GEEN AUTO VOL BLIKJES MEE ALS UW BRUIN UIT EEN FLESJE KOMT y Neem naar het buitenland iimiiiiiijmi iiiw wii-mr r IVat andermet komkommer >62 ZATERDAG 30 JUNI 1962 water maar gewoon als onbetrouw baar. tenzij u weet dat het ge dronken kan worden. Is er geen ..safe" water in de buurt dan doet u er goed aan de groente niet rauw te eten en u te be perken tot fruit, dat "kan worden geschild. Doet u het wat luxer en wilt u die veertien dagen of drie weken nu eens „lekker niet ko ken", dan moet u er wel op be- Bent u niet alleen van plan met een auto in het buitenland va- dacht ziJn dat in de meeste ze delijke landen het „zes uur aan tafel" nogal vreemd is. Acht, kantie te gaan houden, maar bovendien die auto vol te stouwen met aardappelen, blikjes groente, vlees, potten jam en boter om zodoende goedkoop uit te zijn? Laat dat plan dan varen, zo ad viseert het voorlichtingsbureau voor de voeding. Want *t zou best kunnen zijn dat u over al die proviand een aardig centje aan in voerrechten moet betalen en dan bent u helemaal niet zo voor delig uit. •tmnmnmnnmnmnmn Als U 't durft: STEEK UW BENEN HALF IN 'T PASTEL Een ietwat verbijsterende nou veauté, waaraan naar mijn ge voel negen soms wel tien uur is er normaal om het diner te gebrui ken. Wees dus niet verbaasd als u om half zeven nog niet bediend kan worden. Rommelt uw maag tegen die tijd een beetje, dan eet u er een kleinigheid «ciu ncn-v tussendoor om die periode te sparen, door hier voorraden te overbruggen. En mocht u ten kopen, omgerekend zeker aan 6i0tie bij die maaltijd wel wat Hollandse guldens kwijt bent. k„chs* Wellicht moet u zelfs meer gul- willen drinken, maar beslist dens dan lires, peseta's, francs geen wijn of bier, kies dan mi- of noemt u maar op betalen, ncraalwater. Gewoon water is omdat blikjes in vertioudmg al- vmchiUende restau- tijd duurder zijn dan het Aardiger Tegenover het land zelfs in verschillende rants niet overal zo zuiver als in ons land. Bella Costa kan alleen vrouwen-die-durven produkt. waar het de mode betreft zich aan zullen wagen, is de pastel- kleurige kniekous van een rag- Tegeno.u. - geel nogal schlen om ons eerst zachtjes het idee te laten wennen. te doen. Dat hopen onze toeristen- bedrijven en winkeliers ook van de buitenlandse bezoekers die in Nederland komen pot-verteren. En Die kousen hebben elastiekjes bo%rendien heeft het boodschappen i knoopje door de boven- doen in het buitenland i "it denken dat de- parte bekoring, die u z een leuk snufje niet wilt laten ontzeggei weinig geld bij bent u de landstaal net machtig. dan komt u met wijzen al een heel eind om met succes voedsel- inkopen te doen. Het verschuldig de bedrag kunt u voor alle zeker heid op een stukje papier laten die knie- schrijven. Betaalt u niet te veel krijgt u ook voldoende wissel zijn oir. te hebben, komt bedrogen uit: kosten namelijk evenveel als paar goede „gewone" nylons. 't Is uiteraard een kwestie smaak, maar voor „gewone" doeleinden 1 kousen een beetje té. Wel zijn ze handig om onder een lange geld terug, pantalon te dragen. Voor haar die niet graag de blote voeten in schoenen of sandalen steken, gor del tj es Ceen zorgen - Wat het klaarmaken vs zomerdag wat spijzen betreft hoeft u zich kant vinden, er sokjes zijn ge- paar kniekou- been heeft laten zitten, geeft Eigenlijk is la fondue „hel ge- smoltene", van fondre (fondant, fondu). Want het belangrijkste van de gehele bereiding bestaat onder de lange pantalon dé niets: u bakt het net geen zorgen te maken. Dat uit het smelten van kaas in ver- de slager in het vlees een stuk hilte „-ute wijn. Men zegt dat men üi Zwitserland de eerste fon- carbonade of ontbeende lapjes due bereidde, mt thuis. Een vissoort die u nog nooit mening dat men eerder zag en die u voor de grap toch wel eens wilt proberen stooft of bakt u ook al hoe u het thuis eveneens ik ben van n de andere wijn en kaas lot bij de hand heeft, ,fade". te saai of te flauw epen ver wal- gaan k de t de ge- Ikaat S -gewend bent te "doen. De sla zal ook wel op het smelten van het En wat u met de diverse nog. vruchten kunt doen merkt u al zet gauw als u uw tanden erin zet. Nu ga ik u spreken over het grondrecept en over „le caque- Wassen Een vitaminerijk groente- ook is, misschien wil men wel ziet, vrij eenvoudig en schoteltje is en blijft de kom- eens wat anders op tafel zetten een gezellige groente op tafel. kommer, dat bovendien 's 10- dan die plakjes ot kleine stuk- mera ook «o heerlijk (ris kan jes met azijn. Daarom kan de- ko°ZmZr ,L f U komen, zijn bij de maaltijd. Hoe ge- ze groente m gestoofde of ge- j-- - -- zond de rauwe komkommer kookte vorm soms een welko- v^ajc L ter en iets'vêrfijndtr 'van smaak lan£rijk! Niet^teidiagwaterU wordt een ,.zoet-zure' komkom- doende verspreid in de hand^ en van een prijs die de te beha len pret niet vermag te druk- gegeven moment is al de losse wijn tevreden in de mas sa opgegaan. Vervolgens brengt u op smaak met weinig noot muskaat en peper. En misschien met zout, wanneer de gebruikte kaas van huis uit er arm aan is. Doch goed, u bent 'n bekwame proever en wellicht speelt u, ter verdere vervolmaking van de smaak, nog met kruiden en sau zen. Trekt u naar het zuiden dan is het grondig wassen van groente betrouwbaar water wel be- Zoals bijvoorbeeld kom kommer met gehakt, waarbij de gestoofde en uitgeholde komkommerhelften met ge kruid gehakt worden gevuld. Een andere mogelijkheid is de komkommer-met-spek. namelijk drinkwater: infor meert u daar dus veiligheidshal- eerst naar. Beschouw pomp- •h-ü-Zirir^ifïrüüü-frti-b-hit-bir'ülr-iiirüïrirtrü-k-Cr-ü-trb-tiifüirirCrir-trü'iziitrtïtrü-lri Kook daarv een flinke bodem water met wat zout, enkele peperkorrels, een flinke scheut azijn en eer paar scheppen suiker. De kom- je77TsS'e"i*iSÜTt'u^dl EVEN IN WARM WATER pan van het vuur hebt gehaald, twee komkommers die dun U 'aat Pan ongeveer vijf Diepvries brengt ons hartje zomer kalkoen i de diepvries-vitrines heel wat zaken komen we sinds kort een nieuw pakketje met worden geschild en waarvan zo nuten staan tot de komkommer beste doe-het-zelf verf niet altijd even gelijkmatig te dekken. Voor Nu kan het u overkomen dat het mengsel te dun is of gaat schei den. Dan weet u even goed als ik dat u bijbinden kunt met 'n welk vriendelijk, ge- y zgt de caqueion> ai Qf njet be- snuifje in weinig vocht losge slagen aardappelmeel. En is dit vocht Kirsch en was uw wijn wit en uit Neuchatcl. dan moogt u uw fondue „FONDUE NEU- CHATELOISE" noemen. vernist aardewerk, kort ge- steeld pannetje bedoeld proef werk gewrocht wordt. De caque- lon is in de meest uiteenlopen de edities, met of zonder toepas selijke tekeningetjes erop, vol- Wanneer amateurs de verfkwast gaan hanteren blijkt i inhoud tegen, aan de kerst, dan aam een z merse maaltijd doet denken. 't Is kalkoen, die, soals misschien al is opgevallen, nodig de punten worden verwij- er wat „glazig" uitziet derd. U maakt een uitje schoon, no0 net knapperig is. Uitschep- snippert dat fijn en voegt dit bij Pen v}e^ een schuimspaan, la- dobbelsteentjes ge- ten uitlekken en u hebt praktisch en hygiënisch ver- wordt uitgesmolten. De in stuk- sneden spek, dat langzaam heerlijk bij-gerechtje gekregen, te verwerken. zelf-schilderende huisvrouw (of haar vervende wederhelft) deze tip: zet de bus verf eens een kwartiertje in warm water, voor dat de kwast er in gaat. Vaak is de verf daarna veel gemakkelijker knoflookt, („il faut le frotter a l'aiT') op de nogal hoge en dus hete vlam van een vaak erbij behorende spiritusbrander en giet een deciliter witte wijn erin. Wanneer de wijn in de buurt van het kookpunt komt, schudt u 150 gram geraspte kaas bij, welke u met een houten lepel door het vocht roert. De kaas smelt en begint ietwat elastische draden te vormen. Dit vooral wanneer u Zwitsferse of Franse Gruyère gebruikt, of deze in combinatie met noem-maar-op welke door u begeerde kaas. Gruyère alleen heeft de wijn niet genoeg mede te delen, hij pakt naast groenten, vruchten, vis en kip de diepvrieskasten bevolkt. Ondanks dit midzomer- seizoen zullen we waarschijn lijk wel gauw wennen aan de gedachte dat kalkoen heus niet alleen bij de kerst gegeten gesneden komkommer wordt eraan toegevoegd, er gaat nog wat zout en een thee lepeltje kerrie bij, waarna u al les in een gesloten pan onge veer tien minuten laat gaarsto- men. Het vocht, dat los komt. hoeft te worden; dit niet in de wordt met wat aardappelmeel laatste plaats door de begelei dende propaganda om ons Ne derlandse huisvrouwen met de- gebonden. Voor het opdienen kunt u nog wat peterselie over dit groente-schoteltje strooien. de bijt ver- De bereidingswijze Die vreemde eend wordt on der meer aangeprezen via de resultaten van onderzoekingen, waaraan Amerikaanse voeding experts het diertje ihebiben on derworpen. „Het vlees bevat het hoogste eiwitgehalte en een der laagste percentages vet van alle dierlijke vleessoorten," zeg- Het meisje en de technische opleiding In deze eüidexaanentijd bent u misschien wel geïnteresseerd in het volgende berichtje. Het be- ook veel belangrijke vitamine-B Vrouwelijke Bedrijfshoofden heeft aan gehouden onder meisjesleerlin- Zonder een verlengstuk van ZSSZ. 'SST die propaganda te willen zijn, Unie het het ^ootste belang kunnen we toch meedelen dat acht, dat ook meisjes kennis ma de smaak van dit nieuwe diep- ken met de mogelijkheden die vriesprodukt heel goed en het technische beroepen haar in de vlees mals is terwijl de kal- toekomst kunnen bieden, stelde koen betrekkelijk gauw gaar wordt Rest nog de prijs.... die J,, aan rulra dt,.h„„drrd mldd,|. niet imis is. In vergelijking tot hare scholen gestuurde formu- diepgevroren kip en de ovenve- lier was: „heeft u belangstelling ging dat goed „gewoon" vlees en aanleg voor een technisch bc- ook niet goedkoop is, zal dit roep?" Geen Open Brief deze week Daar ..Christine" het op het ogenblik bijzonder druk heeft, zullen we deze week haar Open Brief (helaas) op Blad-Zij moeten missen. Ongeziene omstandighe den voorbehouden hoopt zij volgende week weer gele genheid te hebben de brief te schrijven. „ja-woord". Op de tweede vraag aan welk soort opleiding zij de voorkeur zouden geven kwamen de volgende antwoor den. Naar de technische hoge school wilden 38 meisjes; 14 za gen meer in een hogere techni sche school, 80 wensten een tech nische opleiding in de praktijk en 13 wilden wel „in de techniek", maar hadden nog geen bepaalde richting duidelijk voor ogen staan. Meisjes in de techniek is een punt waarover men uiteraard een verschillende mening op na kan houden. Typisch is echter wel. dat slechts de hoogste op leiding. namelijk een T.H. voor meisjes openstaat, terwijl andere technische opleidingen soms vol komen voor het geïnteresseerde meisje zijn afgesloten. Wees niet te nonchalant „En dan kunt u nog altijd bruin worden door iets uit een flesje", zeiden we op een van de laatste Blad-Zij's in het praatje onder de zon. Om daar nu nog even op in te haken: dc nodige voorzichtigheid is hierbij toch wel geboden, ook al leek bet cr ogenschijnlijk op, dat al die middeltjes een soort ei van Co lumbus waren toen zij een paar jaar geleden op de markt kwa men. Alsjeblieft.... 's avonds in wrijven en 's morgens zonge- bronsd wakker worden. Bijna te mooi om waar tc zijn en dat was het dan ook. Wie er maar een beetje nonchalant mee om sprong kwam minder charmant uit die schoonheidskuur tevoor schijn. Nu zijn verschillende van die kunstmatige „bruinma kers" wel wat verbeterd en bo vendien hebben wc geleerd hoe Toch blijft het zaak er een beetje mee uit te kijken. Een onderzoek van de Amerikaanse Consumentenbond heeft name lijk geleerd dat deze middelen niet op elk huidtype de gewens te uitwerking hebben. Zo kan een vette huid een gelige tint aannemen, een andere huid wordt zelfs oranje-achtig. een volgend gezicht wordt vlekkerig en wie van nature een niet fraaie huid 'heeft, wordt er door deze middelen soms niet' mooier op. Op littekenweefsels hebben ze vaak geen enkel effect. Struikelblok voorbeeld te geven: toen een grote fabriek nu al weer ccn tijdje geleden het middel intro duceerde en wij als Blad-Zij- redaktie ons haastten om u dit nieuws te vertellen, hebben wij u niet zonder meer het voorlich tende stenciltjc willen over schrijven... Dat is geen kunst: bovendien moet je nooit voet stoots aannemen wat je wordt verteld is een gulden regel in dit vak. Dus hebben we het in de naam van „eerlijke berichtge ving" eerst zelf maar gepro- Nict iedereen kan ongeliini in de zon gaan liggen... beerd. Voorzichtigheidshalve op de benen, zou 't wat wonderlijk uitpakken dan zouden nylons nog altijd de schade kunnen be dekken. "t Ging uitstekend, dat moet eerlijk worden gezegd en het resultaat was ronduit Ri- vièra-achtige onderdanen. Alleen waren we in ons enthousiasme en daar kon die fabriek na tuurlijk ook niets aan doen! vergeten eerst de rubber hand schoenen uit de keukenla op te vissen.... nog dagen daarna leek het er op of we zo'n twintig ki'o nieuwe aardappelen stuk voor stuk hadden geschrapt! Waarmee we maar zeggen willen dat het opbrengen zo zijn problemen heeft.... afgezien van de uiteraard óók bruin wordende handen kan ongelijkmatig uit strijken vlekken veroorzaken. En wie per ongeluk een stukje overslaat zal na een paar uur het liefst uit de buurt van de spiegel blijven. Wie echter nauwkeurig te werk gaat, de ge bruiksaanwijzingen stipt opvolgt, en een beslist góéd middeltje kiest, kan zeker charmante ef- fekten bereiken. Als u ten slotte nog wilt we ten of er medische bezwaren aan die bruinmakers verbonden zijn. krijgt u van de Ameri kaanse Consumentenbond het antwoord, dat zulks niet het geval is. De werkzame stof is op zichzelf niet giftig en ver oorzaakt blijkbaar geen over gevoeligheidsreacties. Als die wel voorkomen zijn andere ingrediënten parfum bij voorbeeld de schuldigen. Mocht u er voor voelen het toch maar eens te wagen (als u dat tenminste nog niet hebt gedaan) dan kunt u het beste eerst zo'n preparaat proberen op ccn klein stukje huid, uiter aard op een niet opvallende plaats. U kunt dan afwachten wat het resultaat wordt en bo vendien kunt u meteen een beetje oefenen in de moeilijke kunst van het aanbrengen. Ver geet u de rubber handschoenen Te dun is uw mengsel, wanneer het niet wil blijven hangen aan het hompje stokbrood dat u aan de punten van uw vork één of tweemaal door de taaiige massa haalt. Want zó consumeert u uw gerecht, in commissie met uw verheugde huisgenoten of gas ten. Aan de lunch of bij het avonturen in de avonduren, bij het savoureren van 'n glaasje Kirsch of 'n glas van de witte wijn die u ook bij de bereiding gebruikte. Bij de aanschaf van uw caquelon toont uw voortvarende leveran cier u zeker de lange, elegante twee- of drietandige fonduevork jes en wellicht ook de leuke fon duebordjes of -plankjes: bege renswaardige attributen voor dit beschreven, steeds meer in de mode komend gezelschapsspel. En u experimenteert met telkens andere wijnen, dranken en kazen Echt iets ook voor de dienst doende echtgenoot, die er dan en thousiaste verhalen bij vertelt. Hij kan zelfs „de vlam in de pan" demonstreren, door de uit de gloeiende massa vliedende al- cohol uit kirsch, cognac of ande re sterke dranken aan te steken. „Un vrai feu d'artifice"! Smelt fijn, geachte lezer(es)! Ook voor kleuters De gerende lijn (met bijpassend broekje) .dress and knickcr set": i de Engelsen het kin derjurkje mot een bijpassend broekje dat net even onder de zoom van de jurk mag uitkomen. Nu kennen wij die combinatie in ons land al jaren; nieuw is ech ter een idee van een bekend En gels ontwerpster van kinderkle ding. Zij stelt namelijk voor zo'n set te maken aan de hand van dc huidige grotemensen-mode, waar bij het rokje een gerende lijn heeft. Naar de zoom moet het rokje dus wijder uitlopen en op dc „geernaden" twee in het voor- en twee in het achterpand wordt als garnering van schou der tot zoom een vrolijk gebor duurde rand genaaid, uitlopend in een strikje. Het broekje van de zelfde stof gemaakt, krijgt langs de pijpen dezelfde bandgarnering. Het resultaat is een allerleukst kinder-ensemble. Hadden we in onze vorige tip-rubrlek een suggestie voor langdurig zieken, dit keer een idee voor patiënten die een paar dagen in bed opzitten en voor wie men dus geen com plete ..installatie" hoeft te maken. U neemt gewoon een: droogrekje Het overeind zitten tegen een paar kussens is soms wat vermoeiend. Neem eens een droogrek. dat u als ruggesteun laat fungeren. U schuift een deel van het rek onder het matras en gebruikt de twee andere delen als dubbele rug steun. Desnoods haalt u, zo schrijft mevrouw C. Neder- vecn uit Rotterdam nog een kussensloop over het rek (voor .,'t gezicht") en u zit prins heerlijk. ALS "T MOET GLANZEN Zwarte schoenen en uw zwarte kachel krijgt u extra glanzend als u bij dc schoen smeer wat pctro'eum oo de insmeerdoek doet. Ook bij Diet gebruik van kopenpoets is wat petroleum ideaal, wil mejuf frouw A. Sandberg uit Leiden u even laten weten. V RAAGT ZE op Aan het probleem een reeks tandenborstels zonder al te veel ruimte op te bergen, voegt mevrouw T. van de Berg-dc Jong uit Pijnaöker er eentje toe. Als u een wastafel met een glazen of marmeren plaatje hebt (welk plaatje met schroefjes tegen de wastafel is geklemd) hebt u slechts een stukje spiraaldraad voor dit opbrengen nodig. Dit gordijn- draad met aan iedere kant een haakje kunt u aan de schroef jes bevestigen. De draad moet dan een paar centimeter korter dan het plaatje zijn. zodat de spiraal spant. Daartussen hangt u nu dc tandenborstels en zelfs dc tube tandpasta kunt u er onderste boven aan vastklemmen. warm-hoijdertje Voor het geval u gewond bent de avond voor u gaat wassen het goed in het sop te zetten en tc koken, zet dan na de kookpartij de kit met sop en goed in een droge waskuip. Goed afdekken en de andere morgen is uw sop nog heerlijk warm. Bovendien is uw was woel 'T om ten. Om het geval nu geheel met plastic draad om tc woe len is nogal een karwei. Me vrouw Schiedon uit Den Haag was in een wipje klaar toen zij een oud plastic tafelkleed in repen had geknipt en die repen om het rek had gewon- VEILIGREID EERST Nu er tijdens een warme dag heel wat ramen worden geopend, kunnen kleuters dit in een onbewaakt ogenblik ook wel eens gaan proberen, met alle griezelige gevolgen van dien. Wilt u op dit punt elk risico vermijden, dan kunt u in de raamsponning en de raamlijst een klein oogje be vestigen. waardoor een hang- slotjc komt. Bij het gebruik van een hor kan men dit hang- slotjc ook als beveiliging la ten fungeren. Zo kunnen kinde ren nooit op eigen houtje het raam openschuiven, aangeno men dan dat het slotje veilig is opgeborgen, aldus mevrouw B. van Vulpen-de Jong uit Voorburg. PLAID ALS KISSEN Gebruikt u voor het schoonheidsslaapje op de bank een plaid, maar vindt u het vervelend na gebruik van deze deken het ding steeds te moe ten opbergen, naai dan eens een aardig kussenovertrek met ritssluiting. Daar stopt u de plaid in. Niemand vermoedt dat in uw kussen een plaid is opgeborgen en u hebt het ding tooh altijd op uw bank bij de hand. Mevrouw F. Hagenaar- Hartog uit Gorinchem heeft veel plezier van haar ontdek- Heel wat zwembroekjes hebben hot euvel dat ze bij het duiken nogal afzakken, on danks het elastiek aan de bo venkant. Mevrouw J. Geval Scheveningen raadt u aan voor mannen of zonen een ex tra veterbandje door het zwem broekje te halen. En mocht u kousenloos in- eens een paar aardige schoe- in een etalage zien staan, die u toch wel even wilt pas sen, stop uw voet dan in een plastic zakje, 't Past prettiger dan blootsvoets, zo tipt deze lezeres ook nog. STIJFSEL OP Komt u tot de ontdekking dat uw stijfsel op is, juist als u iets wilt stijven, noem dan gewoon maizena. 't Gaat pri ma, verzekert mevrouw Boon uit Rotterdam. En hoeft ti óók geen maizena in huis maar nog wel ccn restje behangscl- plakmcel, dan lukt het u ook wel.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1962 | | pagina 15