BLOKKEER /DES KAMPIOEN FIKS EN PERNIX 2 ZIJN GEDEGRADEERD eg 11 94 fan Volgende week kampioensvlag hijsen Fiks-dames bezorgden liun ploeg de winst Blokkeer/DES brak rap tegenstand van Olhaco INed. twaalftal schoot raak tegen Belgen 01 mnidiQ zrreinei verloq ffrot meisjt ■softbal Coligr: /c. (W). dit Lye,. NIEUWE LEIDSE COURANT •dare b< hel tWff aor vie 'C spet; Zuider. n HZPC voor ti Iversuu gse d;. •pelet strijder espeek ZIA.N treed! s ver- n iede: strfd (Van onze korfbalmedewerkcr) HPAL van beslissingen zgn in dc korfbalcompctitie van de CKB afgelopen zaterdag gevallen. On danks een overwinning degradeert Fiks naar dc eerste klasse. De Oegstgeestenaren wonnen met 5-4 van Vriendenschaar, doch HKC speelde geljjk tegen Bol nes en dat was voor de ploeg uit Hardinxveld precies voldoende. Ook in de eerste klasse A is de strijd aan de staart gestreden. Pernix 2 won weliswaar ver dienstelijk van Ijsvogels (6-2), maar Fluks zette in Leiderdorp een 3-1 achterstand in een 3-5 overwinning om. Een trieste afloop voor Pernix 2 dat evenals Fluks toch echt wel in de eerste klasse thuishoort. Fiks 4 werd in 4A kampioen en komt dus volgend jaar uit in de derde klasse. Toch nog een gelukwens voor de club in Oegstgeest. HOOFDKLASSE-WEST HKC—Bolnes VESExcelsior FiksVriendenschaar 16 13 16 12 PKC 16 Bolnes 14 Rotterdam-Z. 17 Vriendensch. 17 Excelsior 17 HKC 5—5 12—3 5—4 29 153—76 25 102—75 20 8582 17 90—92 16 3 17 3 9 2 5 8 1 5 7 2 8 16 7 0 10 14 89—89 6 1 10 13 88—84 5 2 7 12 65—78 1 12 7 70—96 1 13 7 74—124 HOOFDKLASSE-CENTRUM SMS—Climax 5—2 Wordt Kwiek—DESTO 11—2 MIA—DKOD 4—6 SS 17—31 DVO 17—16 DKOD 18—31 DESTO 18—15 17—22 Climax 18—9 18—22 DVS 17—8 SMS 17—18 MI A 17—0 ■f twee verliespunten. EERSTE KLAS A VelocitasFluks 35 Pernix 2 De Ijsvogels 62 VEO 1829 Velocitas 1820 De IJsv. 18—23 VES 2 18—17 18—22 Fluks 18—15 Ons Eiland 1820 Pernix 2 1814 Excelsior 2 18—18 TONEGO 18—2 VIERDE KLAS A Tempo 2Fiks 4 39: Jodan Boys 2 Fluks 2 81; Warmond 3—Pernix 4 5—7. Fiks 4 12—22 Jod. Boys 2 12—11 Fluks 2 1315 Perniix 4 136 Warmond 3 1012 Tempo 2 104 ADSPIRANTEN A Pernix a—Tempo 10—1; TOP a—Fiks a 4—2; Pernix bWarmond a 2—1; Velo citas aJodan Boys a 20 Pernix a 1326 Jod. Boys a 116 Fluks a 13—22 Tempo 10—4 TOP a 12—20 Warmond a 12—3 12—13 Velocitas a 12—3 Pernix b 1311 ADSPIRANTEN B TOP bPernix d 0—2; Fluks b—Ons Eiland a 2—1; Warmond b—Fiks b 30- Pernix c 1221 Ons Eiland a 1312 Pernix d 13—19 ATAK 11— 8 TOP b 13—18 Warmond b 11—7 Fluks b 12—13 Fiks b 13— 0 ADSPIRANTEN C Jodan Boys bTOP d 01; Pernix e /luiks c 1—1; Warmond' c—Velocitas b 0—2. I TOP c 11—16 440 I Fluks c 1215 Jod. Boys b 12—14 TOP d 12—12 ritten Warmond c 1011 AUe 5. de Ons Eiland b Velocitas b 129 Perniix e 128 Pernix f 8—2 MAANDAG 24 MEI 1965 Na Snel is dus nu ook Fiks uit de hoofdklasse west gedegradeerd. Zoals we reeds hadden verwacht wist HKC bij Bolnes een gelijk spel te bewerkstelligen en dus hielp de fraaie zege van Fiks op Vriendenschaar niet. De plaatsen van de beide degradanten worden volgend jaar ingenomen door VEO (Voorburg) en Kinderdijk. VES kan in de eerstvolgende wedstrijd kampioen van de hoofdklasse west worden. De Hagenaars wezen zater dag Excelsior met de duidelijke cijfers 12—3 terug. Het Noordwijkse Fluks scoorde in IA reeds na vijftien seconden een doelpunt tegen Velocitas. Het bracht daarmee de Leiderdorpse voorsprong in de uit te spelen wedstrijd terug tot 32. Dat in spireerde de Noordwijkers die met 35 wisten te winnen. Daardoor werd de krachtsinspanning van Pernlx-2 tegen Ijsvogels tevergeefs. De Leidse reserves wonnen maar liefst met 62. In de na oorlogse jaren heeft het reserveteam van de oranjekragen steeds in de op één na hoogste klasse gespeeld en daarin zelfs menigmaal een kampioenschap behaald. CKB-beker zoek DEN HAAG Spoorloos Is de grote beker van de Chr. Korfbal- bond. waarom ieder jaar op Twee de Pinksterdag duizenden korfbal lers in Utrecht de strijd aanbin den. Vorig jaar eindigde die strijd ten gunste van de Chr. korfbal vereniging VES uit Den Haag. De club kwam dus In het bezit van de trofee, uiteraard onder voorwaarde, dat het kleinood ko mende Tweede Pinksterdag weer in Utrecht aanwezig zal zün. Maar VES weet momenteel niet waar de beker zich bevindt, ge tuige de oproep In het cluborgaan: „de wisselbekcr is spoorloos; wie weet waar hij is of geeft een tip?" Komt de beker niet te voorschijn, dan is VES eigenlijk verplicht de bondsdagfinale weer te winnen ol (Van een onzer verslaggevers) OEGSTGEEST Fiks heeft tegen Vriendenschaar verdiend revanche genomen voor de vorige week in Hardinxveld geleden nederlaag. De Oegstgeestenaren speelden technisch een stuk beter dan verleden week. Toen de Hardinxvelders in de gaten kregen dat ze de tegenstanders hadden onderschat, was het al te laat want Fiks had een 3-0 voorsprong. Zonder de andere hattrick spelers en speelsters te kort te doen is dit toch wel de wedstrijd geworden van Wil Vahrmeijer en Yvonne van Tongeren die samen de vijf doelpunten voor hun rekening namen. Het eerste half uur van de strijd liet Fiks het beste spel zien. Uit een door loopbal en met een afstandsschol drukte Wil Vahrmeijer het veroverde veldovcr- wicht uit. waarna Yvonne van Tongeren de bal geruisloos door de korf liet gaan. Aad Boer zorgde voor een 31 ruststand. Vrij spoedig na de hervatting had Jan van 't Hoog tweemaal succes en was de stand weer in evenwicht gekomen. Het bezorgde Fiks een „fikse" inzinking, doch daarvan wist Vriendenschaar niet te pro fiteren. Wil Vahrmeijer wist haar ploeg over het dieptepunt te helpen door haar hattrick te voltooien (43). Weliswaar kwam Vriendenschaar door Jannie de Hek-Putters nog een keer te rug, maar zeven minuten voor tijd was het opnieuw Yvonne van Tongeren die Fiks de leiding gaf. De resterende tijd speelden de Oegstgeestenaren uitsluitend op balbezit. Dat ging niet feilloos, omdat de ploeg nogal zenuwachtig was en ook de arbitrale beslissingen niet altijd even Fluks had aan 33 VelocitasFluks 35 (31). De Noordwüksc ploeg heeft dc 33 minuten die overbleven na het staken bü 31 op 8 mei heel goed gebruikt. Voordat de thuisclub wist dat de strüd was begonnen had Koos Passchier al met een ver schot succes. Toen tien minuten later Kees Passchier er zelfs 33 van maakte, was Velocitas even het hoofd kwijl. was voor Fluks voldoende om na de vakwis seling onmiddellijk door te gaan. Piet Bal speelde zich keurig vrU en scoorde Wat Velocitas ook probeerde, het lukte de Leiderdorpse ploeg niet verandering in het spelbeeld te brengen. De strijd werd zelfs feller, maar de Noordwijkers lieten zich niet van de wijs brengen. Toen aanvoerder Hordijk ten slotte vlak tijd met een doorloopbal de stand op 35 bracht, kende de vreugde in het blauw witte kamp geen grenzen. Begrijpelijk, want de ploeg bleef in de eerste klasse. Een beetje triest voor Pernix 2 dat de eindsprint wel wat laat heefi ingezet. goed waren. Het bleef echter sportief en Vriendenschaar kreeg toch niet de sco ringskansen die nodig waren om nog ge lijk te komen. Zuid-Holland-noord 9 juni tegen Zuid-Holl and-zuid DEN HAAG De commissie, be staande uit de heren W. H. van der Linden, J. Muller en B. L. van Oos- terhout heeft het districtstwaalftal van Zuid-Holland-noord. dat woens dag 9 juni tegen Zuid-Holland-zuid speeltsamengesteld. Een dergelijke commissie zal altijd kritiek op haar werk krijgen, zodat mildheid past. De keuze van de com missie doet ons echter afvragenwel ke lijn is gevolgd. ■t is niet zo, dat men alleen spe lers en speelsters heeft uitgenodigd, die nooit lelijk naar de scheidsrech ter kijken of nimmer iets minder ple zierigs tegenover een tegenspeler doen. De opstelling bewijst, dat dit de maatstaf niet is geweest. Welke dan wel? Bij VES-Excelsior toas de niet op gestelde Wim Ludwig de beste speler van het veld. Hij speelde tegenover de sympathieke Cor van Bergen, die wel is gekozendoch tegen het spel van Ludwig niet was opgewassen. De kans. dat Anneke van der Harst speelt, is zeer klein. Haar plaats moet dan worden ingenomen door Reina Reitsma. die over haar hoogtepunt heen is en het nadeel heeft, moeite te hebben de bal weg te spelen, wanneer zij wordt verde- Vermoedelijk heeft men vergeten, dat er bij Fiks ook nog een Wil Vahrmeijer bestaat. Deze deed het vorig jaar niet onverdienstelijk en maakte zaterdag tegen Vrienden schaar liefst drie doelpunten. Wil men de districtswedstrijden in het middelpunt der belangstelling plaatsen, dan zou een andere en be tere gedraglijn wel eens aanbevelens waardig kunnen zijn. De opstelling luidt: Fiks 4 kampioen In 4A werd Fiks 4 reeds als kampioen aangemerkt dank zij het resultaat in de gehele competitie. Het zal de Oegstgees tenaren ook voldoening schenken dit re sultaat in de halve extra-competitie te handhaven. Zaterdag werd het praktisch bereikt toen Tempo-2 met een 39 n derlaag thuis bleef zitten. Jodan Boys klopte Fluks met 81 en Pernix 4 w< eindelijk ook weer eens. Dank zij ei 57 zege op Warmond 3 werd de laatste plaats verlaten. Het kranige team van Blokkeer DES. dat zaterdag het kam pioenschap van Nederland be haalde. Staande v.l.n.r Ooster- baan. De Vink, trainer Hooger waard. Tinkhof en Constandse. Gehurkt v.l.n.r. De Bruin, Schreuder. Kranenburg en Kooien. PERNIX 2—DE IJSVOGELS 6—2. Het liep niet bij De Ijsvogels. Het moest toe zien. dat Pernix de leiding nam. Kees van der Spruit maakte gelijk, waarna Pernix uitliep tot 5—1. Jeanne Rol liet 5—2 aantekenen. Met 6—2 werd van korf gewisseld. In de tweede helft hiel den de verdedigers stand, zodat de rust stand ook de eindstand is geworden. BLOKKEER/DES—OLHACO 3—0 (16—14. 15—9. 15—3). Ruime tijd. ruordat In de strüd tussen Blokkeer/DES en Olhaco het eindsignaal had geklonken, konden de Hagenaars zich al kampioen noemen. Halverwege de ontmoeting werd al duide lijke dat Blokkeer/DES de tegenstand van Olhaco had gebrokenen regelrecht koers te naar een 30 overwinning, die de landstitel zou brengen. In de eerste set zag het daar echter nog niet naar uit. De Hagenaars mochten blij zijn met secuur spel spoedig een 9—5 voorsprong te hebben gekregen, want Olhaco kwam zo vervaarlijk opzet ten. dat de Haagse voorsprong teloor ging. Vooral internationaal Onnes en de Hoogevener Smit smashten er lustig op los. terwijl tacticus Vredenburg even eens voor enkele puntjes zorgde. Olhaco liep langzaam maar zeker in, nadat het bij 12—8 een time-out had aangevraagd. Bij 1211 vluchtte Blokkeer-DES in een time-out, doch Olhaco ging door, kwam met 1213 voor, moest 1313 toestaan, maar stond kort hierop met 1314 op set-point. Het herstel bij de Hagenaars kwam juist op tijd om 1414 te doen aantekenen, waarna in 18 min. de winst met 1614 werd gegrepen (10). In de tweede set moest Blokkeer-DES weer een achterstand toestaan. By 14 vroeg coach Hoogerwaard een time-out aan hetgeen het herstel inluidde, een herstel zo krachtig, dat Olhaco het hoofd moest buigen Kooien speelde hierna een sublieme partij, werd daarbü uitmuntend geassisteerd door Tinkhof en De Vink, terwül Constandse, niet altüd serieus, en passant ook voor een paar puntjes zorgde Daarnaast bleken Schreuder en Ooster- baan de van ouds uiterst nuttige spelers te zijn, mede waardoor de achterstand in één ruk werd omgebogen naar een 74 voorsprong. Toen pas vroeg Olhaco een time-out aan; veel te laat, want na 75 gingen de Ha genaars zo onweerstaanbaar door, dat bij 115 de Olhaco-coach opnieuw in een time-out moest vluchten. Eigenlijk was de tegenstand toen al gebroken en begon de kampioensvreugdc al beslag op de Haagse spelers te leggen. Het was daar om goed. dat Hoogerwaard bij 149 een time-out aanvroeg om de rust te herstel len. Het werd een 159 zege voor Blokkeer-DES (2—0), dat daarna in de derde set nog eens duidelijk demon streerde dat het kampioenschap terecht zou komen bij de sterkste Nederlandse ploeg. Olhaco nam wel een 01 voor sprong, doch keek kort daarop tegen een 41 achterstand aan. die na 42 werd begroot tot 72. Weer kwam de Olhcao-time-out te laat. doch dat was van geen enkel belang meer, evenmin als het Olhaco-puntje. dat de stand op 73 bracht. Het was tevens het laatste puntje dat de Hagenaars de sterke Hoogeveense ploeg toestond. De Olhaco-tegenstand was al enige t(jd finaal gebroken en met 153 wonnen de Hagenaars de set en daarmee in 53 min. de wedstrüd met 30. De bloemen lagen toen al enige tijd klaar. Met nog één wedstrijd in de eredivisie te spelen is dan eindelijk de beslissing over het kampioenschap geval len. De laatste ontmoeting zal dan dc tweede degra dant moeten aanwijzen. Blokkeer/DES behaalde de landstitel door een royale en volkomen verdiende 3-0 zege op het sterke Olhaco uit Hoogeveen, dat stevig op de derde plaats staat. De Hagenaars ontnamen met deze overwinning het laatste sprankje hoop, dat er bij Libanon nog leefde, want had BIokkecr/DES verloren, dan was er een beslissingswedstrijd tegen de Rotter dammers nodig geweest om de landskampioen aan te wijzen. Overigens is de titel terecht gekomen hij de ploeg, die er de meeste rechten op kan laten gelden. Zowel Blokkeer/DES als Libanon hebben in deze competitie 62 sets gewonnen, doch de Hagenaars behoefden er slechts 23 prijs te geven tegen de Rotterdammers 31, hetgeen een beduidend ver schil is. Komende zaterdag zai in de laai6te wedstrijd tussen Cito en Valuas de twee de degradant uit de bus komen. Indien Cito verliest zijn de Zoistenaren gede gradeerd. Bij verlies van Valuas echter, komt Cito in puntental gelijk met Orawi beslissingswedstrijd tussen dit tweetal nodig om uit te maken, wiie het volgend jaar in de hoofdklasse moet uit komen en wie in de topklasse blijft. Orawi behoeft dus nog lang niet alle hoop te laten varen. Geen HVS Het staat na de wedstrüden van zater- lag voor promotie naar de eredivisie •rüwel vast dat dit jaar de westelüke ertegenwoordiger HVS niet zal promo eren. De Haarlemse ploeg zou de kans reer volkomen in eigen hand hebben ge kregen, indien van Kweekschool was ge ien. In Deventer tegen deze ploeg spelend verloor HVS echter 'op wat on- AMET daverenae smashes heeft VVS zaterdagavond binnen een half uur het Sneker Animo in ie promotiecompetitie naar een 30 nederlaag gespeeld. Eredivisie dames nu officieel UTRECHT De kogel is door de kerk. Zaterdag besloot de bondsraads- ergadering van de NeVoBo in Utrecht tot instelling van een eredivisie voor de dames. Hieraan zullen met ingang het komend seizoen ien pl oegen het komend seizoen tien ploegen mogen deelnemen: uit Noord: Be Fair (Groningen) en SFC (Assen); uit Oost: Kweekschool en Helios (beide Deven ter); uit Zuid: PSV (Eindhoven) en Rapid (Maastricht) en uit West: Cele bes en RVC (Den Haag), Boemerang (Amsterdam) en SOS (Utrecht). Als tweede belangrijkste besluit valt aan te merken de vrij drastische wij ziging van de invallersbepalingen. Het de toekomst voor coaches moge lijk geworden alle taktische wissels te benutten zonder dat de ingezette spe lers geach worden, de desbetreffende wedstrijd te hebben meegespeeld. Een speler, die slechts een gedeelte van één set meespeelt, wordt niet meer geacht deze wed st-rtdeetijehbbenme geacht deze wedstrijd te hebben mee gespeeld. Een gunstige wijziging der-; halve. Vollev bailors Rijnsburg goed in vorm RIJNSBURG De volleybalvereniging Rijnsburg natn zaterdagmiddag deel aan goed geslaagd toernooi van WW uit Wassenaar. De RUnsburgers deden met twee hcrenzestallcn en één damesteam. Bij de heren slaagden de Rijnsburgers pin beslag te leggen op de eerste twee plaatsen. Dat was vooral van heren II een knappe prestatie, want zij slaagden erin het organiserende WW in de halve finale terug te wijzen De Wassenaarders gaven het echter niet cadeau, hetgen wel blijkt uit de vol gende set- en tussenstanden: WW I-W Rijnsburg II: le set na 146 eindstand 14—16 2e set 15—7; 3e set na 7—14 eindstand 1315 In de strijd om de eerste en tweede plaats won. Rijnsbung I gedecideerd met 1513 en 15—8. De dames kwamen tot een derde plaats, doordat zij in de eer ste wedstrijd van KVC II verloren. Bij de dames was de eindstand 1) WW; 2) KVC II; 3) Rijnsbung II Korfbalinterland in Bussum BUSSUM Het Ned. korfbaltwaalftal heeft zonder veel moeite een ruime 82 zege behaald op de Belgen, ten schouwen van ruim 1000 toeschouwe het sportpark Zuid te Bussum. In deze wedstrijd heeft Nederland de Belgen op nieuw getoond met techniek, snelheid ei vooral schotvaardigheid een zeer grote voorsprong te hebben. Vooral het kwar tet Annie v.d. Velde, Nel Wagemakers, De Voos en Van Lanteren had in de overwinning een groot aandeel. Hun combinaties en liun opbouw van de aan vallen waren zo razend snel dat de Bel gische tegenspelers(sters) steeds weer de Nederlanders moesten laten gaan. Aanvankelijk konden de Belgen goed volgen en door Van hemel zelfs de lel- H. Spruit, erepraeses van Blokkeer/DES DEN HAAG Direct na afloop van Ie wedstrijd Blokkeer/DESOlhaco. lie de Haagse ploeg de landstitel bracht, werden de spelers toegesproken door de heer H. II. Spruit -enning- ter van dc NeVoBo. alsmede voor zitter van DES. toen deze vereniging Blokkeer een fusie aanging. Na- de NeVoBo bood de heer Spruit de ploeg de kampiocnsmedaille aan, terwijl hü elke speler afzonderlijk een medaille overhandigde. In zijn korte, krachtige toespraak ii de heer Spruit het bijzonder op prijs te stellen namens de Bond coach Hoogerwaard en de spelers te kunnen gelukwensen met het behaalde resul taat. gezien ooi: de oude banden met het team. dat, aldus de heer Spruit, •olkomen verdiend is geworden. „Tot volgend jaar" voegde hij er tenslotte veelbetekenend aan toe De voorzitter van Blokkeer DES. de heer P. van Itterson dankte de neer Spruit voor zijn vriendelyke woorden merkte op. dat hij nog steeds met zijn hart bij de ploeg is. Iedere thuis wedstrijd woont hij bij. Mede ook daar om deelde de heer Van Itterson mede. dat het bestuur heeft besloten aan de eerstkomende algemene vergadering van de vereniging voor te stellen de heer Spruit tot ere-voorzitter van Blok keer/DES te benoemen. De vereniging hoopt, dat de heer Spruit dir zal aan vaarden en dat zij van zijn adviezen nog dikwijls gebruik mag maken. ding nemen, maar toen in de 16e van de eerste helft de Belg Colla mi uitvallen wegens een enkelblessure vervangen werd door Verbiest, zakte de felheid in de zuidelijke verdediging. Van Zee kon de stand op 11 brengen, waar na De Voos en Van Lunteren er na d< vakwisseling snel 3—1 van maakten. Na dat Saerens een strafworp had gemist, was het Tini van Lunteren. die na eens een strafworp te hebben gemist, de stand op 41 bracht, wat tevens de rust stand werd. Na rust gingen de technische kwalitei ten, vooral van de Ned. dames, steeds meer de doorslag geven. De wind die nogal stevig over de lengte van het veld stond werd dc Belgen noodlottig. Nog misten zij nu het maatgevoel in hun schoten. Nadat De Jong en Jetty Sieben- list de stand op 6—1 hadden gebracht, kon opnieuw VanhemeL ditmaal beslist de beste Belgische speler zowel in de aanval als de verdediging, tegen scoren. Het beste vak kwam weer in de aanval. De Voos en Nelly Wagemakers brachten de stand op 82 Waren de vorige ont moetingen nogal fel geweest, ditmaal werd het een rustige en technisch goede wedstrijd, uitstekend geleid door de Engelse arbiter Crossman. geassisteerd door de Belg Van Riel en de Nederlan der De Groot. Voor de wedstrijd werd Cor van Lunteren gehuldigd voor zijn vijfentwintigste interlandwedstrijd. H oofdklusse-dames Celebes-ratjetoe Paul versloeg St CELEBES—ST. PAUL (d) 3—1 (16—15. 15—11, 15—12, 15—13). Nadat het dames team van Celebes een goede stap op weg naar de landstitel had gezet door in een zware wedstrijd de kampioen van Oost, Kweekschool, met 31 te verslaan, moest het nog voor de hoofdklasse-competitie tegen St Paul spelen. Celebes stuurde aanvankeiyk zijn tweede team binnen dc lijnen, doch toen bleek, dat dit niet tot een zege zou kunnen komen, kregen de reserve-dames af en toe wat verster king van willekeurige dames uit het eerste team. Dit ratjetoe wist niet zonder moeite drie sets te winnen, zodat het tenslotte nog een 31 zege werd. gelukkige wijze en is nu wel uitgescha keld. Hevoc boekte zijn derde overwinning in successie. Niets staat promotie deze Heerlense ploeg nog in de weg. Naar prolongatie Celebes zette een enorm grote stap op weg naar prolongatie van d!e nationale titel, dioor na een spannende strijd de ernstigste concurrent, het Deventer Kweekschool te versttaan. Het Maastrichtse Rapid is blijkens het tegen SFC vertoonde spel tot een ras9ing in staat. Voor de hoofdklasse besloot PVC het seizoen op fraaie wijze door na een fana tiek gevecht AMVJ te verslaan. Celebes versloeg, nadat het Kweekschool had ge klopt. voor de nonnale competitie ook nog St. Paul. Na Sigi Is wederom een westelüke ploeg naar de hoofdklasse gepromoveerd. Ditmaal was het DTS uit Enkhuizen. dat promotie bereikte. In de tweede groep startte het Leidse VVS zeer sterk en het ziet er na één wedstrüd reeds naar uit. dat ook WS promotie zal bewerkstelligen. In de meest Spannende derde groep Blokkeer/DES—Olhaco (Blokkeer'DES kampioen) Blokkeer/DES 22 20 Libanon Olhaco SOS Oranje Nassau AMVJ Valbovol Odulphus Cito Tornado 22 19 3 22 15 7 22 13 9 22 13 9 22 10 12 21 6 12 22 8 14 40 62—23 38 62—31 30 54—36 26 49—38 24 50—41 20 44—43 18 36—49 16 36—48 16 32—52 14 4149 12 39—52 6 19—62 Promotie eredivisie KweekschoolHVS HevocSFC Kweekschool HVS SFC Nat. damestitel C elebesKweekschool SFC—Rapid Celebes Kweekschool SFC 3—2 3-0 9—0 9—6 9—12 3—12 8 0 3 0 1—9 Hoofdklasse Celebes 2140 Boemerang 2232 SOS 22—32 RVC 21—30 Armada 2228 Valbovol 22—20+ Cito 21—16 AMVJ 21—16 PVC 22—16 St. Paul 22—14 ZVC 22—12 Die Raecksc 22—2 Promotie hoofdklasse Groep 1: WPL—DTS 0—3 D'rê 36; WPL 10; Steenwük 20. Groep 2: WSAnimo 30. VVS 1—2; Vredestein 1—2; Animo 2—0. Groep 3: JGM—DBS 3—0 JGM 3—4; WA 2—2; DBS 3—2. Groep 4: SigiWere-Di 3—0 Sigi 4—8; RHBS 2—0: Were-Di 2—0. Promotie overgangsklasse Here": WS2—SVC 1—2; WS 2 i'orpedo's 20; SVCTorpedo's 20. SVC (Rotterdam) 2—4; WS2 (Leiden) 2—2; Torpedo's (Dordrecht) 2—0. DTS hoofdklasser In groep 4 venstond het reeds gepromo veerde Delftse Sïgi zyn sportieve placht. Het verpletterde Were-Di, zodat deze ploeg en RHBS met volkomen gelijke kansen elkaar het bezit van de tweede beschikbare plaats kunnen gaan betwis- De heren van WS 2 en vam SVC ble ken beduidend sterker te kunnen volley ballen dan die van Torpedb's. Eeretge- noemde ploegen bereikten de begeerde promotie naar de Overgangsklasse. Tor pedo's moet het nog een jaar in de af deling proberen. De dames behoefden niet aan te tre den. Voor de twee beschikbare plaatsen waren maar tw-ee gegadigden, zodat deze ploegen, Libanon (Rotterdam) en Nieuw Brunhilde (Leiden), automatisch promo- Inter] andcontact volleyballers DEN HAAG Voordat het nieuwe olleybalseizoen eéh aanvang zal ne- nen staan voor de nationale volleybal- ploegen nog enkele interlandwedstrijden op het programma. De Tsjechische dames- en herenploe- gen komen eind augustus naar ons land voor drie wedstrijden tegen de Nederlandse dames en heren. De eer ste wordt op dinsdag 31 augustus ge speeld in Hengelo; de tweede op don derdag 2 september in Utrecht en de derde op zaterdag 4 september in een nog nader aan te wijzen plaats. Deze wedstrijden moeten tevens als oefenwedstrijden worden gezien voor de herenploeg. die van 10 tot 19 septem ber in Polen zal deelnemen aan het toernooi om de wereldcup, alsmede de damesploeg, die van 14tot 19 september zal deelnemen aan een sterk bezet toernooi in Leipzig waaraan ook de damesploegen van Rusland, Tsjecho- Slowakije. Hongarije en Oost-Duitsland deelnemen. FFS begon strijd om promotie met winst op Animo LEIDEN VVS heeft er zaterdag avond in het gymnasium ln de eerste promotie wedstrüd tegen Animo uit Sneek geen twüfel over laten bestaan wie de sterkste was. Het werd een duldelüke 30 overwinning voor de Leidcnaars, waardoor de kans op de zo begeerde pro motie naar de hoofdklase wel heel groot te geworden. De stand: 1 VVS 1—2; 2 Vredestein 12; 3 Animo 20 WS zette direct na het begin van de eerste set alle sop de aarrval, waardoor Animo onder zware druk kwam te staan. Tot 50 liepen de Leidenaars van hun tegenstanders weg. voordat de Snekers het eerste succes konden boeken. WS im echter spoedig het initiatief weer /er en vooral dankzij goed aanvalswerk in Monster. Kleingeld en Sieval werd ït een 154 zege Ondanks deze ruime setzege nam WS het in de tweede set niet te gemakkelijk op. Tot 80 liep WS uit voordat Animo zich aan de Leidse druk wist te onttrek ken Even kwam nu ook de Sneker aan val los, maar WS liet zich niet verras- n en kwam via 11—3 en 14—5 wederom •t een ruime setzege: 15—8 In de derde set trachtte Animo met n alles-of-niets offensief de strijd een andere wending te geven. WS wachtte de bui kalm af en sloeg op het juiste moment toe. TREFDAC CWO IN HOEK V. HOLLAND HOEK VAN HOLLAND De Chr. Wandelorganisatie (CWO) houdt op za terdag 12 juni een trefdag ln Hoek van Holland. o Morgens wordt vanuit Rotterdam gestart per Spido-boot. Omstreeks 11 uur is men in Hoek van Holland, waar na de lunch wordt gestart voor een mars over 10 en 15 km. De routes zijn uitgezet door dc VW van Hoek van Holland. Na af loop is er een twee uur durend feestpro gramma, waarna om 6 uur dc terugtocht Rotterdam volgt.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1965 | | pagina 11