schaak BOTANISCHE ROZEN ZIJN POPULAIR kontuur irt TLiiq nonl Waarom niet wat meer respect voor elkaar dialoog ZATERDAG 18 SEPTEMBER 1971 Nee, ze hebben niet de enorme dubbele bloemen van de gekweek te theehybriden, voor velen de ver persoonlijking van de echte roos. Ze zouden tegenwoordig dan ook niet zo populair zijn als ze met hun betrekkelijk kleine enkele of half gevulde bloemen niet zo'n verruk kelijke geur verspreidden. Goed, ze bloeien meestal slechts één keer op een enkele uitzondering na, maar ze vieren meestal afscheid van de zomer met een weelde van rozebottels. Niet alleen dat deze nog aan de struiken hangen als het blad is gevallen, maar ze leveren ons de gezonde veel vitamine C bevattende rozebotteljam op. En wie zal niet genieten van zo'n takje vurige bottels in een kruikje? Ze zijn bovendien veelzijdig, die botanische rozen. Verschillende soorten zijn ideaal als haagplant, zowel voor lage als hoge hagen. Andere lenen zich door hun be vallige groeiwijze en mooi gevormd blad als alleenstaande plant of tus sen een groep tulnheesters. Ten slotte zijn deze rozen weinig vat baar voor ziekten en hebben prac- tisch geen onderhoud nodig. Tenzij we er een geschoren haagje van willen maken. In 't laatste geval blijven we natuurlijk van veel bloe men en bottels verstoken. Maar wel kunnen we genieten van de fraaie herfstkleuren voor ze hun blad verliezen. Het is nu de tijd van de rozebot tels en daarom interesseert U op "t ogenblik meer de vrucht dan de bloem Wij zeggen nu wel „vrucht", maar een rozebottel is een „schijnvrucht", die ontstaan'Is door het opzwellen van de bloem bodem na de bloei. De vorm kan variëren van rond, ovaal, tot appel en flesvormlg. De kleur is meestal oranje of rood in diverse nuances, maar ook wel eens zwart (Rosa pimpi' ellifolia). De -ozebotiels van alle soorten zijn eetbaar, maar niet in rauwe toestand. De mooiste bottels geven Rosa moyesii, Rosa nitida, Rosa multlflora „Japonica", Rosa sinen sis „Pteracantha (varenachtig blad), Rosa canna (hondsroos). Ro sa rubiginosa (egelantier, sweet- brair), appelgeur van- het blad. Ro sa rugosa (Japanse bottelroos). Bijzonder rijk bloeiende en geu- Rijk beladen met witte bloemen en gevolgd door een overvloed van kleine rode bottels is de Rosa multiflora 'Japonica'. Correspondentie en oplossingen aan de heer H. J. J. Slavekoorde, Goudreinetstraat 125, Den Haag Kenmerken opsporen Tot de aardigste maar ook de moeilijkste opgaven die men de amateurschaker kan voortzet ten, behoren die waarin hem wordt gevraagd de wederzijdse kansen te evalueren en daarop zijn plannen b bouwen. Dat zulke opgaven moei lijk zijn zal leder willen aannemen Maar ook de aardigste? Tóch wel, want de beloning het vinden van de correcte oplossing geeft in zulke gevallen een veel grotere voldoening dan wanneer men er in slaagt (bijvoorbeeld) een mat in vier zetten te vinden of een ge dwongen winstgang van andere aard op te sporen. Tot het taxeren van de eigen stelling en die van de tegenstan der behoort ook het opsporen van de mogelijkheden om een combina tie uit te voeren. Niet zelden ligt er iets in een stelling verborgen dat op een combinatie lijkt maar het net niet is. Men ziet dan de kiem van een combinatie, doch moet cr aan werken en schaven, net zo lang totdat de combinatie rijp is om te worden uitgevoerd. In de afgelopen maanden heo- ben wij U een grote verscheiden heid van combinaties voorgezet Indien U er wat van hebt opgesto ken, kunt U daarvan nu profijt trek ken. Dit geldt dan vooral de op gaven 1 en 3. Wit aan zet maakte gebruik van dat de zwarte damevleugel onontwikkeld ia en won met een aardige combinatie. Hoe? Correspondentie aan de heer A. J. Ivens, Frankentlag 69, Den Haag. Sijbrands Sijbrands is hard op weg zijn vierde Europese titel in de wacht te slepen. Hij staat twee punten voor op de wereldkampioen en heeft o.m. de oud-wereldkampioen Tsiegolev verslagen in een partü van zes uur spelen. Een prestatie die niet hoqq oenoeg kan worden aanqeslagen. Vooral indien men bedenkt dat hleerst 21 jaar Is. Het spreekt vanzelf dan zijn par tijen ieders aandacht trekken. Heeft Iemand eens succes tegen hem gehad, wanneer en onder wel ke omstandigheden ook. dan blijft dat een biizondere prestatie. Zo zien wij ook de inzending van een onzer Rotterdamse lezers, die in 1964 Sijbrands was toen pas veertien jaar en damde nog maar kort succes had in de strijd om M. Pol het sneldamkampioenschap van ons land. Zie hier het fragment: (1) Zwart: 1, 3, 4, 6, 7. 9, 11, 13, 14, 15, 18, 19. 24. 25. Wit: 16. 28. 33/40, 42. 43. 45, 50. Het jonge talent had zojuist foutief 41-37 ge speeld. Zwart dwonq nu de winst af door 18-23; 38-32 a b 23-29; 34x23, 14-20; 23x14, 24-30; 35x24, 20x47; 14-10, 7-12; 16x18, 13x35; 10-5, 47-24; 5-28, 24-8. a: op 37-32 23-29 34x23 7-12 16x18 13x22 28x17 19x48. b: op 37-31 23x32 38x27 25-30 34x25 14-20 25x23 24-30 35x24 13-19 23x14 9x47. (2) Zwart. 9. 15. dam 48. Wit: 22. 24. 36, dam 12. Uit een recent oefenduel tussen Constant en (3) Zwart: 11. 12. 27. Wit: 29. 33/38, 27-31; 36x27 20-25; 37-32 25x34; 41-37 12-18; 31-26 24-30; 26-21 39-44; 27-22 16x7 23-28) 34-40; 21-17 45-50; 17x6 44-49; 22-17 49x16; 7x1 23-2811; 46-41 28- rende soorten willen we u zeker niet onthouden, o.a. Rosa lutea (geel), Rosa hybrida „nevada" (iicht roze, donkere meeldraden). Rosa spinosissima „Fruhlingsgold" (geel), Rosa rubrifoiia (purperrood blad en takken, vfoletroze bloe men). Rozenhagen zijn spoedig ondoor dringbaar, wat zijn voordelen kan hebben. Voor lage haagjes leent zich Rosa nitida, 75 cm hoog. Rosa rubiginosa en Rosa rugosa worden 1.15 - 1.50 m hoog evenals Rosa virginiana. De plantafstand van al deze soorten is 30 - 50 cm. Vanaf eind oktober tot half april bij vorst en sneeuwvrij weer kan geplant worden. Hebt u ze voor een spe ciaal doel nodig, ga dan dezer da gen eens praten mét een speciale rozenkweker of goed gesorteerde boomkweker. A. C. MULLER-IDZERDA RDG. Hier ginq het: 48-43; 12-26 9-14; 26-12 39-25; 12-1 14-20; 1-29 25-48. Hier verzuimde zwart de kans van zijn leven door 25-30 en 20-24 na te laten. 22-18 48-26?? 18-13 20-25; 29-47 26-12; 36-31 12-26; 13-8 26x20; 8-3. Een curieu ze slotstelling. Nog een merkwaardig slot ont stond In een deze maand gespeel de partij In HCDV te Den Haag. Hieronder de oplossingen van opgaven uit de rubriek van 11 september (t) TECHMANN NN. Wit won ala volgt 1. Txh6ll Pxh6 2. Dg5 PF7 (Hoe moet het nu verder?) 3. DdStl (fantastisch) 3. Pxd8 4. h6l (Zwart kan nu nog Lc4 slaan en heeft dan dame, toren en drie lichte stukken meer en Is niettemin verloren, bijvoorbeeld 4. bxe4 5. h7t Kxh7 6. g8Dt Kh6 7. Dh8 mat, of 5. Kf7 6. g8Dt Ke7 7. h8D en wint. (2) LöWENFISCH - ROSENTHAL. Oplos sing 1. d5l en zwart gaf het op, omdat hij zag dat hij mat In drie niet meer kan verhinderen. Bijvoorbeeld 1. Dxd5 2. DI6I Kg8 3. Dxf7t Kh8 4. Df8 mat. Of. 1. f5 2. Tg3t Kf7 3. Dg8t Ke7 4. Tg7 mat. Of 1. Kh6 2. Df6t Kh5 3. Th3t Kg4 4. Th4 mat. Of tenslotte 1. h5 2. Tg3t Kh7 3. Dg8t Kh6 4. Dh8 mat. (3) NOVARA - SaMISCH. Zwart won al dus: 1. Tdlt 2. Kh2 Teel 3.Lf4 (De enige zet tegen het op hl dreigende mat) 3. Thlt 4. Kg3 Th3fl 5. gxh3 Tglt 6.Kh2 Thlt 7. Kg3 Txh3 mat. 15, 17/20, 24, 41. 46. 34-30 29x20 15x24; 18-23; 37-31 35x22 17x39; (21-16 44-49 32-27 ;40-45 50-45; 27-21 17-12 16-71! 32. Redwing De gelijknamige debuut-elpee van de fonkelnieuwe (in platen- land tenminste) formatie Redwing (Fantasy UAS-29188), blijkt een zeer frisse, opmerkelijke kruising tussen onvervalste rock en een vleugje country (vooral in de vocalen). De muziek heeft iets van Creedence(rock), Moby Gra- pe (twee sologitaren in opperbes te verstandhouding) en The Band (doorleefde solo-vocalen uit di verse kelen), maar is oneindig veel meer dan een optelsommetje van deze elementen, die slechts werden aangehaald om enigszins een indruk te geven van wat er nou zo ongeveer te horen valt. Redwing heeft in de zeven jaren van haar bestaan een zeer pei soonlijke en voor de luisteraar uiterst plezierige stamppot ge brouwen uit de oer-ingrediënten van de popmuziek. Ga zelf maar eens luisteren. Mark Ellington De Brit Marc Ellington is onbe kend, maar kennelijk goed ge noeg om voor zijn elpee Rains/ Reins of changes (Philips 6303 022) assistentie te verkrijgen van drie Burrito Brothers (Sneaky Pe te, Chris Hillman, Rick Roberts) en het neusje van de Engelse elektrieke folk-zalm: Fairports Dave Mattacks en Dave Pegg. Richard Thompson (net weg uit de Fairport) en de ex-Fotherin- gay-muzikanten Sandy Denny, Trevor Lucas, Gerry Conway en Pat Donaldson. Ian Matthews en zijn voormalige steelgltarist Gor don Huntley completeren de was lijst vof talent. Mét zoveel beroemdheden in de studio zit je natuurlijk gekloft, zou je zeggen, maar dat, dat niet altijd een interessante plaat hoeft op te leveren, heeft inmiddels reeds menig solo-project bewe zen. Misschien is Ellington een ge waarschuwd man geweest, die voor twee telt, maar in leder ge val heeft hij alle beroemde jon gens goed in de hand gehouden (zelf producen en arrangeren) daarbij stevig geruggesteund door over het algemeen vrij sterk eigen songmateriaal. De Instru mentale pracht is hier duidelijk ondergeschikt gehouden aan het (folksy) songwerk in plaats van andersom, zoals meestal bij dit soort projecten. Al met al derhal ve een uitstekende plaat In het groene genre, die slechts ont sierd wordt door de als grap be doelde roek-uitsmijter Blue Sue de Shoes. Spencer Davis It's been so long (United Ar tists UAS 29177) is het nieuwe werkstuk van „good old" Spen cer Davis, die ooit het genie Ste ve Winwood onder zijn hoede had. Rythm-and-blues was des tijds vaste prik, maar op deze elpee houdt Spencer het na een vrij onduidelijke overgangsperio de meer op een melancholiek soort akoestische muziek, daarbij zeer adekwaat gesteund door Pe ter Jameson en een trio studio muzikanten waaronder pianist Larry Knechtel en jazz-gitarist Barney Kessel. Het gaat hier om vriendelijke gitaarmuziek voor de kleine uurtjes, die weinig meer pretenties heeft dan een relaxte sfeer te creëren, hetgeen prima lukt. Eén dochter van mevrouw G. de K. te Schiedam is met een Italiaan getrouwd, beiden zijn katholiek. Zij, intelligent meisje, woont na haar huwelijk al enige Jaren in Turkije. „Zij heeft zich volkomen bij hém aangepast en daardoor is het een goed huwe lijk, de godsdienst speelt in dit geval geen rol. Ze spreekt vloeiend Italiaans en kookt een Italiaanse pot. Ze is in haar doen en laten „ver-ltallaanst". Weliswaar heeft ze pogingen ge daan om haar man een beetje Nederlands te leren, maar die strandden. Hij deed nauwelijks zijn best, en zij begon te lachen tijdens haar cursus Nederlands. Hij spreekt wel Engels. In het begin van haar huwelijk heeft ze wel moeite gehad, nu gaat alles goed. Ze gaan zich bin nenkort in Italië vestigen. Mijn andere dochter trouwde met een Hervormde jongeman. De éne week gaan ze naar de Her vormde, de andere week naar de Rooms-Katholieke kerk. Dat levert voor hen beiden geen moeilijkheden op." Mevrouw J. Lankester-van de Kruk in Den Haag Is gerefor meerd. „Voor mij blijft het een raadsel, waarom moet dit toch zo: twee geloven op één kus sen enz. Gereformeerd, protes tant of katholiek. God is ons aller Vader en Christus onze Verlosser, waarom toch die scheiding, waarom niet meer respect voor elkaar als men toch echt gelovige is? Mijn moeder hoor ik nog zeggen: ik heb liever een goede katholiek dan een slechte gereformeerde om mee te praten. Wat doet men met de blijde boodschap dat Christus onzer verlosser is? Hierop moet men regelrecht antwoord kunnen geven en dan: ophouden met dat gekrakeel. Ouders hebben hierin een enor me taak. Hoe vervullen ze die?" Marjorie van Laar in Lisse beleefde toen ze zeventien was haar eerste liefde. „Het was een Indonesische, bruine jon gen met zwart haar. Ik heb hem niet gekregen, maar als dat wel zo was geweest zou ik niet we ten waarom het een bezwaar zou zijn met hem te trouwen. Als de liefde echt is tussen een blank meisje en een gekleurde jongen dan heeft niemand het recht hen te verbieden om te trouwen. Als er moeilijkheden zijn moet je die samen overwin nen, zoals je die ook moet overwinnen in een „blank" huwe lijk. Het is vaak gewoon discri minatie die ouders hun dochter doet verbieden met een bruine jongen om te gaan Discrimina tie vind ik dom, onchristelijk en kortzichtig. Bruine mensen zijn mensen zoals u en ik, met hun liefde, vreugde en verdriet, al leen hun huid is anders „Wat kunnen mensen die zelf geen ervaring hebben toch vreemd reageren!", vindt me vrouw Bastemeijer in Vlaardin- gen, die „Dialoog", van 28 aug. las In afwachting van de thuis komsten haar man: „Hij gere formeerd, ik katholiek, maar wat zegt dat als je van elkaar houdt en met de liefde voor elkaar ontdekt dat je tot dezelf de God bidt? Want zo is het toch. Door veel te praten voor het huwelijk en ook met veel tegenstand van buiten, waren we het er over eens naar één kerk te gaan, welke dat doet er niet toe. Ons geloof is er niet anders door en God ook niet. De kerk is er om met elkaar te bidden en zo nader te komen tot God, en om de medemens te eerbiedigen en lief te heb ben. leder moet zich na dit aardse leven verantwoorden bij God, dus laten de mensen er toch niet over zeuren. Daar slaapt de duivel tussen? Daar krijgt hij bij ons de kans niet voor, we liggen té dicht bij el kaar." „Er wordt tegenwoordig veel over eenzaamheid gesproken. Dat gemakkelijke van nu, ge mengde huwelijken en alles wat het met zich brengt, maakt dat niet dat men zich eenzaam gaat voelen?", vraagt mejuffrouw Beekman in Vlaardingen zich af. „Wel het samen zijn, maar niet het samen-gaan. Ik ken iemacid die alleen de doopvra- gen moest beantwoorden en al leen naar het avondmaal ging, en dat heeft haar zeer zwaar gewogen." De heer D. S. te Rotterdam: „Een meisje dat ik goed ken en dat kerkelijk NH was, werd ver liefd op een RK jongeman. Om dat ze de Jongen met alle ge weld wilde hebben, tekende ze bij haar huwelijk dat ze haar kinderen RK zou opvoeden. De kinderen werden later door haar man's familie uit huis ge haald om elders RK te worden opgevoed. Haar man begon haar te negeren omdat hij vol gens de RK kerk in overspel leefde doordat ze niet kerkelijk waren overgetrouwd. Toen de meisjes meerderjarig werden en de hele geschiedenis vernamen, besloten ze het eens anders te doen. Ze kwamen met protes tantse jongens thuis, toen was ze voor de tweede maal haar kinderen kwijt, niet In hét vlees, maar in het geloof natuurlijk. Dat alles omdat ze geen waar de gehecht had aan haar eigen geloofsovertuiging." „Waarom zoveel richtingen voor één en dezelfde God?", stelt een lezeres uit Rijswijk tegenover alle reacties .van „Dialoog". „Vaak is het kerke lijk huwelijk een soort show, trouwen in de kerk, verder niets totdat baby komt dopen in de kerk en als opa of oma dood gaat moet dominee op ko men dravenl En op het formu lier van de volkstellen zetten ze NH of Ger., want „zonder" dat staat zo heldensl Misschien lo pen er nog wel van die heidenen rond die de dominee niet voor aap zetten, en iedere avond een gesprek met God hou den voor ze gaan slapen. Het is het superioriteitsgevoel van de éne mens tegenover de andere dat zowel in geloofszaken als in rassenverschillen deze wereld zo grondig verpest en mensen van elkaar verwijdert!" MARY STEWAR1 51 Tot dusver, dacht ik', terwijl ik het tempo op een 1 ge vijfenzeventig hield tussen de flikkerende lanen platanen, tot dusver waren we ongeveer quitte. En j laatste bofje was aan mijn kant geweest. Ik begon, me dunkt voor de eerste keer, in ernst te loven dat het me zou gelukken te ontkomen, er gen. verdwijnen waar Richard Byron me niet kon vinden, met Louise vandoor te gaan totdat het stormcenti verder was getrokken, en onze verbrokkelde vakantie f gens anders te hervatten. Later misschien, wanneer ik tijd had er bij stil staan, zou ik me ernstig boos gaan maken over de nier waarop er met mijn tijd, mijn vrijheid - en ja, eigen persoon (ik glimlachte bitter bij deze ouderwt zinswending) was omgesprongen. Ik was in deze gesc denis verstrikt, volkomen buiten mijn eigen schuld, een impuls die me nog steeds niet helemaal duidt was, een impuls die me er eerst toe had gebracht Da\ gezelschap te zoeken, en daarna om te proberen her beschermen. Maar bepaald had ik niet het soort ketl greactie verdiend, waaraan ik was blootgesteld. Eigei moest ik boos zijn, maar ik had het op dit momei druk met mijn onmiddellijke probleem om me te gaan in gerechte verontwaardiging. Het feit dat Ricl Byron een moordenaar was, en waarschijnlijk ont( kenbaar, maakte elke verwachting om redelijk met te kunnen praten van nul en gener waarde. Eerst ik ontsnappen, en daarna kon ik misschien nadenken. De weg steeg voortdurend, naar de heuvelrij die 1 tussen de Etang de Berry en Marseille. Het was ondraa lijk heet, en ik had honger, maar dat zette'ik van me a gj| en jk repte me voort door het verlaten landschap, in ec langzame, gestadige klim naar de top van de rotsige hen veis. Vlak bij de top werd de lucht koeler, er groeiden hie in en daar langs de weg bosjes pijnbomen, die er fris e miei noordelijk en mooi uitzagen. Toen zag ik even verder ee J0" kleine „bistro", een klein geel gepleisterd herbergje m "mi aan de achterkant drie dennebomen, een rode benzim ima; pomp, en buiten een paar kleine tafeltjes onder een gt duiz streept zonnescherm. Eensklaps voelde ik een ondraagli. !JjJ ke dorst. Ik probeerde mezelf in te praten dat mijn voo: sprong op Richard Byron zo groot was dat ik mezelf l tien - nee, vijf minuten kon veroorloven met een j_ glas koel vocht onder dat vrolijke zonnescherm; dat ikil elk geval tijd had om te stoppen èn een paar broodjes e[ een fles rode wijn te kopen. Maar het ging niet op;f nam geen enkel risico meer; Marseille zou mijn eers] pleisterplaats zijn. Dus steeg ik onvermurmbaar jj laatste honderd meter van die heuvel op, zonder de tro" verder nog met een blik te verwaardigen. Maar op dit ogenblik werd de beslissing me nr uit handen genomen, doordat ik amper twintig meter der de top was, toen ik de Riley over de weg voel zwaaien. Ik dacht bij mezelf dat ik kennelijk vermoeider^ was dan ik meende, trok de wagen weer in het recto 'spoor en kroop verder naar de top van de lange hellini^ Toen voelde ik hem opnieuw trekken en zwaaien, iHa; nogmaals kreeg ik hem onder bedwang. Pas toen ik me v terdaad de top van de heuvel had bereikt, drong de trie .te waarheid door tot mijn bezorgde vermoeide hersens. Weer stonden we quitte, en ditmaal was ik het die pe had. Ik had een lekke band gekregen. Wordt vervol Een verdeling kan aanleiding geven tot een informatiedoublet. Bijvoorbeeld om de bie ding laag te houden en meteen de partner informatie te verstrekken over de sterkte van de kaart. Een informatiedoublet kan evenwel later overgaan in een strafdoublet. Dan is het zaak op te passen, want daarmee kunnen veel punten gemoeid zijn. Een strafdoublet blijft trouwens een lastige kwestie. Veelal immers heeft degene die dou bleert niet de beschikking over zoveel ge gevens dat een doublet bij voorbaat gerecht vaardigd is. Natuurlijk zijn er uitzonderingen, bv. wanneer de tegenpartij zes in een kleur, speelt en u heeft zelf aas en heer van troef. Maar neem nu de volgende kaart: in de west-hand: A H x x V x x x O A x H x x x x Noord opende met één harten, oost paste, zuid één schoppen, west doubleert: informa tiedoublet. Noord kwam met twee klaveren, Zuid met twee schoppen, daarna noord drie klaveren en Zuid drie schoppen. Noord wil de uit een schoppencontract en herbood daar om zijn vljfkaart klaveren wegens renonce schoppen. West doubleerde drie schoppen. Deze beslissing leverde zuid ex top op, daar hij drie schoppen maakt, ondanks de kaart van west. De volledige verdeling was im mers: <v> A V B x x O V x x 4* A B 10 x x A H x x O X X X O A x H x x x x «k VBxxxxx 9Hx OH x x V Correspondentie aan de heer B. J. K Burg. Baumannlaan 163c, Rotterdam West kwam hiertegen klaveren uit voor aas, waarna zuid de tweede slag aftroef daarna drie hartenslagen Incasseerde, op 8 waarvan in zuid een ruiten verdween, en w een klaveren getroefd (oost troefde ook Daarna werd ruiten heer voor de aas en k west zich ook wendt of keert, hij maakte meer dan drie troefslagen (waaronder overtroever) en ruiten aas, zodat drie scho pen de forse score van ruim 700 punten leverde. Even had het erop geleken dat harten betere kleur zou zijn voor de kaarten jaai noord en zuid, maar dat bleek onjuist. Tijde' jen t de bieding kwam duidelijk uit dat noord H ver geen schoppen-, en zuid liever g« klaverencontract wilde. Toch was in dit gei rtitui schoppen de beste kleur, vooral natuurt: Ihai door die fraaie zevenkaart. denr PUZZEL VAN DE WEEK OPLOSSING VAN DE VORIGE PUZZEL HOR.: 1. wens. 5. veter, 9. tros, 12. roos, 14 ork, 15. geit, 17. Lent, 19. nest, 21. al, 23. sentiment. 26. ba, 27. aar, 28. ene. 29. Ill, 30. R.D., 31. tram, 33. dito, 36. ei. 37. tele, 39. karet. 41. Elis. 43. Edda, 44. Alva, 45. oase, 47. Nopal, 50. eker, 53. Rr. 54. rits, 56. naar. 58. do, 59. gel, 60. lat, 62. rad, 63. es, 6* rigorisme, 68. me, 69. paar, 70. tent, 72. haas. 73. ksu, 75. edel, 77. mand, 78. polis, 79. elan. Vert.: 2. er, 3. nol, 4. soes, 6. e.o., 7. trein, 8. e.k., 9. test, 10. rit, 11. O.T., 13. sneer, 15. genei, 16 taart, 18 t.n. 19. Ne. 20. kalis, 22. lade, 24. tema, 25. mede, 26. biel, 31. teder, 32. akant, 34. itala, 35. oever, 38. les, 40. rap, 42. lok, 45. orgel, 46. Area, 48. Oslo, 49. anti, 51. Edam, 52. rodeo, 55. Ilias, 57. armee, 61. Ariel, 64. raad, 65. gr. 66. st., 67. ende. 69. Pan. 71. tel, 72. ha, 73. k.o. 74. ui, 76. la. INZENDINCE^ Oplossingen, uitsluitend op brief kaart worden voor donderdag aan ons bureau verwacht In de linker bovenhoek vermelden: „PUZZEL OPLOSSING". Er zijn drie prijzen- een van f 10 en twee van f5. KRUISWOORD-PUZZEL titel schi 1 Oei Horizontaal. 1. ingedijkt land, 5. lijn, 10. meisjesnaam, 12. duinvallei, plaats In Gelderland, 15. harde klap, 17. rivier In Italië, 18. landbouw* tuig, 20. meisjesnaam. 22. rund. 23. voorvoegsel. 25. deel van de bj 7J 26. stoomturbine (afk.), 27. welwillendheid, 31. lidwoord. 32. welaan vrijheid, 41. pers. voornaamwoord. 42. water In Friesland, 43. koning Basan, 44. muzieknoot. 45, vulkaan, 47. bijb. figuur 49. deel van de-' baa 51. vruchtenat, 53. brandbaar koord, 55. tijdrekening, 58. internal1 jey trein, 59. een der drie afmetingen, 60. tekengereedschap. gei Verticaal. 1. brugschult, 2. lied, 3. bergplaats, 4. boom, 6. meisjesiw ky het 7. hoofdwerk van de oud Noorse letteren, 8. plechtige gelofte, 9. pM muzieknoot, 14. Insektenetend zoogdier, 15 pers. voornaamw. 16. F4 voud (afk. Lat.) 17. tegen. 19 meisjesnaam, 21. loot, 24. scheik. 27. vakje van een honingraat, 28. vermoeid, 29. doorweekt, 30. Europa «ei 33. vrucht, 35. een weinig, 36. mand, 37. rondhout, 38. Myth, figuur-' plaatsje bij Trier, 40 zwaar donkerbruin Engels bier, 45. aanloop. 46 sp"1 wiel, 47. waterstand, 48. steenklomp, 50. vreemde munt, 52 reeds, 5< kenning, 56. Rijkstelefoon (afk.), 57. foei. Al »:j b

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1971 | | pagina 12