Kweekschool degradeert Celebes strijd won verbeten vijfde set in Wisselvallig HML l klopte Cito: 2-3 Libanon kon Blokkeer niet inspireren KNSB-bestuur won stemming over beleid Kansen Batswingers nog verder gedaald 19« 11 MAANDAG 25 APRIL 1966 EERSTE BESLISSING NAM SPANNING NIET WEG Eredivisie i *«Heren: SOS—AMVJ 2—3; A'MVJ—He 's k 30: LibanonBlokkeer 13; Val- rolSOS 03; OdulphusKweek- il 30; OlhacoOrawi 31. 16 15 19 14 20 13 18 12 20 11 1 30 47—11 5 28 48—3? 7 26 45—38 6 24 42—28 9 22 44—4 9 8 18 36—3' 8 11 16 38—38 8 11 16 3511 8 13 16 3955 7 12 14 32—47 7 14 14 43—50 2 17 4 21—55 16 14 16 14 16 14 28 45—15 28 43—15 28 45—17 16 33—30 12 27—32 12 25—33 8 22—37 8 15—37 0 9-48 Promotie-competitie CIto—HML 2—3; SFC—Toma- 4 3 1 6 9—6 2 2 0 4 6—1 3 1 2 2 6—P 3 0 3 0 1—9 RapidArmada 32. -1 1 0 2 3—2 1 1 0 2 3—2 10 10 2—3 10 10 2—3 Hoofdklasse iwefleren: ConcordiaHVS 32; Libanon vicj-AMVJ 2 2—3; HVS—HML 3—2- oiqndvlietDTS 0—3; HML—1)TS 3—2; ■aaiGIDe Kangeroes 32. AlfcL 22—36 Kangeroes 22—2? r PC 22—28 US 22—22 weGI 21—26 Libanon 2 22—1« inindvliec 2124 Concordia 2210 i fS 22—24 VVS 21—14 DiTS 212i AMVJ 20—8 Dames: St. PaulOctopus 3—1. 18—34 Octopus 18—1? albovol 18—30 St. Paui 18—12 18—25 SVL 18—12 18—22 PVC 18—12 AMVJ 18—16 MVC 18-4 Overgangsklasse Heren: Blokkeer 2—SVC 3—1; Achil- s—SVC 2—3; PVC—Orawl 2 2—3; indvliet 2—Alexo 30. lokkeer 2 22—34 HML 2 22—22 liana 22—34 Concordia 2 2220 ifawi 2 22—34 PVC 21—IP ]hilles 22—30 Punch 22—10 22—26 Alexo 21—8 22—24 Zandvliet 2 22—2 lames: ZVCDelta 30; Libanon iVD 3—0; OVC—SVC 3—0; Orawl— icordia 1—3; SVC—ZVC 3—0. 21—26 SVC 22—32 21—2° 22—28 22—26 22—26* 'twee winstpunten RVC 2 Libanon CSVD Concordia Scorpio n mindering. 21—24* 2020 22—18 21—3 22—6 22—t SOS boekte kostbare zege: Hevok echter verloor: 0-3 VOOR zover mogelijk werd de spanning in de staart van de eredivisie heren nog groter. Anderzijds verminderde de spanning ook, doordat het in gevaar verkerende Odulphus Kweekschool versloeg. Deze nederlaag bracht de Deventer ploeg definitief de degradatie naar de hoofdklasse. Odulphus boekte dus twee kostbare winstpunten. Tot eenzelfde resultaat kwam SOS. Eerst verloor de Utrechtse ploeg met het kleinst mogelijke ver schil van AMVJ, maar zaterdagwerd streekgenoot Valbovol in drie sets ge klopt. een uitstekende kans heeft tot de hoogste volleybalregionen door te dringen. Tor nado boekte de tweede overwinning in deze strijd; namelijk in Assen op SFC. Bij de dames startte Armada enigs zins teleurstellend, nl. met een neder laag tegen Rauid Eindhoven SOS kan zijn puntentotaal nog met twee vermeerderen indien het de laatste wedstrijd tegen Kweekschool wint AMVJ kwam nog een keer binnen de lijnen. De Amsterdamse ploeg klopte Hevok, dat ook al in de degradatiegroen zit Orawi is wat van slag af; in Coevorden verloor het met duidelijk verschil Olhaco. Blokkeer klopte in Rotterdam aartsconcurrent Libanon in vier set deed dus weer een stapje in de richting 1 de titel. Nog zes punten uit even eel wedstrijden en de prolongatie van de landstitel is een feit De grote strijd bij de dames, tussen Celebes en Kweekschool, heeft behalve een enerverende wedstrijd ook een voor Celebes prachtig resultaat opge leverd. Coach Jan van der Haar had een prach tig strijdplan opgesteld dat goed uit gevoerd zeer veel tot deze overwin ning heeft bijgedragen. Zijn grootste aan- valster, Hilda van Gulik, hield hij aan vankelijk op de achtergrond. Kweek school wist niet van welke kant nü het gevaar kwam en verloor de eerste set Daarna nam deze ploeg het heft in han den, won na spanning de tweede set en overklaste Celebes in de derde. Kweek school ging door. bereikte in de vierde set steeds een voorsprong en was op 1412 nog maar één punt van de titel verwijderd. Nu ging echter naast de gro te routine, waarover Celebes beschikt, ook het tweede deel van Van der Haar's krijgsplan spelen. Hilda van Gulik had zich in de eerste sets niet leeggespeeld kon haar grote kwaliteiten voluit eta leren. Celebes won de vierde set en dat bleek teveel voor Kweekschool's moreel. Door dit resultaat eindigden Kweek school. Celebes en Boemerang naast el kaar op de eerste plaats en krijgt deze competitie nog een prachtig verlengstuk i de vorm van beslissingswedstrijden. RVC versloeg in een uitstekende wed strijd SOS in drie sets. Rapid en SFC besloten het seizoen met een wedstrijd tegen elkaar, welke door Rapid werd ge wonnen. Promotiecompetïtie In de promotiecompetitie van de heren heeft HML geen twijfel laten bestaan over de plannen om één van de twee be schikbare erediivisieplaatsen te veroveren. en enorm spannende strijd werd za terdag in Zeist revanche genomen op Cito, waardoor HML met de beide wed strijden tegen Tornado nog voor de boeg, ^pANDBAL DHFK Leipzig heeft in 3rijs het Europese bekertoernooi voor Jjpdbalkampioenen gewonnen. Met 16 werd gewonnen van Honved Boeda- }st. Bij rust leidde Leipzig met 97. Dames b-liockeyteam versloeg Duitse ploeg APELDOORN Het Nederlands dames b-hockeyteam zegevierde zaterdag in Apeldoorn met 10 (10) over een West- duitse selecbieploeg uit Wuppertal. Gedurende de wedstrijd die weinig fraais bood omdat het terrein 2eer moei lijk te bespelen was, hadden de Neder- landse dames het beste an het spel. Het enige doelpunt kwam in de 30e minuut tot stand toen Benine van Lede (HGCJ inschoot. j v,CITO—HML 2-3 (15-5, 3-15, 15-13, 12-15, 8-15) HML heeft zijn kansen de ere-divisie een heel stuk vergroot. Het Zeister Cito, waarvan eerder uis met 0-3 werd verloren, werd in de sporthal van het KNVB-sport- ntrum met 2-3 verslagen, waardoor Cito zijn kans op de ere-divisie aan zienlijk zag dalen. De Hagenaars speelden zeer wisselvallig er werd soms erschrikkelijk geknoeid, maar andere keren gaf HML met briljant spel ito geen kans. Vooral de laatste set speelden de Hagenaars vrijwel fout- Hoofdklasse Ook in de hoofdklasse is de situatie in de staartgroep onoverzichtelijker dan ooit tevoren. Daarvoor zorgde Li banon 2. Deze ploeg speelde zijn laatste wedstrijd tegen het reeds gedegradeer de AMVJ 2 en dus mocht winst voor Libanon worden verwacht. Daarop scheen de ploeg regelreoht af te stevenen, want de eerste twee sets wer den met groot machtsvertoon gewonnen. AMVJ bleef echter doorvechten en het lukte de Amsterdamse ploeg Libanon te kloppen. Beter deed stadgenoot Concor dia het. Deze ploeg won zijn laatste wed strijd van HVS, daarmee de laatste kans benuttend. Beide ploegen eindigden met zestien winstpunten. Rest nu nog de wed strijd Zandvliet-VVS, Wint VVS. dan komt ook de Leidse ploeg naast de beide Rotterdamse en zal een extra ronde de tweede degradant moeten aanwijzen. Bij de dames is het al net zo gesteld. De laatste wedstrijd van dit seizoen, die tussen St. Paul en Octopus, werd door St. Paul gewonnen. Door dit resultaat hees St. Paul zich naast Octopus. SVL en PVC op de negende plaats en zal eer halve competitie tussen dit kwartet moe ten worden gespeeld om uit te maken wil zal moeten degraderen. Overgangsklasse Het verhaal wordt eentonig, maar ook in deze klasse zullen beslissingswedstrij den moeten worden gespeeld. Blokkeer 2 greep de laatste strohalm, klopte nerveus gespeelde wedstrijd SVC en kwam door dit resultaat naast Juliana ov de eerste plaats terecht. Orawi 2, ook al door nervositeit ge plaagd, moest de beide eerste sets aan PVC afstaan, maar won uiteindelijk toch. Naast Juliana en Blokkeer 2 dus ook Orawi 2 op de eerste plaats. Zandvliet 2 nam op waardiige wijze afscheid van de overgangsklasse en boekte in zijn laatste wedstrijd de eerste zege. Bij de dames is alle spanning geweken. ZVC kampioen, Scorpio is gedegradeerd. OVC besloot het seizoen op uitstekende wijze, de Haagse ploeg versloeg het sterke SVC. VOLLEYBAL Het Nederlandse mili taire volleybalteam heeft vrijdag in Ar- lon gewonnen van de Belgische militai- Met 3—2 ging de zege via de setstan den 13—15, 15—12, 10—15, 15—6 en 15— lar Nederland. Spanning bleef uit LIBANON-BLOKKEER 1-3 (12-15, 9-15, 18-16, 5-15). De misschien door velen verwachte spanning bij de za terdagavond gespeelde ontmoeting tussen de aloude concurx-enten Liba non en Blokkeer is geheel uitgeble ven. Het zeker niet vlekkeloos spelen, de Blokkeer bleek reeds van het. be gin af aan te sterk voor de Rotter dammers, die dit seizoen maar niet in vorm kunnen komen. In de eerste sets speelde Blokkeer het spelletje dat het deze competitie reeds vaak heeft gespeeld: een ruime voor sprong nemen, de tegenstander, deels uit vermoeidheid, deels uit gebrek aan te genstand, terug laten komen en dan tot slot nog even een vuist maken. Na zo de eerste set gewonnen te heb- ben (1215), werd de tegenstand van Libanon, bij wie Valstar en Kortland niet geheel fit waren, nog geringer. Bo vendien moest Kortland halverwege de tweede set door een blessure aan zijn hand het veld verlaten, zodat de 915 setzege een flauwe afspiegeling was van het werkelijke krachtsverschil. In de 3e set kreeg Blokkeer, dat ook Joop Tank- hof weer in de gelederen had, de zo lang zamerhand bekende terugval en Libanon wist na veel spanning met een wanhoops offensief een 6—10 achterstand via 14—13 in een 1816 setzege om te buigen. De vierde set vormde voor de Rotterdamse ploeg echter een anti-climax. Overdui delijk bewees Blokkeer wie de sterkste Van der Haar's aanvalsplan slaagde na veel spanning de eerste set leek het er op, dat de Istrijd een herhaling zou worden van eerste. HML was nergens en Cixo :elde rustig zijn goede spel. Het nam 3—1 voorsprong, die via 33 tot werd vergroot Toen het 144 stond. HML één puntje te scoien. -naar was dan ook het enige: 15--5 (1—0' tweede set gaf een tegengesteld ;ld. Een superieur HML en een steeds :hter wordende thuisploeg die in deze slechts drie punten wist te scoren •15 (1—1). derde set was de spannendste. Cito een 40 voorsprong, maar HM' :ht terug, nam een 6—5 voorsprong de stand gelijk werd: 66. De ren namen vervolgens weer een «•sprong: 87, maar weer kwamen Hagenaars terug, waarna net 8V/ 19—13 in hun voordeel werd. Toen echter weer weg, maakten ver tillende fouten en Cito besliste deze met 1513 in zijn voordeel- 2—1. Na sets hadden beide ploegen evenvee1 ten gescoord, min de vierde set namen de Hagenaars ,01 03 voorsprong en deze voorsprong J beslissend geweest voor het verdere Jtrloop van deze set. Cito kon deze ach- ^rstand niet ongedaan maken f Wel liepen de Zeistenaren in tot 2—?. laar toen werd het 26 en 38. Met i grootste krachtsinspanning kwam ato terug, het werd zelfs even gelijk, prompt nam HML weer een voor rong: 10—11, 11—12 en 12—13. Het was echter beslecht en HML sloeg set uit: 12—15. De Hagenaars waren lurende deze set steeds beter gaan :len. De aanval o.l.v. Bram Vermeulen Eddo Mondriaan draaide soepel, de lok zat potdicht en de veidediginp aarin Jan de Vletter de grote man 'as, bleek niet te .verschalken. terug: 74. Verder lieten de Hagenaars het niet komen. De ploeg kwam grote hoogte en toen het bij de veldwis- seling 78 stond, was het duidelijk dat Cito een geslagen ploeg was Pas bij 712 wisten de Zeistenaren éen punt te scoren, maar verder kondeo ze niet meer. Het Haagse blok bleek onpassec-- baar en de Cito-aanvallers hadden geen kracht meer. Zo werd het 815. Hoofdklasse-heren Zandvliet in drie sets ten onder ZANDVLIET—DTC 9—3 (13—15, 14— 16, 11—15). Zandvliet heeft in een onaardige wedstrijd hoofdzakelijk door wisselvallig spel DTC geen set weten te ontfutselen. Aanvankelijk waren de krachten in evenwicht, maar na 55 distancieerde DTC zich langzaam voor het Haagse team, dat toch nog tot 1111 wist te rug te komen. Door enkele (onnodige) fouten van Zandvliet bracht DTC deze eerste set toch nog op zijn naam: 1315 (9—1). In de tweede set liep DTC al direct uit op Zandvliet (712), maar via 10 n 1414 wist Zandvliet toch terug te komen. Het laatste woord was ook toen echter aan DTC: 14—16 (0—2). In de derde set gaf Zandvliet zich we derom niet direct gewonnen (8-8), maar DTC liet zich niet verrassen: Via 11 12 werd het tenslotte 1115 (03). CELEBES-KWEEKSCHOOL 3-2 (15-9, 11-15, 6-15, 17-15, 15-3). Span ning, sensatie en tussen dit alles door volleybal van soms uitstekend gehalte kenmerkten de meer dan twee uur durende strijd waarin Celebes niet al leen Kweekschool van de landstitel afhield, maar ook de eigen kansen op het kampioenschap behield. Tot aan de vijfde set toe was de strijd geheel open, maar toen kon coach Van der Haar glimlachen. Zyn aanvalsplan slaagde die vijfde set volledig en een vermoeid Kweekschool werd door een fitte Hilda van Gulik, die de eerste sets als spelverdeelster een tassende als onopvallende rol had gespeeld, en een langzaam maar zeker heter spelende Anneke van Beelen naar een duidelijke nederlaag geslagen. Celebes startte nerveuzer dan Kweek- school, dat dan ook een 03 voor sprong nam. Toen de netverdediging en het stoppen van de Haagse dames echter beter werd, werd Kweekschool langzaam maar zeker teruggedrongen Bovendien gingen de Deventer dames steeds onzekerder spelen, want de aan- valskracht van Celebes lag niet, zoals verwacht, in de plotseling als speelver- deelster opererende Hilda van Gulik, maar in de opvallend goed smashende Hansje Reijsdorp. Het tempo bij Kweek school zakte en Celebes kwam spannende strijd via 36 en 78 tot een 15—9 setzege. In de tweede kreeg Celebes een lichte terugslag nadat de strijd aanvankelijk gelijk was opgegaan (6—6), nam Kweekschool, dat Anneke Plant en Mieke de Weerd- Ebeler de beste speelsters had, het initiatief over. Bij 19—13 kwam naast de spanning ook nog even de sensatie de hoek, want Kweekschool zou het veertiende punt hebben gescoord zonder dat dit genoteerd was. Celebes maakte van de verwarring echter geen gebruik: 1115 „Verlamd" In de derde set leek het of het Haagse team verlamd ivas. Met Anneke Plant aan opslag liep Kweek school dan ook in één ruk van 12 110, waarmee deze set in feite reeds was beslist. Nog even kwam Celebes, bij wie Corrie Timmer bijna de gehele strijd in het veld was. terug, maar bü 613 was de strijd definitief gestreden: 615 Ook in de vierde set was het blok keren en stoppen bij Celebes ver onder de maat en Kweekschool liep uit naar 1—5 en 4—8. Celebes gaf zich echter niet gewonnen. Met Hilda van Gulik in de aanval, Anneke zich herstelde van de in het begin gemaakte fouten en naar een grote vrom groeide en de minder opvallende, maar verdienstelijk spelende Andy de Knegt en Beb Schreukelkamp kwam het Haagse team terug. Via 79, 811 en 11U werd het zelfs 1211, toen was de beurt aan Kweekschool, dat zelfs op de matchpoint wist te komen; 1214. Onder grote spanning werd het, na nog vele malen van opslag te hebben gewisseld, uiteindelijk 1715 voor Celebes. De inzinking die Celebes i: derde set had, viel toen ten deel aan Kweekschool. Bijna even verlamd als de grote supportersschare moesten Jacomine Wassink, Ina Kok en Anne ke Plant toezien hoe Hilda v. Gulik in 2én opslagbeurt met behulp van voor al Anneke van Beelen de stand van 2-1 tot 13-1 opvoerde. Nog twee van Beelen die langzaam maar zeker Kenia. Ook in Duisburg kano-academie DUISBURG. Karl Adam. de beken de Westduitse roeicoach van Ratzeburg die daar thans de beschikking heeft over een roei-academie waarin ook bui tenlanders welkom zijn, heeft met dit initiatief succes gehad. Ook in Duis burg wil men thans een kano-academie bouwen met een ligplaats voor 32 ka- >"s, terwijl een zodanige accommoda tie zal worden geschapen om van de ze school een internationaal trainings centrum te maken. HOCKEY De interland hockey wedstrijd tussen Engeland en Kenia, die zaterdag in Londen werd gespeeld, eindigde in een 1—0 overwinning voor Een spelmoment uit de wed strijd Celebes-Kweekschool, die door de Haagse dames met 32 werd gewonnen. maal scoorde Kweekschool, maar nie mand geloofde toen nog in de kan sen van de Deventer-dames: 15-3. ANTON HUISKES TRAINER-AF HEERENVEEN Tijdens dc 84e algemene jaarvergadering van de KNSB, die in hotel De Postillion in Heerenveen werd gehouden, gaf voorzitter H. Wesselo in zijn nabeschouwing over het seizoen 1965/66 een eerlijk en open hartig verslag van de moeilijkheden rond trainer Anton Huiskes. Tot grote ver rassing bleek deze als belangstellende ter vergadering aanwezig. Op voorstel van de heer Kuiper van de ijsclub Jaap Eden in Noord Scharwou gaf de voor zitter Anton Huiskes de gelegenheid een en ander alsnog naar voren te brengen. Huiskes deelde mede, dat hem door de bond geen inzage was verstrekt om trent de bevoegdheden van de heer P. L. Bergström en dat zijn financiële eisen zeker niet te hoog waren gesteld. Hij had namelijk hetzelfde salaris ge vraagd dat hij momenteel als jeugdleider verdiend. Ook het verwijt dat hij met geld smeet wees spreker van de hand, aangezien hij steeds een controleur naast zich had gehad. Nadat het bestuur de wijze waarop Huiskes op de vergadering werd geïntroduceerd, had betreurd, wens te de heer Wiersma (Rotterdam) een stemming over deze belangrijke zaak. De heer Weinia van de ijsclub Den Helder deelde mee, dat hij de laatste ja ren de indruk had gekregen, dat het be stuur niet bekwaam was de leiding te voeren. Hierop verzocht de heer Wiersma een motie te mogen indienen, waarmee de vergadering zich zou moeten uitspre ken over het misnoegen over de uiteen zettingen van het dagelijks bestuur. De voorzitter deelde hierop mede, dat neer deze motie gesteund zou worden die voor het gehele bestuur zou gelden en niet alleen voor het dagelijks bestuur. Huisket exit Tom Okker in finale geklopt BOURNEMOUTH De Nederlandse tenniskampioen Tom Okker, die deel neemt aan de int. kampioenschappen van Engeland verharde banen zonder veel moeite de finale bereikte, heeft daarin zaterdag zijn meerdere moeten erkennen in de Australiër Ken Flet cher. De in Hong Kong wonende Aus traliër zegevierde met 75 en 6—4. _De 25-jarige Fletcher zegevierde 47 min met accuraat spel, waarbij vooral de forehand sterker was dan die van Okker. De Australiër nam in de eerste set een voorsprong van 41, maar moest toezien hoe de beter op dreef gekomen Nederlander de ach terstand in een voorsprong van 5—4 omzette. Bij 1540 op eigen service in de volgende game gaf Okker de kans op setwinst weg door het rna- iken van een dubbel fout. Ook in de 2e set kwam Fletcher voor te staan. Okker won de drie volgende games, maar ditmaal bnadht de tiende game de genadeslag. Hij maakte tweemaal achtereen een dubbele fout, waardoor Fletcher op matchpoint kwam. De titel in het datnes-enkelspel werd >or de vierde achtereenvolgende maal gewonnen door de Britse Ann Jones-Haydon. Zij versloeg in de fi nale haar landgenote Virginia Wade met 63 en 61. SIGI besloot met zege op Kangeroes DELFT Hoofdklasser Kangeroes heeft in de laatste competitiewedstrijd van dit seizoen een uitwedstrijd te gen het Delftse Sigi dewinst aan zün tegenstander moeten laten. In de opstelling Taconis, Pasman, Nap De Rooy, v.d. Leiden, Van Gellecum en ra trad Kangeroes aan. Het werd genoeglijke wedstrijd, waarbij duidelijk aan het licht kwam dat de uitslag voor geen van beide teams meer van belang Kangeroes had aanvankelijk de beste kansen op de overwinning. Sigi nam zo wel in de eerste als in de tweede set een voorsprong, maar hef was Kange roes dat deze twee 9ets met klein ver schil, 1315, winnend wist af te sluiten. De derde set werd door de Leidenaars min of meer cadeau gegeven 151 voor Sigi, maar in de volgende twee sets werd er gelukkig toch weer gespeeld. Sigi won de vierde set op het nipper tje met 1513 en bleek in de vijfde set meer reserves over te hebben om door te kunnen drukken naar een 158 set zege. Het ziet er naar uit, dat de kansen voor Batswingers om tot de ere klasse-tafeltennis door te dringen, weer verder zijn gedaald. VVGA dat vorige week zo overtuigend van AVGA had verloren, nam nu op af doende wijze revanche. Elke gedachte aan combine tussen de beide Amsterdamse kandidaten moet van de hand worden gewezen, want er is een fel gevecht geleverd. Bijna elke partij werd pas na drie spannende games be slist Reinders was ditmaal bij WGA de grote verliezer, want hij delfde zowel tegen Gilissen als Kraayenga het onder spit. Kraayenga toonde zich ook nu weer de beste man bij AVGA, want hij wees ook Gompelman terug. Maar deze drie winstpartijen bleken ook de enige te zijn, want tot veler verrassing bleef Beun bij WGA ongeslagen en ook in de winst bij het dubbelspel had hij een werkzaam aandeel. Het werd ten slotte 63 omdat de laatste partij Reinders-Lucas niet werd gespeeld. Het wordt voor Batswingers een bijna onmogelijke taak om nu nog te promoveren, want dan zou. den de beide resterende wedstrijden, uit tegen AVGA en thui- tegen VVGA ge wonnen moeten worden En wie gelooft AVGA 3 2 0 1 4 15—11 VVGA 3 2 0 1 4 14—13 Batswingers 2 0 0 2 0 712 Om een plaats in de hoofdklasse 7 :ams om 4 plaatsen zette St. Hoger/ TSB de promotiestrijd goed voort. Na de winst van vorige week werd nu een dui. delijke 73 zege behaald op Ons Ver maak, zodat de Hagenaars al met één •been in de hoofdklasse staan. ATTC her. stelde zich door thans met 7—3 van Twenty-one-up te winnen. DTTC leed zijn tweede nederlaag en ditmaal veel duidelijker dan vorige week. Atoom zond de Deventenaren met een 91 nederlaag naar hun koekstad terug. St. Hoger/TSB Argus Atoom Twenty-one-up ATTC Ons Vermaak 110 0 2 2 10 12 10 0 10 2 0 0 2 0 15—5 9—1 10—10 9-11 9—11 3—7 5—15 Ook om 2 plaatsen in de reserve hoofd, klasse werd de strijd voortgezet. Scylla 2 deed opnieuw goed werk; het won met 64 van Irene 2. Maasbree 2 won in deze groep met 64 van Eendracht 3. Scylla 2 Eendracht 3 Maasbree 2 2 2 0 0 4 2 10 12 2 10 12 12—1 10—7 6—10 5—12 In verschillende groepen werd voorts nog gespeeld om plaatsen in de over gangsklassen. De uitslagen daarvan lui den: groep F: Eendracht 5-St. Hoger/TSB 2 73; Vriendenschaar 2.TOG 36 groep H: Quick 3-Wilskracht 2 7—3; St Hoger/SB 3-DTS 6—3. groep J: UTTC 2-Salamanders 2 28; AVGA 2-Xerxes 2 6-^1 (AVGA 2 en Salamanders 2 promoveren). De uitslag werd, dat 456 stemmen wer den uitgebracht vóór het beleid van het bestuur, 156 tegen het beleid terwijl 22 stemmen blanco werden uitgebracht. Hiermede was het geval Huiskes afge handeld. De trainer was van de baan. Vervolgens werd de 18 punten tellende agenda afgewerkt. Omtrent de kam pioenschappen kon ten opzichte van de korte baan voor mannen en vrouwen nog geen beslissing worden genomen. De langebaan kampioenschappen heren wer den toegewezen aan Deventer, die voor de dames zullen vermoedelijk in Heeren veen worden gehouden. Gorredijk krijgt de organisatie voor de kampioenschappen langebaan junioren. Benoemingen De lieer H. Weinbergen werd benoemd tot erelid van de KNSB en de heren P. L. Bergström, H. H. Schouten, J. Klok en D. Vrome benoemd tot leden van ver- In het bestuur werden herkozen, de heren H. Roos, secretaris van het dage lijks bestuur, jhr. mr. H. D. Quarles van Ufford, J. B. M. Haanappel (Zuid-Hol land), A. A. Loggers (Noordholland- Utrech't), J. Muller (Overijssel) en E. Harms (Drente). SWZDV onverwacht met 10-10 gelijk tegen TDV DEN HAAG Hoewel een kleine overwinning in de lijn der verwachtin gen lag, heeft SWZDV een punt moeten afstaan aan de bezoekende Tilburgse Damvereniging. Het was de eerste competitiewedstrijd van de Zuidhol landse kampioensclub voor de finale van de hoofdklasse. Door Limburg en Remmerswaal kwam SWZDV aan een veilig lijkende 62 voorsprong, maar de Brabanders beten vinnig van zich af en liepen in tot 108. De laatste partij aan het eersite bord ging en remise-stand plotseling verloren de Hagenaar Kalden, die twee fouten achter elkaar maakte. Getailleerde uitslag: J. C. P. Kalden (SWZDV)—Jos v. Kollenburg (TDV) 0—2 C. R. TyboutH. Snijders 1—1; L. Bal—A. Bechtold 1—1; J. H. P. v. Kleef— A. Berens 11; P. RemmerswaalA. v. Tilburg 20; J. OlivierW. Piederiet 20; A. de Ruiter—J. de Bekker 0—2 R. Ratsema—P v. Esch 11; M. H. v. Setten jr.—Jac. v. Kollenburg 0—2 A. P. A. Lim burg—F. Bax 2—0. Totaal 10—10. De Leidse Damvereniging kwam mei drie invallers voor Van Leeuwen, Heems kerk en Kammeraat uit tegen het Nij meegse Vriendenkring. Tot overmaat van ramp begon Varkevisser met een blunder. Hij sleepte echter remise uit het vuur en mede door een goede overwinning van Bronstring hield LDV de zege met de niet malse cijfers 155 in eigen huis. In Jmuidenl ging het eens zo roem ruchte DCY met 137 ten onder tegen Huizem dat met de Nederlandse jeugd kampioen Harm Wiersma in de gelederen over een zeer sterk tiental beschikt. DDD uit Alkmaar deed het thuisspe- lend beter en klopte Almelo, eveneens met 13—7. Voor de tweede ronde speelt SWZDV zaterdag uit tegen Vriendenkring. Boom jeugdkampioen Haagse Dambond DEN HAAG. Dirk-Jan Boom van RDG 17 jaar is Jan Weer- heijm opgevolgd als jeugdkampioen van de Haagse Dambond. Hij speel de daarvoor een beslissingsmatch met L. A. Staallekker van Rijswijk, die gelijk met hem was geëindigd. Boom maakte deze kleine match, die op drie partijen was vastgesteld in twee partijen af. Hij won ze namelijk beide, waardoor het derde treffen onno dig was. Boom is tussen de Haagse jeugdspe lers dit jaar snel omhoog gekomen en hij heeft een snelle kijk op combinaties, hoewel hij nog niet met zijn voorganger Weerheijm kan worden vergeleken. Voor de tweede prijs in het eerste klas-kampioenschap speelden R. J. van Geenhuizen (DIO) en B. de Jong (RDG) driemaal remise. Voordat de prijzen uitgereikt worden woensdag op de jaarvergadering in De Poort zullen zij nog een keer proberen tot winst te komen. Verdienstelijke 3-0 zege voor RVC-dames RVC—SOS (d) 3—0 (15—7. 15—9, 1614). Een soepel spelend RVC heeft in een aantrekkelijke strijd een 30 zege op het Utrechtse SOS behaald- De Haagse dames waren duidelijk de meerderen van de Utrechtse dames, die zowel in technisch als tactisch opzicht ten achter bleven. In dc eerste set ging dc strijd aanvanke lijk gelijk op, maar RVC liep via 7—5 en 11—6 naar een onbedreigde 157 setzege (10). Ook in de tweede set was het initiatief aan RVC. Het rijk getalen teerde Haagse team speelde, misschien mede door het feit dat de beslissing over de degradatie reeds is gevallen, vrijuit en SOS kon weinig inbrengen tegen het goede e nrustige spel van speelsters als Corrie Blijleven en Marijke Mosterd. De derde set bracht wat meer spanning, Nadat SOS een 36 voorsprong had ge nomen. nam RVC het heft weer in handen (76), maar SOS vond de kracht het verschil miniem te houden. Na 1210 en 1413 kwamen de Utrechtse dames nog met 1414 gelijk, maar een time-out gaf RVC de nodige rust om ook de derda set te winnen: 16—14 (3—6),

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1966 | | pagina 11