atwijkse rondvaartreder wil nooier Prins Hendrikkanaal voor Leiden voor service: goed onder dak bij elam Vereniging vraagt sluiting bedrijf e Beter UVS kon geen Agenda vuist maken Inbraak bij antiquair Commissie akkoord met met zwembad Voorschoten Erepenningen voor vier pioniers van 't Nut RENAULT re r rvormden Warmond namen scheid van ds. Snijders Afscheid burgemeester Hillegom wil proeftuin Hillegom mag flat niet bouwen Jeugdschaak bij De Toren 'Jeugdbende' sloeg slag na slag Gewonde bij steekpartij Stank van Vondelingenplaat uitgeslapen mensen hébben 'n echte PULLMAN JW/KWARTET MAANDAG 10 APRIL 1972 1IEGIO ;IL iristenstroom breekt volgende maand los •WIJK AAN ZEE Het vakantieseizoen breekt aan. Nog even en de toe- imen'n 21111611 naar de 111154 trekken, waarbij Katwijk ongetwijfeld als altijd een ngrijke plaats inneemt. Wie van de te verwachten toeristenstroom ook aPPorlteert is Ton Diepenhorst, die het rondvaartbedrijf 'Triton' exploiteert Hij ilkaarfuk bezig voorbereidingen te treffen, opdat als de zaak gaat draaien, alles in Ingoede staat verkeert. Met de Triton 2 en de Triton 4, zullen honderden 'aartocht maken. begint eigenlijk op 1 juli. Tot en met 18 augustus maken wij dan zes "iten per dag. Daarvoor en daarna doen wij er drie. Op 29 mei begin* Driemaal per dag varen wij verschillende routes variërend van twee \a drie uur. Nu, in de vóórtijd, zo van eind april tot en met mei, varen lofdzakelijk gezelschappen; personeelsverenigingen. een gids. In totaal doen wij het met vijf man personeel'. br Henk Kamies indvaartbedrijf van Diepenhorst t van rond 1952. De vader van lüdige direktie hield er een sleep- ïdrijf op na in Leiden. Met de sleepboot Triton 2 werd het 5 moeilijker zaken doen. In 1952 jde de familie naar Katwijk en een tot passagiersschip omge- a sleepboot, werd de eerste stap 1 voor een rondvaartbedrijf. De I familie werd bij de exploitatie ikeld en al spoedig bleek het succes. Begonnen werd met één per dag, wat al gauw niet was. rste edhte rondvaartboot kwam 1 en werd overgenomen van een uit Haarlem. Tot 1962 werd over de plassen gevaren. kwamen er nieuwe, forsere bo- i de kade in Katwijk. I de vóórtijd is de laatste jaren „rijker geworden. Er komen f gezelschappen, die vroeger miis- 1 met de bus gingen, maar nu tottocht maken. Met trouwpar- J is dat bijvoorbeeld zo. 's Mor- I naar de kerk en het gemeente- 's middags een vaartocht, jenkort vaar ik Philips in Eindho- Die hebben in de buurt een tkomst en tussen de bedrijven L mét de boot mee. juli vaar ik zélf ook, daarna in teristenseizoen sta ik aan de ■iedere boot heeft een kapitein en Jachthaven Vooral die maanden buiten het topsei- zoen wil de heer Diepenhorst zoveel mogelijk gaan benutten. Daarom denkt hij aan vaartochten voor be jaarden, gehandicapten enz., waarvoor dan een speciaal tarief wordt bere kend. Eèn ding vindt hij minder plezierig: 'Ze moesten wat doen aan het Prins Hendrikkanaal. Ik heb wel eens de indruk dat sommigen niet willen va ren, vanwege de stank in het kanaal. Wel twaalf keer per dag moet ik er doorheen. Dat doodlopende stuk is een riool. Ze moesten het mooier maken en dat kón wel. Zelf heb ik de gemeente ideeën aan de hand gedaan. Als van het Prins Hendrikkanaal wat werd gemóókt, zouden er ook vast wel liefhebbers zijn, die er een jachtha- ventje willen maken. Niemand wil nu z'n boot in die stank leggen'. Waarom heten de boten van Diepen horst Triton 2 en Triton 4? 'De Triton 1 was de sleepboot en de Triton 3 verkochten wij destijds naar Amsterdam', aldus Diepenhorst voor wie binnenkort weer een drukke tijd aanbreekt. Over een paar weken zul len de beide Tritons aan de Prins Hendrikkade stank óf géén stank gemeerd liggen om de honderden vakantiegangers en dagjesmensen rond te varen door sloot en plas in wijde omgeving. LMOND Zondagochtend nam M. Snijders afscheid van War- omdat hij naar Nijkerk ver- Zes jaar stond hij in deze ïgemeente. de afscheidsdienst verleenden èwerking het Hervormd Kerkkoor rer cantor-organist J. de Vries en J. Bladel (cornet). De predikant voor zijn predikatie Genesis 1: Abraham's roeping, uit Ur der ieën, - naar het land Kan San. is niet eenvoudig een gemeente Me laten. Scheiden doet lijden', is t bekend gezegde. Wij zijn vreem- ds igen op aarde. Abraham moest reren. Emigratie was toen veel jpender, dan nu het familiever- op was in het ooslen veel hechter', eers vikk dé. s de predikant. noemde God van de Bijbel een God. Jezus Christus noemt -i het woord van God. Aan God je alles kwijt. Hij spreekt door lel van zijn woord. Gods Woord It stand in eeuwigheid, aldus ds. ders. us Christus geeft aan je leven perspectief en hoop'. De predi- wilde zich niet met Abraham ;elijken, nu hij naar elders ver- t. Hij eindigde met het bekende cht: 'Ik voel de winden gods van hens de burgerlijke gemeente ak drs. Langemeijer, die vrijdag- pnond als burgemeester gaat veria- I torpedeert Wilhelmus npioensdroom (helmusLFC 02. Wilhelmus in een spannende wedstrijd de ipioetisboot finaal gemist. Hield tot dc tweede helft de stand nog 'lelblank, daarna werd de kampi- idroom door LFC definitief getor- )1 ieerd. •t tjbler maakte het eerste doelpunt. dit doelpunt was de Voorburgse latie voor een 3000-koppig publiek jdelijk aangeschoten en kon vooral i Van der Linde er nog 02 van ikte niet meer terugkomen. rgerlijke stand 'Tan Leiden ld( DEM Geboren: Michel zn v. A. van n en L. W. J. Langeveld: Belinda, dr. v. J. Phlllppo en W. van Veen: Laetitia dr ,oe f- W. Haalebos en M. Sala: Wouter, zn v. p- de Roos en B- M E Wesselius. J.. dr v. J. Hoftijzer en C. J. Ikesteln; Sandra, dr. v. D. M. Vermeulen v0 S. L. Verplanl-.e: Wouter B., zn v. L. H. ..Ut en B. C. Barto; Renè L. H.. zn v. H. inkhulzen en P. A. M. Krekelaar: Leonie B., dr. v. F. Casteleln en A. M. B. Mermans: Peter A. W.. zn. v. P. L. van Oever en P. A. Zwanenburg; Miranda dr. v. D. L. A. Kelj en J. Schreuder; je, dr. v. J. Hottinga en T. Broekema. |aJ aertrouwd: O. D. van Batenburg en J. C. C. A. Brouwer en C. F. Vos; M. A. deboer en M. M. L. C. Vuylsteke; T. Ill lotweg en J. C. Tunderman: J. I. M. van yvi "Sen en W. L. Stuijfzand: J. C. Lut en J. e Heiden: R. M. Duln en A. M. (barones- van Lynden; F. J. Zandbergen en S. W. 1, cog; E. D. J. Heerlus en N. M. C. iro hipper; Jonkheer D. J. Quarles van Ufford _j A. E. de Roock; J. J. Oosterbroek en M. dijk; J. H. Matze en M. Schouls: J. J. lefcrger en C. J. Prakken; J. W. Groenewold N. H. W. Welz; A. Hoppenbrouwer en G. Burggraaf; A. D. van Ingen Schenau en Smit; S. K. van der Reijden en V. t JUwerkerk: J. C. van Schravendljk en S. H. van Rljn. ten, in verband met zijn benoeming te Wateringen. De kerkeraad was vertegenwoordigd door ouderling-kerkvoogd Van Leeu wen. Na de kerkdienst was in 't Trefpunt nog gelegenheid van de familie Snij ders afscheid te nemen. Ook hier voerden nog enkele sprekers het woord, waaronder ds. Van 't Hof, namens de ring Lisse en de classis Leiden en de gemeente De Kaag. De R.K.-parochie was vertegenwoor digd door pastoor Slijkenhuis. Zondag 23 april om 10.30 uur wordt ds. Snijders bevestigd in Nijkerk en doet hij zijn intrede. Ds. A. J. den Tonkelaar hoopt in augustus het werk van ds. Snijders in Warmond op zich te nemen. HOOFDDORP Zaterdagmiddag 29 april van 3.3 tot 5.30 uur is in de aula van de lagere techni sche school in Hoofddorp voor de burgerij gelegenheid afscheid te nemen van burgemeester mr. F. Th.F Dijckmeester, die per 1 mei naar Apeldoorn vertrekt. Van het gemeente personeel neemt dc heerDijckmeester af scheid op dezelfde dag van 1.30 tot 2.30 uur. Vrijdag 28 april zal de politie aan de beurt zijn. Woensdag 26 april is er een bui tengewone raadsvergadering, waarin de raad de burgemeester zal uitluiden. Verkeer scom missie van het L.C.C. LEIDEN De nieuwe verkeerscom- missie van het Leids City Centrum bestaat uit de volgende personen: J. Wolfslag voorzitter, mr. W. J. M. Kerkhoff, J. Th. J. Brummer, J. van Zijp, C. J. M. Stolwijk en P. J M. Poelman. HILLEGOM De plaatselijke afde ling van bloembollencultuur, die on der leiding van voorzitter C. Veldhuy- zen van Zanten bijeen was ter voorbe reiding van de maandag te hooiden algemene vergadering, besloot voor te stellen de proef- en monstertuin te verplaatsen van Haarlem-Noord naar Hillegom. De voorzitter noemde het opheffen van de cursus bloembollenteelt een ernstig verlies. Hij bracht hulde aan de heer J. van Duyvenbode, die meer dan vijftig jaar voorzitter was. HILLEGOM Bewoners van de Heemskerklaan die een klacht Indien den tegen het bouwen van een flat door de gemeente, zijn door gedepu teerde Staten van Zuid-Holland ln het gelijk gesteld. De gemeente heeft geen toestemming gekregen de geplande flat volgens de bestaande tekening te bouwen, omdat de ruimte tussen de gevels geen 24 meter, maar 20 meter is. De gemeente moet nu een nieuwe tekening laten maken, waarop een tussenruimte van ten minste 26 meter is. Lyceum grote winnaar ALPHEN De grote winnaar van het school volleybaltoernooi, zowel bij de dames, heren, als meisjes en de leraren was het Christelijk Lyceum. Het won op alle fronten, uitgezonderd de poule voor jongens tot 15 jaar. Tweede werd de St. Bonifaciusschool en derde de Thorbeckeschool. CW AUVS 00. Na tien minuten spelen kreeg CW haar eerste kans. Dubbeld brak door en doelman Sloos redde in eerste instantie onvoldoende zodat Dubbeld weer kon schieten. Roll wist echter door tijdig in te grijpen, de bal van de doellijn te halen. UVS was de gehele wedstrijd tech nisch de betere ploeg, maar de verde diging van CVV, waarin Leek een voortreffelijke wedstrijd speelde, wist tot het einde stand te houden. Ook een goede voorzet van Roll en een hard schot van Verver sorteerden geen enkel effect. Daar tegenover wis ten Hannaart en Roll wel raad met de CW-aanvallen. Zodat ook deze weinig gevaar opleverden. Na rust een spel- beeld dat niet veel onderdeed aan dat van de eerste helft. Alhoewel UVS sterker ging spelen kon het geen vuist maken. Aan de andere kant zat CW ook niet stil zodat het UVS-doel zo nu en dan gevaar liep, maar doel man Sloos klaarde het. In het slotoffensief schoot Hendrikse nog tegen de paal, maar gezien het getoonde spel had UVS deze overwin ning niet verdiend. Bij het wel sterke, maar nerveuze UVS viel Arie Lagendijk op door de voortreffelijke wijze waarop hij het spel verdeelde en voor rust in de verdediging zorgde. ArchipelConcordia 11. Het met meer inzet spelende Concordia heeft het niet verder kunnen brengen dan een pover gelijkspel. Hetgeen niet beantwoordt aan het getoonde spel. Concordia had meer inzet. AlphenBodegraven 20. Tijdens een sportieve wedstrijd waar Alphen, vooral in de eerste helft overheersend speelde, hebben Eykema en Van Geen de doelpunten gemaakt. Na rust ging het gelijk op, terwijl Alphen zo nu en dan een kansje liet liggen. DocosLaakkwartier 13. Teylin- gen—RK DEO 8 1—1. SPCL. Lisse 0—2. ASCSpoorwijk 30. Een aardige wedstrijd met een vooral na rust sterker ASC. Hans Dreef maakte alle doelpunten voor ASC. VTLRijpeweterlng 12. In de eerste helft was VTL de betere ploeg maar na rust was de inzet van Rijpwetering groter .zodat het snel via Haastrecht gelijk werd. Wernink maakte uit een strafschop het winnende doelpunt. WarmundaUDO 04. Van Warmun- da's zijde geen beste wedstrijd. UDO overheerste op het middenveld. Werk hoven maakte het eerste doelpunt en Strijk de laatste drie. HillegomRijswijk 00. SJCForeholte 11. Een nerveus SJC speelde gisteren tegen een rustig Fo reholte. SJC hakte weLveel op het Foreholtedoel hetgeen slechts eenmaal succes had. Daarna maakte Foreholte weer gelijk. Van Nispen—HW 1—2. Voor het begin van de wedstrijd werd HW al gehuldigd vanwege het behaalde kam pioenschap. De wedstrijd zelf gaf tot de tweede periode geen interessante beelden te zien. Na de hervatting werd het iets beter en vielen de doelpunten. VVSBVIOS 3—3. Een wisselvallige wedstrijd waar de ploegen om de beurt een doelpunt maakten. Vios opende het doelpunten festijn. LUGDUNUM De 3500 bezoekers, die samen voor een record recette zorgden, kregen gistermiddag echter geen waar voor hun geld. Ak na drie minuten spelen stond Lugdu- num, na een solo van Robbie Meister, met 01 achter. Xerxes heeft toen zo'n beetje kat-en- muis met de Leidse ploeg gespeeld. De enige die het makkelijk spelende Xerxes de doelpunten onthield was doelman Honsbeek, die met voortref felijke reddingen de schade bepeikt hield tot 01. Na rust bleef Lugdunum op een schot van de Cler na, dat net naast ging. ongevaarlijk. Ton Diepenhorst VALKENBURG Door de schaak vereniging 'De Toren' werd een schaakavond voor de jeugd gehouden. Op deze avond werden ook de prijs winnaars bekend gemaakt van de com- petie 1971/1972. De Tijstermancup werd gewonnen door Kees Bos de tweede prijs ging naar Willem de Boer en de derde naar Ronny Straatman. In groep twee won Martien de Boer. In groep drie was de eerstp prijs voor Kees van Steijn. LEIDEN Zaterdagavond is er inge broken bij antiquair J. C. Ruiten aan het Kort Rapenburg. De juiste om vang van de buit is nog niet bekend, maar zal omstreeks 20.000 bedragen. VOORSCHOTEN De commissie voor maatschappelijk welzijn heeft zich akkoord verklaard met het plan voor de bouw van een zwembad in samenwerking met de stichting 'Re- creatiebad Voorschoten'. Men voelde zich gehinderd door het feit, dat gelijktijdig twee andere com missies in besloten zitting over het zwembad zaten te praten. Wethouder Pels kon dit gevoel van onbehagen onderschrijven, vooral omdat de gehe le bevolking het te bouwen zwembad financieel steunt Met een gevraagde garantieverlening voor een in Leidschendam te bouwen verpleeghuis van de Stichting Prin senhof was de commissie het niet direkt eens. In korte tijd zijn de geraamde stichtingskosten gestegen van 14 tot 31 miljoen en dat vonden de commissieleden wel wat te ■gortig. GOUDA.- De Goudse politie heeft ze ven jongelui van 16 tot 26 jaar aange houden' die de afgelopen maanden in de Pijpenstad talloze inbraken en diefstallen hebben gepleegd. Zij heeft een groot deel van de buit 'die in een schuurtje was verborgen' kunnen ach terhalen. De jongelui maakten bij bun strooptochten onder meer tien brom fietsen, een luchtcompressor, scheeps- benodigdheden, gereedschappen, een motor, radio's en televisietoestellen buit. Zij sloegen hun grootste slag (de compressor en gereedschappen bij het in aanbouw zijnde bejaarden centrum Ronssehof in de wijk Bloe- mendaal. ROTTERDAM Zondagmorgen vroeg hebben vier mannen onder in vloed van drank ruzie gekregen in de Denisbar aan de Veerlaan in Rotter dam. Eén van de vier, de 35-jarige Duitse loswerkman Carl H. liep hier bij een steekwond in de buik op. Hij is naar het Zuiderziekenhuis gebracht. In verband met deze steekpartij zijn aangehouden de 37-jarige loswerkman J.M., de 30-jarige kelner J.B. en de 47-jarige kelner B.W RIJNSATERWOUDE Het departe- de heren G. Bergshoeff (29 jaar pen- ment Rijnsaterwoude van de ningmeester), E. de Hong (26 jaar Maatschappij tot Nut van 't Algemeen secretaris), C. v.d. Berg (Sedert 1925 herdacht het 150-jarig bestaan onder bestuurslid) en kassier H. Schoo. Zij leiding van voorzitter J. Visser. Deze ontvingen een diploma en een erepen- releveerde, dat het departement in ning. feite 152 jaar geleden werd opgericht Burgemeester Breen verdiepte zich in Oude Wetering. Van Alkemade, tijdens een toespraak in het ontstaan vormde het eerste bestuur. Het leden- en de groei van het departement en tal schommelde tussen twee uitersten: mevrouw De Kroes bood het bestuur 16 leden in 1914 en 171 leden in 1947. een envelop met inhoud aan. Momenteel zijn er vijftien leden. Namens het hoofdbestuur vertelde de heer Klein iets over de geschiedenis De voorzitter bracht speciaal dank van het in 1784 te Edam opgerichte aan een viertal trouwe medewerkers: 'Nut'. VLAARDINGEN De Vereni- ging tegen milieubederf heeft de commissaris van de koningin per brief verzocht het chemisch be drijf Vondelingenplaat N.V. op de westelijke oever van de Nieu we Waterweg te sluiten. Reden tot verzoek is de sinds enkele weken optredende mercaptaanstank. ook wel 'kattepiesgeur' genoemd, die vrijwel zeker door dit bedrijf wordt veroorzaakt. Vooral de bevolking van Vlaardingen ondervindt hiervan veel hinder. De vereniging heeft al in maart achter eenvolgens de inspecteur van de volksgezondheid en het gemeentebe stuur van Rotterdam gevraagd maatre gelen te nemen 'om deze onduldbare en voor de bevolking uitermate bele digende overlast te doen beëindigen'. Deze pogingen hebben tot op heden geen resultaat opgeleverd. In de brief aan de commissaris van de koningin wordt overigens het bedrijf Vondelin- gemplaat niet met name genoemd. De vereniging schrijft: 'Uit het verloop van de stanksbaan en gelet op de heersende windrichting is met vrij grote zekerheid te stellen dat deze stank terug te voeren is tot een gasodoraat producerend bedrijf op de westelijke oever van de Nieuwe Wa terweg ten zuidwesten van de gemeen te Vlaardingen'. De Vereniging verzoekt de commissa ris gebruik te maken van zijn be voegdheden krachtens artikel 43 van de wet inzake de luchtverontreini ging. Op basis van dit artikel kan de commissaris bij omstandigheden van bijzondere aard strenge maatregelen nemen en zelfs tot sluiting overgaan. (ADVERTENTIE) de betere matras MAANDAG 10 APRIL Rapenburg 10: 8 u: amateurfotografen. DINSDAG 11 APRIL Gehoorzaal: 8.15: Dc Stem des Volks: Stad huis: 7-3 u: spreekuur Bouwfonds. Brcestraat 19: 7-8 u. spreekuur Chr. Emigratiecentrale. Steenschuur: 5, 8-8.30 u: spreekuur hulsves ting werkende Jongens. Levendaal 150: 8.50 u: Amsterdams Toneel met, Teresa. Docza- straat 2a (GAB). 9.30-10.30 u spreekuur Man- Vrouw-Maatschappij. voorlichting over part- tlme-werk. WOENSDAG 12 APRIL Stadsgehoorzaal: 12.-15 u: pauze-orgelconcert J. Beusekom. Stadhuis: 1-6 u; spreekuur sociale raadsvrouw. DONDERDAG 13 APRIL Stadsgehoorzaal: S-15 U: Seth Gaaikema. Rooscvcltstr 20: 8 uur; De Natuurvriend. VRIJDAG 14 APRIL Kleine Burcht: 8 u: Friese Vereniging. Rijn landflat: 8 u: Smalfilmliga. Vesterstraat 40: 8.30 u: Imperium met 'Een draad in het donker" (Hella Haasse) Boshuis: achter Hof- laan 76, 7-9.30 u: ruilbeurs voor verzame laars. ZATERDAG 15 APRIL Vesterstraat: 8.30 u; Imperium met "Een draad ln het donker (Hella Haasse). Turk: 3-6 uur: receptie t.g.v. 50-jarig bestaan Hengelaarsbond. FILMS Camera: 7 en 9.30 u "Joe Cocker: "Mad dogs and Engllsmen". a.l., iedere middag 2.30 en belde paasdagen 2 en 4.15 uur. "Mijn hond is een dief' (een Walt Dlsneyfilm)nacht- voorst. vrij cn z. 24 u 'El Dorado". 18 Jr. Luxor: 'De 4 vuisten van de duivel", 2.30 en 7 en 9.15 u. beide paasdagen extra voorstel ling 4.45 u, 14 jr. Llda: 'Anatevka, a.l. 2.30 en 8 uur. Studio: Erottiessimo", 14 jr. 2.30 7 en 9.15 uur, beide paasdagen extra 4.45 uur. Trlnnon: 'Tho Aristocats', a.l. 2.30 7 en 9.15 uur. zo extra voorstelling om 4.30 uur tevens 2e paasdag. APOTHEKEN Apotheek Centraal: Breestraat 74, tel. 20552. De apotheken Voorschoten en Oegstgeest hebben ook dienst. DOKTERSDIENST Tot zaterdag 10 uur de eigen dokter raad plegen. daarna 5 maal 2 bellen. MOBIELKANTOOR ANWB Iedere maandag en donderdag van 10 tot 16 uur op de Lammermarkt. BEHANDELING NA ONGEVALLEN De poliklinische behandeling na ongevallen wordt van dinsdag 12 uur Cs middags) tot woensdag 12 uur waargenomen door het Diaconessenhuis. Vrijdag 12 uur tot zaterdag 12 uur door het St. Elizabeth ziekenhuis i Hooigracht). Op andere werkdagen en op zondügen door het Academisch Ziekenhuis. Doktcisd lenst: 5 maal 2. (Zat. 10 uur voormiddag tot zondag 24 uur). Brandweer: 5 maal 3. Politie 5 maal 4. EHBO: 20645. GEMEENSCHAP ZUID-WEST Hulpverlenings- en Informatiedienst voor Lei den Zuid-West, secretariaat Jacques Urlus- plantsoen 83. voor hulpverlening telefoon 20460; voor informatie telefoon 33921. BEZOEKUREN ZIEKENHUIS Academisch Ziekenhuis: Dagelijks, behalve op dinsdag van 19.00-19.45 uur; dinsdag van 13.00-14 u; zaterdag en zondag van 14.30- 15 30 uur. Bezoektijden Kliniek Verloskunde cn Gynae cologie: Voor patiënten van de afdeling Gynaecologie en voor zwangeren: van 10 - 12.30 en van 15-20 u. Voor kraamvrouwen: van 10-11.30, 15-17.30 en van 18.30-20 u. Op dinsdag is er de gehele dag geen bezoek. Bezoek Praematurenafdeling (alleen voor ou ders): dinsdag niet. Ma., wo.. do., en vrij., van 18.30-18.45 uur; za. en zon. van 15-15.15 Diaconessenhuis: 1ste klasse dagelijks: 11-12 u 13.15-14 u; 18.45-19.30 u. 2de en 3de klasse: dagelijks 13.15-14 u; 18.45-19.30 u. Kinderafdeling: dagelijks 14.45-15.30 u en maandag, woensdag- en vrijdagavond 18.30-19 Elisabeth Ziekenhuis: Volwassenen: 3de klas alle dagen van 14-15 u cn van 18.45-19.30 u: 2de klas: alle dagen van 11.30-12 u van 14-15 u en van 18.45-19.30 u. 1ste klas: alle dagen vanaf half twaalf. Kraamafdellng: 3de klas: van 15-16 u en van 18.45-19.30: 2de klas: van 11.30-12 u (alleen vaders) van 15-16 cn van 18.45-19 30 u. Kinderen vanaf 4 Jaar; alle dagen van 15-16 u, di en do van .18-18.30 u. Annakllnlck: 3de klas: 13.30-14.30 cn 18-19 u: 2de klas: 13.30-15.30 en 19-20 u; 1ste klas: 11- 12. 13.30-15.30 en 10-20 u. Psychiatrisch Ziekenhuis Endcgecst: Dinsdag cn vrijdag 13 lot 14.30 u: zondag 11 tot 12 cn 2 tot 3 u. Oegstgeest: Bezoekenuren Jeigersmakliniek; ma. t e m. vrij 16.45-17.45 u: zaterdag 13 u-15 u: zondag 11-11.45 u en 13-15 u. Alphen: Bezoekuren ziekenhuis 'Rijnoord: da gelijks (ook in het weekend): 1ste cn 2de klas: van 10.30-11 u: van 14 -14.45 u; van 18- 19 u kraamafdeling: van 16-17 u. van 19-19.30 u alleen voor echtgenoten: kinderafdeling: van 15-15.30 u. van 18-18.30 u alleen voor ouders. Kinderen beneden de 16 Jaar, géén toegang op de kinderafdeling. Noordwijk: Sole Mio klassepatiëntcn dagelijks van 3 tot half 5 en 's avonds van half 7 tot half 8 en zaterdag van 1 tot half 3. TENTOONSTELLINGEN half 8 cn zaterdag van 1 tot half 3. TENTOONSTELLINGEN Rapenburg 73 foto's Gerard Petrus Fieret. tot 12 april. LAK-tentoonstelling. Lakenhal werk van Theo Niermeyer. beel den cn schilderijen, dag. 10-16 u.. zon en feestdagen 13-16 u, vanaf 1 april dag. 10-17 u en zon en feestdagen 13-17 u. duur tot 23 april. Botermarkt 3: Galerie v.d. Vlist: schilderijen Adriaan van Esveld, grafiek Peter Gente naar. wandkleden. Els Allan, potterie: Hans van Riessen en poppen van Arnaud Muller Massis. Tot 13 mei. HUREN OMHOOG MET SLAKKENGANG ALPHEN De Alphense bond van huis- en grondeigenaren heeft de jaar lijkse algemene vergadering gehou den. De voorzitter E. J. van der Neut, vestigde de aandacht op de moeilijke positie met name van de huiseigena ren. De onderhoudskosten vertonen nog steeds een zeer stijgende lijn, maar de huren gaan, of mogen maar met een slakkengang worden ver hoogd. (ADVERTENTIE) Renault 6 L 850 7045,- Renault6TL850 7235,- Renault 6 TL 11007790,- Renault 12 stationcar.9600,- Renault 16 L10375.- Super Automatic 16445,- •(jHC LEIDERS DEDEN Ueltslagen 4e ronde: KokGrouwstra 1-1, Van ponneveldDe Koning 2-0, Van SettenOp en Kelder 2-0, Horsten—Caffa 1-1. Dlb- j ts—Molhoek 2-0. DekkerRowie 0-2. ultge- o elde partij Dekker—Kok 0-2. [3 tand: 1 en 2. Rowie en Van Zonneveld 7 nt; 3. Kok 5 pnt (3); 4. Grouwstra 5 pnt; Koning 4 pnt (3): 6 en 7. Dlbbets en Van etten 4 pnt: 8. en 9. Horsten en Molhoek 3 nt; 10. en 11. Dekker en Caffa 2 pnt; 12. den Kelder 0 pnt. I ACAD. EXAMENS -IECHT Geslaagd voor doet. ex. rechts- tleerdheld notariële studierichting J. B. an Nleuwland, Den Haag. Zodra een Renault is verkocht begint onze service. Want ook een ruime Renault met voor wielaandrijving heeft af en toe een servicebeurt nodig. Door geschoolde Renaultmonteurs en met moderne apparatuur. We werken met vaste repa ratietijden. Een extra zekerheid voor u. Welkom Renaultrijders en... toekomstige Renaultrijders. Elke Renault [j heeft TECTYL-ML 1! (Prijswijzigingen voorbehouden - Inclusief BTW at Importeur). Haarlemmerweg 2-4, Leiden. Tel. 33141

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1972 | | pagina 3