TELEVISIE PELTENBURG van 1793 Moeders Ideaal PIECK AMCO Hoe kunnen we verhouding politie-publiek verbeteren? I 1 W^grote campingshow EO :t TT-races kunnen veel spanning brengen Huizen kan kampioen van Nederland worden NU CHEMISCH REINIGEN iM- wf&v** de Zwitsersche Garage Meester OCCASIONS VOLLEDIGE GARANTIE TADD A C COMPRESSOR AV/rr MJ KOELKASTEN NIEUWE LEIDSCHE COURANT VRIJDAG 23 JUNI 1961 e kij- e»d°p Hoog. op 12 k ten Nu John Surtees afwezig is Voor de 31ste maal worden morgen op het circuit van Drente bij Assen de wereldberoemde TT-races gehouden. .Dit keer belooft de strijd uiter mate boeiend te worden, aangezien de MV-Augusta als fabriek niet meer aan de races deelneemt en deze Italiaanse machines de races in de diverse klassen dus niet zo zullen overheersen als de laatste jaren het geval is geweest. Van de zijde der rijders is er een enorme belangstelling, want voor de vijf wedstrijden hebben 196 rijders van wereldklasse ingeschreven. Niet minder dan 56 inschrijvingen zullen echter moeten worden geannu leerd aan de hand van de te maken trainingstijden, want in de races voor 125, 250, 350 en 500 cc komen niet meer dan 30 machines aan de start en bij de zijspannen slechts twintig. Het ziet uit, dat de Japanse Honda's hun zegetocht in Assen gaan voortzetten. In 1959 kwamen de Japan ners bij de races op Man alleen maar een kijkje nemen, het vorig jaar lieten zij aardige dingen zien en nu „veegden" ze in Engeland de zaak als het ware jan. Zowel in de 125 als de 250 cc be zetten zij vorige week de eerste vijf plaatsen in het klassement. Mike Hailwood (G. B.), die op Man met een geleende Honda zegevierde, maar morgen in Assen met een EMC heeft ingeschreven gaat het de kopman van Honda, de Zwitser Luigi Taveri. bij zonder lastig maken. De Australiër Phil- lig op Honda en Ernst Degner uit Oost- Duitsland op MZ zullen echter ook een geducht woordje meespreken .Van de Nederlandse rijders hebben alleen Jan Huberts met een Honda en Cees van Dongen met een Yamaha de beschik king over een fabrieksmachine. Bij de kwartliters starten de Schot In- tyre, Hailwood', Phillis en Taveri voor' Casa Caratoernooi In het Jeugdhuis werd de vierde ronde van het Casa-Caratoernooi gespeeld. Bij- ionder opvallend zijn tot dusver de goede resultaten van de jeugdige Katwijkspeler Dorrepaal, die in groep A eerst mr. De Groot remise wist af te dwingen en thans van KeDting won. In groep B is het Piket die door vier gewonnen partijen zich sterk doet gelden. In groep C is de strild nog volkomen open, terwijl in groep D Barnihoom en in groep E J. de Jong tox de favorieten behoren. De uitslagen der vierde ronde waren: Groep A: W. DorrepaalE. Ketting 1—0, Mr. A. de GrootW. G. Demmen- dal 01, Jerry BeyTh. v. d. Oordt uit gesteld. Groep B: Th. WeilandC. C. Berg 0 C. H. v. d. BoschJ. J. Bizot Vili, E- GalenM. D. Etmans 01. A. v. d. Berg—J. Piket 0—1. Groep C: P. LangererH. Lugthan 1-0, Th. v. d. Berg—Fl. Hoek 1—0. A. GeiierA. Vletter liD. Hoek—J. Koet 1—0. Groep D: P. DijkdrenthJ. v. Rooyen 0-1. J. v. d. Nagel—W. B. Swits l—O. J. VerkuilA. Haasnoot 10, R. A. Mud- nekeC. Barnhoorn 01. Groep E: A. HusJ. de Jong 01, L. iisB. v. Dijk 10, F. J. SpreeP. A. Brands uitgesteld; J. H. RieimensD. Hazenbroek 10. Honda. Strijd komt er in ieder geval ook tussen de Japanse machines want er werden geen „afspraken1" gemaakt. Ook goede kans op één der ereplaatsen heeft de Rhodesiër Cary Hocking, wan- zijn MV het echter niet zoals in Duitsland en Engeland op het laatste ogenblik van de race begeeft. Mike Hailwood heeft ook nog voor de 350 en 500 cc ingeschreven. Eén van de races zal hij moeten laten vallen. OPEN STRIJD De 350 cc wordt een open strijd. De Tsjechen Stastny en Pavel waren in Duitsland op hun Jawa's oppermachtig, maar op Man kwamen zij er niet aan te pas omdat Norton terugkwam. Wanneer er in de (>00 cc klas niets bijzonders gebeurt, kan de overwinning Gary Hooking, die op de MV van John Surtees rijdt, niet ontgaan. Wanneer de viercylinder het zou begeven is er een kans voor de Nortonrijders als Hailwood. Mc Intyre en de Canadees Perris. Bij de zijspannen die als laatsten star ten zijn de Zwitsers Scheidegger-Burk hardt en de Duitsers Deubel-Hörner op BMW favorieten. De Engelsen Harris op BMW en Vincent op BSA moeten echter in staat geacht worden voor een verrassing te kunnen zorgen. Cricket op A.S.C.-terrein Het Flamingo-elftal, dat zaterdag op het ASC-terrein aan de De Kempenaerstraat te Oegstgeest in het kader van het 25- jarig jubileum van de Leidse Sportstich ting tegen het vertegenwoordigende team van Leiden speelt, is als volgt samen gesteld: M. A. V. Slingenberg (cpt. R W). J. Wisschoff (wk. HCC 1), R. Onstein (R W), Th. M. J. Venker (R W). M. K. H. Vos (PW). W. v. Rossem (HCC 2), P. A. Marseille (Quick H), R. Bor- gers (HÓC 1), Jhr. W. G. Elias (R W). D. Bijleveld (R W). Jhr. H. B. van Tets (SCHC) Het Leidse elftal komt als volgt uit: J. J. de Jongh (cpt), P. Gans (wk). P. Hagenaar, P. v. Oven, G. Spiering, L. Malmberg, R. Velthuizen, P. v. Amerom (allen ASC), P. Kantebeen, H. Laman en N. den Hoed (allen LCC). De wedstrijd begint om twee uur. De toegang tot het terrein is vrij. Gezien de sterke samenstelling van het Flamingo-elftal kan een aantrekkelijke wedstrijd tegemoet worden gezien. Spel van korf en bal Derde wedstrijd om C.K.B.-titel moet beslissen Het ls wel duidelijk, dat niemand ook maar btf benadering de uitslag kan voor spellen van de wedstrijd D.K.O.D. (Heel- sum)V.E.S. (Den Haag); de derde ont moeting van de hoofdklasse-kampioenen van „west" en „centrum". In Heelsum won D.K.O.D. met 65 van de Hagenaars en in Den Haag trok V.E.S. met 98 aan het langste eind. Morgen valt de beslissing op het S.M.S.-terrein te Zui len. Voor promotie naar de hoofdklasse heeft morgen de tweede ontmoeting plaats tussen K.V.S. (Schevenóragen) en G.K.V. (Goirkum). In Gorkum won G.K.V. met 6—5. De uitslag van de strijd drie in Scheveningen wordt gestreden, blijft dus ook voorlopig een open vraag. De wedstrijd Pernix 4Tempo in 3 A is in verband met een gewonnen protest van Pernix 4 overgespeeld. Pernix won deze wedstrijd zodat de eindstand onge wijzigd bleef en Fiks 3 zich handhaafde op de tweede plaats. Morgen moeten de Oegstgeestenaren een promotiewedstrijd spelen tegen de tweede in 3B, D.S.V.P. 2. Ln de afdeling B en C van de junioren wordt de competitie helaas niet uitge speeld. zodat we hier geen offioiële kam pioen kunnen begroeten. Morgen worden de wedstrijden Pernix EWarmond B in de afdeling B en Pernix DFiks B in de afdeling C gespeeld. Programma: C.K.B.-titel: D.K.O.D. „Benedeiimaatse" procureur-generaal (Van een onzer redacteuren) PROF. mr. G. E. Langemeijer, pro cureur-generaal bij de Hoge Raad der Nederlanden hoorde zich eens toevoegen door een agent toen hij een verkeersovertreding had be gaan: „U moet toch wel beneden de maat zijn, als u zoiets doetDe professor vond dat een opmerking die eigenlijk geen opmerking wès, zo verklaarde hij gistermiddag zeer ele gant voor een gehoor van burge meesters en politiefunctionarissen in V.E5. (4 uur); Promotie hoofdklasse west: K.V.S.— G.K.V.; Promotie tweede klasse: Fluks 3— D.S.V.P. 2; Junioren: afdeling B Fiks A—Perrnx B (3.45 u.); afdeling C Pernix D—Fiks B (2.30 u. terrein Fiks). Bij gelijk spel tegen Genemuiden "IV/rORGEN KAN DE STRIJD om hetLisser Boys krijgt morgen visite LVI landskampioenschap zaterdagvoet bal worden beslist. Wanneer Huizen in de laatste wedstrijd van de landscompe- tltie tegen Genemuiden een overwinning behaalt of een gelijkspel bereikt, is de club van trainer Sterk landskampioen. Alleen een wat onverwachte zege van Genemuiden zou tot gevolg hebben dat de drie deelnemers aan deze competitie: 's Grav. SV, Genemuiden en Hulzen weer gelijk staan en er dus een nieuwe competitie zal moeten worden gehouden. Maar daar rekenen we eerlijk gezegd toch niet op, wamt na de aclatanrte ne derlaag tegen de 's Gra/v. SV zal Hui zen zich voor eigen publiek danig willen revancheren. Overigens dient men ook weer niet te vergeten dot het voor Ge nemuiden alles of niets betekent, zodat men mogelijk wat vrijer kan spelen dan de thuisclub. Allerlei factoren dus, die een prognose wel moeilijk maken, hoe wel wij het er op houden, dat Huizen morgen aan de illusies van de 'sGrav. SV en Genemuiden een definitief einde Dan is er nog de promotiecompetitie tussen Lisser Boys, Blauw Wit en Spar- 'm twee plaatsen in de 3de klas. Blauiw Wit en 'alleen een zege op de club uit Wormerveer kan de club uit Lisse nog kansen doen behouden, want in dat geval staan de drie teams weer gelijk en zal er een ndeuiwe, wellicht hal ve competitie moeten worden uitgeschre- OVERIGE WEDSTRIJDEN Voorts speelt het Rotterdamse Sparta morgenavond om half acht op haar eigen veld in Spangen een wedstrijd te gen de Duitse clutb Tasmania uit Berlijn. Hoewel de krachten van dit elftal wei nig bekend zijn, geloven we afgaand op de goede resultaten die in de Duitse competitie zijn behaald te mogen vast stellen dat Sparta geen gemakkelijke te genstander krijgt. Feyenoord maakt de verre reis naar Gothenburg en zal daar moeilijk tot vol le winst komen op de club van die naam Dan staan er ook weer diverse vriendschappelijke wedstrijden op het programma: Excelsior P-Heerjansdam; Noordwijk-Zwart Wit; MW-De Lier; Ca- pelle-Nieuwerkerk; SHO-RVVH; Zuid- land -Rozenburg Tilburg en hij had er destijds het gebeurde in Den Haag echt moeite mee gehad om het te verwerken. Maar de burgervader van Tilburg, mr. C. J. G Becht, die in Den Haag óók eens tegen een verkeersregel had gezondigd we zijn allemaal maar mensen, nietwaar? had een bete re ervaring: „de wèlgeschapen blonde vrouwelijke agent-bij-het-stopbord" zoals hij haar betitelde, had alleen maar vermanend haar vingertje op geheven en hem zachtjes toegevoegd: „Maar menéérKjjk, dat was het! Twee voorbeelden derhalve hoe het niet en hoe het wel moet in de verhou ding politie-pulbliek ol, waar het gister middag nader gepreciseerd om ging: de verhouding straatagent—publiek. Vier prominenten lieten hun licht over deze zaak schijnen, een interessant program ma-onderdeel op een bijeenkomst ii Tilbuugse stadhuis ter gelegenheid van de Politie Brabant Rl», die periodiek beneden de grote rivieren gehouden word:, en waaraan politieteams uit heel ons land deelnemen. Die prominenten waren behalve de reeds genoemderprof. dr. S. Groenman, hoogleraar aan de fa culteit der letteren en wijsbegeerte t« Utrecht en J. H. A. K. Gualthérie van Weezei, hoofdcommissaris van politie ti Den Haag Waar ligt het toch aan dat er drie wrij vingspunten tussen straatagent en pu bliek zijn? Ziehier een aantal factoren: vooral in de steden acht het publiek de overheid een anonieme, een onto lijkte macht. Men denkt daar aa ovenheid als aan eer aantal bureaus met lawines dossiers. Komt die overheid een méns tot het publiek, zoals de straat agent, dan ziet men de arme man hoogstens „als iets dat niet 51 te sleoht is". Vervolgens het uniform van straatagent, waardoor hij een exemplaar van een soort" wordt: doet één „exemplaar" iets verkeerd, dan word» het alle „exemplaren" aangerekend (Prof. Groenman). SARCASTISCH TOONTJE Voorts: het sarcastische toontje dat wel eens wordt aangeslagen, alsook het feit dat het publiek sen vrij grote macht handen ziiet van mensen, die in de ma schappij toch maar een betrekkelijk be scheiden positie innemen (Prof. Lange- Niet te vergeten: wij, vrijheidslievende Nederlanders, kunnen het maar moeilijk verkroppen dat m onze oomplexe mr schappij de individuele vrijheid hier daar wel wat beperkt moet worden. En ja: publiek en politiemannen zijn maar feilbare mensen, die hun kalmte kunnen verliezen, met alle gevolgen van dien (mr. Beciht). Weet u: als er maar niet was die mi» kenning van de taak der politie, als er maar niet die onbekendheid bestond bij het publiek met datgene wat de wetge ver, die toch in feite het publiek-zèlf is, bedoelt met bet politieapparaat, name lijk het geven van hulp, waarbij de politieman zelfs het leven in de waag schaal stelt (Gualthérie van Weezei). Maar ja. met die terreinverkenning wéren de geachte inleiders er natuurlijk nog niet Bleef de vraagWait is aan deze zaak te doen bij de politie bij het pu bliek (wat i s publiek?achtte men maat regelen zoiets als boter aan de galg ge- smeerd. Ziehier dan bloemlezing num- mero twee. Eersl iets negatiefs: er eigenlijk weinig tegen te beginnen kalmte bewaren lijkr een middel. Het geven van scherper omlijnde aanwijzin gen aan de straatagenten, zodat z zakelijk gaan optreden als maar moge lijk is. Niet maandenlang veel voorko mende overtredingen laten passeren er dan meens op dit stuk scherp gaan op treden (prof. Langemeijer). Als we er allemaal van uitgaan dat we feilbare mensen zijn ook verkeers agenten maken verkeerafoutenhet echt zo kan de overgevoeligheid ai weerskanten verdwijnen (mr. Becht). Het gaat in feite om de verhouding van de méns—agent tot de ménsover treder. Ieder politie-ambtenaar de opleiding moet daarvan nog méér doordrongen worden; in conaretjo: we derzijds moet men in de huid va ander kunnen kruipen. Ten slotte: het is niet zozeer een kwestie van onbeleefd heid die wrijvingen doet ontstaan, maai van onwellevendheid. Dus ook: opvoe ding ;ot meer weilevendheid (Gualthérie van Weezei). NIET TE SOMBER Wordt aan deze (en ook nog wel dere, ongenoemde) voorwaarden vol daan, dén pas kan de straatagent het onvervalste visitekaartje van de politie genoemd worden. Overigens, zo werd door enkele heren gesteld: bekijk deze zaak vai; de vei houding straatagent- publiek niet tè somber. We mogen toch heus nog wel blij verbaasd zijn over de talrijke goede, gemoedelijke en wijze straatagenten die we hebben! Meer zwemmen in Tokio Het I.O.C.-congres in Athene heeft be sloten het Olympische zwemprogramma. dat na Melbourne drastisch was inge krompen, uit te breiden met de 400 meter wisselslag persoonlijk, zowel bij de dames als bij de heren, en de 4 x 100 meter vrye slag heren. In Tokio wordt de 200 meter rugslag heren gezwommen. De dames blijven 100 meter zwemmen. Op ieder nummer mogen weer drie deel nemers per land worden ingeschreven. Atletiek wordt uitgebreid met de vijf kamp dames en de 400 meter dames. Adjunct-directeur van musea te Amsterdam vraagt ontslag De adjunct-directeur van de gemeente lijke musea te Amsterdam, dr. H. L. C. Jaffe, heeft B. en W. van de hoofdstad gevraagd hem ontslag uit zijn functie te willen verlenen. Dit besluit van de internationaal zeer bekende kunsthisto ricus schijnt verband te houden met de opvolging van jhr. W. Sandberg, de di recteur van het Stedelijk Museum die volgend jaar met pensioen de gemeente dienst zal verlaten. De beide functionarissen hebben jaren lang enthousiast met elkaar samengewerk. In 1958 werd dr. Jaffe privaatdocent in de geschiedenis en de waardering van de beeldende kunst in de twintigste eeuw aan de Gemeente-Universiteit van Am sterdam na er in 1956 te zijn gepromo veerd op het in het Engels geschreven proefschrift The Dutch contribution to modern art, een werk dat hem grote bekendheid gaf. Zijn jongste publicatie is het kunsthistorisch overzicht, versche nen in het kapitale gedenkboek bij het 65-jarig bestaan van het Stedelijk Mu seum. Dr. Jaffe is voorzitter van de Ne derlandse sectie van de Association In ternationale des Critiques d' Art en geeft o.m. leiding aan de activiteiten van het Joods Museum te Amsterdam. Schadeverzekering levert binnenkort geen winst meer op Mr. P. B. van der Veen, voorzitter van de Nederlandse Unie van Schade verzekeraars, heeft in een toespraak ter gelegenheid van het tienjarig bestaan van de Unie in het Kurhaus gezegd, dat men zich in vakkringen ongerust maakt over de formidabele omvang, die de verzekerde risico's gaan aannemen. Naar zijn mening is het voor de gezamenlijke verzekerden daarom van het grootste belang, dat de verzekeringsmaatschap pijen over krachtige reserves beschikken. De grootte van deze reserves is terecht een van de voornaamste maatstaven voor de beoordeling van de soliditeit van een onderneming. Hij bracht verder naar voren, dat, ge zien de jaarverslagen van een groot aan tal Ned. schadeverzekeringsmaatschap pijen, het schadeverzekeringsbedrijf bin nen afzienbare tijd in het geheel geen bedrijfswinst meer zal opleveren, door de stijging van het schadeperccntage. Het saldo van de balans zal dan volledig afhankelijk worden van de opbrengst der beleggingen. Mr. Van Veen pleitte in dit verband voor een verantwoord premiebe leid. Emissie Thomassen en Drijver De aandeelhoudersvergadering van Thomassen en Drijver blikemballagefa- briekan jijv. heeft, zo deelt de directie mede, zonder discussie haar goedkeuring gehecht aan de voorgestelde uitgifte van nominaal f7.600.000 45 procent, in aan delen converteerbare, obligaties. De con versiekoers voor deze lening is op 500 procent gesteld. Het prospectors inzake deze lening zaïl op 23 juni as. versdhij- nam ieders wens -voor ieders beurs EENVOUDIG Eenvoudig truitje,vestje0.75 opgemaakt, rok1 volledig chemisch pantalon 1,25 gereinigd. - Zelf even COlbeil. 180011 1,75 brengen en r halen costuum, mantel 2,75 COMPLEET Volledig chemisch reinigen met apprêt, prima opmaak. SUPER Uitgebreide luxe-behandeling, motecht, met apprêt, met gratis plastic hoes en hanger. Weer brandschoon \tl waterdicht 4.90 of 6.75 (super) Haarlemmerstraat 238 aan de van Boetzelaerstraat te ALPHEN a/d Rijn £2 JS £2 Ü5 ES J2i ,E2 JS S3 Juni 1961 van 's morgens 10.00 u tot 's avonds 9.00 u KINDERWAGEN ^'e onze enorme sortering: Wandelwagentjes - fff Kinderstoelen - Boxen - Wiegen - Commodes enz. VAN LANGEZAALUw Baby adres is en bnjft; LANGEZAAL STILLE RIJN 34, LEIDEN TEL. 26545 'n preek zus 'n preek zo DOOR HENK DE JONG De aardigste anekdoten over preken en predikanten van aller lei slag - een boekje vol gezonde humor nu CLEMATIS, de rayon onderjurk met de mooiste kantvolant die u ooit zag. 6.95 (maat 68 7.95) Haarlemmerstraat 228 Telefoon 20510 Renault Dauphine '60 In uitzonderlijk mooie st Volledige garantie. Inlichtingen: Automobielbedrijf „RIJNLAND" N.V. Papengracht 5A. Tel. no. 20306, na 18 u. 31853. f)ok morgen brengen de advertentie iceer veel nieuws Ook U kunt vruchten inmaken KNEGTEL'S INMAAKDRANK Kti£QÏSi> PER LITERFLES 2.55 Alléén HAARLEMMERSTRAAT 213 Renault 41955 Renault 41955 Renault 41956 1956 1957 I I Renault 4 Renault 4 HAVEN Renault 41957 Renault 41958 Dauphine 1957 Dauphine 1958 Dauphine 1959 LEIDEN Renault Floride 1960 Volkswagen 1956 Volksw. 1957/58 - Tempo Viking TELEF. 20067 opnieuw een sensationele zomeraanbieding van gebruikte toestellen PHILIPS - ERRES - GRUNDIG - SIEMENS - LOEWEOPTA 53 cm beeld v.a. f 300 tot f 550 43 cm beeld v.a. f 270 1st f 400 PRACHT SALONMEUBEL met deurtjes slechts 595.- Al deze toestellen zijn slechts kort gebruikt, desondanks grondig nagezien en daardoor in staat van nieuw op toestel en beoldbuis NU KUNT U GOEDKOOP KOPEN ZONDER ENIC RISICO! En waar koopt U veiliger dan bij: LEIDEN Breestraat 109 Telefoon 20802 waar U altijd kunt rekenen op 100% SERVICE ALPHEN v. Manderslooitr. 23 Telefoon 3082 ZORG DAT U ER TIJDIG BIJ BENT. DE VORIGE PARTIJ WAS BINNEN 2 DAGEN VOLLEDIG UITVERKOCHT Vraag niet hoe het mogelijk is, maar profiteer er van met 5 jaar garantie vanaf COMPRESSOR KOELKASTEN 348,- kompleet met groentenbak en 5 jaar garantie, inhoud 130 literJ NIEUWE RIJN 30-32 ■•W» Telefoon 24244 neerlands kookboek H. H. F. Hsnier ton, H. Tots en H. Af. Callenback 1000 ncaptan voor de gewone en de fijne keuken. „Het kookboek dat nooit teleurstelt" derde druk herzien en uitgebreid f 8.90 Mtl 59 foto's, waaronder otU in oürklturendnik Vtrkrijgbaar in As boekhandd N.V. GEBR. ZOMER KEUNTNG8 U1TGEVERSMU WAGENINGEN

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1961 | | pagina 13