el en dwars waard zijn un geld d likdoorns ©PARKER CARAVAN KOPEN? een zeifst. verkoopster De krant kunt u niet misseo, geen dai Een Parker ballpoint doet het altij ook als M geschenk! M INilE§IPIUIN? Troost Leiden N.V. krant kunt u niet missen geen dag NIEUWE IEIDSE CuURANl DINSDAG 16 NOVEMBER FAMILIEBERICHTEN WAARSCHUWING Na een geduldig gedragen lijden nam de Heere tot Zich, onze geliefde broer, zwager en stiefbroer. ARIE VAN DER VOET Slijperij SUCCES, Raad huislaan, Leimuiden maakt bekend dat er weer verschillende slij pers gebruik maken van onze goede naam. maar zij komen niet van Faasse. Vraag gerust naar het rijbewijs, zowel mijn vrouw als ik willen het aan iedereen tonen. Hoogachtend, Fa. FAASSE, Tel. 01721-8548. Op maandag 29 november a.s. hopen onze ouders en grootouders. Leiden: J. H. NIEUWENHUIS-v. d. Voet J. NIEUWEN HUIS Warmond: N. J. WASSENAAR-v. d. Voet P. WASSENAAR Rotterdam: A. KOOY-Duyverman C. KOOY Leiden. 16 november 1971. T. H. VIS-Klein-Hesselink de dag te herdenken dat zij 25 jaar in de echt zijn verbonden. Wij wensen hen beiden een fijne dag en nog vele gelukkige jaren toe. RIA en JAAP HENK en ANS JAN en HILDE RUURD en TON PIET ANNEKE AAD WIM ROBERT en SANDRA Gelegenheid tot feliciteren op zaterdag 27 november a.s. Vrouwenweg 20 te Leiden, na 3.00 uur. Leiden, november 1971. wmffi Voor uw belangstelling en medeleven ondervonden tij dens ziekte en overlijden van onze lieve man, vader en grootvader CORNELIS MEURS zeggen wij u hartelijk dank. Uit aller naam: Mevrouw N. MEURS- van Dijk Valkenburg (Z.-H.). Hoofdstraat 103. Heden nam de Here, tot onze diepe droefheid, na een langdurig ziekbed, in de volle zekerheid des geloofs, in Zijn Eeuwige Heerlijkheid op. onze ge liefde vrouw, moeder, zuster, schoonzuster en tante SNELWEG MET WONDEROLIE Geen omslachtige lik doornpleisters of gevaar lijk gepeuter met scheer mesjes en zo. Aanstippen met NOXACORN vloei stof is zo eenvoudig, hy giënisch en verantwoord. NOXACORN bevat o.a. verzachtende wonderolie met jodium en een pijn stillend middel. NOXA CORN maakt direct een eind aan de pijn. Eeltplek- ken en eksterogen ver- sohrompelen met wortel en alNOXACORN antisep tisch likdoornmiddel. Snel,pijnloos, afdoend. MARIA KOETSIER- Binnendijk op de leeftijd van 74 jaar. Mede namens verdere familie: C. M. KOETSIER C. D. KOETSIER Leiderdorp. 14 nov. 1971. Achthovenerweg 41. De overledene is opge baard ten huize van de fam. Binnendijk. Stomp- wijkseweg 50 te Leid- schendam. Gelegenheid tot condo léance-bezoek aldaar dins dag en woensdag van 20- 21.30 uur. De teraardebestelling zal plaats hebben donderdag 18 november a.s. om 13 uur op de begraafplaats van de Ned. Herv. Ge meente te Wilsveen, ge meente Leidschendam. Vertrek vanaf Stompwijk- seweg 50 om 12.45 uur. Heden, nam God na een kortstondige ziekte tot Zich, onze lieve zorgzame man, vader, behuwd- en grootvader CORNELIS SCHAAP drager van de ere-medaille in de orde van Oranje-Nassau op de leeftijd van 58 jaar. Noordwijk: J. H. SCHAAP-van Rijn Leiden: H. VAN OS-Schaap W. VAN OS ERIC, JACQUELINE, WALTER Noordwijk: G. A, SCHAAP Noordwijk. 14 november 1971 Herenweg 29 Geen bezoek aan huls De begrafenis zal plaatsvinden donderdag 18 no vember a.s. op de algemene begraafplaats. Oude Zeeweg te Noordwijk. Vertrek van Herenweg 29 om 14.00 uur. Gelegenheid tot condoleren: na de begrafenis, in het bureau van Politie. Oude Zeeweg 10. BOEKVERKOPING te KAMPEN Op 8 en 9 december en 13 en 14 december 1971 Belangrijke Veiling van de Bibliotheken van Prof. Dr. H. J. Jager te Kampen en van wijlen Ds. P. de Smit te Soestdijk e.a. Bovendien vele tiendui zenden boeken op alle ge bied van een opgeheven Antiquariaat, ook Boe kenkast, Schrijfbureaus, Oude Prenten, Oude Prentbriefkaarten, enz. Na ontvangst per Giro no. 864075 van 1,25 volgt Catalogus plm. 2000 num- INTER-TOP UITZENDBURO HERENSTRAAT 60 LEIDEN TEL. 34533. G. BOS - KAMPEN Houder van Boek- verkopingen sinds 1883 Heden .nam de Here tot Zich, vrij onverwacht, onze beste zwager en oom CORNELIS SCHAAP Katwijk aan Zee: A. VAN RIJN- Oenema Leiden: M. JASPERSE- van Rijn Katwijk aan Zee: G. VAN DUYN- van Rijn J. VAN DUYN Dordrecht: JOH. VAN RIJN I. VAN RIJN- van Rijn Blachtown, Australië: C. VAN RIJN A, VAN RIJN-Guijt Rijnsburg: H. HOGEWONING- van Rijn J. HOGEWONING Neven en nichten 14 november 1971. Heden nam de Here tot Zich onze geliefde CATHARINA VAN LOON-Groot, sedert 17 december 1943 weduwe van Ds. L. v. Loon, in de ouderdom van 93 jaren. 's-Gravenhage: L. VAN LOON Utrecht: M. BAART •s-Gravenhage: P. VAN LOON M. J. VAN LOON-Groen Stellenbosch (Z.-Afr.): Wa VAN LOON Bergville Z.-Afr.): W. VAN LOON M. S. VAN LOON-Vilj oen 's-Gravenhage. 13 november 1971. Van Blankenburgstraat 36. Corr.-adres: Kauwlaan 4, 's-Gravenhage. Liever geen bezoek aan huis. De begrafenis is bepaald op donderdag 18 november a.s. om 12.30 uur op de begraafplaats bij de Groene of Willibrordkerk te Oegstgeest. Na de begrafenis wordt in de kerk gelegenheid gegeven de familie te condoleren. Dan naar Nunspeet, want bij aankoop van een sta caravan bij ons geven w:J 30% korting op uw stand plaats op ons terrein 170 m2). Tevens eigen vis- en vaarwater aan het Randmeer met grote zonne weide. Open van maandagmorgen t/m zaterdagavond 23.00 uur. W. den Besten, Koolmansweg 8, Nunspeet. Tel. 03412-2860. Gevraagd voor direkt moet genegen zijn een wijk te bedienen. Tevens voor ons begin januari te openen filiaal. BAKKERIJ VAN KEMPEN Koudekerk a.d. Rijn, Telefoon 01714-2327. Bij gebleken geschiktheid huis beschikbaar. Heden is in haar Heer en Heiland ontslapen onze lieve zuster, behuwdzuster en tante, PIETERNELLA ADRIANA MONSTER, oud-hoofdverpleegster van de Psychiatrische Inrichting „Bloemendaal" te Loosduinen, in de leeftijd van negenenzeventig jaar. .Zalig zijn de doden, die in de Here sterven, van nu aan. Ja. zegt de Geest, dat zü rusten van hun moeiten, want hun werken volgen hen na". Openbaring 14 13. Voorburg: A. P. MONSTER Wageningen: C MABELIS-Monster A. MABELIS Voorburg: P. C. MONSTER J. MONSTER-Dekker Noordwijk: A. VAN DEN BOS-Monster A. VAN DEN BOS Hilversum: L. MONSTER-van Eyk Woerden: M. MONSTER Aruba (Ned. Ant.): A. C. MONSTER W. C. MONSTER-Hartenberg Pretoria (Z.-Afr.): R. MONSTER J. MONSTER-Benard Neven en nichten Wassenaar, 14 november 1971. Huiao „Dorestad", Rijksstraatweg 651. Adres voor correspondentie: Laan van Nieuw Oosteinde 394, Voorburg. De rouwdienst zal D.V. gehouden worden donder dag 18 november 1971 om 10.30 uur in het Rusthuis „Campduinen", Albardastraat 5, waarna de teraarde bestelling zal plaatshebben om 11.30 uur op de Algemene Begraafplaats ..Westduin", Ockenburgh- straat 27. Loosduinen. Na de begrafenis is er gelegenheid tot condoleantie Ln de ontvangkamer van de begraafplaats. De shag waarbij een man zich man voelt. Eerlijke tabak, puur en pittig. Shag die je werkelijk proeft, few elke keer als je opsteekt. Een lange draad, dus prettig draaid no En meer dan veertig sigaretten uitéén pakje. h Dat is Samson halfzwaar. Gewoon de lekkerste shag! £gj Deze klant van u leest per dag gemiddeld drie kwartier in de krant, blijkt uit het Nationaal Dagblad Onderzoek. Zo ziet u maar weer, geen ander reclame medium wordt zo intensief gelezen, als de krant. Logisch want die kunt l ^j u niet missen, ^A geen dag. Een drooglopende ballpoint of een uitglijdend schrift. Hoe kunnen die getuij /Is? van hoogachting? Een luxe Parker ballpoi doet dat wel. Altijd. Zeker als geschenk. 'V Neem de sterling zilver Parker 75 of de Parker 51 Insignia. U kunt kiezen uit 11 modellen in de exclusieve serie Parker ballpoints. Prijzen van f 99.50 tot f 17.- Foto: Studio F. Gerritsen, A'dam. poeders- tabletten-cachets Al meer dan veertig jaar zijn Witte Kruispoeders een begrip. De probate pijnstillers. Doeltreffend middel tegen hoofd-en kiespijn, periodieke pijnen, verkoudheid of griep, (spaart de maag) l FAMILIEBERICHTEN kunnen ook opgegeven worden aan onze agenten en bezorgers verkrijgbaar Wegens sterfgeval donderdag 18 NOVEMBER DE GEHELE DAG GESLOTEN IIAVEN 14 LEIDEN WITTE KRUIS'PROBATE PIJNSTILLERS DUTIM N.V., ALPHEN V* RIJN 8REESTRAAT 145 LEIOEN TELEFOON 23211 Black Decker hobby sets. Uitgekiende hulpstukken in handige doos of fraaie houten gereedschapskist Voor uw eigen elektrische werkplaats. jT DN 50 enkeltoerig 8 mm/340 Watt Oersterk. Dubbel geïsoleerd. Ver plaatsbare zij handgreep. Pre-" cisie tandkrans^ boorhouder. Circa 70,-* D984 cirkelzaag hulpstuk Boren wordt za gen - vliegensvlug door board en hout (tot ruim 3 cm dik). Zaagblad automatisch be schermd. tpirca 25,-* Bovendien: een vol jaar onvoorwaardelijke verzekering. Gratis. U krijgt een vol jaar onvoorwaar delijke verzekering op uw nieu we B&D boor. Gratis. Wat er ook gebeurt, wij zorgen voor gratis reparatie of vervanging. Prijskortingen camoufleren dik wijls de werkelijke waarde van elektrische apparaten. Black Decker doet hier niet meer aan mee. De vermelde „circa-prij- zen" zijn gebaseerd op de echte waarde. Deze prijzen kunt u dus ongeveer in de winkel verwach ten. ""N. Black Decker bljj-maak- cadeau betaalt zichzelf in een mum van tijd terug. U weet wat het allemaal kost om klusjes te léten doen en met een B&D boor machine is uw man zelf de vak man. Black Decker laat u kie zen uit een rijke sortering. Eén, twee. vier toeren en zelfs volledig variabele boormachines, klop boormachines met 10 en 13 mm boorhouder. Altijd dubbel geïso leerd - dus veilig - en altijd ge schikt voor het aandrijven van alle B&D hulpstukken. En door dat Black Decker 's werelds grootste fabrikant van elektrisch gereedschap Is, krijgt u altijd de hoogst mogelijke kwaliteit voor de laagst mogelijke prijs. DNJ 84S 4 toeren klopboormachineHft 13 mm/400 Watt I De machtigste machine uit de gloednieuwe Apollo Lijn. Ont wikkeld en geconstrueerd voor het allerzwaarste boorwerk. Vier toerentallen: 880, 1200, 2200, 3000. Aantal slagen per minuut: 13200, 18000, 33000, 45000. Toe rentallen zowel mechanisch als elektronisch regelbaar. Vraag uw dealer (of ons) om de spe ciale folder. Circa 200.-* Doe-het-zelf- handboek .Onmisbare pocket voor Iedere doë- hel-zelver. Boor devol handige tips. 182 folo's en te- J keningen. Circa GOS* D988 vlakschuur- huipstuk Boren wordt schu ren - zonder kras sen, zonder moei te. Hulpstuk com- pleetmet6schuur- banden circa 25,—* IH DNJ 52 II 2 toeren 10 mm/340 Watt Onvermoeibare machine die al tijd kracht over heeft. Onbreek baar Maranyl motorhuis. Dubbel geïsoleerd (dus veilig). Contour handgreep zowel links als Techts te plaatsen. Uniek tandwielsy steem voor 2'/z x méér kracht bij laag toerental. Clrca'IOn-* D 245 HomeWorkshop Kit Schitterende beukehouten ge reedschapskist. Inhoud: cirkel zaaghulpstuk, komstaaldraad- borstel, rubber steunschijf, scha pewollen polijstvacht, 6 schuur- schijven, 5 mm 0 steenboor. Circa 45 D 2535 zelfde inhoud in fraaie kartonnen geschenk verpakking circa 30.-* D 2550 Eurokit Complete uitrusting. Inhoud: cir kelzaaghulpstuk, vlakschuurhulp- stuk, horizontale boorstandaard, komstaaldraadborstel, rubber steunschijf, schapewollen polijst vacht, 6 schuurschijven, steen- boor 5 mm 0. Circa 6a-* Vasteland 18-26 Rotterdam

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1971 | | pagina 12