Competitie verloren voor Den Haag Feyenoord: vier man voldoende Geen winst Vitesse ondanks 'sloopwerk' Schotse clubs door blessures verzwakt Zege van NEC op over loting voor beker-strijd gelukkige Hagenaars: 1-0 Plan voor Tilburgse fusie rond JEZEK TEKENT TOCH Eredivisie Eerste divisie Ceulemans leidt in Gent Topscores Zaterdagvoetbal TROUW/KWARTET DINSDAG 4 APRIL 1972 SPORT Van onze speciale verslaggever NIJMEGEN FC Den Haag is afgevallen in de strijd om een plaats achter Ajax en Feyenoord. Door de nederlaag in het Goffert-stadion tegen NEC (10) zagen de Hagenaars, vorig seizoen voor de fusie nog de sterkste van de 'achtervolgers', hun achterstand op FC Twente en Sparta tot resp. vier en drie punten aangegroeid. Trainer Vaclav Jezek trok gisteren dan ook de conclusie dat 'de competitie verloren is' De Tsjech, bezig aan zijn derde Haagse seizoen, deed dat echter min der bedroefd dan kan worden ver wacht van een trainer die via een zo hoog mogelijke plaats in de competi tie zijn elftal in een Europees beker toernooi moet brengen. Want FC Den Van onze sportredactie AMSTERDAM In Tilburg is overeenstemming bereikt over de plannen voor een fusie (FC Tilburg) tussen de eerste divi sieclub Willem II en amateur vereniging NOAD. De ledenver gaderingen (op 7 april) en de gemeenteraad (op 10 april) moeten zich nog officieel over de plannen van de ingestelde commissie ad hoe uitspreken. De gemeente dient volgens de plannen 750.000 gulden beschik baar stellen voor de sanering van de schulden van beide vere nigingen. Mocht de goedkeuring van de gemeenteraad uitblijven dan dreigt er een faillissement voor Willem n. De bedrijfsvere niging heeft reeds een aanvraag daartoe ingediend. Deze aan vraag zal echter niet voor 10 april worden behandeld. geldnood nac Eredivisievereniging NAC heeft met het gemeentebestuur van Breda enkele besprekingen ge voerd over de moeilijke liquidi teitspositie, waarin de vereni ging zich bevindt. Er zal naar worden gestreefd een voorstel voor eventuele subsidiëring van het betaald voetbal in Breda versneld aan de gemeenteraad aan te bieden. heracles Bij de Almelose eerste divisie- vereniging Heracles wordt een scheiding tussen het betaalde en het amateurvoetbal voorbe reid. Donderdag krijgen de le den de gelegenheid zich uit te spreken over een dergelijke in grijpende structuurwijziging die bepalend lijkt voor het voortbe staan van betaald voetbal in Almelo. In de voorgestelde constellatie komen de beide secties onder een verenigingsraad te staan. Als hoofdbestuur zal een drie manschap fungeren bestaande uit de algemeen voorzitter, de voorzitter betaald en de voorzit ter amateurvoetbal. Onlangs nam de gemeente Al melo de verouderde ac commodatie van Heracles over voor 450.000,- met welk bedrag de schuldenlast van de vereni ging evenwel niet geheel kon worden afgelost. De contracten met trainer Rinus Gosens en diens assistent Verhaart zijn zo als eerder gemeld formeel opge zegd. nuninga stopt Klaas Nuninga (19 maal inter national) zal na dit seizoen stoppen met betaald voetbal. De 31-jarige Groninger zegt 't voet ballen niet meer te kunnen combineren met zijn werk als ambtenaar sportzaken op de af deling Jeugd en Sport van de gemeente Amsterdam. De in Baarn woonachtige DWS'er wil nog wel wat voor zijn genoegen spelen bij een zaterdagclub. 'utopisch idee' 'Een utopisch idee' noemt Eddy Hartmann, de manager van FC Den Haag, het plan van de voorzitter van DWS Dé Stoop de helft van de recettes van de Europese bekerwedstrij den te laten i'nhouden ten bate van de clubs in het betaalde voetbal, die niet aan de Europe se bekertoernooien mogen deel nemen. Stoop deed vorige week dit voorstel, omdat hij vindt dat juist door de recettes van de Europese bekerwedstrijden de topclubs Ajax en Feyenoord zo ver wegdrijven van de overige clubs en zo'n ongunstige in vloed hebben op de salarissen en de transferbedragen van de spelers, dat de rest in de ver drukking komt. Hartmann echter: 'De heer Stoop gaat voorbij aan het feit, dat die clubs met hun enorme investeringen ook geweldige ri sico's lopen. Als deze clubs niet of niet voldoende lang in zo'n Europees toernooi spelen, zul len ze grote verliezen lijden, omdat de nationale competitie wedstrijden niet voldoende op brengen om de exploitatie slui tend te maken. Ik vraag me af of de heer Stoop dan ook zo reëel zou zijn om alle clubs dan ook in die verliezen te laten deelnemen. Daarom geloof ik niet in dit plan. Het plan is alleen haalbaar als men ook bereid is de risico's te delen als het met deze clubs onverhoopt mis gaat.' De Russische scheidsrechter Haag heeft, in tegenstelling tot de clubs die moeten loeren op de karige kansen in het UEFA-Cup toernooi, sinds zaterdag een redelijk uitzicht op een iets hoger gewaardeerd toernooi: dat van de nationale bekerwinnaars. Zaterdag immers trokken de Ha genaars als tegenstander in de halve finales het een divisie lager spelende Wageningen, terwijl de andere halve eindstrijd zal gaan tussen Ajax en Volendam. Gezien het feit dat Ajax nog kans heeft op het landskampioen schap en ook nog volop bezig is zijn Europa Cup te verdedigen, is de kans dus niet uitgesloten dat een overwin ning op Wageningen voldoende is voor internationaal voetbal. CONCENTRATIE Als verontschuldiging voor de matige prestatie in Nijmegen wilde Vaclav Jezek deze loting niet aanvoeren. Maar het is duidelijk dat het clubs van het niveau van FC Den Haag nog te zwaar valt op meer dan één paard te wedden. Sparta bijvoorbeeld viel, toen het zioh vorig seizoen in het beker toernooi opmerkelijk weerde, in de competitie terug. Vaclav Jezek: 'Op weg naar Nijmegen werd hoofdzake lijk over die loting van zaterdag ge sproken; NEC kwam nauwelijks aan bod. Het gevolg was dat er, ondanks dat ik ervoor gewaarschuwd heb, toch minder concentratie dan gebruikelijk was en dat de inzet ook minder was'. Aanvankelijk zag het er niet naar uit dat FC Den Haag een nederlaag tege moet zou gaan. NEC slaagde er nau welijks in, ondanks de sterke wind in de rug, de Haagse defensie onder druk te zetten. In "die defensie hadden de beide vleugelverdedigers, Joop Ko- revaar en Thijs Wijngaarde, van posi tie gewisseld, waardoor Wijngaarde tegenover Frans Thijssen kwam te staan en Korevaar tegenover Sije Vis ser. Jezek had hiertoe besloten omdat ïiij in de bekerwedstrijd van NEC tegen Ajax gezien had dat Thijssen een sterke voetballer is, wiens stijl beter past bij die van Wijngaarde. AFBREKEN Weet Wiel Coerver het geringe succes van NEC aan het feit dat de ploeg 'te veel tikte in plaats van, gebruik ma kend van de wind, met hoge ballen druk uit te oefenen', de wat merkwaardig aandoende neiging van de Nijmeegse ploeg alles te willen afbreken, droeg ook bij tot een spelbeeld waaruit slechts zelden iets van wat voetbal zou behoren te zijn naar voren kwam. Steeds weer beging NEC overtredingen, veelal volkomen onnodig en vaak als het spel er geen aanleiding toe gaf. Een negatieve op vatting, mogelijk het gevolg van een gebrek aan zelfvertrouwen, die ook bondscoach Frantisek Fadrhonc een doorn in het oog was: 'Met dit voet bal, dat steeds maar afremmen en afkappen, maak je het spel kapot'. Voeg daarbij dat FC Den Haag wat angstig speelde (Fadrhonc: 'Ik begrijp die angst niet, Den Haag heeft meer kwaliteit en toch zag je steeds die paartjes bij elkaar') en de meeste ingrediënten voor een bedroevend kijk spel zijn vergaard. AANTREKKELIJKER In de tweede helft echter won de slag aan aantrekkelijkheid en nadat Cas Een van de vele duels tussen Piet de Zoete (links) en Cas Janssens. Rechts Frans Thijssen. Janssens kort na rust vanuit een aanlokkelijke positie over het doel van Thie had geschoten, bracht Chris Kronshorst (tot dan de mindere van Aad Kila) op wat merkwaardige wijze (de bal kwam via de zijkant van zijn hoofd in het doel) NEC op 1-0. Vaclav Jezek: 'We hadden verwacht na rust, met de wind in de rug, gemakkelijker te kunnen aanvallen. Ik had voor die overschatting gewaar schuwd. Overigens was de overwin ning van NEC verdiend, zij kregen nog veel kansen'. Na één van die kansen, toen Kronshorst vlak nadat hij had gescoord tegen de lat schoot, zette Jezek zijn ploeg om en moest Aad Kila de taak van Piet de Zoete (Jezek: 'Hij had te veel respect voor Cas Janssens') overnemen. Ook het opofferen van de voor de geblesseerde Wijngaarde ingevallen Simon van Vliet (Jezek zette voor Van Vliet aanvaller René Pas in) mocht niet baten FC Den Haag bleef, ondanks het uiteindelijke hoekschoppen- voordeel van 8 tegen 1, de ploeg die in Nijmegen deze competitie verloor. NEC-FC Den Haag 1-e (0-0) 64. Krons horst 1-0. Scheidsrechter: Boogaerts. Toe schouwers: 8000. NEC: De Bree; Kornelis. Eggenkamp, Pijs, Mellaard; Kamps, Kronshorst, Visser; Thijs sen, Janssens, Peters. Arnhemmers verspelen punten in Groningen Van onze sportcorrespondent FC Den Haag: Thie; Wijngaarde (Van Vliet, Pas), Mansveld. De Zoete, Korevaar; Advo caat, Berg, Kila; Hestad, Roggeveen, Van Eeden. NIJMEGEN Hoewel de autoriteiten in Praag nog steeds niet hebben be sloten of Vaclav Jezek in Nederland mag blijven, heeft de Tsjech zaterdag toch een contract met FC Den Haag gesloten. Jezek zette zijn handtekening onder een verbintenis voor twee jaar. Direct nadat de overeenkomst was gesloten, heeft hij een telegram naar Praag gestuurd. Hij had hierop gisteravond nog geen antwoord ontvangen. Met het tekenen van een contract lijkt Jezek ('Ik moest iets gaan doen') een antwoord op de reeds lang slepende vraag of hij mag blijven te willen for ceren. Zoals bekend loopt aan het eind van dit seizoen zijn verbintenis met Prago Sport, die hem in staat stelt in het buitenland te werken, af en zal hij naar zijn geboorteland moeten terugkeren. Over een verzoek om dispensatie is nog steeds niet beslist, hoewel die beslissing de afgelopen week had moeten vallen. Jezek: 'Op 7 april vergadert in Brno de trainersraad, waarna diezelfde dag in Praag het presidium van de voetbalbond bijeen komt Ik vermoed dat dan een beslissing valt.' GRONINGEN Slechts één helft heeft Vitesse in Groningen met posi tief voetbal getracht een eervol resul taat te behalen. De tweede 45 minu- HANS SCHMIT ten hadden veel weg van sloopwerk. Gronings trainer Ron Groenewoud noemde het nog netjes ongecontro leerd voetbal. Oorzaak van de hard handige acties van de Arnhemmers was de treffer van Henk Oosterwold. Even na rust knalde de Groninger middenvelder, vervanger voor de ge schorste Wi mvan der Heide, tegen het houtwerk en nog geen minuut later passeerde hij doelman Beukhof beheerst: 10. Het excuus van Vitesse-trainer Cor Brom dat zijn doelman zou zijn vast gehouden, is een fabel. Aan het doelpunt kleeft geen enkele wanklank. Vitesse demonstreerde daarna nog meer de facetten die beho ren bij een ploeg die in hoge nood zit. Het speelde te hard (iedere Gro ninger die over de middellijn naderde werd stevig aangepakt) en etaleerde een overdadige dosis ijver. Het belang- Volendam had met wat meer lef zelfs gelijkspel kunnen forceren Van onze speciale verslaggever ROTTERDAM Het slechte spel van Feyenoord deed Wim van Hanegem af met: 'We hebben rnet 20 gewonnen. Dat is vol doende. Langzaam maar zeker lopen we in op Ajax. Nu strooien we iedereen zand in de ogen door niet het uiterste te geven.' Een opmerking die na een glimlach terzijde geschoven kan worden. Trainer Ernst Happel was duide lijk serieuzer. Hij zei: 'Met vier man hebben wij Volendam ver slagen. Dat vind ik een geweldige prestatie'. Plezierig verpakt be tekende dit een vernietigend oor deel over het elftal. En terecht, want Volendam had zelfs met iets meer lef een gelijkspel kunnen afdwingen. Feyenoord (zonder de niet helemaal fitte Laseroms, wél met Ladinsky, Schoenmaker en Vos) was haast de hele wedstrijd in de aanval. De eerste helft kende één patroon. De spitsen Wery, Posthumus en Ladinsky waren veel te statisch. De opkomende Schoenmaker, Van Hanegem en Hasil konden daardoor geen afspeelmoge- lijkheden vinden. Vooral Van Hane gem raakte regelmatig de bal kwijt. Hij had niet de vorm van de dag. De eerste bal van de wedstrijd wilde Van Hanegem de overbekende draai meegeven. Hij raakte hem verkeerd en de bal zeilde over de zijlijn. Mis schien was dit begin wel typerend voor Feyenoord. Door het gemis van de kromme ballen (ook de sterke wind werkte dat tegen) raakte Feyen oord elk vleugje aan genialiteit kwijt. Met Hasil, nog steeds niet de oude. en Schoenmaker, op zoek naar zelfver trouwen, had het middenveld geen overtuigende bezetting. Posthumus was volkomen kansloos tegen zijn schaduw Hans Jonk en Wery voetbal de erg stroef. Het enige gevaar ging uiteindelijk nog uit van Ladinsky. FC Utrecht—Telstar 1—1 FeyenoordVolendam 20 MW—FC Den Bosch 1—1 Go AheadAjax (za) 32 DWS—FC Twente 1—1 NEC—FC Den Haag 1—0 PSV—Sparta 0—1 NACExcelsior 00 FC GroningenVitesse10 Ajax 27 23 3 1 49 70—17 Feyenoord 27 22 2 3 46 56—12 Sparta 27 14 9 4 37 58—27 FC Twente 27 13 11 3 37 35—11 FC Den Haag 27 13 8 6 34 43—24 FC Utrecht 27 13 7 7 33 43—28 NEC 27 11 7 9 29 32—34 Go Ahead 71 10 8 9 28 42—37 Telstar 27 8 10 9 26 32-^1 MW 27 9 6 12 24 25—30 FC Groningen 27 7 10 10 24 30—42 PSV 27 7 9 11 23 35—28 NAC 27 6 9 12 21 35—52 Excelsior 27 4 10 13 18 14—40 FC Den Bosch 27 4 8 15 16 19—49 DWS 27 5 5 17 15 20—45 Volendam 27 4 6 17 14 13—43 Vitesse 27 3 6 18 12 15—55 Zondag: VitesseTelstar, VolendamFC Utrecht, FC Den Bosch—Feyenoord, Ajax— MW, FC TwenteGo Ahead. FC Den Haag— DWS. Sparta—NEC, Excelsiore-PSV, FC Gro ningenNAC. De GraafschapHelmond Sport 12 De VolewijckersFortuna VI 30 HeerenveenEindhoven 21 Roda JCFortuna SC 20 WageningenSC Cambuur 00 SVV—Blauw Wit 2—3 FC VW—DFC 1—1 AZ'67—HVC 1—0 HeraclesPEC 12 Willem IIVeendam01 Blauw WitWillem II (za) 00 Haarlem 29 20 6 3 46 54—14 Heerenveen 29 16 8 5 40 42—23 AZ'67 30 14 10 6 38 42—22 Roda JC 30 16 6 8 38 38—28 Eindhoven 30 13 11 6 37 39—28 Wageningen 29 13 7 9 33 3840 Veendam 30 11 10 9 32 36—42 HVC 29 12 7 10 31 32—34 Blauw Wit 30 12 6 12 30 30—35 FC VW 30 9 9 12 27 32—33 PEC 30 10 7 13 27 36—38 De Graafschap 29 10 6 13 26 35—34 Cambuur 29 9 8 12 26 33—35 Volewijckers 29 7 12 10 26 25—29 Willem II 30 8 10 12 26 31—33 Fortuna SC 30 9 8 13 26 32—38 SW 30 9 7 14 25 30—42 Heracles 29 9 6 14 24 35—36 Fortuna VI 30 7 10 13 24 25—35 Helmond Sport 29 6 8 15 20 27—47 DFC 29 5 8 16 18 23—49 rijkste echter om de Groningers te bedwingen, kwaliteit, bezaten de Arn hemmers niet. Goed: linksbuiten Fle ming was wel eens te snel voor Fransen maar verder stelde de drie- mans voorhoede van de Arnhemmers weinig voor. Co Prins deelde in de inzet maar schoot vergeleken bij Piet Franssen, ook een van de spelers die de dertig royaal zijn gepasseerd, te kort. Groningen stelde weinig tegenover die Arnhemse krachtbron. Het domi neerde wel, speelde technisch ook ver zorgder, maar werd maar zelden echt gevaarlijk. Alleen Hugo Hovenkamp blonk uit, en daarom was het merk waardig dat hij een kwartier voor het einde door Groenewoud maar de kant werd gehaald in plaats van de teleurstellende Peter Elmers. 'Hugo heeft de hele week lopen sukkelen met zijn dijbeen. Ik had de indruk dat hij last kreeg, en wilde verder geen risico nemen', aldus Groene woud. En Hovenkamp zelf: 'Ik had niets en ik weet niet waarom ik ben vervangen.' De schaduwzijde van de twee winst punten zijn de blessures van de Gro ninger Equipe. Piet Franssen, Martin Koeman, Jan Schipper en Henk Cornelis weerston den de Arnhemse opdoffers niet best en hebben een afspraak van de fysio therapeut van de FC Groningen ge maakt. Twee Arnhemmers, Gerritsen en Meeuwsen, en de Groninger Dick van Vlierden werden voor ongema nierde akties genoteerd door arbiter Keizer. FC Groningen-Vltesse 1-0 <o-0> 60. Ooster wold 1-0. Toeschouwers 5.000. Scheidsrechter Keizer. FC Groningen: Nordstrom: Schipper. Cornelis (Van Vlierden). Koeman. Guns; Oosterwold. Fransen, Hovekamp (Bos); Oldenburger, Jen sen en Eimers. Vitesse: Beukhol; Heyneman, Bosma, Veen stra, Gerritsen; Meeuwsen (Melchers), Prins, kunst; Van Toledo (Hofs), Stovers, Vleeming. GENT (ANP) Na negen partijen heeft de Belg Raymond Ceulemans de leiding in het wereldkampioenschap biljarten persoonlijke vijfkamp, dat in Gent wordt gehouden. Zijn landgenoot Ludo Dielis heeft, met één partij min der gespeeld, 14 punten en de Neder lander Hans Vultink staat met tien punten op de derde plaats. Zondag: Fortuna VI.Do Graafschap, Eind hovenDe oVlewljckers, Fortuna SCHeeren veen, SC CambuurRoda JC. Blauw Wit— Wageningen, DFC—SVV, HVC—FC VW, Haar lemAZ'67, Helmond SporttHeracles, PEC— Willem II. KNVB-BEKER Kwartfinale VolendamExcelsior (za) 10 - 2 - 2. Gisteravond had zich één deelnemer aange meld die de dertien resultaten op toto 39 van dit weekeinde Juist had voorspeld. De cijfers van toto 39 zijn: 599.509 deelnemers zorgden voor een inzet van 1.393.943 gulden. Voor de prijzen is een bedrag beschikbaar van 589 637 gulden. De eerste, de tweede en de dorde prijs en de extra-premie zullen ieder 147.409 gulden bedragen. DUITSE LOTTO De winnende getallen in de Duitse Lotto Zijn: 14 - 19 - 23 - 26 - 29 - 33. Reservegetal: 46 Olymplanummer 7841. Dankzij de twee doelpunten, die hij in de wedstrijd tegen Ajax maakte, is Ruud Geels (Go Ahead) weer alleen aan de kop van de topscorerslijst gekomen. De Deventer aanval ler staat nu op een totaal van 18 treffers. Janusz Kowalik (Sparta), die tegen PSV het winnende doelpunt voor zijn rekening nam. bezet de tweede plaats met 17 goals. 1. Geels (Go Ahead) 18, 2. Kowalik (Sparta) 17 3. Cruijff (Ajax) 16. 4-5. Schoenmaker (Feyenoord) en Groenendijk (FC Utrecht) 12 610. Keizer (Ajax). Roggeveen FC Den Haag), Bosveld (Sparta), Devrindt (PSV). Van Veen (FC Utrecht) 11. 11. Couperus FC Den Haag) 10. 12-16. Van Dijk (Ajax, Bish (NAC). Brokamp (MW). Wery Feyenoord) en Berg (FC Den Haag) 9. 17-20. Coenen Excelsior. Koudljzer en Heyerman (beiden (Ajax) en Posthumus Feyenoord 7. 25-31. Hasil (Feyenoord). Schrijvers (NAC), G. Miihren (Ajax). R. v.d. Kerkhof (FC Twen te). Mansveld (FC Den Haag), Vrauwdeunt (DWS) en Neeskens (Ajax) 6. Programma 1 A: DOTO's-Gravenz. SV, Ko zakken BoysDOVO, WHCHeerjansdam. SVZW—Zwarl Wit '28. Ter LeedeSpaken- Programma 1 B: IJsselmecrvogels—VVOG, SHOHarkomase Boys, Quick BoysNoord- wijk, GVW—Hulzen, WVF—ACV. Hans Posthumus scoort 20 voor Feyenoord. Jonk en doelman Van Straaten kunnen er niets meer aan veranderen. Verscheidene keren glipte hij langs Dirk de Boer. Het beslissende eind- schot bleef echter uit. Rinus Israel trok soms naar voren om de aanval iets meer kracht te geven. Het rende ment was minimaal. Van Hanegem, die al in heel wat solo's gestrand was op de Volendam- muur, hield vol. Na precies één uur leverde zijn zwoegen toch succes op. Een misverstand bij Volendam was voor hem genoeg om 10 in te trappen. Vijf minuten later maakte Posthumus 20. Volendam kwam er daarna meer uit en werd zelfs gevaar lijk. Wim Kras knalde keihard tegen de voet van de vallende Treytel op. Kras: 'Dat had een doelpunt moeten zijn. 21 had leuker gestaan. Nu denkt iedereen dat we zonder enige kans verloren hebben'. Volendam deed het zeker niet slecht. Vooral op het middenveld werd er door Zwarthoed, Kras en Pelk goed gecombineerd. In de eerste helft met Walter Ferreira in de spits was Vo lendam ongevaarlijk. Ferreira kwam snelheid tekort en veroorzaakte zelfs een gevaarlijk moment voor eigen doel. De Volendammers maakten hem duidelijk dat hij keurig in de spits moest blijven en zich niet achter moest laten zien. Voor trainer Hans Croon was dat een reden om Ferreira in de rust te vervangen door Stoute. Croon: 'Ferreira voelde de wedstrijd van zaterdag nog'. Stoute was een verbetering. Een mogelijkheid om een doelpunt te maken liet hij echter liggen. Kras: 'Tegen Ajax weet je bij voorbaat dat je geen kans hebt. Tegen dit Feyenoord hadden we gelijk kun nen spelen. Er lopen spelers bij Feyenoord die maar weinig in hun mars hebben. Straks tegen Ajax krij gen ze het verschrikkelijk moeilijk'. Feyenoord-Volcndara 2-0 (0-0) 64. Zwart hoed (eigen doel) 1-0. 70 Posthumus 2-0. Scheidsrechter Boosten. Toeschouwers 36.000. Feyenoord: Treytel: Schneider. Israël. Jan sen, Vos; Hasil, Schoenmaker: Wery, Posthu mus. Van Hanegem. Ladinsky. Volendam: Van Straaten, De Boer, Hans Jonck. Jac. Jonk, Hein Schilder: Zwarthoed. Jan Mühren, Kras: Smit. Ferreira, (Stoute). Pelk. HARRY VERMEEGEN GLASGOW (Reuter) De Schotse ploegen, die zijn doorgedrongen tot de halve finales van de Europese bekercompetitie, worden gekweld door zorgen. Celtic, de tegenstander van Internazionale in het toernooi voor landskampioenen, telt vijf geblesseerde spelers, waarvan het stuk voor stuk hoogst twijfelachtig is of zij woensdag tegen de' Italiaanse kampioen in actie kunnen komen. Inters tegenstander (de Milanezen verloren zelf met 21 van Cagliari) heeft een uiterst kwetsbare defensie door de blessures van David Hay, Jim Brogan, Danny McGrain en Jimmy Quinn. Voorhoedespeler Harry Hood is eveneens geblesseerd. Jock Stein, manager van Celtic: 'Ik zou maar al te graag zien dat mijn spelers op tijd fit zijn voor de wedstrijd. Maar tot de laatste training kan ik werkelijk niets zeggen. Ik had mij graag wat beter voorbereid gezien op de confrontatie met Inter. Maar je moet nu eenmaal altijd rekening houden met blessures'. Celtic won zaterdag in de competitie met 21 van Patrick. Glasgow Rangers, opponent van Bayern Milnchen in het toernooi voor beker winnaars, kampt met drie geblesseerde spelers. John Greig, Tommy McLean en Alex McDonald staan op de ziekenlijst. Voor manager Willie Waddell vormen Greig en McLean het grootste probleem. 'Wij moeten erop voorbereid zijn dat voor deze twee spelers reserves binnen de lijnen gestuurd moeten worden. De blessures van McDonald baart mij heel wat minder zorgen. Ik verwacht dat hij op tijd fit zal zijn.'

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1972 | | pagina 9