IK BEN ALTIJD GELIJK Vrede-met alle geweld Vanavond te zien Vanavond te horen Zondag te zien Zondag te horen ZATERDAG 18 SEPTEMBER 1971 Jarigen Hartelllk gefeliciteerd met jullie verjaardag. Veel plezier! 21 aapt: Hans Verbaan, Pomp- statloneweg 28, Schevenlngen, 10 jaar. Wlm Verwijs, J. Kokatraat 59, Schevenlngen, 10 jaar. 22 aapt.: Jitte Hoekstra. Pr. Bea- trixlaan 29, Oegetgeest, 11 jaar. Er- neatien Voorbrood, Poptahof Zuid 707, Delft, 10 jaar, 23 aapt: Corrie van Winaerdan, Kerkweg 16. Ridderkerk, 13 jaar. 24 aapt Arie van Leeuwen, Gaagweq 16. Schiplulden, 10 |aar. Marianne van Tutl, Warnlnkhagen 3, Rotterdam. 9 jaar. Arie Visser, Zlnkweg 149, Oud-Beijerland, 11 jaar. 26 sept.: S|anle Verburg, Twee de Tochtweg 108, Nleuwerkerk a.d. IJaael, 11 jaar. 27 aapt: Adie Heikoop, Lage j dessen 14, Hoornaar, Tl jaar. An nie Verhaar, Lage Giesaen 59. Hoornaar, 10 jaar. Prijswinnaars De prijswinnaars zijn: Rlka Smita in Giessen en Peter Westerveld in Schiedam. Puzzeloplossing Blok - hut; stam - boom of boom - stam; hoef - nagel; hand - schrift; kap - stok; koek. speculaas of kaas - plank. Donderdag 23 september is het zover; dan zal de kalender aanwijzen dat het herfst is geworden, 't Duurt echter nog wel even voor alle blade ren van de bomen zijn. Eerst wordt het nog erg mooi in de natuur. De bossen zijn dan prachtig en lijken één goudkleurig kleed. Als je in het bos wandelt zakken je voeten heel diep weg in de bladeren. Je kunt ook zo fijn kastanjes en eikels rapen. Deze kinderen zijn daar ijverig mee bezig. Doen jullie dat ook wel? Hetty Mijderwijk tekende dit jolige manneke in de bergen. Deze keer een gemak kelijke puzzell meisjes en jongens. Daar hoef je niet erg bij te denken, die vul je zo even in. De pijltjes bij de afbeel dingen wijzen aan in welke richting je de na men in de hokjes moet invullen. Zorgen jullie voor veel oplossingen? Graag insturen vóór dinsdag 21 september. HALLO MEISJES EN JONGENS Hoe was het van de week? Goed Ie best gedaan op school? Mooie cijfers gehaald? Of heb |e te veel naar buiten qekeken en zo* doende niet goed opgelet, waar door je cijfer niet zo mooi werd als wel had gekund? Ja, het is wel eens moeilijk, altijd maar ie aan dacht erbij te houden hè. Waar ie wel ie aandacht bij kon houden was bij de aktie van Memisa deze week. Jullie zullen er ook wel wat van gezien hebben. Wat verschrik kelijk die kinderen en grote men sen met die vreselijke ziektes en dan zo weinig middelen te hebben om te helpen. Maar fijn, dat wij met z'n allen geprobeerd hebben om zoveel mogelijk qeld bij elkaar te krijgen om daar hulp te bieden. Wat heerlijk voor de dokters, ver- pleeasters en andere helpers om nu wat beter voor die mensen te kunnen zorgen. Er waren niet zoveel puzzelop lossingen. Was het wat moeilijk? Ik dacht dat het wel ging, jullie hebben zo'n soort puzzel al meer gehad. Volgende keer beter? Brieven waren er van: Netty v.d. Sar leuk Netty, dat je weer eens schreef Dat was een Doosje geleden hè. Je hebt nu veel huls- werk en dan komt er niet dikwijls meer iets van. Sterkte hoor. Edith Leijdens jij moet ook al zoveel leren. Ja, Canada is ver weg, wel bijna 10 uur vliegen. Karen v.d. Berg jij hebt ook weer 's wat van je laten horen. Je bent intussen naar de vierde klas. heb ie noa meer broers en zusles? Gonnie Teljeur leuk briefje kreea ik van je. Jij bofte wel toen je vader jarig was. zeg. Elly v.d. Berq wat aardig dat ie een foto stuurde, hartelijk dank. Weet ik gelijk hoe ie zusje en broertje eruit zien. Ik olak hem bij andere foto's van de „club". Tonnie de Jong ha. Tonnie. wat een mooi cadeau kreeq ie van je zus. Daar kun je fijn mee spe len hè. Atie v.d. Vlist |ij hebt in Den Haaq gelogeerd. Ik herinner me Marina niet. Het is zeker al lanq geleden. Lia v.d. Berg dat was een J. Bernlefs nieuwste roman heet Het verlof, een titel die de verwachting wekt van een boek over vrijheid, over de toestemming die iemand krijgt om zijn eigen gang te gaan. Concreter dan die titel is de voorplaat: een schilderij dat duidelijk iut twee helften bestaat; op de bovenste helft heeft een straaljager een witte lus in de blauwe lucht achtergelaten; op de onderste helft voltooit een skiër een gelijkvorimge blauwe lus in de witte sneeuw. In combinatie met de titel vertelt dit schilderij al de halve roman: het leven waarin men zijn eigen gang kan gaan is in grote lijnen gelijk aan het leven waarin men onderworpen is aan anderen. Nog openlijker dan in de voorplaat komt deze gedachte tot uiting in het motto dat aan de roman voorafgaat, een citaat van Jorge Luis Borges: „Mis schien was hij een lafaard en verborg zij deze wetenschap uit aanhankelijkheid. Ik stel mij hem voor in zijn kelder, mis schien zonder kaars, zonder een boek. De duisternis deed hem waarschijnlijk in slaap vallen. In het begin waren zijn dromen waarschijnlijk vervuld van die onverhoedse nacht toen het mes zijn keel zocht, van de straten die hij zo goed kende, van de open vlaktes. In de loop der ja ren zou hij niet in staat zijn om zelfs maar in zijn slaap te ont snappen; wat hij ook droomde zou zich in de kelder afspelen. Gebondenheid en vrijheid lij ken op elkaar, leven en droom weerspiegelen elkaar. Bemlef levert de lezer het schema dat hij met zijn verhaal zal gaan vullen en neemt dus bij voor baat een aantal verrassingen weg. De hoofdpersoon van de ro-, man, Daan Hoogland, is juist met groot verlof uit militaire dienst terug in zijn woonplaats. Hij wordt daar geconfronteerd met zijn leven voor de dienst tijd, maar leeft anderzijds met het verlangen overal mee te breken en te gaan varen. Hij blijkt niet sterk genoeg om aan dit verlangen toe te geven, maar wel oefent dit verlangen invloed uit, want doordat hij er niet aan toegeeft ontstaan er al lerlei problemen. Met zijn vriendin veroorzaakt hij moei lijkheden, hij laat zich door zijn hospita inpalmen en komt daardoor in situaties terecht die hij wel zelf veroorzaakt heeft, maar niet gewild. Je eigen gang gaan wordt voor Daan: geleefd worden door de misverstanden die je wekt. Bij deze misverstanden voegt zich het feit dat de jongen die in Daans diensttijd op diens ka mer gewoond had, zonder dui delijke aanleiding zelfmoord heeft gepleegd. Daan stelt zich voor deze zaak op te lossen aan de hand van een mysterieus kaartsysteem dat de jongen, Onno, op zijn kamer had ach tergelaten. Dit gegeven is de rode draad Oplossing middenmootjes Er zijn hier en daar enige afwij kende oplossingen, die echter toch juist zijn. Mijn oplossing luidt: Horizontaal: 1. p-relaa-t; 6. m-il- ligra-m; 11. d-ooma-t; 16. v-ader- larv-d; 18 p-aar-s: 19. d-onderda-g; 21. 8-ter-k; 22. o-ttoma-ne; 23. p-a- rodi-e; 24. d-eel-s; 25. a-sl-a; 26. s-pe-k; 27. a-ger-en; 28. k-ui-t; 30. a-rt-s; 31. g-ekla-p; 33. Z-woll-e; 34. w-fHi-g; 36. 8t-amy-n; 38. Ma-8; 89. C-reo-ol; 40. w-yle-n; 42. v-o- re-n; 44. a-da-t; 45. b-angeri-k; 48. d-riemaa-l; 50. s-chaakma-t; 51. k-oortsl-g; 55. b-roodme-8; 58. s-me-t; 59. s-patl-e; 60. l-vore-n; 61. p-or-t; 62. v-erlede-n; 66. k-i- plekk-er; 69. v-oorneme-n; 70. b-e- spled-en; 73. m-elktan-d; 75. 8-tu-k; 76. 8-noo-d; 78. a-sur-n; 80. l-lte-r; 81. p-on-t; 82. s-prie-t; 84. p-oest-a; 85. l-etse-l; 86. vodk-a; 88. k-ro-m; 89 n-ik-8; 91. a-zuu-r; 92. s-ne-i; 93. h-em-d; 94. c-oll-l; 96. t-emee-r; 98. b-rouwe-n; 100. i-rHe-g: 101. s-toorloo-s; 103. 8-tom-p; 105. a-koetsie-k; 107. t-jotte-r; 108. h-outmark-t; 109. o-n- ereu-s. Vertikaal: 1 f-ratse-n; 2. b-edel- kln-d; 3. k-ler-k; 4. m-ar-e; 5. h-al- te-r; 6. k-inoloo-g (wordt meestal kynoloog geschreven); 7. k-laag- ly-k; 8. p-ia-s; 9. a-grarië-r; 10. n-aoorlo-ge; 11. p-odiu-m; 12. t-oe-t; 13. a-rre-n; 14. a-ndermaa-l; 15. m-aalty-d; 17. r-at-s; 20. l-nd-o; 26. s-pa-t; 29. b-it-s; 32. s-lager-ij; 33. d-wel-l; 35. m-irr-e; 37. b-admo- d-e; 39. a-rres-t; 41. s-laag-s; 43. m-eizo-n; 45. b-aromete-r; 46. s-chotwon-d; 47. k-omkomme-r; 49. w-aterkan-t; 52. b-oer-s; 53. A-the- n-e; 54 p-ipe-t; 55. B-rei-n; 56. v-oil-e; 57. a-mok; 63. f-laupui-t; 64. a-dven-t; 65. m-ineu-r; 67. s-pe- le-r; 68. v-ertoo-g; 71. a-stroloo-g-, 72. l-doo-l; 73. m-ete-r; 74. b-ande- lle-r; 77. t-oernoo-i; 78. va-stzett- en; 79. t-reurma-rs; 80. m-islukk- en; 82. s-protj-e; 83. l-ei-s; 86. e-ve-n; 87. ko-kmeeu-w; 90. s-ke- le-t; 92. o-neen-8; 95. p-lot-8; 97. k-ro-p; 99. z-wo-el; 100. l-ntr-ee; 102. e-rt-s; 104. l-om-p; 106. a-se-m. „Mijn wens om ook eens een razeodlastige woordpuzzel op te lossen is wel heel snel in vervul ling gegaanl" gnuift de heer H. Bunt (92) te Groningen. „Ik ben niet gecharmeerd van kruiswoord puzzels... en waardeer deze met een 2" haalt daarentegen ir. A. de Bruin (55) te Rijswijk zijn meer op cijfere ingestelde neus op. „Ik heb heus mijn neus niet op gehaald voor deze aardige puzzel", menen de heren H. Dekkers (107) te Eindhoven en M. Vader (49) te Leiderdorp. Waarop ds. J. Bljele- veld (5) te Rijnsburg weer dicht: ...en ik hoop, dat u ons tot in leng te van dagen, iets wat héél is zult bieden en scherven besparen! De heer H. Nederbragt (140) te Utrecht is het contentst van alle maal: „De oplossing is tot stand gekomen door een voortreffelijke samenwerking tussen mijn nog im mer geliefde echtgenote en mij. We hebben gesmuld van uw mid denmootjes!" En: wie kan me nu zeggen of de puzzel In de smaak viel of niet? Het waarderingscijfer bedraagt ge middeld 7,65; verkregen uit: 2(2,0 pet), 3(0,2 pet), 4(2,3 pet), 5(4,8 pet), 6(6,9 pet), 7(19,2 pet), 8(35,5 pet), 9(23 6 pet), 10(5,5 pet). Ten slotte een opmerking die misschien de oplossers zal aanspo ren, van de heer J. Dekker (8) te Amsterdam: „De zesde ladderprijs in dank ontvangen. Het was dit maal een prachtige tinnen kaarsen- standaard met inscriptiede leu ke kaars staat nu te pronk in de huiskamer, boven op de T.V." Boven 144 punten halen de lad derprijs: de heer B. J. Franso, E. J. Potgieterweg 12, Helloo (voor de zevende maal); en de heer J. Kool, Noorderweg 6, Vroomshoop (voor de vijfde maal). die allerlei gebeurtenissen in Het verlof met elkaar verbindt. Gebeurtenissen die zonder dit onderzoek naar de reden van Onno's zelfmoord er met de ha ren bijgesleept zouden lijken, zijn nu funktioneel. Doordat Daan deze zelfmoord zonder hulp van anderen wil oplossen, worden de misverstanden gro ter. Het is weinig zinvol de ge beurtenissen in de roman op de voet te volgen. Dat zou neerko men op het navertellen van een speurdersroman. Boeiender is het te constateren hoe de hoofd persoon beïnvloed blijkt te zijn door de m'litaire dienrt. Hij wordt tijdens zijn leven in vrij heid voortdurend aan gebeurte nissen en mensen uit die dienst tijd herinnerd. Het duidelijkst blijkt dit halverwege de roman, waar Bernlef Daan Hoogland enige tijd laat voor wat hij is en drie „verhalen van de bui tenlander" invoegt. Elk van de ze drie verhalen gaat over een militair die gek wordt door het militaire bedrijf. Het zijn korte, afgeronde gehelen, die sterker dan Daans eigen herinneringen de situatie van Daan benadruk ken. Na dit intermezzo gaat het verhaal van Daan Hoogland verder, maar even later wordt het citaat van Borges nog eens voluit neergezet. Daar, op blad zij 97, begint een nieuwe fase in Daans onderzoek. Hij komt in een landhuis terecht waar een sektarische groep proefpersonen voorbereidt op de onsterfelijk heid. Theorieën overheen boven wereld en een onderwereld die eikaars spiegelbeeld zouden zijn, vormen het uitgangspunt van deze sekte. Het is in deze fase van de roman dat Bernlefs draden alle kanten uitgaan: Daan denkt bij deze sekte het geheim van On no's zelfmoord te zullen ontdek ken; de speurdersroman wordt dus voortgezet. Tegelijkertijd geeft Bemlef hier een allegori sche voorstelling van de militai re dienst: er zijn rangen, er zijn werk roosters met vreemde tijdsindelingen en onderdelen waarvan Daan de zin ontgaat, er zijn allerlei regels die duister blijven, maar wel nageleefd moeten worden. Maar behalve een speurders roman en een satirische allego rie op de militaire dienst levert Bemlef in dit gedeelte ook nog sektarische ideeën die veel pa rallellen vertonen met de ideeën die in voorplaat en motto van Het verlof naar voren komen. De leer van boven- en onder wereld die eikaars spiegelbeeld zijn, correspondeert met de ge dachte dat iemands dromen op den duur een afspiegeling zijn van zijn leven. De enige ontsnappingsweg die Daan bij deze sekte heeft, loopt via zijn gedachten en dromen. Lange tijd zijn die bij zijn vriendin. maar uiteindelijk blijkt hij niet meer in staat nog aan iets anders te denken en van iets anders te dromen dan van de eisen die de sekte aan hem stelt. Hij blijkt tenslotte totaal misvormd door deze eisen, die hij nooit zelf zou be- J. Bernlef denken, die hij evenmin zelf zou kiezen, maar die toch niet kan ontlopen. In sterke mate is Daan Ho land het prototype van de m je w die zichzelf probeert te o iogsï vluchten, maar toch altijd w e aan zichzelf gelijk is. En da één van de redenen om verlof een boeiende roman vinden. J. Bernlef. Het verlof. illenc Querido. Amsterdam, blz. Prijs 13,90. ag l de d, al Hlipistaar oper "Vrede met alle geweld" van felle godsdiensttwisten in een rokende stad de macht van het geld en sluw beraamde listen. Vrede voor 'n hongerend volk en stervende kinderen op de vlucht in een kamp we kijken toe en eten ons vol - kunnen wij dat niet verhinder?! ancle: Vrede met een 'Vredesweek' bij sex en drugs en misdaad we dansen op 't puin bij zang en muziek en weten dat het hier misgaat. "Vrede met alle geweld" waar zullen we beginnen? leder voor zich tot de naaste mét God dan zal de vrede door de liefde overwinnen! ;en 1 al ester :hrij' iid t in d( (tag1 Daan nier gre 'nut n toi •iT.e sen. s-Kte ogeli; is de N. W. Ande<«tn Van Brakel gezellige dag op het feest van oma en opa. Hoe was het vandaag, fijn qezongen? Corry en Leo van Win gerden jullie zijn trouw In het schrijven hoor. Leuk dat de prijzen in de smaak vielen. Dat was zeker wel prachtig op die molen. Leo. Moet je woensdao nog diploma zwemmen Corry? 'n Prettiqe dag donderdagl Gera den Hartoq jouw vakan tie was ook plezierig hè. Jazeker heb ik je kaart ontvangen, nog har telijk dank. Liesbeth van Berkel Ie cijfer zal wel niet zo hooa zijn geworden, denk ik. Was het moei lijk? Wat jammer van je Jurk, je moeder vond het vast ook erg spijtig. Ada v. Breugel jouw brief is van de vorige week. Wat een fees ten op de 29ste. Als jij nu maar met in het qedranq komt. Trudy Weygertse je moet je brief eerder posten, Trudy. Hii komt steeds te laat en dan kom je zo achteraan hè. Woont |e oma in een mooi huls? Vind je aardri|kskunde een orettiq vak? Meisles en longens, hier laat ik- het bij. Tot de volgene keer. Dag allemaal! Groeten van Tante Chris. Smidje Verholen en de veedieven van Texas jvei idde nili Een euw :bli. 160: Even keek Andy Malone smidje Verholen aan, doch toen ontstak er een laaiende vlam van woede in zijn ogen. Hij begon met enkele bloemrijke beschrijvingen van de smid ten beste te geven, doch fatsoenlijkheidshalve kunnen we die hier niet her halen. Doch de rest liet aan duidelijkheid niets te wensen over, want hij eindigde zijn boeiende relaas met de woorden: „Zo! En hier heb jij dan die schop onder je zitvlak, die je al veel eerder had moeten hebben! Stuk os! Pak je koffers en verdwijn! Alles in de war schoppen hè, en dan ook nog krankzinnige verhalen over voorvaders in bergen en stokoude Indianen! Maak dat je wegkomt! Je bent ontslagen!" Gelukkig begreep de smid wel, dat de goede Andy een beetje over zijn toeren heen was! Daarom ging hij naar de ranch om Billie de Licker te zoeken. Die zou hem wel beter begrijpenEilaas, nergens was Billie de Licker te bekennen. Alleen Sambo was te vinden en die was be zig de messen te slijpen. „Dag, Sambo", zei de smid vriendelijk. „Heb jij Billie de Licker misschien ergens gezien?" „O ja, baassie", antwoordde Sambo. „Ikke heeft Billie en Slim en Doe- glas goed gezien. Zij klimden op hun paardbeest en renden heel veel snel weg. Maar zij hadden vreselijke bangzorg. En zij zijn nog steeds niet teruggekomd!" „Wel potjandoppie!" zei de smid. „Net nou ik ze zo dringend nodig heb, zijn ze weg. Misschien zijn ze naar Cowtown toe. Ik zal ze daar gaan zoeken." En kijk, daar ging de smid alwéér op pad; Hij zette er stevig de sokken in en rende bijna even hard als het autootje, dat in de verte kwam aanrijden, en dat we ons misschien nog wel herinneren NEDERLAND 1 AVRO 19.05 uur De Mary Tyler Moore Show 19.30 uur Poets, de avonturen van een verborgen camera 20.21 uur Drieluik-extra 21.10 uur Qfi Versierders, tv-serle 22.00 uur Spd^panorama 22.25 uur Last night of the Proms (kleur) NEDERLAND II EO en KRO 19.05 uur Jan Zwart herdenking 19.25 uur fJader bekeken 20.21 uur Stadspark, volksstuk HILVERSUM I KRO 19.00 uur Musicerende dilettanten 19.30 uur Troubadour, luisterliedjes 20.00 uur Verzoekplatenprogramma 22.00 uur Happy Days 22.40 uur Muzikaal sportprogramma HILVERSUM II VARA 19.30 uur Last Prom 1971, BBC Symfonie-orkest 20.45 uur Chantant 111, cabaretliedjes 21.05 uur Last Prom 1971, (vervolg) 22.00 uur VARA-Dan8orkest 23.15 uur Licht platenprogramma radio vanavond Hilversum I 482 m. 18.30 Nieuws. 11.41 Actualitei ten. 19.00 (S) Musicerende di lettanten: koorzang. 19.30 Luis terliedjes. 20 00 Verzoekplaten- programma. 22.00 <S) Happy days. 22.25 Avondgebed. 22.30 Nieuws. 22.40 (S) Muzikaal Sportprogramma met kom- mentaren en reportages. 23.55-24.00 Nieuws. Hilversum II 298 n». 18.00 Nieuws. 18.11 Actualitei ten. 18.20 Uitzending van de Boerenpartij. 18.30 (S) Twee bij twee. cabaretprogramma. 18.55 Klanksierkunst: vinding rijke bewerkingen van lichte muziek. 19.25 Nieuws 19.30 Last Prom 1971: BBC Symfonie Orkest. BBC Choral Society en solisten. (20.45-21.06 Chan tant Ill-cabaretlledjes). 22.00 (S) VARA-Dansorkest met di verse solisten. 22.30 Nieuws. 22.40 Mededelingen. 22.45 Drie ster: actueel programma. 23.15 (S) Licht platenprogramma 23.55-24.00 Nieuws. Hilversum III 240 m. NCRV: 18 00 Flratoon. TROS: 20.00-22.00 Flrato-Show (20.00 en 21.00 Nieuws). TELEVISIE VANAVOND Nederland I. NOS 18 45 «O Pip en Zip. STER 18.50 (K) Reclame. NOS 18.55 (K) Journaal STER 19 00 <K) Reclame. AVRO <K) De Mary Tyler Moore Show. 19.30 Poets de avonturen van een verborgen camera. STER 19.55 (K) Reclame^ NOS 20 00 (K) Journaal. STER 20.15 (K) Re clame. AVRO 20.21 (K) Drie luik - extra. 21.10 <K> De Ver sierders, TV-serle. 22.00 (K) AVRO's Sportpanorama. NOS 22.50-22.55 (K> Journaal. Nederland II. NOS 18 45 (K) Pip en Zip. STER 18.50 (K) Reclame NOS 18.55 (K) Journaal. STER 19.00 (K) Reclame. EO 19.05 (K) Jan Zwart herdenking, programma ter herinnering aan deze kerk organist. 19.25 Nader bekeken. 19.50 Tenslotte. STER 19.55 (K) Reclame. NOS 20.00 (K) Jour naal STER 20.15 (K) Reclame. KRO 20.21 Stadspark, een volksstuk van Hans Schubert 21.45 Brandpunt. 22.15 Epiloog. NOS 22.00-22.25 (K) Journaal. België-Nederlands. 18.00 (K) Fabeltjeskrant. 18.05 (K) Disneyland (1). 18.55 Toe ristische quiz. 19.05 Natuurma- gazlne. 19.35 Hier spreekt men Nederlands en Zoeklicht, cul tureel nieuws. 19.43 Mededelin gen. 19.45 Nieuws. 20.10 (K) Broeder, o broeder (1). 20.35 Korreltje zout. amusements programma. 21.20 Echo. 21.50 (K) De dief van Washington. 22.40 Nieuws. RADIO MORGEN ZONDAG 19 SEPT. Hilversum I. 402 m. KRO: 8.00 Nieuws; 8J0 Het levende woord: 8.15 (S) Badlnerle: klassieke muziek (gr.); 9.00 Nieuws en waterstanden; 9.15 (S) Laudate (gr.); 10.00 Eucha ristieviering: 11.00 Nieuws; 11.02 <S> Internationaal Voca listen Concours van 's-Herto- genbosch: Slotconcert; 11.55 Mededelingen: NCRV: 12.00 (S) Kerkorgelconcert (opn.); 12 40 Tussenbeide: actuele kroniek; 13 00 Nieuws; 13.10 (S) Klassie ke kamermuziek (opn.); 13.55 Programma met hedendaagse Roemeense poëzie; NOS: 14.15 (S) Nederlands Kamerorkest en solist (opn); (In de pauze: plm. 14.53-15.20 Adempauze); 16.15 Pollfonie ln de Middel- PROGRAMMA'S eeuwen en Renaissance: CVK: 17.00 Samenkomst van het Le ger des Hells; 18 00 Vrede met alle geweld, klankbeeld: IK- OR: 18.30 Het Geladen Schip; 18.58 Wilde Ganzen; NCRV: 19.00 Nieuws; 19.07 Gewijde muziek (gr); 19 35 Geweldloze weerbaarheid, lezing; 19.50 (S) Londens Symfonie Orkest (gr.); KRO: 20.30 (S) Uit de lucht gegrepen: een program ma waarvan u muzikaal wij zer kunt worden: 22.00 Kruis punt: magazine; 22.25 Over weging; 22 30 Nieuws; 22.40 De zingende kerk: 23.00 verzoek- programma (gr); 23.56-24.00 Nieuws. Hilversum II. 298 m. VARA: 8.00 Nieuws; 8.10 voor het platteland; Aansluitend: Post- duivenberichten8.17 Weer of geen weer: (Om 9.00 Sportme- dedellngen»; 9.45 Humanistisch Verbond: Amnesty Internatio nal; IKOR: 10.00 Korte studio- dienst; Plm. 10.32 Discussiepro gramma; AVRO: 12.00 (S) Bon te muzikale show; 13 00 Nieuws: 13.10 De toestand in de wereld, lezing; 13.19 Radio journaal; 13.36 Het ABC van een voorzitter. klankbeeld; 14 00 Country and Western Music: NOS: 14.30 voor bui tenlandse werknemers: VARA: 17.00 (S) Latijns-Amerikaanse muzlekshow; 17.56 Mededelin gen: 18.00 Nieuws; 18.15 En nu de moraal van dit lied. caba retprogramma; NOS: 18.50 Vier mensen op zoek naar een me ning. discussieprogramma; VPRO: 10.30 Nieuws: 19.35 Ra dio Blazers Ensemble; 20 00 Vrede met alle geweld, klank beeld. AVRO: 20.30 (S) Ver zoekplatenprogramma; 22.30 Nieuws; 22.40 Mededelingen; 22.45 Radiojournaal; 22.55 (S) Late platen; 23.55-24.00 Nieuws Hilversum III. 240 m. avro: 9.00 Nieuws: 9.02 Licht platen programma: 10.00 Nieuws; 10 02 Juist op zondag; 11.00 Nieuws; 11.02 Muziek Mozaïek; VARA: 12.00 Nieuws; 12.02 Verzoekpla ten; 13.00 Nieuws: 13.02 nar: Nederlandse Artiesten Revue; NOS: 14.00 Nieuws; 14.02-18 00 Sport en muziek; (15.<Xl 16.00 en 17.00 Nieuws). TELEVISIE MORGEN ZONDAG 19 SEPT. Ned. I: NOS: 15.15 Jour naal: 15.17 Weekjoumaal - met titels voor slechthorenden; 15.37 Verkeersinformatie; 15.40 (K) Egberts sleepless night, te kenfilm; 15.50 (K) Avontuur ln Regentooogland, tv-serle voor de Jeugd; 16.15 Finale van de Europese kampioenschappen basketball voor heren te Es sen; 18.55 Toto-uitslagen; ik- OR/CVK: 17 00-18.00 Oecumeni sche kerkdienst ln de Dom kerk te Utrecht; TELEAC: 18.30-18.50 EHBO - les 2: NOS: 18.55 (K) Pip en Zip; IKOR- /CVK: 19.00 (K) Vrede ls meer dan een droom...: film opge dragen aan 250 000 Palestijnse vluchtelingenkinderen op UNR WA/UNEScO scholen; NCRV: 19.30 (K) Op safari door Ethiopië, fllmre porta ge; NOS: 20.20 (K) Joumaal; NCRV: 20.25 De Messias, orato rium van Hanael; NOS: 23 20-23.26 (K) Journaal. Nederland II. NOS: 18 55 (K) Pip en Zip: 19 00 <K) Journaal; 19.05 (Florls. tv-serle voor de jeugd; 19.36 (K) Studio Sport I: 20.25 (K) Op lokatle ln... Te xel; 21.25 (K) Studio Sport II; 21.50 (K) In vogelvlucht... En geland. fllmreportage; 22.40-22.46 (K) Journaal. België-Nederlands. u.00-11.45 Eucharistieviering; 14.30 (K) Internationaal landbouwmaga- zlne; 15.00 (K) De zoon van de Sahara, Jeugdserie (6); 15.15 Gevarieerd zondagmiddagpro gramma; 17.15 (K) Taptoe van Edinburgh, reportage van het eerste deel; 18.15 (K) Fabeltjes krant; 18.20 Sport; 13.50 Te- nuto de pianist Naum Sluszny 19.20 Lachen met Laurel en Hardy: 19.45 Nieuws: 20 00 Sport; 20.15 (K) De speelvogels, tv-feullieton; 21.05 (K) De stem van het water, documentaire film over Nederland; 22.35 Nieuws; 22.40 Sport. RADIO MAANDAG HILVERSUM I. 402 m KRO: 7.00 Nieuws. 711 Het levende woord. 7.16 (S) Badlnerle: klas sieke- en seml-klassleke mu ziek (gr). (7.30 Nieuws; 7.32-7.40 Actualiteiten; 8.00-8.10 Nieuws). 8.25 Overweging. 8.30 Nieuws 8.32 Voor de hulsvrouw. (9.00-9.10) Gymnastiek voor de vrouw). 10.00 (S) Muziek op maandagmorgen: klassieke muziek (gr). NOS: 10.15 De ko mende week ln het Nederland se muziekleven. KRO: 11.00 Nieuws. 11.09 Voor de zieken. 11.30 Bejaardenprogramma. 11.55 Mededelingen. NCRV: 12 00 Los-vast: gevarieerd pro gramma. (12.21 Voor boer en tuinder; 12.26 Mededelingen tb.v. land-en tuinbouw; 12.30 Nieuws; 12.41 Hier en nu. 12.58 Rebus. 14.05 Schoolradio. 14 JO (S) Planore cital (opn). 15.00 Hervormde mlddagdienst. NOS: 15.30 Zoeklicht op Nederland. Re portages en commentatoren. (10.00-16.02 Nieuws). NCRV 17.30 NCRV en bloc (17.20-17.30 Overheidsvoorlichting; 18.19 - 18.29 Uitzending van de VVD) HILVERSUM II. 298 m. VA RA: 7.00 Nieuws en ochtend gymnastiek. 7.20 (S) Lichte grammofoonmuziek en repor tages. (7.33-7.38 Van de voorpa gina VPRO: 7.54 Deze dag. VARA: 8.00 Nieuws. 8.11 Actua liteiten. 8.22 (S) Spitsuur Am sterdam (verv.) 9.10 (S) Ver zoekplatenprogramma voor de hulsvrouw. (9.35-9.40 Waterstan den.) 10.00 (S) Voor de huis vrouw. NOS: 11.00 Nieuws. 11.03 (S) Repertoriumklassie ke koor- en orkestmuziek (opn.). VPRO: 1215 VPRO- Maandag: klassieke en moder ne muziek met tussen 12.15 en 13.00 uur ANP-nieuws en Infor matie over muziek. 14.30 Schoolradio. NOS: 14.50 Discus sie over de leerplicht - verlen ging of niet en hoe? 15.20 <S) Licht muziekprogramma. AV RO: 16.00 Nieuws. 16.03 Mlka- doo: klndermagazln. 17 00 (S) O: jeugdprogramma. 17 40 Overheidsvoorlichting. 17.55 Mededelingen. HILVERSUM III. 240 m. NCRV: 9.00 Nieuws. 9.03 Pop station (10.00 Nieuws) Tros: 11.00 Nieuws 11.03 Suzle Cream Cheese. 12.00 Nieuws. 12 03 Top-poppers KRO: 13.00 Nieuws. 13.03-18 00 Pop-mixtu re. (elk heel uur nieuws.) TELEVISIE MAANDAG NEDERLAND I NOSINOT: 10.45-12.00 Schoolte levisie. NEDERLAND I 17.00 i Domkerk Oecumenische kerkdienst uit Utrecht 19.00 uur Vrede is meer dan een droom, film over vlucl> telingenkinderen 19.30 uur Op Safari door Ethiopië, fiimreportage 20.25 uur De Messias, oratorium van Hëndel NEDERLAND II 19.05 uur Florls 19 35 en 21.25 uur Studio Sport 20.25 uur Op lokatle in.Texel 21.50 uur In vogelvluchtEngeland, fiimreportage HILVERSUM I NCRV en KRO 17.00 uur (CJ/K) Samenkomst van het Leger des Helle Groningen 19.07 uur Gewijde muziek 19.35 uur Geweldloze weerbaarheid, zondagavondlezing 19.50 uur Loadens Symfonie Orkest 20.30 uur Uit de lucht gegrepen 22.00 uur Kruispunt, magazine 23.00 uur Klassiek verzoekpepgramma HILVERSUM II VPRO en AVRO 19.35 uur Radio Blazers Ensemble 20 00 uur Vredel Met alle geweld?, klankbeeld 20.30 uur Klassiek verzoekplatenprogramma 22.55 uur Late platen

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1971 | | pagina 14