zs een chauffeur fassor corredor(trice) TIMMERLIEDEN vrouwen, meisjes, jongens en mannen tekstschrijver asamsom J De Nieuwe Leidse Courant I J administratie! medewerker(ster) ER ZIJN PONSTYPISTES EN TYPISTES DIE MEER WILLEN. DIE KOMEN DAN BIJ ONS. Fa. Kemper en Kuiters ACTIEVE JONGEMAN H.T.S.-ers 1) FULL-TIME VERPLEEGSTER A 2) VERPLEEGSTER A en/of B organisatie-deskundigen DE ZEEUW-ZAANDAM Gevraagd voor direct P. BAKKER N.V, vraagt voor spoedige indiensttreding ASSISTENTEN-ACCOUNTANT 10 m nederland onderhoudsmonteur TELEFOON 314' NIEUWE IEIDSE COURANT VRIJDAG 26 SEPTEMBER 19< Hebt u ervaring in corrigeren, een middelbare schoolopleiding en is uw leeftijd tussen 20 en 35 jaar. dan :s voor u bij de Leidsche Onderwijs instellingen de plaats vrij van Het werk bestaat uit het corrigeren van druk proeven van de LOI-lessen. De werkzaamheden worden in een volledige dag taak in ons LOI-gebouw verricht. Geboden wordt een afwisselende werkkring, waar bij ojn. een gunstige studiekostenregeling tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoort Voelt u er iets voor, schrijft u dan naar de afd. Personeelszaken. LEIDSCHE ONDERWIJSINSTELLINGEN Oosterkerkstraat P, Leiden Dat zijn de ponstypistes die bijvoorbeeld méér binding met hun „zaak" zouden willen voelen. Of die méér verantwoordelijkheid willen heb ben (en best de cheffin zouden willen en kun nen vervangen). Of die méér zouden willen verdienen. Of die méér vriendinnen in een gezelliger om geving willen hebben. Maar dat kunnen ook typistes zijn die gewoon méér willen en ponstypiste willen worden. Die ponstypistes en typistes moeten maar eens met ons komen praten, grote kans dat ze bij ons bureau méér vinden. ADVIES- EN SERVICEBUREAU VOOR ADMINISTRATIEVE AUTOMATISERING Zaalbergstraat 14 Alphen aan den Rijn. Tëletmn 01720-4688. vraagt: voor de bouw van 36 eengezinswoningen. Aanmelden: werk Panagro, Robijnstraat. Leiden. Telefoon 26589 (Morskwartier). Gevraagd voor ons winkelbedrijf in het centrum van Leiden Leeftijd plm. 21 jaar die behoorlijk administratief onderlegd is, met klanten om kan gaan en enige kennis heeft van de Engelse taal Goed loon. Prettig werk. Brieven onder no. 3080 bureau van dit blad. Interieurbouwers Plotseling begrepen we wat adviseren betekent! We maakten er een daagje van om de nieuwe stoffering uit te zoeken. Gezellig samen voor zo'n moeilijke aankoop. Zoiets doe je niet elke dag, want als het eenmaal ligt... Je bent dubbel voorzichtig, vandaar dat we naar de Top-Form dealer gingen, die een selectie heeft uit de beste merken, dessins en kwaliteiten. Bij Hulshoff werden we fijn ontvangen, deskundige advi seurs - zoiets merk je direct - uitleg omtrent kleur en kwa liteit. Zo kwamen we tot een goede keus. Toen 't gelegd was keken we elkaar tevreden aan. Gelukkig dat we naar Hulshoff zijn gegaan. Hulshoff kan U ook van dienst zijn met advies aan huis. Schrijft U even naar Postbus 11, Voorschoten, of bel 01717-5861. MODERN BOUWBEDRIJF een groeiende onderneming, onderdeel van een kapitaal krachtig concern, zoekt i.v.m. de verdere opbouw en uitbreiding van de technische staf kontakt met jonge, ambitieuze en intelligente Carel van den Oeverhuis SCHRIJNWERKERSGAARDE 3. DEN HAAG Voor onze zieken-afdeling hebben wij dringend behoefte aan: voor 6 nachten a 8% uur per 14 dagen (6 nachten op, 8 nachten af). a) Salaris volgens Rijksregeling. b) Toeslag voor nacht- c.q. onregelmatige diensten. c) 6 Procent vakantietoeslag. Sollicitaties te richten aan de directie van boven genoemd bejaardencentrum, telefoon 66 81.85 Het ligt in de bedoeling, dat de technische medewerkers in het kader van de promotie-planning enkele jaren in de voorbereiding van de uit te voeren werken (b.v. woning bouw, utiliteitsbouw en speciale projekten) werkzaam zijn en binnen afzienbare tijd de verantwoording krijgen als voor een belangrijke afdeling in de organisatie b.v. planning, afd. voortgangskontrole, afd. kostenbewaking, afd. arbeidstechniek (G.T.C.-normen) of b.v. voor- katkulatie. Verdere uitgroei naar het niveau vao projekt- leider en bedrijfsleider behoort op den duur tot de reali seerbare mogelijkheden. Gegadigden wordt verzocht, schriftelijk kontakt op te nemen onder Z-1090 met Drs. J. de Zeeuw. BEDRIJFSPSYCHOLOGISCH ADVIESBUREAU OOSTZIJDE 92B -TEL. 02980-64044 Hoog loon. Reiskostenvergoeding. Goede sociale voorzieningen. Akenvoorderlaan (hoek Heereweg) „De Engel", Lisse. Telefoon 02532-7175 of 7229. Na wèrktijd aanmelden bij W. van Essen, Jul. van Stolberg laan 46, Hillegom, telefoon 02520-6428. Zo kun je je nog niet noemen. Maar je wilt het wel graag worden. Alleen... het is zo moeilijk om ergens te beginnen. Het boeiende reclamevak trekt je aan. Maar het valt niet mee als nieuweling in dit vak aan de slag te komen. Je wacht op een kans. Samsom biedt je die kans. Op de reclame-afdeling is plaats voor een jonge vent die weet dat-ie het in zijn vingers heeft. Je bureau en je stoel staan al klaar. Je schrijfmachine wacht. Het is beslist de moeite van het proberen waard. Schrijf ons een brief met alles erin wat je aan ons kwijt wilt. Wij op onze beurt zullen snel iets van ons laten horen. Je kunt ook eerst even bellen. Toestel 239. N. Samsom nv, Wilhelminalaan 1, Alphen aan de Rijn. Telefoon (01720) 66 33. Zijn taak zal bestaan uit het distribueren van kranten in onze agentschappen Schriftelijke sollicitaties te richten aan de Directie Nieuwe Leidse Courant, Steenstraat 37, Leiden. GEMEENTE LEIDEN Bij de GEMEENTELIJKE ACCOUNTANTSDIENST kunnen worden geplaatst afhankelijk van leeftijd, opleiding en ervaring inl de rang van SCHRIJVER. KLERK OF ADJUNCT" ADMINISTRATIEF AMBTENAAR (Salarisgrenzen 430.tot 1019,per maand).] Vereist: diploma ULO bezit van of studie voor een diploma) op boekhoudkundig gebied. Voorkeur genieten zij, die het diploma M.B.A. zitten, dan wel hiervoor studeren. Studiekosten kunnen tot maximaal 75 pet. wordei vergoed. Belangstellenden worden verzocht hun uitvoerigi sollicitatie .onder vermelding van vakaturenummei 128, binnen 10 dagen na het verschijnen van dit! blad te zenden aan Burgemeester en Wethouders,! Stadhuis. Leiden. J De Leidsche Onderwijsinstellingen hebben wegen» een promotie op een van haar afdelingen een va cature gekregen voor een Leeftijd: 2022 jaar. pi Opleiding: tenminste mulo en het diploma Neder-Wi landse handelscorrespondentie. |tn; Onze gedachten gaan uit naar iemand met een({ redelijke administratieve ervaring en typevaar-, digheid. rs Tevens dient hij (zij) na een inwerkperiode in'"8 staat te zijn zelfstandig te corresponderen en zotte mogelijk enige leiding te geven. !U( Geboden wordt: j e een aantrekkelijke werkkring, i goed salaris. 5-daagse werkweek. 16 werkdagen vakantie per jaar. gunstige studiekostenregeling. Mondeling solliciteren dagelijks (behalve op zater-jft dag) tussen 912 uur of na telefonische afspraakje Telefoon (01710) 31844 LEIDSCHE ONDERWUSINSTELLINGE Oosterkerkstraat 11, Leiden I TER MEER ZN. N.V. vraagt voor direkte indiensttreding 1. FAKTURIST(E) of AANKOMEND FAKTURIST(E) 2. MEDEWERKER (-STER) voor de boekhoudmachine of AANKOMEND MEDEWERKER(STER) 3. ADMINISTRATIEVE MEDEWERKERS(-STERS) Voor bovengenoemde funktes komen ook gehuwö den in aanmerking. Werktijden in overleg. De opleiding voor de diverse functies zal interi worden verzorgd, waardoor een snelle promoti mogelijk wordt. Sollicitaties aan HYGIA. Postbus 15 te Sassenheim telefoon 02532-8244. Eventuele afspraken 's avonds zijn mogelijk. De Fasson-Europa groep: leidinggevende fa kanten van zelfklevende materialen, o.a. voor grafische industrie. Verkoopkantoren te Dim land, Frankrijk, Engeland, België, Italië, Spa Zwitserland, Denemarken, Zweden en Ne<, land. Bij ons kan geplaatst worden een Zijn werkzaamheden zullen o.a. bestaan uit mede instand houden van het machinepark: verrichten van reparaties en het zelfstandig richten van. en het assisteren bij, verbouw machines etc De werkzaamheden zullen worden verricht in 3-ploegendienst. Wij vragen een praktijkman. met technische leiding b.v. L.T S. in de leeftijd van 30 - 40 ji Wij bieden goed loon plus ploegentoes goede sociale voorzieningen en zelfstandig wi Sollicitaties te richten aan de Chef van de af ling Personeelszaken, Lammenschansweg 14( Leiden. Lammenschansweg 140-Leide OWrt AU m i tN IIL^

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1969 | | pagina 10