jVlat SHO ging zonder enig zelivertrouwen ten onder SSS achterhaalde na de rust Pernix steeds: 7-7 Toen Bijl uitviel telde SHO vier invallers Eerste klap was voor Oostelijke clubs Molema nam afscheid van Ter Leede Gordijn dolf onderspit in spannende finale LEIDSE COURANT MAANDAG 13 JUNI 1966 li* 1 Jan Piet v. Bennekom Oud-Beijerland- Vriezenveen te voet (Van een onzer verslaggevers) VRIEZEVEEN Jan Piet van Bennekom (18 jaar), een broer van de SHO-speler Kees van Bennekom heeft een originele manier bedacht zich te prepareren op de Nij meegse Vierdaagse waaraan hij dit jaar het eerst wil deelnemen. Te voet begeeft hij zich naar de ver afgelegen speelterreinen waar zijn iele voetbalclub SHO wedstrij den moet spelen. Hij liep naar Wer kendam, naar Amsterdam, naar Ridderkerk om RWH-Zivart Wit te en legde als klap op de vuur pijl eind vorige iveek het grootste van het traject Oud-Bcijcrland- Vriezenveen te voet af. De terugreis maakt hij dan met de supporters- Hij startte donderdagavond. Sliep i Rotterdam, reisde per trein naar Amersfoort, liep naar Apeldoorn, vond er geen slaapplaats en stapte de gehele nacht door tot Wierden ■aar hij een lift kreeg naar Vrie- ?n. In de morgenuren arriveerde r zaterdag, ging op het veld een uiltje knappen waar hij werd gevon den door de heer Smit. Deze nam hem mee naar huis, onthaalde hem p een ontbijt en bood de sportieve •andelaar een rustplaats, waar h\j on slapen. Op die manier tippelde Jan Pieter Bennekom al zo'n ruim 600 km. In de nacht van vrijdag op zaterdag hoopt hij nu nog mee te doen aan tocht van 65 km door de Hoekse Waard. Jan Piet v. Bennekom, die werkzaam is als employé op de Alg. Bank Nederdand. heeft zelf een blauwe maandag aan voetbal en vol leybal gedaan. Hij stelt dan ook met „Ik ben geen voetbalgek, dat ik zulke af statuien loop. Ik doe het alleen voor de training van de Vier daagse". Maar toen de wedstrijd Vooricaarts- SHO eenmaal aan de gang was, bleek maar één luidruchtige Beijerland- supporter met een toeter:Jan et v. Bennekom (Van een onzer sportredacteuren) VRIEZEVEEN Toen de slordig leidende Utrechtse scheids rechter A. Boender vgf minuten voor het einde van Voorwaarts SHO bg een felle doelworsteling een doelpunt weigerde toe te ken nen aan SHO was de eerste, zeer matige en matte wedstrgd om het landskampioenschap zaterdagvoetbal beslist. Het was een fou tieve beslissing van de heer Boender, want de bal was duidelyk over de lijn toen keeper Lubbelinkhof en spil Kampherbeek op de knikker gingen liggen en zitten, waarna het een geduw en getrap van jewelste werd. Dat gaf de arbiter aanleiding Voorwaarts een vrge trap toe te wijzen. Toen het nauwelgks een minuut later aan de andere kant door een blunder van keeper De Groot 31 werd, was de winst voor Voorwaarts zeker. was. terwijl de grensrechter een volslagen onjuiste positie innam om hem van ad vies te kunnen dienen, zodat het 2-1 bleef. Dat ontmoedigde SHO en direct daarop was het 3-1 toen De Groot de bal na een schot van Smit liet glippen en Kerke- dijk van dichtbij scoorde. VOORWAARTS: d Lubbelinkhof; Slomp en Niks: m H. Vos. Kampherbeek en Bos; v Kerkdijk, Vink, Geerdlng, R. Vos en Snippe. SHO: J. de Groot: a v. Leening. Bijl, v d. Waal en Bravenboer; m Den Boer ei Schipper; v v. d. Tol. G. de Groot, v Bennekom en Leeuwenburgh. Landsco m petitie ROTTERDAM De twee Oos telijke representanten WHC en Voorwaarts hebben in de strijd om de landstitel op een snikhete voorjaarsdag de eerste klappen uitgedeeld. Of deze later ook daalders waard zullen zijn, zal te zijner tijd blijken. Feit is dat WHC via een krappe en niet ge heel verdiende zege op IJssel- meervogels en Voorwaarts dank zij de 31 zege op een gehandi capt, maar toch bijzonder sloom SHO beide met twee punten de leiding hebben genomen. Die eerste resultaten zeggen op zich nog weinig van de kansen, want IJssel- meervogels startte twee jaar geleden ook verlies bij WHC maar werd niette- landskampioen. Voor SHO zijn de kansen er ook nog volop, want de neder laag tegen een voetbaltechnisch weinig imponerend Voorwaarts heeft het alleen aan zichzelf te wijten. Die slipper moet in de nog resterende vijf wedstrijden goed te maken zijn. De thuiswedstrijd tegen IJsselmeervogels (woensdagavond 7 uur en die tegen WHC (zaterdag om half 7) zullen duidelijk maken hoe hoog de ogen zijn die de Beijerlanders An de landstrijd gooien. Voorwaarts greep kansen beter Een zonder meer geflatteerde en misschien ook wel wat onverdiende overwinning voor een pover Voor waarts dat niet beter speelde dan b.v. Roda Boys. SHO mocht dan geplaagd zijn door maar liefst drie invallers het werden er in de tweede helft zelfs vier toen aanvoerder Bijl het vanwege de enorme hitte moest opgeven het veld brachten de Beijerlanders nog het best verzorgde spel op de mat. Maar elke overtuiging en vaart ont brak, terwijl er nauwelijks enige va riatie in het aanvalspatroon kwam. Bovendien bleek de thuisclub meer weerstand tegen de hoge temperaturen te hebben, want in het oranje-witte kamp werd er harder gewerkt en ge zwoegd om voor alles een haalbaar re sultaat te bereiken. Vuurkracht In dat opzicht mocht Voorwaarts de winst worden gegund, want hoe klein soms de kansen waren, de kleine 2500 toeschouwers zagen op het in de zon kerende en wat effectvolle veld in Wes- terhaar-Vriezenveen een thuisclub aan het werk met enkele spelers die waar mogelijk hun vuurkracht ten toon spreid den. Dat leverde drie gave doelpunten op. Vooral de eerste twee waren van goed ge halte ook al ging keeper De Groot niet Terwijl SHO van meet af aan het de fensief spelende Voorwaats terugdrong, was het in deze sportieve match al na 9 min. 1—0 toen Bravenboer op de rand van het strafschopgebied rechtsbuiten Kerkdijk onderuithaalde. Uit de vrije trap kopte v. Leening de bal weg, maar van grote afstand schoot linksbinnen Vos meteen hard in (1-0). SHO bleef sterker, maar doordat De Vlieger op het laatste moment wegens werkzaamheden was ver hinderd, bleek de voorhoede met op rechts v. d. Tol en op links Leeuwen burgh nauwelijks gevaarlijk. Beide spe lers misten de nodige conditie. Omdat vrijwel elke poging via de vleugels mis lukte, probeerden de steeds doorduwende en overheersende kanthalves Den Bóer en Schipper met hoge inzetten de weinig actieve De Groot en v. Ben nekom te berei ken. Maar dat luk te tegen de lan ge verdedigers var Voorwaarts nauwe lijks terwijl keeper Lubbelinkhof en kele schoten knap stopte. Maar na 21 min. was het toch verdiend 1-1 toen trap van v. d. Waal bij de tweede paal kwam waar De Groot deze door- kopte naar v. d. Tol die van dichtbij DEN BOER Van der Lippe nu naar La Gantoise "NOORDWIJK Het is nu definitief it het zaterdag voetbal door de interland ïlgiëNederland in Gent een speler «ft verloren aan het Belgische betaalde tetbal. Piet van der Lippe gaat binnen- >rt vanuit Noordwijk verhuizen naar ïlgië. Zaterdag hebben de onderhande lgen tussen het bestuur van Noordwijk li een afvaardiging van de Gentse club f Gantoise tot een akkoord geleid over t te betalen transferbedrag. Leo Pluymgraaff van Quick Boys heeft 9 goed als zeker bedankt voor het Bnbod dat hem dezer dagen door Sparta I gedaan. Zelf voelde hij veel voor een ernieuwd avontuur in het betaalde Detbal (hij speelde al bij ADO), maar fincipiële bezwaren in de familiekring &n zijn verloofde weerhouden hem van fcn overgang naar het betaalde voetbal. Keeper De Groot grijpt goed in bjj een duel met middenvoor Geer dlng van Voortwaarts, zodat v. d. Waal rustig kan toezien. actief raak kopte. Terwijl Voorwaarts zonder enige mid denveldbezetting de snelle voorhoedespe lers Geerding en Vink tevergeefs pro beerden te bereiken omdat Bijl c.s. het gemakkelijk konden klaren, waren de beste kansen voor SHO. maar v. d. Tol aarzelde en een kogel van de uitstekend spelende Den Boer stopte Lubbelinkhof. Tactische fout In de rust werd bü Voorwaarts rechts binnen Vink vervangen door Smit, ter wijl v. Oudheusden bij SHO de plaats van Bijl innam, waarna Den Boer in de ach terhoede kwam. Voor SHO betekende dit laatste een tactische fout en duidelijk een verzwakking. Temeer daar het geloof in eigen krachten nog verder afnam. Voor waarts daarentegen bleek aanvallend zelfs versterkt. Na 2 min. had keeper De Groot al geluk toen bij een inzet van Snippe de bal via Den Boer in het veld ketste. Na 7 min was het 2-1 toen Voor waarts eindelijk eens een vlotte, goed op gebouwde aanval opzette waaruit links binnen Vos hard en laag inschoot. SHO kwam toch nog terug, vooral in de in de laatste twintig minuten toen Den Boer weer op het middenveld verscheen. Maar keeper Lubbelinkhof weerde zich goed, terwijl De Groot na Slomp en Kampherbeek te zijn gepasseerd in de handen van Lubbelinkhof schoot. Voor waarts kwam nog met enkele tegensto ten. maar SHO hield stand doch kwam niet verder dan een off-side goal van De Groot. In de 40ste min. was het dan toch raak, maar arbiter Boender stond te ver af om te kunnen zien dat de bal na een kopbal van v. Bennekom over de lijn Kamp. van Nederland Voorwaarts WHC IJ sselmeervogels 1 1 0 0 2 3—1 1 1 0 0 2 4—3 1 0 0 1 0 3i 10 0 10 1—3 Overige wedstrijden Res. 2de klas: 's-Gravercz. SV 2-SSS 2 1-1. Res. 3B: ARC 3-CSVD 3 5—1. 3de klas: FVWA-DVS 3-4; SSVU-IJ- 4-2; Zandvoortmeeuwen-HCSC 6-0; SDCP-DESTO 2-4. SDCP degradeert; Noord 3de klas: Zeerobben-Fit Boys 4-1; HZW-QVC 1-2; SJS-Hollandscheveld 0-1 M J V - H e er e n ve ense Boys 2-1; Friese Boys-Holwierde 3-2; Heeg-WS 4-2. Handbalteam verloor WEST-BEKLIJN Het Nederlands handbalteam (heren), uitkomend onder de naam Antilopen, heeft zaterdag in West-Berlijn met 17-11 verloren van een selectieteam uit deze stad. Bij de rust van de ontmoeting die werd gespeeld als voorbereiding voor het aanstaande wereldkampioenschap stonden de Duit met 9-6 voor. Int. nacompetitie AD0 alleen eerste na zege op Breseia DEN HAAG Het Italiaanse Brescia was zaterdag geen party voor het goed spelende ADO. Brescia had niet de be schikking over de Duitse International Brülls die deel uitmaakt van de Duitse selectieploeg en van de officials geen toestemming had gekregen om me doen aan deze nacompetitie. Na het prachtige doelpunt van Heynen in de 30e minuut is de Haagse zege prak tisch niet meer in gevaar geweest. Dat Maassen even na rust voor 20 zorgde was maar een formaliteit. Door deze zege heeft ADO in zfjn groep de leiding geno men met twee punten voorsprong op Breseia. LA CHAUX DE FONDS Feyenoord heeft niet zijn eerste overwinning kun nen boeken In de internationale nacom petitie. Niet omdat het verloor of ge lijkspeelde, maar na 27 minuten in de tweede helft moest de wedstrijd La Chaux de Fonds met een 1—2 achterstand in het voordeel van de Rotterdammers worden gestaakt. Een 1—0 achterstand werd door Bild en Kruiver in een voor sprong omgezet. Een hevig onweer maakte verder spelen onmogelijk. DEVENTER Het met teveel zelfver trouwen spelend Go Ahead zag zijn met de rust behaalde 30 voorsprong tegen het Belgische Tilleur nog bijna verloren gaan. Door twee doelpunten van Colon- vol kwamen de Belgen nog op 3—2. In de slotfase had scheidsrechter Roomer nog moeite met het handhaven van de orde. De doelpunten van Go Ahead wer den gezet door Boekestein, Niehaus en nogmaals Boekestein. De standen i Groep 1 Eintracht Lanerossi Chaud de F. Feyenoord Groep 3 Go Ahead Foggia Tilleur Lion groepen luiden: i Groep 2 DWS Atalanta Strasbourg yj Grenchen i Groep 4 ADO Breseia FC Luik Biel Ebben en Brugman naar Luzern DEN HAAG Antoon Ebben en Hans Brugman zullen voor Nederland uitko men in het van 18—26 juni te houden internationale concours hippique, tijdens welk evenement wordt gestreden om het Europese kampioenschap springen. Eb ben zal in het Europese kampioenschap uitkomen met Kairouan en Brugman met Sky High. In de springconcoursen buiten de titelstrijd zal Ebben verder uitkomen met Nabab en Brugman met Black Ma gie. Engeland behaalde zege op Hongarije COVENTRY Groot-Britannië behaal de zaterdag in de tweedaagse zweminter- land tegen Hongarije een grote overwin ning: 13289 punten. De 17-jarige Alan Kimber verbeterde zijn eigen Brits re cord met niet minder dan 23,3 seconden en finishte in 17.53.5 op de 1650 yards. Linda Ludgrove vestigde een nieuwe Brits record op de 110 yards rugslag met 09.4 seconden. De belangrijkste uitslagen van zater dag waren verder: 440 yards vrije slag dames: 1. J. Cave (Gb) 4.55.0, 2. E. Long (Gb) 4.58.4; 220 yards vlinderslag heren: 1. Thurley 2.16.8, 2. Bewley (Gb) 2.21.3; 110 yards vlinderslag dames: 1. Gegan 1.10.6; 2. Stewart (Gb) z.t.; 440 yards wisselslag dames: 1. Egervari (Hong.) 5.41.1. ONDANKS STERK SPEL LEIDSE DAMES LEIDEN De eerste wedstrijd tussen de kampioentwaalftallen van de Chr. korfbalbond, het Leidse Pernix en het Wageningse SSS, heeft in Lelden voor de vele honderden toeschouwers teleurstel» In het begin van deze ontmoeting ont brak het bij de Wageningers aan het nodige zelfvertrouwen, hetgeen een ge volg zal zijn geweest van het sterke spel van de speelsters van Pernix. Bij de wedstrijden, die SSS voor de Hoofd klas-Centrum speelt, slagen de Wage ningse meisjes er als regel in hun wil aan hun tegenstanders op te leggen. Daar- Alice Tieleman, Agnes Boter en Toos was verrast dior het sterke spel van een Goslinga. Het is dan ook opvallend, dat de doelpunten voor SSS gemaakt zijn door hun heren. beide twaalftallen tegengevallen. Veelal moest men zijn toevlucht nemen tot schoten van was verrast door het sterke spel van een grote afstand, want de aanvallers bleken niet in staat de verdedigers uit even wicht te spelen. Dick Ottevanger, die na de rust de geblesseerde Cees de Rooy verving, trachtte wel goede aanvallen op te bouwen, maar zijn medespelers begre pen hem niet. Het spel van beide twaalf tallen was weinig intelligent. Spanning Het spannende verloop heeft nog wel iets vergoed. Reeds na twee minuten had SSS door Henk Hoefakker succes, 0—1. Tot in de elfde minuut behield het Wage ningse kampioenstwaalftal deze voorsprong, maar toen wist Alice Tiele man op handige wijze een verdedi- gingsfout af te straffen, 11. Door Jur Bersée en Agnes Boter kwam Pernix met 31 aan de leiding. Abe de Leeuw gaf de Wageningse aanhang nieuwe hoop, toen hij de achterstand verkleinde. Deze vreugde was van korte duur, want Gé van Zwieten zorgde voor 42. Nadat Henk Hoefakker de stand op 43 had gebracht, dacht men, dat dit de ruststand zou worden. In de vijfenveertigste mi nuut had Fred Breedveld succes en daar- Gert Engelen, 54. Nauwelijks was de tweede helft begon- sn, of de Wageningse ploeg had al suc- ;s. Gert Engelen bracht de balans in evenwicht. Hierna nam Pernix nog tot tweemaal toe de leiding, maar evenzove- le keren kwam SSS terug. Toos Goslinga 65, Wim Hol 66, Ton Tieleman 7—6, Adry van Dée 77. Beide twaalftallen hebben hierna nog getracht tot de volle puntenwinst te ko men en daarbij kwam het Leidse twaalf tal enige keren heel dicht bij een doel punt. Onder grote spanning verstreken de minuten, maar in de 77 stand kwam geen verandering. SASSENIIEIM Het is „uit" tus sen Cees Molema en Ter Leede. Voor het laatst heeft de 31-jarige Sassen- helmer zaterdagavond in zijn af- scheidswedstrijd tegen Teijlingen zijn enigszins vergeelde rood-gele shirt om z'n schouders gehad. Het vertrek naar Spijkenisse, waar hij een nieuwe werkkring heeft gevon den, is de reden dat de gebrilde Mole ma een streep onder zijn Ter Lee- dc-periode heeft gezet. Met een ..bloedend hart" heeft Cees Molema na zo'n negentien jaar waarvan 15 in het eerste elftal afscheid genomen van de Sassen- heimse tweedeklasser. Het viel hem niet mee. Ter Leede was een stukje van zijn leven geworden. Trouwens, het voetballen helemaal. En daar windt de 31-jarige „oud"-Sassenhei- mer geen doekjes om: „Ook in Spijke nisse zal ik voorlopig nog wel enkele jaartjes blijven voetballen. Ik ben echter niet van plan om me erg druk te gaan maken. Rustig in het vierde elftal of zo, dan heb ik tenminste ook geen verplichtingen wat de training betreft Wanneer het woord „training" valt, schiet Cees Molema ongewild in de lach. En begrijpelijk, want op de oe fenavonden heeft hij het nooit zo erg gehad. Het rondjes lopen stond hem HiL de rug was en er een bal aan te pas kwam, stapte hij het veld op. Komen deed hij echter trouw, omdat hij vond dat een aanvoerder pas enige maanden geleden heeft Wim van Ger- ven het commando overgenomen moreel verplicht is om de training te volgen. Nu is dat alles echter voor Cees Iolema verleden tijd geworden. Hij naakte de glorietijd van Ter Leede nee toen men In 1957 en 1959 andskampioen werd. Toen speelde Iolema ook sterk en speelde hij in ertegenwoordigende elftallen. In Sas- enhelm zullen ze hem missen. Grote successen voor Haagse dammers (Van een onzer verslaggevers) van een andere groep minder punten I heeft. Het zou beter zijn als de fl- DORDRECHT Na een bijzonder j nale-groep werd samengesteld uit de spannende finale heeft de Limburger Fer- acht spelers die de meeste punten heb- J' J ben behaald. di Okrogelnik zaterdag in Dordrecht beslag gelegd op de titel van sneldam- kampioen van Nederland- Hij werd dit door o.a. een beslissingswedstrijd tegen de Hagenaar Gordijn te winnen. Belde spelers hadden nl. tien punten in de finale behaald, terwijl v.d. Veer (Rotter dam) derde werd met negen punten. Te leurstellend was het spel van de Hage naar Boog (kampioen van vorig jaar) Met slechts vijf punten uit zeven partij en kwam hij op de zevende plaats. Kam pioen Okrogelnik en v.d. Veer bleven ongeslagen. Ruim 140 dammers uit geheel Neder land hebben aan het goed georganiseerde tornooi meegedaan. Uit bijna alle provin cies waren dammers en damsters naar Dordrecht gekomen. De winnaars van el ke poul kwamen in de finale-groepen. Deze finales waren bijzonder succesvol 'oor het Haagse district. Moest Gordijn n de hoofdklas zijn meerdere erkennen n Okrogelnik. in de eerste klas werd •.d. Scheer uit Wateringen kampioen, na herkamp met Dibbets (Rijnsburg). In de tweede klas werd B. Verhoef uit Pijnac- ker kampioen eveneens na een herkamp, met J. Tuk. In de jeugdgroep waren vijftien dammers ingedeeld, die een hal ve competitie speelden. Kampioen werd de 17-jarige Hagenaar D. Boom met 24 punten. Hij had een punt voorsprong op de Rotterdammer De Jong en drie op C. Westerveld (Purmerend). De Rotterdam- er A. Huet werd vierde met 20 pt. De prijs voor de beste prestatie gele verd door een dammer uit het Dordtse district was voor Siem Boer die zich plaatste voor de finale van de hoofdklas. Weinig voldoening geeft de wijze var plaatsing voor de finale. Zo kan het ge beuren dat een speler die als tweede eindigt in zijn groep niet In de finale komt, ondanks het feit dat de winnaar ZWOLLE Het Nederlandse zaterdag- korfbaltwaalftal verloor zaterdag in Zwol le verdiend van de Rode Duivels met 5—6. Misschien klinkt dit wat vreemd gezien de uitslag. Maar degenen, die aan wezig waren, zullen het met ons eens zijn, dat deze overwinning de verhou ding beslist niet voldoende weergeeft. De Nederlanders speelden, vooral in de tweede helft, een lusteloze partij. Er werd te weinig actief aan het spel deelge nomen. het plaatsen was slecht en goede schoten werden er zelden gelost. Dat de den de Belgen heel wat beter. Met name Van Hoven en Goossens, overigens spe lers van het officiële Belgische team, verstonden elkaar uitstekend en keer op keer verschenen zij op bijzonder lijke wijze onder de korf. De heer D. Meijers van DDV reikte na afloop de vele door de Victoria-fabrieken beschikbaar gestelde prijzen uit. De uitslagen luidden: Hoofdklas: 1. en kamp, van Nederland F. Okrogelnik (Heerlen), 2. Gordijn (Den Haag), 3. D. v.d. Veer (Rotterdam). Eerste klas: 1. en kampioen C. v.d. Scheer (Wateringen), 2. D. Dibbets (Rijnsburg), 3. A. v.d. Weteringh (Dub- Tweede klas: 1. hoef (Pijnacker) Stuurskaart. Jeugdklas: 1. en kampioen D. Boom (Den Haag), 2. S. de Jong (Rotterdam), 3. C. Westerveld (Purmernd), 4. A. Huet (Rotterdam). Succes Den Haag en Rotterdam bij waterpolotornooi (Van onze sportredactie) RIDDERKERK Het jeugd waterpolo tornooi om het kampioenschap van Zuid-Holland, dat zaterdagmiddag in het zwembad De Dolfijn In Ridderkerk is gehouden, heeft een overwinning opgele verd voor "otterdam (jongens) en Den ig (meisjes). Voor de kring Gou- •Rijnstreek waren er traditiegetrouw slechts derde plaatsen weggelegd. Bij de jongens deden de ploegen van Rotterdam (met o.a. Van 't Hooft, Van Neuren en Batves) en Den Haag (met Niehoff, Van Steeg en Salbeek als de grote animators) nauwelijks voor elkaar onder. Zowel ^en Haag (6—4) als Rotter dam (7—3) had met de Gou- we-Rijnstreek weinig moeite en ook in de finale ging de strijd en de score ge lijk op. Pas in de laatste periode wist Van Neuren de Rotterdamse combinatie naar de overwinning te schieten: 5—3 1- 1—1. 11 en 20). De meisjes Den Haag wi ren in hun afdeling de sterksten. Nicole van Rossum en Marjan van der Horst hielpen Den Haag aan de zeges op de Gouwe-Rijnstreek (5—3) en Rotterdam (54). In de strijd c" •*- tweede plaats tussen Rotterdam Gouwe-Rijnstreek trokken de I

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1966 | | pagina 9