ACV weer alleen aan de leiding 3 ord+scorebord+scorebord+ scorebord+scorebord+scor Ans van Gerwen ver voor in halve finale Russische bond garant Familieberichten Kindertjes groeien in mamma s buik OPSTANDING TROW KWARTET MAANDAG 10 APRIL 1972 SPORT T10 Klpl Spanning in zaterdagcompetitie Van onze sportcorrespondenten AMSTERDAM De strijd in topklassen van het zaterdagvoetbal nadert een absolute climax: onderaan in de eerste klasse A en bovenaan in de eerste klasse B. Want dat in afdeling A algemeen amateurkam pioen Zwart Wit '28 zijn afdelingstitel zal prolongeren lijkt een uitgemaakte zaak de Rotterdamse formatie heeft aan één punt uit twee wedstrijden (Kozakken Boys-uit en concurrent' WHC-thuis) vol doende terwijl in afdeling B de degradatie van Be Quick '28 reeds wekenlang een feit is. Onderaan in de eerste klasse A bracht hekkesluiter DOTO zaterdagmiddag de spanning volledig terug door tegen 's Gravenzandse SV met 3-0 twee kost bare punten te veroveren. DOTO werkte daardoor naast Heerjansdam (18-12), één punt achter Ter Leede (19-13), maar één punt voor (het met 0-1 van Zwart Wit verliezende) SVZW. Volgende week vermeldt het programma DOTO-Heerjansdam en SVZW-Ter Leede In de eerste klasse B kwam ACV weer alleen aan de leiding via een 0-2 zege bij WVF én de verrassende ne derlaag van medekoploper GVW te gen Huizen: met 0-2 voor eigen pu bliek. IJsselmeervogels maakte geen fout tegen WOG (2-1) en lijkt wel eens de 'lachende derde' te kunnen gaan worden: want ACV moet zater dagmiddag bij het in Katwijk lastig te kloppen Quick Boys op bezoek, terwijl in de laatste competitie ronde nog ACV-GVW op het programma staat. TAKTISCHE TRIOMG Huizen heeft streekgenoot IJsselmeer vogels een goede dienst bewezen. De formatie van trainer Evert Sterk die aan het einde van dit seizoen definitief stopt na jarenlang het Ne- derlands zaterdagelftal te hebben ge leid en Huizen groot te hebben ge maakt; als opvolger is militair sport- instructeur Koopman (31 jaar, op het ogenblik trainer bij zondagamateur- derdeklasser BVC) gecontracteerd bedwong zaterdagmiddag GVW voor eigen publiek. Een 'taktische tiromf, waardoor IJsselmeervogels (twee we ken geleden verslagen door..Hui zen: 2-1) naar de tweede plaats kon oprukken. Met één punt achterstand op ACV, maar ook één punt voor sprong op GVW, dat echter nog in een reële titelkans gelooft. Trainer Braams: 'Volgende week moeten wij ons voor eigen publiek zeker kunnen revancheren tegen WVF. En daarna zijn wij vast van plan om tot slot in Assen met ACV af te rekenen'. GWV zal dan echter wel beter voor de dag moeten komen dan zaterdag middag. Want op het winderige en door de striemende regen- en hagel buien steeds zwaarder wordende veld op het sportpark 'De Panhuis' (toch nog zo'n 1500 toeschouwers) maakte de Veenendaalse formatie niet alleen een krampachtige, maar bovendien ui terst schotloze indruk. Huizen-trainer Sterk terecht: 'Ik geloof, dat wij ons het beste aan de omstandigheden heb ben weten aan te passen'. Die 'taktische triomf' kreeg al halver wege de eerste helft gestalte. Met de wind mee buitte toen de snel opko mende middenvelder Bert Gooyer een verbazingwekkende aarzeling van héél GVW na een lange haal van Henk Meetelen uit door de bal simpel langs laatste (overigens: excellerende) man Jan van de Bovenkamp en de al evenmin reagerende doelman Van Dijk te spelen: 0-1. En dat doelpunt was voor het nogal met zichzelf en zenuwen kampende GVW het begin- van-het-einde. Ook na de rust, toen de Veenendalers de stevige wind in de rug kregen, sloeg Huizen de 'doorzichtige' storm lopen van de steeds meer risico ne mende GVW-ers af. Datgebeurde via het 'trechtersysteem', waarin de grote re fysieke kracht van de Huizenaren steeds weer beslissend bleek. GVW kreeg desondanks twee behoorlijke kansen: maar het schot van linksbui ten Geurt van Veenendaal verdween rakelings langs de (voor hem verkeer de kant van de) paal. terwijl doelman Bert Visser zijn talenten benadrukte door in de slotfase o.m. een verrassen de inzet van Rini Navest stijlvol te keren. Huizen deed na de rust overigens méér dan alleen maar verdedigen,. Tegen het begrijpelijk va bankue-spe- lende GVW schiepen de Sterk-pupil- len zich vanuit de versterkte defensie ook kansen. Maar Jan GodtheLp (tot tweemaal toe), Henk van Meetelen en de voor Plat in het veld gekomen Zwart (door gebrek aan trainingsmo gelijkheden slechts wisselspeler) faal den oog-in-oog met de bovendien steeds tijdig reagerende doelman Van Dijk. Pas in de derde minuut van de vier, door scheidsrechter Ouwersloot bijgetrokken extra-tijd, wist Van Mee telen aan alle spanning een einde te maken. EERSTE KLASSE A DOTO—'s-Gravenz. SV 3—0 (1—0) 40: M Polderman 10, 73: Kooien (eigen doel) 2—0. 82; Polderman 30. Scheidsrechter: H. v Merkensteyn. Toeschouwers: 1200. DOTO verkreeg de verrassende overwinning door een veel betere inzet. Kozakken Boys—DOVO 0—1 (0—1) 35: Diepenveen 01. Scheidsrechter: R. Bos. Toeschouwers: 350. Een matige wedstrijd, waarin DOVO de betere ploeg was en de aan val van de Werkendammers geen scorings kansen gaf WIICHeerjansdam 10 (10) 35: Wes- scls 10. Scheidsrechter: J. de Looper. Toe schouwers: 700. Een futloze wedsrtijd. waar- In Heerjansdam er weinig van terecht bracht en WHC weinig belangstelling voor de winst had. SVZW—Zwart Wit '28 0—1 «00> 65: Luhr- man 0i. Scheidsrechter; W. Postma Toe schouwers: S00. Een nerveus SVZW miste de kans op een gelijk spel door het falen van de voorhoede. Ter Leede—Spakenburg 0—1 (0—0) 46: H Koclewijn 01. Scheidsrechter: D. v. d. Burg. Toeschouwers: 200. Een slechte wedstrijd, waarin Ter Leede in de eerste helft kans op kans miste. EERSTE KLASSE B IJsselmeervogels—WOG 2—1 {f>1) 12: Sponnserlee 01. 65: Vedder 11. SO: Vedder 21. Scheidsrechter; A. Hilbrants. Toeschou wers: 750. Een aanvankelijk mat spelend IJsselmeervogels slaagde er door twee om streden doelpunten de winst in eigen huls te houden. SHOHarkemase Boys 4—0 (20) 3: Hor dijk 10. 28: G. Reedijk 2—0, 52: C. v. Bcn- nekom 30. 60: G. Reedijk 4—0. Scheidsrech ter: G. Schroots. Toeschouwers: 500. Een veel sterker SHO had meer last van de weers omstandigheden dan van het tegenvallende Harkemase Boys. Quick Boys—Noordwljk 0—1 (0—1) 10: J den Hollander (eigen doel) 01. Scheidsrech ter; H. Jongman. Toeschouwers: 1300. Een harde derby, waarbij de Katwijkers aanval lend faalden. WVF—ACV 0—2 (0—0) 60: Gritter 0—1, 73: Gritter 0—2. Scheidsrechter: J. 't Hart Toeschouwers: 250. Een aanvankelijk gelijk opgaande wedstrijd. WVF vergat in de twee de helft de kansen te benutten. ACV was daar attenter op. Turnen op hoog peil in Nieuw Vennep NIEUW VENNEP (ANP) Ans van Gerwen (PSV) de nationale kampioe ne turnen heeft tijdens de halve fina les in de Vespo-hal in Nieuw Vennep een machtige demonstratie van haar kunnen gegeven. De Eindhovense scoorde in de zeskamp (twee verplich te oefeningen, sprong en brug en vier keuze onderdelen) het totaal van 56.35 punten. Haar keuzestof op de brug ongelijk en de vrije oefening werd beloond met 9.50 punten. Voor de keuze-sprong en -balkoefening kreeg zij 9.40 punten. De verplichte onderdelen sprong en brug ongelijk werden gewaardeerd met resp. 9.20 en 9.35. Linda Toorop (De Halter) ein digde als tweede met 54.40 punten. De Alïmaarse kreeg voor brugoefening (keuze) dezelfde waardering als Ans van Gerwen. Het is overigens nog niet zeker dat Ans van Gerwen op 23 april de finale turnt. Zij is namelijk ingeschreven voor internationale wedstrijden in Ri ga op dezelfde dag. Mocht de Eindho vense niet naar Rusland gaan, dan wordt haar plaats ingenomen door Linda Toorop. Er zullen in Den Haag in totaal twaalf dames uitkomen in de finale. De halve finale bij de jeugd werd gewonnen door Ikina Morsch (Klim op). ij vZerzamelde een totaal van 53.35 pnt. Joke Kos en de 13-jarige Jeanet van Ravenstein bleven met resp. 52.50 en 52.40 punten weinig bij haar achter. Over het algemeen was het peil in de halve finales erg hoog. De nationale trainster Eva Bartha was dan ook uiterst tevreden. MOSKOU De Russische schaakbond heeft bekendgemaakt garant te willen staan voor de financiële kant van de organisatie van de tweekamp om het wereldkampioenschap schaken tussen de Rus Spasski en de Amerikaan Fischer mits de Amerikaanse bond het zelfde doet. In een communiqué stel len de Russen voorts dat Fischer zich zal moeten houden aan de overeen komst, zoals die op 20 maart in Am sterdam is gesloten. Dankbaar cn blij hopen wij D.V. 23 april 1972 «nel onze kinderen ons 25-jarig huwelijk te herden- K. OOTJERS C. B. C. OOTJERS-SpceU Bert. René cn Wilma Alkmaar. Icpenlaan 1. Gelegenheid tot felicitatie op 22 april van 2.30 tot 4.30 uur. aan het Verdronkcnoord 7 te Alk maar. Op 16 april hopen onze geliefde Ouders en Grootouders H. Verbruggen en A. H. Verbruggen-van Doorn de dag te gedenken, dat zij 25 jaar geleden in hel huwelijk traden Dat God hen nog lang voor elkaar en voor ons moge sparen, is dc wens van hun dankbare kinderen en kleinkind. Krijn, Nelie cn Jeroen Ot en Teunl Wim Emmy Henk Voor uw medeleven en bewijzen van deelneming ons betoond tij dens de ziekte en na het overlijden van onze lieve Moeder Be huwd en Grootmoeder Johanna Jacoba van der Heiden-van Ginhoven betuigen wij u onze hartelijke dank. Inzonderheid danken wij H.H. Doktoren en het verplegend per soneel van hel Ziekenhuis Rijnoord te Alphen a/d Rijn voor hun liefdevolle verzorging. Koudekerkc a/d Rijn Jezus zei; ,,Wic in Mij gelooft, zal leven" Gerrit Hendrik Breukelaar Zutphen: M. C. E. BREUKELAAR-Kappen Amstelveen: J. BREUKELAAR C. BREUKELAAR-Grosheide Hein, Ansje Zulphen: H. E. BREUKELAAR De begrafenis heeft vanmorgen plaatsgevonden. Arend van der Wel op de leeftijd van 55 jaar. ..Mijn Genade is u genoeg" Anke en Emiel Leo Wim Gelegenheid tot condoleren maandag en dinsdag van 19.00- 20.30 uur, Geestweg 36 en na de teraardebestelling in de ..Ontmoetlngskerk". Geen bloemen De rouwdienst zal gehouden worden D.V. op woensdag 12 april a s om 14.00 uur in de ..Ontmoettn-gskerk". Anjer- laan 47 te Naaldwijk, waarna dc teraardebestelling zal plaatshebben op dc Alg Begraafplaats te Naaldwijk om plm. 14.45 uur. De Kerkeraad voor Algemene Zaken van de Gereformeer de Kerk van 's Gravenhage-west vervult hiermede de droeve plicht u kennis to geven van het overlijden van de heer C. J. J. de Kramer Namens de kerkeraad voor algemene zaken: Ds. B. J. A. STREEFKERK, praeses A. E. VAN DER BILT. scriba i Gnavenhage. 6 april 1972 M. de Graaf-Hendriksc weduwe van de heer C. C. de Graaf. In de leeftijd van ruim 72 jaar. Amsterdam: G. DEKKER-Hendrikse G. F. DEKKER H. HENDRIKSE il. HENDRIKSE J M. HENDRIKSE-Ferree P HENDRIKSE neven en nichten Nieuwendam. Amsterdam: Bussum; Amsterdam: Amsterdam. 7 april 1972 In plaats van kaarten. Algemene kennisgeving Heden behaagde het de Here na een langdurig, doch ge duldig gedragen lijden ge heel onverwacht uit ons mid den weg te nemen onze lie ve zorgzame Man. Vader. Opa en Schoonzoon Jacobus van Beelen op de leeftijd van 63 jaar. A. VAN BEELEN-de Best K. W. GUYT-van Beelen P. GUYT P. VAN BEELEN S M. VAN BEELEN- Zwanenburg M. GUYT-van Beelen M. GUYT M. VAN BEELEN L. VAN BEELEN-Zwaan C. VAN BEELEN A. J. BEKKER-van Beelen P. BEKKER wed. C. W. SCHAAP- Ouwehand en kleinkinderen Geen bloemen De rouwdienst zal gehouden worden donderdag 13 april des namiddags 1.15 uur in de zaal van de Ichthuskerk, Nachtegaallaan te Katwijk aan Zee. waarna de begra fenis zal plaatsvinden om streeks 2 uur op de Nieuwe Begraafplaats „Duimrust" te Katwijk aan Zee. Psalm 48 15 (onberijmd) Tot onze diep droefheid be haagde het de Here na een langdurig, doch geduldig ge- dinagcn lijden uit ons midden weg te nemen onze geliefde Zuster. Schoonzuster en Tan- Alida van den Nagel weduwe van Martinus den Hollander, in de ouderdom van 75 Jaar. Katwijk; M. VAN DEN NAGEL D. C. VAN DEN NAGEL W. VAN DEN NAGEL- den Hollander A. M. VAN DEN NAGEL wed. M. DEN HOLLANDER- de Jong wed. W. DEN HOLLANDER- Aandewiel wed. C. DEN HOLLANDER- van Rugge wed. W. DEN HOLLANDER- Jurgens M. VAN BEELEN- den Hollander C. VAN BEELEN J. DEN HOLLANDER C. E. DEN HOLLANDER- Flechsenhar Rijnsburg: wed. J. DE MONYÊ- den Hollander neven cn nichten Katwijk aan Zee, 8 april 1972 Rijnmond 39 uur. De rouwdienst zal gehouden worden woensdag 12 april des nam. 1.45 uur in het Jeugdhuis Voorstraat 72 te Katwijk aan Zee. waarna de begrafenis zal plaatsvinden omstreeks 2.30 uur op de Nieuwe Begraafplaats ..Duin- rust" te Katwijk aan Zee. De Heer heeft tot Zich geno men onze lieve Moeder en Grootmoedor Mietje Hendrikse weduwe van C. C. de Graaf op de leeftijd van 72 jaar. Namens de kinderen: D. BORGMAN-de Graaf Amsterdam, 7 april 1972 Correspondentie-adres: P. Borgman Simonskerkestraat 37 I Amsterdam-Osdorp Geen bloemen De begrafenis zal plaatsvin den woensdag 12 april om 12 uuir op de Nieuwe Oostcrbe- giuafplaats aan dc Kruislaan. Jezus. Uw verzoenend sterven blijft het rustplaats van mijn hart. Op Zijn tijd heeft de Heere thuis gehaald, onze innig ge liefde Man. Vader, Grootva der. Broer en Zwager Gerrit Schouten op de leeftijd van 67 jaar Rotterdam, P. A. DE GRAAF-SChouten W. DE GRAAF Connie, Karin en Ellen Velp, C. KANT-Schouten C. KANT Goos. Gertjan en Michel Gorinchcm. H. A. SCHOUTEN T. SCHOUTEN-Verdoorn Ingrid en René De rouwdienst zal gehouden worden DJV. dinsdag 11 april a.s. in do Gereformeerde kerk, Voorstraat te Almkork, aanvang 14.00 4uur. Hierna vertrekken we naar de begraafplaats ..De Laatste Eer" te Almkerk. Gelegenheid tot condoleren na de begrafenis in de zaal achter de Gereformeerde Kerk. •en vertelling van HANS GROTHE Ov»f Jeroen die alle» precle» wilde weten. Waar de baby» vandaan komen. Hoe ze groei en. Wei 'moeder worden' bete kent. En wet vader* nu eigen lijk mei kindenjes te maken hebben. Jeroen vraagt en vraagt Onvermoeibaar. Zijn ouder* vertellen hem bij slukies en beetles het hele verheel en den i hij gelukkig en tevreden. jong» kinderen kunnen dit boek zett lezen. Het it ook zeer ge- tchikt om dooi ouden voor- ge ezen te worden. Een Ouders van Nu beek met tekeningen f7.90 Verkrjgbeer n de boek/lende' Een bewogen geloofsgetuigenis. Er is leven en perspectief door de opstanding van Jezus Christus! Bij alle moderne kritiek op het evangelie der ODStanding Is dit boek een verademing en verfrissing. IN OE HORIZONREEKS f6,50 i/s kriigbie n de boekhande ZOMER KEUNING WAGENINGEN Heden nam de Here tot Zich, in volle zekerheid des ge- loofs, onze lieve Zuster. Schoonzuster en Tante Anna Dirkzwager op de leeftijd van 64 ja: Rijswijk Z.H.: A. DIRKZWAGER 'e Gravenhage: P. DIRKZWAGER C. DIRKZWAGER-Wcstdijk G KAMPHUIS-Dlrkzwager A. VAN BARNEVELD-Dirkzwager H. VAN BARNEVELD Frankrijk: L. VAN DER TEMPEL 's Gravenhage: M. DIRKZWAGER-Koers M DIRKZWAGER A. DIRIvZWAGER-van den Burg Ede: R. DIRKZWAGER L. M. DIRKZWAGER-van Egmond Oegstgeest: JOH. DIRKZWAGER C. DIRKZWAGER-dc Jong Rijswijk Z.H.. I. DIRKZWAGER Geen bezoek, geen bloemen. De rouwdienst zal gehouden worden dinsdag 11 april om 15.00 uur ln de aula van ..Nieuw Eykenduynen". Kam perfoeliestraat 2 a te 's Gravenhage. waarna de begra fenis zal plaatsvinden. pel int B ud H-clftallen EERSTE KLASSE AZ'67-Sparta 0—0 PSV-FC DEN HAAG 0—2 Go Ah Eagles-Fortuni 0—0 NEC-Cambuur 2—2 DWS-Bl.Wit 1—5 Fcycnoord-Ajax 4—1 rtrecht-Den Bosch 30 Telstar-Voiendam 4—1 N AC OM PETITIE TWEEDE KLASSE GROEP I Vccndam-Heracles 30 PEC Zn .-Groningen 2—5 GROEP2 Graafsch.-Vitesse 2—2 Wagenlngen-HVC 1—0 GROEP 3 Helmond Sp-Willem 11 Elndhoven-Roda 0—2 GROEP 4 Excelsior-SW 0—1 DFC-NAC Amateur voetbal C RKAVIC-Martinus KDO-Meteoor Zw.Schapen-Rivalen BPC-Raplditas TWD-Centrum TOG-Gool D Hercules-BFC Vr.schaar-Saestum BVC-St.Boys Zeist-Amsvorde DEV-Holland Velox-Celerltudo VIERDE KLASSE A. De Rijp-Holland. SVW'27-Adelbert LSW-RKVVS Grassh.-Kolping B Egmondia-Berdos Meerv 31-Limmen B. Spiril-BKC Valken-Succes Texel-MFC Flevo-Zouaven Petten-SRC C: TYBB-DSOV Bloemend-Schoten SVY-KIC Alcm.Vict.-DTS Renova-O. Gezellen VSV-DCO D: KVV-ZSGO VVZ-IVV DRC-CespuccI SLTO-L'SVU Energla-Antmo WSV30-GVO 1—1 2—3 2—2 1—2 2—0 2—1 B: DHS-Hermes DVS EBOI1-CKC Spart. '20-Leerd.S Overm.-Zwijndr DlIZ-Alblasserd Slikkerv-DCV DERDER KLASSE A: Alphen-Bodegr. Postduiven-Veio VEP-Spcl Lisse Tevlingen-RKDEO Q.Sleps-ADS DOCOS-Laakkw. B: Celeritas-DCL Coal-RKAVV Quick H-St.Volh. Tediro-HBS Westlandis-VOC Verburch-RAVA C: VVP-Texas RKWIK-Schicbr. Lenig sn.-Delft Hlllegresb.-Olympia PDK-Hollandiaan Scheveningen-VCS D: Emma-Hion Sliedr.-SVW Gravendeel-HOV EDS-RFC Dubbeld.-Nw Hoorn Transvaiia-Flakke VIERDE KLASSE A: Hillegom-Rijw. 1—1 1—2 1—3 2—0 2—1 afk. 1—1 E: Volcnw.AV-SNA 2—2 Nlspen-HVV 1—2 Arsenal-Eland SDC 2—0 SJC-Foreholte 1—1 TOB-FIT 2—1 WSB-VIOS 3—3 Germaan-Pancratlus 0—2 Full Sp-GDA 1—1 A. Vitess.'22-Zaand. 0—0 R.Sranang-Watergr.m. 2—0 Archipel-Concord. 1—1 Purmerst.-Alk.Boys 0—1 Neerlandla-VVA 0—3 Schagen-HRC 2—1 B VTL-RIJpwet. 1—2 DWV-EDO 1—1 F: KBV-DJK 2—1 SJZ-Westerkw. 3—2 DEM-Kon.HFC 1—1 LW-De Meer 2—1 ASC-Spoorwijk 3—0 Kennerm.-EVC 1—1 Ambon-WVHEDW 3—1 Warmunda-UDO 04 Stormv-Velsen 1—1 Muidenb -Ahrends 1—1 Vredenb-Altlor 4—3 DVOS-DVAV afk. Flamingo-Concordia 1—1 B Hilvers.-Hoogdd. 2—1 Alsm.-CDN 0—1 G: APWC-Graveland afk. C: BEC-Wassenaar 1—1 DOS'Ol-JOS 1—0 Zwaluwen-Vooruit J—2 HMSH-Stolwijk o—o HMS-RCH 2—1 Hoogland-Donar 2—6 DONK-Paraat 2—1 UVV-Quick A 4—0 Zebra's-Laren 3—3 ESDO-Kranenburg 1—1 VVY-Bl.Wit 2—2 SEC-Baam BMT-RKSVM 3—1 Meerv.-Zeeburg 3—2 SDO-KVVA 6—2 ESTO-Alphia 3—2 DERDE KLASSE H: Meern-SCH'44 0—0 D Excels-Schledam 0—1 A QSC-ADO'20 0—2 Vrees\v.-MSV'i9 2—0 Tonegido-Wipolder 0—3 W Frlsla-Forcst. MIUIandla-SVF 3—0 GDS-Hoorn 2—3 Alw.Forw.-Beverw. 1—3 Ultra).-Minverva 1—1 Aeolus-SMV 0—0 VVB-AFC'34 0—0 JSV-DWSV 5—2 DSO-Ooiervaars 2—1 HSV-Victoria O 2—1 EMS-Fortiludo 2—3 VFC-Cromvliet 3—0 VIOS W-CSV 3—1 WEST 11 E Moordr.-Nw kerk 1—1 B WH-ZFC 0—1 GSV-Mcerkapelle 10 Ripperda-WMS 1—1 TWEEDE KLASSE Groenew.-Woerden 1—2 HBC-DSS 2—4 A. DRL-ODB 3—1 Bergamb -Waddinxv 4i llelder-WFC 0—6 TOGB-Naaldwijk 0—4 UNIO-RKNSV 3—1 OSV-NFC 0—2 Leonidas-DHL 1—1 F: Hellev.-Saturn. 5—1 FKC-Zaanland. 2—3 DHC-ONA 1—2 FIOS-DOK 2—1 Martinii-DBGC 2—2 Eurosp-Rislng R 2—1 DEH-WCR afk. G: Beijcrl-Croosw 1—1 OSS-Menveboys 2—0 Merwede-Putterh 3—1 Noorden-LMO afk. DJS-RCD afk. II: VDL-Rios 1—0 Hillesluis-SCR 1—3 Progress-SSW 1—1 Voorw.R-Hardinxv 2—1 IFC-ASW 3—1 NOORD TWEEDE KLASSE A: Jubbega-GRC 4—3 (Jubb VVK-Be Quick 0—1 Steenw-Zwaagw. 4—1 Achilles-Roden 3—2 Hoogev.-Harllngen 2—0 Frlesl.-R.Geel 1—0 B: Stadskan.-Noordst 1—0 Neptunia-Musselkan 0—1 Hoogez.-Assen 2—0 Assen degr) WW-BNC afk. Erica-Appingd. 0—2 Noordpool-Titan 0—3 DERDE KLASSE A: Nwsloot-FVC 1—1 LSC-Wolvega 3—1 WZS-Joure 1—1 WZS degr. Dokkum-Dronrljp 21 RES-Emmeloord 0—1 Franeker-Nlcator 0—1 C: Asser B-DVC'59 0—0 KSC-VKW afk. VIOS O-Wijster 1—2 Beilen-ZBC 1—2 Valtherm-Zw.meer SVBO-Dalen 5—0 D: RolderB-GVAV 2—3 Zuidlaren-Helpm 0—3 THOS-HSC 0—2 ASVB-FVV 4—2 Nw Bulncn-WEO 2—0 Forward-Gruno 2—0 VIERDE KLASSE A: Black B-CAB 0—4 GAVC-Walden 1—2 Bergum-Akkrum 4—0 Trijnwl-Stiens 5—0 MKV 29-Fnsia 0—5 B Renado-Oldera. 30 TijnJe-Bles-e 1—3 Willemso.-Steenw B Langczw -Olymplua 1—2 Udiros-Volleh. C. SVMH-Oerlerp Marum-Bleu B Buitenp.-Gorred. Bakkev.-Tolbert IIDT-Oldenboorn D: Wilderv.-Wollen Borgercoro.-Haren Froomb.-Siddeb Amicitia-Kwiek Vogels-SPW E: GVB-Zuidhorn N'wRoden-HellasVC Loppers.-Adorp BI.Geel'15-Eenrum Niekerk-Zeester F: Oring-Smiide Gieten-VHC Stanfr.-MSC NAB-Annen Amniona-Havelte G: Bellingw-Westerw Altev.-Scheemda Meeden-Bato NOVO-ZNG Veelerv.-NwSchans H: EBO-Bulner* STA-TEVV Schooneb-Weltev.B Ommen-Raptira Emmersch-Protos OOST TWEEDE KLASSE A: Rheden-VDZ SML-Achill'29 AZC-DIO'30 Leones-Theole Treffers-AWC Hoven-Doesburg B: Lochem-Haltem WVC-AchllIes'12 KHC-ZAC Dlnxp.-SHOUX Oldenz.-Epe Daventr.-ROHDA DERDE KLASSE R. Apeld.B-Helios WSV-RODA VVO-Zuthhania Voorts-Zwolle C: DVC'26-AD'69 DCS-Winterswljk Juventus-Concord. ArnhcmseB-HSC'21 Gendringen-Neede D: Eldenia-Drlel Batavieren-Orion TEC-SCH J.Krachl-WAVV Germania-Hattert 0—1 1—0 2—2 1—1 3—2 3—0 3—2 O—0 afk". 0—0 1—3 VIERDE KLASSE A: Vogido-TAR PJ-Z.Eschmarke ATC'&o-ASVO Berghuizen-DSVD Tubanters-Glanerb Losser-BWO B: Neo-Hector Premlere-Wilh.sch. Nijverdal-Tukkers R.ZWart-Reutum Enter-Holten C-Unisson-Longa'30 Zclhem-Eibergcn Grol-Ajax B RKZVC-Silvolde Varssev.-Terborg PAX-Doetinch D: Steend.-Etten VelpseB-Babberr. DVV-St. Joris Sprlnkh.-Spcl EDS WG"25-Dierense B E: HAVO-Z.Arnhem Olijmpia H-Groesb 8 MlUingen-SCD'33 Vict.'25-MVV'18 BVC'12-Brakkcst. Arnhem.-Bl.Wit H F: O.beek-SCZ OAB-Maurlg ONA'53-Angeren GOVA-CHRC Excels. Z-Veenend G: WIVOS-Brummen KCVO-Loenerm Emst-Columbla Albatr.-Beekb. EerbeekseB-Vaassen Hcerde-Eendracht R: Raalte-Heino ZwolseB-Vl.enKr. Voorwaarts-Kampen Sallandia-G.Ahead Labor-UD DERDE KLASSE A: O.Voorult-Hecze DVS-Hapert Veloc-Reusel S Bladella-Gestelse B Nucnen-ASV'33 SBC-Woenselse B B Boxtel-Zwaluu Gemert-RKSVA OJC-HVCH OSC'45-Juliana Rhode-DSC Michielg.-OSS'JO C. SVC-Vlijm.B WVO-Virtus Zundert-MadeseB Gilze-Kaaisc B Baardw.-Dongen Boeimeer-VOAB 1—1 afk. 2—1 D: ZeelandS-RCS Vosmeer-Bresken* NSV-Vogelwaarde Hontenisse-Zierikr Meto-Terneuzen HVV'24-Dosko VIERDE KLASSE A: BerhemS-Heesw SES-Pr. Irene Willy's-Nulandla N.Gedacht-UDI'19 Hapse B-Margriet Cito-JVC'31 B: RKJVV-Wilhelm. TGG-BMC OVH-RKDVC Hecrsteeg-GVV Nw kuiJk-Hcusden C: ELI-NWC Braakh.-Boskant Someren-Mifann Liesscl-MlerloH Deurne-R.Wit'62 Stlph.V-Kraanv. D: RPC-Rood W.V BES-RKVVO ESV-EFC 2—0 2—1 1—5 0—2 1—2 0—6 4—2 2—2 DERDE KLASSE A; Bcrg'68-Maurits Sp.club'25-Gulpen Leonidas-Kllmmania Caberg-Slmpclveld SBCM-Hulsberg Walram-Biesland B: Hoensbr-Chevr. Vaesrade-Treeheek SVK-RKBSV Heilust-Langeb Miranda-EHC Heerlen-Waubach C: Swift'36-Laar EMSR-Mcrefeld. Thorn-Obbricht FC ODA-Born Lindenh-MHD Urmondia-RKSVN D: IVO-Milsb Venlose B-Helden RKLVV-Ehchel Tiglieja-RKMSV Vitesse'08-Blerick Stormv'28-EWC Baarlo-Kon.lust Grashoek-RKGFC Bieslo-BEVO afk. FCV-Quick B'31 0—2 KVC-Roggel 3—J II: Meterik-Achat. 2 Wanssem-HRC'27 2—0 BVV'27-TOP'27 Excels'18-RKDEV 1-3 America-Wiitenh. Hagelsom-Montag. afk. afk. 2—0 0—4 1—2 2—1 6—1 0—1 Wllh.Boys-Unitas'59 2o VIERDE KLASSE Waalre-LEW 4—1 Beveijk-Tivoll 2—1 A: Pieter-Bunde 4—0 Scharn-Sweijckh B 1—1 E: Zigo-U.Animo 0—2 RKHSV-RKBFC alk. SET-DVG 2—0 Wh.Star-SVME 1—3 Nevelo-Vel.'31 Willem II-DBSV afk. Hieron.-Taxandr 2—5 VNB-Amelie 0—3 WSC-Sarto 0—1 TAC-O.Vios af afk. B Meersen-Zw.Wit'19 afk. Bekkersv.-RKVVL afk. F: GSBW-Riel 0—2 SCKR-SIbbe 4—3 SCO-UW'40 0—0 RKSVG-NiJswiller afk. VVR-Waspik 2—1 Keer-Vilt 2—0 Ready-Internos 2—0 W.Groen-RVU afk Advendo-B. Vooruit 2—2 C: Heksenb-RKSNE 0—0 G: BSC-Odio 1—0 RKHBS-Kakertse B (gest.) Oud.molen-Divo 1—1 Egge-Haanrade 0—2 Roosend.-Schutters 2—0 RKONS-Gr.Ster 2—2 Grensw.-Steenb. 2—0 Hopel-Rimburg 2—0 SVC-VES'35 1—1 Waubachse B-RKTSV afk. H: Walch.Steen 1—2 D: GVCG-DVO afk. Sluiskll-Cllnge 1—1 VCT-FC RIA 41 Koewacht-Donburg afk. Limbrlcht-Leeuw 4—1 Hansw.B-Biervliet 0—0 Schlnnen-Marlarade 1—1 Corn B-Zeelandia 2—4 Stadbr.-Schlnveld 0—3 Sittard-Susterse B ZUID II TWEEDE KLASSE E: Havantia-RKSNA 8—4 Buchten-Maasbracht afk. A: Eijsden-Haslou 3—1 Armada-St. Joost 2I Llmburgla-RKVV Kol 4—0 Odlllenb.-Holtum 5—2 Rapid-Laura 2—0 EVV-Slekker B 11 WVV'28-Heerlen Sp afk. Linnen-IVS 2—1 KVC Or.-Schuttersv 1—0 KEV-Vijlen 3—3 F: Swalmen-DESM 1—0 RKAVC-Vesta 1—0 B Volhard -Geleen 3—2 RKVB-Horn 2—0 Brevendla-Rcuver 6—1 RKSVW-Heel 0—2 Panningen-Veritaa 2—1 RKSVV-PSV'35 34 Belfeldla-Venlo 1—0 Megacl-Altweert. 3—2 Wilh.'08-Venray 0—1 Susteren-Boxmeer 0—0 G: HBSV-MVC'19 0—1 Zaterdag voetbal TWEEDE KLASSE A: ZCFC-Rijnsb.B D; ONS-Klazinav B: Brandw.-BOL ASC-Opperdoes Spartaan-Purmerst. C: MolHf.—SCZ WEST 11 A: Koudek.-Oegstg. C: Hcincno-Nw Lekk. D: ASH-Bc Fair NOORD B: OKVC-Suameer ZUID I B: Ycrseke-Wolph.d. Hockey KAM P.NEDERLAND HEREN HHIJC-Gr. Studenten HTCC-IIaMem Nijmegen-Kampong GCHC-EMHC Kampong-GCHC EMHC-N'ijmegen Hattcm-HHIJC Gr.Stud.-HTC PROMOTIE EERSTE KLASSE ZUIDEN HOO-HMHC KAMPIOENSCHAP VAN NEDERLAND DAMES Gr.Stud.-Zrnhem A'dam-Or.Zwart PROMOTIE EERSTE KLASSE WESTEN HHIJC-Laren ZUIDEN HTTCC-C'den HEREN BESLISSINGS WEDSTRIJDEN WESTEN TWEEDE KLASSE Voordaan-Alkmaar INHAAL WEDSTRIJDEN PROMOTIE KLASSE A: DSHC-Hudito TWEEDE KLASSE B: RanwtJck-HBS WESTEN TWEEDE KLASSE A: RBC-Hudito 1—2 0—1 afg. ZUIDEN 1—1 DAMES TWEEDE KLASSE B: Geleen-Raclng NOORDEN TWEEDE KLASSE Korfbal HOOFDKLASSE Bl.Wit-Archipel Rohda-Samos Eibernest-D.Haghe PKC-Luto (8-4) Danaïden-Westerkw. EERSTE KLASSE WESTEN A: OVVO-VES (S-4) Excels.-Vriendensch- i ADO-Kinderdijk (8-4) Bolnes-GKV (8-4) B: Roda-KNS 2—1 Rcady-DEVp C. Pams-BEP Spangen-Algemene Swift A-Aurora Amerf.-Fluks OOSTEN AKCA-Rigetsbl St.Hooger-O.Ons Amicitia-Apollo (8-4) NOORDEN EERSTE KLASSE Avendo-WWMD Quick-SCO Kinea-Emmen De Plein-LDO ZUIDEN EOC-R.Roest (8-4) Klimop-Organon Handbal HEREN EERSTE KLASSE NOORD 0-0 OOST B: Esca VC-UDI Hercules-Swlft Athomic-Arnhcmla 1o Actief-Olympia WEST R: Hermes-UD Aalsmeer-Zeeburg Meeuwen-AHC'31 3—0 Attila-Sp.Vereent DAMES OOST 6—2 B: DSVD-UDI afk. DES'57-SDOL Athomic-Heeten Actief-Olympia R: Hygiea-Attila DWS-Zeeburg Schutters-SEW'68 Vclo-Hellas Tennis 9 APRIL aIk. HOOFDKLASSE 34 A: Hllvers.-Leiinon. 5i DDV-Tilburg 1—2 B: Popeye-Shot 6—2 Dash-Thor RW 64 Mozaiek-Beekbulzcn

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1972 | | pagina 10