Navo krijgt koude douche van Moskou [bondscoach Fadrhonc laat Aan Hanegem niet vallen China Lichte DAF vrachtauto's Fedor den Hertog tweede in Mexico Gedetineerden in Groningen bedreigen gevaiigenispredikaiit Batsheva Dance Company weer in Nederland feijcnoorder niet tegen Twente - wel cds wisselspeler tegen Luxemburg Oeki Hoekema debuteert Missie van Brosio gaat niet door Actie huisvrouwen tegen fosfaten in de wasmiddelen 9 DIN'S,DAG 16 NOVEMBER 1971 Van onze speciale verslaggever ZEIST Volgens afspraak jerschenen de geselecteerden Poor het Nederlands elftal tegen vyf uur in het paviljoen van het Zeister sportcentrum om de ver- Ik pamelde journalisten te woord te itaan. Maar de man, naar wie te veruit de meeste belangstelling mj die [uitging, bleef achter in het schit- erende restaurant van het pas- rebouwde hotel, honderd meter verderop: Wim van Hanegem ak 27) stond in een hoekje in zyn eentje kromme patronen te trek- re. ken op een gaaf biljartlaken en al- grijnste: „Die persconferentie was niet voor wisselspelers De grijns op het gezicht van Van Hanegem had iets wrangs. De aan- poerder van Feijenoord en het Neder- ands elftal heeft een aantal nare da- ;en aohter de rug. Dat begon al met Ie nederlaag bij Ajax. Wie Van Ha- legem ook maar enigszins kent, wéét lat hij een verschrikkelijk slechte lerliezer is, zeker als er ook ontevre- lenheid ten aanzien van zijn eigen restatie bestaat. Van Hanegem las lijvoorbeeld geen krant, een dag la- >r. Statisch Niettemin was Van Hanegem niet xpliciet het lijdend voorwerp toen lappel afgelopen dinsdag zijn toom ventileerde in een grimmige speech. Iet gedrag van de spelers in het trai ningskamp in Zeist (voorafgaande can de topper tegen Ajax) werd ge- iekeld, het onvoldoende spel van de aanvallers en, vooral, het gebrek aan «weging in de ploeg. „In het top voetbal, mijne heren", zo zei Happel, .bestaat het niet dat er statisch voet- ial wordt gespeeld", En, ja toch. Van Hanegem wérd gekapitteld. Omdat hij te veel achter Arie Haan zou heb ben aan gelopen, terwijl het meestal zó is, dat anderen achter Van Hane gem aanliepen. Natuurlijk werd er opeens harder getraind de geëikte straf na een slechte prestatie. Maar verder leek het alsof de konsekwenties van de Nederlaag Dij Ajax, wat Van Hane gem betreft, voorbij waren. Wel be- rent Van Hanegem: „Ik heb later iver dat verwijt van Happel natuur- jk nagedacht. Maar wat moest ik gepuders? Haan maar laten lopen? Dat Meed ik in het begin en toen kwam Aaan prompt alleen voor Treytel. Het n~ verschil met vorig jaar was dat Ajax a-in de middelste drie niet langer twee verdedigers en een aanvaller had. '|Vorig jaar verdedigden Neeskens en Rijnders en viel alleen Mühren aan. jaar is Haan erbij gekomen, rdoor speelde ik niet tegen een idigende middenvelder en móest terug. Happel had beter Bos- ip kunnen opstellen, dan was ik jgekomen om te gaan aanvallen." Johan Cruyff over dat probleem, Oeki Hoekema Wim van Hanegem gistermiddag: „Het klopt, Arie Haan is alleen al door zijn manier van spe len bij ons een sleutelfiguur. Want laat je hem gaan, dan maakt hij ge garandeerd drie doelpunten. Van Ha negem heeft gelijk"). Eerzuchtig Van Hanegem. die als weinige prof-voetballers dag en nacht met ziin vak bezig is, is eerzuchtig genoeg om te haken naar de revanche die hij tegen FC Twente zou kunnen realise ren. Daarom kwam het hem slecht uit, dat hij donderdagmiddag op de training door zijn enkel ging: een kwaal die hem wél vaker hindert, maar die hem er tot nu toe vrijwel nooit van heeft weerhouden tóch te spelen, desnoods met een injectie om de pijn- te stillen, zoals in de uitwed strijd tegen Go Ahead. Vóór Van Hanegem vrijdag met de training begon liet hij weten, dat .hem de pijn in de enkel nog hinder de: „Met schieten had ik niet zoveel last meer, met korte sprintjes óók niet, maar als ik aan moest zetten over afstanden van méér dan tien meter dan kreeg ik pijnscheuten. Hoewel ik nog twee dagen had om te genezen; dat moest volgens mij ge noeg zijn. Toen we een partijtje aan het doen waren, was ik libero. Ik be woog dus niet zo veel. Op een gege ven moment kwam Happel langs me lopen en zei: „Aan stilstaande voet ballers hebben we niks." Ik dacht, dat ie. een gqintje maakte, Ik dacht: hij wéét toch, dat ik pog niet hele maal in orde bén?" Behalve 'een Schijnbaar onbedui dend incidentje direct na de training (Happel vond, dat Van Hanegem zich te uitgebreid liet verzorgen, waardoor de andere spelers moesten wachten voor de bespreking kon beginnen) wees niets erop, dat Happel even la ter zou beslissen, dat Van Hanegem niet zou worden opgesteld voor de wedstrijd tegen FC Twente. „Ik heb toen maar niks gezegd, want anders krijg je nog de grootste ruzie", zegt Van Hanegem. Hoewel anderen (met name Wim Jansen en Rinus Israel nog een poging waagden Van Hane gem tóch in de ploeg t'e krijgen) bleef Ernst Happel bij zijn besluit, tot zeer grote ergernis van de gretige Van Hanegem. Zó boos was de Kromme, dat hij aanvankelijk naar Utrecht wilde gaan, om er FC Utrecht tegen Ajax te zien. Tenslotte zag hij daarvan af en maakte hij vanaf de tribune het Feijenoord-drama tegen FC Twente mee. Tegen de journalisten zei Van Hanegem veelal, op de vraag waarom hij niet speelde: „Vraag het maar aan Happel." En Happel zei: „Van Hane gem is geblesseerd en dus niet in- de conditie om een wedstrijd te spelen." Va Banque Het is waarschijnlijk, dat Happel, in zijn pogingen in één klap de nuk kige vedetten van Feijenoord onder de duim te krijgen, een soort va-ba- que gespeeld heeft door Van Hane gem niet op te stellen, als om te laten zien, dat het hem erhst was de ploeg in het rechte spoor terug te krijgen. Maar ongetwijfeld zal Happel niet 'hebben ingecalculeerd, dat het Feijenoord-zonder-Van Hanegem (FC Twente doelman Piet Schrijvers in Zeist: „Dat scheelt nogal een slok op de borrel") tegen FC Twente de boot zou ingaan. Wat ongewild de positie van Van Hanegem nog weer heeft versterkt. Niettemin: bondscoach Fadrhonc zat met een levensgroot probleem. Zoals zijn voorganger Georg Kessler daar vaak mee te maken had, toen hij via clubartsen steeds te horen kreeg, dat bepaalde spelers medisch ongeschikt zouden zijn voor de natio nale ploeg. Feijenoord maakte er zon dagavond geen geheim van, dat het Van Hanegem ongeschikt vond mor gen aan te treden voor de interland tegen Luxemburg. Maar Fadrhonc heeft zich ten opzichte van Van Ha negem in zijn beste gedaante getoond. Samen met begeleider Jack van Zan ten besliste hij, dat Van Hanegem in ieder geval toch naar Zeist te laten komen. Anders dan Kessler, die veel al schouderhalend volstond te berus ten in het „nee" van de clubs. Terwijl alom niet-gekwalificeerde berichten de ronde doen over het beëindigen van het contract van de moedige Fadrhonc als bondscoach boog hij niet voor Feijenoord, n*aar zocht een aanvaardbare tussenoplos sing, die de sympathie bij de spelers nog versterkte. Van Hanegem: „Toen Van Zanten en Fadrhonc me bij zich riepen dacht ik: Ik hoop niet, dat ze me naar huis sturen, want dan was ik nooit meer gekomen. Ik had heel graag gespeeld. Dat ik niet in de ba sisopstelling sta is al een geweldige teleurstelling voor me. Maar ik heb wel begrip voor de situatie". Van Zanten: „We kunnen er natuurlijk niet omheen, dat Feijenoord Van Ha negem medisch ongeschikt acht. Maar met een intensief leshandeling is hij, volgens het oordeel van de KNVB- artsen, woendagavond wel zo ver, dat hij in te zetten is". Het is vrijwel zeker, dat Van Ha negem morgen uiteindelijk toch in actie komt. En het is ook zeker, dat Eindhoven dan een geprikkelde Van Hanegem in actie ziet, die zijn trainer Happel (met wie (hij in de afgelopen twee jaar trouwens al voortdurend moeilijkheden en ruzies heeft gehad, zonder dat het uiteindelijk leidde tot een breuk; Happel voelt zich niet te trots om zélf het initiatief te nemen een conflict te beëindigen) wil bewij zen, dat hij tegen FC Twente ten on rechte uit de ploeg gelaten is. Van Hanegem over het half uurtje, dat hij eventueel mag meespelen„Tegen die tijd moeten de anderen de Luxembur gers goed moe gemaakt hebben. Dan moet je 'ns kijken...'" MAARTEN DE VOS Van onze speciale verslaggever ZEIST Bondscoach Frantisek Fadrhonc heeft vóór twee verrassin gen gezorgd in het Nederlands elftal dat morgenavond in Eindhoven de laatste wedstrijd van de voorronde voor het toernooi om het Europees kampioenschap tegen Luxemburg speelt. Wim van Hanegem is wissel speler, Oeki Hoekema maakt zijn de buut.. Het elftal ziet er als volgt uit: Van Beveren )PSV); Venneker (Spar tel, Israel (Feijenoord), Hulshoff (Ajax), Krol (Ajax); Neeskens (Ajax), Mühren (Ajax) Pahlplatz (FC Twen te), Hoekema (PSV), Cruijff (Ajax), Keizer (Ajax, aanv.). Fadrhonc legde zijn keus van Hoe kema als volgt uit: „Tegen Oost Duitsland stond Dick van Dijk in de spits. Het ontbreekt hem echter op bot ogenblik aan koelbloedigheid Jeuring zou hem dan vervangen heb ben, maar hij was niet beshikbaar wegens een blessure. Toen heb ik Hoekema erbij gehaald. Ik weet dat Hoekema nog lang niet de volmaakte spits is. Ik heb hem zelf uit Leeuwar den (Cambuur) naar Go Ahead ge- naald. Maar ik weet ook dat hij van deze interland veel kan leren. Ik heb nem er zeker niet ingezet om als trekpleister voor het Eindhovense pu bliek te dienen". En over Van Hanegem: „Ik heb zondagavond nog gesproken met ma- naler Brox, met trainer Happel en met dokter Abarbanel. Op medische Srenden js hij toen uit het elftal gela ten. Hij is echter wisselspeler en hij zal zeker als er in de loop van de MOSKOU (UPI) Een poging van de Noordatlantische Ver dragsorganisatie (NAVO) om met het Pact van Warschau tot een gesprek te komen over een wederzijdse vermindering van de troepensterkte in Europa, is mislukt. Westerse diplomaten hebben namelijk laten door schemeren dat de Sow jet-Unie Manlio Brosio, de oud-secretaris generaal van de NAVO, niet wil ontvangen. Een maand geleden besloot de NAVO-ministerraad Brosio af te vaardigen naar Moskou om daar de mogelijkheden van een gesprek te peilen. De Sowj et-Unie heeft tot nu toe niets van zich laten horen. Brosio wacht nu al een maand in Brussel, op antwoord. De NAVO-leiders hadden gehoopt dat Brosio zijn missie voor 8 decem ber had kunnen beëindigen zodat hij dan verslag had kunnen uitbrengen aan de NAVO-raad, die dan verga dert. wedstrijd gebreken in ons spel optre den in het veld komen". Met het niet verkiezen van Wim Jansen ligt de zaak wat moeilijker. 'Jansen was tegen FC Twente zondag een van de uitblinkende Rotterdam mers, maar Fadrhonc vindt dat er op dit moment yrel wat ontbreekt aan het spel van Jansen. jHij is de oude niet meer. Hij is niet meer de man van het doelpunt tegen AC Milan. Hij is een sjouwer die echter aanvallend niet meer doorkomt. Ik vind het voor hem niet leuk, maar misschien kan dit hem er over heen helpen. Hij dient op dit moment alleen nog maar het elftal". En de bondscoach tenslot te over Pahlplatz: „Theo krijgt nu zijn kans. Hij moet eens uit de kin derschoenen groeien. Hij is te zacht, maar hij heeft de kans tegen Luxem burg om zich tot een volwassen spe ler te ontwikkelen". Het Luxemburgse Elftal is als volgt samengesteld: Jeanot Moes (Avenir Beggen); Jean-Pierre Hoffman (Jeunesse d'Esch), René Kollwelter (Avenir Beggen), René Flenghi (Red Boys, Differdange), Johnny Hoffman (Union Luxemburg); Jeanot Krecke (Avenir Beggen), Nicolas Hoffman (Ettel- brück); Gilbert Dussier (Red Boys, Differdange). Nico Braun (Schalke '04), Paul Philipp (Union St. Gilles), Jozef Kirchens (Aris Bonneweg). Scheidsrechter is Michal Jursa, greensrechters zijn Karol Sarka en Zdenen Jelinek, allen uit Tsjechoslo- wakije RUD VERDONCK O Van een onzer verslaggevers GRONINGEN Ds. A. Bongenaar, predikant in het Huis van Bewaring, is op advies van de directie drie dagen met verlof ge weest, omdat een aantal gedetineerden hem zouden bedreigen. Twee gedetineerden schreven aan --- de directie, dat de dominee een ver keerde voorstelling van zaken had gegeven en dat hij onder meer waar schuwingen van oudere gedetineer den, dat er moeilijkheden op til wa ren, in de wind had geslagen. Het tweetal is trouwens ook nog andere brieven gaan schrijven, één aan de minister van Justitie en één aan de pers. Misnoegd blijken ze te zijn o- ver met name de weigering van de directie om een persconferentie te mogen geven. Ze eisen in een brief aan de minister alsnog binnen drie dagen in de gelegenheid te worden gesteld om met de pers te praten. De gedetineerden menen, dat de directie faalt en dat deze het perso neel onheus bejegent, omdat ze waar schuwingen van het personeel niet serieus heeft genomen. Het totale di rectiebeleid zou fout zijn. In zoverre debiteren de twee gedetineerden hetzelfde als ds. Bongenaar. maar o- verigens is het tweetal fel gebeten op de predikant die volgens andere gedetineerden juist steeds voor hen in de bres springt. Ds. Bongenaar is tot nu toe altijd door ex-gedetineer den gekenschetst als de man die op handen wordt gedragen. Voor ds. Bongenaar-zelf was de beschuldiging een volkomen nieuwe ervaring. Er was hem niets bekend over misnoegen door zijn optreden. Volgens de twee gedetineerden heeft hij zijn contactbijeenkomst met de jongeren waarna de opstand uit brak door laten gaan ondanks het feit, dat hij wist dat er grote span ningen waren. Gegijzeld Waarschuwingen in dit verband van oudere gedetineerden zou hij in de wind hebben geslagen, met een „Dat valt wel mee". Volgens de brief schrijvers heeft de dominee die ten onrechte zou hebben beweerd dat hij aanvankelijk ook gegijzeld was rustig bij de opstand hebben staan toekijken. De dominee zelf zegt wel de opstandige gedetineerden te heb ben toegeroepen dat ze moesten op houden. De gedetineerden maken uit het feit, dat de dominee steeds de pers heeft te woord gestaan op, dat hij er een persoonlijke behoefte aan had een rol in radio- en tv-reporta- ges te spelen. De briefschrijvers zijn ook gebelgd, omdat de predikant met de pers mag praten en de gedeti neerden niet. Hun belangrijkste eis Ds. A. Bongenaar is, dat ze hiertoe alsnog in de gele genheid worden gesteld. Als deze en andere wensen (zoals t.a.v. directie beleid) niet ingewilligd worden en de kwestie weer binnenshuis wordt afgedaan, zullen ze maatregelen ne men, zo is hun mening. Ds. Bongenaar hoopt de kans te krijgen om met de betrokken (hem onbekende) gedetineerden te spreken. „De vraag is, of hier enkele gedeti neerden kritiek op mij hebben wat hun natuurlijk vrij staat of dat het gros die kritiek deelt". Ds. Bongenaar gelooft dit laatste niet. De gevangenis- predikant geeft toe, dat hij op zijn contactbijeenkomsten wel eens praat over hetgevangeniswezen. In tegen stelling tot de briefschrijvers ziet hij dit echter als ,een juiste zaak. omdat de contactbijeenkomsten dan als een „uitlaatklep" kunnen fungeren. „Dat gebeurt soms; je kunt niet altijd pra ten over kerk en geloof. Ik vind een kritische houding, ook van gedeti neerden, juist, en ben bereid met ze te praten". Volgens ds. Bongenaar geeft hij de gedetineerden op de bij eenkomsten in detailkwesties ook wel eens gelijk, maar daar blijft het bij. De predikant gaat morgen weer naar het Huis van Bewaring om zijn werk te doen. Hij heeft er geen zwaar hoofd in, dat gedetineerden het hem lastig zullen maken. Nadat de NAVO Brosio had ge vraagd naar Moskou te gaan, ver scheen er in een Russisch marineblad een artikel waarin Brosio werd ge noemd „een anti-communist en reac tionair, met een lang beproefde repu tatie weinig geneigd te zijn mee te werken aan ontspanning". De diplomaten in Moskou zeiden gisteren, dat ze geen idee hadden waarom Moskou niet is ingegaan op het initiatief van de NAVO. Het is mogelijk dat de Russische leiders al leen maar bezwaar hebben tegen de persoon van Brosio. Het lijkt ook waarschijnlijk dat de Sowjet-Unie in het NAVO-initiatief een poging ziet een Europese veilig heidsconferentie op de lange baan te schuiven. De NAVO heeft tot nu zeer gereserveerd gereageerd op de Russische plannen voor zo'n confe rentie. Moskou dringt al jarenlang aan op het houden van zo'n conferen tie die niet alleen over terugtrekking van troepen zou moeten gaan, maar ook de huidige verhoudingen in Euro pa zou moeten vastleggen. Dat zou er dan toe kumien lelden dat'het Wes ten de DDR gaat erkennen. Het NAVO-initiatief is genomen als antwoord op een rede die de Russi sche partijleider Leonid Breznjew in augustus heeft gehouden. Breznjew riep toen het Westen op tot onder handelingen. Brosio kreeg toen een vrij mandaat Hij mocht in het Krem lin besprekingen voeren over alle on derwerpen die ter sprake zouden komen. Hij zou echter speciaal moe ten nagaan of de Russen wilden pra ten over een wederzijdse terugtrek king van troepen. Politieke kringen in Brussel gelo ven dat de tijd in het voordeel van de Sowjet-Unie werkt voor wat be treft de onderhandelingen over troe penvermindering. Het is de leiders in het Kremlin ook niet.ontgaan, dat in Amerika steeds meer politici plei ten voor een vermindering van de Amerikaanse troepensterkte in Euro pa. Nu president Nixon bezig is de Amerikaanse economie te saneren, zal er steeds meer druk op hem worden uitgeoefend ook te bezuinigen door MEXICO STAD (UPI) Fedor den Hertog is er niet in geslaagd de Ron de van Mexico te winnen. De Neder lander die de laatste vijf etappes een geweldig offensief inzette (driemaal tweede en eenmaal eerste) slaagde er echter niet in de Italiaan Corti te passeren. Corti bleef tot in de laatste meters van de laatste etappe als een schaduw achter Den Hertog zitten. DEN HAAG In een wedstrijd in de eerste divisie heeft HYS Hokv met 17-3 gewonnen van Antwerpen. De tussenstanden waren: 8—1 20 7—2. Er waren ongeveer 800 toeschouwers. de bondgenoten in West-Europa zelf meer te laten betalen voor hun ver dediging. Op 6 oktober liet NAVO-secretaris- generaal Joseph Luns weten dat hij hoopte dat Brosio in de eerste helft van november naar Moskou zou kun nen gaan. Luns zei toen ook dat bij de NAVO de indruk bestond dat Bro sio ontvangen zou worden. Op de marinescheepswerf in Phila- delphia passen de technici, die oor- logsvaartnigen in de mottenballen leggen, een nieuwe techniek toe: het kost, zoals op de foto te zien is, heel wat minder werk een met lucht op geblazen huls. over het bovendek te spannen. (Vervolg van pag. 1) Aan het verzenden van de brief aan de wasmiddelenfabrikanten door het actiecomité is een gesprek vooraf gegaan. doch dit opende volgens de huisvrouwen geen nieuwe perspectie ven in het probleem van de water vervuiling door wasmiddelenfosfaten. Volgens de fabrikanten biedt het weglaten van fosfaten geen oplossing van het algenvraagstuk. Zoals al eer der in Trouw gemeld zien de fabri kanten meer heil in uitbreiding en verbetering van de afvalwaterzuive ringsinstallaties. Het comité „anti-witter-dan-wit" is evenwel van mening dat de Neder landse huisvrouw zich aktief en kri tisch moet opstellen, om zodoende meer kracht bij te zetten, aan argu menten om de diverse iverheidsinstan- - ties te overtuigen van een dwingende noodzaak tot een grootse aanpak van hd milieubeheer. Tips geeft het co mité aan vrouwen die met de fosfa ten willen afrekenen door ze te advi seren hand wasjes en wolwas uitslui tend in wasmiddellen op zeepbasis te wassen, ook voor veelvuldig gebruik in huis kan heel goed gewerkt wor den met groene zeep, söda of de zoge naamde „houtzeep". Philips, die eerder in Trouw perti nent liet weten dat soda en zeep geen kwaad kunnen in de wasmachine mits die regelmatig onthard wordt met azijn, heeft later nadat het be drijf benaderd was door wasmidde lenfabrikanten, er de aandacht op ge vestigd dat bij gebruik van zeep „vergrauwing" kan optreden van de was. Philips waarschuwt nu ook dat een sterke kalkafzetting (die ontstaat als te lang gewacht wordt met ont harden) niet of zeer moeilijk met een azijnoplossing kan worden verwij derd. Aanslag van kalkzepen kunnen volgens Philips met middelen woeden verwijderd die corrosief zijn en dus rubber en metalen aantasten. Door HANS W. LEDEBOER ROTTERDAM De Batsheva Dance Company uit Tel-Aviv, die in het Holland Festival van 1968 zoveel waardering heeft gekregen, komt weer in ons land. Woensdag treedt dit en semble op in De Lievenkamp in Oss, donderdag in de Stadsschouwburg in Heerlen, vrijdag komt het in de Til- burgse Stadsschouwburg, zaterdag 27 november kan men het zien in het Amsterdamse RAI-Congrcsccntrum, zondag komt het in het Congresge bouw in Den Haag, maandag 29 no vember in het Jaarbeurs-congrescen trum in Utrecht en ten slotte gaat het dinsdag 30 november naar de Stads schouwburg in Eindhoven. (Vervolg van pag. 1) De Russische ambassadeur Jacob Malik wees op de langdurige steun van de Sowjet Unie voor het V.N.- lidmaatschap van China. Tsjiao bekrachtigde de stelling dat Taiwan „een onvervreemdbaar onder deel is van het grondgebied van China" en zei dat de Verenigde Staten dit meer dan eens openlijk hadden er kend. „Slechts door het uitbreken van de oorlog in Korea is de regering van de V.S. zijn woorden ontrouw geworden en heeft hij strijdkrachten gestuurd om Taiwan te bezetten en deze zijn daar nu nog steeds." Hij voegde eraan toe „de bevolking van China is vastbesloten Taiwan te bevrijden en geen macht ter wereld kan ons daar van weerhouden." Tsjiao zei verder „wij tegen de he gemonie van grote landen die klei nere landen tiranniseren," „de super machten willen superieur zijn over andere landen en hun de baas zijn. China zal nooit, vandaag niet en op geen enkel moment in de toekomst, een supermacht zijn die andere lan den aan zijn agressie zal onderwer pen of zal tiranniseren." Over ontwapening zei hij: „als de Verenigde Staten en de Sowjet Unie werkelijk ontwapening wensen die nen zij te beloven niet als eerste kern wapens te zullen gebruiken." De Batsheva Dance Company is ar tistiek gesproken een schepping van de Amerikaanse danskunstenares Martha Graham, die altijd artistiek adviseuse is gebleven. In zekere zin zijn daarmee de artis tieke mogelijkheden van dit Israëli sche ballet-ensemble beperkt: de dan sers zijn uitsluitend getraind in de moderne Amerikaanse stijl en niet in de klassiek-academische richting. Daartegenover staat, dal de dansers zich in deze moderne balletstijl een zeer grote uitdrukkingskracht hebben verworven. In 1968 kwamen zij met het ons van Het Nederlands Dans-Theater beken de „Mythical Hunters" van Glen Tet- ley. Inderdaad heeft Tetley oorspron kelijk dit ballet gemaakt voor de Bat sheva Dance Company en de versie, die hij maakte voor het Nederlands Dans-Theater week iets af van de oorspronkelijke Israëlische versie. Welnu, wat de Batsheva Dance Company in 1968 liet zien, was veel gevoeliger, had veel meer spanning, dan wat wij kenden van Het Neder lands Dans-Theater. Als vanzelf drong zich aan de toe schouwer op de gedachte aan de dui zenden jaren oude historie van het Joodse volk, de betekenis van het Bij belse verleden en de band van het volk van nu met dat verleden. Misschien heeft Tetley dat hele maal niet als zodanig bedoeld, heeft hij alleen maar wat willen „spelen" met wat oosterse mystiek met de be tekenis, die de voorouders in het al gemeen hebben voor het nageslacht In ieder geval: wat de Batsheva Dance Company in 1968 in ons land toonde, was gemakkelijker aanvaard baar, boeiender en had veel meer uit drukking dan hetgeen wij al jaren lang hebben gezien van Het Neder lands Dans-Theater. De Batsheva Dance Company ont leent haar naam aan mevrouw Bat sheva de Rothshild. die in 1964 de groep oprichtte met de idee dat Israël een eigen groot ballet-ensemble moet en kan hebben. Zij werkte zelf mee, volgde een danstraining in New York en Tel- Aviv. De Batsheva Dance Company is een van de laatste ensembles, die, zo als indertijd het Grand Ballet du Marquis de Cuevas, steunt op een maecenaat. Van onze automedewerker EINDHOVEN De Neder landse autofabriek DAF gaat voor de produktie van lichte vrachtauto's samenwerken met de vrachtwagenfabrikanten Ma- girus, Saviem en Volvo. Het gaat om een nieuwe serie tussen zes en twaalf ton. DAF bouwt tot nu toe alleen vrachtwagens boven tien ton en kleine bestelauto's op basis van de personenwagenmo dellen. Saviem, een afdeling van het Franse staatsconcèm Renault, werkte reeds nauw samen met MAN in Duitsland op het gebied van vrachtwagens. Ver der heeft Renault een algemene tech nische samenwerking met Peugeot sinds 1966, waar dit jaar voor de bouw van personenautomotoren de Zweede Volvo bijgekomen is. Renault levert aan DAF personenautomotoren voor het model 55. De internationale samenwerking tus- sen de vier vrachtautofabrikanten, die elk via een houdstermaatschappij voor 25 procent in het projekt deelnemen, is in de automobielindustrie uniek. De merken zullen namelijk commer cieel volkomen onafhankelijk van el kaar blijven en tevens zullen ze elk eigen motoren in de gezamenlijk ont wikkelde vrachtautoserie inbouwen. De introductie van deze serie wordt eind 1974 verwacht. De vier fabrieken zullen er ieder componenten voor maken. Het voor deel hiervan is, dat deze componenten dan meer in massaproduktie gemaakt kunnen worden. Tevens zullen onder delen gezamenlijk worden ingekocht. Een ander voordeel is, dat de ontwik kelingskosten van de nieuwe vracht autoserie gedeeld zullen worden. De gezamenlijke ontwerpafdeling wordt in Parijs gevestigd. Van de vier concern is Renault- Saviem naar omzet het grootste, ge volgd door de Duitse groep Klöckner- Humboldt-Deutz, die de magirus- vrachtauto's fabriceert, de Zweedse Volvo en de Nederlandse DAF. Sa viem bouwt echter geen zware vracht auto's maar laat dit over aan MAN. Volgens de overeenkomst tussen Sa viem en MAN, die wél in het com merciële vlak wordt doorgevoerd, pro duceert MAN vrachtwagens boven twaalf ton en Saviem vrachtauto's be neden dit gewicht. Beide merken voe ren gezamenlijk vaak dezelfde model len waarbij voor bestelauto's ook nog de Italiaanse fabriek Alfa Romeo be trokken is. De samenwerking is een noodzaak, omdat de kleine merken in de vracht autoindustrie moeten concurreren met concerns die een grotere vracht- wagenproduktie hebben, zoals Merce des met Hanomag-Henschel en Krupp, Fiat met OM en Unie en British Leyland. Volgens DAF is het echter niet de bedoeling de samenwerking tot een meer gespecialiseerde produktie van zware vrachtwagens uit te breiden. Voor DAF betekent de samenwerking een verbreding van het huidige pro gramma. DAF ontkent vooralsnog, voor wat tie personenauto's betreft, een samen werking met BMW te willen aangaan.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1971 | | pagina 9