Japanse tulpen en Israëlische gladiolen kunnen concurreren Kerkdiensten voor Leiden en omgeving Nederlandse bloembollenexport BI NIEUWE LEEDSCHE COURANT 4 ZATERDAG 30 JUNI 19« LEIDEN He~v Gemeente Pietereteerk 10 u di Dt Wit, 7 u «te Eckhol: Hoogl kerk 8 30 u d; Oppenhelmer. 10 30 u d* Lamping. Jeugdd; Mirekerk 10» u (k Wal vaart van Sasren- helm. 7 u di De Wit; Ooeterteer* 10 u da V«n Achterberg. BetMebemkcrit IX) u ds lOoek; Maranathateerte !0u da Kret (Leiden); Bevrijd Weaker* Zuid-W». u <W v d Berg; aula AsaerMraat 10 u dr Oppen- hetener: aula MarrUxatraat 10 u dr Schoon beten. viering HA; Volkshuis (vrtJr-Hervt: K>.® u ds Hutoeek: Waalse kerte 1030 u d« WK Nijmegen aoad ziekenhui» 10 u da Poort Aaconhus 10 30 u <fc Owevanger Brithoven; woensdag P.kerk 7 u avondetJ e: donder dag bejaardentehuis 7 u <te Groot Geref Kerk: Zulderkerk 10 u dr Weste rank, 5 u «te Vb» Nood Veteen: Petrakerlc u dr Rothuizen. 3 u da De Boar; Oude Veat TO u dr Dmnkert. 5 u dr Werertnk. 7 u ds Heule; Mar keek 9 u ds Heule, 3 u dr Drankert; Bear keite !0 50 u d-= Van Nood. 5 u dr Rothuizen Groenhoven 10 u De Mirt. L Rijndijk 10.30 u de Chr Geref Kerk: ooder-wHet oog van God' de afgoden", Geref Gemeente: m en 3 u ïeesd. donder. dn De Vrtes. dr Veletrva. n ..Weg met Doopsger Oemeen'e 10 a <te Mulder Doodt Lutti Gemeente: 10-13 U mej da Poppe- aijn Den Haag. Remonatr Gemeente10 30 dienst Oud-Kath Ker-k- 9 41 u hoogmis, woene- dag 7 13 u avondmis. Evmg Chrtofeneem heden I u Streetpred St Mare, morgen 10 en 3 u de heer Dückes. «tertsdag 8 u bld*o**L Leger dee HeCs: heden 7 u bid-tend. 7.43 u openkKhtsam Deeeteiiinaitut. morgen 10 u hertLdlenst. 17 u roesd«g»«ehool. 5 u ktnder- «m. 6.43 u openVuchtwm Gangetje. 710 u verlaten. Alle «Meneren o.I v kap Nleuwl-nd Barpt Gemeente: 10 u Avondmaal, 5 30 u «Ie heer Schouten )n vrijdag 8 u Mditond - ig>-15 u evang ZIJJ- r Maaebach tn Pre. tnrer, VoDe Evang kerk P1nk»ter-gem3 u de heer Poets tav Den Haag. m Kleine Burcht pTt^wfuu: t u natn evang v d Brugge Adventkerkgeen ongave ontvangen ALPHEN AAN DEN RUN Henv Gemeente: Jul straat 9 30 u ds Har maaljerr, 6 u da Bogere: 9.30 u «N Bogew; Gouwetuis welj. Jonathan 6 30 u ds Goedhart R'dam: MsrthaatlchKng 10 30 u ds Veen; Oud*- 1 ds Cadee; kapel Honftatr i ZIJderveld. 6 30 u kaod Volle-Evang rending ds Wij ma, Geref Keek: i ds Bakker R'dam: Sslv.kerk 10J0 i ds Wljma Noord 10 Chr Geref Kerk: 8 30 tn Satvkerk Oud-Oeref Gemeente: Bspt Gemeente: 10 u Remonatr Gemeentegeen TER AAR Herv Gemeente: 9.» 6 30 u ds LJride n- u ds Veenhulxan Geref Kerk: 10 Hulzen AARLANDERVEEN Herv Gemeente: 10 u ds Heymans Boe- ds Swets utt Rijk Geref Kerk: Ge: Chr Geref Kerk: 9.30 u dienst, 6 43 Boesma Ltes*. BENTHUIZEN Herv Gemeente: 930 u de heer Ven Buu- ren Delft 6 u de heer G-rismgt R'dam Geref Gemeente: 9 30 en 6 u stud West straite van Borasele. woensdag 7-30 u ds Wlsee H I Ambacht. RAZERSWOUDB Herv Gemeente: 9 30 u ds v d Leaden HA. 2 u <U v d Leeden. aNcheld. Geref Kerk: «30. »en 6 30udsvd Hout HOOGMADE Herv Gemeente: to u ds De Vree HILLEG0M Herv Gemeente: 10 u da Brouwer. 7 u da Geref Kerk: 10 en MJar-ken Chr Geref Kerk: ffl v ds Van Zulten d. 7 o ds Rebel Volle-Evang zending: 3 u evang Zijlstra Gouds. Hsrven 30. KOUDEKERK AAN DEN RIJN Herv Gemeente: i0 en 7 u ds Koerselmam Geref Kerk: 10 en 7 u ds Sweepe Sche- KATW1JK AAN ZEE Herv Gemeente: Oude Kerk 8.J0 u ds foerenhout. 10 u ds Eerhard te HiUegom, u da Bouman; N kerk u da De Vos. 6 u i ds Offcr-.nga; Gr v zeehosp 6.45 u ds Pijlman Geref Kerk: 8 30. 10 30 en moker van Nw-Loosdrecht, veld R"bur*. Geref Kerk. Vrij*: 8 15 en Den Haag, 11.13 u da T «te Veldman van R'dam Chr Geref Kerk: 10 Geref Gemeenl ds Slagboom Mdm KATWIJK AAN DEN RIJN Herv Gemeente: 9.30 u ds Makkei. Voardouw; kapel 9 30 u vie Voordouw do Krutjne, vtootpred Medische dienst voor Leiden en omgeving Doktersdiensten ALKEMADE: dokter v. d. Werf. Kop- poeUaan 1. Rljpwetering. tel. 01712-202; dokter Van Hasselen. Kerkstr. 91. Oude Wetering. teL 01713-217. ALPHEN AAN DEN RIJN: dokter Veenendaal. Rembrandtlaan 31, tel. 2072. 2072. HILLEGOM: dokter v. d. Kaaden. Hoofdstraat 14, tel. 5114. KATWIJK AAN DEN RIJN: dokter Bergman, Valkenburgseweg 2921. KATWIJK AAN ZEE dokter Lodder. MeeUwenlahn 2. tel. 4600. KOUDEKERK AAN DEN RIJN: dojc- ter Bakemn. Hoofdstraat 2. Leiderdorp. tel. 01710-24828. LANG ERA AR: dokter Sandkuljl te Langeraar. tel. 01722-139. LEIDEN: dokter Roodenburg Vermaat. Boshuizerlaan 8, tel. 26655; dokter Tege laar. Burggravenlaan 14. tel. 34092: dok ter Mastenbroek, Houtlaan 27. tel. 53156: dokter Wydicks, Witte Singel 17. tel. 30177; dokter Sastrowijoto. Tltus Brands- malaan 20. tel. 34779. Bij geen gehoor, dokterstelefoon 22222. LEIDERDORP: zie Koudekerk aan den Rijn. LEIMUIDEN: zie Alkemade LISSE: dokter Duymaer van Twist Hereweg 295. tel. 3453. NIEUWKOOP: dokter Gill tc Zwara- merdam. tel. 01726-2527. NïEUWVEEN: zie Langeraar. NOORDWIJK: dokter Van Nes. Oude Zeeweg 82. tel. 2405. NOORDWIJKERHOUT: dokter Van Praag. Herenweg 17. tel. 385. OEGSTGEEST: dokter Re tering. Joh Evertsenlaan 14. tel. 50394 RIJNSBURG: zie Katwilk aan den Rijn. SASSENHEIM: dokter De Graaf. Gou- vemeurlnan 40. tel. 7777. VALKENBURG: zie Katwijk aan den Rijn. VOORHOUT: dokter Binnema. He renstraat 4. tel. 7707. VOORSCHÓTEN: dokter Swen. Veur- leweg 20. tel. 2356. WARMOND: zie Voorhout WOUBRUGGE: zie Langeraar. ZOETER MEER: dokter Vegt Juliana laan 1. tel. 3035. ZWAMMERDAM: zie Nieuwkoop. Apotheken ALPHEN AAN LEN RIJN: Apotheek Somberg. Wilhelminalaan «7. tel. 3500. KATWIJK: Katwijkse Apotheek. Prln- eestraat 3. tel. 2755. LEIDEN: Doeza-apotheek, Doeza- straat 31. tel. 21313: Havenapotheek. Ha ven 18. tel. 20083. LEIDERDORP: zie Lelden. OEGSTGEEST- Oegsteeestcr apotheek. Wilhelminapark 8. tel. 53274 W ijk ver pleging ALPHEN AAN DEN RIJN: Chr. wijk verpleging. zuster Klaver. Wilhelmina laan 21. teL 2176 BENTHUIZENzuster Bosch. Raad huisplein 6. Hazerswoude 'Dorpl, tel 01728-322 HAZERSWOUDE: zie Benthuizen. HILLEGOM: Wit-Gele Kruis, zuster Snellenberg. M. Trompstr. 29. tel. 6310. KATWIJK: Chr. wilkverpleging. zus ter v. d Jagt, tel. 2282: Groene Kruis: zuster Moerkerken, tel 4910. KOUDEKERK AAN DEN RIJN: zus ter v d. Holst Rijndijk 200. Hazerswou de. tel. 01714-255. Bii ongevallen aan dc Rijndijk, tel 01714-278. LEIDEN- Groene Kruis: zuster v d Zeeuw. Stieltjesstraat 52, tel. 21669: .rus- ter Burghoorn. Lammenschansweg 118. tel 20613: ruster Zonhoven. Lammen schansweg 7, tel 32260: Oranje-Groene Kruis- zuster Burger. Morskade 8a. geen telefoon NOORDWIJK: zuster Tilbusseher. Piekéstraat 30. tel 3615. VOORSCHOTEN: Gezondheidscen trum. tel 2177. ZOETER MEER zuster Van Dam. Groene-Krulsgebouw. Dorpsstr. 70. tel. 3230. Tandartsen BOLLENSTREEK tandarts koen. Hoofdstraat 306 te Sassenheim. tel 02532-8166 KATWIJK: tandarts Bouman. Zeeweg 34. tel 2234 LEIDEN: tandarts v. d. Veur. Rooden- fcurgatraat 18, teL 24724 Geref Kerk: 95 i «te Groenen berg Den Haag DE KAAG Herv Gemeente: 9 30 u de Eokkema. 7 u di Van Achterberg Lelden, Jeugddienst LISSE Herv Gemeente: 9 en 10.30 u ds Pettinga, 7 u Jeugddienst 10 min zingen vooraf. Geref Kerk: 10 en 5 u <te Smllde Dordt Chr Geref Kerk: 10 en 4 30 u ds Blesma. Geref Gemeente: 10 en 4 u ds Van Gilet Geref Kerk. VrtJg: 10 en 430 u (te Verleur Oud-Genef Gemeente: 9.» en 3 u leesd, vrljds* 7 30 u ds Toes van Kinderdijk Bussum. 6 30 u de heer v d Hoek; Zijlkw 6 30 u da Ooatenbrug: gebouw 10 u Jeugdk Geref Kerk: dorp 10 u (te Banga. 6-30 u Zijlkw 10.30 u ds Mlimema. 3 u Ver vrijz Herv; 10.30 U de ,-an Utrecht. LEIMUIDEN Geref Kerte: 900 en 7 u da Koffri*. NOORDWIJK AAN ZEE Herv Gemeente: 8.43 u Duitse dienst. 1 n 7 u «te Cupédo. Geref Kerk: 9 en 10 30 u ds Bouma. 3 Herv- evang: 10 NOOKDWIJK BINNEN Herv Gemeente: 10 en 7 u ds Van Dok: Wllh-hofje 10 u Jeugdkeric Cf Kerk: 9.30 en 3 u ds PUiman van Hart 30 u vaokaiïtievespeT. «te Smits NOORDEN Herv Gemeente 9 30 en 7 u ds v d Kooy NIEUWKOOP Herv Gemeente: 9 30 u dj Stehouwar te Alnhcn, 630 u ds De Jong. Geref Kerk: 9 30 l 630 ds Van Krim- d'enst 2 tl ds Cramer Chr Geref Kerk: bk te Alphen Remorwtr Gemeen Leiden NïEUWVEEN Herv Gemeente: 9.30 u ds Kiusener. 6.30 ds De Vree Hoogmade Geref Kerk: 9 30 en 6 30 u dr Marter OEGSTREEST Herv Gemeente: heden 7 30 n zendhigskapelmorgen 10 30 u ds Callenbach: Pauktskeric 10 t Enklaar. 7 u ds Ir>: Rljr»! lyceum geen (teens*; geD Irene lOiiT kinder kerk. donderdag heer Muldar Willi brard- avemdgï-bed; Ver vrljz Herv; kerk J-30 u ds Kletn Wasstok van Bergen. Geref Kerk: 10 en 7 u ds Meijer Geref Kerk. Vrijg: 830 en 3 u (te Brands. OUDE EN NIEUWE WETERING Herv Gemeente: 930 u ds KnoWnerua Geref Kerk: 9 30 en 30 u -ds Kornet Remonesr Gemeente: in de dlervst gaai i Van Goudoever van HQvereum voor. RUNSATERWOUDE Gemeente: 10 u ds Van Soest R'dam. dr Van Nifirtk A dam. 5 u ds Groenewoud; Betheikerk 9.3ü i s Groenewoud. i u prof Van NkftrtK. Geref Kerk: Pet re kerk 9,311 u ds BJjte- d Linde; Rapenb d| vetd. 5mm V d Linde, 3 u da Post; Mar kerk 9.30 oPfct. 5 u ds Bij leve hl. Geref Kerk, Vrijg: 10 Chr Geref Kerte: 10 u de De Vrtea i dienst. SASSENHEIM Herv Gemeente: 9 en 10.30 u ds Vosac an Leiden, 5 u ds Walvaasn Geref Kerk: 9.30 u ds v d Berg. S u tanga Leiderdorp Chr Geref Kerk: 10 en 5 u ds Den Bo«* VOORHOUT Herv Gemeente: lo u ds Ter Steege Haarlem. VALKENBURG Herv Gemeente: KJ u.de heer Kooy van ejden. 630 u ds v d Berg Leiden, jeugdd. Geref Kerk: 9 u ds Vos Watssemaar. 4 3 ds Lammen Heemstede. Geref Kerte, Vrijg: 10 1)5 u ds Brands, 3 ds De Vries Den Haag. Zijlstra; Rijndijk 10 geeet. Hulp en Heil 10 u «te ZiJtetra. Geref Kerk: 9. 10 30 en 5 u ds Smit. Geref Kerk. Vrijg: 10 en 5 ds Van Ra al te Harderwijk WOUBRUGGE "ercf Kerk: 9.30 en 630 u da Van Bleek. WARMOND Congres in Leiden Hedenmorgen werd in het Rijksmu- 6eum van Oudheden te Leiden het tweede congres van de Journées Inter nationales du Verre geopend door de voorzitter. Madame S. Debruge Jonlet. schepen voor Schone Kunsten der ge meente Luik. Op dit congres, waarin ruim 80 kenners van antiek glas uit de gehele wereld, Gemeente: 10 ds Boonstra Herv Gemeente9 30 u ds Pietersma, 11 u ds Van Wingerden, 5 u ds Pieterema-, 6-30 u d6 V&n Wingerden. Geref Kerte: 10 en 630 u ds Boukema Den Haag. Geref Kerk, Vrijg 9 30 en 4 30 u ds Lok van Berk el- Geref Gemeente 10 en 630 u leesdlenst Vrijz Herv geen dienst. ZOETERWOUDE Herv Gemeente 10 u ds Lefeber van Alphen. ZEVENHOVEN Herv Gemeente 9 30 u kand Groot Utrecht, De Hoef 7 u ds Kriottnerus van O- Wetering. ds Heraer Ter Aar. Geref Kerte 930 ZWAMMERDAM Herv Gemeente 10 en 6 30 u d Geref Kerk 10 en 630 u ds Twee vakprijzen bij Rotogravure Gistermiddag had in de kantine van de Nederlandsche Rotogravure Mij. de uitreiking plaats van prijzen voor de best geslaagde vakleerllngen. De heer J. Gans van de tekenafdeling van het bedrijf mocht de verguld-zilveren pen ning. die slechts eenmaal per jaar wordt uitgereikt in ontvangst nemen en de heer M. Snijders ontving de bronzen penning. Beiden kregen ook het diplo- Het Gerrit Jan Thieme-fonds beloont jaarlijks de leerlingen die de beste pres taties hebben geleverd op het leerling- examen voor de grafische vakken. De bedoeling is kennis van en de liefde voor de grafische vakken te bevorderen. Voor de derde maal kon zulk een prijs bij de Rotogravure worden uitgereikt. De prijsuitreiking geschiedde door de heer Blauw namens de Centrale Vakop- leidings Commissie. De heer Schoonder- woerd van de dlstrlctsopleldingscommis- sie hield een korte toespraak. De directeur van het bedrijf, de heer J. C. Stafleu. wenste de leerlingen ge luk en zei. dat zij op deze prijzen trots kunnen zijn. Als herinnering aan deze dag bood de heer Stafleu een vulpenset Namens belden bracht één van de ge slaagden dank aan „de vakopleiding", de directie van de Rotogravure en aar de leermeester. De ouders, die eveneen: aanwezig waren, deelden in de huldi ging van hun zoons. erzamelaars, technici enz. zijn verenigd, zullen op maandag en dins dag verschillende referaten gehouden worden over problemen betrffende an tiek en modern glaswerk. Vandaag zijn meer algemene besprekingen gevoerd en werd de tentoonstelling ,,Glas uit de Oudheid" die tot 19 augustus in het Rijksmuseum van Oudheden wordt.ge houden, bezichtigd, alsmede de unieke collectie kralen uit alle landen en tijden van dr. W. G. N. van der Sleen, die tijde lijk aan het Museum in bruikleen is af gestaan. Morgen wordt een excursie gemaakt naar de glascollecties van het Haagse Gemeentemuseum en het Rijksmuseum te Amsterdam, waar ter gelegenheid van dit congres ook een belangrijk gedeelte van de verzameling antiek glasweTk van de heer A. Vecht is tentoongesteld. Jubileum, bij Brill Dinsdag hoopt de heer P. W. Martijn Sr. de dag te herdenken dat hij 40 jaar geleden in dienst trad bij de N.V. Boek handel en Drukkerij E. J. Brill, waar hij nu werkzaam is op de handzetterij. Van de vele talen die bij Brill gezet en gedrukt worden heeft de jubilaris speciaal de Chinese en de Egyptische taal onder zijn hoede. De vele duizenden Chinese tekens en tientallen hiërogly- phentekens, voor het zetten van deze talen nodig, weet hij feilloos te verwer ken. Maar niet alleen hierom is de heer Martijn een gewaardeerde en geziene figuur. Hij geniet in het bedrijf ook be kendheid doordat hij zitting heeft in verschillende commissies, zoals perso neelscommissie, jubileumcommissie en reisclub. Haagse rechtbank Leidse metselaar stal portefeuille Een 26-jarrige moteeila'air uit Leiden weeft het aan zijn dTomkenechaip, d'at hij op 29 april in een restaurant te Leiden waar zijn moecier »n de keuken werkte, een portefeuille met f 2700 had gestolen Toen ik de andere morgen de krant uit die brievenbus ging halen, bemerkte ik pas daa de portefeuille in mijn zaik zat, aldus verdachte. Dan had u diie weer naar het restaurant terug moeten brengen merkte de president van die rechtbank op. Dat had verdachte niet gedaan; hij had het geld in alle vrolijkheid te«rd. Hij kocht een auto, doch van de driefstail had hij niets aan zijn vrouw ge zegd. Met de auto maalkte vendta-chïe een tocht naar Limburg. Toen de politie hem arresteerde bezat verdachte nog f 8. Vol gens verdachte had hij op de avond van de diefstal 2530 glazen bier gedronken De officier van justitie merkte op. dat verdachte zich slecht in de maatschappij a-eet te handhaven en er ook merkwaar, dlge principes op na blijkt te houden,Hij wilde van heft geld geen kleren voor zijn kinderen kopen, omdat hij volgens zijn verklaring, diie niet in klieren van gesto len geld wilde laten rondlopen. Naar het oordeel vam de officier is er ergens iets fouts met verdachte en c om vond hij een psychiatrisch onderzoek wel gewenst Voor het geval de rechtbank zulks niet wilde toestaan, eiste d<e offioier 6 rr den gevangenisstraf, waarvan 3 maanden voorwaardeflijlk met 3 j. proeftijd er trek van voorarrest. Na raadkamer besliste de rechtbank verdachte voorlopig onder bepaalde voorwaarden op vrije voeten te stellen en een psychiatrisch onderzoek te gelas ten. Expogé-congres '63 in Leiden Het landelijke congres van de Vereni ging van ex-politieke gevangenen uit de bezettingstijd, dat in Hilversum is gehouden, heeft besloten het congres volgend jaar in Leiden te houden. Het bestuur van de afdeling Leiden heeft het verzoek om tz.t. een deel van de voorbereidingen ter hand te nemen, met erkentelijkheid aanvaard. Gevestigde en vertrokken personen In cle week van 13 t.m. 20 juni In Leiden vestigden zieh: G Haakman en fam, Raamsteeg 53; C Stolker en fam, Parkstraat 57: T Stam en fam. Noordeinde 49; P G Susebeek en fam, Marnixstraat 133; A Sieratvan BeéTen en tam, Crohjéstf aat S; P de Buck en fam. Hoge Rijndijk 232: J A Wild schut en fam, v Voljenhovaaplein 27; H A Koppens, Madoerastr 7; L H I Houwing. Hooigracht 67: W J C Barnard, Gerecht 10; W van der Meer, Dijkstraat 5; G Simon, Schelpenkade 41; J Mul derNagt.v.aal, Lusthoflaan 20; J A van der Schoor. Mezenstraat 2; B E Wille, Rijnsburger weg 81; A M J van Tilburg, Korevaarstraat Ha; J van Leeuwen, Witte Rozenstr 21; C C M Fokker, Bree- straat 37; C C Lekkerkerker—Casparij, Noordeindeplein 2b: J B A A Elcmans, Rijnkade 1 D; J J F van Dijk, de L de Kanterstr 33; J P van Lelyveld. Sie- boldstr 42; N J Prickaertz, ab ligg Haag- weg 57; E M Dobbinga, ab ligg Haag- weg 57; C M J Kramersv d Berg, Pe- likaanstr 25; K A M J Wijnands, Fruin- laan 11; HL van Noort, Kagerstr 20; W J Smit—Heijn, de Genestetstr 52; J Aarts, Formosastr 18b; T M C van Ga meren, Noordeinde 2a; W Stoofvan Voorbergen, Koolhof 16; W J C v d Dol- derOuwens, Rich Holstr 83; J Groe nendijk, J van Houtkade 24; J M Ro- dermond, Fagelstr 16; G J Verwers, Noordeinde 47; K R Corver, Lokhorst- straat 21; H A ten Hove, Noordeinde 2a; J PanderVis. Kabeljauwstec^; 1; E H L Verbiest, Rijnsburgerweg 163 Uit Leiden vertrokken; A M Berlemon en fam v Kneppelhout- TN de bloembollenexport begint men steeds meer rekening te houden met de dreiging van buitenlandse concurrentie. De tijd waarin men meende deze niet serieus te moeten nemen, is voorbij. Vooral wanneer men straks gaat werken in het kader van de Euromarkt, waarbij (voor erkende kwekers) de mogelijkheid openstaat overal in de EEG een bedrijf te stichten, is de mogelijkheid van concurrentie uit het buitenland zeer groot. straks de Japanse bollen, die vooral in de z.g. doosjesverkoop bij particulieren icrecht komen, kunnen worden geleverd via Japanse warenhuizen in Amerika Een der grootste Japanse concerns is tenminste al druk bezig met de plan nen voor de bouw van een grote super markt aan de Westkust. Met name in Amerika ondervindt men reeds de hinder van de concurre rende Japanse tulpebollen. Een steun tje ui de rug heeft men gekregen door dat Amerika uitdrukkelijk vermelding van het land van herkomst verlangt, cn daarom zal ook in de propaganda zeer sterk de nadruk worden gelegd op de kwaliteit van de Hollandse bollen. In het jaarverslag van het Produkt schap voor Siergewassen worden enke le interessante cijfers gegeven omtrent de toeneming van de Japanse tulpenbol lenimport in de Verenigde Staten. In 1954 leverde Nederland 96,4'; van het totale aantal tulpebollen. in de USA ingevoerd. Japan was tweede met 1,7%. Wat het bedrag betreft la gen de cijfers: Nederland 98.3 Japan 0,7%. In 1960 voerde Nederland 90in en 95.9% van het totaalbe drag. Japen voerde toen 9,1% ir. en 3,7% van het bedrag. Dit laat ste- cijfer geeft wel aan waar de eon- currentiefactor ligt: in de prijs! Er bestaat zelfs een mogelijkheid dat Bollen in Israël In Israël zijn ook proeven genomen met de bloembollenteelt Een der we tenschappelijke voormannen daar is dr. E. Alvares Vega, een Nederlander, ge boren in Dordrecht, gepromoveerd tc Wagerungen op een proefschrift ..Moeilijkheden en mogelijkheden de bloembollenteelt in Israël." In dit proefschrift worden de resultaten deze proefnemingen reeds opgesomd. Daaruit blijkt dat voor de teelt tulpen, hyacinten en narcissen, i name wanneer het om de bollen gaat. de omstandigheden ln Israël mindei gunstig xyn. Vooral treedt vaak eei sterke verklisterlng op, waardoor bollen voor exportkwallteit, niet kunnen worden geproduceerd. Geheel anders ligt het met de gladio len. Voor deze teelt is het klimaat in Israël veel geschikter. Hoofdzakelijk teelt men hier voor de bloemen, maar het zou mogelijk kunnen zijn dat men straks ook knollen gaat exporteren, want de gladiolenknollen zijn van Uit stekende kwaliteit Expert Wij spraken met de heer Jan Oost- dam te Noordwjjkerhout die in op dracht van de Coöp. Bloembollenveiling vereniging H.B.G. te Lisse een studie reis naar Israël heeft gemaakt om daar poolshoogte te nemen van de situatie in de gladiolenteelt. De heer Oostdam, op het gebied var. gladiolen een erkend vakman, vertelde ons dat de grote bedrijven in Israël, met name de kibboets-ondernemingen, de gladiolenteelt niet langer interessant achten, omdat ze te arbeidsintensief is. Deze teelt wordt dus, zoals ook in Ne derland veelal het geval is. vooral be oefend in het kleine (gezins)bedrijf. Dssr echter regelmatig vruchtwlsse ling moet plaatshebben en de oppervlak te van deze bedrijven meestal de 2,5 ha niet te boven gaat. kan het beteelde areaal maar moeilijk zodanig toene men dat van een enigszins verontrus tende produktie, die een bedreiging kunnen vormen van de Nederlandse teelt, sprake zou kunnen zyn. Daarbij komt dat men in Israël alles exporteert ia de Agrexco, en dat men daar hel goed ingespeelde, vakkundige apparaal der Hollandse exporteurs mist. Nochtans was de heer Oostdam zeer onder de indruk van de kwaliteit der gladiolenknollcn, mede een gevolg var goede schuurbehandeling, die in Is- iël in gemeenschappelijk bollenschu- •n geschiedt. Kunstlicht Uitgebreide proeven worden ook ge- jmen met verlenging van de dag door middel van kunstlicht, aangezien heeft ervaren, dat dit een zeer gunstige invloed op de groei heeft. De klimatolo gische omstandigheden werken eraar mee, dat bij de behandeling van dc knollen na het rooien minder kans op beschadiging optreedt. Overigens heeft men ook in Israël te strijden tegen de plantenziekten die de Nederlandse gla diolenkweker kent. Gezien de grote zorg die zowel door wetenschapsmensen als de kwekers zelf aan deze teelt wordt besteed, kan men Israël niet zonder kaart schrappen. De mogelijkheid dat Israël nog eens een concurrentiepositie gaat innemen, blijft. En dan zal de concurrentie waarschijnlijk niet worden gezocht ln de prijs, maar in de kwali teit. straat 10 n Hazerswoude, Bilderdijkln 32; W'G Linscheer en fam v Boerhaave- laan 148 n Veren St van N-Amerika; P J Beij en fam v Munnikenstr 59 n Harderwijk, de Sav Lohmanlaan 37; L van Leeuwenr-Keij zer en fam v Antil- lenstr 130 n Leiderdorp, Zijldijk 26; A Zwart en fam v Utr Veer 25 n Rotter dam, Herfnan Costerstr 7la; W T Bree- develd en fam v Havenkade 17 n War mond, Dorpsstraat 3; J W Carton en fam v Kraaierstr 14a n Rotterdam, Ta- puitstr 9c; L J M van Kins en fam v Magd Moonsstr 10 n Voorschoten, ab ws ..Cuslanum" ligg Leidseweg 202; L C Bik en fam v Senngenstr 4 n Helmond, Burg v Houtln 12; B N Koopmans en fam v Oude Singel 18 n Malakka; E W Danekes en fam v Moddermanstraat 44 n Veren St van N.-Amerika; P Waas dorp v Leemansstr 66 n Nijmegen, Munt- weg 48; J ten Kate v Nieuwe Rijn 31a n Voorschoten, Raadhuisin 122; A Ouds hoorn v P Paaltjenspad n 's-Graven- hage, Trompstr 274; M H A Maricov d Burg v Boerhaavelaan 41 n Tholen, Hoogstr 30; F D von Stein v Vreewijk- straat 19 n Rotterdam, Zomerhofstr 6b; W Dahmen, Boerhaaveln 42 n Leidschen- dam, Kon Julianaplein 5; I L W van Lummel v Rijnsburgerweg 10 n Middel- harnis, Hobbemastr 6; H K Tan v Rijnv burgerwef; 22 n 's-Gravenhage, Vivien- str 1; J W Roelofsen v Zoeterwoudse- sveg 124 n Rheden Gld, Ulenkamp 10; H H Tjerkstra v de M van Streefkstr 62 n Groot Britannië; J A Schrijer v Kolf- makersteeg 16a n 's-Gravenhage, To- matenstraat 26; H A M van Eekelen v Herengrt 25 n Utrecht, Nieuwegracht 39; M G M Landman v Kaiserstr 3 n Roer mond, Kapellerlaan 39; C C Landman Oude Herengrt 22 n Boxtel, Bossche- weg 22; A van Rossem v v Bemmelenstr -Gravenhage, Clingendael 58; J Blom, v Thorbeckestr 35 n Utrecht. H de Grootstr 25 bis; K M van Iwaarden v Madoerastr 13 n Arnhem, Koningsweg PL Keur v Sophiastr 59 n Voor schoten, Bury; Vernèdepark 12; J C Sinke v Rijnsburgersingel 2 n Oost en West Souburg, Nieuwstr 28; E Tanis v Rijnsburgerwtfc 10 n Rotterdam. Groe- 'eld 15; M Leijnse v Spieghelstr 21 n Terschelling. Burg Reedekerstr 14; E C M de Rooij v Kagerstr 22 n Voorscho ten, W de Zwijgerln 41; J B van Osna- brugge v Hoflaan 2 n Ridderkerk, Ko ninginneweg 215; J C de Keulenaar H de Grootstr 6 n Duitsland; J Honders Witte Singel 27 n Utrecht, Scorelstr 82; M C A Giesen v Lange Mare 104a n Wieringermeer, Wagenpad G van de Kolk v Nieuwe Rijn 29a Oss. Molenstr 17; B Scheel v Noord einde 2a n Cuijk en St Agatha, Rem- brandtstr 12; C R Vonk v Nieuwstr 29 n 's-Gravenhage, Gr Hertoginnelaan 223; E A S Pronk v Pieterskerkhof 22 n 's-Gravenhj I e, Burnierstr 34; E M van der Bij v Gerecht 7 n 's-Gravenhage. Petuniaplein 4; C A Beek v Noordein de 2a n Naarden, B van Rooijenstr 5; M B M Jacobs v Klikspaan weg 11 n Roosendaal en Nispen, Wouwseweg 36 M Zeldenrust v Vliet 5a n Oegstgeest. Fred Hendrikln 12; W G F Portengen. Stationsweg 16 n 's-Gravenhage, Gene- muidenstr 225; J M Grimbergen—van Dam v Joh de Wittstr 21 n Lisse. Iris straat 34; A H Grimbergen v Vondel laan 13 n Lisse. Irissenstr 34: H J van Kooy—Bek v R en Schiekade 111 n Rotterdam, Rembrandtstr 66II; A Kuk- ler v Bachstraat 390 n Weert, Kazerne laan 101; A C Hoogervorst v Telders- kade 24 n Noordwijk, Beatrixstr 12; J C Boonman v Oude Rijn 160 n Ovezande, Vrouwenpolderseweg 1; P J Dijssel- bloem v Hogewoerd 128 n Voorschoten. Leidseweg 143; F O A Bouwer v Noord einde 2a n Den Helder, Buitenhaven 5 F M Ariëns v Lange Mare 104a n Am sterdam, Lomanstr 62; H Droog v Lust hoflaan la n Noordwijkerhout. Dr Kuy- De orgelconcerten pja"c in de Pieterskerk 6erS B6-iar Zoals wij al hebben bericht, 2|ei^er deze zomer in de Pieterskerk C9pran|j vijftal orgelconcerten worden geven, als resultaat van een samc^eim werking tussen het college van kcr^zoe^ voogden van de Leidse ^ervorn^loof^ Gemeente en de Leidse Volksuniw- siteit K. en O. Van de zijde vanï Lrjne O. ontvingen wij hierover nu i mej volgende publikatie. tegeri Op een vijftal donderdagavonde Dit 12 en 26 juli, 2 en 23 augustus enIWestd september zullen vooraanstaam Wk >5 Nederlandse organisten ons van hi^en g kunst doen genieten. Op de soliste je Vo lijst treffen wij, naast de organi loudir van de Pieterskerk, Adriaan Blai^en v kenstein, aan: Stoffel van Viegèf Domorganist te Utrecht, Albert Klerk, stadsorganlst te Haarlem, Adriaan Engels, organist van de Jacobskerk te Den Haag. Het programma biedt een grol verscheidenheid; werken uit alle m langrijke perioden der orgelliteri tuur komen erop voor. Op 26 juli, i sterfdag van J. Seb. Bach, wordt hl hele programma gewijd aan dei componist. Solistische medewerkiii Hoe hieraan verleent de hoboïst Jaa Stotijn. Ook werd niet vergeten, di 1962 fyet Sweelinck-jaar is: alle mi dewerkende organisten namen tn minste één compositie van deze M derlander in hun programma op. Het ziet ernaar uit. dat deze reeH concerten een meer dan plaatselijk t gebeurtenis gaat worden. De VVVHEI ingeschakeld teneinde ook de toerit ten. die in Leiden en omgeving va blijven, op de concerten opmerkzao^ te maken Op 12 juli opent Stoffel van Vii, gen de rij met o.a. werken vc Sioeelinck. Frescobaldi. Bach, Ml zart en Reger. g ki i'Laat Collecte Chr. Jeugdhulp In de komende week zal de verenigi Chr. Jeugdhulp in Leiden weer de jai lijkse huis-aan-huis-coüecte houd voor het Tehuis voor Moeders en 1 deren aan de Zoeterwoudsesingel. kunnen hier 14 jonge moeders ei kinderen worden verzorgd. De onkosti zijn vele, alleen al voor de dagelijl gang van zaken. Maar daar komen di bij het onderhoud van het gebouw de noodzakelijke verbeteringen, wil m de eisen van het werk blijven v doen. Zo werd het afgelopen jaar speelzaal voor de kleuters grondig v nieuwd; nü hoopt het bestuur grote schuur achter het huis te kunn laten bouwen, niet alleen' om de fieti te bergen, maar ook om een aantal ki derwagens onder te brengen. Zo is steeds iets te restaureren of te vervi ?en. De leiding van het tehuis hoe mèt het bestuur op een goede opbreni van de collecte, ook dit jaar! perstr 47; J Droog—Bekooij v Mai( sir)>el 35 n Noordwijkerhout, Dr Ku« perstr 47; P A C JansenLagerberl Bronkhorststr 33a n Alkemade. Achtt WeT dijk 6: W H Freijsen v Breestr 177 Breda. Fellenoordstr 5; S de Graaf Zonneveldstr 8 n 's-Gravenhage. L» van Meerdervoort 122; J C Broekhui^ v Watersteeg 2 n Deil, Dorpsdijk J R W Goutier v Oude Vest 157 n A* sterdam, Amsteldijk 149 L te

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1962 | | pagina 4