RENAULT pelft komt half puntje I tekort op Amersfoort Commentaar ELAM floer om Alle vijf korfbalteams van Ons Eiland zijn kampioen Verrassingen bij Waterpolo Zijn laatste wedstrijd Dordtse SNEL hoofdklasser Tweehonderd atleten actief in Alphen St. Barbara en Leidse Hout winnen atletiek ft ft UEUWTÏ LEIDSE COURANT 11 MAANDAG 13 JUNI 19M jeiden speelt in sportieve kedenontmoeting niet best en ro! i (Van onze sportredactie) ieTOELFT De 13e stedenontmoeting tussen Delft, Leiden en Amersfoort, _e zaterdagmiddag in het fraaie studentensportcentrum in de Prinsenstad nagehouden, heeft een verrassende overwinning opgeleverd voor de Amers- aiortse afvaardiging. Delft (winnaar 1965) kwam in het eindklassement punt tekort (21%21). Leiden moest met de derde plaats Vt pnt) genoegen nemen. •rials verleden jaar heeft Leiden zich nauwelijks in de strijd kunnen ngen. Slechts de basketballploeg en de jeugdvoetballers wisten op de plaats beslag te leggen; de korfbalafvaardiging moest die eer delen Delft. Op de overige onderdelen was Leiden meestal figurant. ot i Tot en met het laatste onderdeel Iminton) heeft Delft de over- inning voor het grijpen gehad. Wel de Amersfoortse équipe bij het van shutle en racket een klasse rt, maar een tweede plaats was roor Delft voldoende geweest om de iege van het vorig jaar te prolonge ren. Leiden hield Delft echter reel spanning van de tweede plaats kin de eindzege af. Basketball Jij het basketball was de jeugdige idse afvaardiging veruit de sterkste. De verpletterden Amersfoort zonder moeite (1244). Ook Delft werd een harde en weinig sportieve wed- aan de zegekar vastgeknoopt: 19-14. een 30—18 overwinning op Delft Amersfoort op de tweede plaats Ook de Leidse meisjes ondervon- geen tegenstand van betekenis. Delft er nog wel in de nederlaag te 1 (2211), maar Amersfoort daar niet aan toe: 32—8. Ook tegen kon de ploeg ui de Keistad het redden: 1815 Badminton •eel machtsvertoon heeft Amers- (met o.a. Van Gestel, Duits en de nes Oskam en Van Niéboer) op de Iminiton-wdnst beslag gelegd. Nooh fiden (Fea, Hofstede, Van Balgooy en dames Van Eohten, Simons en Van en), nooh Delft (Liem, Schrumpf, ans en Van der Helm en de gezus- Roessen) slaagden er als ploeg in Amersfoortse team het vuur na aan schenen te leggen. judo-strijd (kuy-graden) werd op fronten beheerst door de Amers- rtse ploeg. Wanneer er echter op ho- ige niveau zou zijn gestreden, zou g iersfoort er tegen Leiden (met De ilf en Van Polanen) en Delft (o.a. Weieeuw) er niet aan te pas zijn ge- toon. uitslagen van de teamwedstrijden DelftnAmersfoort 3555; Delft 75—3; Leiden—Amersfoort 1555. i _fet r»1 Judo Korfbal (Van onze sportredactie) m DELFT Zaterdagmiddag is de 13de stedenontmoeting Veer eens overduidelijk gebleken Bat Leiden—Delft—Amersfoort nog >dfoaar bijzonder weinig inhoudt. oebe stedenuitwisseling-in-de-huidige- vorm heeft eigenlijk niets meer ,0J>m het lijf-. Bij organisatoren, deelnemers en toeschouwers bestaat er wei- ^^ig belangstelling meer. En dat heeft verschillende oorzaken; een „echte" sportontmoeting is het reeds lang niet meer. Sterke teams of sportlieden van formaat kWden buiten de uitwisseling ge- eifcouden, omdat het verschil met tele andere steden dan te groot de|ou zijn. Hi Het niveau is over alle linies ge- flaald tot de derde klasse (of, zo- mkls bij voetbal, korfbal en judo, 32ielfs tot de jeugd) en daarvoor 9. loopt men niet meer warm. 5 Slechts bij een enkel onderdeel bestond de toeschouwersschare adlangs de kant dan ook uit meer rrflan alleen maar leiders, reserves bi»f niet-spelers. Ook de organisatie laat „tra- litiegetrouw" altijd te wensen leaver. Hoewel Delft dit jaar de be- f ikking had over het fraaie stu- tensportcentrum, lieten de or- isatoren toch nog enkele steek- vallen. Afgezien van het feit, dat de of ficiële programma's pas drie aa ien van te voren in Leiden en Amersfoort arriveerden, waren er Meen (korf)ballen aanwezig, waar- ïoor die wedstrijden eerst een néalf uur later konden beginnen. 'II Bij het basketball dreigde zelfs sen kloppartij te ontstaan toen de Jlelftse ploeg de dreigende neder laag tegen het superieure Leiden cynet alle geweld" wilde ontlopen •Jn dat was allemaal mogelijk orn aat er geen officiële scheidsrech ters waren. De combinatie van het rumoe- ige basketball met het veel con- ntratie (dus stilte) ragende idminton in één grote zaal was erigens ook weinig gelukkig. Kortom: het was in de Prinsen- Wad wel allemaal „erg leuk en fezellig", terwijl er dikwijls ook srfan veel strijd en spanning spra- ipke was, maar enige prestaties- oifan-niveau werden er niet gele- jrerd. nn Wil men LeidenDelftAmcrs- 3 foort echter als een behoorlijke e iportontmoeting blijven beschou wen en niet als een „gezelligheids- plfiitwisseling", dan zal men op de j (sport) stichtingen in Delft, Leiden ;Cen Amersfoort toch echt het roer eens geheel moeten omgooien. wl d P V gedaan. Bij de adspiranten was er zelfs helemaal van geen enkel krachtsverschil sprake (2—2). Bij de junioren trok Delft wel na veel spanning de winstpunten naar zich toe (43), maar Amersfoort, dat reeds van Leiden had verloren, zorg de toen voor een verrassing door Delft te verslaan, waardoor de eerste plaats moest worden gedeeld. Voetbal De Leidse jeugdvoetballers hebben in de Prinsenstad revanche genomen voor de teleurstellende resultaten van verleden jaar. Door doelpunten van Henk de Cler en Peter Laarhoven werd Delft met 20 verslagen. Ook tegen Amersfoort kwam het Leidse elftal goed voor de dag 11. Henk de Cler (Ldn) en Piet Rdgter (A'foont) de eerste helft de doelpunten voor htm rekening. Delft dwong door een treffer van Cor de Wit het Amersfoortse team een verrassende puntendeling af: 11. Tafeltennis Tafeltennis was in het warme, broeie rige zaaltje, waar zelfs de toeschouwers zaten te zweten, „opgelegd pandoer" Delft Met in totaal 46 winstpartijen in de vier afdelingen (eerste, tweede, der de en jeugdklasse) trek de Delftse ploeg aan het langste eind. Met 35 punten leg de Amersfoort vóór Leiden (27 pnt) op de tweede plaats beslag. Turnen De turnwedstrijden hebben bij de da mes een overwinning opgeleverd Amersfoort (213.45) met Leiden op de tweede (192.40) en Delft op de derde plaats (184.70). Bij de heren zegevierde Delft (238.55) vóór Amersfoort (236.75) en Leiden (216.80). In het individueel-klassement legden bij de dames drie Amersfoortse turnsters (Willie Gielen, Adrie van Nieuwenhuy- zen en Jeannette du Pré) op de ere plaatsen beslag. Bij de heren kwam de Delftenaar Bert Seggelaar als eerste uit de strijd (43.15). Wim Silion (Amers foort) eindigde met 42.60 pnt op de tweede plaats. Henk de Vries was de beste Leidenaar (40.65) en klasseerde zich als vijfde. Mars door Rijnsburg RIJNSBURG Leden van de gym nastiekvereniging DWS (ook de kleuters) ma'ken morgenavond om 7 uur een mars door een gedeelte vam Rijnsburg met medewerking van de drumband. De rou te is: 1. gymzaal; 2. Hofstraat; 3. Sandt- laan; 4. Langevaart; 5. Rapenburg; 6. Arxjel/ierenstraat; 7. Tulpenstraat; 8. Noordeinde; 9. Burg. Meyboomstraat; 10. Van Rossumstraat; 11. Petr. van Saksen- straat; 12. P. Heinstraat; 13. Kanaalstraat; 14. Rapenburg. Straten die niet in de route zijn opge nomen, komen een volgende keer aan de beunt. Welpenfeest in Oe gst geest OEGSTGEEST Zaterdag werd in het Bos van Wijckersloot het gouden welpenfeest getierd, waaraan ongeveer duizend welpen uit Oegstgeest en verre omgeving deelnamen. Het feest droeg een Zuid-Amerikaans karakter en als naam ervoor was gekozen ..Fiesta tro- picana". Het is een dolle middag gewor den; de welpen hebben op een plezie rige manier de vreemdste avondturen beleefd. Districtscommissaris A. C. Duindam dankte alle medewerkers hartelijk. Een beeld uit de drie-steden-ont- moeting. De dames van Leiden en Delft zijn hier met basketbal in actie. De Leidse dames (in het wit) in de aanval onder de basket. Zaterdagavond heeft de scheids rechter Leo Hornafscheid geno men als actief scheidsrechter op een hoofdstedelijk voetbalveld, waar hij ruim 30 jaar geledien zijn carrière begon. Horn floot de wedstrijd TDW—VVGA. TENNIS Het Nederlandse meisje Lidy Jansen Vernneboer heeft zaterdag de tweede achtereenvolgende maal het tennistoernooi van Nottingham op naam gebracht. Zij won in de finale met 63 1—6 64 van de Frangaise Eva Terras. SPEL VAN KORF EN BAL IN DE CKB LEIDEN Er is zaterdag het een en ander gebeurd. Onder ideale weersomstandigheden en met veel publiek leverde Pernix I strijd met SSS uit Wageningen om de CKB-titel. De Leidenaars vie len ons mee, de Wageningers stel den ons teleur. Zeer eenzijdig aan- valsspel aan beide kanten leverde vrijwel uitsluitend schoten op af stand op en die schotvaardigheid was niet erg groot. Met 77 wer den beide partijen reëel beloond en daarmee is SSS favoriet voor de titel. Elders bereikte het Dordtse Snel de titel m 1 B en zo wordt Ons Eiland naar de hoofdklasse West door deze ploeg vergezeld. In 2A is de strijd nu ook gestreden. Reeds vrijdagavond verzekerde ODS uit Naaldwijk zich van een plaats In de eer ste klas A met een gelijk spel tegen Fiks 2 (66). Het eindigde daardoor als twee de achter kampioen Pernix 2. Zaterdag verzamelde ODS, dat wij van (Van onze volleybalmedewerker) harte gelukwensen, nog twee punten door TOP met 4—3 te kloppen. Fiks 2 moest toen oo:k weer aantreden en was bij voorbaat kansloos tegen Pernix 2: 4—13. ALLE VIJF Spanning volop b(J de beslissings wedstrijd in 3A, waar Jodan Boys en Ons Eiland 2 gelijk waren geëindigd. Na 90 min. nog geen beslissing, maar de Leidse roodbroeken scoorden in de laatste minaat van de verlenging een (hard toegejuicht) «innend doelpunt. Daarmee zijn alle vijf Ons Eiland teams kampioen geworden. LEIDS GOÜD En dat gevoegd bij de drie titels van Pernix, kan met 8 kampioenen van een gouden Leids seizoen worden gesproken. TOP 2 moest met 0—8 Fiks 3 de pun ten afstaan. ALPHEN Op de terreinen aan de Nieuwe Sloot zijn zaterdagmiddag onder auspiciën van de A.A.V. '36-C de juniorenkampioenschappen ver werkt van de afdeling Gouda van de K.N.A.U. Onder drukkend warme weersom standigheden hebben ongeveer twee honderd jongens en meisjes uit Al phen, Boskoop, Waddinxveen. Reeu- wijk, Gouda, Ammerstol. Schoonho ven en Woerden gestreden om de titels, die ze, de uitslagen doen het zien, elkaar toch nog scherp betwist hebben. Hier volgen de resultaten: Kogelstoten meisjes D: 1 S Hoejenbos, ASV 17 m: 2 E Goedhart, AAV "36c 6.82 m; 3 B Hoogeveen, SR, 6.73 m. Jongens A. 1500 m: 1 J H de Groot, SSS, 4.31.5 min.; 2 T Rozenboom. AAV '36c. B Versteeg, AAV '36c, Jongens C, 609 m, le d Bogaerde, Gouda, 1 tv '65. 1.40,- min.; 3 D Verspringen Jongen Gemeren, At l J Kleyweg, Gou- (Van onze waterpolo-medewerker.) DEN HAAG De afgelopen week heeft enige grote verrassingen opgele verd. In de hoofdklasse heren had HZPC reeds van de Robben verloren, ook DZV struikelde, waarvan AZPC de oorzaak was (73). De da mes van de Robben, die alle jaren on- gen kampioen werden, verloren met 43 van HZC. welke stand reeds bij de rust was bereikt. t een HZC-speelster buiten het wa ter wisten de Robben toen geen doelpunt meer te scoren. De derde verrassing was de winst van Nereus op PSV (5—4) in Zaandijk, waardoor PSV als koploper werd onttroond en de kansen van Zian ook werden vergroot. Zian was van meet af aan de beste ploeg. Dit resulteerde reeds spoedig in een doelpunt van Nico van der Voet. (Van een onzer verslaggevers) LEIDEN St. Barbara-ulo (meis jes) en de Leidse Hout-ulo (jongens) hebben hun stempel gedrukt op de interscholaire atletiekwedstrijden, die zaterdagmiddag onder auspiciën van de gemeentelijke schoolsportcommis sie (o-I.v dhr. Dammer) op de sintel- baan in de Leidse Hout zijn gehouden. Bij de meisjes waren de ploegen van de St. Barbara-ulo oppermachtig. In alle drie de afdelingen kwamen zij als eerste uit de strijd. Bij de jongens veroverde de Leidse Hout-ulo twee van de drie eerste plaatsen Slechts de prof. Van der Leeuw, ulo wist in afdeling B (14-15 jaar) de hegemonie van de Leidse Hout te door breken. De belangrijkst uitslagen luiden: Klassement stedenontmoeting Basketball 1 pnt. 3 pnt. Badminton 3 1 2 Judo 3 2 1 Korfbal 1 2 Vz 2Vz Tafeltennis 2 3 1 Turnen (dames) 3 1 2 T urnen heren l 3 1 Turnen ensemble) 2 3 Voetbal 2 1 3 3 21 15V4 Meisjes, afdeling A 12-13 jr): 60 m 1 J. Verdegaal (Barbara) 8 8 sec: Versprin gen: 1. J. Verdegaal (Barbara) 4.00 m Hoogspringen: 1. A. van Meygaarden (Verwey) 1.05 m; Balwerpen: 1 en 2 I. de Klerk (LH) en J. van der Voort (Bar bara) 19 m: Eindstand. 1. St. Barbara ulo: 2. Leidse Hout ulo. Afdeling B (14-15 jr): 80 m 1. M. van der Harg (Barbara) 10.8 sec; Versprin gen: 1 .M. van der Harg (Barbara) 5.12 m; Hoogspringen: 1. A. Barteljé (Gymn) 1.30 m: Balwerpen: 1. L. Beukema (Gymn) 44 m: Eindstand: 1. St. Barbara ulo; 2. Sted. Gymnasium. Afdeling C (16 jr. en ouder): 80 m 1. C. Jasper (Barbara) 10.5 sec: Versprin gen: 1 .J. Bal (LH) 4.32 m; Hoogspringen: 1. L. Berenfenger (Barbara) 1.35 m; Bal werpen: 1. J Bal (LH 43 m; Eindstand: 1. St. Barbara ulo; 2. Leidse Hout ulo. Jongens, afdeling A: 60 m: 1. J. de Roode (LH) 8.8 sec: Verspringen: 1. J. Holverda (Verwey) 4.51 m; Hoogsprin gen: 1. A. Stierman (LH) 1.30 m: Bal werpen: 1. J. Holverda (Vèrwey) 57 m; Eindstand: 1. Leidse Hout ulo; 2. Verwey ulo I. Afdeling B: 80 m: 1. H. Verboom (LH) en J. van Erkel (Van der Leeuw) 10.4 sec: Verspringen: 1. J van Erkel (Van der Leeuw) 5.12 m: Hoogspringen: 1. K van der Plas (LH) 1.50 m: Balwerpen: 1. S. Brand (Verwey) 57m; Eindstand: 1. Prof. van der Leeuw ulo; 2. Sted Gym- Afdeling C: 100 m: 1. P. J van Hest (LH) 11.6; Verspringen: 1. J. Schermer- Voest (LH) 5.88 m; Hoogspringen: 1 J. Schötteldreier (LH) 1.60 m; Balwerpen: 1. J. Schermer-Voest (LH) 57 m; Eind stand: 1. Leidse Hout ulo; 2. Sted. Gym nasium, Even later werd het ad 20 door dezelf de speler, toen hij een fraad achterwaarts schot lanceerde. Een strafworp van de hand van Frans Nihof trof ook de roos (3—0). LZC had niiet veel in te brengen tegen het snellere spel van Zian, waardoor LZC het initiatief werd ontnomen. Dit bleék ook toen Nico v. d. Voet naar de kant werd gestuurd en LZC geen kans zag van de numerieke meerderheid te profiteren. Overige uitslagen 1B: MerwedeNereus 0 —10. PSV—ZIAN 4—4, Y—HPC 8-1. Nereus —PSV 54. Merwede—Y 1—8. Res IB: PSV 2—HVGB 2 5—1. GZC 2— PSV 2 2—2. HZPC 3—DZV 2 3—7 PSV 2— DZV 2 2—3, DZV 2—HVGB 2 12-^3. GZC 2 —HZPC 3 5—4. HVGB 2—HZPC 3 3—5. duikers 22. De Kroosduiki AZ—ZIOS 9—4. 3B: Swift— SNA 2—3 SNA—BZC 3—1 3C: HZV—OZC 10—2, Woerden—Te Werve '6—2. 3D: Zwip—De Linge 3—6. DVZ—Zwip 6—3. De Gouwe 3—ZIOS 2 1—2. Y 3— i 3 62. Gooi 2Goui 2 4—3. DWR HZPC 5 8—0 Merwede 2—Vitesse 2 1—2. 4E. BZPC—WF WF niet opgekomen. W- DES WF niet opgekomen. Hermandad BZPC 4—7. Hermandad—WF 10—1. 4F: CWP -Boskoop 8—4 4G: Die Haghe—ZCR 4—8, Hoofdklasse: GZC—De Robben 3 —5. HZPC—Gooi 5—1 HZC—GZC HZC en GZC niet opgekomen. Robben—Gooi 9—0. GZC—HZPC 2—1. Gooi—ZIAN 4—6. Robben —HZC 3—4. Res Hoofdklasse: Robben 3—ZIAN 3 35. Robben 2—Robben 3 5—1. ZIAN 3— ZIAN 2 1—8. Robben 3ZIAN 2 1—7 De Robben 2 —ZIAN 3 8—1. IA: PSV—VZC 0—1. DVZ—ODZ 1—3. ODZ PSC 3—2. Waterlelie—ODZ 3—2. DVZ— VZC 1—5. Waterlelie—DVZ 1—1. Nept Amf —DVZ 3—2 Res IA: PSV 2 - 4_2_ VZC 2—DVZ 2 1 DVZ 2— PSV 2 4—8. 1 SuvacRDZ 7 6—1. Vitesse—SZC 1 2BSZC—Rotterdai 2. RotterdamSuva. 0. RDZVitesse 12. VitesseRotterdam HagheBrandenburg 11 PSV 2—HZPC 2 1—2. Jt—ZIOS 2—1. DWR—Zyl 3—! —Swift 5—1. 3D: CWP—AZC 10—1. Ia. 5.94 m.: 2 L Vervoort, Olymphli i P van Os. SR. 5.31 Hogsprlngen meisjes 1 J Sanders. Gou- J C Appel. AV '85. 1.35 m.: 3 M Spek, •JeP^ringen, ,j°ngens B: 1 P Stolk. AV 47 5.52 m.; 2 W Sprey. AAV '36c, 5.31 m.: 3 B Versteeg. AAV '36c. 5.25 m. Hoogspringen meisjes C: 1 O Boere. SR. 1.25 m.; 2 C Middelkoop, SR, 1.15 m.: j A Overdam, SR. 1.10. m Discuswerpen Jongens C: J B Looren de J?ngJ^V- 3] 50 m"; 3 F van Olym- pia. 30.17 m.: 3 I Lenos, Olympla. 36.12 m. Hoogspringen Jongens A: 1 P Brand. AV 47, 1.6 m 2 L Vervoort Olympla, 3 P van Os, SR, 1.52 m. Hoogspringen Jongens C: 1 F van Deest. Olympla. 1.45 m.: 2 P Verloov, SR, 1.95 3 A Blenhaar, SR. 1.30 m. Kogelsoten Jongens C: 1 K Locker. 36c. 9.56 m 2 I Lenos. Olympla. 9.48 3 Looren de Jong, ASV, 9.37 m. Discuswerpen Jongens D: l A Sprev. i 36c. 27.37 m.; 2 P Konijnenburg. AAV 19.74 m.; 3 E Ma whin, SR, 19.22 m. „!Cog'elstote" fongens B: 1 W Sprey. AAV 36c 11.31 rn2 P stolk, AV '47, 11.74 m.: 1 A Koster. AV '47, 10.40 m. ^^oogsprlngen meisjes D: 1 M den Hoek, ASV, 1.25 m.; 2 J Duin, AAV '36c. 1.20 m.: 3 A Slegt, ASV, 1.20 m. Verspringen Jongens D; 1 A Sprey. AAV ^6c, 4.M m.; 2 K Mooy, AAV '36c. 4.47 m.; 3 J v d Wege, AAV *36c. 4.40 m. Jongens A, 800 m: 1 G Stuurman. ASV. 208.9 sec.; 2 J H de Groot. SS, 331.2 sec. .^.0nfens D 60 m flnale: 1 A Sprey. AW 36c. 8.- sec.: 2 J Bultela; -- 3 P Verhoef, AAV '36c. 9.2 f|naie; j b Hoogeveen, 2 L Angenent, aAV '36c, 9.1 sec'.; lekman. AAV '36c, 9.5 sec. finale: l w Broekman. 2 J Hoogendljk. AAV AAV '36c. 15 11- sec.; 3 K Lokker. AAV '36c. li.2 sec. Jongens B 100 m finale: 1 E de Jong. Olympla, 12- sec.: 2 O Manasiwa, AV *95. 12.1 sec.: 3 De Lange. Schoonh.. 12.2 sec.l 4 w Sprey. AAV '36c. 12.5 sec. A^°.|fls^n me,s3es A: 1 R v d Ende. AV 65 9,22 m.: 2 J Sanders, Gouda. 7.99 m Kogelstoten meisjes B: 1 J c Appel AV •85. 9.82 m.: 2 K Bookelaar. SSS. 8.16 m 3 W Broekman. AAV '36c. 8.12 m. Hoogspringen JongUs B: 1 H Koster. AV 47. l.o2 m.: 2 D v d Wege. AAV '36c. 1.47 m.: 3 P Stolk. AV '47. 1.47 m. Verspringen meisjes e.- 1 o Boere. SR. 4 56 m.: 2 H Heemskerk. RC. 4.19 m.; 3 N Broekman, AAV '36c. 3,95 m Kof^i.loten J°ngens A: 1 J Kleyweg, Gou- ina'io -."Vi. 2 ,,H> sterrenburg, Schoonh. 10J2 m.: 3 J de Vries. Olympla. 10.02 m. Discuswerpen meisjes A1 j Sander?. Gou- - d Ende. AV '65. 18.75 m. SSS. 20.54 Heemskerk. SR. 14.85 Kogelstoten jongens 2 N Hermenet, A Sprey. AAV Konijnenburg. aAV "^6c,8.80'm'1# m" AAV '36c. '65. 4.39 n_. Y®re?,ri"go" meisjes B: 1 w Broekman. m 2 J c Appel, av '65. d Bogaerde. Gouda 4.51 m. Sprey. AAV '36c. 1.34- m.: 3 C Piris. AV '66. 1.37., „llu Cf1" c„ c i.I 2 J Verkerk. SR. 8.20 1 SR. 1003 m A Broekman. AAV '36c. 8. - lalej 1 G van Veen. Bronwasser. AV Meisjes A 100 AAV -36c. 14.2 sec.: 2 H 'fö. 14.7 sec.: 3 J Sanders. Gouda. 14.7 sec Jongens A 100 m finale: 1 J Kleyweg. Gou da. 11.9 sec.: 2 p van Os. RS. 12.8 tec.: J J van Leeuwen. AV '65. 12.7 sec. Discuswerpen jongens B: 1 W Sprev. AAV 36c. 3141lm.: 2 R Heemeskerk. SR. 30.60 m.: 3 J Goedhart. aAV -36c. 24.17 m. l;.Ca5 ePcaGic Snu»4U!2Che J de Vries. longer Olympia. Speerwerpen Jonge Gouda. 26.56 m,: 2 P Brund. AV '47. ipia._ 35.42 m. B Hoogeveen, Kleyweg. Vervoort. Olyi.., Verspringen meisjes D: g_m - - - - SIeEt SR SR. 4.32 Duin. AAV Hoogspringi AAV -36c. 1.3 3 N Hermenet SR. 1.25 Speerverpen jongens B: 1 J Nismeyer. AAV '36c. 38.74 m.; 2 C Amesa. Olympia. 34.78 m.; 3 B Versteeg, AAV '36c. 33.90 m. Verspringen Jongens C: 1 G v d Bogaerde Gouda. 6.51 m.: 2 P van Looy. SR. 5.05 m 3B Looren de Jong. ASV. 4.94 m 4 G Loker. AAV '36c, 4.73 1 Bij de Junioren won kampioen Fluks met 1—7 van TOP en klopte Pernix met 61 Warmond. In groep C van de adspiranten trok ATAK tegen Pernix C aan het korst* eind (25). F B Af. UITSLAGEN Kampioenschap CKB Pernix—SSS 7—7 SS 10 10 1 7—7 'ernix 10 10 1 7—7 Hoofdklasse Centrum Promotie.degradatie) SGV—MIK 7—5 Phoenix—DVS 6—3 Phoenix 2 2 0 0 4 10—4 SGV 1 1 0 0 2 7—5 DVS 1 0 0 1 0 3—6 MIK 2 0 0 2 0 6-11 Eerste klas B Snel—KOAO g— ADO—Oranje-Naasau 5—2 Oranje-ZwartMeru*cd« 1—3 Snel 18-32 lf>.B. GKV 18-31 Merwede KOAG 17-22 O.Z. 16-13 16-13 16-10 Kinderdijk 2 17- 9 TOP 17- 2 Tweede klas A ODS—TOP Fiks 2—ODS Fiks 2—Pernix t Pernix 2 ODS TOP Tempo TONEGO 2 16-29 16-25 16-20 16-18 16-16 VEO 2 Fiks 2 Pernix 3 Velocitas 2 4—13 16-15 16-14 16- 4 16- 3 Tweede klas B ODOÜ Excelsior 3 TONEGO DES 2 16-31 16-22 16-21 15-18 15-15 KVS 2 ONDO VES 3 De IJsv. 2 4—2 1—7 16-16 16- 8 16- 9 16- - Derde klas A TOP 2—Fiks 5 0—6 Jodan BoysOns Eiland 2 55 na verlenging 5—6 (Ons Eil. 2 kamp.) Ons Eiland 2 15-26 Warmond 2 14-14 Jodan Boys Fiks 2 Avanti 2 15-26 VES 5 14-15 TOP 2 14-14 Fluka 2 14- 7 14- 7 14- 3 Junioren TOP—Flukj 1—7 PernixWarmond 61 Fluks 15-25 TOP 15-11 Fiks 12-17 Warmond 13- 3 Pernix 15-14 Adsp. C: ATAK—Pernix C 2-9. Overige uitslagen 3A: beslissingswedstrijd: Ons Eiland 2 Jodan Boys 65 (na verlenging); 3B: ODS 2—ASSO 3—*. ODO 2—Avanti 3 3—1; 4B: Valto 2—ODO 3 6—3; 4C: KVS 4DES 4 81; Junioren 1: Warmond Fiks 14, Fiks—Warmond 9—0; Adspi ranten: E: Avanti—Excelsior 2—2. VES DES 13—2; F: Avantj b—SEV 2—2. ONDO—ODS 2-0; G2: Valto b—Excelsior 1—1; H: DOS—DES c 2—5; J: DES d— ODO b 2—3. Eredivisie HEREN Blokkeer 22 21 1 42 AMVJ/RC 22 15 7 30 H2C/01haco 22 15 7 30 Orawi 22 12 10 24 Oranje Nassau 22 13 9 24* Valuas 22 10 12 20 Hevok 22 10 12 20 SOS 24 10 14 20 Libanon 22 9 13 18 Valbovol 24 9 15 18 Odulphus 24 9 15 16* Kweekschool 22 2 20 4 twee punten in mindering. Dames: Kweekschool—Celebes 1—3 5—12; 8—15; 12—15; 7—15). 65—16 53—32 53—39 43—44 47—44 45—63 46—51 21—64 Celebes Boemerang Kweekschool Rapid SOS PSV RVC Be Fair SFC N.V. LEIufiN officieel Renault-dealer Vakkundige specialisten en een moderne outillage zijn uw garantie voor snelle, daadwerkelijke service Haarlemmerweg 2-4, Lelden, tel. 33141, afd. verkoop 21535. Hoofdklasse HEREN 22 18 4 22 14 8 22 13 9 22 12 10 22 12 10 22 12 10 22 11 11 22 11 11 24 9 15 16* HML/CLV DPC SIGI DTS HVS Zandvliet US De Kangeroes Concordia VVS Libanon 2 AMVJ/RC 2 DAMES Armada ig 17 Valbovol 18 15 CITO 18 13 Zandvliet 18 11 SVL 21 9 1 AMVJ/RC 18 8 1 St. Paul 20 7 Octopus 20 7 PVC 81 6 MVC 18 2 twee winstpunten 54—21 56—25 40—27 33—30 30-33 26-36 25—38 16—40 9—48 62—27 53—39 49—42 49—39 47—41 45-54 38—61 42—52 29—58 51—24 5018 46-26 39—36 40—42 38—38 13 14 34—46 13 14 31-44 15 12 2850 16 4 17—50 in mindering

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1966 | | pagina 11