DOS TERUG NAAR HOOFDKLAS ZUID Cementauto blokkeerde de Yenneperweg DOCENTEN FIAT 238 BESTEL 'n wagen om fijn mee te werken! FIAT-AGENT SIZO faalde voor het doel Randstad verloor in slotfase (2-1 Rijnstreek klopte Aarlanderveen: 2-1 SMS houdt kans >p kampioenschap Woubrugge maakte van kansen gebruik Verbouwd clubhuis Unicum geopend VISSERIJ* EN MARKTNIEUWS Moeilijkheden Eurowoningen süitsen zich toe 5 SCHEEP V A ARTBE KOFFIEAUTOMATEN NIEUWE IEIDSE COURAhfT MAANDAG 4 MB DEN' HAAG De laatste beslis sing in de eredivisie volleybal is ge vallen; het Enkhuizer DTS won vrij wel onbedreigd van DOS '58 en dat betekende voor een jaar bijtekenen als lid van de hoogste afdeling. DOS daarentegen moet na een éénjarig verblijf afhaken. De damesploeg van de Bossche vereniging kan dit ver lies echter weer goedmaken. Zij won nl. ook de tweede promotiestrijd. evenals het Alkmaarse Octopus. De ze ploegen hebben nu reeds fraaie vooruitzichten op promotie. Dit geldt ook voor de heren van HVS. ook zij wonnen hun tweede wedstrijd, nu van NSH. Jammer genoeg vond de wedstrijd tussen EAVV en EVV geen doorgang doordat er geen scheidsrechter kwam opdagen. De dames van Syrena begonnen hun strijd om promotie naar de hoofdklas op indrukwekkende wijze, door in een uitwedstrijd VSC te verslaan in drie sets, een verrichting die duidelijk op promotie wijst. Weet Syrena a.s. donderdag in sport hal Lindoduin van Roermond BC te winnen, dan is de promotie prak tisch een feit. Deze wedstrijd begint om twee uur. Ook het Delftse Achilles startte uitstekend in een uitwedstrijd. Het bracht in het verre Hoogezand/Sap- pemeer Durack '66 de tweede neder laag toe. In overgangsklas negen dames had Rijnsburg zijn plaats veilig kunnen stellen door van SDO te winnen. Het tegendeel was echter het geval. Rijnsburg verloor en SDO heeft nu het lot volkomen in eigen hand met nog de wedstrijd tegen Be Fair voor de boeg. EREDIVISIE Heren: SFCTornado 30. beslisings- wedstrijd om de elfde plaats: DTS—DOS S3 3 3—i. Eindstand; AMVJ/A 22—44. Orawi 22— 38. Blokkeer 22—30. Valuas 22—26. Torna- do 22—18. Cito 22—18'. SFC 22—18. HML/ CLV 22—16. Libanon 22—16. DTS 23—16, DOS '58 23—14. Hevok 22—10. PROMOTIE Dames: Olympus '63—Octopus 0—3, Uni- on/MC—DOS 58 1—3. Octopus 2—I, DOS '58 3—4. Union/MC 2—0. Olympus '63 2—0. Heren: NSH—HVS 1—3. EAW-EW (geen scheidsrechter). HVS 2—4, EVV 1—2, EAVV 1—0, NSH 2—0. HOOFDKLAS (promotie) Dames groep A: Athlon—Set Up 1—3. Set Up 24, Athlon 10, Argus 10. groep B: Drachten—AMVJ/ A 1—2, Drachten 1—2. AMVJ/A 1—2. AMVJ/R 2 2—0: groep C: Orion—Volco 2—3. Achilles '12 1—2. Volco 2—2. Orion 1—0; groep D: VSC— Syrena 0—3. Syrena 1—2. Roermond BC 1—2. VSC 2-0. Heren, groep A: Radius/MVC—WC 3—1 Radius/MVC 1—2, WC 2—2. VK Amster dam 1—0; groep B: Stentor—MolJer VC 1—3. Zaan '66 1—2, Moller VC 2—2. Sten tor 1—0; groep C: V en K—Vonk 3—1. V en K 1—2. Vonk 2-2, Flintstones 1—0: groep D: Durack '66—Achilles 1—2. Achil les 1—2. Tup os 1—2, Durack '66 2—0. OVERGANGSKLAS 9 Dames: beslissingswedstrijd om de elf de plaats: SDO—Rijnsburg 3—2. SDO 1—2. Rijnsburg 2—2, Be Fair 1—0 HILLEGOM Ongeveer 1500 toeschouwers hebben Kozakken boys bij SIZO eerste klasser zien worden. Overigens slechts met een 00 ge lijkspel tegen een aanvallend inder daad schotloos SIZO. Toch kregen dc Hillegommers wel kansen. Bij voorbeeld via Henny Camphorst na een half uur. Maar hij schoot on besuisd ver naast, nadat doelman Ottevanger de voorzet van Krijn Grootveld over zich heen moest la ten gaan. Kort voor rust leek Leo Overbeek nog succes te hebben. Ottevanger was al gepasseerd, maar nu bracht de paal redding. Na de hervatting mochten de Wer kendammers sterker zijn, vooral door de uitblinkers Joop Griekspoor en doelman Van Haaf ten bleef de nul gehandhaafd. Zelfs was SIZO nog gevaarlijk met uitvallen. Die bleven echter on afgerond, vooral omdat Blokland nogal eens aan de noodrem trok. Overigens juiste uitslag van aan trekkelijke wedstrijd, waarin SIZO voor het doel faalde. ROTTERDAM Twee minuten voor tijd wist Rikaart uit een scri- mage voor het doel van Randstad Sport de bal in het doel te depone ren en daardoor de stand op 2-1 te brengen. Een gelukkige stand voor Zwervers dat met zenuwachtig spel de wedstrijd had beheerst. Het schijnt echter dat Zwervers nu men kampioen kan worden een nerveuse geest heeft binnengehaald die het onmogelijk maakt goed te spelen. Zo heeft men vele kansen nodig om er één te benutten. In de 20ste minuut opende Piet Borremans de score (1-0) welke voorsprong door Daan Kooy teniet werd gedaan (1-1). Een machtig of fensief van Zwervers had net voor tijd succes. GOUDA In de eerste klas van de afdeling Gouda slechts twee wedstrijden. Beide van geen enkel belang voor de ranglijst. Bodegra ven klopte WDS met 32, terwijl Rijnstreek Aarlanderveen naa»- een 21 nederlaag speelde. Hierdoor deed Rijnstreek de voorlaatste plaats over aan WDS. Bodegraven nestelde zich ten koste van Zwam- merdam op de derde plaats. Zevenh. 17—34 M.kapelle 17—15 Siveo Bodegr. Zw'dam Sportief 18—21 17—20 16—18 17—15 RCV 18—15 Rijnstr. 1714 WDS 17—13 Aarl.veen 188 BODEGRAVEN—WDS 3—2. 1—0 De Jong, 11 De Boer, rust, 21 IJsselstein, 31 Ruitenburg, 32 De Boer. Leuke wedstrijd met ster ker Bodegraven. RIJNSTREEK—AARLANDER VEEN 2—1. 0—1 Zuydam, 1—1 De Jong, 21 Schouten. Gelijk spel zou verhouding het best weerge geven hebben. UITSLAGEN le klas: RijnstreekAarlander veen 21; BodegravenWDS 32; Res. le klas: Zwammerdam 2Ze venhoven 2 14; 3B: Moerkapelle 2Floreant 4 21 en 3E: Jod. Boys 10Sportief 3 30. (Van onze sportredactie) NIEUW VENNEP Via een 2-1 zege op AFC heeft SMS zün theore tische kans op het kampioenschap behouden. AMVJ kwam niet in het veld, maar VEW verspeelde een punt aan KIC. Dat houdt de spanning er tot het laatst in. De uitslagen waren in West I 4A overigens: SACHoofd dorp 2-2; OSDO—WOL 3-2: VEW— KIC 1-1; SMS—AFC 2-1. AMVJ 17-28 Zeeburg 16-15 VEW 17-27 SAC 18-15 SMS 18-26 KIC 17-12 OSDO 18-19 Zandv. 17-9 AFC 18-17 WOL 17-7 Hoofdei 19-17 BOSKOOP Met zeer gevaarlijke uitvallen heeft Woubrugge Floreant kunnen verslaan want de uitvallen leverden de begeerde doelpunten op. Floreant dat in feite een licht over wicht had op Woubrugge kreeg en kele goede kansen in de eerste helft doch De Bruin wist er blijkbaar geen raad mee. Woubrugge wel want de score met de rust was 0-2, tot stand gekomen via Wolvers en Kooien. Na de rust liep men uit tot 0-3 door Van der Hoek alvorens Floreant tot scoren kwam dank zij Vermeulen. Het werd zelfs 2-3 door Van Ooyen doch ver der liet Woubrugge het niet komen, want Brunt leverde de vierde treffer 2-4. Vit de BOLLENSTREEK SASSENHEIM Geïnspireerd door radio- en t.v.-uitzendingen heb ben mej. Berry Oudshoorn, sport leider Herel en de heer J. J. v. Ber- kel het initiatief genomen op za terdag 16 mei 's morgens om half acht, te starten met lessen trimmen. Vooral dames en heren met „zit- functies" doen er goed aan zich aan te melden. De openluchtlessen wor den, althans voorlopig, gegeven in het park Rusthof. Men kan zich mel den in het park, of telefonisch bjj mej. Oudshoorn, telef. 02532-6719, of de heer J. v. Berkel. telef. 02532-6184. HILLEGOM In de wijken van dinsdag 5 mei en donderdag 7 mei wordt het huisvuil opgehaald op woensdag 6 mei. Grof huisvuil wordt opgehaald op donderdag 14 mei. HILLEGOM Dinsdag 12 mei om 8 uur belegt de Combinatie Christe lijke Partijen een hoorgesprek in het jeugdhuis achter de St. Jozefkerk. HILLEGOM Dinsdag 12 mei om 10 uur zal de heer Dirk van Egmond de eerste steen leggen van de nieuwe bloembollenbeurs. HILLEGOM Onder regie van de heer H. A. Turnhout bracht de Nuts- toneelgroep ..Alliance" zaterdagavond het blijspel van de Amerikaan Neil Simon: ..Op Blote voeten in het park." Dank zij de vakbekwame regie kreeg dit blijspel een uitstekende vertolking. Aan het eind overhan digde Nutsdepartement-voorzitter H. Roeland bloemen en geschenken en werd de toneelgroep een ovatie ge bracht. Vit de DUINSTREEK KATWIJK AAN ZEE De Elim- krans hield haar laatste vergade ring van dit seizoen in de Hoeksteen. Wegens ziekte van mevrouw Haas. werd deze bijeenkomst geleid door mevr. Verdoes. De heer Polet uit Gouda vertoonde fraaie dia's over de chr. nederzetting Nes Ammin. Het commentaar hiervoor verzorgde ds. Draaijer die veel over Israël wist te vertellen. Mevr. Van Velzen, penningmeeste- resse van de Elimkrans, deelde mee, dat f 1200 kon worden overgemaakt aan Nes Ammin en f 350 aan Kerk en Israël. KATWIJK AAN DEN RIJN De aanvang van de avonddienst in de geref. kerk morgenavond is gesteld op half zeven. VALKENBURG Gisteren wer den in de Geref. kerk de verkiezin gen voor ambtsdragers gehouden. Als zij bun benoeming aanvaarden zullen als ouderling de heren H. Dijkhuizen en J. Portenge en als diaken mevrouw G. C. Barnhoorn- Vegt op zondag 7 juni worden be vestigd. VALKENBURG De Coöperatie ve Raiffeisenbank houdt vrijdag avond om 8 uur een algemene leden vergadering Ln de zaal van Het Wa pen van Valkenburg. VALKENBURG Programma do denherdenking: 18 uur: halfstok hij sen van de vlag; 19.45 uur: stille tocht vanaf het Dorpshuis naar de Erebegraafplaats: 20 uur: sirenesig naal, waarna twee minuten stilte, ge volgd door twee coupletten van het Wilhelmus door „Valkenburgs Har monie"'. Hierna gelegenheid tot kranslegging. LEIDEN' De tennisvereniging Unicum is sinds zaterdagmiddag in het bezit van een bijzonder gezellig clubhuis. Om kwart over twee open de de voorzitter van de Sportstich ting, de heer P. F. S. Biegstraaten, met een redevoering het kleine, maar fraai verbouwde clubhuis. Door de slechte weersomstandigheden moest het traditionele doorknippen van het lint komen te vervallen. „Het voorstel van enkele junioren, die een jaar geleden het bestuur om een verbouwing van het clubhuis hadden gevraagd, is door het bestuur goed ter harte genomen", aldus de heer Kallenberg, voorzitter van de in de tweede klas uitkomende tennis vereniging. Met financiële steun van de sportstichting is Unicum erin ge slaagd het oude clubgebouw om te bouwen tot een sfeervol geheel. Een fraaie bar, leuke felle kleu ren op vloer en muren en enkele zit jes zorgen voor een ruimte, waarin de leden zich ook buiten het sport- verband kunnen thuisvoelen. On danks het slechte weer werd de re ceptie door ongeveer vijftig personen, onder wie wethouder Sannes en de voorzitter van de afdeling Leiden van de KNLTB, bezocht. De vereni ging had voor alle aanwezigen een leuk presentje in de vorm van een tennisbal gevuld met. bonbons. LISSE Aan de wedstrijd tuin en gevelversieringen namen 34 men sen deel. Er waren ornamenten, mo zaïeken en gevelversieringen bij. Het was natuurlijk wel te verwachten dat meneer de Uil en juffrouw Ooie vaar de boventoon zouden voeren. Ze kregen dan ook respectievelijk een eerste en een tweede prijs bij de afd. ornamenten. Uitslagen: Ornamenten: le pr. mevr. Langeveld-Bisschops; 2. mevr. Langeveld-Ligtvoet; 3. fam. Van der Berg; 4. M. van der Linden; 5. H. Bakker, 6. mevr. Tombroek. Mozaïeken: le pr. de heren De Vries en Willemse; 2e pr. fam. Hoog kamer. Gevel versieringen Overbeek (apotheek). le pr. dames Markten BARNEVELD. mei Coöp. Veluwse Eierveiling. Aanvoer 572.400 stuks, stem ming terughoudend. Prijzen (in guldens per 100 stuks)-: eieren van 52-53 gram 724. 56-57 gram 738—775, 60-61 gram 761—890. 64-65 gram 824—850. Vette kalverenprljzen. Aanvoer 462 stuks, handel vlot. Prijzen: le kwaliteit -*10440. 2e kwaliteit 390—105. 3c kwaliteit 370—385. KATWIJK AAN DEN RIJN De aan-: voer van waspeen beliep in de afgelopen week aan de Katwijkse groenteveiling 1.041.000 kg. ongeveer 200 ton minder dan de vorige week. De prijsnoteringen weken niet zo véél al van die van de vorige week. De B-peen liep evenals vorige week wet tot een wat meer aanvaardbare prijs op en werd nogal verladen naar onze oosterburen. Over het algemeen was er wat minder vraag voor de exporthandel. De A-peen was wat ongelijk in prijs, waar bij opviel, dat vooral gelet werd op de kleur van de peen. De best gekwalificeer de peen werd ook door Engeland ge kocht. De consercvenindustrieen hadden oe- perkte belangstelling, en dan nog praktich alleen de Belgische fabrieken. De binnenlandse handel was matig. Ge let op de kwaliteit van het produkt, moe ten we zeggen, dat deze wat minder is dan vorig jaar om deze zelfde tijd. De noteringen waren: AI 510850, All 260 700, BI 730—1160. Bil 200—420. Cl 420—660. CII 340—640. Andijvie was goed gevraagd en ging weg vor 42—405, soepgroenten deden het rede lijk: selderij 7—16. peterselie 13—15. krul- peterselie 15—17, knolselderci 7—8. ook slaulen deden het wel. voor 1823. radijs werd behoorlijk aangevoerd, de voor het binnenland bestemde ging weg voor goedkopere notering, de te exporteren radijs noteerde goede prijzen; er was meer rabarber, maar de prijzen waren niet zo hoog: 11—41: voor witlof was goe de belangstelling en deed van 1387; prin- sessenbonen. uit de kassen, waren goed geprijsd voor 470—580, tomaten deden hel opntuw wel aardig: AI 10701260, Cl 980 11S0, CCI 720840 spinazie 29—35, poste lein 77—120. aardappelen 39, prei 12—43, sla 22. radijs 15—35. KATWIJK AAN DEN RIJN. 2 mei groenteveiling: waspeen A I 640810. A II 260—630. B I 820—1160. B II 2Ö0—250, C I 550, C II 350450. andijvie 116. peterselie 15. krulpeterselie 1517. Aanvoer waspeen ROTTERDAM. 4 mei Veemarkt. Aan voer: totaal 1314 dieren, waarvan 1090 slachtrunderen en 224 varkens. Prijzen per kg: slachtrunderen extra 550580, I 460—515. II 400135. ill 375—395. varkens I 250—260. II 205—250. III 240—245. stieren 450—'505, worstkoelen 370—380. slachtzeugen 190—205. zware varkens 220—230. Overzicht: Slachtrunderen: aanvoer korter. han<£l kalm Iets gedrukt in prijs. Varkens: an- voer klein, handel vlot. fijne varkens nau welijks prijshoudend, slachtzeugen onge wijzigd. Vigaerij LEIDEN Coöp. Groente en Fruitvei ling: andijvie 14—25, snijbonen 1444. kro ten gekookt 50. postelein 97—120, prei 36 —55, rabarber 10—31, spinazie 27—59, kom kommers 3775. champignons 420450, to maten A 1140—1160( B 1380-0420, C 1080— 1120. CC 880—930. uien middolgrof 120—125, NIEUWKOOP De Vereniging van Huiseigenaren heeft gereageerd op uitspraken van burgemeester A. H. van Montfoort gedaan in de gemeenteraadsvergadering van 25 april over moeilijkheden met de Euro-drive-in woningen. N.a.v. vragen van de heer Stoppelenburg over klachten had de bur gemeester elke verantwoordelijkheid van de gemeente van de hand gewezen. Hierbij verwees hij naar de onderzoekingen naar de riolering, die hebben uitgewezen dat deze aan de eisen voldoet. De burgemeester stelde dat naar zijn mening de klachten ongegrond waren en boven dien beneden 't niveau van wat men van de Vereniging van Huis eigenaren zou mogen verwachten. De Vereniging van Huiseigenaren is het hiermee volledig oneens. Zij heeft nu aan elk van de raadsleden ccn afschrift gestuurd van een brief. Hierin stelt de vereniging dat het college om onduidelijke redenen de raad onjuist heeft voorgelicht met als ongelukkig resultaat dat tijdens de NIEUW-VENNEP Vanochtend omstreeks 7 uur ontstond op de Ven- neperweg tussen de Rijnlanderweg en rijksweg 4, een chaos. Een truck met oplegger (een cementauto) moest uitwijken voor een autobus van Maarse Kroon die vermoedelijk te veel aan de linkerkant van de weg reed. De cementauto moest uitwij ken en kwam gedeeltelijk vast te zitten in de berm. De autobuschauf feur reed door en merkte vermoede lijk niets van het ongeval. Achter de truck reden nog twee cementauto's die tijdig tot stilstand werden gebracht. Een bestuurder van een vrachtauto van Schalk Van Breen uit Nieuw-Vennep, be merkte door de dichte mist (het zicht was ongeveer 30 meter) de gevaren driehoek die was uitgezet te laat op en botste achterop de laatste cement auto. Deze schoot door de klap dwars over de weg en kwam met de wie len boven een sloot te hangen. Het verkeer op de geblokkeerde Venneperweg ondervond ongeveer twee uur vertraging. Persoonlijke ongevallen deden zich niet voor. discussie argumenten werden ge bruikt, die op bewijsbare onwaarhe den berusten. Ook voert de vereniging aan dat b. en w. en de raad de verantwoor delijkheid t.a.v. de klachten afwijzen en dit zien als een geschil tussen ko per en verkoper. Zij gelooft dan ook niet dat de nu verzonden brief en de waarin genoemde feiten nog zullen leiden tot steunverlening. De klachten gaan o.a. over water en teerlekkages van de daken, scheu ren in de garages en de balconvloe- ren. onvoldoende buitenschilderwerk, slecht functioneren van de centrale verwarming en riooloverlast. Op verzoek van de vereniging is door TNO een rapport uitgebracht over de dakbedekking en dit was bij zonder negatief. De vereniging heeft alle klachten van de bewoners in een dossier verzameld en films en foto's zijn beschikbaar. Nadat zelfs op aan getekende brieven door Eurowonin gen niet is geantwoord, heeft men deze week nogmaals een volledige klachtenlijst aan Eurowoningen ge zonden. De brief aarl b. en w. omvat een veertigtal punten. De Vereniging van Huiseigenaren zal, als men niet meer op de steun van de plaatselijke over heid kan rakenen, andere middelen vinden om voldoening te krijgen. witlof 89—140. bloemkool A 91—184, knol selderij 35. sla A 3242, peterselie 1012, raapstelen 15—17. radijs 41—60. selderij 9 16. SCHEVENINGEN. 4 mei Visserijbe- richten. Totaal aan de markt:0 56 kisten schol. 260 kisten wijting, 700 kisten schel vis. 69o kisten makreel. 50 kisten verse haring. 50 kisten diversen. 750 kisten kool- ris, 425 kisten kabeljauw. 26 kisten wolf. 22.240 kg tong en tarbot SCHEVENINGEN, 4 mei Visseriftg- richten. Besommingen trawlers in gul dens: SCH 5Y14.530, SCH 6—20.000 SCH 7—12.820. SCH 16—18.430, SCH 21—14.440. SCH 45-H14.140. SCH 54—12.8®. SCH 55— 11.990, SCH 60—7510, SCH 110—16.830. SCH 10.040, besommingen kustvissers: SCH 120 —1650. KW 29—3670. KW 125—6360. Note ringen per kg: gr tong 489—503. grm 527— 540, kim 542—560. I 680—700, I 708—735. tar bot I 630—750. II 600—650. Hl 400—425. IV 318—350, griet I 310—340, n 235—270, heil bot 630—730; per 40 kg: grm schol 20—25. middel 29—36, klein 22—27, grm schelvis 24—32. kim 20—28, I 18—34, II 16—19, wij ting gestript 20—24, schar 14.8018. gr hake 160'180, middel 110—120, klein 45—55. ka beljauw I 4020—49, II 28—37. ni 16—25. m koolvis 13.80—15. I 13.40—14.50, II 13—14. wolf 40—55; per 100 kg: gr kabeljauw 90— 125, gr koolvis 4145, gr leng 55—75; per 50 kg: verse haring 32—35. verse makreel 20—70. Verwachte aanvoer voor woens dag uit de Nord 1 traver. Udt de Ierse Zee circa 40.00o kg tong en van dé kust ca. 20 kustvissers IJMUIDEN Besommingen maandag 4 mei in guldens: WR 33—12.580. KW 127— 8850, KW 180—2250. KW 200—3910, WR 61— 6599. WR 45—7400. KW 93—2320. KW 67— 6500. K W66—16.530. KW 313—6550. KW 33— 2820. KW 187—4200. KW 189—12.650. KW 197—9930. KW 52—2150. KW 113—7340. ZOETERWOUDE PIT '54 houdt 4. 6 en 8 mei open huis voor belang stellenden. Dit in het kader'van een ledenwerfactie. De jeugd kan tussen 13 en 18 uur terecht in het parochie huis en de ouderen van 19 tot 22 uur. Zaterdag 9 mei zijn er wedstrijden. Vit de VEENSTREl ALPHEN Op Koningif heeft het Zeskamp-comité 00) viteiten ontplooid met als d.-y financiële positie wat te verb( Hoewel door het minder gv/! weer de straten niet overvol heeft het comité toch een goe»\ gehad want er kwam plm. f 11|- een. ALKEMADE Geboren: J M d v GA van den Heu M N F M de Wit; Linda D f H E v Veen en G C M Hooget Paul z v A N G Dames en -1 Barnhoorn; Esther T d v R Ri I burg en H P J Blok; Isolde I Springveld en E E M van der;J Ondertrouwd: J A Jansen en Schouten; S Bos en H C VuijU" Th Geurts en M C van der,— C L Bruijn en A M J M Vol* Gehuwd: H J Koolmoes en (w Duivenvoorden; J P Grimberg* C G M Borst. NIEUWVEEN - In de jC burcht wordt morgen van L 's middags tot 11 uur 's avonl/ groot popfestival georganiseerM dewerking verlenen de bea! Arsenic Pyxis en IncrideblIS Noorden. De opzet is dat de jongere programma zelf vullen. Iedere! op dit gebied iets heeft te pr$ ren krijgt de gelegenheid. He gramma wordt gepresenteerd het motto „Come in". BENTHUIZEN In het dorj De Tas wordt maandagavond cl voor acht een herdenkingslIT komst gehouden o.l.v. ds. T. uit Zoetermeer. Ds. J. den Dil burgemeester I. J. P. Keijzer toespraken houden. Eerste lijst Algorab 1 XXO Kaap Ver- dische Eilanden Rotterdam nr Santos Ammon 1 Amsterdam Bremen Amstelmolen 1 OtZ Ascension Fremantle nr Las Palmas Antlllacape 1 NW Mada gascar Rastanura nr Bue nos Aires Aved recht 1 OZO Lombok Brisbane nr Perzische Golf Bawean 1 WZW Freetown Beira nr Antwerpen Bengalen 1 W Penang nr Barcelona Billiton 1 OZO Lourenco Marques Durban nr Pe nang Bintang 1 ZW Wight Durban nr Antwerpen Bovenkerk 1 O Malta Latta- kia nr Rotterdam Capulonix 1 O Gibraltar Es Sider nr Tranmere Capiluna 1 W Little Quoin Bombay nr Kharg Chevron The Hague Kaapstad Walvisbay Perzische Golf Coral Maeandra 1 vn Nor- resundby nr Rotterdam Dahomcykust 30 aank Krlbi vn Doua Doelwijk 1 aank te Lissabon vn Isle of Grain Dordrecht 1 ZZW Tokyo Wakayama nr Pt Moody Dosina l NO Mogadiscio Sta- vanger nr Mena Esso Den Haag 1 NO St He lena Mena nr Savona Geestland 1 ZW Land's End Dominica nr Preston Gulf Hansa 1 O Hongkong Kawasaki nr Singapore Hollands Dreef 1 Z Chagos eiland Penang nr Antwer pen Jason 1 W Ouessant Amster dam nr SI Croix Kaap Hoorn 1 vn Thamesha- ven nr Liverpool Kabylla l ZW Goa Singapore nr Perzische Golf Kalydon 1 verw te Lavera vn Algiers Katelysia 1 vn Avonmouth nr Rotterdam Keizerswaard 30 vn Singapo re nr Yokohama Kelletia 1 ZZW Finisterre Lavera nr Rotterdam Khasiella 1 vn Dundee nr Thameshaven Kopionella 1 aank Hamburg vn Teesport Korendyk 1 W Land's End Brunswick nr Le Havre Korenia 1 venv Bahrein vn Bandar Mahshahr Kryplos 1 w Land's End Whitegate nr Teesport Langkoeas 1 ZO Kp Dondra Colombo nr Djakarta Leiderkerk 1 ZO Muscat Londen nr Bahrain Lovellia 1 O Masira Mena nr Sydney Metula 1 ZZO Colombo Me na al Fahal nr Singapore Xacss Courier 1 WZW Manil la Limay nr Djibouti Nederrijn 1 WZW Freetown Amsterdam nr Kaapstad Nederwaal 1 N Midway Yo kohama nr Balboa Neder Weser 1 W Kaapstad Vitorla nr Kaapstad Pcnd recht 1 verw te Yoko hama vn Kobe Philine 1 W Madagascar Cu racao nr Mena O Nagoya ni Pooldrcchl Melbourne Queen of Sheeba 1 W Gi braltar Rotterdam nr Ge nua Radja 1 ten anker Dubai Randfontein 1 ZW Finisterre Tenerife nr Southampton Safocean Auckland 1 OZO Mauritius Mauritius nr Port Elizabeth Schiekerk l NO Mauritius Rotterdam nr Singapore Schielloyd 1 ten anker Bela- wan vn Singapore verw te Belawan Straat Lagos 1 NW Vandiego Suarez Tanga nr Port Louis Straat Magelhaen 1 vn Poin te Noire nr Cotonou Streefkerk 1 ZZW Luderitz Mauritius nr Rotterdam Tjitarum 1 NW Mahe Zanzi bar nr Singapore Togokust 1 ZW Sao Tome Freetown nr Pointe Noire verw 2 te Pointe Noire Vivipara 1 ZtW Andama ei landen Mena Abdulla Singapore Walcheren 1 ZW Walvisbaai Durban nr Amsterdam Westerkerk 1 verw te Mei bourne vn Brisbane Wissekerk 1 ZW Ouessant Antwerpen nr Kaapstad Woensdrecht 1 Durban ni Singapore Tankers Abida 28 te Bukom verw Bombay. Vasco, Calcutta Acila 30 gemeerd te Curacao (verw 5/5), Cardon, Singa pore, Manilla Acmaea 30 te Funchal verw, Conakry, Pointe Noire. La- Acteon 1 te Bukom verw. Singapore Area, Bukom Area 30 te Bangkok verw, Bukom. Bangkok. Bukom Atys 30 te Bukom, Labuan, Sandakan, Kota Kinabalu, Bukom, verm Bangkok, Bukom Camitia 28 ten anker in de Mersey (verw 2). Curacao, verm Cardon. Rotterdam. Mersey Capiluna 2 te Kharg Island verw. Bombay. Kharg Island, verm Bombay Capisteria 2 midnight te Skaramanga verw (dokken) Capulonix 28 vn Es Sider nr Tranmere. Mena al Ahma- di (Hamburg vervallen) Cinulia 27 te Curacao (verw 30/3 vm). Cardon. Kingston, Mersey Crania 28 te Curacao (venv 30/3 vm), Cardon, Buenos Aires Dallia 9 vn Wilmington nr Mena al Ahmadi (venv 9 vm) Caphne 15 le Mena al Ahma di verw, verm Tabangéo Diadema 19 te Palermo (dok ken verw 5/5 of 6/5), verm La Skhirra, Le Havre Diloma 3 te Mana al Ahmadi verw. Tabangao Dione 12 nm te Mena al Ah madi verw Dosina 6 nm te Kharg Island verw, om Kaap de Goede Hoop nr Teneriffe (Mena al Fahal enz. vervallen) Kabylia 5 te Mena al Ahma di verw (wordt verm Bandar Mahshahr, Louren co Marques) Kalydon l te Lavera verw, Sarroch, Piraeus, Beirut ie inaiq rm Easth! Llndsey e| I 1 te ÜM :sport, Kara 2 te Lagos te Noire, Curacao Katelysia 2 bij Hi Holland verw, Holtenau. Emden Kelletia 3 bij Hoek land verw. Rotten penhagen, Oslo vervallen) Kenia 28 te Bukoi Woodlands, Bukoi hama I Kcrmia 30 vn Stockj Stavanger, verm O thenburg enz. verv Khasiella 2 te ThaU verw, verm Easthj drossan (Lindsey vallen) Kopionella verw, Teesport, Koratia 30 te Miri 1 Bukom Pladju, Ballkpapai kaichi Qai Korenia 1 f~ Durban Korovina 2 nm in hda makanaal verw, op mg Curacao Kosicia 10 in het Pan naai verw op weg ij cao (verw 12/5 vm) I' Kossmatella 29 te Eai r (verw Mahshahr, Krebsia 29 te DubllI 1). Whitegate, Dublijli Kryptos 3 nm te verw. verm Carlbif, bied Kylix 7 noon verw, Panamakar Lovellia 19 te Sydnei®^: Geelong liet Macoma 9 thv ^4) oor verw op weg nr Ahmadi (venv 22) IV1 Metula 26 vn Mena raai nr Bukom, verm Ven Ahmadi Neverita 28 vn Yokknac Mena al Ahmadi, viWOl vera bej J Sider, verm Hambui PS Onoba 29 te Punta rei verw. Portland Mal Miranda, verm r L1 Maine JTie Patro 30 te Triest te Tripoli nr Lybanoi; pr Spezia (Banias enzl^1 len) Philidora 1 te Dakafc Perz Golf, verm Fahal bunkeren. Zaid, Srlracha fe. Philine 10 te Mena aljsch di verw L Philippia 4 te Puertof da verw, Curacao, New York Sepi 30 van MarseUl£j_. Skhirra, Le Havre Vasum (dokken NDSM vi Curacao, verm Pui randa, Rotterdam Viana 2 te Gothenbui Malmö, Rotterdam WF) Vitrea 9 midnight te verm Quebec Vivipara 3 te Bukot Perzische Golf Zafra 23 vn Fredei Kaap de Goede Mena al Ahmadi 21/5) Zaria 7, thv Kaapsti op weg nr Whitcgal 22/5) Christelijke Scholengemeenschap „ZANDVLIET" LYCEUM - HAVO Bezuidenhoutsew. 40 's-Gravenhage. Tel. 070-853253 Per 1 augustus 1970 gevraagd voor: ENGELS ENGELS GESCHIEDENIS HANDENARBEID HYGIËNE WISKUNDE 26 uur, v.b. le graad. 10 uur, le graad. 26 uur. 18 uur. 2 uur. 10 a 11 uur. Deelbetrekkingen zijn mogelijk. Inlichtingen te verkrijgen bij en sollicitaties te rich ten aan de rector, ds. J. G. Panhuis» zonder investering Voor bedrijven en scholen KOFFIE. CACAO. FRISDRANKEN OOK HUUR VANAF 1.— PER DAG Bel nu 01350-3813 Firmo LITTOOY DE WAAG 36 DORDRECHT KRANTENREül.AME IS NIET TE VERVANGEN m mi vra teke: tyi dez FIAT 238 Bestel vlakke, lage laadvloer ,ka. grote deuren, opzij èri achter jom 6V2 kuub nuttige laadruimte h' motor voerin, dwars geplaatsjiod, voorwielaandrijving Ljjj; ('t beroemde Fiat128principe)»i»t vele bedrijfstak-gerichte :n k h d< uitvoeringen 1155 kg nuttig laadvermogen^ FIAT 238 Pick-up dubbele cabine FIAT 238 microbus voor 9 pers. Leiden: KOREVAARGARAGE N.V., Tel. 01710-42146 Leiden: FIRMA GEBR. H. EN J. HUISMAN, Tel. 01710-3 Katwijk aan Zee: GARAGE „SEINPOST" (A. KUYT), Tel. 01718-3014. Alphen a.d. R(jn: AUTOMOBIELBEDRIJF BAAY N.V. Tel. 01710-3841 Noerdwijk e.o.: AUTOBEDRIJF BEUK ORANJEGARAGE Telefoon 01719-4145 ok r en unne vóór >reki itaar t Wf jdin; chtt< kend igrijl ivoo (jod iede aller doen laar ke fc .or>d< 'iduc ïat o EES eren, en he

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1970 | | pagina 6