TV RADIO R ZWERVER BLEEK PROFESSOR m r Boeiend vertoon in macabere Lulu Botsing van krachten in Van Manens Dualis Edisons voor Nederlanders In de greep van de kreeft 'mjgu Ét V, MAANDAG 26 JUMtrTTTE en HOLLAND FESTIVAL Commentaar Wereld EEN HISTORISCH STUK TELE- AMSTERDAM Er wordt wei eens beweerd, dat een opera des te mooier is naarmate er meer doden invallen. Als dat waar is, moet „Lulu" van Alban Berg één van de mooiste muziekdramatische wer ken zijn, want zes van de acht hoofdpersonen komen geweld dadig om het leven. JU! De tekst van deze opera stelde de VISIE, dat Vhakélprograinma Or-componist samen uit twee tragedies Wereld, dat gisteren 400 miljoen van frank Wedekind. Erdgeist" en in vele landen met elkaar Di» Btlchse der Pandora", waanri deze verbond en hen de ogen opende voor schrijver, roak h.j steeds deed de gezamenlijke problemen en voor de'«kent als een losgeoroken beest, resultaten van intensiel onderzoek d»< "Jn lus,m botviert wanneer en waar het maar kan. Hij was in dit De opemngsbeelden walen indruk- opjicht m meedogenloos en cynisch wekkend: wij waren getuige van de j r^ter geboorte van een baby in Mexico en ragen moeders in Zweden, Canada en j Alban Berg heeft het essentiële uit Japan hun net geboren kinderen in de'beide drama's aan elkaar gelast en zo armen «luiten. We zagen in de heel I een tekst verkregen, die in ruim twee vroege morgen een tramconducteur in j uur en lawine van gemeenheden uit- Melbourne naar zijn werk gaan. waren stort over het publiek. Maar dat is er getuige van het experiment met eenna de toespraak van de dierentemmer garnalenkwekerij. dat geweldige aan het begin welke als ouverture perspectieven voor de hongerende dienst doet wèl op voorbereid, want mensheid biedt en in de huiskamer als laatste van zijn menagerie toont hij zagen we hoe de Beatles zwoegden op een opname. Ongeacht de afstanden verliepen de beelden doorgaans haarscherp. Een langer bezoek aan het Londense gcha- kelcentrum was zeker niet onbeschei den geweest. Ape i Zaterdag was er een verrassing: Lucy Ball in een musical. „Lucy in London" een soort WV-filmpje over de wereldstad op muziek van Erwin Kostal. Een kostelijk geheel. Trouwens heel dat programma van de NCRV mocht er zijn: goede verslagen van ds. Klijn over de Kirchentag; voorafge gaan door een uitermate belangrijke film over chimpansees in hun natuur lijke omgeving, en 's middags een aardige amateurauditie onder de titel „Rodeo" vanwege het paardengehinnik als de amateurs uit beeld werden gedraaid. Pim Jacobs leidde deze auditie en tv- critici zwaaiden de bijl. Dat een zacht bijltje bleek te zijn hoe kan het anders onder supervisie van z'n zacht moedig man als Pim Jacobs. Phé Wijnbeek besloot de jury-in spraak op ene wel zeer bemoedigende manier: „Ze zijn nog jong en hebben een lang leven voor zich zodat ze nog veel kunnen leren!" Er waren er echter die nooit zouden leren: zelfs al werden ze zo oud als Methusalem en leerden ze zich blauw. Ook in dit op- zioht is Rodeo leerzaam. de slang, geboren om onheil te stich ten. en dat blijkt Lulu te zijn, waaraan alle doden in het werk later aan ten offer zullen zijn gevallen. Misschien is het de grootste ver dienste van Alban Berg, dat hij on danks alle gekunsteldheder in zijn partituur, zoals het toepassen twaalf tonen reeksen, leid-thema's voor alle hoofdpersonen, afzonderlijke or- kestkleuren voor verschillende figuren, uitdijing en inkrimping van eenzelfde ritmische figuur en nog veel meer, toch zijn muziek niet opdringerig heeft gemaakt. Althans zaterdagavond Stadsschouwburg te Amsterdam, waar „Lulu" in het kader van het Holland Festival werd opgevoerd, was de or kestmuziek voortreffelijk door het Concertgebouworkest onder leiding Eer\ jubileum? Zeg het met bloemen ZIJ 9®*®® üM»®' i 1 f'flurj Strak balletwerk waaraan decor meedoet SCHEVENINGEN De tweede pre mière, waarmee het Nederlands Dans- Thcater in het Holland Festival komt, la Dualis van Hans van Manen. De naam van dit ballet kwam pas op het laatste ogenblik, toen het allang was ingestudeerd. Op de in het programma opgenomen repertolrelijst staat het slechts vermeld als „première". Zaterdagavond werd het voor het eerst in het Circus Theater gebracht en Hans van Manen bewees er mee. dat hij in staat is een goed ballet te maken. De muziek is van Béla Bartok, muziek voor snaarinstrumenten, slag werk en celesta. Het programma was reeds eerder aangekondigd als een „Bartok-programma". wat dan ook wel klopte met Opus Twaalf op Bartoks Divertimento voor strijkorkest en Bé- jarts Sonate a trois op Bartoks Sonate voor twee klavieren en slagwerk. Maar wat de Pas de deux uit Le Diable a quatre van Harkarvy op muziek van Adolphe Adam, hoe charmant en trekkelijk dit virtuose schitterwerkje ook is, in een Bartok-programma doet, is niet erg duidelijk. Wellicht om iets te breken van de zware ernst? Van Manen's Dualis is vrij „hard" en strak gestyleerd. Het heeft enige sterke sex-factoren, die koel zijn verwerkt, is verder abstract, ook muzikaal, zonder een volstrekt muziekballet te zijn. Met de muziek vormt het een goed geheel: dans en muziek zijn elkander weder zijds steunende componenten. Opvallend in de manier, waarop Van Manen de groepen hanteerde: vierkant een scherp-hoekig in de toneeiruimtt, zelfs mathematisch. Die strakheid is in de dansbeweging doorgezet, ook in de adagio's. Daarmee kreeg Dualis ook een opvallende helderheid, men denkt aan het treffen van krachten, het botsen van kristallen. Decor en costuums zijn van Jan van der Wal. die de danstorso's van een metaalachtig ruitwerk voorzag en die het decor opbouwde uit zwarte panelen met als fond een grote zwarte schijf die het gehele ballet door langzaam bleef draaien, terwijl er op aange brachte lichtgrijze „eitjes" open en weer dicht vielen. Dat decor speelt met het ballet r heeft daarin een eigen functie. Deze idee is interessant, heel anders dan het ouderwetse evenzeer bewegende „Kunst en vliegwerk". Daarmee maakt Dualis de indruk niet van een proberen, maar van een voorzichtig opbouwen. HANS W. LEDEBOER AMSTERDAM Aan de Commissie collectieve grammofoonplaten cam pagne heeft een Jury geadviseerd, de „Edison" in de categorie gesproken woord toe te kennen aan Henk van Ulsen voor Gogols „Dagboek van een gek" (Philips). van André Vandernoot gespeeld een bijna onopvallende ondergrond van het geheel, en kon alleen in de tussenspe len op haar volle waarde geschat worden. Vooral de inleiding van de De klassieke „Edisons" gaan voorts derde scène in het eerste bedrijf naar dirigent August Wenzinger voor boeide bijzonder. I de complete opname van Handels or- i De liefhebber van openbloeiendegelconcerten (op Archiv) en naar de; zang zal in dit werk node de sterke pianist Vladimir Ashkenazy voor Mo-! melodievorming missen, maar het moet! zarts pianoconcert nr. 9, KV 271, nr. 8.! worden gezegd dat de grote stac-j KV 246 en rondo KV 386 (Decca). catosprongen, het recitatief, het over-: In de afdeling symfonische muziek:j gaan van het gesproken woord in de dirigent Otto Klemperer voor de uit- zang en het gesproken woord zélf hun j voering van Mahlers „Das Lied vonj uitwerking ten volle hadden, ook al der Erde" (HMV). omdat alle solisten hun taak volkomen l Kamermuziek! dirigent Jean-Fran- beheersten. zowel wat zang en voor- COis Paillard voor Schmitts Janiana dracht als wat temperamentvol spel op. 101 (Erato); dirigent Kees Otten betrof. j voor de Columbia-opname van „Antho-1 PRESTATIE I logy of early music". Anja Silja scheen de rol van Lulu of Een „Edison" krijgen voorts: de het lijf geschreven, zij wis de cpnische; Philips-opname van Bachs Branden-1 verleidster van top tot teen, die bo-]burgse concerten door I Musici; Wil- vendien de niet geringe zangtechnische j helm Kempff (DGG) voor de complete moeilijkheden spelenderwijs nam. Son- pianosonates van Beethoven en Willem ja Cervena gaf de tweeslachtige gravin Talsma (Disco Nederland) voor een Gesohwitz alle allure, Ramon Vinay| orgelrecital in de Bonifaciuskerk van eens een baritonale heldentenor, nu'Medemblik. een tenorale heldenbariton, zong en! van de operaplaten zijn bekroond: speelde voortreffelijk dr. Schön, die als Verdi's „Falstaff" o.l.f. Leonard Bern- door B. J. Kleymens chefredacteur in het programma stond, wat niet kan, omdat later blijkt, dat zijn zoon de krant voor twee miljoen van de hand heeft gedaan. Die zoon, Aiwa, één van de grootste rollen, kreeg van Kurt Rüsche, jonge heldentenor, zowel wat stem als wat actie betreft alle reliëf, de lyrische tenor Rudolf Kat zong bijzonder fraai en speelde vol overgave de rol van de schilder Dirigent André Vandernoot had het stein (CBS), Wagners „Tristan und Isolde" o.l.v. Karl Böhm (DGG) en zijn „Die Walküre" o.l.v. Georg Solti (Dec ca). Een modeshow vormde het slot van de wedstrijd om de kampioenstitel „Naaldprinses", die in de afgelopen maanden vele dames aan het (naald) werk zette. In het Amsterdamse Krasnapolsky werd de finale gehouden. Mevrouw De Wilde uit Hengelo (midden) werd kampioene en mevrouw Somers uit Heerlen (rechts) werd een goede tweede. Mevrouw Kranenburg vit Veenendaal legde beslag op de derde plaats. In de rubriek koormuziek ontvangt Penderecki de „Edison" voor zijn „Lu- kas Passion" o.l.v. Henrvk Czyz (Har- monia Mundi) en Colin Davis voor de uitvoering van Handels „Messiah" (Philips). Producer dr. Werner Goldschmidt krijgt de onderscheiding voor de serie geheel stevig in de hand, Jo Dua hadl Studio-Reihe wneuer Musik (Wergo). voor een levendig en vlot spel gezorgd.! De Edisonbeeldjes zullen op 6 okto- Aan de decors en costuums had Rudolf ber in „De Doelen" te Rotterdam Küfner alle zorg besteed. worden uitgereikt tijdens het „grand i 7.00 uur Kenmerk (CVK/IKOR/RKK) du disque". VANAVOND TE ZIEN Nederland 1 VARA het een voortreffelijke opvoe ring van een macabere opera gewor den, die terecht een zeer groot bijvol heeft gekregen. G. M. Dersjant De Tour elke da» HILVERSUM In samenwerking tussen NRU en BRT zal via de radio (Hilversum I) elke dag rechtstreeks verslag worden gedaan van de Ronde van Frankrijk, die wordt gehouden van donderdag 29 juni t/m zondag 23 juli. Elke dag rond 15.00, 16.00 of 17.00 uur zullen twee korte tussenreportages (vijf minuten) rechtstreeks worden overgenomen van de BRT. Tussen 16.00 en 17.30 uur is er dan nog een rechtstreeks finishverslag te verwach ten. Al deze reportages worden uitgezon den via Hilversum I. 's Avonds is er tussen 22.20 en 22.30 uur een na beschouwing te beluisteren vit Hil versum II, behalve 's zondags; dan is deze nabeschouwing te horen in het NRU-sportprogramma Langs de Lijn. Voor de Tour heeft de BRT een zendwagen en een motorfiets met zen der ter beschikking. Voor de verbin ding zorgen een vliegtuig met ont vang- en zendinstallatie en een centra le post met lijn verbindingen. Over de Tour de France wordt op 29 juni een voorbeschouwing gegeven van 18.15 tot 18.25 uur via Hilversum I. Een nabeschouwing van de eerste etappe volgt dan rond 22.30 uur via Hilversum II. Kruixtooord-fmuel zonder zwart 8.20 i 8.45 i Lucy weer in moeilijkheden Achter het nieuws Zomerspel Tik Tak Tor feeet. bloemen in huis zijn V rachtprijzen wegvervoer na 1 juli hoger UTRECHT „De organisaties vi wegvervoerondernemers hebben ve hoging van de tariefmaxima van bun vrachtprijzen gevraagd van vijf tot,zes procent, afhankelijk van de soort ver voer. Dit is nodig in verband met de kostenstijgingen." De heer E. van Donkelaar, voorzitter van de NOB-wegtransport, zei zaterdag op de vergadering van afgevaardigden van deze organisatie dat deze vracht prijzen na 1 juli zullen Ingaan. De heer Van Donkelaar ging nader in op berichten als zou de Westduitse regering op korte termijn een aantal maatregelen nemen, die het wegverz- voer van Nederlandse bedrijven, die op West-Duitsland rijden, zouden bemoei lijken. Hij zei dat de Duitsers de duidelijke verzekering hebben gegeven dat zij geen eenzijdige maatregelen zullen ne men tegen het Nederlandse wegvervoer zonder althans tevoren overleg te ple- Igen. iKosyjrin: Swetlana onstabiel en ziek NEW YORK Op een vraag of Stalins dochter die thans in Ame- Horizontaal: 1. steensoort - voor- i r'^a woont toestemming kan krij- zetsel. 2. alvorens - gekheid. 3. fort - 8ei? haar kinderen in de Sowjetuniel lidwoord. 4. hoogste punt - vroeger. 5. |te bezoeken zei premier Kosygin gis-1 j„4. /„fi. t _t\ 1 teren: ,,Allilujewa is geestelijk onsta-l biel. Zij is ziek". „We hebben medelijden met hen, die haar voor politieke doeleinden willen gebruiken of om Rusland in discrediet te brengen. Wat betreft) eventuele reizen die ze wil maken, bestaan er geen problemen." 9.15 uur Muziek zonder ophouden Nederland 2 NCRV 8.05 uur De Al Hirt-show 8.35 uur Eerste deel van Japanse serie 9.20 uur De brave held op sokken VANAVOND TE HOREN Hilversum 1 NCRV 7.30 uur muziek uit vakantieland Italië. 8.15 uur Varen op de Sloterkerk. 8.45 uur Muziek van de zee. 10.40 uur Paul van Ostayen behandeld in Literama. Hilversum 2 NRU 7.50 uur Openbaar Kunstbezit. De Utrechtse Dom. 8.15 uur Holland Festival. Concertgebouworkest. 10.40 uur Internationale kompetitie amateur-koren. 11.10 uur Iks, een sprong in het duister. OPGAVE Vakantieadres Dringend verzoek, uw vakantie-adres via de uit de krant geknipte bon die wij regelmatig op de advertentiepagina plaatsen, minstens een week van tevoren op te geven. Indien deze schriftelijke op gave niet tijdig in ons bezit is, kan de toezending ernstig worden vertraagd. DIRECTIE. Waai oO Voord Vooruit mannen, zei hij zacht. Achter elkaar iens 1 boven, voorzichtig lopen aan dek en uitkijken datl jitsluit niks omver trapt. We zullen hem in z'n slaap verrassévan sat wenkte de brigadier: Blijf u hier op de kade bij de toil Waai der. jheid zo De inspecteur beklom de ladder als eerste. gevolgflHardin twee agenten. Achter hen werkten de beide journ) zich omhoog. De derde agent sloot de rij. Behoedzaai pen de mannen over het dek naar de deur, die Jek us' open had laten staan. Met de vinger op de lippen bej Ieder Van Boord zijn mannen zo zacht mogelijk te doen. vtjwoord als eerste de donkere gang binnenstapte en zich tjverbazi langs de wand voortbewoog. Vijf zwarte schaduwen van d? den hem geruisloos. Tot aan het einde van de gang, lezen ineens het verblindend sterke licht van Van Boord'iaan de taams opflitste en op het vierde raampje werd gerich Groot beschermde zijn ogen met z'n vlakke hand om aan het helle licht te wennen en wilde langs de twe< hem staande agenten dringen om voor de tweede kei"1® nacht door het raampje te kunnen kijken, toen hij c met een ruk bleef staan. Want schallend door de i ruimte van de gang, het geluid vel emalen versterkt 1st de weerkaatsing tegen de ijzeren wanden, klonk wori Boord's stem hem met een felle hoon tegemoet: idreigd Wel alle duivels... wat is dit? Moet dat eenuitverl verbeelden? Jek deed een stap vooruit en stond najbespot inspecteur. Een enkele blik door het raampje was voihen ci de om hem naar adem snakkend er van te overtien en dat de hut volkomen was verlaten. zo vija Een ogenblik was het doodstil in de gang. Alle oger ren gericht op Jek Groot. De Maar... hakkelde die nerveus... ik weet toch voll|koloni zeker dat het hier was. een v Inspecteur Van Boord snoof laatdunkend, wrong Engels langs de anderen en scheen met z'n lamp door d«ka er overige raampjes in de gang. onschi Niets, bitste hij. En nu meneer Groot, gaat u mijuitbre! een nadere verklaring geven, want ik begin langzamere Jc te geloven dat u en uw collega Frens een, op z'n zieen 1 gezegd, merkwaardig spelletje met de politie spelen. deze Jek Groot hapte nog steeds naar lucht. De schok vjuitgez' verdwijning van Dammerman was net iets te veel ge In 1 voor zijn deze> nacht toch al zo zwaar beproefde zeh|te lati Door de hoon in de woorden van de inspecteur hervoi Oostei echter zijn zekerheid. wagen Meneer Van Boord, zei hij scherp. Ik verlang tussei? dat u dit schip laat doorzoeken. Ik ben er zeker vaij Y?*™1 Dammerman aan boord is. Hij moet wakker gewordet Rottel door het geluid van de auto's en zich ergens anders hl verborgen. Inspecteur Van Boord keek de beide journalisten be -wi lings aan, haaldi toep de schouders op en wendde ziq V een van de agenten. Loop naar de ladder en zeg tegen brigadier Os) dat hij niemand van boord laat gaan. Doorzoek daarni voorschip. En jullie, keerde hij zich tot de twee ai agenten, zoeken in de machinekamer, de ruimen en in hoeken en gaten die je maar tegenkomt. Wij gaan mi LON drieën langs deze verblijven en dan naar de brug jgroton De daad bij' het woord voegend, stapte hij de vierd de dc binnen. Kennelijk waren de hutten in deze gang de ve!Yorks ven geweest van de officieren van het schip. Het Üton- 2 kamertje had niet veel geheimen te verbergen. De wmend kast was leeg, de slaapbank, waar Dammerman had Ij genva slapen, toonde geen enkel spoor van recent gebruik. 1 was het ook in de andere drie hutten. Met Frens en i beklom Van Boord de smalle, ijzeren trap naar de Ook daar was geen levende ziel te bekennen, afgezien wegstuivende ratten. De kaartenkamer achter de brug 1 de al evenmin iets op. Aan verschillende kanten zag« 11 van deze hoge standplaats lichtjes over het schip d^ van de zoekende agenten. Ze bleven een vol uur z4wegtd maar kwamen toen onverrichter zake naar de brug om Boord te melden da* zich, behalve eindeloos veel knaaï ren, geen sterveling op de schuit bevond. We houden ermee op, besliste de inspecteur. Groot ik verwacht u morgen... hij keek op z'n horloge.. trein wil zeggen, vandaag om elf uur op mijn bureau. Ik wil] verm( een deugdelijke verklaring. En als ik u beiden was -j «rote kwam een dreigende klank in zijn stem dan zou iliB maar eens meer inspannen om dat verdwenen raadsstu) mij te bezorgen inplaats van de politie steeds meer tl me in 't harnas te jagen. Na die woorden draaide hij zich met een bruusk ge| M van de twee journalisten af en liep, gevolgd door| 1 mannen, naar de railing. We zitten nou geloof ik wel echt in 't schip, fluistj Jan Frens zijn vriend toe, voor zij de politiemannen i den naar de kade, waar brigadier Oskamp nog steed! wacht stond. Met een korte, snauwerige groet stapte I Boord in zijn auto. De vier andere politiemannen had evenals Jan Frens, al plaats genomen in de overvalwa Jek Groot stond nog buiten. Hij had een uitdrukking! \f grote verbijstering op z'n gezicht. Kom Jek, riep Frens hem toe. Er valt hier echt meer te doen. Wordt verveO Sn dat zuivere. 6. boom* - voorzetsel - dunne overjas. 7. karaat (afk.) - zeeuwse hoe ve - insekt. 8. water in België - hijri vier v.d. Schelde. 9. muze van het min nedicht - meisjesnaam - de oudste (afk.). Vertikaal: 1. stopverf (ZN) - lid woord. 2. zangstem - schaaldier. 3. hoe pel - soort - familielid. 4. vogel - at mosfeer (afk.) - voegwoord (Fr.). 5. hoekbalkon - Rom. keizer. 6. bedorven - verstand - muzieknoot. 7. kweekgras (ZN) - plaats in N.H. 8. plaats in Gel-| vol2e?d knaaBdier' 9 bu,tenhaven "i ANKARA Dt Turkse politie hield gisteren in de buurt van Samandag ni»ï rweiwr vnmrF pitttfi een sjofele, langharige zwerver aan. Groot was haar verbazing toen na een 1 B 2 en 3 Uri 4 gier 5 enkel verhoor bleek dat de zwerver de Zwitserse hoogleraar in de geschiedenis 6. Nomen BEUGEN. - iHel professor Rudolph Hiestand bleek te zijn naar wie Interpol al negen maan! heeft gezocht. Interpol werd ingeschakeld op verzoek van zijn ongeri vrouw in Zürich. De professor toonde zich dan ook uiterst verbaasd toen ®ergl hoorde dat zijn echtgenote naar hem zocht. „Ik heb een brief gezonden i deld mijn vrouw met de mededeling dat ik van plan was historische studies voeri der _J mede schuld van de PTT, niet van mij". Avondoverd. 22. 90 Kwi 18.15 Actualiteiten. 25 Ik verbind u door aatje. 18.30 Stereo: Lichte iz. (Om 18.55 verslai 'Vlmbledon lftoi.JPL N'HU: 1 19671 19.40 _ond. NRU: Openbaar Kunstbezit Holland Feitl- 20.15 Holland Humanistisch inb 20 05 Holland 10.15 E Radio Kamei ork., radiokoor en solisten. 12.15 Klare taal. lezing. 22.30 Nws. 22.40 Intern, comoetltle voor amateurkoren. 23.10 iks. ballet op. 67. Ui. Sergei Ti nelev Concert Suite voor vioi en orkest op. 28. Davld Ol trach. viool. IV. Nlcolal Mla kowsky Concert voor cello t orkest op. M. MstUlav Rostri porltsch. cello 'derland I: NTS: 18.45 De iwuilmolen. 18.50 Journaal. J0STER: 18.35 Reclame. CVK 40 i IKOR RKK: 18.00 Kenmerk, de wekelijkse actuallteltenrubr. VARA: 10.30 De Lucy Show! STEP- ia sa Reclame NTS STER: 20.16 20.20 Achter Tik Tak Tor. 21.15 Muziek- 21.40 film over dieren. Journaal. duister. 23 55 - 24.00 NWS. DR4*nonitOEP ORAMM. PL. PKOGR. Reclame. VARA: het nieuws. 20.45 T.„ wedstrlidprogr. 21.15 Mu: NTS: 23.30 - Nederland n: NTS: 20.00 Nu-» In 't kort. STER: 20.01 ilame. NCRV: 20.03 The Al show 20.33 Fllmreportage het leven In Japan. 21.20 wu zien ln een spiegel een raadselachtig beeld, gesprek. 21.30 De held TV-film. STER: 21.56 Reclai Hlrt shoj NTS: 22.00 22.15 Journaal. BELGIS NEDERLANDS PROOR KANALEN: 3 en lt 18.30 Poly of het geheim vi het kasteel, filmfeulll. (a.l. 6 20.00 Nws. zending - 21.20 Mu- jonge art! Berlijn geleiding. top teil. Eurovisie Westd. 0 Gastprogr.j^ De ek. 7.20 Lichte gramm VPRO: 7.33 Deze dag DINSDAG 27 JUNI I. KRO: 7.10 Het levende HG Lichte (7.30-7.32 eine. 8.00 Lichte 7.55 O' 8.10 LL— 8.30 Nieuws. 8.32 Vakan- tletips. 8.43 Voor de hulsv Concilleoostbus: 9.35 sleke en moderne muziek (gr.). 11.00 Voor de zieken 12.00 Stereo: Musette-orkest en zangsollste. 12.18 Marktberich ten voor schippers. 12.20 Voor de landbouwers. 12.27 Medede lingen voor land- en tuin bouw. 12.30 Nieuws. 12.40 Ac tualiteiten. 12.50 Licht ensem ble met solisten 13.30 Licht gevarieerd muziekprogramma (opn.). 14.20 Schoolradio. 14.40 ensemble. 13.00 Pizzicato: mu zikaal middag magazine. 17.oo Overheidsvoorlichting. 17.10 2.27 Mededelingen t.b ding. 9.01 len (gr.). 10.00 Voor de klei; ters 10.10 Arbeldsvltamlner (11.00—11.02 Nieuws.). 11.! Beursberichten, t2.no sterer Meded. tulnbouv spel. 13.00 Niëuwa.~i3.io Actua liteiten. 13 30 Stereo: Klassieke muziek (gr.). VARA: 14.40 Schoolradio. AVRO: 15.00 Voor de vrouw. 15.40 Stereo: Kin derkoor. 16.00 Nieuws. 16.02 Moderne SUKKELTJE EN BRUUNKE Lichte r York TROS: 9.00 Nieuw tuallteiten 9.07 Plate VARA: 10.00 Nieuw 15.02 Ge plat en pro gr am m a 0 5555en en'«6«6en. 55. Heel voorzichtig glu ren ze naar binnen en hou den hun adem inJa, daar zit-iel!" wil Bruunke roepen, maar Stikkeltje legt hem vlug zijn pootje op zijn mond. „St....IÜ", waarschuwt hij. Door het raam zien ze de geldpoederman ijverig bezig, ver guldpoeder in zakjes te doen! De vriendjes zitten naast elkaar op het dak. „We weten nou wel, waar hij is, maar daarmee hebben we 'm nog niet!" peinst Stikkeltje. „Hoe komen

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1967 | | pagina 6