DE PHILIPS KIJKWEDSTRIJD IS INJ/0LLE GANC ELKE DAG EEN WINNAAR LASSERS NIEUWE LEIPSCHE COURANT 10 VRIJDAG 9 NOVEMBER 1962 Personeel aevraaoH 0 Gevraagd: flinke werk ster voor 5 ochtenden of middagen per week. Mevr. Smit, Hoofdstr. 77. Leider dorp. 0 Nette werkster gevr. van 912 uur. 2 morgens per week. Liefst donderdag en vrijdag. Johan de Wittstr. 12. Telefoon 51401. 0 Net meisje voor halve da gen in klein gezin gevraagd. Mevr. Hartman. Pr. Beatrix- laan 53. Oegstgeest. Telefoon 53492. Gevraagd hulpverkoop ster voor de zaterdagmid dag. Damesconfectie Léon. Breestraat 147. Tel. 25747. 0 Net meisje gevraagd voor halve dagen in klein gezin op flat. Mevrouw Perquin. Haagweg 240. Leiden. 0 Kistenfabriek Guldemond Valkenburgseweg 19. Kat wijk a.d. Rijn. tel. 01718- 2843. na 6 uur 3587. ictte bij ons ook mogelijk. 0 Mevr. N. Parievliet jr.. Parklaan 76. Katwijk a. Zee. vraagt een flinke huishoude lijke hulp. Liefst boven 18 jaar. Aanm. zaterdagavond 0 Net meisje als hulp in de huishouding gevr. Mevrouw van Peursem, Witte Singel no. 34 Leiden. Tel. 32983. 0 Mevr. Reynders. Kon Wilhelminastraat 1 Katwiik aan Zee. vraagt flinke hulp in de huishouding voor dag of dag en nacht. Weekend vrij. Personeel aangeb. 0 Meisje, 16 jaar. zoekt ad ministratief werk op kan toor. Br. no. 4941 bur. v. d. blad. 0 Wed., ml, heeft enkele dagen vrij om ouder echt paar of alleenst. te verzor gen. Ook lichte verpleging Leiden of omgeving. Br. no. 4929 bur. v. d. blad. 0 B.z.a. meisje, 24 jaar. voor kantoor. Liefst omgeving v. Katwijk. Br. no. 4937 bur. van dit blad. Te huur qevraanH Jong echtpaar, m. 1 kind zoekt woongelegenheid in Leiden of omgeving. Brie ven onder no. 4940 bur. bl. Woningruil 0 Woningruil. Vrij huisje. voor- en achterkamer, keu ken en plaats, zolder. Rui len voor iets groter. Brieven onder no. 4942 bur. blad. Te koop gevraagd KOERIERS PRIJZEN VOOR KOERIERS l TOT 30 WOORDEN f 1.50 ELK WOORD MEER f 0.10 Voor Koeriers ond. nummei wordt 25 et extra in reke ning gebracht Bewijsnum mei-s (al'oen op verzoek) 15 veringmatrassen 1-pers. kussen 65.-. 2-pers. met kussen f 85.-. winter- en zo merkant. Pluym. Hooge- woerd 41. Tel. 21266. 0 Maandag gaat grote uit verkoop gebeuren. Volgende Zie eek i dag 18 bankschroef schrijfmachine 24.99 Alles gaat voor niets weg. Pluym Hoogewoerd. rdt winter! Glas haarddeuren ma ken. pijpen op elke lengte. Vuurspecie, haardekit. elle bogen, alle maten roosters, schuif- en roetzakpijpen. rsteen. Prachtige haar den. kachels. Pluym. Hooge- oerd kooDt inboedels 0 Gratis gitaarles? Dat kan bij aankoop van zo'n mooie welluidende gitaar. Er is niets prettigers, dan muzi kale vreugde welke men zelf verzorgt. Uw vertrouw de adres Korevaarstraat 5, Showroom le etage. 0 Autorijschool en verhuu zonder chauffeur Remmers aal Nieuwe Renaults On dine 1961, Dauphines. Volks wagen. Opel Kapitan. Bili tarieven Utrechtse Jaagpaa ups, langspeelplaten, moto ren. televisies, fietsen, mo torfietsen. auto's enz. Tevens zolderopruimingen. Janvos- sensteeg 20. Te kocp aanqeb. 0 3 banden radio met scheepv golf en pick-up aansl. 220-127 v. Nieuw f 79 Technisch bureau Gebi Snoeker. L. Rijndijk 116 te Leiden. 0 Gebruikte bromfietsen. keuze uit 35 st. ook Puch. Ook alle merken rijwielen, werkfietsen vanaf f 20. v. d. Mey Middelweg A Gebruikte onderdelen zoor scooters o.a. N.S.U. Lam- bretta. Vespa enz. Ook alle merken brommers, v. d. Mey. Middelweg 29 Leiden. A Bicdermeicrameub., tafels, stoelen, mah. bank stel. ladenkastjes. mah. bij zettafeltjes. Friese staande klok, schilderijen, kristallen kroon, divers koperwerk, fraai Mechels buffet, dito stoelen enz. Nieuwe Rijn 60 bij hoek Hooigracht Telef. 22150. 0 In Lelden 's meest derne schoenzaak vindt U schoenen voor de moeilijk ste voeten in frisse, jeugdige modellen. Zowel met inge bouwde steun als voor losse steunzolen. En de prijs valt bijzonder mee van f 26.90 af. Sinds 37 jaar. Beter lopen bij „De Vooruitgang" kopen! Haarl.str. 192 <D. Burgerjon) Gedipl. voetspecialist). A Gratis 1 origineel sherry glas bij aankoop van 2 fles sen sherry a f 4.85. krijgbaar bij Slijtérs. Leiden en Omgeving. 0 Aangeb. Bestgewortclde stekken van Chrys. cobben fde gele world supreme! v. direkt en voorjaar '63. Dito Esther Read. c.v. N. Bakker Hzn. R. A. Veen tel. 01713— 487. 0 Te koop: 1 gas-tussen- metcr. Utr. Jaagpad 15, Lei- Te koop aangeboden nieuw bergmeubel idres- sette). Tc bevragen: Drecht- straat 12 (over Wilhelmina- 0 riangeb.: herenfiets. Pri ma, voor werk oi scnool. Pr 17.50. Te bevr RqnsDur- gerweg 115. Leiaen. 0 Jonge hennen. Prima jon ge hennen vanaf 3,-. Uok inruilen. Franco nuis. Waarci- nuizen. Valk Boumanweg lo Leiderdorp. Tel. 30t>J7. 0 Te koop Vespa GX. 150 cc 2u.000 km gelopen. Is nog geneel als nw. veel access. Met wegenbelasting, ver zekering en helm. Pr. 700 Heeft gekost f 1900. Tel. no. Ol/lU-MlUO. 0 Te koop Eng. klasscwagen Wolseley. Wegens slerigeval ls geneel in nieuwe siaai. nieuwe oanden. benz.verDr. 1 op 11, scnadevry. uei» mooie wagen kost 1200. Pr. Bernhardiaan 6b, Oegst geest. rei. ui710-oll90. 0 Aangeb. 3 pers. uivanbcd met spiraal J 15.- Kooden- ourgeisiraat 37, Geiden. 0 De Flessentent glimt van 16A. Tel 21966 Alle soorten reparaties. Ook kousenreparatie en sto Alles onder garantie Smits' Overhemden. Nieuw Rijn 94. tel. 25391 0 HU loopt weer pulk met onderdelen van Struik Dus al uw motor-, scooter bromfiets-onderd naa het vanouds bekend adres T Struik. Groenesteeg 3. 6 en 8 Tel 22026 „Roslne" geeft de hoogste )rijs voor goud. zilver en .uwelen Grote keuze tn ver lovingsringen gouden, zilve ren en verzilverde artikelen Het adres voor alle répara les en uurwerken Steen- draat 16 Tel 26854 9 Markiezen Rolsc.iermer Al Jaloezieën Grootste soi tering zonwering Prima al- werking Verkoopkantoor C E Jedeloo. Juffermans straat 35. Oegstgeest Tele "ion <11710- 53105 0 Stofzuigers ra. 115. Bij aankoop van een nieuwe geven wU f 25 voor uw oude Fa Dusoswa. Turfmarkt 1-3. Woon 24409 BedrUfskleding, Heren bakkers, slagers, kruideniers, kappers, groente- en melk handelaren koopt bij ons Uw vakkleding. Beter en goed koper Zichtzending vrijblij vend. Leune, Janvossensteeg 67. Telefoon 22415—32256. eune bestaat 25 jaar 0 Kolberts grote sortering, zeer goedkoop, bijpassende broeken Terlenka en andere soorten 19.75 - f 24.75 - 29.75 - 35.39 00 Leune. Janvossensteeg 67 Tel 22415—32256. Leune bestaat 25 jaar 0 Wintermantels. De mooi ste mantels in moderne kleu ren en modellen Ook voor uw dochters 69 00. 79.00. 89.00 Leune. Janvossen- stcr" 67 Te! 22415—32256 Leune bestaat 25 jaar 0 Kleuterjasjes 14.95. 19 75. 24.75. 29.75. 36 - Grote sortering, leuke mo rtellen. Leune. Janvossen steeg 67 Tel 22415—32256 Leune bestaat 25 jaar Speciale kostuum aanbie ding. ook in grote maten, profiteer er van 8900. f 99 00. 117 50. f 139 00 Pracht aanbieding. Leune, Janvossensteeg 67. Telefoon 22415—32256. gias en kristal, i i fles, Div. Kieurer en maten. Kom kyken. vooi elk wat wils. Lcvenaaal -w Leiden. 0 Fraaie Mechclsc Leeu wenkop dressoir. Mecnets» tafel en bewerkt kastje, man secretaire, man. ovaie taiel. grote mah. kast. ïautcun; Oude bewerkte prima naara prima gestoif. oank om n W. F. Koorcman, Nieuvw Rijn 9. t o. V. en D.. bu di Hoogstraat. Tel. 23261 0 'ie koop zwarte jas. Maat 5052. i.z.g.si Burggravenlaan 225. Leiaen 0 Singer en Pfaff nandnaai- machincs. In prima staal o. 45. 65. 85. Nwe nancl cn elektrische naaimachine: in koffer 185,- j 22o.-. Ver koop onder garantie. Heren straat 23, Leiden. Tel. 32U27 0 Aangeb. 2 Philips radio'; 150,- en 90.-. Beide ap paraten hebben visserijband Zijn in z.g.st. en zien er als uit. G. Doustraat 20, LEUNE BESTAAT 25 JAAR 10*% JUBILEUM KORTING fraaie cadeaux Leune bestaat 25 jaar 0 Regenjassen en mantels. enorme sortering 29.75. f 37.50. 49.00. 65.00. Pracht kwaliteiten. Haast u. LeuneJ Janvossensteeg 67. Tel. 22415 -32256. Leune bestaat 25 jaar 0 Winterjassen. De nieuwste dessins en modellen 69.00. 89.00. 110.—. 129.-. Grote sortering jongensjas sen. Leune. Janvossensteeg 67 Tel 22415—32256. bestaat 25 jaar 0 Schoolbroeken voor uw jongens, spijkerbroeken, ter- 'enka enz. Truien - pullovers. Vesten voor dames. Grote sortering bonneterie. Lage prijzen Leune. Janvossen- eg 67 Tel. 22415—32256. Leune bestaat 25 jaar 0 Winter Jekkers. Jacks - parka's en coats. Spotkoopjes voor jong en oud. ook in ny lon Leune, Janvossensteeg 67 Tel .22415—32256 0 12 lesuren voor f 49^- Fonkelnieuw lesmateriaal. Gediplomeerde instructeurs Erk. Bond' Autorijschool D': Cent rale". Vcerstraat 31. Tel. 24600 na 19 uur) 0 Bloembollenshow. Prach tige show met platen en verkoop van overgebleven cxportbollen voor kamer en tuin. Zeer billijke prijzen Dagelijks, ook 's zaterdags tot half 6 Bloembollenex port „Vredelust" naast Lei derdorpsebrug. Accu-service C» Zaterdagmarkt. Leuke damespyama's tot 43 7.98. Nu alle maten 4.98. Leuke jongens- en meisjespyama's. Herenpyama's 5.98. Vlotte nachtjaponnen. Alle maten 4.Ü8. Korenbrugstecg over muziekh. Servaas. Japie. Zaterdagmarkt. Leuke voetbalbadhanddoeken SHS, LFC, Docos. UVS. Leidse Boys, Noordwij k. Quick Boys. Sparta. Ado. Feijen- oord. DOS. Ajax, Elinkwijk. Xerxes, Blauw Wit. DHC 2.98. Korenbrugsteeg over muziekhandel Servaas. 6 Kunststofpiaten lijmen of metaal, hout. spaanplaat op en over elkaar? Neem dan Snelflx, de snelle lijm die zonder klemmen dir. hecht. De lijm voor alle Doe 't Zei vers. Ceta Bever Snelfix: in tubes en bussen. 0 Snel lijmen. ..muurvast" lijmen kunt u nu in een wip met Snelfix. de ideale kon- taktlijm. Niet klemmen, al leen flink aandrukken. Doe 't zelf met Ceta-Bever Snel- flix. In tubes en bussen ver krijgbaar. 0 De ideale kontaktlijm voor praktisch alle materia len is Snelfix. Insmeren, la ten drogen, aankloppen en de vlakken hechten direct. Doe 't zelf met Ceta Bever Snelfix. Verkrijgbaar in tu bes cn bussen. 0 Rijlessen in nieuwe Opel vrachtwagen. Gratis halen cn brengen, 10,per uur. Autorijschool ..De Krim", Voorschoten-Leiderdorp. Te lefoon 01717-3891. Kinderfornuisje 98 ct. Flinke maat. Kan echt bran, den. Geheel compleet met branders, pannetjes en bak vormen in luxe doos. Alleen met deze advertentie voor 98 ct. IVA Haarlemmerstraat 48, Nova Noordeinde 43. Leiden. 0 Plastic kruiwagen 1.98. Leuke kleuren, soepel, on breekbaar plastic. Geeft met af. geen splinters, ideaal voor kleine kinderen. Nor male maat 198. grote maat 2.98. I.V.A.. Haarlemmer straat 48. Nova. Noordeinde 43. Leiden. 0 Kinderschommel 2.98. Compleet met stevige tou wen, veilig voor Uw klein tjes door houten leuning. Voor de groteren: turngar- nituur, geheel compl. f 6.95. Alleen bij: T.V.A.. Haarlem merstraat 48: Nova. Noord- einde 43. Leiden. 0 Metalen constructie doos 1.98. Jongens maken zelf hijskraan, wagen, totaal 43 modellen Compleet iqflgrote doos met gereedschap voorbeeldcnboekje met advertentie voor i.ub I.V.A.. Haarlemmerstraat 48. Nova. Noordeinde 43. Leiden 0 Metalen trap 14.95. Ster ke staten buis. platvormmo del. 4 treden hoog. luxe uit voering. makkelijk op bergen. Prijs 19 95 Nu met deze advertentie voor 14 95. I.V.A., Haarlemmerstraat 48, Nova. Noordeinde 43. Leiden. Plastic wasmanden f 2.25 Flinke maat. soepel onbreek baar plastic. Extra grote m met handvaten f 2.75. Meta- keukenkrukken met plastic bekleding f 4 98 1 V.A.-Haarlemmerstraat 48. va - Noordeinde 43 Leiden Metalen strijkplank, ver stelbaar. zwaar buismate riaal f 13.95. Boekenrek, gro te maat. diverse kleuren f 2.65. Metalen oliekan. 5 li ter inhoud f 1.85. Keuken krukjes, stevige uitvoering f 4.95. Driehoek bijzettafel tjes f 2.65. Victorie Mag Hogewoerd 22. 0 Zaterdagmarkt. Bij aan koop 10.— onzer onderkle- ding geven wij geheel gratis een paar flamingo nylons ca deau. Charmeuse onderjur ken. Alle kleuren tot 48. ƒ4.98 nu ƒ2.98 Korenbrug steeg over Muziekhandel Servaas. Japie. 0 Dierenvrienden Iets voor U. Radio Veronica, morgen zaterdag van 14.30 tot 14.45. Vergeet U giro 18097 niet! 0 Metalen droogrek f 2.98. Uitklapbaar, kan aan deur. trapleuning enz. opgehangen worden. Niet gepuntlasl doch extra zware construc tie, prima gegalvaniseerd, dus antiroest. I.V.A.. Haar lemmerstraat 43. Nova, Noordeinde 43, Leiden. w Kachelzeltje - Kolenschep. Kachelzciltjes 59 ct, met die- i- of (antasiefiguren. Ko lenscheppen met gelakte steel 49 ct. Kolenkitten in alle maten. Ronde kolenzeef voor op vuilnisbak ƒ2.10. I.V.A.. Haarlemmerstraat 48. Nova, Noordeinde 43, Leiden Strijkplanken 13.95 f 15.75. Metalen strijkplan ken. crème gemoffeld, sta ten buis, luxe uitvoering, in diverse standen verstel baar. Normale maat 13.95. Extra zware uitvoering 15.75. I.V.A.. Haarlemmer straat 48: Nova. Noordeinde 43. Leiden. 0 Prachtige theebeurs 4.98. Prima vulling en overtrok ken met fraai gebloemd plastic (afwasbaar). Diverse fraaie decors. Voor deze prijs koopt U alleen bij: I.V.A.. Haarlemmerstraat 43. Nova. Noordeinde 43. Leiden. rBon. Plastic wasmand 1.78. Grote maat. Rond mo del. Pracht kwaliteit zacht onbreekbaar plastic. Ver zwaarde bovenrand en bo dem. Normale prijs f 2.95. Uitsluitend met inlevering van deze bon f 1.78. Victorie Mag. Hogewoerd 22. 0 Bon. Pindastcl f 1.48. Zeer stevig plastic. Totaal 8-delig. Bestaande uit grote schaal met 6 kleine bakjes, ver schillend van kleur, en lepel Modern van vorm. Normale prijs f 2.75. Uitsluitend met f 1.48. Victorie - Mag. Hogewoerd 22. 0 Emaillr kolenkitten. 50 cm hoog f 2 98. 55 cm. hoog f 3.85 Kacnelzeiltjes 58 cent. Ko lenschop. zwaar plaatijzer 39 cent. Kop en schotels, ge decoreerd. 6 stuks f 3.93. Me talen droogrek. uitklapbaar. ;rote maat f 2.65. Victorie - rd 22 0 Tuincentrum „Bosrand" zelfbediening. Plant nu heesters, rozen, haagplan- ten etc. Tevens voor stal mest. turfmolm, potgrond e d. Zaterdags geopend t.o. Jachthaven „Het Zwanegat" Haarlemmertrekvaart. 0 10 uur autorüles v. f 50 in Taunus, bij Erk. Bonds Autorijschool Madi, Leiden. Telefoon 24066, Alphen a.d Rijn. Tel. 3717. 0 Metalen boekenrek f 2.69 isxtra grote maat 57 cm. br stevig plaatijzer in diverse fraaie kleuren. Dit boeken- met 2 planken f 4.98 en 3 planken f 7.95 IVA - Haarlemmerstraat 43 Nova Noordeinde 43. Leiden. Grote vrachtauto's f 3.50 ic modellen: kiepauto - veeauto kraanwagen. Zwa- e kwaliteit onbreekbaar ilastic in diverse mooie deuren. Origineel Luxor fa brikaat. IVa Haarlemme:- straat 48. Nova. Noordeinde 43. Leiden. 0 6 messen samen f 2.50. Prachtige roestvrije tatel- messen met golfsnede en wit handvat. Prijs 98 cent per stuk. Nu met adverten tie 6 stuks voor f 2.50. Iva. Haarlemmerstraat 40, Nova, Noordeinde 43, Leiden. Dambord met stenen 98 :nt. Mooi stevig dambord, men met compleet stel ooie houten damstenen 98 ct. Alleen verkrijgbaar met Inlevering van deze adver- e IVA Haarlemmerstr. 43 Nova, Noordeinde 43 Lci- recdschap breekbaar pla schadiging ?dclig; Benut voor uw adve'^i lïw meube- Best uit sleutel, tang. hamer, en schroeven draaier. Op showkaart Uit sluitend met bon 49 cent. Victorie Speelgoed Mag Hogewoerd 31. Bon Popgarnituur 19 ct warm waterzak, plastic poplles onbreekbaar popje. Leuk verpakt op kaart. Normale EEN lv E prijs 95 cent. Uitsluitend ,x inlevering van deze r/^n, slechts 49 cent. Victorie f- U K AA Speelgoed Mag Hogewoerd Bon. Paard Stevige k zacht onbreekbaar plastic N I E U W Flinke maal. Wagen met hek er omheen en metalen i n a as- Uitsluitend met inleve- CO IJK A ring van deze bon 69 cent W W Vi ct i Adverteer daarom re OCCASIONS riOGOOMOBIEL N.S.U. PRINZ 'IAT COMBI Multipla bouwjaar 1960 bouwjaar 1960 bouwjaar 1956 prima staat en worden FINANCIERING EN INRUIL CITY GARAGE MIDDELSTE GRACHT 89 Wij vragen SCHEEPSWERF GEER. AKERBOOM N.V. r Telefoon 30677. Voor spoedige indiensttreding gevraagd een ALLROUND MACHINALE HOUTBEWERKER Indien nodig medio 1963 Nieuwe eengezinswoning te Noordwijk beschikbaar. Aanmelden HOUTINDUSTRIE NORHTGO N.V. Pickéstraat 70a, Noordwijk of Lage Morsweg 90 2 x belten te Leiden.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1962 | | pagina 10