"het westerhonk" koeriers Vindt u'n auto pas volwassen met vier versnellingen? HPPRQF llinnNRFIIRq mini keukenhof J INSTITUUT PRAEHEP Roos hoeft niet sebbix HOUTRUST- DEN HAAG 10 «APRIL: thuis ctuin BEZOEK DE STANDS VAN MUZIEKHANDEL GERRITSEN op de Haagse Woonbeurs DEMONSTRATIE ELECTRONISCHE ORGELS 's middags en 's avonds PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN paviljoenshoofd (vrl.) DAF is volwassen er. Intelligenter Plus: van 0 naar 140 (top=kruissnelheid) zonder één keer te schakelen. Een uiterst sportieve lijn. Ruimte voor vier personen en hun bagage. Volbloed coupé met een geweldige acceleratie. Extra verzorgd interieur (o.a. slaapstoelen). En nog veel meer plussen. Stuur de bon op. U krijgt een compleet informatiepakket. de nieuwe manier van rijden H00FDDEALER NATIONAAL AUTOMOBIEL BEDRIJF N.V. DAF JONGE MEDEWERKER prettige tui min. medewerkster N.V. Apparatenfabriek Plaisier TROOT KWARTET MAANDAG 10 APRIL 1972 L 1 KJ I |M U U I M U B U I I HB DAGELIJKS: 13-17 UUR EN 19-22 UUR (ZONDAG 16APRIL ALLEEN 13-17 UL W W W W WÊJ W P W w VP ENTREE FL.2— P.P. KINDEREN V.A. 6 JAAR EN 65+ FL.ty- PP J. D. R. Peereboom Wynia huidarts is v.a. 10 april iceer te consulteren OPEMIAIIE LEZING Rozenkruisers Genootschap Dinsdag 11 april 20.00 u. De Ruyterstraat 67. Onderwerp: Wat is: "Het Gaan van het Universele Pad". Hoe krijg ik een baan? soUiciieien en ailes wat u daar van weien moe door F.M.F. Fels rn 2e druk "6.50 VerkrijflbMi 'f> d« ooafcrunot KlUWER Algemene Uilgaven Wageningen De In december 1971 gehouden examens brachten ons 614 geslaagds kandidaten voor het associatie-examen Onder deze geslaagde kandidaten bevonden zich 106 cursisten van het rayon Den Haag. Nieuwe cursussen opleidende voor het examen december 1972 vangen aan donderdag 13 april. Inl. prosp. en inschr. maandag t/m vrijdag van 9-5 en van 7-9 uur aan ons lesgebouw SWEELINCKPLEIN 46 TEL. 333880* 1971 slaagden bij ons 2696 leerlingen n.l. 1549 voor P.D.; 613 voor M.B.A. en 534 voor S.P.D. Elke cursist ontvangt jaarlijks een volledige geslaagdenlljst. Chr. Inrichting voor Geesteszwakken,Monster.Tel.(01749) 5738* Voor enige paviljoenen op onze inrichting hebben wij een vacature voor Gegadigden dienen in het bezit te zijn van het diploma Z - A of B. Voor de A of B verpleegkundigen is de mogelijkheid aanwezig de Z-cursus te volgen. Ons hoofd van de verplegingsdienst is gaarne bereid schriftelijk of mondeling inlichtingen te verstrekken (toestel 37). Sollicitaties uitsluitend schriftelijk te richten aan de geneesheer-directeur. Personeel aangeboden CHAUFFEURS gevraagd bij Taxibedrijf Kerkhof N.V., Narmstraat la, Leiden. Tel. 01710-25555. HL2 Wij kunnen MEISJES plaat sen vanaf 17 jaar. Aanmel den dagel. Wasserij Nooit- gedacht, v. d. Valk, Boum- manweg 184, Leiderdorp. HL2 VERKOOPSTER gevraagd voor speciaalzaak in foun dation en lingerie. Werk zaam voor hele of halve da gen, zaterdag inbegrepen. Verkoopervaring vereist. Belt u eens voor een af spraak 33983, na ti u. 21516 Warnecke. Haarlemmerstr. 158. HL2 BANKSTELLEN direct van de fabriek, zeer fraai uitge voerd, in diverse kleuren. Vijf jaar garantie op het binnenwerk. Normale prijs f 1300 nu voor 595. Ver koop „Prettig Wonen", Wei- marstraat 263, Den Haag, telefoon 600068. Donderdag koopavond. HL12 Gevraagd AANK. BEDIEN DE. Slagerij Verlaan, Weis- senbruchstr. 66, Den Haag, tel. 249244. HL2 NYLON VILTTEGLS 40x40, in de zwaarste uit voering, per stuk 79 cent. Raaphorstlaan 58, telefoon 652773, Den Haag HL12 DE UITZENDCENTRALE heeft weer volop plaats voor Torenstraat 67, tel. 633927 (STENO) TYPISTES. DE UITZENDCENTRALE HL2 Onderhoud en reparatie Net gebeld, snel hersteld. LOODGIETER. METSE LAAR en TIMMERMAN m. jarenlange ervaringen bie den zich aan voor al uw verbouwings- of onderhouds werk. Gespecialiseerd in het 'repareren of vernieuwen van pannen of mastiekda- ken, tevens goten, schoorste nen en riolering. Bij ons volledige garantie. 01710 - 49617; bellen tussen half 1 en half 2 en 's avonds na 5 uur. HL9 ZELFP LAKKENDE. NYLON VILTTEGELS 40x40 van 1,95 nu 1,19. Raaphorstlaan 58. telefoon 652773, Den Haag. HL12 SCHILDERSBEDRIJF vrijblijvende prijsopgave. Behang-, wit- en schilder werk 20 pet. korting. Gebr. Heystek, Laan van Meerder- voort 392, tel. 336502. Laan van Meerdervoort 902, tel. 688522. HL9 Onderaannemer vraagt GROOT EN KLEINWERK o..a metselwerk, stukadoors werk, tegelwerk, timmer werk, voegwerk, riolerings werk, dakreparaties, schil derwerk, loodgieterswerk. Onder garantie. Tel. 01710- 40569. HL9 KUNSTGEBITTEN REPA RATIES, klaar terwijl u wacht, dagelijks beh. zat. van 9 tot 4 uur, donderdag avond van 7 tot 8 uur. Fr. L. A. van Berge-Henegou- wen, Schelpenkade 47, Lei den, telefoon 20794. HL9 lM| HANG-LEGKASTEN, lin nenkasten, keukenkasten, keukens, bureaus en slaap kamers. Enorme sortering. Ultra modern! Niet duur! De Kastenspecialist. Hoog landse Kerkgraeht 47-49, lik Nieuwstraat. tel. 01710 33078. HL12 Wij kochten plm. 15.000 HEUGAFELT. HEUGALUX HEUGAFLOOR tegeL 50x50. Deze zijn korte tijd op tentoonstellingen be lopen. Vaste prijs 4,95 per stuk. Raaphorstlaan 58, telefoon 652773, Den Haag. HL12 WASSERIJ „OZON" voor was, chemische reini ging, partijen jassen, over hemden, overalls, kleding, reparatie, stoppage, suède reiniging, enz. Vraagt in lichtingen, bel 22675. HL31 Tweewielers Te koop aangeboden BROM FIETS merk Simplex Kievit 60,Bemhardstraat 65, tel. 20382. HL20 Foto, film en optiek Ruil of verkoop uw overtol lig foto-, film- of projectie toestel bij FOTO VORRINK beëdigd taxateur op foto- en filmgebied. Brouwersgracht 1, hoek Prinsegracht, tele foon 608080-604566. s Maandags gesloten. HL28 TV. radio, muziek instrumenten enz. Er is maar één PHILICORDA CENTRUM U leert er vlot orgelspelen op 'n 1- of 2-klav. Philicor- da. Gratis lessen bij aan schaf. Clubs max. 3 pers. Beeklaan 418. Tel. 635362, b.g.g. 666043. HL14 Woonruimte gevraagd Nette jongeman zoekt ge meubileerd zomerhuisje, souterrain of kamer in Kat wijk-Noord of omgeving. Brieven onder nummer 5525 bur. v. d. blad. HL6 ELEKTRISCH SCHOORSTEENVEGEN besteldienst en kleine ver huizingen. A. Lindhout, Kepplerstraat 194, telefoon 331779. HL31 GROTE WONING voor ca. I jaar. Gestoff. C.V. Br. o. no. 3655k bur. blad. 5 AUTORIJLESSEN voor f 27,50. Vervolg- en losse lessen 9,— BTW inbegre pen. V.W.-autorijschoolcom- binatie „De Centrale". Lei den: Hoge Rijndijk 106, tel. 34255; Katwijk: Boslaan 243 tel. 71777. b.g.g. 72526. LAAT NU UW GRASMA CHINE SLIJPEN EN NA ZIEN. Korte levertijd. Kip pegaas, harm, gaas, afr.pa- len en alles voor uw tuin en gazon. W. P. Hartwijk, Nieuwe Beestenmarkt 7-11. Leiden, telef. 26627. HL9 BEVOEGDE DOCENTEN ATHENEUM, GYM.. HBS. HAVO. MAVO huiswerkleiding, bijlessen, privé-opleiding in elk stads deel en randgemeenten. Combinatie v. Leraren MO. tel. 231717. HL23 Personeel aangeboden Aannemer vraagt werk. On verschillig wat. Tel. 01710- 49018. HL3 ,De Dijk" occasions. Bovag- erkend. OPEL KADETT, 1968-1969, kleur metalic zil ver, radiaalbanden en radio, prijs 3750 of 1ste aanbet. 750 en rest in 6, 12. 18 of 24 mnd. Oegstgeesterweg 229. Rijnsburg, telefoon 01718 -15752. HL16 Zaken, hypotheken, verzekeringen PERSOONLIJKE LENINGEN van 2000 tot 10.000, max. afl. 5 jaar. 2de hypoth. tot 20.000 max. afl. 10 jr. Inl. Fin. kant. OMMOORD p.a. J. Leeflang, Bellamy- straat 6, Postbus 141, Gouda telef. 01820-15947. HL11 Auto's, caravans, autobenodigdheden PHILIPS AUTORADIO'S ook reparaties gratis in bouw. Magnoliastraat 28, tel. 601080. Erkend inbouw- station, Wingerdstraat 33-35 HL16 Informatie-bureau biedt aan met garantie, fin. en inruil speciale Buggy met Formule I wielen 3750,-, Oranje laan 6, Oegstgeest. Teefoon 54793. HL16 Informatie-bureau biedt aan Ford Escorte 1969 met schuifdak 3100,-, V.W. Pon ton 1970 3950,-, Oranjelaan 6 Oegstgeest. Tel. 54793. HL16 Fiat 850 kleur rood, bouw jaar 1957, km.stand 65000, deze keurige nette automo biel kunnen wij u aanbieden voor de prijs van 2400,. Inruil en financiering moge lijk. Calex Autobedrijf NV, Kort Galgewater 14-16, Lei den. Tel. 01710-33355. HL16 Ford Taunus 17M Stationcar 4 deurs, km.stand 46000 radio, bouwjaar 1970, van le eigenaar. De prijs is 6500.- Inruil en financiering moge lijk. Calex Autobedrijf NV, Kort Galgewater 14-16. Lei den, tel. 01710-33355, HL16 NSU-Prinz bouwjaar 1967. kleur groen. Deze kleine zuinige auto bieden wij u aan voor de prijs van 1650. Inruil en financiering moge lijk. Calex Autobedrijf NV. Kort Galgewater 14-16, Lei den, tel. 01710-33355. HL16 Volkswagen bussen in alle soorten en prijsklassen na tuurlijk bij Calex Autobe drijf N.V., Kort Galgewater 14-16, Leiden. 01710-33355. Volkswagen 1600 TL bouw jaar 1969, kleur beige voor de prijs van 2150,-. Calex Autobedrijf N.V., Kort Gal gewater 14-16, Leiden. Tel. 1710-33355 HL16 Volkswagen 411, 4 deurs met schuifdak, bouwjaar 1969, kleur groen, le eige naar voor de prijs v. 5450.- Inruil en financiering moge lijk. Calex Autobedrijf NV, Kort Galgewater 14-16, Lei den, tel. 01710-33355. HL16 „De Dijk" occasions. Bovag- erkend. OPEL KADETT, 1970, kleur blauw metallic, jrijs 4950 of 1sto aanbet. f 1000 en de rest in 6, 12, 18 of 24 mnd. Oegstgeester weg 229, Rijnsburg, telefoon 01718- 15752. HL16 „De Dijk" occasions. Bovag- erkend. Zeer mooie VAUX- HALL VIVA'S DE LUXE. 1-deurs en 2-deurs, met ra diaalbanden, kleur allebei blauw metal., prijzen 3950 3750 of 1ste aanbet. f 850 en 750 en rest in 6. 12, 18 of 24 mnd. Oegstgees terweg 229, Rijnsbusg, tele foon 01718 - 15752. HL16 „De Dijk" occasions. Bovag- erkend. VW 1300, 1966, kleur groep, prijs 1950 of lste aanbet. 500 en rest in 6. 12, 18 of 24 mnd. Degstgeesterweg 229, Rijns burg, telefoon 01718-15752. HL16 „De Dijk" occasions. Bovag- erkend. VAUXHALL VIVA, 1969, kleur wit, prijs 1500 of lste aanbet. 350 en rest in 6, 12, 18 of 24 mnd. Oegstgeesterweg 229, Rijns burg, telefoon 01718 - 15752. HL16 „De Dijk" occasions. Bovag- erkend. FORD CORTINA 1200, 1966, kleur wit, prijs f 1750 of lste aanbet. 400 en rest in 6, 12, 18 of 24 mnd. Oegstgeesterweg 229, Rijnsburg. telefoon 01818- 15752. HL16 2 x FORD TAUNUS 12M, 1965 en 1966, prijzen 1150 en 1250. Oegsgeesterweg 229, Rijnsburg, telefoon )1718 - 15752. HL16 V. d. Berg KOOPT OOK UW AUTO, mits deze in goede staat verkeert. Aanbiedin gen ook na 18 uur, Lage Morsweg 67, telefoon 30692. Informatie-bureau biedt aan met gar., fin. en inruil VW Variant 1969. 2950,-. Alfa 1750, G.T.V. 1971 13.500.- Ford 12M 1969 Scf 29050.-, 12M 1967 2000,-. Oranje laan 6, Oegstgeest. Telefoon 54793. HL16 Op de snelweg rijdt u vrijwel alleen in de hoogste versnelling. Maar voor die andere drie hebt u toch ook betaald? In de stad kunt u dat schakelen langzamèrhand als kiespijn missen. Dat kost alleen maar tijd en energie. En benzine. En in die stad rijdt u nota bene de helft van uw kilometers. Ga maar na. =- ,-'A- ook. Want u beschikt over wel iooi versnellingen waarvan u er niet één zelf hoeft in te schakeleü. Zonder al dat geschakel met handen en voeten benut u de kracht van 50 paarden die ononderbroken van de motor op de wielen wordt overgebracht. Soepel en zonder schokken rijden met maximaal houvast in elke bocht, erg snél als 't moet. Dat is volwassen en pienter autorijden. Ervaar 't zelf. Maak een proefrit. OAFpius het pienterste pookje RAM Stuur mij informatie over: RVU» o DAF55 O DAF55 Marathon O DAF55 Coupé/Marathon 1 O DAF55 Coupé O DAF44/55 Stationcar O DAF44 O DAF33 O DAF33/44/55 j bestelwagens. j O uw boekje over gebruikte auto's en 1 DAF's db-garantie. g J O inlichtingen over goedkoop rijbewijs Q halen„De nieuwe manier van slagen". (aankruisen wal u will) j Naam.. Straat Ukunt kiezen uit elf-uitvoeringen,van DAF33 Bestel tot DAF55 Coupé!Marathon. j Plaats I Opzenden in envelop zonder postzegel aan DAF, J antwoordnummer 2000, Eindhoven. voor Den Haag- Rijswijk - Voorburg Leidschendam Wassenaar Scheveningen - Loosduinen Scheldestraat 2, hoek Pletterijkade - Tel. 850300* Hengelolaan 399 - Tel. 679710 SHOWROOMS EN VERKOOP: SHOWROOMS „ABEEL" GARAGE Automobielbedrijf „BOMA" Autobedrljf„HOBRA" Autobedrijf ROMIJN N.V. Garage L. A. VAN SANTEN Van VLIET'S Autom. bedr. Autobedr. „WESTDUIN" - Fa. Gar. VAN DER WIELEN VERKOOPAGENTEN: Abeelstraat 7-13 en 23 Namensestraat 75, Schev. Minckelersstraat 78 Mandarijnstraat 48-66 Handelskade 1-35. Rijswijk Veursestr.weg 4, Leidschend. Westduinweg 118, Schev. Heeswijkstraat 23, Voorburg Tel. 390756 Tel. 556547 Tel. 01761-3334 Tel. Tel. Tel. Tel. Tel. 686403 981218 01761-3334 551012 872625 FEED PRODUCTS LTD. (HOLLAND BRANCH) RUSTHOEKSTRAAT 37 SCHEVENINGEN vraagt tot plm. 23 jaar, die energiek en zelfstandig controlewerkzaam heden t.b.v. de boekhouding zal gaan verrichten. Daarnaast zal hij de boekhouding moeten assis teren. Opleiding op Mulo/mavo-niveau. Onze medewerkers ontvangen 20 dagen verlof per jaar en 7% vakantietoeslag, alsmede een 13e maand. Sollicitaties: Postbus 5302, Den Haag. Voor nadere inlichtingen of voor het maken van een afspraak tel. (070) 55.51.00, Dhr. van Huis stede. Sebbix medicinale shampoo heeft een dubbele werking: hooggezuiverde koolteerfracties maken een eind aan roos en de ontsmettend© stof hexachlorofeen gaat "jbblx nieuwe roosvorming tegen. Wetenschappelijke Sel dringt diep in de hoofdhuid en bestrijdt roos radicaal. Reeds na korte tijd wassen merkt u het al: roos ver dwijnt En roos komt ook niet terug als u voortaan elke week uw haar wast met werk zame, geurig schuimende Sebbix. Voor door-en-door gezond, glanzend haar. )t terug als u voortaan elke garantie bij elke flacon 1 CIRCUSTHEATER za. 15 april 20.15 uur HET NATIONALE BALLET 'DE SCHONE SLAAPSTER' Muziek: Tsjaikowsky; chor.: M. Petipa; instude ring: R. Casenave; dec. en cost: Norman Mac- Dowell. Prijzen: 3,9,CJP en paspoort 65 geldig. Kaartverkoop vanaf do. 13 april aan de kassa van 10-16 uur, tel. van 11-16 uur (558800). Klein gezellig handelskantoor vraagt die: ca. 20-25 jaar is. het Mavo-diploma in haar zak heeft vaardigheid op de typemachine bezit accuraat kan werken. Voor iemand die van aanpakken weet, is belang- rijk zelfstandig werk weggelegd, zoals: het verzorgen van de inkoop administratie het maken van offerten het verzorgen van service overzichten. Voor inlichtingen of een afspraak kan 63.49.40, toestel 221 gebeld worden.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1972 | | pagina 14