ZEVENDE ZEGE VAN MERCKX Feijenoord Van der Heuvel naar de Baronie Knappe remise Sclioll tegen Boris Spasski Eddie Beugels: drie meter voor meet lag ik vóór Tourcijfers °P de radio Ajax vindt keeper Penarol veel te duur Eddy Merckx ook in Honselersdijk ADO op bezoek bij Quick Boys Sportprogramma Indeling Den Haag bekend Vanavond Ronde van Pijnacker Alex Jansen eerste bij Swift-jeugd 13 VRIJDAG 17 JULI 1970 Vanavond ook bloemen voor Wim Bravenboer in Pijnacker? als Popke Oosterhof, Wim Braven- boer, Sjef van der Burg Frans van der Ruil. Jules Bruessing, Tino Ta- back, Louis Westrus en Rudie Lie- brechts. Ook de plaatselijke favoriet Lou Verwey zal niet ontbreken. ZOETERMEER Op zaterdag 29 augustus zal de wielerronde van Zoetermeer worden verreden. Adspi- ranten en amateurs zullen er van start gaan. Bij deze laatste categorie o.a. de plaatselijke favoriet Cees Maaskant, die vorig jaar winnaar werd. BORDEAUX „Het is geen wonder dat ik zo'n slechte tijdrit heb gereden", zei Wagt- mans na de Jaatste korte rjt tegen het horloge. „Ik ben snipverkouden en over die korte af stand kom je niet op temperatuur. Net topn ik me lekker ging voelen moest ik ophouden." De Brabander, wiens achterstand op Merckx, Zoetemelk en Gösta Petterson. zo groot was geworden, dat hij geen illusies meer behoefde te koesteren over een eventuele hogere plaats dan de vierde in het algemeen klassement, was in de tijdrit erg benaderd door de an zijn voorsprong van vijftig seconden op Van-Belgen Vandenbossche en Van Irape. denbossche had hij maar liefst 37 seconden verspeeld, terwijl Van Impe dertig seconden had teruggewonnen. De spurt waarvan Eddie Beugels later zou uitroepen; „drie meter voor de meet lag ik nog vóór. Hoe het ook xij. Op de meet was de situatie zo dat Rolf Wolfsholk (uiterst rechts) won, dat Franco Mori (uiterst links) tweede werd en dat gebrilde Beugels slechts op de derde plaats beslag legde. Toch maakte de Brabander zich geen zorgen. „Zondag in die lange tijd rit kom je op temperatuur en dan maakt het niet meer uil dat je lucht- jijpen to slecht zijn. Ik rij trouwens n de langere tijdritten altijd beter dan in ie korte. Kijk maar na van iet vorig jaar. Toen was ik in de corte ritten nergens, maar ik de lan- fe werd ik vierde". Geen zorgen Wagtmans werd zeer resoluut; Zondag komen Vandenbossche en fan Impe er niet aan te pas. Ik maak e geen zorgen over de vierde aats". Hlet lonk overmoedig met een 'oorsprong na twintig dagen van ilechts dertien seconden op Vanden- >ossche en van dertig seconden op Van Impe. Die tijdrit van zondag van Versailles naar Parijs wordt voor Wagtmans werkelijk eer rit van de waarheid. De tijdrit had de verwachte zeven- Je overwinning van Eddy Merckx opgeleverd Toen zijn eindresultaat lelrend werd. was iedereen weer ver- oaasd over de ruime marge, die de 3e'g ten opzichte van de concurrentie tad kunnen nemen Met een gemid- de'de snelheid van 46 662 km/uur raasde Merckx als laatste maar liefst twaalf seconden sneller rond het neertje van Bordeaux dan de Zweed Thomas Petterson. Een bijzonder fraaie prestatie ook leverde Joop Zoe- emelk, wiens tussentijd enkele se- ronden langzamer wa-. geweest dan lie van belager Gösta Petterson. Waar tensiott" bleek de Zuidhollan- Ier nog enkele tienden van seconden -harder e hebben gefietst dan de be zetter van de derde plaats in het Klassement. v Zoetemelk klasseerde zich met een 'erlies van achttien seconden op een ;edeelde zesde plaats samen met Sonzales Linares als beste Neder- ander, een predikaat dat hij volko- nc-n waardig is. Over het algemeen achten oe Nederlanders er niet zo- eel van terecht. Alleen Harry Stee- •ens (een halve minuut achter Werckx), Gerard Vianer. (op 43 secon- len) en Jan Jansen (op 52 seconden), tlasseerdcn zich nog bij de eerste reertig. Eddy Beugels ..Drie meter voor de meet lag ik in jewonnen positie. Ik kan niet begrij- cn dat ik nog verloren heb". Eddy teugels, de enige Nederlander in de topgroep van de ochtendrit van Mou- enz-Ville-Nouvelle naar Bordeaux, tcr.d donderdagmiddag vertwijfeld a.o de finish op het grote tentoon- )tc"'ngsterrein noordelijk van de lt?ö aan de Gironde Hii keek hoop- fc omhoog r.aar de wedstrijdcom- m' arissen alsof hij van hen nog fe-'-iing verwachtte, die kwam niet. r hans niet voor Eddy Beugels. Wel Jer de eenendertigjarige Westduitser Ro'f Wo'fshoh' Terwijl op net erepodium de Ita liaan Franco Mori k'.aar stond om de van een Borde'ese schone in te nemen, klonk plotseling "aoor de luidsprekers, dat niet de Ita liaan, maar Wolfshohl als eerste over Sc eindstreep was gegaan. De finish- loto. die men voor alle zekerheid als nog had geraadpleegd, had duidelijk gemaakt, dat de commissarissen zich lanvankelijk hadden vergist. Het decor wisselde snel. Franco een 26-jarige knecht uit de g< -PU m m Molteni-ploeg, afkomstig uit Verona, Be stad van Romeo er. Julia, moest Pet veld ruimen voor de blonde Duit- Ier. Mori, tevoren hartstochtelijk om helsd door ploegleider Giorgio Albani, Sie in deze ronde niet met successen herwend is, schreide bittere tranen. Wolfshohl. verbaasd door het,meeval- jertie. klom haastig de trap op. Deze Kvoor de Dir' iuist op tijd Want in he' begin van de fit had Woifshohl, die in het verleden drie regenboogtruien bij de veldrij ders heeft veroverd, er zelfs over ge dacht om af te stapper. Hij had dan de komende winter nog enkele zes daagsen willen rijden in eigen land. Dat zou het einde va* zijn wieler- loopbaan zijn geweest Wolfshohl namelijk is mede-eige naar van een bloeiende bouwfirma en hij wilde in het vervelg daaraan al zijn krachten wijden De etappezege in Bordeaux betekent dat Wolfshohl het wegseizoen van 1971 nog tegen een aantrekkelijke prijs kan blijven fietsen. Hii was er kennelijk gelukkig mee. Definitieve scheiding Wolfshohl, Mori en Beugels hadden geprofiteerd van de werklust van de renners van KAS en Salvarani in de kopgroep, die na bijna 200 kilometer was ontstaan. Twee groepjes van elk acht renners ontsnapten toen na el kaar uit de hoofdmacht, die daarvoor voortdurend attent was geweest bij demarrages van onder meer Van der Vleuten, Riotte en Harrie Steevens. De uittocht van KAS en Salvarini, elk met drie man voorin vertegen woordigd, betekende definitieve scheiding. Deze twee groeperingen willen voorlopig we' samenwerken om de voorsprong in het ploegenklas- sement op de Faemir.o's, die alleen Huysmans in de vuurlinie hadden, afdoende te vergroten. Die opzet slaagde. Met een winst van drie mi nuten op het grote peloton waren KAS en Salvarani, onderling slechts acht seconden schelend en de komen de dagen wel uitmakend wie uitein delijk met deze belangrijke trofee zal gaan strijken, buiten het bereik van de mannen van Merckx gekomen. Het was jammer, dat er niet meer Nederlanders bijdie beslissende vlucht zaten. Vooral Ton Vissers was aan de meet in Bordeaux uiterst te leurgesteld. „We hadden twee man voor deze etappe aangewezen; Harm Ottenbros en Jos van der Vleuten. Ottenbros viel onderweg af, want hij reed niet goed. Maar van De Vleut had ik veel verwacht. Ik had hem gevraagd al voor de ravitaillering in een lange ontsnapping, desnoods met een Fransman weg te gaan. Hij heeft het ook een paar keer geprobeerd, meestal met Riotte. Maar toen die in de revitaillering demarreerde, maakte Van der Vleuten zicb daarover zo kwaad, dat hij woorden met de Fransman kreeg. Uit nijd ging de Vleut toen achter in het peloton rij den en kwam daar niet meer van daan". Vissers, die graag nop eens terug had willen komen op de jaren vijftig, toen Nederland vijf maal achter el kaar in de wijnstad zegevierde (dat was overigens in hei wielerstadion) had geen invloed op de Brabander kunnen uitoefenen. Niet alleen Van der Vleuten was woedend geworden over de opstand van Riotte tijdens de lunch. Ook Dol man vond het een gemene streek. „Zoiets doe je niet", zei de ex-weg- kampioen nijdig. Hij had ook een verklaring, tvaarom er in de beslis sende ontsnapDing geen lid van zijn maal te moe om mee te gaan". Dol man wees op zijn dijen. „En zelfs wanneer ik er bij was geweest, dan nog had ik met zulke dikke benen niet kunnen meespurter". De leiding ploeg had gezeten. „We waren alle- van Cabailero, dat al evenmin in de beslissende slag was vertegenwoor digd, troostte zich met de gedachte dat Harrie Steevens voor de ontsnap ping zeker wel vier maal had gepro beerd om wee te komen. Het was een schrale 'roost j Uitslag twintigste etappe. Mourenx-vtlle - Nouvelle - Bordeaux 223,5 km; 1. Wolfs hohl ,'WDl-Caput) 6.26.49 mei bon. 6.26.29, 2. Morl (Ita-Albanl) met bon. 6.26.39, 3. Beu gels (Ned-Schotte) 6.26.44 4. Jimenez <Spa- -Langarica) 6.26.49. 5. Dalla Bonna (Ita-Pez- zi) z.t.. 6. Huysmans (Bel-Drlessens) z.t„ 7. Lopez-Carril (Spa-Langarica) 6.26.49. 8. I Schleck (Lux-De Muen z.t.. 9. Bellone (Fra-Stabllnskl) z.t., 10. Reyniers (Bel- -Cools) z.t„ 11. Perln (Fxa-Caput) z.t„ 12. Paranteau (Fra-Plaud) z.t., 13. Mascaro (Spa-Langarica) z.t., 14. Balmamlon (Ita- -Pezzi) z.t., 15. Panizza (Ita-Pezzi) z,t„ 16. Dellsle (Fra-Plaud) z.t.. 17. Dangulllaume (Fra-Plaud) 6.20.42. 18. Vianen (Ned-Peters) I z.t., 19. Guimard (Fra-Caput) z.t„ 20. Frey (Den-De Gribaldy) z.t„ 21. Van Neste <Bel- I -Cools) z.t., 22 Riotte (Fra-Stabllnskl) z.t, 1 23. Rentmeester CNed-Peters) z.t.. 28. Zoete- TIJDRIT 1. Merckx (Bel-Drie&sens). 8200 meter In 10.32,64 (gem. 46.662' kmu), 2. Tomas Pet- tersson (Zwe-Martlni) 10.44,08. 3. Ocana (Spa-De Muer) 10.45.78. 4 Frey (Den-De Gribaldy) 0.47,17. 5. Houbiechts (Bel-Pezzi) 10.49,40. 6. Zoetemelk (Ned-Schotte) en Gonzales-Llnares (Spa-Langarica) 10.50,17, 8. Gösta Pettersson (Zwe-Martlni) 10.50,57. 9. I Agostinho (Port-De Gribaldy) 10.51,80, 10. Vandenbossche (Bel-Albanl) 10.53.52. 11. Pintens (Bel-Cools) 10.58.72, 12. Schutz (Lux-Albani) 10.59,56. 13. Van Impe (Bel- -Stablinskl) 11.01,86, 14. PouUdor (Fra-Ca- I put) 11.02,04, 15. Steevens (Ned-Peters) I 11.02,88, 16. Guerra (It-Pezzl) 11.03.57, 17. Zt- lioll (Ita-Drlessens) U.04,03. 18. Dumont J (Fra-Plaud) 11.07.38, 19. Beniatto (Ita-GIgan- I ti) 11.09.91. 20. Godefroot (Bei-Pezzt) 11.10.28, ALGEMEEN KLASSEMENT 1. Merckx 106 uur 14 minuten 2 seconden. 2. Zoetemelk op 10 minuten 14 seconden, 3. Gösta Pettersson op 13,39, 4. Wagtmans op 15,00, 5. Vandenbossche op 15,13, 6. Van Impe op '5,30, 7. Galdos op 17,00, 8. Pouli- dor op 17,27, 9. Houbrechts op 18,19, 10. Pintens op 18,59, 11. Dellsle (Fra-Plaud) op 19,07, 12. Zubero (Spa-Langarica) op 20.11. 13. Balmanion (Ita-Pezzi) op 20,46. 14. Zllioll I (Ita-Driessens) op 21,22, 15 Agostinho (Port- -De Gribaldy) op 23,27, 16. Van Neste (Bel- -Cools) op 23,42. 17 Airaar (Fra-Stabllnskl) i op 24,09, '8. Panizza (Ita-Pezzi) op 24,54, 19. Schiavon (Ita-Pezzi) op 25.07 20. Schlekc (Lux-De Muer) op 25,10. 21 Gandarias (Spa- -Langarlca) op 29,52 22. Dumont (Fra- -Plaud) op 41.42 23. Vifian (Zwl-De Gri baldy) op 44,46. 24. Gabica (Spa-Langarica) op 45,07. 25. Swerts (Belg-Drlessens) op HILVERSUM Wanneer men d beschikking krijgt over goede verbin dingen zal de NOS-radio op woens dag 26 augustus een rechtstreekse re portage uitzenden van de voetval wedstrijd Estudiantes de la Plata Feijenoord om de officieuze wereld beker. Deze eerste wedstrijd wordt in de Argentijnse hoofdstad Buenos Aires gespeeld. De rechtstreekse reportage wordl uitgezonden in de nacht van 26 op 27 augustus van 01.00 tot 02.45 uur via Hilversum 2. Ten behoeve van deze uitzending zal extra zendtijd worden aangevraagd bij de regeringscommis saris voor de omroep. De uitzending geschiedt in samen werking met de wereldomroep. Omtrent een rechtstreekse televi siereportage moeten de onderhande lingen met verschillende betrokken instanties nog worden geopend. (Van onze sportredactie) ROTTERDAM Rien van der Heuvel, de uiterst gevaarlijke aan valsleider van bekerwinnaar Zwart Wit. komt volgend seizoen in het be taalde voetbal uit. De Rotterdammer tekende een semi-profcontract bij De Baronie, de tweede divisie-vereni ging, die getraind word door de Schiedammer Berry Janse. Peter Post, hier op de foto met zUn charmante vrouw Loeki. stapt weer op de flets. De „Keizer van de Zesdaagse", die enkele maanden ge dwongen rust heeft moeten houden, komt volgende week aan de start in de Acht van Chaam. Roif WoUshoi, de Westduitsc veteraan die op 31-jarige leeftyd de etappe naai Bordeaux won. AMSTERDAM De jeugdige Ne derlander Scholl heeft het gisteren in de derde ronde van het IBM-schaak- tornooi uitstekend gedaan. De Neder landse jeugdkampioen weerstond de Russische wereldkampioen Boris Spasski. De partij eindigde in een re mise Hans Ree verging het minder best. Hij kreeg klop van de Zuidslaaf Ja- nosevic, waardoor het totaal van Ree op één punt bleef steken. Donner en Langeweg kwamen remise overeen I met respectievelijk Uhlmann en Jongsma. Aan de kop staan de Rus Poloegajewski, die het punt verdeelde met Hort, Glicoric die Rob Hartosch een half punt moest toestaan, Uhl mann en Janosevic. De Russische grootmeester Geiler heeft nog steeds zijn draai niet ge vonden. Nadat hij uit drie partijen slechts een half punt had weten te vergaren, moest zijn partij tegen de Hongaar Csom gisteren worden afge broken. Gelier heeft lichte winstkan sen, maar vermoedelijk zal Csom er in slagen een puntenverdeling te be reiken. In de meestergroep staat de Hon gaar Adorjan aan de leiding. Gisteren versloeg hij de Deen Hamann in de derde ronde. De Leidenaar Piket en Lodewijk Prins volgen op sleets een half puntje van Adorjan, evenals Ma- rovic en Westerinen. UITSLAGEN Grootmeestergroep: Janosevic Ree 1—0, Tringow Clrlc 1 Donner Uhlmann V»3/»Spasskt Scholl afgebr, Langeweg Jongsma Vt—Hartoch Gllgoric Geiler Csom afgebr.. Hort Poloegajewski V»—Vi. Stand na 3 ronden: 1/4: Poloegajewski (Rusl). Gllgoric (Z sl). Uhlmann (Od). Ja- Hartoch (Ned). Hort <TsJ Sl) 1'/. pnt, 10: Csom (Hong) 1 -f 1 afg.. 11/15: Tringow (Buig). Donner (Ned). Langeweg (Ned). Jongsma (Ned). Ree (Ned) 1 pnt, 16: Geiler (Rusl) 1 afg. Meestergroep; Thnman - Cortlever Marovic - Tatal 1—0. Van Geel - Plk«t 4-1, Adorjan Hamann 1—0, Weste rinen V d Welde 1—0. Prins Bednarr- kl Stand na 3 ronden: 1: Adorjan (Hong) 22/6: Marovic (J Sl). Tatal (It). Westeri nen (F:nl). Prins (Ned), Piket (Ned) 2 pni. 7: Timman (Ned) 1'/, pnt. 8/10: V d Weide (Ned), Kimman (Den). Cortlever (Ned) 1 pnt, 11/12: Van Geet (Ned), Bednarski (Po len) pnt. AMSTERDAM De Uruguese voetbalclub Penarol heeft door mid del van een bestuurslid zijn doelman Ladislao Mazurkiewicz aan Ajax te koop aangeboden. In de schriftelijke aanbieding stel de de vertegenwoordiger van Penarol dat men gehoord had dat Ajax een niet meer zo jonge doelverdediger had en het elftal misschien op die plaats zou willen versterken. En ver der dat de financ!41e situatie van de Uruguese clubs niet rooskleurig is en Penarol gedwongen is een aantal van zijn beste spelers, onder wie even tueel Mazurkiewicz te verkopen. Penarol was bereid te onderhande len met Ajax, dat men als een finan cieel sterk staande vereniging be schouwt, wanneer de Amsterdamse club werkelijk belangstelling had. Ajax is echter niet op dit voorstel ingegaan, mede omdat de vraagprijs van Penarol (in de buurt van een miljoen gulden) veel te hoog lag. Het Nederlands kampioenschap achter volging voor dames Is ln verband met de regen uitgesteld tot zondag. De Griekse kampioensploeg Panathinal- kos Athene heeft de vroegere Hongaarse International Ferenc Puskas gecontracteerd •la trainer. Zaterdag 29 augustus Ronde van Zoetermeer KATWIJK Quick Boys maakt reeds mórgen een begin aan het oefenprogramma voor de nieuwe competitie. Niemand minder dan de Haagse eredivisieclub ADO zal mor gen om vier uur aantreden tegen de Katwijkers. Scheidsrechter van deze wedstrijd is de heer Bos uit Den Haag, dié o.a. vorige week de wed strijd NoordwijkSHO floot. Niet alleen morgen zal Quick Boys een Vanavond: Wielrennen: Ronde van Pijnacker voor adspiranten en ama teurs. Aanvang om 18.15 uur. Morgen; Voetbal; Katwijk; Quick Boys—ADO (4 uur) en Ter Heijde: Ter Heijde's-Gravenzande. Midgetgolf: Den Haag (Ver- Hüëll- weg 2): finale midgetgolf-competitie. Amerikaans poloteom speelt tegen De Zijl S LEIDEN Een waterpoloteam van de Amerikaanse Fort Lauderdale Swimming Club, dat van 6 tot en met 28 juli te gast is bij de Amsterdamse vereniging DJK. speelt op donderdag 23 juli een wedstrijd tegen het eerste elftal van De Zijl. De wedstrijd be gint om kwart voor acht. Het polo team uit Fort Lauderdale bestaat uit spelers van 15 tot en met 20 jaar. De jongens worden getraind door de oud-Amsterdammer Rob de Vust. FLOOR VAN DUYN interessante wedstrijd op „Nieuw Zuid" spelen, maar ook de komende weken komen er sterke tegenstanders naar Katwijk toe. Zo komt volgende week zaterdag Holland Sport op be zoek, 1 augustus zal de Zwolse twee de divisieclub PEC gast zijn, 8 augus tus Hermes DVS en op 15 augustus wordt Quick BoysTelstar gespeeld. De laatste wedstrijd vindt op 22 augustus plaats tegen Katwijk, op het veld van laatstgenoemde vereni ging. Op 29 augustus zal de eerste competitiewedstrijd worden gespeeld. Voor Floor van Duyn c.s. dus een al- I les behalve gemakkelijk programma. PIJNACKER DSVP, de kam pioen van de afdeling Den Haag en volgend seizoen uitkomend in de vierde klas van de KNVB, zal voor de aanvang van de nieuwe competi tie zes oefenwedstrijden spelen. Het wedstrijd programma is als volgt samengesteld: 1 augustus DSVP CSVD (3 uur en tevens eerste wed strijd op het sportpark De Groene Wijdte). 8 augustus DSVP—SVPTT (4 uur), 12 augustus DSVP—DEVJO (18.30 uur), 15 augustus DSVP—Be air (18.00 uur), 17 augustus DHL DSVP (18.30 uur) .én 22 augustus DSVPRandstad Sport (4 uur). DEN HAAG; Tijdens de woensdag avond gehouden bestuursvergadering van het bestuur van de afdeling 's-Gravenhage van de KNVB is de indeling van de le klas A en B en de 2e klas A en B (zondagamateurs) goedgekeurd. Deze zal voor het sei zoen 19701971 zijn: le klas A BTC Bunker Boys DVC DWO Dynamo '67 HDV Nivo RCDH Steeds Voorwaarts Taurus 'Triomph Tedo de Valkeniers Vogel Voorburg Te Werve ie klak B DHBRK GSC Maasstraat Marathon Oranje Blauw OSC Robin Hood SEP 2e klas A de Adelaars BBW CWP Duno GDCPH GRVC HWS Jong Antillen SOA SVH WVS 2e klas B DHB DZS FC Den Haag '65 de Jagers LVSJ NLS Tamuvona Toofan VVOG '62 WIK PIJNACKER Vanavond om kwart over zes zal de wielerronde van Pijnacker van start gaan voor de wedstrijd van de adspiranten. die 25 km zullen moeten afleggen. Om zeven uur zal het vertreksein worden ge geven voor de amateurs. Deze zullen 80 km rijden. Onder de deelnemers bevinden zich renners van naam, zo- HONSELERSDIJK De prof- ronde van Honselersdijk zal niet zoals de bedoeling was op woensdag 19 augustus, maar op donderdag 20 augustus plaats vinden. Dit in verband met de concurrentie van de voet balwedstrijd FeijenoordFC Utrecht, die op 19 augustus wordt gespeeld. Evenals vorig jaar is het vrijwel zeker, dat Eddy Merckx ook dit keer zal deelnemen. LEIDEN De wielrenvereniging Swift reed gLsteravond onderlinge wedstrijden op het parkoers van de Groenoordhal. Bij de amateurs en nieuwelingen ging Hans v. d. Kooy (nwl.) als eerste over de streep. Léon van Velzen won bij de A- jeugd en Alex Jansen toonde zich de sterkste bij de B-jeugd. De verdere uitslag: amateurs en nieuwelingen, 45 minuten 5 ronden: 2. Piet van Leeuwen (nwl.). 3. Al- bert Meskers Tnwl.). 44. Teun van Duuren (amt.), 5. Sjef DDubbelde- man (amt.). 6. Cees Valentijn (nwl.), 7. James Mollet (nwL), 8. R. Vink (nwl.). B-jeugd. 15 ronden: 2. Tijmen Koet. 3. Jos Giezeman, 4. Johnny Kuyv-enhoven, 5. Alouis Goossen, 6. Hanny Bavelaar. Van Viegen kampioen RIJSWIJK De eindstand van de gespeelde kampioenscompetitie van het schaakgenootschap Rijswijk is: 1 Van Viegen (en clubkampioen) 51/* pnt, 2 Joustra 5 pnt, 3 De Hondt 41/* pnt, 4 Karis 4l/t pnt, 5 Grave 4 pnt, 6 Bleyenga 2 pnt, 7 Kuypers lVt pnt en 8 Wijnstra 1 pnt. DSl P heeft zwaar oefen program ma

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1970 | | pagina 13