LIA EYL: Beheerst ijveren voor een gezond leven TELEVISIE BLAD ZIJ Een fris nagerecht Een leefbaar teken aan de wand' I Bloemmotieven op katoen OPEN BRIEI van :1 Veertig Jaar Nederlandse Vereniging voor Natuurgeneeswijze Verlichte blik dialoog ZATERDAG 16 MAART 1968 geeft al haar vrije tijd aan het propa geren van natuurlijke leefwijze en na tuurgeneeskunde: Lia Eyl-van der Zee in ïtrimpen aan de IJssel. Veertig jaar bestaat ih ons land nu een vereniging voor „Natuur lijke leefwijze en natuurgeneeskunde". Dat is aanleiding tot een vraaggesprek met Lia Eyl, de secretaresse. Op een koude winde rige lentemorgen verwelkomt ze ons op de Reigersingel 10: vitale vrouw met scherpe ogen achter grote bril. Geen houten san dalen, soepjurk, rechtafgeknipte haren. Ze lijkt helemaal niet op de „reform-vrouw" die we verwachtten. Ze heeft bescheiden make-up. Serveert ons geen pepermuntthee, wel bloemetjeskoffie, met een volkoren biscuit je. „Alles met mate" lacht xe. ..Al xou je alle roede dlnren uit een reformwinkel consumeren dan •ou het teveel je nog ziek maken." Wat bewoog Lia (55 jaar) tot dit streven naar Kond leven voor zichzelf en anderen? „Op de S kwam ik met het vegetarisme in aanra king. Het was de tijd van het idealisme, geheel onthouding, jeugdherbergen. Als verpleegster zag ik hoe je met vaak eenvoudige middelen een blijvend resultaat kon boeken, door bijvoorbeeld de hele voe ding om te schakelen. Een dieet met veel rauwkost, volkoren brood, je zag dikwijls mensen opknappen door een veranderde leefwijze. Er werd in die tijd om ons gelachen. Dr. Hettema werd „de grasdokter" genoemd. Veel dingen waar we veertig jaar ge- 1 HARTIG HAPJE Nodig: 1 blik perzikschijven. 1 avocado (vreemde vrucht die langzamerhand veld wint in ons land), citroensap, zout, 1 grape fruit, plakjes ruw gesneden witte kool, klein kopje aangemaakte sla, theelepel fijngehakte uitjes, afgestreken eetlepel mosterd. Perziken afgieten, de avocado in de lengte in reepjes snijden. leden voor vochten zijn nu ge meengoed geworden. De telefoon gaat. Iemand vraagt haar waar je onbespoten aardappelen en groente kunt ko pen. Ze geeft de adressen door en adviseert praktisch: „Ik neem in eens 50 kg aardappelen en 25 kg peen in huis. Koop desnoods biet iemand samen. Erwten, uien, bo nen, bietjes, ramenas. appels zijn makkelijk in voorraad te hou den." Voor ons doceert ze: ..De biolo- gisch-dynamische landbouwme thode kweekt kwaliteitsvoedsel. Zelfs een honderdduizendste ver dunning van bespuitingsstoffen kan invloed uitoefenen op ons hele gestel. Zeker, bespuitingen zijn wettelijk geregeld. Maar wie houdt er de hand aan en wie controleert? Dat wordt overgela ten aan de menselijke verant woordelijkheid." Herstel zaad en vel verwijderen. De reepjes avocado met citroensap besprenkelen en zout erover doen. Sla met ui en mosterd ver mengen, dit mengsel door de per ziken, grapefruit erbij, het geheel voorzichtig roeren. Weense kaassneetjes: Roer 100 gr, geraspte oude kaas met 100 gr. roomboter en 100 gr. heel fijn gesneden ham met iets paprika en peper. Besmeer sneedjes stok brood dik met dit mengsel. On der de grill bruin en krokant la ten worden. Wat de veertigjarige NWN zo al propageert? Behoud en herstel van gezondheid. Natuurge neeswijze met een behandeling van water, kruiden, licht, lucht, een goede voeding, biologische geneesmiddelen, homoeopathie. goede ademhaling, psychische ge nezing. De vereniging heeft verschillende artsen van gerefor meerde huize. „Wij proberen door een betere leefwijze onze levenshouding te Verbeteren." Over die geneeswijze vonden ve interessante gegevens in het ubileutnnummer. De heer A. ten laaf, arts in Arnhem, vindt het «llerbelangrijkste wapen dat ie- iere arts en natuurarts tot zijn oeschikking moest hebben de .hoge darmspoeling". Hij heeft 31 jaar ervaring met dertigdui- cend gevallen. De eenvoudige be- aandeling bestaat uit het binnen laten lopen van twintig of meer liter water van 37-40 gr. C., waarmee drie kwartier gemoeid is. Het zou soulaas bieden voor asthma, pijnlijke menstruatie, witte vloed, huidziekten. „Je voelt je heel behaaglijk na een goed'- Ont- Vos, Twee voorvechtsters van natuur geneeswijze: links Thea Ortt, vrouw van ir. Felix Ortt (die op 93-jarige leeftijd overleed) rechts dokter Tine Kaayk praktijk in Arnhem en spreek uren in Den Haag en Rotterdam). behandeling in zo'n darmstoel", zegt Lia. „Het gaat niet alleen om ziektetoestanden, ook om het \van binnen schoonmaken. Darm- stoelen worden weinig gebruikt in Nederland, helaas. Geen ziekte Nog een uitspraak, van voorzit ter H. van de Upwich, arts: „De combinatie van beweging in goe de, frisse buitenlucht en transpi reren zijn de weldadigste dingen die u zich voor lichaam en geest kunt verschaffen. Wanneer daar bij nog op de ademhaling wordt gelet bent u In alle gunstige rich tingen krachtig werkzaam". De Duitse professorHeupke ver klaart: „De natuur duldt geen ziekte. Zij tracht te genezen of zij vernietigt". En Mellie Uyldert, psychologe: „Doelloosheid is de ongezondste toestand die er is; die roept dan ook allerlei ziekte verschijnselen op". het ziekenfondspakket wordt op genomen. Duitsland geeft wél vergoeding. Sinds vorig jaar heb ben we in Huizen een kliniek „De Limiten", voor preventieve geneeskunde, hydro- en fysiothe rapie, met een moderne badafde- ling voor onderwatermassage, koolzuur-, zuurstof-, zwavel- en modderbaden, paraffinepakkin- gen en Finse sauna. Huisartsen en specialisten verwijzen er naar. Prijs? 40 en 45 per dag. min der dan een particuliere zieken- huisverpleging. Natuurgeneeswij ze. dat is echt een kwakzal verswoord. We zijn een vereni ging voor leken, geleid door artsen." Toekomstwensen van de veer tigjarige jubilaris? Een eigtn leerstoel. Artsen die na hun stu die kennis nemen van de natuur geneeswijze. Een natuurge neeskundig ziekenhuis. Zieken fondsvergoeding voor behande ling. Want „voorkomen is beter dan genezen" kan voor ons grote verzekeringspakket een lucrahe- ve zaak zijn, afgezien van het nut voor de volksgezondheid. Op de stoep vraagt me vrouw Eyl bezorgd bij h°t afscheid: „Zult u niet de draak met ons steken?" Lia Eyl-van der Zee, op de bres voor gezond leren. \ii Hebt u moeilijkheden als uw man in bed nog iets wil lozen, terwijl u naar het heerlijke duister snakt? Schenk hem dan een bril met „eigen" verlichting. Hij is pas in de handel gebracht en het is een bril met twee lampjes, die op een batterij werken. De plastic bril is niet zwaarder dan andere monturen. De lampjes zijn uiterst links en uiterst rechts aan de bovenkant van het montuur aangebracht. Via een snoer zijn de lampjes met de batterij verbonden. De bril is ook zeer geschikt voor kaartlezen bij autoritten in het donker. Het zal anders wèf even wennen zjjnl De tekenares Judith Boer heeft in samenwerking met de dichter-tekenaar Nico ■Verhoeven een aantal „Prin- toëziën" ontworpen. Printoëzie is een poging om het taai-beeld van een gedicht en de beeldtaal van tekeningen, goua ches e.d. te laten samenvallen in een werkstuk: een soort rijm prent. Het lijkt niet op collages van Picasso of calligrammes van Apollinalre, nee in deze nieuwe vorm zijn beeld en vorm gelijk waardig. Zij dienen ter verduide lijking van sfeer en intentie. De creatie ontstaat uit gemeenschap pelijke inspiratie van twee kunstenaars. Om deze nieuwe eenheid van Gebit T Gestyleerde bloemmotieven op katoen geven een fleurige toets. Links een zeer wijde klok kende mantel. hoofdkleuren oranje en geel. De jas sluit modern met een rits. Midden: hetzelfde dessin in andere kleur stelling nl. rose- oranje voor een trench-coat met ronde schouder stukken in effen rose. Gespen en knopen zijn van plexiglas. Rechts: een klassieke blazer, nu niet in deze keer niet op het marine, maar met geel-oranje kopt alplnootje Kjken. bloemen, bij een geel katoe- nfft plooirok. Alle drie dragen u'<rP; Knopper, uiteraard Bonnie-baretjes die Amsterdam, Er is nu een generatie opge groeid volgens de natuurge neeswijze is deze generatie ge zonder dan andere mensen? vroegen wij. „Veel kinderen van onze leden hebben een goede ge zondheid. Hun gebit is beter. Dat is tastbaar. Eén van onze artsen, schoolarts, werd uitgelachen om zijn principes (geen suiker aan kinderen bijvoorbeeld, liever ro zijntjes met gierst of boekweit, vijgen, aesamzaadkoekjes). Tot de tandarts de kinderen van de schoolarts ten voorbeeld stelde..." Uw ouderen, zijn ze vitaler? „Ja zeker," bevestigt Lia Eyl. „Zou den zij teruggaan naar de tra ditionele leefwijze dan zouden ze terugvallen op kwalen; denk 'ns aan 't gebruik van verkeerde vetten bijvoorbeeld." Uzelf? hou den we aan, „Ik tracht door een beter levensritme een harmo nieuze samenleving te bevorde ren. Ik heb nooit griep, kan on danks mijn zwakke lever veel werk verzetten, weet niet wat hoofdpijn is." Zijn er leden die bijvoorbeeld plastic sandalen dragen omdat zij geen leer willen gebruiken? „Zijn er." zegt Lia Ze heeft zelf een dierenhuid op de grond en draagt leren schoe nen, heeft een lederen handtas. „Als kunstboekbindster heb ik ook geen enkel bezwaar tegen het verwerken van leer. Ik ben niet fanatiek. Fanatisme werkt niet bevorderlijk, in geen enkel opzicht. Wat ik van operaties denk? Als het nodig is moet dat gebeuren. Soms is er geen ander alternatief. Veel ziekte kun V overigens voorkomen: blinde darmontsteking, maag-, gal- en leverstoornissen. Ontspan je op tijd. Door tien minuten een frisse neus te halen tijdens een lange autorit. Of ik laat de wager staan wanneer ik merk na een lange werkdag niet goed meer te reageren. Ik neem het openbaar vervoer en haal de auto later op Ik tracht verantwoord te leven: in het verkeer heb je ook verant woording voor je mede-mens." Lezingen Mevrouw Eyl organiseert voor de verenigingsleden lezingen, cursussen, redigeert het blad „Gezond Leven", schrijft artike len en stelde een kruidenlijst sa men. Daarnaast staat ze dage lijks (telefonisch) klaar op ant woorden om artsen die in „onze richting werken". Nee, geen re clame voor een bepaald persoon. Betaalt het ziekenfonds? Nee. «egt Lia. In het Physico Thera- jeutisch Instituut in Rotterdam cun je als ziekenfondspatiënt te recht. „We hebben goede hoop dat in de toekomst een natuurge neeskundige behandeling ook in ER zijn veel mensen die niet van televisie houden. Maar ik ben er dol op", zegt mevrouw B. te R. „Als u weet waar om zult u mij gelijk geven. Ziek ben ik niet, maar ik ben ben helemaal doof. Ik hoor niets. Daarom vind ik tv zo fijn; wij hebben het nu ruim twee jaar en ik kijk er van ons gezin het meeste naar. Ik erger me weieens aan de Hollandse stukken. Men heeft bij die stukken kennelijk geen rekening met de dove mensen gehouden. Ik kan wel heel goed liplezen, al moet ik me soms erg inspannen om alles te kunnen volgen. De mensen klagen zoveel over de slechte programma's op de tv en het is nu eenmaal moeilijk het iedereen naar de zin te maken. Alleen wil ik dit zeggen: als die mensen hun gehoor zouden missen, gingen zij wel anders praten!" „Veel slechthorenden en doven zijn dankbaar dat de tv er gekomen is", sluit de heer T. te R. hierbij aan. „Mensen die het uitsluitend van liplezen moeten hebben, kijken met aandacht naar de nieuwspro gramma's en bijv. de avond sluitingen. want daar blijft de camera lange tijd rustig op het mondbeeld gericht. Het is natuurlijk niet zo dat men van iedereen evengoed van de lippen kan zien. De nieuwslezeres Eugenie Herlaar kreeg in 1966 van de Neder landse vereniging van slecht horenden een „televisieprijs" aangeboden wegens haar goed en duidelijk spreken. Achteraf werd vernomen dat haar moe der slechthorend was en dat verklaarde veel. Gewoonte wordt een tweede natuur! duidelijk te lezen is. Zou het onderschrift vervangen worden door een gesproken woord, dan gaat het onderschrift voor de slechthorenden verloren Een compliment voor de mensen van de onderschriften- en ver- taalafdeling! In Engeland kent men spe ciale uitzendingen voor doven teen kinderuurtje) en ook kun nen de doven daar de inhoud van diverse toneelstukken en films vooraf lezen: de BBC stelt zgn. „Television Play Synopsis" gratis verkrijgbaar. Ook heeft de BBC een week- journaal voor slechthorenden met ondertitels. Het samenstel len daarvan is nog duurder dan de uitgave en de versprei ding van de uittreksels! Deze kosten de uitgevers volgens door mi.i ontvangen informaties naar schatting 4000;— per jaar van dit flatgebouw heeft het uitzicht over blokken van drie hoog, in de zijstraten van vierhoog. Elk venster in de avond een verlicht vlak. Met bewegende poppetjes. En over al, in dezelfde hoek, een blauw oog dat veelvuldig knipoogt Dat knipogen gaat overal tege lijk. tot ver weg. Een grappig gezicht. In de verte pinkelen blauwe stippen. „De tv was spannend gister avond" zeg ik op kantoor. „Je hébt toch geen tv?" „Nee, maar er knipperden zó veel blauwe ogen en zo léét nog!" Vijf mi nuten voor mijn eigen avond programma begint en enkele momenten voor het naar bed gaan, kijk ik naar mijn grote tv. De kijkvergunning kost niets." vrijdagmorgen van tien tot twaalf uur. Wie van u volgt er een cursus via de Teleac? Afleiding Compliment Slechthorenden en doven heb ben veel waardering voor alle uitzendingen met onderschriften waar andere mensen weer over klagen omdat het niet altijd Stilte Een recente tv-uitzending van een avondmaalsviering, waarbij de omroepster meedeelde dat het IKOR meent dat een der gelijke viering eigenlijk een aangelegenheid is waarbij men geen toeschouwer kan zijn doet bij mij de vraag opkomen of zieken en andere aan-huis- gebondenen een dergelijke dienst toch niet ZO kunnen meebeleven dat de behoefte ontstaat ook thuis daarbij brood en wijn te nuttigen. M.i. kan. als men thuis een passende sfeer (grote rust en aandacht) weet te scheppen, zoiets toch wel zinvol zijn. Dc tv is wel bij machte minder edele emoties (hippe muziek, handgeklap en allerlei kreten i in de huiskamer over te bren gen. Waarom dan niet de stilte, de wijding, het ervaren van Gods nabijheid in het Avond maal?" ..Ik heb mijn eigen televisie" begint mej. W. te H. „Een levensgrote. De zesde woonlaag Kenze „Men moet een keuze kun nen doen met de tv en alles wat ons geestelijk kan scha den of kwetsen of verkeerde invloed kan hebben op ons zelf of onze kinderen, moeten wij vermijden", vindt de heer O. te R. „Met oudere kinderen kan dat moeilijk heden geven, met de jonge ren gaat het nog wel. Maar naarmate ze ouder en zelf standiger worden (en daartoe moet toch ook de opvoeding gericht zijn) wordt het moei lijker. Het komt er dan op aan of wij het onderling ver trouwen tussen ons en onze opgroeiende kinderen kunnen bewaren, over dergelijkheden met ze kunnen praten, en ook in geestelijk opzicht kunnen leiden. Dan kan de tv voor het héle gezin zijn nut 'heb ben. In elk geval moeten de ouders de moed hebben wan neer er iets wordt uitgezonden wat tegen onze principes in gaat of de geestelijke ontwik keling van de kinderen kan schaden, de tv af te zetten. Dan behoeft er niet altijd ongenoe gen over te komen. Dit kan iuist aanleiding zijn om tot een opbouwend gesprek te komen." We zijn eigenlijk erg nieuws gierig of er onder u ook kijkers naar de .schooltelevisie" zijn. bijv. Walter and Connie, Ik en jij. Paralellen in moderne vorm enz. Meestal dinsdagmorgen en De heer S. te R. is eenen tachtig jaar en „Ik geniet echt van mijn tv. Graag zie ik Swie- bertje met zijn capriolen;, ik selecteer de programma's wel. Voor mijn part kunnen de tv- mensen de dansende meisjes achterwege latenDe re clameuitzending vind ik niet vervelend, het duurt cok nooit lang. Tv is voor ons een aan gename verpozing, een project voor afleiding." „Wij waren één van de eer sten die televisie hadden", zegt mevrouw W. te H. „Mijn zoon had hem in elkaar gezet, hij was altijd op zolder aan het experimenteren. Wat een ver rassing toen er beeld en geluid kwam! 's Avonds hadden we altijd het huis vol kennissen. De eerste Prinsjesdag die uit gezonden werd, kwamen wij er ook kijken. We zaten boven, mijn man haalde het toestel iets naar voren, beeld en geluid weg! Mijn zoon was in de week niet thuis en wij hadden er geen verstand van, dus allemaal teleurgesteld naar beneden. Het wordt nog dikwijls opgehaald!" Vriend „Ik zou alle mensen die zich eenzaam voelen met klem willen aanraden: neem een tv." aldus mevrouw N. te V. „Door ziekte van mijn man waardoor wij niet meer uit konden, hebben wij tv ge nomen. Nu ik alleen ben is Het een hele afleiding voor mij. Ik voel me nooit alleen, 't is mijn „vriend". En als je eens iemand wilt uitnodigen, ko men ze vlugger naar je toe als je ook tv hebt dan dat ze een programma moeten laten schieten. Ik ben wat blij dat ik in deze tijd leef." VEEL briefschrijfsters diejlj vragen stellen over het hA' wat van deze rubriek: Krijg jé post? Is er veel gezeur bij? p_ veel nood? Is het interessan het moeilijk? Verwachten dat ander dan zy pas gaat schi als zij een probleem heeft. Niets ervan. Ieder ander meestal net als u. Ze schrijft dat ze van schrijven houd r even terugpraten wil. En ja komen er ongemerkt zo'n dingen naar voren waarop jui in je leven het licht valt. Die gen schik ik dan wat tot oi l werpen en ik ga erover pr ej Inderdaad zeg ik dan niet jou. maar ik spreek in het meen: ik „behandel" meer dai jw ik me tot één persoon richt. K i' tu DAAROP wijst me deze weel W briefvriendin, een rei briefvriendin, dartel en iemand die je in een meisje, altijd als Mieps of Claartje of tegenkomt Ze heeft gelijk, sorry, Jij gelijk. Ik praat vaak in het meen. allereerst om zoveel moi*- brieven te beantwoorden terw niet al te opzichtelijk laat bl Cl wie ze schreef. En ook omda (l persoonlijke dikwijls scherp minder heel laat aan de meniW» het is mijn principe zoveel n lijk aan de mens heel te later ker wanneer ik die mens nauw ken. Dat is misschien wat uit de Daarom een beetje saai. Het el taal en teken inhoud te geven en begrip te vinden voor hun stre ven organiseren Judith en Nico tentoonstellingen en lezingen met dia's. Zo kondigden zij hun ten toonstelling in Galerie Mokum aan: „Printoëzie, dat is poëzie in het ademhalen van een tekening, het inwendige woord verklaard voor kijkers, een leefbaar teken aan de wand." Van 21 maart tot en met 20 april exposeren zij in het Bra bantse. Zij verwachten dat het „verschijnsel" vooral grote aan trekkingskracht op de jeugd zal uitoefenen, en trachten prin- toëziën als affiche te laten verschijnen. Als uw grote zoon of dochter dus met een „printoëzie" aan komt weet u er al vast iets -van:- s ook wel eens moeite dat h, leggen. Deze week op een avond tafel, hoorde ik mijn man dat moeizaam, stapje voor stapje, tegen de jongsten: als onze btasl man van twee huizen verder duistering heeft gepleegd enfe zit achter slot en grendel, gaal. toch niet omdat wij er wat van weten de buurt ron< schreeuwend: meneer X is eerel mene oplichter? Meneer X kan niet verweren, hij zit in de Wij dat wil zeggen een c heidslichaam dat in onze naait „5 treedt en het recht tracht te h_j haven roepen hem ter ve" woording van zijn daden. Voor het gerecht heeft hij vrijheid zich te verweren. Dit delen weerspiegelt een zekere rust, het laat de mens bij ziji len nog heel, het is erop uit mens zelf te helen. TE begrypt al wel, Pitty, M el J Claartje, waarover het aan ging. Ook snap je dat daarme 1 vragen niet verdwenen w l Maar daar gaat het niet onze hoop door dit voorbeeld je dl' lijk gemaakt te hebben wat principe is by dat praten in algemeen. Een mens heel laten bet; niet dat ik hem niet een opli vind. Het betekent alleen met hem bezig wil blijven, zijn gezin niet onnodig grief, om dat ik uitga van wat de de andere houding noemt, Die rare omgekeerde-wereld ding. Dat bedoelde ik ook vorige je hebt dat goed begrepen, mt geld. Natuurlijk, om mij geef kinderen zeilboten met aanh motor en om mij z met gouden armbanden en pa; halssnoeren behangen als j cadeaus maar niet verbindt liefzijn, goed leren, moeder hel Als je liefde maar niet bindt loon. Liefde is gratis. Levei gratis, alles mag. Dan is hc. moeilijk genoeg. Nu zeg je: Chris, je zou nog 8 over de omgang tussen jongende meisjes praten. Graag, maar rr het dan een keer niet in het meen. Spreek eens tegen een Best. Wil jij- jij zijn? 'k He een brief gekregen van een mol van zes 'al getrouwde) kind de jè Zo onder elkaar zeg je dalhe niet bij wijze van excuus maar ee met een lichte zucht: het was hele taak. Maar ja, in onze tijd wist je u zoveel anders te bedenken onthouding, en je weet hoe gaat. We hebben een best leven had. Er werd veel verzwegen., was niet goed. Maar tegen.vod°e wordt maar ALLES gezegd, d-da nog erger. t lei BIJ zo'n opmerking zitten vj 'ei al midden in. Want je het een naam geven: hoe staal met de voorlichting, of: m ke verloofden samen uit (en hi(d; het doel er niets toe, het komt vj, maal op hetzelfde neer. Hi j neer, meen ik: wat is mysteriq wat is doodgewoon. Vroeger, en dan bedoel ik niet eens zo lang geleden, n aa een vrouw een behoorlijk aa ja; kinderen ter wereld brengen 0 zorgen dat er een paar het mev lijk geslacht voortzetten. Een bekend voorbeeld is ko gin Anne van Engeland die 17 de deren kreeg, er 16 als loor terwijl het andere kind 12 werd en toen stierf waaraan meen ik een serie opvolgingso< gen te danken hebben. vr ni; ZO gaat het nu niet meer. De logen zijn er nog wel, maa ju meeste baby's blijven leven. Is nu schenden van het mysterie"1 je gewoon samen besluit dit f"e geen baby te krijgen? Je hebt oma, geen tante meer in huis. vroeger toen oma en tante bij ouder worden op je waren aa wezen. Niemand verstelt de kleren jij het niet doet, niemand 1atl Jantje op die beneden op cnoolnlonlc fl_f i 12-hoog) verschrikkelijk is gt J len terwijl jij de baby voedt. Huishoudelijke hulp is duur. het is allemaal zó gemakkelijk Bovendien moet je tegen woo w wel weten wat je doet. heel de vt reld schreeuwt je toe dat er b» tevéél zijnMysterie zeg je: tj( dat nog, na al de voorlichtini men het mysterie niet vóórTmi weest? Heet het nu niet b.v. wilsbesl Kun je je voorstellen dat je 1 he het nog snapt op zijn 18e, dat n v.' terie. met een overdrukke v jj, en een nerveuze moeder voor 2 Maar Miepsje. dat is nog D één geval. Ik wou je ermee gen: is kroostverwekken nog belangrijk? Of heeft: „elkaar leven" het accent gekregen? lel vraag blijft tot de volgende «fü openstaan. Tot schrijfs. c lei al

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1968 | | pagina 16