SLANK GEKLEED FELIX Technisch Bureau JAC. ABSPOEL TELEFONISTE TAHITI NUI NIEUWE LEIDSCHE COURANT WOENSDAG 27 SEPTEMBER 19f.l| G.z.nu V (Geref. Bundel) Het heeft Godc behaagd na een langdurige ziekte in Zijn Eeuwige Heerlijk heid op te nemen onze Leve Zuster. Behuwdzus ter. Tante en Nicht: GRETHA HOOIJKAAS in de ouderdom van 70 j. Mede namens allen: A. HOOIJKAAS 's-Gravenhagc, 39 september 1961. Kempstraat 168. De teraardebestelling is D.V. bepaald donderdag a s. op de begraafpl. Oud Duinen a. d. Laan ik cn Duinen. Aankomst ca. 3 uur. Algemene kennisgeving. JEZUS maakt alle dinqen nieuw Vrijdag 29 sept 8 Nutsgebouw Ev. J. E. v. d. BRINK Zondag 1 okt 3 uur in Stich ting ..Eigen gebouw" Haven No. 50 Ev. JAC. ZEEGERS Volle Evang. Zending Illllegom GEMEENTE NOORDWIJK Uitbreidingsplan Herenweg; 7e verordening tot wijziging van de bebouwings- vrrordenlng. Het hoofd van het gemeente bestuur van Noordwijk brengt ter openbare kennis dat Gedeputeerde Staten der provincie Zuid-Holland bij hun besluit van 28 augustus 1961 GS no. 684. goedkeuring hebben verleend aan het raadsbesluit dd. 17 januari 1961 tot vaststelling van dc 12c herziening van het uit breidingsplan in onderdelen der gemeente Noordwijk. het plan Herenweg, en van de 7e verordening tot wijziging van dc bebouwingsverorde ning behorende bij het uit breidingsplan. Noordwijk. 25 sept 1961 Het hoofd van het gemeente bestuur voornoemd. G. F. W VAN BERCKEL Te koop voor Geldbelegging enkele herenhuizen, op goe de stand. Br. no. 3012 bur. v. dit blad. ZAKENMAN middenst. 55-er, ndmin. on derlegd bek. m. mod. talen, ervaring in kantoormagazijn cxp. werkzaamheden zoekt passende werkkring. Brieven onder No. 3004 bur. r. d. blad. Openbaar Slachthuis Donderdagmiddag 130 uur verkoop van grote partij mager paarden vlees en var kensvlees. Voorw. goedgek. Paardenlappen v.a. 130 per kg. Braadstukken en rosbief SLIK en VRIEZEKOOP De Verkopers in hetT S' kader der mode werken van Anthony van Kampen nu in één zijdeglans milskin bandl Jungle Pimpernel Incident op Corsica Prauw aan boord Tijdelijk f 3.95 In iedere boekhandel! - VOOR DE HUTSPOT 3 poncj uien, 3 pond peen en 5 pond aard appelen voor EEN GULDEN afgehaald. A. Zandvliet Jr, Haven 26, t. 24501 -22700 HAN DE WILDE 75 JAAR 3 OKTOBER VIEREN Geïllustreerd 2.90. Bij de Boekhandel gevitamineerd Een kat die dagelijks Feliz krijgt, is een gezellige, gezonde lisgenoot. Met vlees ol vis, Ïfojl Per pak van 5 gram 40 cl. WERELDVERMAARD SINDS MENSENHEUGENIS AEG strijkautomaat Perfect f 34.50 MANTEL- en ROKSTOFFEN zeer exclusieve dessins HARRIS-TWEED stoffen, met de hand geweven, sterk apart voor rokken, tailleurs en mantels per mtr 15. Voeringen in satijn, serge en taft Wollen garneer tres in vele kleuren. Bontvellen voor kragen en garnering. Nylon bont, in grijs en bruin Rokmeters in diverse uitvoeringen. Kartelscharen 2.50. Zeer groot sortiment knopen en gespen voor danw-s- heren en kinderkleding. Fourniturenhandel MOL de deur staan. ..Hoeveel moet u hebben? Anderhalve ter?" ..Ja. dat is goed. Blek", antwoordde zijn tante, die in de keuken bezig was. Blekkie haalde een kan en liep naar de voordeur. .Zo, Blek. heb je het sensationele bericht al gehoord", vroeg de melkboer, terwijl hij de kan aanpakte. ..Nee. wat is er gebeurd?" vroeg Blekkie nieuwsgierig. ..Er is vannacht ingebroken In de Pip- peldrechtse Bank", vertelde de melkboer ongewonden ,.Er moet voor zeker wel hon derdduizend gulden aan goud zijn gesto len. Als het nog niet voor veel meer is. En de dieven zijn op een enorm brutale manier het gebouw binnengedrongen. Ze nebben gisteravond een tentje voor de bank gezet en zijn het trottoir gaan open breken. Ze hadden net zulke pakken aan als de gemeentewerklui en iedereen die er langs kwam dacht, dat ze gasleidingen moesten repareren. Maar ze hebben een diepe kuil en een gang gegraven en zijn zo in de kelder van de bank gekomen, waar ze een brandkast hebben geforceerd en daarna zijn ze verdwenen met medene ming van ik weet niet hoeveel staven goud." ..Maar dan heb ik de dieven zelf bezig gezien!" riep Blekkie uit. En hij vertelde de melkboer dat hij de vorige avond, toen hij met Spekkie van de verjaardag van Steef Stibbel kwam. langs de bank was ge fietst en daar de twee zogenaamde ge meentewerklui bij het licht van een olie lamp had zien graven. ..Heb Je hun gezicht niet gezien. Blek?" vroeg de melkboer. „Ais je belangrijke an wijzingen zou kunnen geven, zou jc met slecht af zijn, jongen! Ik hoor dat er vijf duizend gulden beloning is uitgeloofd voor degene die de politie helpen kan de hand op de daders te leggen. Maar ik moet weer eens verder. Anderhalve liter zei je. hè?" Blekkie knikte afwezig. Hij probeerde zich de twee mannen die hij bij het vale licht aan het werk gezien had weer voor de geest te halen. Maar hij had nauwe lijks op hen gelet. Hoe had hij ook kunnen weten dat het een oaar geraffineerde in brekers waren" Tante Fru sloeg verwonderd haar han den ineen. ..Wat een brutale kerels. Blek!" riep ze verontwaardigd uit. „Om zo maar net <e doen aljof ze van de gemeente waren' O, wat zullen er weer spannende dagen aan breken voor die arme commissaris! Heb iij nu helemaal niets gezien wat je hem kunt vertellen? Vrijdag 29 september, 3 uur n.m., hopen wij onze geheel verbouwde verkoopafdeling te HEROPENEN. Tevens herdenken wij het 25 JARIG BESTAAN van onze reparatie- en wikkelinrichting. KOREVAARSTRAAT 16 - TELEFOON 20164 - LEIDEN SERVAAS' MUZIEKHANDEL KOORNBRUGSTEEG 5 (Stadhuisplein) is in verband met de 3 Octoberfeesten a.s. maandag en dinsdag GESLOTEN (2 en 3 oktober) Doet zaterdag TIJDIG UW INKOPEN, in verband met de taptoe Denk vooral om Uw SNARENVOORRAAD 3 OCTOBER VEREENIGING Voor de Cabaretvoorstelling op dinsdag 3 oktober des avonds te 8 u. in de grote Stadsgehoorzaal is nog een beperkt aantal kaarten ver krijgbaar. Optreden o.a. van het Cocktail-trio, the Spotlights, de Os mani's en Frans van Dusschoten. Verkoop uitsluitend a.s. zaterdag van 11.13 uur in de vestibule van de Gehoorzaal, ingang Breestraat a 2.plus 15 ct. plaatsbespr. per plaats. SHELL NEDERLAND RAFFINADERIJ N.V. vraag! een mei ruime ervaring in het bedienen van een grote telefoon centrale en enige routine in het internationale telefoonverkeer. Opleiding: h.b.s. of mulo. Leeftijd: 20-24 jaar. Brieven met vermelding van geboortedatum, opleiding en ervaring onder No. PZwe 79/1603 te richten aan Shell Nederland Raffinaderij N.V., Postbus 644, Rotterdam, BEN6T DANIELSSON EEN VLOTVAART OVER DE OCIAAN Het authentieke verhoal van de gewaagde vlotreis over de Stille Oceaon van Eric de Bisschop en zijn moedige mannen. In spanning „Kon-Tiki" overtreffend OVERAL IN DE BOEKHANDEL VERKRIJGBAAR Met unieke foto's: geb. f 9.90 N.V. GEBR. ZOMER KEUNINGS UITGEVERSMIJ WAGENING^N

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1961 | | pagina 12