precisiewerker FLINKE JONGE MENSEN (mnl. en vrl.) WAT IS MOGELIJK MET EEN MULO-DIPLOMA? Wat wil dat zeggen.. bij n.v. Philips' Telecommunicatie Industrie. NIEUWE CAO NIEUWE LEIDSCIIl OURANT 10 ZATERDAG 30 JUNI Txf"* E OE NATIONALE COÖPERATIEVE AAN- EN VERKOOPVERENIGING VOOR DE LANDBOUW „Centraal Bureau" HARINGVLIET 100 - ROTTERDAM Op onze afdeling TECHNISCHE DIENST, welke als ingenieurs- en bouwbureau de bij onze organisatie aangesloten landbouwcoöperaties adviseert bij de bouw en inrichting van veevoederfabrieken, graansilo's en andere opslag- en verwerkingsbedrijven, is vacant de functie van chef van de machinale tekenkamer Opleiding: H.T.S. werktuigbouw: bij voorkeur met ervaring in het tekenen van machinale installaties in de maalindustrie, de che mische- of voedingsmiddelenindustrie of soortgelijke bedrijven. tot 40 jaar. Leeftijd: Taak: het geven van leiding aan de machinale tekenkamer en het in samenwerking met de andere afdelingen (werkvoorbereiding, bouwkunde, elektro, calculatie) uitwerken van projecten. Belangstellenden worden verzocht hun schriftelijke sollicitatie - waarin vermeld opleiding, leeftijd, huidige en vroegere werkzaamheden - te richten aan het Centraal Bureau, afd. Personeelszaken, Haringvliet 100, Rotterdam (binnenkort betrekken wij ons nieuwe kantoorgebouw aan de Blaak). Wij Hebben bij het Agentschap te LEIDEN van ons nationaal en internationaal georiënteerde bank plaatsingsmogelijkheid voor in het bezit van diploma Gymnasium, HBS, Handelsschool, MMS of ULO. t mm voor^goede krachten opleidings mogelijkheden aantrekkelijke tantièmeregeling ruime bijdrage in studiekosten alle zaterdagen vrij Sollicitaties, schriftelijk zowel als telefonisch, te richten aan: NEDERLANDSCHE HANDEL-MAATSCHAPPIJ N.V. Deviezenbank Agentschap LEIDEN A. BANKWERKERS VOOR ONDERHOUDSWERKZAAMHEDEN B. ONDERHOUDSMONTEURS, bü voorkeur bekend met centr. verwarming C. EEN ELECTRO-MONTEUR D. EEN TIMMERMAN Salaris voor 25-jarigen cn ouder 393.31 bruto per maand, te verhogen met 17.40 huurcompensatic en 3" „tijdelijke toelage. Te zijner tijd wordt deze toe lage vervangen door de verdienstebeloning, die 0% tot 12% kan bedragen. Aan hen. die in continudienst kunnen werken, wordt een extra toelage gegeven. Voor jongeren wordt jeugdaftrek toegepast. Schriftelijke sollicitatie, met duidelijke vermelding naar welke functie men solliciteert te richten aan het Hoofd van de afdeling Personeelszaken van het Academisch Ziekenhuis. Rijnsburgerweg 10, Leiden. N. SAMSOM N.V. te Alphen aan den Rijn zoekt ter vervulling van een komende vacature een medewerker voor de afdeling hoofdboekhouding Deze afdeling biedt interessante mogelijkheden voor een jongeman die zich praktisch wil bekwamen in moderne bedrijfsadministratie. Wij stellen ons iemand voor in de leeftijd van 20-25 jaar met diploma u.l.o. of middelbare schoo. en praktijkdiploma boekhouden. Gevorderde of voltooide studie M.B. A. strekt tot aanbeveling. Uw sollicitatiebrief wordt met belangstelling tegemoet gezien door de afdeling Personeelszaken. Adverteert in de INieuvve Leidsche Lourant Postbus 22 Telefoon: 32147 correspondent(e) bij de centrale directie der PTT De Dienst Luister- en Kijkgelden, onderdeel van de Centrale Di rectie der PTT, zorgt voor het innen van luister- en kijkgeld. Met dit geld wordt de radio en de televisie in Nederland gefinan cierd. De administratie van de dienst is grotendeels gemechaniseerd. De vele bijzondere gevallen vragen echter een afzonderlijke behande ling en aan de dienst is dan ook een correspondentie-afdeling ver bonden. In de loop van dit jaar kunnen enkele flinke jonge mensen (dus ook meisjes) met MULO-diploma, die gevoel voor taal en stijl hebben, in opleiding komen voor correspondent(e) bij deze dienst. Sollicitaties en inlichtingen over deze en andere mogelijkheden bij de Centrale Directie der PTT voor jongelui met een MULO-diploma worden verstrekt door het Personeelsbureau, Zeestraat 9 te Den Haag (tel. 070-61 4411, toestel 7104). Vraag: is er een speciale opleiding of kennis voor nodig om precisiewerker bij Philips te kunnen worden? Antwoord: nee. Vraag: kan ik, als ongeschoolde, dus bij Philips precisiewerker worden? Antwoord: ja. als u beschikt overvaardige" handen en tenmipste 17 jaar bent. Dan ont vangt u bij Philips de opleiding die nodig is om werkzaam te zijn op de afdelingen waar automatische telefonie- en telegrafie-appa- ratuur worden gemaakt. Tijdens deze oplei ding ontvangt u het volle loon. Vraag: kunnen ook vrouwen worden opge leid tot precisie-werkster? Antwoord: ja, als ook zij ouder zijn dan 17 jaar. pOg!i£lljn 'KTR wat wil dat zeggen? Dat de arbeidsvoorwaarden nog weer beter ge worden zijn. Philips biedt zekerheden en sociale voorzieningen, zoals alleen een wereldbedrijf kan bieden. Een goede baan, een zekere toekomst... dat is een praatje waard I U bent op alle werkdagen welkom van 10 tot 12 uur en van 2 tot 4 uur. Bovendien 's maandagsavonds van 7 tot 8.30 uur. Afdeling Personeelzaken. Televisiestraat 2 (hoek Fruitweg), telefoon 614431. toestel 238. Vacantieplannen. Wij sluiten van 30 juli t/m 11 augustus. Maar... heeft u al andere plannen gemaakt, dan kan daar mee rekening gehouden worden, indien u dit bi> sollicitatie vermeldt. Attentie! Wij houden voor hen, die in Leiden en om geving wonen a s. maandag 2 juli. "s middags van 2 tot 4 uur en 's avonds van 7 ,ot 8-30 uur zitting in Café Restaurant „Zomerzorg". Stationsweg 35A, Leiden. ,v. PHILIPS TELECOMMUNICATIE INDUSTRIE BEDRIJF 's-GRAVENHAGE Voor energieke jongelui zijn er op ons kantoor, dat binnenkort verplaatst wordt naar de Blaak, aantrekke lijke promotiemogelijkheden. De verscheidenheid vjm onze commerciële en andere afdelingen biedt voor velen een passende plaats. Inlichtingen over toekomstmogelijkheden en arbeidsvoorwaarden worden gaarne verstrekt. Voor het maken van een afspraak kunt U zich telefonisch met ons in verbinding stellen (010-111340 toestel 73). Schriftelijke sollicitaties te richten aan het Centraal Bureau, afdeling Personeelszaken, postbus 182, Rotterdam. dend t< jer ki' jer kil ïingen Jauw 3 ten. R éxporti waarvi werd ton lat ren sl< reikte de afs een h< 1301 t Voo kocht verko schol, doorg V Doe

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1962 | | pagina 10