ROBUFRAL RMDRDEEL voor-fijnproevers If|2\OOR9 BON SECRETARESSE schud el'! ,1 citrosi citroen T.V.-SCHLAGERS ZONDER WEERGA! NIEUWE LEIDSCHE COURANT 6 VRIJDAG 23 JUNI 1961 Zorg voor de kinderen, hoog levenstempo, beslommeringen van het huishouden, gebrek aan ontspanning - het is helemaal niet verwonder lijk, dat het u echt wel eens te veel wordt Wilt u weer alles zijn voor uw gezin? Dan is het verstandig gebruik te maken van de speciaal ontwikkelde Robujral Ferro dragees. Robufral Ferro dragees be vatten verschillende waar devolle stoffen: Ferrosulfaat Deze stof (ijzer in zeer goed opneem bare vorm!) is een doeltref fend middel tot opheffing van een ijzergebrek. Dit is be langrijk bij de bestrijding van bloedarmoede en daar mede van de dikwijls optre dende slapte en vermoeidheid. Verschillende vitaminen van het B-complex Deze hebben een gunstige werking op het centrale zenuwstelsel en verhogen de lichamelijke en geestelijke aktiviteiten. Verschillende andere stof fen, welke ook nauw betrok ken zijn bij de bloedvorming. Zij bestrijden eveneens slapte en lusteloosheid. De dragee-vorm maakt het innemen uiterst gemakkelijk. Wanneer geestelijke overbelasting door drukke werkzaamheden en gebrek aan ontspanning oorzaak zijn van ver moeidheid en lusteloosheid, is er Robn- jral B-plus (verpakking met groen FERRO maakt U neer monter N.V. PHIL1PS-DUPHAR - AMSTERDAM Waf een handig boek. Kan ik ook niet zo'n Tip-parade krijgen? 't Is niet in de winkel te koop. Maar wacht 'ns Neem dit maar mee. Je wordt immers abonnee? Dan geef ik je op en krijg ik een nieuwe Tip-Parade. TIP-PARADE, boordevol handige etiquette, schoonheidsverzorging tips voor keuken, uitgaan, enz. enz. - 136 blz. Als drukwerk in open envelop verzenden. Aan de Administratie van de Nieuwe Leidsche Courant Steenstraat 37 - Leiden Ingaande ..mmm Betaling per WEEK/MA AND/KWARTAAL/GIRO (doorhalen wat niet van toepassing Is) Zeil was lk al abonnee. Voor het aanbrengen van b ■taande nieuwe abonnee heb Uc nu dus recht op Schrijf hier uw eigen naam: Mijn naam ls Mijn adres is A. WAALS Modemagazijn vraagt prima lste VERKOOPSTER voor de japonnen en mantelafdeling Ook kunnen wij plaatsen een MEISJE voor de aankomst goederen. Voor prima krachten bieden wij een hoog salaris. 5-daagse werkweek. Met vakantie-afspraken kan rekening ge houden worden. Bij N.V. v/h. t. E. NIEUWENHUIZEN kunnen geplaatst worden: FLINKE MANNELIJKE ARBEIDSKRACHTEN Ook JONGELUI (mnl.) van 18 jaar en ouder, die VAKANTIEWERK zoeken, kunnen ons helpen bij de inmaak. Extra premie! Aanmelden bij de portier, Morsweg 60, LEIDEN. VRIJE UNIVERSITEIT In verband met de uitbreiding van de werkzaam heden zijn op verschillende afdelingen van de Universiteit en het Academisch Ziekenhuis func. ties vacant van Vereisten: tenminste MULO. typen, steno. Gewend zelfstandig te werken. Leeftijd tussen 20—30 jaar. NV DE CONDOR - DISTILLEERDERIJ - LEIDEN o.a. SABA 53 cm 1961 volsuper, volautomatisch m. foto-cel van 1190.- voor 798.- VOORTS GRAETZ, GRUNDIG LOEWE-OPTA, NORDMENDE, MET 25—40% KORTING Nog nooit kocht U zo'n goed toestel voor zo'n spotprijs BAUKNECHT KOELKASTEN T 115 van 478.— voor 408.— T 120 van 498.— voor 4»28.— T 125 van 538.— voor 458 T 140 van 598.— voor 495.— K 150 van 678.voor 568. ALASKA T 125 SLECHTS 395.- VOORTS ENORME SORTERING TRANSISTOR RADIO'S v.a. 49.- EDLY - RADIO SERVICE TV-EXPERTS Morsstraat 20 Telefoon 33975 - Leiden SIMPLEX: functioneel! S-15 compleet met stroomlijn windscherm 725.- met de nieuwe Imachtige KlU \membraan-motor Kijkt U eens naar déze bromfiets. Bewonder de vlotte lijn, de door dachte constructie en ervaar zelf het onbeschrijfelijke rijcomfort en rijge- mak! Functioneel - dus een volmaak te eenheid van vorm en constructie. U hebt er méér plezier van! Opvallend grote extra's, zoals: meer vermogen, fellere acceleratie, veel rus tiger motorgeluid, aanzienlijk zuiniger JUMPLEX voor mensen die het zekere voor het onzekere nemen \dverteert in de Nieuwe Leidsche Courant RAMA MAAKT DAI^HO«FIJNER SMAAKT RAMA MAAKT DAT ALLES FIJNER SMAAKT RAMA MAAKT DAT ALLES FIJNER SMAAKT RAMA MAAKT DAT ALLES FIJNER SMAAKT RAMA RAMA MAAKT DAT ALLES FIJNER SMAAKT RAMA MAAKT DAT ALLES FIJ'IER SMAAKT RAMA MAAKT DAT ALLES FIJNER SM MAAKT DAT ALLES FIJNER SMAAKT RAMA

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1961 | | pagina 6