'i top0™1 Promoveert Jodan Boys nu ook naar de eerste klas JAN SIKKING VERRASSEND TERUG IN TOP '■NCSU staat te ver van de clubs af rd Schenk Trainer Cremers: „Onze jongens zijn denkers' Andreiko moeiteloos naar nieuwe winst Sax bewiist klasse ctic VRIJDAG 24 DECEMBER 1971 Tan een onzer verslaggevers [EERENVEEN Wereldkam- ien Ard Schenk heeft in de ge 10 kilometer die hij voor wereldkampioenschap in Da- rijdt, duidelijk gemaakt wei- verschrikkelijke kloof er tus- hem en de andere schaatsers ipt. istermorgen bleek hij tijdens on- inge wedstrijden op de Thialf- n in Heerenveen veruit de snelste de Nederlandse top. Geheel ont luien rijdend graaide Schenk naar imposante tijd van 15.48 minuten. wereldkampioen beschouwde kloof voor zichzelf als een nood- t. ,Ik was voor mezelf benieuwd in het ritme kon blijven, i de Jaap Edenbaan in Amster- lcun je zo'n tijd niet realiseren, rijd je jezelf de vernieling in op slechte ijs. Ik weet nu dat ik er ditioneel goed voorsta. Die tijd is ngrijk omdat iedereen aanwezig die over uitzending naar de npische Spelen moet beslissen, iet dat ik er zelf nu zo verschrik- jk bang voor ben, maar tenslotte ik voor Sapporo nog maar één 10 meter. Dat gaat gebeuren tijdens Europees kampioenschap in Da- Dan kan er van alles gebeuren, dan is het aardig dat ik nu al zo'n gerealiseerd heb." rd Schenk, die in het eerste paar tn de verdienstelijk rijdende Jap- van Dijk had geloot, schakelde elevens de race over van zijn vertrek- van 16.28 minuten naar 15.48 uten. In schrille tegenstelling mee stond de prestatie van Kees kerk. Zijn tijd van 16.24 stak zeer er af tegen die van Bols, Ver en en Van Dijk. Verkerk: „Nooit- acht en Nottet zijn ziek geweest, hebben een geldig excuus voor matige prestaties. Maar voor mij dat niet op. Er zal nog heel wat ten gebeuren voordat ik weer op liveau ben." rijders hebben de avond voor de ctiewedstrijden uitvoerig van ge- Titen gewisseld met het hoofd öe- r van de Koninklijke Nederland- chaatsenrijders Bond. lbl bach Leen Pfrommer: „Een van zaken die aan de orde kwam was iging van de kilometervergoe- Die bedroeg voor 15 november cent voor het rijden naar trai- jswedstrijden. Daarvoor kun je auto rijden. Dat betekent dat de ers zelf er nog eens zo'n bedrag noeten doen. r 15 november is het verhoogd 15 cent per kilometer. De vraag 'a, nog meer geld stuitte op financië- zwaren van de bond. Omdat er ludig niet meer is. Ik heb voor- d om nu een premie in te stel- tvoor de rijder die een collega neemt. Dan zou hij in plaats van vijf cent méér moeten krijgen. Het jt allemaal krentenwegerij, maar nV!r de jongens is het vreselijk be- Tijk." ijdens de bijeenkomst heeft voor- jonkheer Quarles van Ufford de atskern er duidelijk op gewezen de bond blijft vasthouden aan de alingen van het Internationaal mpisch Comité. een Pfrommer: „Er is nog eens adrukt dat de bond de regels niet overschrijden. Voorzitter Quarles Ufford heeft duidelijk gesteld, 'net IOC er op uit is slachtoffers naken. In de ski- en de schaats je) worclt er °P voorbeelden ge- s d. Rodriguez was in de wielren- j het eerste slachtoffer. Ook in de kers. Iedereen neemt de taak van een ander over. Destijds speelden we tè aanvallend. Dat is nu voorbij. Voor de aanvang van een wedstrijd zeg ik tegen de ene speler: jij speelt 60 pet. aanvallend en 40 pet. verdedigend. En tegen de an dere: jij speelt 30 pet. verdedigend en 70 pet. aanvallend. Kijk, zo doe ik het. Wij combineren enorm veel. Wij kunnen de bal in ons bezit houden. Dat werkt bij de tegenpartij depri- merend. Daarom spelen we na rust soms sterker." Over uitblinkers in zijn team wil GOUDA Toen enkele weken geleden elf doodvermoeide spelers van Kozakken Boys na een slopende verlenging en een serie elfme- tertrappen zich via slachtoffer Jodan Boys naar de volgende beker ronde worstelden, ging er een zucht van verlichting op in Werken dam. „Is dit even een lekker ploegje", merkte een supporter met dui delijk Brabants accent op. Hij zal niet hebben beseft, dat Jodan Boys pas enkele maanden het predicaat „tweede klasser" met zich mee draagt nadat men in het seizoen 1968-69 nog in de vierde klas vertoefde. De Goudse formatie lijkt in snel treinvaart naar de eerste klas door te stoten. Alleen in ASWH en (in iets mindere mate) Zwaluwen ziet men nog geduchte concurrenten. De ande re clubs uitgezonderd Rijnsburgse Boys wórdt slechts een figuranten rol opgelegd. Voor de meesten in het Jodan Boys' kamp komt het sterke debuut als een verrassing. Secretaris H. Kulik: „Hoewel ons streven altijd blijft om hogerop te komert, was het alleen de bedoeling eigenlijk ons te handhaven. Maar het is echter buiten verwachting ge gaan. Het is zelfs zo, dat we persé niet alle wedstrijden hoeven te win nen om kampioen te worden. Die wedstrijd van vorig seizoen tegen Zwart Wit (bekerwedstrijd, red.) was voor ons een enorm belangrijke graadmeter. Toen is gebleken, dat we een goede ploeg hadden. Onze trainer heeft de laatste jaren kans gezien om met het aanwezige materiaal aan gevuld met Cees Brem en Ad van Maaren een hoog rendement te ha len. De achterban wordt daarbij voornamelijk gevormd door het derde elftal. In het tweede zie ik het niet zo erg zitten." Cremers Een man aan wie Jodan Boys veel heef tte danken is de Zoetermeerse oefenmeester Theo Cremers (37 jaar). Hij is één van de weinige full-time trainers in ons amateurvoetbal. Naast Jodan Boys is hij eveneens in dienst bij zondag derde klasser RKAVV uit Leidschendam. En niet zonder succes, want ook deze vereniging voert de ranglijst aan. Cremers: „Het gaat verschrikkelijk goed met Jodan Boys. Vergeleken met vorige competities zijn we een stuk rustiger gaan voet ballen. Het grote pluspunt is dat we ons aan alle omstandigheden trachten aan te passen. Vroeger lieten we ons nog te veel opjagen. Dat heb ik de jongens ook verteld." Dat Jodan Boys 'in vier jaar de kloof van d vierde naar de eerste klas schijnt te overbruggen, is voor Cremers de gewoonste zaak vap de wereld: „Als je Ajax bijvoorbeeld vo rig jaar in de tweede divisie had neergezet dan zouden ze ook in één keer naar de eredivisie zijn doorge rend. In ons elftal zitten bepaalde kwaliteiten. Het zijn allemaal den schaatswereld willen de Olympische leiders maar wat graag een voorbeeld stellen om de anderen af te schrik ken. Ik vind het hoogst ongezond maar je hebt er gewoon rekening mee te houden." Theo Cremers die zelf eens heeft gevoetbald in de Limburgse clubs Sittardia, OVCS en SVM en daar tus sendoor drie jaar het doel verdedigde van het eerste zaalhandbalteam van Sittardia het liever niet hebben: „iedere week blinkt er bij ons iemand anders uit. De ene keer is het Ad van Maaren en de andere keer is het Ben van Hofwegen. De laatste tijd spelen Ton Henzen en Reus Rijlaars dam toevallig erg sterk. Wij beschik ken over elf knappe voetballers. Zij zijn allen in staat een wedstrijd te tteslissen. De kern is dit seizoen ge lukkig groter geworden. Ik noem de namen van Gert Hoogendoorn. Pim en Ton Kroonenburg: stuk voor stuk goede voetballers. Maar bij ons staan ze er naast: om de eenvoudige reden, dat anderen (Ton Henzen en Rob Vuyk) beter waren." 8.13 cursief harmonica-voetbal In het harmonica-voetbal, dat Jo dan Boys week in week uit weet te etaleren, speelt talent Ben van Hof wegen steeds weer een hoofdrol. Hij wordt daarbij gesteund door een op vallend goede passeertechniek en ont- Balartiest Ben van Hofwegen is opnieuw een tegenstander te snel af. Dit keer moet een speler van Rijnsburgese Boys het tegen hem afleggen. wikkelt een grote snelheid, waarop z'n tegenstanders niet zelden het juis te antwoord schuldig blijven. Van Hofwegen: „Als we eventueel naar de eerste klas zouden promove ren, zullen we het dacht ik wel kun nen redden. Natuurlijk moesten we in het begin van de competitie nog ac climatiseren in de tweede klas. Daardoor ging het aanvankelijk niet zo best (Jodan Boys begon met een gelijkspel en een nederlaag, red). Bo vendien was het misschien van onze trainer niet zo'n gelukkige zet om Cees Brem als ausputzer op te stellen. Dat werd even wel snel veranderd. Veel krachtsverschil tussen de derde en tweede klas is er niet. Wel spelen onze tegenstanders iets meer op de man.". De 25-jarige Ben van Hofwegen in het dagelijks leven administrateur heeft nog geen spijt enkele jaren geleden de overstap te hebben ge waagd van Gouda naar Jodan Boys: „De heer Cremers voelt uitstekend aan op welke plaats iedereen zich het beste thuisvoelt. Meestal speel ik achter de aanval. In Ad van Maaren hebben we een uitstekende spitsspe- ler .Hij maakt de gaten, waarin Cees Brem en ik dan kunnen sprinten.". Ondanks slechts één training per week („Ik studeer SPD en dat kost nogal wat tijd") heeft hij het weten te brengen tot het Westelijk za- ter- dagelftal: Vorig jaar heb ik in Wezep meegedaan tegen het Noordelijk elf tal. Ik speelde maar één helft mee. Daarna heb ik er nooit meer iets van gehoord. Men beschouwde het dacht ik meer als een soort afscheidswed- strijd." Ambities om eens nog als betaald voetbal over de nationale voetbalvel den rond te lopen heeft Van Hofwe gen, al laat hij dit zonder enige en thousiasme blijken: „ik heb nog nooit een aanbieding gehad. En als ze me zouden vragen, dan moet ik wel be hoorlijk verdienen. Anders ga ik niet. Voor 2500 gulden per jaar stap ik niet over. De heer F. Kooistra, voorzitter van de ruim vijfhonderd leden tellende voetbalafdeling van Jodan Boys, wil nog niet te optimistisch zijn. „Vergeet niet", verklaart hij, „dat er nog acht wedstrijden moeten worden gespeeld. Er kan nog veel gebeuren. Als de jongens blijven voetballen zoals op dit ogenblik, zijn ze de eerste klas waard. Maar daar hadden we beslist niet op gerekend. Dat mag ook niet als debutant." GRONINGEN De Hongaarse meester Sax heeft in Groningen zijn klasse bewe zen in de vierde ronde van de voorwed strijden om het Europese schaakkampioen schap voor de jeugd. In een fel duel wees hij de Spanjaard Pujol terug en behaalde zijn vierde achtereenvolgende overwin ning. Pujol was zijn voornaamste concur rent en was evenals de Hongaar nog onge slagen. Hij had in de eerste drie ronden slechts een half punt verspeeld. 3e ronde: Hansen Marjanovic "s: Stean Kaiszauri 0—1: Schauwecker Spacek 1—0: Reiklejohn Cronick 1—0. 4e ronde: Sax Pujo l—O: Kaiszauri Hansen Marjanovic Gorchakow 0—1: Velikov - Bielczyk 1—0: Bassler Schauwecker afg.; Naeser Borngaes- ser o—l; Nataluccl Meiklejohn 10: Haik Milbers afg.: Stean Bjarnason afg.: Ireton Dieks afg Zotos Biriescu 0—1: Poutiainen Spacek 0—1: Baljon Scheichel afe.-. Cruz Cronick 10: Xem- lioglu—Cronick 1—0. r 0 3de J ge.-fisl door Hans Schmit ,11 )0RDRECHT Een handvol en geleden nog zou het plaat van vraagtekens achter het icipieel afwijzen van de 'ttoto binnen de christelijke [tbeweging een hachelijk ntuur zyn geweest. Evenals ter discussie stellen van bij- rbeeld de vorm en werkwjj- avn de Nederlandse Christe- Sport Unie (NCSU), zou- dergelijke activiteiten on- wjjfeld tot scheuring en on telbare verdeeldheid heb- geleid. Maar het afgelopen is het toto-verbod gebroken zijn vragen als waarom 'teljjke en niet-christelijke re rtclubs nog gescheiden moe- werken, steeds vaker opge- pen en van enige scheu ten is geen sprake, ondanks feit dat de inzichten vaak vig botsen. belangrijkste stoot tot de evo- binnen de christelijke sportbe- lAff heeft de 13.000 lede ntellende itelijke Korfbal Bond (CKB) ge- jfc De CKB besloot twee jaar te- Met de neutrale 'en veel grotere fB, een gezamenlijke competitie 'Tnaniserrn. De afaelopen zomer de CKB lid van de Nederlandse ft Federatie waardoor de vereni- de mogelijkheid kregen aan toto deel te nemen, en vorgie "d werd beslote nte streven naar nieuwe, algemene korfbalorgani- Met een meerderheid van tacli- larljircoent kreeg het bestuur machti- verder te gaan met de volledige mtte van de CKB en de KNKB. •Al IU. ;ilf. Suggesties :.feschiedenis is nog kort. Nadat jaar geleden tien suggesties wer- leopperd die samenwerking op oog hadden en twee jaar later besloten tot instelling van de gezamenlijke competitie, stelde de iHeelsumse vereniging DKOD, vorig jaar de toto aan de orde: de club kon, om beter korfbal te spelen, de in komsten uit de toto niet missen. De NCSU bracht toen de discussie op gang en, in tegenstelling tot bij voorbeeld het Koninklijk Nederlands Christelijk Gymnastiek Verbond (KNCGVj, stelde de CKB zich achter de zienswijze de verantwoordelijk heid naar de verenigingen te verleg gen. CKB-voorzitter Nagtegaal: „Het is vooral een kwestie van mondig heid. Je mag de verenigingen niet de mogelijkheid onthouden in de toto te spelen, maar je moet als bestuur zeg gen: dit zijn de mogelijkheden en aan jullie is de vraag of je die wel of niet gebruikt." De drang tot samenwerking werd hoofdzakelijk ingegeven door zakelij ke overwegingen, maar tijdens het beraad bleef ook de bezinning over de principiële overwegingen niet ach terwege. De heer Nagtegaal: „Het he le streven naar samenwerking kun je vatten onder de noemer schaalver groting. Er worden hogere eisen aan de competitie gesteld, je wilt beter spelen. Twee argumenten hebben destijds een belangrijke rol gespeeld. In de eerste plaats d esprlding van de CKB. Groningen, Friesland en Drente bijvoorbeeld kregen nauwe lijks aansluiting met het westen om dat in Overijssel de CKB niet is ver tegenwoordigd. In de tweede plaats de opkomst van het pupillen-korfbal. Die kinderen moesten gaan reizen naar adner esteden, terwijl ze naast de deur tegen neutrale clubs konden spelen. Daarbij komen principiële overwegingen naar voren. Een korf balorganisatie vormt, en als christe lijke organisatie vorm je, jonge men sen als christen in de sport. Dus, re deneerden we, moeten we wat betreft het vormingswerk (kaderwerk, voor lichting en propaganda) niet met KNKB werken, want die doen dat vanuit een andere achtergrond. We moeten wat de vormende acti viteiten betreft zelfstandig blijven. Daar zijn we nu echter weer- op te ruggekomen. We weten nu dat we met de KNKB tot reële afspraken kunnen komen, dat de KNKB bij voorbeeld bereid is actief mee te werken aa nd eoprichting van een christelijke cli^b. We streven nu naar een nieuwe organisatie waarin het. korfbal hoofdzaak is en waarin het vormende werk is afigestemd op twee soorten leden: de christelijke en de niet-christelijke. Wanneer de nieuwe organisatie dat gezicht vertoont, 'sluit dat aan bij de openheid van de sa menleving. Maar, zo kan worden tegengeworpen, op deze wijze verdwijnt de christe lijke sportbeweging in haar huidige gedaante. In zijn toespraak op d e laatste algemene vergadering van de CKB zei de heer Nagtegaal echter dat „velen verlegen zijn met de christe lijke sportbeweging in haar huidige vorm". Hij licht deze opmerking toe met: „Zonder iets aan de NCSU af te willen doen, vind ik dat de NCSU te weinig voor de verenigingen kan doen. De NCSU staat te ver van de clubs af: er is afstand, vaagheid. Een organisatie als de.NCSU concentreert zich bovendien op relaties naar boven (rijk, provincies, gemeenten) en naar opzij (XSF, NKS), maar naar bene den, naar de clubs, gebeurt te weinig. Daarnaast is mijn kritiek op de NCSU dat men zich te veel bezig houdt met de struktuur, maar niet met de doelstelling. De NCSU zou paraat moeten staan voor de christelijke sportbeoefenaren en moet niet, zoals het er nu op neer komt, een praatclub voor hoofdbe stuursleden zijn. Met name het hoofdbestuur van het KNCGV blok keert momenteel ontwikkelingen, die mijns inzien nodig zijn". Om aan die bezwaren tegemoet te komen, heeft de heer Nagtegaal dan ook het idee gelanceerd van een cen trum voor christelijke sportbeweging. Dat centrum moet „begeleidend bezig zijn voor elke christelijke sportbeoe fenaar en christelijke sportclub, on geacht de vraag of hij lid is van een christelijke of niet-christelijke lande lijke organisatie. Het centrum moet richting geven aan het denken van de christelijke sportbeweging als geheel. „Problemen waar het centrum zich mee bezig moet houden zijn, om er enkele te noemen, doping, sponsor schap, topsport, beroepssport, spelbe derf. sport verdwazing. DELFT Het was uitgere kend DED waartegen Jan Sik- king met het Nederlandse team speelde. Op de eerste centrale training had bondscoach René Mol met enig overleg vijf spelers in het veld gestuurd die op ver bluffende manier de toch snelle DED-ers volkomen voorbij lie pen. Aan de spits van de aanval, ex-DED-er Jan Sikking, na ne gen jaar weer terug in de selec tie van Nederlands team. Sikking^ latr relativerend: „Ach, je mag" eigenlijk niet zeggen dat ik een echte international ben geweest, ik heb vijf wedstrijden op de bank gezeten, tegen Luxemburg, ben ik tien minuten in het veld geweest". Toch is de terugkomst van Sikking verrassend t.e noemen. Tien jaar lang speelde hij in de senioren van DED min of meer bekeken wedstrijden. Vol inzet veel met snelheid werkend, stuwend, soms slordig met nogal op zichtig balverlies. Dit jaar is Sikkens eerste seizoen bij Punch en direct komt hij bij de nationale selectie. Hij zegt daar over: „Het gekke is dat ik van mezelf weet dat ik vrij constant gespeeld heb, het is dus niet zo dat mijn spelen bij Punch zoveel beter is. Het ligt mijns inziens %reel meer in het feit dat je met Punch meer in de belangstelling staat. Het is droevig te constateren, maar naar de lager ge plaatste ploegen wordt niet gekeken. In mijn DED-tijd, toen ik erg goed draaide heb ik me vaak afgevraagd, waarom die en die speler wél en ik niet. Je kunt het vergelijken met Twentenaren die alsmaar blijven vragen waarom Jan Jeuring nou nooit in het Nederlands elftal komt!" Jan Sikking kwam op zeventienja rige leeftijd in het eerste senioren team van DED, twee jaar speelde hij toen reeds in het nationale jeugd- team. Na één seizoen werd hij door Jan Janbroers, de toenmalige natio nale trainer, bij de selectiegroep ge haald. Sikking: „Ik geloof dat Jan broers gewoon een groep jong talent wilde hebben, uit die groep zouden er wel ivat weg vallen maar er bleven toch altijd bruikbare spelers over." Samen met spelers als Gerrit Kok (nu spelend bij Okapi Aalst, een Bel gische eerste klasse ploeg). Jan Schappert en Nol Kuikens (keeper van A FC) begon Jan Sikking. Gerrit Kok en Jan Schappert braken door en werden bruikbaar voor Janbroers, Kuikens en Sikking bleven steken. Jan Sikking: „Ik vond het toen eigenlijk niet zo erg, ik had wel be grip voor de zaak. Janbroers zat toen in een erg lastige situatie. In zijn team had hij moeilijke jongens zoals Boot, Smit en Sterker, stuk voor stuk topspelers die echter internationaal geen ervaring hadden. In de weinige internationale wed strijden die er toen gespeeld werden kregen deze spelers voorrang, de rest bleef zitten. Maar daarbij kwam ook dat ik toen vond dat mijn vakantie Jan Sikking (links) in duel met Ton Boot (rechts) belangrijker was dan het Nederlands team. Ik ben, toen de ploeg met de voorbereiding van het Europees Kampioenschap 1963 bezig was, ge woon zes weken met vakantie ge gaan. Als Janbroers me toen ge vraagd had die zes weken te halveren en te komen trainen dan had ik dat wel gedaan denk ik nu." Sikking werd bedankt door Jan- broers maar speelde de zaterdag daarop een sterke competitiewed- strijd. Op de volgende centrale trai ning was hij weer aanwezig. Een bij eenkomst van spielers, waar Jan broers de woorden sprak: „Het is goed dat er een aantal jonge spelers bij de training is geweest" en een bedankbrief vormde het voorlopige einde van de internationale carrière van Jan Sikking. Sikking, nu op de woorden van Janbroers filosoferend:^ „Ik voelde dat toen goed aan. Ik was' er vanuit gegaan dat een extra trai ning nooit kwaad kon. In het Neder lands team zat ik op de bank, bij DED was het vreemd als ik geen vol le veertig minuten speelde." In de selectiegroep die René Mol nu rond zich gegroepeerd heeft is Sik king één der spelverdelers. Mol zei onlangs over het spel van de Delfte naar: „Jan is goed, hij speelt met overtuiging, zijn gevaarlijkste wapen is zijn snelheid. Dat heb ik in mijn ploeg juist nodig." De kans lijkt dan ook groot dat Sikking volgend jaar mei, bij het pré-Olympisch toernooi terug is in de oranje-ploeg. Volgens zijn oude trainer Henny Blom zeer terecht. Blom: „Het is Jan's pech al tijd geweest in een ploeg als DED te spelen. Ik heb hem dat dikwijls ge zegd. Zijn spel van nu is echter zo volwassen dat Mol hem onmogelijk kon passeren." En Sikking: „Ik heb altijd graag in een topploeg willen spelen, het klinkt idealistisch, maar ik heb altijd gehoopt dat DED aan die top zou komen." rie jaar geleden werd Jan Sikking sportleraar aan de Technische Hoge school van Delft en gelijktijdig coach en trainer van Punch. Eveneens speelde hij in het Nederlands militai re team en verleden jaar werd hij geselecteerd in de ploeg die naar de Universiade in Turijn ging. Aan het einde van het vorig seizoen besloot de inmiddels naar Delft verhuisde Sik king zijn coaching bij Punch eraan te geven en voor de ploeg te gaan spe len. Als coach bleef hij echter in functie, nog onlangs leidde hij de nationale studentenploeg in een toernooi in Tje- choslowakije. Een pikant detail: in dat team speelden mensen met wie hij nu weer samenspeelt in de natio nale selectie. Sikking: „Daar deed zich ook een leuk verschijnsel voor. Het is bekend dat Mol weinig tijd heeft de situatie hier in Nederland op de voet te volgen. Ik werd toen sa men met mijn teamgenoot Dolf Pouw aangezocht een soort helpersrol te vervullen. Ik heb dat erg moeilijk ge vonden. Ik voelde mezelf n.l. goed ge noeg voor een plaats als speler, ik had geen trek in de functie van hulp trainer. ik wilde zelf spelen". CKB-VOORZITTER NAGTEGAAL Van onze dammedewerker AMSTERDAM Het lijkt erop dat Andris Andreiko steeds minder moei te krijgt zijn partijen winnend af te sluiten. Vorige maal was Faal al snel kansloos, gisteren overklaste hij de Nederlander Schotanus. De Fries kwam in een kansloze opsluiting te recht en moest al na dertig zetten gedesillusioneerd opgeven. Frank Drost deed het tegen Anatoli Gantwarg aanmerkelijk beter. Gant- warg kwam slecht uit de opening te voorschijn en zocht daarna naar al lerlei wegen om toch 'nog enig hou vast te krijgen. Hij was te oorde len naar zijn spel niet tevreden met eén puntendeling. Na enkele va rianten ontweken te hebben kwam Drost zelfs in het voordeel, maar hij miste bij de tijdcontrole een winstva riant. Tsjegolev-Hermelink was een bij zonder onregelmatig treffen. Lange tijd waren beide partijen zeer onze ker over het eindresultaat. Tenslotte kwamen de twee toch remise overeen. Koeperman gebruikte tegen Van der Sluis een succesvolle centrum omsingeling. De Amsterdammer ging daar aan ten onder, ook al omdat hij een te defensieve houding aannam. Toch is er voor Van der Sluis nog een gelijkwaardige remise aangetoond. Het puur Afrikaanse treffen tussen Baba Sy en Faal leverde voor de ge routineerde Senegalees weinig pro blemen op. Bij Hisard-Kuljken kreeg de Zwitser wel enig voordeel maar dit bleek niet voldoende voor de winst.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1971 | | pagina 17