Zonder grote tegenstand won DES de landstitel Boemerang werd bij de dames kampioen van Nederland VOLLEYBALCOMPETITIE- AFDELING LEIDEN HVL en Cito promoveren OVC behield zijn plaats Bij de oranjewitten mi „Oudjes" deden het best Ons Eiland 2 verloor weer Leiden heeft weer een hoofdklasser Ned. zwemploeg 2 en 3 juni naar Cardiff Holland won driekamp met Quick en Hellas «EUWE LEIDSCHE COURANT DINSDAG 23 MEI 1961 NATIONALE VOLLEYBAL- KAMPIOENSCHAPPEN Enkele minuten voor negen uur mocht zaterdagavond het herenteam van DES zich nationaal volleybalkam pioen noemen. Dat was na de in de Doetinchemse markthallen gespeelde wedstrijd tegen de kampioen van district Zuid, Bernardinus uit Heerlen. Dit zuide lijk team zou bij winst gelijk met DES eindigen, doch de westelijke kampioenen lieten er geen twijfel over bestaan, welk team recht op de Nederlandse titel had. In nauwelijks een half uur was ook Bernardinus met 30 verslagen en daarmede had DES het kampioen schap behaald zonder ook maar één wedstrijd, ja zelfs der ook maar één set te verliezen. Duidelijker kon het niet. Het hoofd- estuurslid, de heer M. J. Jongeling uit Zwolle, die de spelers direct daar- b de gouden plak de beloning voor de nationale kampioen uitreikte, ide dan ook zeer terecht, dat tijdens deze nationale volleybalkampioen- appen, waaraan zowel bij de heren als bij de dames de kampioenen i de vier volley baldistricten deelnamen, het westen getoond heeft, dat jUeen déar goed volleybal wordt gespeeld. Hij sprak woorden van hulde t de DES-coach, de heer Hoogerwaard, doch hoopte tevens, dat de „rest i Nederland" in de toekomst meer tegenstand zal gaan bieden aan het Hten. Tijdens de kampioenschappen werd hoog spelpeil bereikt. De dames het Amsterdamse Boemerang be lden de damestite! ook al met vlag wimpel: zes gewonnen wedstrijden, 'iij ,-lechts eén se; verloren ging. kampioenen va:i de andere distric- zitten zeker geen onaardige spelers, als team ondervinden deze vereni- eigan district veelal te wei- tegenstand, waardoor het spelpeil :t die hoogte bert'ki, die anders be- kunnen worden. Na de eerste in Alkmaar gespeelde begon DES bij de heren de ra- gespeelde eindronde al met een irsprong. Dit team had uit de drie ge ilde wedstrijden 6 pt. behaald. Het d gevolgd door Bernardinus uit Heer- met 4 pt.. Kweekschool uit Deventer st 2 pt. en Flamingc uit Assen met 0 de dames stond Boemerang op de plaats met fi pt gevolgd door Fla- ïlago uit Assen met 4 pt., Kweekschool Deventer met 2 p; en Sar to uit Til- met 0 pt. j De eindronde oracht nauwelijks ven de stand. Alleen bij de da- i wisselden Flamingo en Kweekschool plaats, doch alleen, doordat Kweek- n iets beter setgemiddelde dan had. lijke kampioenen het in de tweede en derde set iets gemakkelijker gingen doen. Het verschil was niettemin dui delijk. De laatste wedstrijd van DES, die tegen Bennardius was 3 min. oud, toen DES al met 0—7 voorstand. In elf wan DES met 5 -15. De tweede set duurde slechts 7 min DES had toen via een 2—0 achterstand een 415 zege be reikt. In de derde se bood Bernardius meer tegenstand dan verwacht werd. Na 44 liep DES tot 49 uit, hetgeen vol doende was voor de setzege, al bleef de zuidelijke kampioen goed tegenspel bie den, want het kwam via 811 zelfs op 12—14. Doch toen was het einde in 16 min. bereikt. Enerverend was de wedstrijd Fla mingo—Kweekschool om de derde en vierde plaats Kweekschool nam een 0-2 wedstrljdvoorsprong, doch Flamingo wisi daarna met 2—2 gelijk te komeji. De laatste set was beslissend en ging naar Kweekschool, dat daardoor derde werd. Flamingo de vierde plaats latende. HEREN DES—Flamingo 2-0 (15—3. 15—11. V-7). Kweekschool—Bernardinus 1—3 (11—15. 'it—15. 16—14, 1215) 1 FlamingoBernardinus 03 (li EP—15, 9—15). Kweekschool—DES 0-3 (1—15. 11—15. V15). FlamingoKweekschool 23 (3—15. 13 I -15, 15—13, 16—14, 10—15). II BernardinusDES 0—3 (5—15. 4—15. 12—15>. De eerste wedstrijd van zaterdag lus tussen DES en Flamingo. DES scheen ttgen deze laatst geklasseerde noorde- ijke kampioen rechtstreeks naaT de zege e stevenen. De eerste set werd 153 d de tweede kwamen de DES-ers ech- r even in moeilijkheden. Zij liepen -7 achterstand op, doch een nieuw asief bracht hen via 4—8 bij 9—9 gelijk, larna de zaak bekeken was. Tegen Iweekschool won DES de eerste set bin- met 115 waarna de weste- HEREN: OVC—Die Raeckse 3—0 (15 I; 156; 15—7). Cito—HVL 2—3 (14—16; 15-11; 15—11: 1-15; 10—15). OVC—HVL 3—2 (15—17; 15—13; 15—11: 101515—10). DAMES: TOG—Armada 2—3 (15-12; 115-14; 5—15 6—15; 9—15). I OVC—TOG 1—3 (6—15; 10—15; 15—9; 5-15). Eindstanden volleybal-competitie Dames eerste klas: Nw. Brunh. 1 14 27 KVC l 14 20 Prof. Wijk 2 14 15 Or. Groen 1 14 14 Teylingen l 14 12 LUSV 1 14 11 Nw. Brunh. 2 14 9 Kangeroes 2 14 0 Dames tweede kl.: 14 24 KVC 2 14 22 Teylingen 2 14 17 KVC 3 14 15 Nw. Brunh. 3 14 14 GGV l 14 8 14 6 Prof. Wijk 3 14 6 Dames derde klas: KVC 4 14 25 SKR 1 14 18 Meerburg 1 14 15 HVL 1 14 14 Kaaphorst 1 14 13 GGV 2 14 9 KVC 5 14 6 ODD 1 14 2 Dames vierde kl.: HVL 2 14 21 LUSV 2 14 17 Or. Groen 2 14 14 Alvos 1 14 14 DES 3 14 14 Haaphoret 3 14 10 Raaphorst 2 14 7 DES 2 14 3 Promotieklas eer ste klas heren: HVC 1 17 30 Prof. Wijk 2 17 26 HVL 2 17 21 WS 2 17 14 Kangeroes 2 17 14 Degradatieklas af deling ie kl. heren LUSV 1 17 18 PSVA 1 17 15 Donar 1 17 15 KVC 2 Or. Groen 1 17 2 Heren tweede klas: SIOS 1 18 33 L.D. 1 18 38 GGV 1 WS 3 18 21 Prof. Wijk 3 18 16 HVL 3 18 15 Donar 2 18 13 Meerburg 1 18 9 LUSV 2 GGV 2 Heren derde klas. Teylingen 1 18 32 de Vlam 1 Prof. Wijk 4 18 20 DES 1 Kweeksch. l 18 18 ODD l Donar 3 18 i: WS 4 18 12 PSVA 2 18 Zeemacht 1 18 i Heren vierde kl. Raaphorst 1 18 32 Kangeroes 3 18 29 VVS 5 Pref. Wijk 6 18 23 D.S.S. 1 18 19 LD. 2 18 17 ODD 2 DES 2 Raaphorst 2 Alvos 1 Eindstand bekercompetitie: Damee: Nw. Brunhilde 2, KVC 1. KVC L Prof- Wijk 2, HVL 2 DES Bernardius Kweekschool Flamingo 0 12 18—0 129 9—15 3—18 DAMES Kweekschool—Sarto 5-0 (15-8, 15—3. 15-5). Boemerang—Flamingo 3—0 (15—6, 15— 2, 15—2). Kweekschool—Boemerang 03 (8—15. 7—15, 0—15). Flamingo—Sarto 3—1 (15—4, 15-10, 11 •15, 15—12). SartoBoemerang 03 (615, 315. 5-15). FlamingoKweekschool 0—3 (1215. 1—15, 8—15). Ook Boemerang was in feite te sterk oor de andere teams, want evenals DES bij de heren, hebben de Boemerang-da mes in normale westelijke competitie- wedstrijden veel meer moeite met de tegenstanders gehad dan thans, zodat het Kampioenschappen Leidsche Schaakbond In de vierde ronde van de wedstrijden om het persoonlijk kampioenschap van de Leidse Schaakbond is titelhouder Westra weer een stap dichter bij zijn tweede kampioenschap gekomen. Zijn afgebroken stelling tegen Wouters staat naar alle waarschijnlijkheid voor hem gewonnen. De uitslagen en standen luiden: kam pioensklasse: R. D. WestraJ. J. Wouters x—x; mr. A. de Groot—C. C. Berg 1—0; J. J. Piket—H. Th. Weiland 0—1; E. Ketting—M. D. Etmans 0—1; R. A. G. de GraaffW. G. Demmendal 01; A Geijer—A. Smit 1414; 1. Westra 3 x pt; 2. De Groot 3 pt; 3. Wouters 214 x pt; 4/5. Demmendal en Etmans 214 pt; 6/7. Ketting en Weiland 2 pt; 8/9. Berg en De Graaff 114 pt; 10/11. Piket en Smit 1 pt; 12. Geijer !4pt. Eerste klasse: P. J. Piket—Jerry Bey 1—0; S. Boelsma—F. Teleng 1—0; J. KoetJ. J. Bizet 1-0. 1/2 J. Koet en Boelsma 3 pt; 3/4. Jerry Bey en Bizet 2 pt; 5. Piket 114 pt; 6. Teleng 14 pt. Tweede klasse: P. Langeler—C G. van der Voorst 01; H. BoeleeC. J. Ver biest 1—0; J. MelseA Spek 0—1; F. Bliekman—J. A. G. Verkuyl 0—1. 1. Van der Voorst 3 pt; 2/3/4/5. Boelee, Langeler, Spek, Verbiest 214 pt; 6/7. Melse en Verkuyl 2 pt; 8. Momberg 1 pt; 9. Sluyts 14 x pt; 10. Blickman 14 pt nimmer is vol te houden, dat het team, dat in deze dubbele kampioenscompeti tie tweede of derde eindigt, ook inder daad het op één of tiwee na sterkste team van ons land is. Na de wedstrijd Boemerang—Flamingc waren de Am sterdamse dames eigenlijk al Bondspenningmeester Spruit, tevens voorzitter van DES wachtte echter tot na de wedstrijd var Boemerang tegen Sarto dat in drie sets nog geen 15 punten scoorde om de Amsterdamse dames namens het hoofdbestuur geluk te wensen en haar de gouden medaille te overhandigen. Hij sprak daarbij de hoop uit, dat Boemerang ook zal deel nemen aan de strijd om de Europese volleybalbeker voor damesteams. Boemerang 6 6 0 12 18—1 Kweekschool 6 3 3 6 10—10 Flamingo 6 3 3 6 9—10 Sarto 6 0 6 0 2—18 OOK de laatste restanten ln het competitiejaar 1960-'61 werden opgeruimd en de eindstanden hebben zoals gewoonlijk weer veel vreugde en leed gegeven. In de eerste klas heren heeft het kampioensteam KVC 1 uit Katwijk een uitstekend seizoen achter de rug, waarbij het het geluk heeft, dat de overgangsklasse werd uit gebreid, en het zonder promotiewedstrijden promoveerde. Door deze uitbreiding krijgt no. twee in de eindstand, Prof. Wijk 2, eveneens de kans zich ln de over gangsklasse te plaatsen. De P.W.'ers moeten op 27 mei a.s. promotiewedstrijden spelen ln Delft, zes teams om 3 plaatsen. In do degradatie-afdeling van dezei eerste klas gaan proberen. Maar KVC éerste klas, heeft het pas gepromoveerde' nam revanche door het vierde team, dat Oranje Groen het niet best gedaan. Met met een straatlengte voorsprong als eer- slechts twee punten op de onderste plaats ste finishte in de dames derde klas. geëindigd, moeten de mannen van V. d. ODD 1 kon het hier nog niet redden. Hoeven het volgend jaar het verloren terrein zien herwinnen via de tweede klas. In deze heren tweede klas werd het Noordwijkse SIOS kampioen, een bijzondere prestatie. Want deze Noord- wijkers liepen in twee jaar tijd van de derde naar de eerste klas! Het team van L. D. heeft lang de strijd volgehouden maar moest in het slotoffen- sief van SIOS het onderspit delven. Hier was GGV 2 het kind van de rekening met slechts twee punten. In de heren derde klas bleek het Sassemse Teylingen al van meet af duidelijk de sterkste en het kampioenschap kwam dan ook te recht bij de sterkste ploeg met een prachtig moreel. Het Alphense DES viel wat tegen. In de heren vierde klas zullen de Wasse- naarse spelers bijzonder gelukkig ge weest zijn met het behalen van het kam pioenschap. Want hun strijd tegen de Leidse schol ierenploeg van Kangeroes 8 is tot op het laatst zeer boeiend geweest In de laatste wedstrijden vielen de Kan geroes terug en Raaphorst hees de vlag in top. Het nieuwe team van de Alvos moet nog wat acclamatiseren. Bij de dames was Nw. Brunhulde 1 duidelijk sterker dan de overige teams en de meisjes van mevrouw V d Kloot zullen eveneens op 27 mei hun geluk moeten beproeven in de promotiewed strijden voor een plaats in de overgangs klasse. Kangeroes 2 kwam dit jaar bij zonder zwak voor de dag. Het is hei enige team in de Leidse competitie, dat het „presteerde" om geen enkel punt te behalen. Lang heeft de strijd geduurd tussen KVC 2 en DES 1 uit Alphen om de hegemonie in de dames tweede klas. Het Alphense team won de beslissing en zal dus volgend jaar zijn geluk in de Altijd warm water met Esso Gas Wat een gemak - op elk moment van de dag warm wa ter In keuken en douchecel. Zoveel als u wilt. Esso Gas maakt u het huishouden heel wat lichter. Eén fles be vat gegarandeerd 13 kg veilig gas, ook voor verwarming en om te koken. Mogelijkheden genoeg. Geen wonder datzoveel huisvrouwen aan Esso Gasdevoorkeurgeven. lui Stdeféo! In hoofdklasse-volleybal: Met deze laatste en beslissende wed strijden viel het gordijn van de compe tities van de westelijke Hoofd- en Over gangsklasse van dit seizoen. Het einde bracht voor Den Haag het gebruikelijke en leed. Het lief bestond hierin, dat de heren van OVC erin slaagden hun plaats in de Hoofdklasse weer voor een jaar veilig te stellen Tot dit verheu gende resultaat kwamen de Hagenaars zaterdag door de eerste wedstrijd van ie tweede ronde ruimschoots te winnen. Tegenstander Die Raeckse was al bij voorbaat een geslagen ploeg. De ia eerste ronde opgelopen nederlagen had den de Haarlemmers pessimistisoh ge stemd over het resultaat van de laatst» wedstrijd, die tegen OVC moest worden gespeeld. De Hagenaars, wetend wat hun bij een nederlaag boven het hoofd hing op zijn best een beslissingswedstrijd tegen Die Raeckse pakten de zaken direct krachtig aan en met succes. Ge durende de wedstrijd stroomde het mo gelijk nog aanwezige vuur uit de Haar lemse ploeg en OVC won uiteindelijk afgetekend. Door dl* resultaat was de einduitslag al bekend De nog resteren- de wedstrijden warer alleen nog maar belangrijk voor het opmaken van de eindstand van dit zenuwslopende toer- Zweinexamens Leiden Diploma A: Jacob Heemskerk, Bob van Zijl, Corrie Star, Anna Wachters, Aafke v. d. Ven, Thomas Hendrik, Greet Sou- verein, Clara Witkam, Hannie Lindhout, Hendrica de Rooy, Helena van Buuren, Nelleke Woortman, Jobina Naeff, Ma deleine Bosch, Monique Tan, Johanna FrieBema, Evelyn van Zonneveld, Hen drik van Weizen, Joke Vincourt, Adrlaan Friesema, Annelies van Leeuwen, Cor nelia Mulder, Willem Glasbergen, Chris tina Harteveld, Annemarijke van Ingen. Douglas Grobbe, Julika Nagy, Robert Bloot, Willem Grübler, Rudi Ouwerkerk. Johanna Mierenet, Henriette v. d. Poel Diploma B: Linda Grobbe, Gerdl Cle ments, Cornelis Homan, Ronald Heme- rik, Jan Perquin, Paul Noort, Reinier de Graaf, Pleternella van Veen, Barbara Jansen, Mathilde Varkevisser, Clasina Varkevlsser, Ria Stolp, Hendrika Mul. Pandora Hogeveen, Adri Mulder. Cor- retje van Walchren. Elisabeth Lugthart. John Dullart. Renee Mulder. Jan Vene- ma, Duco Hellema. Wlm Ellenbroek. Paula Witkam, Frans Woortman. Aad van Walchren, Jaap van Eeden. Lex van Eeden, Leonardus Veerman, Anna Warmerdam, Jan Paul van Gennip An dré Bey. Pie einduitslag bracht dus behoud van de plaats ln de Hoofdklasse voor OVC en promotie voor Cito en HVL. De wed. strijden Cito—HVL en OVC—HVL den gewonnen fesp. door HVL en door OVC. Minder succesvol verliep de promotie wedstrijd voor de dames van OVC. Door dat DES zich uit dit toernooi had terug getrokken, was het aantal liefhebsters voor de twee beschikbare plaatsen in de Hoofdklasse tot drie teruggebracht. De bijna zekere promotie van het Amster damse Armada werd nog bedreigd door TOG, die in de strijd tegen de Amster damse dames een voorsprong nam van 2—6, maar uiteindelijk nog verloor. Ar mada dus ln de Hoofdklasse. TOG OVC moesten verder strijden om de nog overige plaats. In deze beslissende strijd toonden de Hoonnse dames zich duidelijk stenker dan de Haagse formatie en zo landde jok TOG in dt Hoofdklasse. Het resultaat, verkregen bij de heren, heeft nog deze consequentie, dat vier plaatsen in de Overgangsklasse beschik baar komen voor de zes als nummer twee in de afidenngscompetities geëin digde teams van District West 3. De kans op promotie voor Blokkeer Is dus weer De afdeling Den Haag zal het volgend seizoen dus ln de Overgangsklasse flink vertegenwoordigd zijn. Geen overbodige luxe na de teruggang aan de top gedu rende de laatste jaren Met enkele wedstrijden op het Pernix-terrein is zater dag een eind gekomen aan de jubileumviering t.g.v. het 40-jarig bestaan van deze populaire Leidse vereni ging. Hoewel het weer nu niet bepaald gunstig was, kon ook dit laatste programmapunt geheel worden af gewerkt. Pernix met zijn grote aanhang kan zeer zeker tevreden zijn over de viering van dit jubileum. Vroeg in de middag traden de Pernix J-junioren aan tegen Fiks A uit Oegst- geest Door de schoolkorfbalwedstrijden i beide ploegen lang niet volledig, dat deed aan het enthousiasme niets af. De Leidenaartjes keken bij rust tegen een 0—2 achterstand aan en hoewel ze in de tweede helft duidelijk sterker waren, kon alleen Agnes Boter een tegenpunt scoren. Fiks A won met 1—2.. De Oegst- geestertjes kregen bij het begin van de wedstrijd een herinneringsvaantje aan geboden. Een vaantje ontving ook de aanvoer- ;r van Velocitas A. De Leiderdorpers traden aan tegen het A-team van Pernix. De Leidse toekomst was voor rust bedui dend sterker en dat bleek ook bij rust (3—0). Daarna waren doelpunten duur. Velocitas A redde de eer en het werd dus 3—1. Aardige strijd Het laatste woord was aan Pernix I. Aanvoerder Chris Siemons bracht tot uit drukking dat de strijd tegen ex-Pernix 1 zeer op prijs werd gesteld en bij monde van Gerard Boter (aanvoerder ex-Per nix I) bleek dat ook zijn twaalftal er zin in had. De dames van „Ex" kregen bloe men en Pernix I 'ontving „het vaantje". Scheidsrechter Scheepsbouwer (de heer Van Weesel was verhinderd) blies be ginnen. Al spoedig bleek dat „Ex" een niet te onderschatten tegenstander was. Het dames-team speelde nog uitstekend en de heren bleken hun mannetje te staan. Pernix I miste Henk v. d. Vegte en Ton Tieleman die werden vervangen dooi Kees de Rooy en Karei Bleichroot. Jam mer genoeg moest Mary Stolp al spoedig uitvallen (arm uit de kom) voor haai viel Alice van der Kwaak op uitste kende wijze in. „Ex" kreeg aanvankelijk scoringskan sen, maar juist aan de andere kant kwam een doelpunt uit handen van Kees de Rooy, na een kwartier spelen. Tien mlnu ten later had Kees Favier echter even eens succes op afstand. Gé van Zwieten moest daarna tot rust Karei Bleichrot wegens een lichte blessure vervangen. Dick Ottevanger hielp op keurige wijzt ..Ex" aan een 21 voorsprong. Door fout uitwerken kwamen de partijen nog vóór rust door Magda Selier op gelijke voet (22). Afgezien van het vlotter midden- vakspel van Pernix I was er in de eerste helft beslist geen groot krachtsverschil. Na de thee hield „Ex" nog een tijdje stand. Micke Boter-de Die zorgde zelfs voor een 3—2 voorsprong. Verre schoten van Niek Favier en Chris Siemons hielpen Pernix I aan een 4—3 voorsprong, maai Kees Favier bracht „Ex" nog één keei naast Pernix I (44). Laatste loodjes Met nog ruim een kwartier te spelen werd het overwicht van Pernix I steeds duidelijker. Dat kwam nog tot uiting in drie doelpunten. Peter van Duyn, Corrie Laterveer en Gerard Kuipers plaatsten de treffers en dat betekende een 74 zege voor Pernix I. Een groter verschil zat er beslist niet in. De ex-Pernix I-spelers en speelsters hebben zich zeer verdien stelijk geweerd en voor een behoorlijke partij korfbal gezorgd. Het vrij talrijke publiek bleef tenminste tot het einde ondanks de kou de strijd volgen. Spel van korf en bal Met drie wedstrijden werd zater dag de competitie voortgezet i.v.m. de Bondsdag van de C.K.B. De beide wedstrijden in de hoofdklasse west waren van geen belang, hoewel Vr.- schaar door winst van de zevende naar de vierde plaats opklom. Ons Eiland bleef in groot degradatiege vaar door verlies tegen VES 2. In de hoofdklasse won Vr'schaar op eigen veld van Kinderdijk en nog wel met 50. Door deze zege passeerden de Hardinxvelders Kinderdijk, R'dam-Zuid en EVO op de ranglijst en zijn nu vierde! Degradant Merwede verloor met slechts 45 van PKC en op de ranglijst komt nu duidelijk tot uitdrukking dat Mer wede en DÉS inderdaad de zwakste teams waren. De reserves van Ons Eiland moesten op eigen veld in VES 2 de meerdere er kennen, hoewel het verschil niet groot was (2—5). Ongeacht de resultaten van de laatste wedstrijd zowel van Ons Eiland 2 als van Tonego, zullen de ge staakte wedstrijden Excelsior 2—Ons Nieuwe Ned. record voor Joke Bijleveld Tijdens Int. atletiekwedstrijden ln Wei- aar (Did.) heeft Joke BUleveld (Celebes Den Haag) het Ned. record verspringen dames, dat sinds 12 juni 1960 met 6,28 meter op haar naam stond, verbeterd en gebracht op 6,31 meter. ZU bleef met deze prestatie slechts negen centimeter van het wereldrecord dat met 6.40 meter op naam staat van de Oostduitse Hildrun Claus. Volleybalnieuws HVL heeft zaterdagavond het hoofd klasseschap heroverd! Het was na de eerste dag van de promotiewedstrijden al vrU zeker, dat Lelden zijn hoofdklas. ser weer terug zou krijgen en afgelopen zaterdagavond werd het dan een feit. Het Haarlemse Die Raeckse had op de eer- 6te dag twee wedstrijden verloren en werd reeds ln de eerste wedstrijd van zaterdag volledig uitgeschakeld. Dat betekende al dat HVL was gepromoveerd, want van de vier teams gingen er drie over naar de hoofdklasse. OVC had geen enkele moei. te om Die Raeokse met 3—0 te kloppen en daarmee waren de Haarlemmers het kind van de rekening. De twee wedstrijden, die nog moesten worden gespeeld, waren dus meer statis tisch van belang, maar leverden toch nog prima spel op. Het Zeister Cito trad eerst in het strijdperk tegen de Leidse rood baadjes en dat werd een bijzonder span nend duel met HVL op de streep als de meest gelukkige waardoor de Leidenaars met 32 de meerdere bleven. Ook de laatste wedstrijd van de avond werd door spanning gekenmerkt Het spelpeil lag van HVL en OVC wat laag, maar was te verklaren, daar beide teams zware wedstrijd in de benen hadden. De setstanden liepen weer gelijk op tot 22, maar nu moesten de Leidenaars het hoofd buigen, want de Hagenaars had den net meer adem over om de 32 zege een feit te maken Laten we hopen, dat HVL in het komende seizoen alles in het werk zal stellen om de belangrijke plaats in de hoofdklasse voor Leiden te behou- den. Het hoofdklassepeil ligt aanmerke lijk hoger dan dit van de overgangsklasse en het zal dan ook moeilijk zijn om di rect aan te passen, vooral ook omdat er nu om de best of five wordt gespeeld Het tempo en vooral de verdediging zal moeten worden opgevoerd om gelijke tred te behouden. TB/U, UIT S L AGEN Hoofdklasse-west VriendenschaarKinderdijk 60 MerwedePKC 45 VES 18 17 0 1 34 161—59 Pernix 18 12 3 3 27 134—111 Excelsior 18 9 3 6 21 108—101 Vriendenschaar 16 8 0 7 16 75TI VEO 16 8 0 8 Rotberd. Zuid 16 8 0 8 Kinderdijk 18 7 2 9 PKC 17 6 2 9 Merwede 16 2 1 13 DES 18 1 3 14 Hoofdklasse-centrum SSSDKOD 1—9 DKOD 18-32 DVO 16-12 DVS 17-30 Wordt Kw. 15-12 SSS 17-22 SMS 16-12 Or. Nassau 16-17 MIA 17-11 Climax 17-14 V. en V. 15-0 86—81 87—109 52—102 71—134 Eerste klas A Ons Eiland 2—VES 2 Ons Eiland 18 13 2 3 De Ijsvogels 18 12 1 5 KVS 17 11 1 5 Pernix 2 17 9 1 7 VES 2 F.xceJsior 2 Fiks TONEGO Ons Eiland 2 Fluks 17 9 28 134-86 25 102—84 5 23 84—56 7 IQ 97—88 7 19 78—62 7 19 8983 8 15 82—89 3 11 9 77—117 1 12 9 61-102 2 13 6 72—109 Eerste klas B Snel—DIO HKC—KOAG TOP—Vrlendeschaar 2 GKV—ODI GKV 18-27 DIO Snel 17-26 TOP Bolnes 18-25 ODI KOAG 17-23 DVO 16-18 Vr.schaar 7—S 4—2 1—1 11—3 18-16 18-12 16-10 17-8 17-7 HKC Programma waterpolo Krlne: 23 mei, heren: 11.30 Die Haghe 2— Zwip 2 en ZIAN 6CWP 2. 24 met. meisjes: 18.50 Die Haghe b-Vl- tesse b; 19.30 WIK—SVGT; heren: 20.50 SVGT 1—SNA 2, 21.15 Vitesse 3—CWP 3. 25 mei. heren: 212S Swift 3—Raket 2. 26 mei. Jongens: 18.45 ZCR—SNA; heren: 21.15 HZPC 4—DVZ 3. 27 mei. heren: 18.30 CWP 2—RPC 2; meisjes: 19.15 RPC b—ZIAN c; Jongens: 19.15 RPC c—Die Haghe c; 19.45 RPC a— Die Haghe 19.45 SNA 1—Zijl 1. 20.15 ZIOS 1-RPC 1. Shell (R)—Die Haghe 1: heren: Robben 1— DZV 1, 20.15 SNA 1—Swift 1, SheU (R)— HPSV 1: 19.45 ZCR 1—Te Werve 1. 26 mei, dame9: ZIAN 1—Nept. Amf. 1, 19.45 ZIAN 3—Merwede 2: 20 Vitesse I— WDR: heren 20.15 ZIAN 1—GZC 1, AZPC —HZPC 1; 19.45 ZIAN 3—Robben 2, OZV l—ZWIJ 1: 20.30 Vitesse 1—Wilskracht 1; 19.15 ZIAN 5—Gouwe 3. Landenwedstrijd tegen Engeland De Ncd. zwemploeg, die vrijdag 2 en zaterdag 3 juni in Cardiff tegen Engeland uitkomt, is als volgt samengesteld. Dames: 100 m vrije slag: Adrie Lasterie (Naarden) en Cockie Gastelaars (ESCA): 400 m vrije slag: Adrie Lasterie (Naar den) en Corrie Schimmel (Het Gooi); 100 m rugslag: Ria van Velsen (ZIAN) en Corrie Winkel (GDZ); 200 m schoolslag: Betty Heukels (PSV) en Gretta Kok (HDZ); 100 m vlinderslag: Aty Voorbij (KNZB) en Marian Heemskerk (KNZB): 4 x 100 m vrije slag: Adrie Lasterie (Naar den), Cockie Gastelaars (ESCA), Erica Terpstra (HZ PC) en Ineke Tigelaar (De Robben). Schoonspringen (telt niet voor de lan denwedstrijd): Judith en Thea Dupont (Sinaica). Heren: 100 m vrije slog: Ronnie Kroon (ZAR) en Leo Verburgt (PSV) of Wim van Spingelen (HZPC); 400 m vrije slag: Johan Bontekoe (HPC) en Leo Verburgt (PSV); 1500 m vrije slag: Johan Bonte koe (HPC) en Joop de Witte (AZC Apel doorn); 200 m rugslag: Jan Jiskoot (Mer- wede) en Boudewijn de Jong (HPC); 200 m schoolslag: Rudi van Empel (EZPC) en Arie Kalkman (VZC Vlaardingen); 200 m vlinderslag: Gerrit Korteweg (DZV) en Rudi de Wit (Zwemlust); 4 x 200 m vrije slag estafette: Wim van Spin gelen, Johan Bontekoe, Leo Verburght en Gerrit Korteweg. De wisselslagploegen zullen tér plaatse worden samengesteld. De leiding bestaat uit mevr. Koster- Van Feggelen cn de heren P. Verwoerd Eiland 2 (3—2) met nog een half uur te spelen en Ons Eiland 2—KVS (1—1) in de rust inderdaad moeten worden ult- of overgespeeld om tot aanwijzing van de tweede degradant te komen. en J. E. Bulskool. Een schoonspringleider wordt nog aangewezen. Onbekend meisje Niet „good old" Lenie de Nijs, of de voor Rome geselecteerde Rlni Dobber zullen Nederland naast Ria van Velsen op de 100 m vertegenwoordigen, maar een volkomen onbekend Gronings meisje: Corrie Winkel. Dit zestienjarige zwemstertje heeft dezer dagen tijdens de training een prach tige tijd van 1 min 11,7 sec gemaakt en is op grond van die prestatie geselecteerd voor deze landenwedstrijd. Dit debuut nationaal en internationaal gezien van het Groningse meisje is tevens de enige verrassing die de KNZB ditmaal in petto had. Ook op de overige afstanden komen weliswaar enkele minder bekende namen voor, maar hot opstellen van deze zwem sters cn zwemmers, was gezien het niet beschikbaar zijn van enkele topkrachten min of meer gedwongen. Zo kunnen door ziekte en blessures niet uitkomen Tineke Lagerberg en Jan Bouwman en moesten Wieger Mensonides en Bert Sitters om studie-redenen verstek laten gaan. Al met al zullen van de drie Olympische me daille-winnaars die Nederland in Rome telde, er twee niet aan de start verschij nen. Blijft over Marian Heemskerk, die samen met Aty Voorbij de vlinderslag zal zwemmen. Beide meisjes hebben over schrijving van Naarden naar De Robben aangevraagd, maar zullen in de komende wedstrijd nog voor de KNZB uitkomen. BIJ de heren wordt voor het eerst in een landen-ontmoeting 200 ln plaats van 100 meter rugslag gezwommen. Dit ge beurt ln verband met de wijziging in het Begunstigd door fraai weer hield de 5.28 m, 3 T. Hey, Hellas, 4.68 m. Holland A.V. Holland maandag op de slntelbaan ln de Leidse Hont, een driekamp tussen Hellas, Utrecht; Quick, Nijmegen en de A.V. Holland, Lelden. Na spannende strijd wisten onze stadgenoten te zegevieren. De voornaamste uitslagen waren: 100 m heren: 1 KL Smit, Holland 11.1; 2 F. Goossens, Quick 11.2; 3 A. Klaassen, Quick 11.5. Holland 9 pnt, Quick 9 pnt Hellas 3 pnt 100 m junioren A: 1 C. v. Wageningen. Holland 11.9. 2 A Brink, Hellas 12.-, 3 A. Kerkhoven, Hellas 12.2, Holland 9 pnt, Hellas 9 pnt. Quick 3 pnt. 80 m junioren B: 1 C. Robbertsen, Hol land 9.5, 2 R. v. d. Water, Holland 9.7, 3 A. Snatager, Hellas. 9.8. Holland 11 pnt. Hellas 5 pnt. Quick 5 pnt. Kogelstoten, Junioren C: 1 T. Lakeman, Hellas, 14.22 m; 2 H. Blanken, Holland. 10.86 m; 3 A. Korver, Hellas, 9.85 m. Hel las 10 pnt, Holland 8 pnt. Quick 3 pnt 80 m junioren C: 1 W. van Beest. Hel las, 10.2, 2 P. Jagers, Holland, 10.3, 3 A. Schutte, Holland, 10.4, Holland 9 pnt, Hel las 9 pnt. Quick 3 pnt. 60 m junioren D: 1 H. de Hoed, Holland. 9.-, 2 C. Hartevelt, Holland. 9.1; 3 H. Hoo- genkamp. Quick, 9.2. Holland 11 pnt. Hel las 5 pnt. Quick 4 pnt. Verspringen junioren B: 1 R. v. d. Wa ter, Holland, 6.25 m; 2 J. Bruins. Hellas. 6.15 m; 3 G. Meelker, Holland, 5.61 m Holland 10 pnt. Hellas 7 pnt, Quick 4 pnt Verspringen junioren C: 1 P Jagers, HoUand, 5.40 m. 2 A Schutte, Holland, 11 pnt, Hellas 6 pnt Quick 4 pnt Hoogspringen junioren A: 1 P. v. d. Haak, Holland, 1.63 m; 2 C. Hulsbergen, Hellas,.1.58 m; 3 W. v. d. Zant, Quick. 1.68 m. Holland 8 pnt. Quick 7 pnt. Hellas 6 punten. Discuswerpen heren: 1 H. van Aarst. Hellas, 42.19 m; 2 R. van Mcgcr., Quick, 39.65 m; 3 J. Bastiaans, Quick, 39.01. Hel las 9 pnt, Quick 0 pnt. Holland 3 pnt 400 m heren: 1 A. Kingma, Holland, 51.3; 2 F. Goossens, Quick, 51.4; 3 L. Ste vens. Quick. 51.8. Quiok 9 pnt, Holland 8 pnt, Hellas 4 pnt Kogelstoten, junioren B: 1 G. Meelker, Holland, 12.72 m; 2 H. Hendriks Quick. 11.35 m; 3 P Hendriks. Hellas. 11.05 m. Holland 9 pnt, Hellas 6 pnt, Quick 6 pnt 600 m Junioren B: 1 W. Tiesema, Hol land, 1.30.5, 2 R. Korver. Hellas, 1.33.1; 3 J. Stoep, Quick, 1.34,8. Holland 9 pnt, Hellas 7 pnt, Quick 4 pnt. 1500 m junioren A: 1 C. Duyndam, Hol land 4.31.3; 2 R Hendriks, Quick 4.314, 3 A Schrijvers, Hellas, 4.35.6 Quick 8 pnt, Hellas 7 pnt, Holland 6 pnt. 600 m junioren C: 1 W. van Beest, Hel las, 1.34.3, A Korver, Hellas, 1.39, 3 P. v. Royen, Holland, 1.3B.2; Hellas 11 pnt. Hol land 7 pnt. Quick 3 pnt 800 m heren: 1 P. Selier, Holland, 1.58.2. 2 F Kerkhoven, Hellas. 1.59.3, 3 L. v. d Berg. Holland, 203. Holland 10 pnt. Hel las 7 pnt, Quick 4 pnt Verspringen junioren A: 1 P. Wilmink. Hellas 6.18 m, 2 C. Hulsbergen, Hellas 6.01 m, 3 P. v. d. Haak, Holland 5.60 m. Hellas 11 pnt. Quick 6 pnt, Holland 4 pnt. Hoogspringen Heren: 1 J. de Haas, Hel las. 1 68 m.. 2 P v d Haak. Holland, 1 63 Kogelstoten heren: 5 S Stokkel, Hol land 11.78 m. 6 T. v. Opijnen, Holland, 11.20 m. Hellas 10 pnt, Quick 8 pnt, Hol land 3 pnt xwerpen, heren: 1 R. Pommee, Hol- 17.52 m; 6 T. v. OpUnen, Holland, 34.88 m. Quick 8 pnt, Holland 7 pnt, Hel- Spcci nd, 4 las 6 pnt 3000 m heren: 1 P. de Haas, Holland, 8.42.0, 4 P. v. Proosdy, Holland, 9.45.9. Holland 9 pnt, Hellas 7 pnt, Quick 4 pnt Polshoog, heren: 1 R. den Tonkelaar, Holland 3.50 m, 2 H. v Winkel, Holland, 8.40 m. Holland 11 pnt. Quick 7 pnt Hel las 2 pnt Verspringen, heren: 4 K. Smit, Holland, 6.09 m; 5 A. Klngsma. Holland 6.07 m. Quick 11 pnt, Hellas en Holland 5 pnt. 4 x 80 m Junioren G: 1 Hellas 40.5, 2 Holland 41.-; 3 Quick 46.4 Hellas 7 pnt. Holland 6 pnt. Quick 3 pnt 4 x 100 m Junioren B: 1 Holland 46.8; 2 Quick 48 8; Hellas gedisq. Holland 7 pnt. Quick 5 pnt Kogelstoten Junioren A: Hellas 9% pnt, Quick 7 pnt, Holland 4% pnt. Junioren A: Hellas 7 pnt. Hol- Qulck 3 pnt. heren: Holland 7 pnt, Hellas 5 punten. Verspringen Junioren D: Holland 11 pnt, Hellas 7 pnt, Quick 2 pnt. Discuswerpen Junioren A: Hellas 10 pnt. Quick 8 pnt. Holland 3 pnt Speerwerpen Junioren B: Hellas 8 pnt, Quick 8 pnt. Holland 5 pnt Discus junioren C: Holland 9 pnt. Hel las 9 pnt. Quick 3 pnt Totaal uitslag: 1 Holland Leiden 250% pnt; 2 Hellas, Utrecht 211% pnt; 3 Quick; Nijmegen 175 pnt.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1961 | | pagina 13