Wit V eeneodaal koe trilogie eiet voltooie SCORI B0RE Zwart Wit was voor aanvang al verslagen Moeiteloze zege volleybalteam op West-Duitsland Veel spelerswisselingen bij Vlaardingen 'sGravenzande ANDERE SPEELWIJZE DOMPER OP WEDSTRIJD KOMISCH V riendschappelijk WISSELING Rijsoord door Van Genderen naar 2-1 .--jyfivr i STENCEL VAN DELTALLOYD NAAR SCYLLA FRANS STEUI IN DRIEVOUEP Sneldamtitë voor Sijbrcu£ Leo Duijndam n minuut voorspro M MAANDAG 7 JUNI 1 Door Wim Huisman VEENENDAAL De dit seizoen zo zwaar beproefde Zwart Wit-formatie kon het niet meer opbrengen. Ook zij was blij, toen arbiter Jongman het laatste fluitsignaal liet klinken. Doodmoe, zo nu en dan glimlachend naar een dolgelukkige WHC-supporter. verlieten de dertien verbruikte Rotter dammers de grasmat van het prachtige sportpark „Panhuis". Feitelijk was Zwart Wit voor de aanvang van deze finale al verslagen, want de voorbereiding op dit treffen had noodgedwongen veel te wensen overgelaten. Zesendertig uur daarvoor slenterde het grootste deel van het Zwart Wit-elftal nog op een Londens vliegveld, terwijl Ger Reitsma en Frans Steur op dat ogenblik in Moskou vertoefden. Daarom was hun aandacht de vorige week niet bepaald uitgegaan naar het duel tegen WHC. De ingelaste training, op vrijdagavond, kon daar weinig aan veranderen. Integendeel zelfs. De aangekondigde opstelling van Chris Moerkerken ten koste van Wim Tuunter had kwaad bloed gezet bi i een aantal spelers, waarna men toch maar besloot om Tuunter in het team te handhaven. Trainer Wim van der Gijp liet na attdop de nederlaag gelaten bt»er zich heen gaan: „Die eerste goal viel te vroeg. Daarom moesten we onze speel wijze veranderen. Dat ik De Winter er heb uitgehaald, icas omdat hij gewoon zwak speelde. Er tnelen juist bij hem te veel gaten." Van der Gijp's collega, WHC-trainer Klein Kouwenberg was de koning te rijk: „Zwart Wit viel me wat tegen. Maar dat had ik wel verwacht, omdat ik wist dat de gehele ploeg naar Londen toas geweest. Zoiets tast de concentratie op een ivedstrijd natuurlijk altijd aan. Zij zijn op dezelfde manier gaan spelen, als dat wij in Papendrecht tegen hen opereerden: Zwart Wit sloeg namelijk het middenveld over. WHC speelde nu juist meer over de vleugels, hetgeen succes opleverde. Die Zwart Wit-backs vond ik trouwens ook niet al te sterk." „Wat ik van die strafschop vondPersoonlijk zag ik het niet. Volgens Willy Kruisweg was het echter een duidelijke penalty. Zwart Wit-links- buiten Wim Tuunter toonde zich tevreden over zichzelf: „Maar ja, die keeper heeft een uitstekende wedstrijd gespeeld en bovendien hadden we toch ook wel pech. Die snelle goal heeft ons de das omgedaan." Over deze laatste opmerking had de heer Van der Heuvel, elftalleider van Zwart Wit, zich van te voren reeds zorgen gemaakt, toen hij opmerkte: „Zolang Zwart Wit het gelijk weet te houden, ben ik optimistisch. Zodra WHC een doelpunt maakt, zie ik het somber voor ons in." In het Zwart Wit-kamp was men het er overigens unaniem over eens, dat WHC verdiend de beker had overgenomen, al was men weinig te spreken over de soms zeer duistere beslissingen van arbiter Jongman. Bij WHC vond de scheidsrechter ook weinig waardering. Jan Hoogendoorn, die komende woensdag zijn debuut zal maken in het Nederlands zaterdag elftal, vond de voor Zwart Wit zo trieste ouverture (een strafschop) te zwaar gestraft: „Het gaf een domper op de wedstrijd. De scheidsrechter was volgens mij niet zo zeker van zijn zaak. Hij had al gefloten, toen hij volgens mij nog moest beslissen, waarvoor hij moest fluiten. Hij kon toen alleen nog maar een strafschop geven. Door deze penalty ging hij steeds zenuwachtiger leiden." De blonde aanvalsleider over de wedstrijd: „Het was wel een beetje hard. Die vroege 10 gaf ons een enorme steun. Bovendien speelden we knap over de vleugels, terwijl het centrum van de verdediging ook niet sterk was". Ondanks zijn triomfen bij WHC is het nog niet zeker of hij het komend seizoen in Wezep blijft voetballen. PEC heeft interesse in hem, maar Hoogendoorn wil er zelf eveneens financieeel wijzer van worden: Anders ga ik heus niet. Betaalde clubs willen alleen maar goedkope amateurs." VEENENDAAL De trilogie is niet voltooid. Zwart Wit, lands kampioen en winnaar nacompetitie, struikelde in de bekerfinale (12). En, dat moet gezegd, terecht. Want de Rotterdammers kon den na een vermoeiende week de spelers zaten of in Londen, of in Moskou, of kwamen voor het Zaterdagelftal cq militair elftal uit blijkbaar niet de concentratie opbrengen die nodig is om een zo op revanche belust elftal als WHC tegemoet te treden. De Wezepers zal het immers altijd dwars blijven zitten dat de (verloren) halve finale voor de nacompetitie in Papendrecht moest worden afgewerkt. Die gedachte alleen al werkte b(J WHC als een rode lap op een stier, maar mogelijk had Zwart Wit langer standgehouden, wanneer scheidsrech ter Jongman uit Zwolle niet de be slissing in dit meer spannende dan fraaie duel had bewerkstelligd. Immers, al in de derde minuut leg de hjj de bal op de stip na een duel Helleman/Kruisweg, waarbij de Rot terdammer de bal met de hand be roerde. Uiteraard faalde Gert Wessels niet (01). Een zware straf, maar reeds vier minuten later had hy WHC met gelijke munt kunnen betalen, toen Westerink hetzelfde deed. Nu wuifde hij de protesten weg en mogelijk was dat de aanleiding tot een minder vriendschappelijke wed strijd, waarin Jongman bovendien fout op fout stapelde, overigens veel al in samenwerking met de evenmin betrouwbare lijnrechters De Looper en v.d. Burg. De Zwolse arbiter had kennelijk nog nooit van de voordeelregel ge hoord, blunderde met de buienspel regel. en nam zelfs onjuiste beslissin gen bij „gewone" overtredingen. Ko misch werd het zelfs toen hij in de slotfase Peter v.d. Sande dreigde op te schrijven na een overtreding, nota bene zowat de eerste overtreding die de halfspeler maakte. Toch kwam WHC nog in moeilijk heden toen Frans Steur na een listig pasje van Ferry ter Mors dertien mi nuten voor tijd de achterstand opeens verkleinde (21). WHC protesteerde daartegen, maar in overleg met v.d. FLAKKEES ELFTAL— SHO 4—5. Leu ke wedstrijd met goede leiding van ar biter Letterman. Een beter SHO keek na hands van J. Schipper toch tegen een achterstand aan via een penalty (1—0>. Niettemin 12 bij rust door De Groot en J den Boer. Na rust direct T. Keizer 2—2 en Lagendijk 3—2. Reedijk scoorde 3—3 en 31 en op 4I van Sliedregt had in de 44ste minuut De Groot het beslissen de antwoord klaar (45). Sportief. RVVH—'s-GRAVENDEEL 3—1. Bur gemeester Verplancke. de geestelijke va der van dit duel. verrichtte de aftrap. Ondanks beste kansen voor RWH was de score bij rust nog dubbelblank. Vijf minu ten na rust had Verbaas succes (01). maar al gauw maakte de voor Van Nug- teren niegvallen G. Bestebreurtje gelijk (1II. Hij scoorde ook 21 en Steketee kort voor tijd 31. Aantrekkelijk duel met goede leiding van scheidsrechter Van Driel. SSC—BARENDRECHT 3—0. Een spor tief duel waarin beide teams verschillende nieuwe krachten beproefden. Met twee fraaie schoten bezorgde Van Peer zijn cub in dc eerste speelhelft een 2—0 voor sprong. Terwijl Leeuwenburg en v. d. Lin den voor Barendrecht net naast of over mikten had Kramer aan de andere kant wel de goede richting te pakken (30). Hartman (ex-Woudrichom) en Spiering iex-NEOI voldeden bij SSC goed. 1IEINENOORD—ARC 1—0. Een pittig maar sportief duel dat Heinenoord verras senderwijs in zijn voordeel besliste. De voorhoede van de groenwitten was iets gevaarlijker en de defensie bijzonder goed op dreef. Zes minuten na de thee schoot Remmers raak (101 en al werd ARC hier na sterker, keeper De Vlieger wist van geen wijken. Heinenoord 2ARC 2 32 en Heinenoord 3ARC 3 21. ZWERVERS - CAPELLE 1—3. In deze wedstrijd om de Kapteynbokaal bleef Ca- pelle de zondagamatcurclub Zwervers de baas. Gtesselbach tekende C—1 aan waarna de afwerking bij Capelle Ie wensen over liet zodat Koolmees ln de 40ste minuut door het passeren van keeper Scnot (ex- TOGR) de gelijkmaker kon scoren (1—1). Met een onmiddellijk daarop gevolgde 1—2 van Manrik had Capelle het antwoord klaar Na rust blink Jager uit. scoorde Vuyk ln de 35ste minuut fraai 1—3 en stuurde arbiter Van Dam in de slotfase Zwervers-keeper Van Bakel na vechten met toeschouwer het veld uit. ROTTERDAM B\j dc meeste der de klassers is het een rustige over- schrüvingsperiode geweest. Veel spe lers hadden wèl aangekondigd van club te zullen veranderen, maar toen het puntje bjj paaltje kwam bleek de eerder genomen beslissing een storm in een glas water te z(jn. Als grote verliezer kwam 's-Gravenzandc uit de strijd. Niet minder dan acht spelers vertrokken: Jan Bolman, René Korc- man en Jan Kcmeling (naar 's-Grav. SV). Cees Haring (Naaldwijk). Frans van der Bos (Naaldwijk). Cees Voogt en Leo van der Ende (Hoekse Boys) en Fred van Dam (Hoek van Holland). Arie Verbaan (SEP). Gerard Stuyf- sant (De Hollandtaan) en Jacques van Beek (Uitgeest) zijn de nieuwe namen bij de rood-witten. Vlaardingen was de grote winnaar in de transferperio de. Dumont (ex-SVV). Verlinden (PPSC). Kattestaart (Fortuna VI 3). Vöogd (Satelliet) ij Van der Marei (Fortuna Vl-junioren) zorgen voor een uitgebreider spelersarsenaal. Al leen Wondergem. die naar DOTO overgaat, bedankte. Zwervers kon eveneens niet onte vreden zijn. omdat Nico Pruyt en Stok (van TOGR) en Roozendaal ,Zw. Wit 2) ook hun talenten in IJssel- monde willen gaan demonstreren. Het Woerdense Sportlust, vorig seizoen ingedeeld in West I. kreeg twee nieu welingen: Van der Kolk (SDVB) en de Surinamer Hato, die van de zon dagclub Woerden afkomstig is. VERSTERKINGEN Spirit hoorde dat Kleibeuker met voetballen stopt. Daar tegenover staat een kwartet versterkingen: Koppe (Bergambacht). Van Nieuwpoort (Gr. Witten), Kalis (Unicum) en Jorna (DCV-junioren). Oranje Wit zag Van Maanen (GWV) en Dekkers (Mer- wede) komen. Mogelijk gaat Boor. als hij de voetbalschoenen indqrdaad aan de wilgen zou hangen. Barendrecht kreeg Kruithof (Rijs- oord) terug op het oude nest. Blom verwacht evenwel bij Heerjansdam meer tot zijn recht te komen. ARC verwacht veel van de spoedig in Al phen aan den Rijn wonende Bouvé (SHO) en Henny van Duvn (eigen jeugd). De studerende Verhorst zal waarschijnlijk naar het tweede af zakken. Die Haghe ziet vol verwachting de Burg bleef Jongman bij zijn beslis sing. Die 21 bracht de spanning wat terug, want een over de gehele linie toch falend Zwart Wit (alleen Wim Tuunter en Ger Reitsma haalden door hun constante spel de normale vorm) was ook in de aanval onmachtig. Trainer v.d. G\jp benutte dc wisse ling van Jan de Winter (verspeelde herhaaldelijk onnodig de bal) voor Ger Mouthaan om Cees Wander in de spits te brengen. Dat mislukte vol komen, waarna Hans Helleman (ove rigens als verdediger uitermate pover tegenover rappe Willy Kruisweg) de voorste linie mocht opzoeken. Maar alleen Frans Steur kon een gaatje vinden in de vijfmansverdedi ging van de blauw-witten, die was aangevuld door de ontzettend veel overtredingen makende Jan Wolff, die met name Steur in de gaten moest houden. Toch had WHC de partij voor 4000 toeschouwers al eerder kunnen be slissen. Maar hoewel met name Jan Hoogendoorn en Willy Kruisweg her haaldelijk vrij oprukten, pusten zij de meest fraaie kansen. Aan de andere kant moest geblesseerde Ton Vier gever plaats maken voor Rob Bol, ter wijl WHC hetzelfde moest doen het Dirk Vierhuizen ten gunste van ge- paseerde Jan van Dijk. Nu leek 01 voor Zwart Wit geen onoverkomelijke, moeilijkheden op te leveren, maar nadat doelman Freek Goudbeek zijn talenten had laten zien en Jan Hoogendoorn tien minuten voor rust opeens 02 scoorde, was de zaak toch wel bekeken, ook al duurde de wedstrijd in totaal 102 minuten. En dat kwam weer door herhaalde lijke blessures en het onnodig weg trappen van de bal, waaraan WHC zich schuldig maakte. De Wezepers maakten trouwens zeker twee keer zo veel overtredingen als de Rotter dammers. wat de inzet toch duidelijk accentueerde. Maar WHC wilde meer dan 20, dat bleek na rust duidelijk. Men zag gewoon dat dit lauw opererende Zwart Wit met een duidelijke score te kloppen was. Enerzijds door Reits ma en de sterk spelende Mouthaan en anderzijds door de falende WHC-aan- val bleef de spanning er dan nog in, al moest zelfs de meest fervente Zwart Wit-aanhanger toegeven dat 21 het meest bereikbare was. Het rammelde immers aan alle kan ten bü de landskampioenen, die al len vrijdagavond nog even hadden ge traind en zaterdagmorgen de rust van de Lunterense bossen hadden opge zocht. Het mocht niet baten, WHC kreeg zjjn revanche. ZWART WIT: d: Reitsma, a: De Winter (Bol), A. en C. Wander en Hel leman (Mouthaan), m: v.d. Sande, Viergever (Helleman) en Ter Mors, v: Hak, Steur en Tuunter. WHC: d: Freek Goudbeek. a: Wes terink, Fijn, Wolff, Vierhuizen (Van Dijk) en Johan Danenberg, m: Van Pij keren (Dekker) en Freman Goud beek, v: Kruisweg, Hoogendoorn en Wessels. BEVERWIJK Het Nederlandse volleybalteam (heren) heeft zaterdag in een zeer eenzijdige wedstrijd, die nauwelijks één uur duurde, voor 400 toeschouwers in Beverwijk met 30 gewonnen van West-Duitsland. De setstanden waren: 153 159 1511. De zwakte van dit Westduitse team zou Van der Haar hebben veroorloofd zijn gehele basisploeg Hans Val kenburg, Wim Hoeboer, Harry Veld huis, Kees Tinga, Geert Trompetter en Jacques de Vink te vervangen door Frank Constandse, Jurrie Koo ien, Joop Tinkhof, Piet Swieter, Jan Warns en Bert Aalbers, die hij ook achter de hand had. Na de nederlagen van een noodza kelijkerwijs sterk verjongde ploeg in Rome en Napels tegen Italië, heeft Van der Haar zelfs geen minimaie risico's willen nemen en slechts Frank Constandse en Piet Swieter als aanvulling van zijn beginnende zestal gebruikt. RIJSOORD—NEO 2—1. NEO nam in het begin van deze wedstrijd de leiding, toen een inzet van Arie Schiedon van richting werd ver anderd. Van Genderen scoorde daar-, na met twee pachtige kopballen, waardoor de ruststand met 21 voor Rijsoord inging. Rutten werd van het veld gezonden, toen hij ogen schijnlijk tegen de grensrechter aan liep en door arbiter Hooghart werd bekeurd. Na de rust een gelijk- opgaande strijd met wisselende kan sen. Verdiende zege Rijsoord in ove rigens spotief duel. komst tegemoet van Diek de Jong (Scheveningen) en Jan Uittcnbroek (Semper Altius) en Maasdijk heeft al enige tjjd de beschikking over Seel Vos ('s-Gravenzandse SV). Het pas gepromoveerde Voorne noteerde geen „weglopers". Adri Soor (Rockanje). Jan Haverkamp (WRW). Borsten (Steeds Hoger) en Peter dc Wit (Ro zenburg) meldden zich aan als lid. Haaften had een rustige tijd. Van Meteren (Die Haghe) verdedigt voort aan de Haaftense kleuren. Naaldwijk verloor Bas Dekker (Quintus), terwijl Frans van der Bos fs-Gravenzande) een versterking genoemd kan worden. SSS zal misschien Van der Beek (Scheveningen) in de toekomst onder de lat hebben staan. Lokhorst ging naar SHO en Bas en Leen de Vlieger vroegen overschrijving aan naar de succesvolle afdelingsclub GOZ. RCL mist Hoogervorst (terug naar MMO). De komst van Henny Roden burg (Roodenburg), Blom (LFC), Van der Burg (UVS) maakte dit verlies goed. Loosduinen. Ameide. MVV en de nieuwe derde klassers hadden niets nieuws te melden. Zij willen met de zelfde teams de nieuwe competitie in gaan. Zonder enige voorbereiding van Nederlandse kant werd de vernieuw de Westduitse ploeg weggeslagen. Niettemin wimpelde Van der Haar de felicitaties na afloop abrupt at „Winst op een dergelijke tegenstan der is geen prestatie. De Duitsers zijn" geplaatst voor München en hun Ja panse coach Kato bouwt nu een jonge ploeg op voor de Olympische Spelen. Wij zijn maar doorgegaan met de oudjes, wij kunnen bovendien niet gokken". CHAOTISCH Die oudjes deden het nog best, vooral in de eerste set. De chaotisch verdedigende, orthodox aanvallende, onnauwkeurig plaatsende en slecht smashende Westduitse ploeg kon in het begin van de eerste set voorko men dat Nederland driftig scoorde. Punt voor punt binnenhalend liep Nederland via 01, 41 en 72 uit tot 93. Wim Hoeboer serveerde daarna de set uit, Kees Tinga de kans latend zijn speerslagen op het weke lijf van de Westduitse ploeg te rich ten. Een dergelijk team, dat in geen en kel opzicht inspireerde (Van der Haar: vDat wordt nooit iets goeds in ruim een jaar"), dwong Nederland niet het beste weerwerk te geven. Pas na 88 in de tweede reeks liep Ne derland, dat achter de drie-meterlijn vaak te passief speelde, definitief weg, 159. In de derde set verdween Piet Swieter bij de stand 611 om weer plaats te maken voor Harry Veldhuis. Het was meer een kwestie van toeval dan een gevolg van de wedergeboorte in de Nederlandse zes dat de West duitsers daarna geen punt meer maakten. De tegenstanders zelf leg den door onnauwkeurig spel hun eigen gevaarlijke aanvaller, Nolte, lam. Valkenburg, Constandse en Tin ga, daartoe in de gelegenheid gesteld door Geert Trompetter, sloegen de Westduitse illusie op ten minste een gewonnen set als een luchtbel kapot. Ongeveer 400 toeschouwers aan schouwden dc afgang van het West duitse volleybalzestal tegen een Ne derlands team. dat in de herfst tegen Japan, Frankrijk, Italië en Hongarije een werkelijke test zal moeten afleg gen voor het Europese kampioen schap eind september in Italië begint. LEIDEN De Leidse ereklasser Scylla heeft zich toch nog weten te versterken. De door het vertrek van Bert v. d. Helm en Ed v. d. Berg verzwakte tafeltennisclub contrac teerde de Zuidslaaf Milan Stencel van Delta Lloyd. Stencel vormt met Anton Will van Zoelen en Gé Bakker het eerste team. Het Amsterdamse Tempo Team versterkte de damesfor matie door het aantrekken van Ellen Kort (Scvlla), en Annemiek van Moost (REA). AFDELING DORDRECHT WGZ 6 3—3 4G: SVS '85 3—Ameide 4 31. 4H: Papendrecht 5Oranje Wit 13 32. 4JVentura Sport 4Oranje Wit 14 28. Rijsoord 8Oranje Wit 12 13. 4K: Meerkerk 4—Vuren 5 3—0, WAC—Peur- sum 3—1. JpRANS Steur in drievoud 1 Zwart Wit-WHC. Links bo ie immer gevaarlijke middenvi J in duel met linksback Johan I ~,c nenberg, die hier verliest. Niet min geen treffer voor de Rott -45. damse spitsspeler. Even: trouwens als onderaan, waar La: sterk-keepende Freek Goudbe rees de bal boven Steurs hoofd pit En ten slotte rechts boven fraaie actie van de Rotterda 'or mer, maar de bezwerende ren van Henk Fijn ten spijt, moet Goudbeek capitule re ?i,|ag leverde dit al evenmin een d( °P punt 'op. Bekerfinale Zwart Wit—WHC 1—2 Nacompetitie 2de klas R(jsoord—NEO 2—1 A: RVVH 5 4 0 Rijsoord 6 3 l NSW 6 1 2 NEO 5 1 1 DORDRECHT Ton Sijbra zaterdag sneldamkampioen vai derland geworden. In een besli sa partij versloeg hij de Katwijkei kevisser. De Ruiter legde besl5 de derde plaats door een overw 1 op Schotanus. In de eerste klas werd Va m Meerendonk uit Den Bosch kan iiai voor de Hagenaar Ouwejan. I jeugd was Bennie Smeenk de ste In totaal namen 240 spelei la dit voor de negende keer do nr Dordtse Damvereniging georgarf de tornooi deel. PAPENDRECHT In de ronde van Papendrecht was de tot halverwege de koers niet Het vlammen begon na zo'n kilometer. Dertien mannen wlsfi een kloof te slaan tussen hen peloton. Daarbji was o.a. dc winnaar Leo Duijndam, Wim venboer, Jos van der Vleuf Schot Bilsland en Van VUnei Serpenti en Bilsland wisten een fors gat te slaan. Wim Bi boer kreeg de handen op elkaa hij er alleen in slaagde de ai stand met het tweetal te ovei gen. Later bleek het toch vei moeite omdat het achter hen ja tiental weer aansluiting verjt, Tien kilometer voor het einde Leo Duijndam zijn klasse door weg te springen en een minuut sprong te nemen. Hij werd een winnaar. De uitslag was: 1. L. Dui Mi (Honselersdijk) 100 km in 2.20 1 Wim Bravenboer (Rotterdam): 10 van Katwijk (Oploo); 4. P. Ho£* (Dokkum); 5. J. Serpenti (Axel) Gerrits (Oploo); ,7. G. Vianen enken); 8. G. van der Winden Öjjj wijk); 9. C. Stam (Koog Zaan); 10. G. van der Winden loo-Hout); 11. Bill Bilsland land); 12. J. Frijters (België); Gilmore (Engeland); 14. W. Wi w (Utrecht); 15. H. van Leeuwen Haag). 1 (E aar ?n

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1971 | | pagina 12