passant raakten Hasil en Jansen ook nog paal en lat. En Den Bosch? Het maakte alleen maar de indruk een bewonderaar van Feyenoord te zijn. Alleen Kees Krijgh, de voorstopper dije Hans Post humus tot een dissorkant in de Feyenoord-ploeg maakte, (Vladimir Ci- ric en Dick Beek lietein zich niet intimideren. Maar de ovierige spelers leken huizenhoog tegen hwm opponent op te kijken. Neem nu Péter van der Ley. Bij de treffer van W)ery keek hij alleen maar toe. Bekende Van der Ley later: 'Tjonge, wat ging die bal er ontzettend mooi in.' Toch; was diezelf de Van der Ley in de liatste weken mede-verantwoordelijk gëweest voor de uitstekende resultaten van Den Bosch dat de harde lijn had doorge voerd. Trainer Jan Remmers: 'Ach die jongen komt uit een vierdeklasser. Bovendien stond-ie tegemkver één van de beste mensen van Feyenoord. Moet »yeni je hem dan nog wat kwal(ijk nemen?' Het vriendelijke Den Bosch gaf Feyenoord volop gelegenheid het zelf vertrouwen terug te winnen. Vooral voor de dit seizoen zo va.-ik gepasseer de Lex Schoenmaker een meer dan nuttige wedstrijd, zo lijkt het. Als rechterspits maakte de Hardwerkende Schoenmaker zeker geen| slechte in druk. Schoenmaker: Tégen Telstar ging het ook wel aardifg, dacht ik. Vorgie week, tegen Volemdam, moest ik al na tien minuten terug naar het middenveld. En daar loojpt nog steeds te veel klasse om op te vallen, Maar vandaag ging het al weer beter.' Vul de Schneider aan: 'ik geiloof niet dat het een kwestie van zelfvertrouwen is geweest, die slechte resuïtaten van de laatste weken. Zelfvertrouwen is er altijd wel geweest, maar de ploeg draaide gewoon niet. Vandaag draaide het gewoon weer. Iedereen maakt nu een hoop drukte om deze uitslag, maar eigenlijk is 5-0 voor Feyenoord reddingen verrichten, zonder echter te kunnen voorkomen dat het door Arnold Mühren. Van Dijk en Swart 80 werd. Reageerde Kovacs: "We hadden slechts één doel vanmiddag; de ploeg moest weer plezier in het spel krijgen. Daarom kreeg niemand een speciale taak, maar was er de algemene op dracht de bal voortdurend door de ploeg te laten gaan. Dan kwam van zelf de spelvreugde terug'. En een blij lachende Piet Keizer: 'Een hele op- AJax-MW 8—0 (5—ft) 13 Keizer 1—ft. 30 Swart 2—0,. 3* Kcizor 3—0,. 37 Van Dijk i0. 40 Neeskens 50. 66 Arnold Mühren 60. 76 Van Dijk 7—0. S3 Swant S—ft. Scheidsrechter Corver. Toeschouwers 12000. Ajax: Stuy; Suurbler. Blankenburg. Huls hof!. Krol; Gerrle Mühren. Neeskens (Kle ton). Van Dijk; Swart. Haan. Keizer (Arnold Mühren). MW: Koerver; Den Rooyen (Quaden), Her ben. Lacrolx. Colombadn, Hoenen. Klingen. Dijkstra; Bonfrere. Pleumeekars. Kerstges. RUUD VAN DEN HENDE een gewone uitslag. Dat schijnt ieder een vergeten te zijn.' Toch zal Feyen oord Den Bosch dankbaar zijn. Neem nu Hans Verhagen, Van Hanegems tegenstander. Verhagen, de 35-jarige middenvelder van Den Bosch, won geen enkel duel van Van Hanegem. Sterker nog: Verhagen ging vrijwel geen duel aan. Grollen en grappen makend en soms toch ook een knappe pass afge vend, maakte Verhagen de negentig minuten vol. Grijnsde Van Hanegem later: 'Hij mag dan niet zoveel ver* dedigd hebben, maar ik heb hem toch ook niet veel in de weg gelegd. Ik heb 'em maar een beetje laten lopen.' Merkwaardig genoeg had Remmers Ci- ric. de bikkelharde breker van Den Bosch, op Jansen gezet, terwijl Graau mans geconfronteerd werd met Hasil. Legde Remmers uit: 'Ik wilde het elftal niet door elkaar haspelen. Bo vendien: Jansen en Hasil zijn mensen die steeds de diepte zoeken, die steeds bewegen. Van Hanegem beweegt niet zoveel. Daarom leek het me beter Verhagen bij hem te zetten.' Niette min was Ciric twee jaar geleden Van Hanegems tegenstander toen de Joe goslaaf nog bij SVV voetbalde. Van Hanegem had het niet gemakkelijk in die wedstrijd. Van Hanegem: Ik had eigenlijk ook wel Ciric tegenover me verwacht.' En Beek: 'ik heb die wed strijd tussen SW en Feyenoord ge zien. Van Hanegem was nergens tegen Ciric. Maar ja, de trainer beslist.' FC Den Bosch-Fe-enoord 0-5 (0-4) 4. Schoenmaker (strafschop 01, 15. Wery 02. 21. Laseroms 0-3, 28. Van Hanegem 0-4. 53. Jansen 0-5. Scheidsrechter Hoppenbrouwer. Toeschouwer* 26.000. FC Den Bosch i Van der Phiym: Van der Ley. Van den Bergh, Krijgh, Schrlever: Clrlc. Verhagen, Graaumans; Ouwéni, Beekl Mltic (De Jong). Feyenoord) Treytel; Schneider, Israel, Lase- roms, Vos; Jansen, Hasl, Van Hanegem (Maiwald), Wery, Posthumus, Schoenmaker. ROTTERDAM Excelsior dreigt alsnog bij de strijd tegen de degra datie te worden betrokken. Want terwijl de Rotterdammers wat on nodig een forse nederlaag leden tegen het zich zonder inspiratie naar het einde worstelende PSV, verkleinden twee van de vier clubs die Excelsior nog onder zich heeft, de achterstand. Volendam kwam door de overwinning op FC Utrecht twee punten dichterbij en Vitesse, dat gelijk speelde tegen Telstar, verkleinde de marge tot één punt. Toch had Excelsior zich op een wat zorgelozer niveau kunnen handhaven. Aan het begin van deze competitie zorgden de Rotterdammers voor het begin van het einde van PSV. Zij brachten toen de Eindhovenaren op eigen terrein een nederlaag (1-2) toe, waarmee het teleurstellende seizoen voor de formatie van Kurt Linder gestalte begon te krijgen. PSV bleef sindsdien in de middenmoot van de competitie hangen, verdween uit de UEFA-Cup en uit de strijd om de nationale beker en wacht nu alleen nog maar af, om, onder leiding van Kees Rijvers, opnieuw te beginnen. Tegen zo'n tegenstander (voor wie, zoals Kurt Linder stelde, niets meer belangrijk is en die niet meer te inspireren is) had Excelsior zijn ge brek aan kwaliteit kunnen compense ren met inzet. Maar dat nu ontbrak op Woudenstein. Excelsiortrainer Joop Castenmiller: 'Vorige week tegen NAC hebben ze goed gespeeld en heb ik ze een compliment gemaakt. Daar kunnen ze blijkbaar niet tegen. Er was, dat merkte ik reeds bij de war- ming-u.p, te weinig concentratie. Ook de instelling waarmee de spelers het veld op gingen, was niet de juiste. Eef Mulders en Schmidt-Hansen bij voorbeeld kregen te veel ruimte, dat had nooit mogen gebeuren.' Excelsior had kansen in overvloed om PSV voor de tweede keer dit seizoen terug te wijzen. In de beginfase reeds kregen de Rotterdammers gelegenheid op gelegenheid om te scoren, maar zij faalden jammerlijk In de afwerking. Ook nadat Willy van der Kuylen en Eef Mulders (na goed aangeven van Wim van den Dungen) PSV binnen een half uur naar een comfortabele voorsprong hadden geschoten, bleven de kansen komen. Zelfs nadat Jacques van Stlppent ver in de tweede helft de bal voor de derde keer langs de dit keer roerloos toekijkende Van der Roer schoot, had Excelsior Jan van Beveren nog kunnen passeren. Joop Castenmiller: 'Doelpunten maken is een probleem voor Excelsior, het is deze competitie pas veertien keer ge lukt. We hebben echter nog nooit zoveel kansen gehad als nu. Maar wat heb je aan kansen als je dat doelpunt niet kunt maken. We hadden nog wel tien uur door kunnen voetballen, maar dan nog zou dat doelpunt niet gevallen zijn-' Kansen dus voor Excelsior en doel punten voor PSV. De Eindhovenaren, vanuit een verdedigende instelling ge start, kregen in het povere duel Oeki Hoekema slaagde erin geen bal goed te spelen en linder verving hem 1 V' JLI CUIV.IdlC Vitesse-Telstar 1-1 Volendam-FC Utrecht 3-1 FC Den Bosch-Feijenoord 0-5 AJax-MW 8-0 FC Twente-Go Ahead 4-0 FC Den Haag-DWS 2-0 Sparta-NEC 3-0 Excelslor-PSV 0-3 FC Groningen-NAC 1-0 Ajax 28 24 3 1 51 78-17 Feyenoord 28 23 2 3 48 61-12 Sparta 28 15 9 4 39 61-27 FC Twente 28 14 11 3 39 39-11 FC Den Haag 28 14 8 6 36 45-24 FC Utrecht 28 13 7 8 33 44-31 NEC 28 11 7 10 29 32-37 Go Ahead 28 10 8 10 28 42-51 Telstar 28 8 11 9 27 33-42 FC Groningen 28 8 10 10 26 3142 PSV 28 8 9 11 25 36-28 MVV 28 9 6 13 24 25-38 NAC 28 6 9 13 21 35-53 Excelsior 28 4 10 14 18 1443 Volendam 28 5 6 17 16 1644 FC Den Bosch 28 4 8 16 16 19-54 DWS 28 5 5 18 15 2047 Vitesse 28 3 7 18 13 16-56 Zaterdag: Feyenoord—Ajax (20.30 u.) Zondag: TelstarVolendam, FC UtrechtFC Den Bosch, MW—FC Twente, Go Ahead—FC Den Haag, DWS—Sparta, NECExcelsior. PSVFC Groningen. N'ACVitesse. 1-2 3-2 1-2 21 1-0 1-1 2-0 1-0 2-1 3-2 Fortuna Vl.-De Graafschap Eindhoven-De Volewljckers Forluna SC-Heerenvecn SC Cambuur-Roda JC Blauw Wit-Wagenlngen DFC-SVV HVC-FC VW Haarlem-AZ '67 Helmond Sport-Heraclcs PEC-Willem II Haarlem 30 21 6 3 48 55-14 Heerenveen 30 17 8 5 42 44-24 Eindhoven 31 14 11 6 39 42-30 AZ '67 31 14 10 7 38 42-23 Roda JC 31 16 6 9 38 39-30 HVC 30 13 7 10 33 34-34 Wageningen 30 13 7 10 33 3841 Veendam 30 11 10 9 32 3642 Blauw Wit 31 13 6 12 32 31-35 PEC Zw. 31 11 7 13 29 3940 De Graafschap 30 11 6 13 28 37-35 Cambuur 30 10 8 12 28 35-36 FC VVV 31 9 9 13 27 32-35 Volewijckers 30 7 12 11 26 27-32 Willem II 31 8 10 13 26 33-36 Fortuna SC 31 9 8 14 26 3340 SVV 31 9 8 14 26 3143 Heracles 30 9 6 15 24 36-38 Fortuna VI. 31 7 10 14 24 26-37 Helm. Sport 30 7 8 15 22 2948 DFC 30 5 9 16 19 24-50 Peter Kemper (links) in duel met Meutstege. dan ook door Lubse) de mogelijkhe den om te scoren min of meer aange boden. Want beide treffers in dc eerste helft ontstonden doordat In de Excelsior-defensie. waarvan zich te veel spelers met het vruchteloos aan- valsspel bemoeiden, te weinig man kracht was. Joop Castenmiller: 'We speelden misschien wat overmoedig, omdat we wisten dat PSV vanuit de verdediging zou spelen. Er werd ech ter niet goed overgenomen. Bij het eerste doelpunt had Tetteroo niet naar voren mogen gaan; zijn plaats werd door niemand ingenomen. Nor maal neemt Aad den Butter zo'n plaats over, maar Aad kon door de schorsing niet spelen.' Excelslor-PSV 0—3 (0—2) - 18 Van dei Kuy len 0—1. 30 Mulders 0—2, 73 Van SUppenl 03. Scheidsrechter Boogaeru. Toeschou wers 4500. Excelsior: Van der Roer; Tetteroo. G. den Butter. Van Nierop. Kleingeld; Meutstege. Van der Heijden. Libregts. Van der Vaart; Coenen lEckhardt). Bas9aj»t. PSV: Van Beveren; Radovic, Van den Dun gen (Munk Jensen), Strik, Keraper; Van Slip- pent Van Kraay, Van der Kuylen: Schmidt Hansen. Hoeksema (Lubse). Mulders. HANS SCHMIT Zondag: De GraafschapEindhoven, De Vole- wljc-kensFortuna SC. Heerenveen—SC Cam- buur, Roda JCBlauw Wit, Wagenlngen— DFC. SVV—HVC. FC VW—Haarlem. Heracles Fortuna W. Willem IIHelmond Sport. Veen damPEC. Het aantal deelnemers aan sporttota 40 bedroeg 532.484 Bruto Inleg: 1.348 2S8,— Prljzenbedrag: 570.326. Eerste, tweede, der de prijs en premie elk 142.581.—. Zondagavond waren reeds meer dan honderd meldingen met dertien goede uitslagen. DUITSE LOTTO: De winnende getallen ln de Duitse Lotto sljn: 4 8 14 24 37 3» Reservegetal; 7. Olympianummer; 1061. Topscores Door zijn doelpunt tegen NEC deelt Januss Kowallk (Sparta) nu weer de eerste plaats op de topscorerslljst met Ruud Geels (Go Ahead Eagles). Belde spelers hebban 18 maal gescoord. 1. Geels (Co Ahead Eagles) en Kowallk (Sparta) 18; S. Cruijff (Ajax) 18; 4. Schoen maker (Feyenoord). Groenendijk (FC Utrecht) en Keizer lAjax) 15; 7. Roggeveen FC Den Haag, Bosveld (Sparta), Devrlndt (PSV), Van Veen (FC Utrecht) en Van Dijk Brokamp (MW), Berg (FC Den Haag) Swart (Ajax) 8; 18. Coenen (Excelsior, Koudljzer (Sparta), Hayerman Sarpta), Klljnjan (Sparta) en Janssens (NEC) 8. (ADVERTENTIE) art**

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1972 | | pagina 7