Fa. Oerlemans en Zn. Schoenenhandel a.s. zaterdag verkopen wij weer r H -wn (oj 1 S Hf 0 d 1° - 1 correspondentie boekhouding NYLFRANCE TAPIJT 48.88 GRATISTAPIJ! GRATIS KOFFIj 39.750,- incl. BTW en grond De Jong's Machinefabriek N.V. A.G. M.v. Houdt, DIENST MET BELANGSTELLENDEN I I I I I T I I I I I *- BELANGRIJKE OPENBARE VERKOPING mL te WARMOND MEUBELEN, TAPIJTEN, LINNENGOEDEREN ENZ. ENZ. J De krant kunt u niet missen, geen dag! Algemeen Assurantie kantoor lm. Noomen N.V. NIEUWE LEIDSE COURANT 18 VRIJDAG 26 SEPTEMBER Zo de Heere wil hopen onze geliefde ouders en grootouders W. VAN EGMOND en M. VAN EGMOND-BÜI op 10 oktober a_s. hun 50-jarig huwelijk te ge denken. Dat zij nog lang gespaard mogen blijven is de wens van hun dankbare kin deren, kleinkinderen en achterkleinkinderen. Gelegenheid tot felicite ren vrijdag 10 oktober van 17.00-18.30 u. in Hotel De MonyéSandtlaan 21, Rijnsburg. Rijnsburg, september 1969. Vliet Z.Z. 18. Heden behaagde het de Heere van onze zijde weg te nemen onze lieve zorg zame man, vader en groot vader ARIE van der KNIJFF in de ouderdom van 85 jaar. Rijnsaterswoude: C. v. d. KNIJFF- H. NAP Brinkman Abbenes: E. P. v. TOL- v. d. Knijff J. v. TOL M AU RITS en ARIE-JAN Rijnsaterswoude: J. v. d. KNIJFF A W. v. d. KNIJFF- Kempenaar ARIE en PETTRA Rijnsaterswoude. 25 september 1969 Herenweg 163. De rouwdienst zal plaats hebben op maandag 29 sept des njn. 1.30 uur in de Ned. Herv. Kerk te Rijnsaterswoude. waar na de teraardebestelling zal volgen op de Alg. Begraafplaats. Heden is zacht en kalm ontslapen, mijn lieve man HUBERT ANTONIE VAN DINTEL op de leeftijd van 87 jaar. J. VAN DINTEL- Servaas Katwijk a/d Rijn. 25 september 1969. Prins Bernhardlaan 132. Thuis geen bezoek. De overledene is opge baard in het Rouwcen- trum v. d. Luit, Haagweg 31, Leiden. Bezoek zaterdag van 11.15- 12 uur. De crematie is bepaald op maandag 29 sept a.s. om 15 uur in het Cre matorium „Ockenburgh", Ockenburghstraat 21, Den Haag, einde Laan van Meerdervoort. De verbouwing is nog wel niet klaar, maar wij geloven u weer volledig van dienst te kunnen zijn. GORINCHEM Nog enkele ruime eengezins- woonhuizen met schuur, voor- en achtertuin. 4 sl.k Oplevering oktober 1969. Hypotheek 90% Mogelijkheid tot huren garage aanwezig. Bezichtiging iedere zaterdag van 2 tot 5 uur. Vleeshouwerstraat te Gorinchem. H. BLESSING (mak. in onr. goed). Lid Ned. Bond van Mak. (NBM), Beerensteiner- laan 44 te Bussum. Tel. 02159-31265. b.gg. 12095 PRACHT COLLECTIE ELEKTRONISCHE ORGELS vindt u bij Gebr. Poppeliers; nieuwe vanaf ƒ995, tot 13.000.Tevens bijzondere sortering occasions. Al deze orgels zijn met volledige garantie en 3 maanden gratis les. Hoge inruil en zeer gemakke lijke betaling vanaf 25.per maand. Ook baby piano's vanaf 20.per maand. Alleen bjj Gebr. POPPELIERS. Zaagmolenstr. 186b. Rotterdam-N. Telefoon 010-280790. Na 6 uur 286234. HAZERSWOUDE RIJNDIJK zoekt in verband met de uitbreiding van haar werkzaamheden op korte termijn A. TYPISTE Voor het verzorgen van eenvoudige corres pondentie en voor facturering. B. LEERLING PONSTER Leeftijd vanaf 16 jaEir. Jongelui met een M(ULO) opleiding en zij die deze opleiding enige jaren hebben gevolgd komen voor aanstelling in aanmerking. Voor de te verrichten werkzaamheden, welke van gevarieerde aard zijn, bieden wii U een aan trekkelijk salaris. Binnen het bedrijf ontvangt U een ruime praktische opleiding en studiekosten voor het volgen van avondcursussen kunnen worden vergoed. Jeugdigen krijgen per jaar 4 weken vakantie. Het bedrijf heeft zeer gunstige busverbindingen met Leiden, Alphen aan den Rijn en andere om liggende plaatsen. De reiskosten worden betaald. Als U wilt werken in een modern en vooruitstrevend bedrijf met goede arbeids voorwaarden maak dan een afspraak voor een oriënterend gesprek (telefoon 017142241) of schrijf een sollicitatie brief aan de afdeling Personeelszaken, Rijndijk 2. Met leedwezen geven wij hiermede kennis dat op 24 september j.L is overleden onze oud-medefirmant, de heer ADR. NIEMANTSVERDRIET Fa. Gebr. A. NIEMANTSVERDRIET. Wolphaertsbocht 83a, Rotterdam-Z. God nam heden tot Zich in Zijn eeuwige heerlijk heid, mijn innig geliefde vrouw, onze lieve moeder, behuwd-, groot- en overgrootmoeder MARIA JOHANNA KURPERSHOEK-Berger in de ouderdom van 80 jaar. W. F. H. KURPERSHOEK L. Th KURPERSHOEK A. KURPERSHOEK-Boter Alphen a. d. Rijn: C. KURPERSHOEK P H. A. KURPERSHOEK- van Namen Klein- en achterkleinkinderen Leiden, 25 september 1969. Huize „Groenhoven". Witte Rozenstraat 21. De overledene is opgebaard in de rouwkamer van Huize „Groenhoven" ingang Witte Rozenstraat 19. Bezoek aan de rouwkamer: zaterdagavond van 7 tot 8 uur. De rouwdienst zal gehouden worden maandag 29 september a.s. in Huize „Groenhoven" aanvang 15.00 uur, waarna de begrafenis te 16.00 uur zal plaats vinden op de begraafplaats „Rhijnhof'. fysiotherapeut Donlzettilaan 23, Leiden ZW. AFWEZIG ▼an 26 sept. t/m 10 okt. Familieberichten kunnen ook aan onze agenten en bezorgers opgegeven worden Op zondagavond. 28 september a.s. te 6.50 uur wordt in de BELOFTEKERK, ROBIJNSTRAAT, wederom een gehouden. Voorganger in deze dienst is dr W. v d. Zwaan, die hoopt te spreken over het thema: "Vrijheid en verantwoordelijkheid" Muzikale medewerking wordt verleend door Aad Haasnoot, zang en C. H. van Garderen. orgel. j Weg met puistjes en pukkels I U hoeft niet meer te lijden. aan die lelijke huidmisère. DDD heft direkt de jeuk op. Zo komt u niet in de ver- I leiding om door krabben de narigheid nog te ver- ergeren. DDD - met 5 anti- septische bestanddelen - desinfecteert. En bestrijdt de bacteriën diep in de hold. DDD snelwerkende wetenschappelijke prepa- I raten maken uw huid weer gaaf en gezond... voel maar en kijk maar. DDD lotion crème -zeep-poeder Te koop te Leiden BENEDENWONING omgeving Groenoordhal, bevattende twee kamers, gang, w.c., keuken en achtertuin. Inwendig ge heel gerestaureerd. Be gin 1970 ontruimd te aanvaarden Prijs inclusief verhuurde bovenwoning van ƒ6,90 per week. 17.000,— k.k. Inlichtingen: Makelaarskantoor Proper Rhijngeesterstraatweg 58, Oegstgeest. Tel. 01710— 52684, b.g.g. 50170. koop SPORTKOLBERT PANTALON in 1 BROEKENPALEIS ook voor corpulente heren. 54. Haarlemmerstr. 54. bij de Rex-bioscoop. Corduroy pantalons 24.95 Jongens pantalons 17,9^J Op zaterdag 27 september des n.m 2 uur zal in Hotel-Café-Restaurant ..De Zon", Dorpstraat 114 te Warmond een Veiling plaats hebben van nog geheel nieuwe afkomstig uit diverse liquidaties. Geveild zullen worden: enige eerste klasse bankstellen. Fauteuils, commodes, salon- en bijzettafels en dekenkist. Een partij bijzonder fraaie Perzische-smyrna- en andere tapijten, kleedjes en lopers. Kussens. Hotel-, bed-, tafel- en gebruiks- textiel. Spreien en dekens. Keukenuitzetten. Radio's - T.V.'s. Saksische beelden. KristaL Aardewerk. Bibelots, enz. En wat verder ter tafel zal worden gebracht. Deurwaarder A. van VUet. Veilingmeester A H. Zellenrath. Ondanks BTW blijven w(j bü 15 opgeld. Bezichtiging: zaterdag 27 september van 10—12 nnr. 's middags om 2 nnr begint de Veiling. De mode haalt haar folklore fashion inspiratie overal vandaan. Uit de jaren 20 en het jaar 2000, van India tot de hongaarse poesta's Verdraait bijdehand dat je al die nieuwe modetrends bij C&A kunt vinden. Dit is de laatste twentrendFolklore fashion, een mode geinspireerd op de dans en muziek van historische overleveringen. Synthétrico, geheel gevoerd. Met strikceintuur en bandgarnering. In 7 kleuren. Twenniematen 7-17. 69.- Synthétrico, geheel gevoerd. Met klokrokje, borduurgarnering, lus- en knoopsluiting. Twenniematen 7-17. 79.- Synthétrico, geheel gevoerd. 'Met laag aangezet rokje en borduurgarnering.Twenniematen 7-17. 65.- Synthétrico, geheel gevoerd. Met aangerimpeld rokje en borduurgarne ring. In 7 kleuren. Twenniematen 7-17. 59.- HAZERSWOUDE HERMAN GORTERSTRAAT Fraai gelegen 4-kamerflat met CV-blok. Grote woonkamer, bergruimte onder gebouw. Mooi uit zicht en vrije vestiging, f 38 000. DE VEREEN. NED. MAKELAARS BUREAUX 0 1710-52540* GEVERSSTR. 63 OEGSTGEEST Stichting Dr. de Visserschool voor Chr. M.A.V.O. UITNODIGING Het ligt in de bedoeling van het Bestuur van de Stichting Dr. de Visserschool voor Chr. M.A.V.O. te Sassenheim op zaterdag 4 oktober a.s. van 4 tot 6 uur officieel afscheid te nemen van de HEER J. GORDIJN, die per 1 augustus jl met pensioen is gegaan. De receptie zal gehouden worden in gebouw Ont moeting. Narcissenlaan-hoek Parklaan te Sassen heim. Namens het bestuur: Op ons modern kantoor hebben wij plaats voor een 2-tal enthou siaste en accurate medewerksters voor de afdelingen en (mechanisch) Leeftijd tot 19 jaar. Het bezit van de diploma's Mulo en Typen is noodzakelijk. Voor de afd. Boekhouding it bovendien' enige kennis van boekhouden gewenst. Sollicitaties schriftelijk of mon deling na telefonische afspraak (toestel 11aan Rapenburg 1 Leiden Tel. 01710-42841 voor iedereen die kan aantonen, dat onder staande aanbieding goedkoper sterker nog, voor dezelfde prijs: nog sterker: voor f 20,- duurder bij een ander verkrijgbaar is. 400 cm breed van 89.50 CENTRAFLOOR DISCOUNTPRIJS CENTRAFLOOR N.V. dagelijks geopend van 9-17.30 uur ook b zaterdags. Iedere vrijdagavond tapijtshow van L 7 tot 10 uur. VOORSCHOTERWEG 17, TELEFOON 01718-5394 - VALKENBURG Z.H. EN AAN ONZE KOFFIEBAR Ook morgen brengen onze advertenL weer veel nieuws

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1969 | | pagina 18