Ti n$t one onroerende goederen H im kin nunin IHIJlU HYPOTHEKEN GELDLENINGEN WOONHUIZEN EN FLATS Bureau F. HEYNEN Autobanden Centrale BERK VOOR BANDEN Z9K WBEMBMM aloemeen assurantiekantoor UHIlNv H. T. Jonckheer, VAN DER LUIT HERFST- EN WINTERCOLLECTIE SPEKSNIJDER exclusieve confectie SPEKSNIJDER boerderijtje Bedrijfsruimte te huur woning of flat actief SPOTKOOPJE Waardevolle geldbelegging HH1 i i Wifflilililllmiii |ji H TE KOOP GEVRAAGD in Leiden en randgemeenten in alle prijsklassen J. H. S O E K STICHTING LANDELIJK CENTRUM VOOR HUWELIJKSCONTACTEN JONG MEISJE TE KOOP TE LEIDEN HOEK HERENHUIS TE KOOP TE LEIDEN TE KOOP OF TE HUUR TE KOOP GEVRAAGD MAKELAARSKANTOOR W. DE LEEUW TE KOOP TE BODEGRAVE j MODERNE WOONHUIZEN MET ERKER ZUID-FRANKRIJK 120 cent per m2 IHüil !H LEIDEN WARMOND JiMMl TE KOOP RIJNSBURG KATWIJK AAN ZEE J. v. d. PLAS VOORSCHOTEN comfortabel hoekhuis ssr: Venduhuis der Notarissen MEUBILAIRE GOEDEREN Te koop bedrijfswoning RIJNSBURG tïï TE KOOP LEIDEN - APOLLOLAA|> LUXE 3-4 KAMERFLAT NIEUWE LEIDSE COURANT 19461971 Met grote dankbaarheid jegens God geven wij hiermede kennis dat onze ouders en grootouders P. v. DIGGELEN N. v. DIGGELEN, v. d. Heijden op 2 oktober a.s. hun 25- jarig huwelijksfeest ho pen te vieren. Hun kinderen en kleinkind Wijnand Robert Joke Hans en Mona Alexander Een ieder die hen wil ge lukwensen is van harte welkom op een receptie die gehouden zal worden op vrijdag 24 sept. a.s. des avonds van 79 uur in de bovenzaal van de Zuiderkerk. Leiden, sept. 1971. Bloemistenlaan 45a. «AWWAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA<\ 1931—1971 Spreuken 3 vs. 3 en 4., Wij zijn dankbaar dat. wij j i met onze ouders, opa en oma - N. VAN EGMOND D.V. op 1 oktober a.s. de dag mogen herdenken dat ze 40 jaar zijn getrouwd. I Dat ze nog vele jaren c voor elkaar en voor ons Rijnsburg, 17 sept. 1971. Dahliastraat 20. Gelegenheid tot felicite- ren op vrijdag 4 oktober a.s. van 16.30 tot 18.00 uur I in „Het Centrum", Kerk- straat 7, Rijnsburg. VwwwwwvwvwwwwwwvC Voor de vele belangstelling betoond tijdens de ziekte en na het overlijden van mijn innig geliefde dochter MARIA ELISABETH SELLER betuig ik mijn hartelijke dank. W. SELIER-Lancel Leiden, september 1971. Waldeck Pyrmontstr. 56a. Zeer veel blijken van mede leven hebben wij ontvangen na het zo plotseling overlij den van onze geliefde broer, zwager en oom JAN JANSEN Ook het uwe was daar bij. Wij danken u daarvoor. Het was ons een troost te weten dat zovelen met ons mee leefden in de voor ons zo moeilijke dagen. Uit aller naam: D. JANSEN Gevestigd te Leiden m.i.v. 1 oktober 1971 longarts. Spreekuur volgens afspraak, St. Elisabeth Ziekenhuis, Hooigracht 15, Leiden. Tele fonische afspraken 01710 41541, bij voorkeur tussen 14.00-15.00 uur, van maandag t/m vrijdag, behalve dinsdag. In associatie met J. E. Zweers. longarts. spreekuOr volgens afspraak. Lammen- schansweg 12, Leiden. Tele fonische afspraken 01710 - 25360, bij voorkeur tussen 14.00-15.00 uur, van maandag t/m vrijdag. Begrafenis onderneming LEIDEN: Haagweg 31 Telefoon 01710-23574 WASSENAAR: Deylerweg 127 Telefoon 01751-2436 KATWIJK: Boulevard 48 Telefoon 01718-13477 CREMATIES TRANSPORTEN OPBARINGEN Het is ons een vreugde kennis te geven dat wij met onze ouders Ds. A. MAKKENZE M. J. MAKKENZE-Quartel op 24 september a.s. de dag hopen te herdenken dat zij 25 jaar geleden in het huwelijk zijn getreden. Him dankbare kinderen: Coxy, Rieske en Bert, Marian en Wim. Katwijk aan den Rijn, september 1971. Huize „Teunie", Molentuinweg 13. Met dankbaarheid aan God geven wij kennis dat onze geliefde ouders en grootouders WILLEM VAN KLAVEREN en JANNETJE VAN KLAVEREN-Varkevisser D.V. dinsdag 28 september 50 jaar gehuwd hopen te zijn. Dat zij nog lang gespaard mogen blijven is de wens van hun dankbare kinderen en kleinkinderen. Katwijk aan Zee, september 1971. Wethouder D. Ouwehandstraat 4. Gelegenheid tot felicitatie uitsluitend op 28 septem ber van 16-3018,00 uur in de Unizaal. Wethouder D. Ouwehandstraat 41, Katwijk aan Zee. Met grote verslagenheid heeft het personeel van het' district Rijnstreek-Noord van de Provinciale Water staat, kennis genomen van het overlijden van hun oud-medewerker, de heer H. SLINGERLAND in de leeftijd van 66 jaar. Zijn hartelijke persoonlijkheid en zijn grote plichts getrouwheid, zullen bij ons in dankbare herinnering" blijven. Provinciale Waterstaat in Zuid-Holland, District Rijnstreek-Noord Heden overleed na een kortstondige ziekte mijn in nig geliefde man JAN BLOK op de leeftijd van bijna 72 jaar. Moge zijn zoekende ziel troost gevonden hebben in de dingen, waarin hij de laatste jaren geleefd heeft. T. A. BLOK-Groenendijk De Bilt, 17 september 1971. Waterweg 232. De overledene is opgebaard in de rouwkamer, Soest- dijkseweg 265 te Bilthoven. De rouwkamer is zaterdag en maandag geopend van 19.0019.30 uur. De rouwdienst zal gehouden wor den dinsdag 21 september om 14.30 uur in de Op- standingskerk, le Brandenburgerweg te De Bilt, waarna de teraardebestelling zal plaatshebben op de algemene begraafplaats „Brandenburg", gelegen naast de kerk. Met grote droefheid geven wij hiermede kennis dat de Heere uit ons midden heeft weggenomen na een kortstondige ziekte, in de hope des eeuwigen le vens, onze lieve zorgzame moeder, behuwd- en grootmoeder, zuster, schoonzuster en tante GERDINA CATHARINA VERBEEK weduwe van Anthony van Lieburg in de gezegende ouderdom van 89 jaar. A. VAN BOCHOVE-van Lieburg W. VAN BOCHOVE J. S. VAN LIEBURG J. VAN LIEBURG-Vogelaar Anthony Leo en Nel Hans en Aaf A. A VAN LIEBURG C. VAN LIEBURG-Holzhauer Gerda Ernst. Rotterdam, 17 september 1971. Sichemstraat 11c. De overledene ligt opgebaard in de rouwkamer, Voorschoterlaan 51. Bezoek en gelegenheid tot condoleren zaterdag van 16.00 tot 16.30 uur en maandag van 19.30 tot 20.00 uur. De begrafenis zal D.V. plaats hebben dinsdag 21 september a.s. op de Herv. begraafplaats Oud-Kra lingen aan de Kralingseweg 334. Vertrek vanaf de kerkzaal Boezemsingel 30 om 14.30 uur. Aankomst in de kapel om plm. 14.45 uur. Na een smartelijk lijden heeft nog geheel onverwacht de Heer tot Zich genomen, on?e geliefde zuster, be huwdzuster, tante, nicht en vriendin, mevrouw ELISABETH BOERSTRA-van Stek weduwe van de heer M. Boerstra op de leeftijd vai\65 jaar. Uit aller naam G. VAN BLOOIS—van Stek Ermelo, 16 september 1971 Jan van Malesteinweg 18a. De begrafenis zal plaatsvinden maandag 20 septem ber a.s. om ca. 13.00 uur op de Algemene begraaf plaats te Ermelo. Vooraf zal in het Gemeentecentrum. Stationsstraat te Ermelo een rouwdienst worden gehouden, welke aanvangt om 12.00 uur. EEN GEWELDIGE hangt op U te wachten bij Deze collectie in zwart en donkergekleurde dames- en herenconfectie is uitstekend wat kwaliteit en pasvorm aangaat. Deze prima collectie is ook te zien op onderstaande verkoopdag: maandag 20 sept. in het Dorpshuis De Tas, DAM 2 BENTHUIZEN Openingstijden van 9.30—16.30 uur. Onze collectie is samengesteld door specialisten op dit gebied. Speciaal voor U die zwart of donker draagt. AJles van de meest uitstekende kwaliteit en pas vorm die U waarschijnlijk ooit zag. Tot ziens op deze dag bij Hoofdstraat 105 Bergambacht Telefoon 01825-1295. vakkundig met moderne apparatuur gemonteerd bij de VACO specialist Fa. L. BERK Zn. - KAASMARKT 2-7 LEIDEN - TEL. 01710-25341 reeds 40 jaren De speciaalzaak voor beanen (uitlijnen), balanceren en doorsmeren. Levering, advies en montage ook via uw garage houder of Service Station. TE KOOP te WOLFAERTSDIJK bestaande uit huis met vrijstaande schuur. Geschikt voor caravans of boten op 2200 m2 grond. Gebr. Allemekinders, 's-Gravenpolder Tel. 01103-372 of 222. Werkplaats, kantoortje en winkel Te samen 90 m2. Magazijnruimte 80 m2. Telefoon 51338. Autogarages 290,— Schuurtjesƒ175,— Vak. woonhuisjes ƒ780,— MOBIELE - WEEKEND - BUNGALOWS AE FABRIEK. Geen tussenhandel. HOUTBOUW UBACHS Prosp. Kerkrade - Vink. ZATERDAG 18 SEPTEMBE BETONNEN GARAGES 3.20 x 2 X 2 meter 675,- BETONSCHUTTINGEN 2 m. hoog, geplaatst per str. meter, minder dan 10 m. 15»/o extra. Prijzen excl. btw. Inlichtingen: Den Haag, tel. 070-680474 (ook 's avonds). A en C. BETONBOUW, Admetuslaan 14, Eindhoven. Tel. 040 - 437769 Te huur gevraagd in Leiden of omgeving. Evt. ruiling in Utrecht mogelijk. Brieven onder nr. 5286 bureau van dit blad. Ommen Overijssel Spotkoopje. Wegens bijzondere omstan digheden te koop plm. 8 ha. bosgrond, begroeid met hei de en vliegdennen, gelegen aan een zandweg. Er mag nu niet worden gebouwd, ook nog geen recreatie toege staan. Prijs slechts ƒ59.000,- v.o.n., dus geen notaris- makelaarskosten. Alleen zij die direkt over kontanten kunnen beschikken, gelieve te bellen 05765-424. LEIDEN AALMARKT 4, 01710-32743-32744 UITZKNDOUREAU ALPHEN a. d. RIJN STATIONSSTR. 10, 01720-2666-2667 Wegens bijzondere omstandigheden te koop, aan de" Provinciale wag van Ommen naar Coevorden (aan de rand van Ommen) Perceel bosterrein. plm. 7-000 m2 groot, 3 percelen bosterrein. grootte per perceel 3 800 m2. Ge legen aan een zandweg (Veldsteegj, schitterende be groeiing. Nog geen vergunning voor bebouwing of recreatie. PRIJS SLECHTS 1.— PER M2. Alleen serieuze gegadigden, die vlot kunnen betalen, kun- nen gebruik maken van deze bijzondere aanbieding. Telefonische inL voor het maken van èen afspraak voor bezichtiging 057®424. AL ONZE AANBIEDINGEN GESCHIEDEN VRIJBLIJVEND INLICHTINGEN TIJDENS KANTOORUREN Hoofdstraat 27 Leiderdorp. Telefoon 34324, b.g.g. 30316—23277 Begrafenissen Crematies Transporten Opbaringen Rouwkamers met gebruik van aula beschikbaar. Wanneer u een huwelijkspartner zoekt kies dan de betrouwbaarste instelling en vraag inlichtingen bij: Auto-financieringen, auto-verzekeringen en schaderegeling geschieden vlot en coulant door onze vak kundige medewerkers. Prinsenlaan 1, De Bilt (Utrecht) Telefoon 030-76 06 30 NIEUWE AUTO HUREN autoverhuur TIB TAB st.aagtenstraat14 I li I III telefoon: 01710.25709-53627 leiden RAPENBURG 1 LEIOEN-TEL 101710) 4 28 41 (6 LIJNEN) Ui ET 20. J voor klein-transport OUDE VARKENMARKT 5 - LEIDEN GEVRAAGD (accuraat en netjes) voorkeur Mavo-opleiding, om ongeleid te en tot TELEXISTE-SECRETARESSE N.V. IJZERHANDEL v. d. VLIET en DE JONGE RAPENBURG 75 LEIDEN aan de Cobetstraat/Fruinlaan met c.v. (gas) voor- en zijtuin. Beg. grond: Grote hal met toilet, woonkamer, eet kamer, grote keuken, bijkeuken, le etage: 2 grote slaapkamers, badkamer, kleine kamer, hal met toilet. 1 slaapkamer en meerdere kamers Koopprijs ƒ125.000,k.k. Inlichtingen: MAKELAARSKANTOOR PROPER Rhjjngeesterstraatweg 58, Oegstgeest. Telefoon 01710—52684, b.g.g. 50170. woonhuis Pr. Frederikstraat met verhuurde benedenwoning, verh. voor f 12, per week. Bovenwoning leeg te aanvaarden: Indeling: le et. 1 grote, fraai verbouwde woonkamer met bar. gang, toilet, badkamer met zitbad, balkon, keuken. 2e et. 3 slaapkamers. Vraagprijs f 29.000,— k.k. woonhuis Pasteurstraat Boven- en benedenwoning. Benedenwoning ver huurd voor f 15,p.w. Bovenwoning leeg te aanvaarden. Indeling: woonkamer, tussenkr., keuken, slaapkr., toilet, grote zolder. Vraagprijs f 22.000,— k.k. Solide bedrijfspand aan de Vestestraat begane grond en etage, elk 150 m2, voorzien van krachtstroom en geheel centraal verwarmd. Met kantoorruimte, aparte wasgelegenheid en toiletten. Geschikt voor diverse doeleinden. Leeg te aanvaarden. Hypotheek beschikbaar. Vraagprijs f 125.000,— k.k. Te huur voor f 760, p. mnd. Vraag tevens onze woning-lijst! Flatwoning in Leiden of omgeving. Makelaar in onroerende goederen en assurantiën Lid Ned. Bond v. Makelaars Rijnsburgerweg 100 Rjjnsburg Tel. 01718-13413-14570. Aan de GOUD SE WEG zeer fraai gesitueerde luxueus af te werkt grote voor- en achtertuin. GEHEEL VOORZIEN VAN EEN VO AUTOMATISCHE GASGESTOOKT! C.V. EN WARMWATERVOORZIENIN Uniek aanbod in ZONNIG Te koop enkele fraai begroeide percelen grond gelegen in een zacht glooiend heuvellandschap, aan de directe verbindingsweg naar de Middel landse Zee en in het merengebied van La Sal- vetat, met alle mogelijkheden tot recreatie, zoals: watersport, vissen, jacht, tennis, wandelen en ontspanning. Alle percelen aan de weg en aan of nabij een forellenbeek. waarin gebaad of ge zwommen kan worden. Excellent klimaat: 300 dagen zon per jaar. Nog niet door buitenlanders ontdekt ontwikkelingsgebied, dus uitstekend ge schikt voor vakantie en/of BELEGGING. Geen bouwverbod of bouwplicht. Uitsluitend kopers met contant geld. Zeer goede referenties. Afname v.a. 5000 m2 ha.). Prijs slechts Uitgebreide documentatie alhier ter inzage, zoals maquette, lucht- e.v. andere foto's, kad.kaarten, etc. Alle inl. en kijkdagen 16, 17, 18. 19. 20 sept. Tel. 070-55.83.55 Indeling: parterre: ruime hal met toilet, grote L-vormi living met erker (opp. 38 m2), moder. keuken (opp. 10 m2) met aangeboui de berging. le Verd.: 3 slaapkamers waarvan 1 met extra vaste tafel en balkon over nagenoeg de gehele b te, badkamer voorzien van complete do installatie, vaste wastafel en 2e toilet, trap naar 2e Verd.: zeer grote 4e slaapkamer met dakkapel, a c.v. ruimte en zolderruimte. Alle kamers royaal voorzien van kastruiml KOOPSOMMEN VANAF 74.000,-| INCL. ALLE KOSTEN EN B.T.W. Desgewenst ruime financiering beschikbaai VRIJE VESTIGING Inlichtingen in hel verkoopkantoor op het boui plan aan de Goudseweg te Bodegraven (woeg dag en zaterdag) van 13.3016.30 uur N.V. UMACO, makelaars o g., Wilhelminapark I Utrecht, tel. 030- 511321. Na 19 uur <02I50l 55982. 1e HYPOTHEEK, rente inclusief aflossing 9 3/4 Geen verzekering. 2* HYPOTHEEK, 5 of 10 jaar vast. disconto 5,6%. Bestaande hypotheek behoeft niet te wor den afgelost HOGEWOERD 124 - LEIDEN TELEFOON 20098 ■11EM MAHLERSTRAAT In perfecte staat verkerend, woonhuis met voor- en achtertuin. Bev. woonkamer. 3 slaapkamers, douche, zolder. Voorzien van c.v. gas. Het pand is plm. 7 jaar oud. 60.000,— k.k. VAN BEVENINGSTRAAT Woonhuis met zonnige achtertuin, L-vormige woon kamer met open trap. le etage: 3 slaapkamers, douche- In goede staat. f 42.500.— k.k. AL ONZE AANBIEDINGEN 6ESCHIEDEN VRIJBLIJVEND INLICHTINGEN TIJDENS KANTOORUREN Winkel op zeer goede stand, met bijbehorende grote woning. Na 1 oktober leeg te aanvaarden. Prijs: 65.000,Vrije vestiging. Royale winkel met bergruimten enz. en zeer ruim bovenhuis, achtertuin, grote schuur enz. enz. Alles in uitstekende staat van onderhoud. Winkel eventueel voorlopig te huur met recht op koop van het geheel. Prijs: 135.000,—. Vrije vestiging. Inlichtingen: Makelaardij in Onr. Goederen Hoorncslaan 48 - Katwijk aan Zee - -Tel. 01718-16367 op het zuiden gelegen, met GARAGE, schuur, v« zij- en achtertuin. Het pand is voorzien van C.V. (gas) en bevat: tibule, gang, woonkamer, keuken, bijkeuken, kelder, toilet. le verd.: 2 grote- en 1 kleinere slaapkamer, bad mer met ligbad etc. 2e verd.: 2 slaapkamers. Inl. Mak.kantoor DEN HAAN o/g de Grent 2 Noord wijk aan Zee Tel. 01719- voor elk doei. Geen informatie Ou uw werkgever Geen Denandeimgskosten hi ik •aah unei Enige voorbeelden 12 MAANDEN 24 MAANDEN 3C MAANDEN f. 2.500,- f. 230,- f. 125,- f. 5.000,- f. 455,- f. 247,- f. 178,- f. 7.500,- f. 679,- f. 368,- f. 266,- f. 10.000,- f. 901,- f. 487,- f. 354,- f. 20.000,- f.1797,- f. 972,- f. 706,- Maandelijkse aflossing Inkluslef ij). Ijic ,rb f.2 f.2 f.5 U kunt ons schrijven of bellen, telef 04998-10 Telefonische inlichtingen elke werkdag van 10 - 14 JANSENS VERBOO POSTBUS 65 -BEST na I Donderdag 23 september om 10 uur publieke veiling van w.o. voorkomen: bankstel, schrijfbureaux en kan toorinventaris, Lips en Milner brandkast, Chinees scherm en siervazen. hoekkastje, linnenkasten en boekenkasten, tuinbeelden, klokken en pendules, schildex-ijen, w.o. van Jungmann en Otto Kriens, koperwerk, curiosa en enig zilverwerk. Kijkdag woensdag 22 september van 104 uur. L. J. HOELEN. Veilingmeester. Woonhuis garage plm. 40 m2. Bergruimte, tuil en eigen parkeerplaats. Indeling: entree, gang, flinke keuken en wool mer 25 m2. Daarboven: 3 slaapkamers en douch< Zolder met grote slaapkamer. Voorzien van c.v. gestookt met aardgas. COLLEGIANTENSTRAAT 49 TEL. 01718 - 15 )j; aar h aneni m jlle r» ard o envex klein Gaarne nadere gegevens over geld lenen. Naam Adres Plaats Wenstte lenen overmaandl^011^ verer s kin Maj inen ng mi lege en to eens )en ik r een ie de dr. ator in eum. en las al ajo-Ti reis laatst man de A reispa men Arm Als nieuw. 2e etage (liften aanwezig) Horizon! eigendom. Blijvend vrij uitzicht over park. c Bid, 00 Indeling: Grote woonkamer plm- 42 M2, balkon: het zuiden, eetkeuken, badkamer met ligbad. Ruime berging. Incl.: vloerbedekking - luxaflex enz.; prijs 67. Inlichtingen: Makelaardij o.g. J. v. d. PLAS Iloorneslaan 48 Katwijk aan Zee 0171816 >us ko was van In erg vi blanl k was ik ers. M déar een andert aat, be eindelo van A -wow' •wow

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1971 | | pagina 10