Celebes-dames en DES-heren hebben zaterdag; de landstitel veroverd WAT BIJ UNCLE SAM GEBEURT Kinnegen leidt ethergolven BSSÈsssssssimSSaSki Fluittonen in de radio worden door t.v.-apparaat veroorzaakt Calvijnfilm Brandweren streden om eer op „Adegeest" te Voorschoten mag ons niet onverschillig laten 9 NIEUWE LEIDSCHE COURANT 7 MAANDAG 1 JUNI 1939 Haagse successen bij nationale volleybalkampioenschappen in Alkmaar In de Alkmaarse veilinghal zijn zaterdag de natio nale volleybalkampioenschappen gehouden. Deze wed strijden hebben voor de Haagse teams wederom schitterende successen opgeleverd, want beide natio nale titels, zowel bij de dames als de heren, bleven in Haagse handen. Nimmer tevoren is er zo fel om het bezit van de hoogste volleybaleer gestreden als nu het geval is geweest. Enerzijds werd dit veroorzaakt door de deelname van drie westelijke teams, anderzijds door het goede tegenspel dat Be Fair bij de dames en Mavoc bij de heren wist te leveren. Nimmer tevoren ook heeft het behoud van de titel bij de heren aan zo dunne zijden draadjes gehangen als thans. Dames In poule A dames had Celebes het vrij gemakkelijk. Gestart werd tegen het Arnhemse EAVV, dat in de eerste set kranig tegenstand wist te bieden, de tweede set zelfs wist te winnen, maar daarna vry snel werd uitgeschakeld. De wedstrijd tegen Den Bosch werd snel door Celebes in drie sets gewonnen. Aan gezien EAVV daarna Den Bosch ver sloeg, eindigden de Arnhemse meisjes op de tweede plaats. RVC in poule B had het daarentegen heel zwaar Niet alleen moest worden opgetornd tegen Boemerang, maar bo vendien bleek, dat het Groningse Be Fair praktisch gelijkwaardig was aan de westelijke topteams. Deze poule bracht dan ook goed volleybal. Boeme rang kon ternauwernood van Be Fair winnen, waarna de Groningse dames RVC naar een kansloze drie sets neder laag dreven, zodat voor RVC alle kans op een goede klassering verloren leek. De Rijswijkse dames dachten er blijk baar anders over, want in de slotwed strijd wisten zij na een zeer spannende en op hoog peil staande wedstrijd met indrukwekkende cijfers het Amsterdam se Boemerang te kloppen, zodat de drie teams gelijk eindigden en een extra de moesten spelen. Na spannende strijd klopte Boemerang Be Fair wederom, waarna ook RVC er in slaagde van de Groningse dames te winnen, zodat de wedstrijd Boemerang—RVC de beslissing moest brengen. Al aanstonds liep Boe merang ver uit, maar RVC bleek nog niet verslagen. Kranig vochten de Rijs wijkse dames terug, maar uiteindelijk passeerde Boemerang het eerst de streep, RVC op de tweede plaats latend. Voor de zoveelste maal kregen we dus een finale tussen Celebes en Boemerang. Het werd een moeizaam duel, gestreden tussen twee zeer vermoeide te begin deed voor Celebes niet veel goeds verwachten. Het nerveuze spel van de Haagse dames gaf Boemerang volop ge legenheid in de aanval te gaan. Aanvan kelijk leek het er in de tweede set op, dat Celebes kansloos ten onder zou gaan. Toen bleek echter de grote kracht Anneke van Beelen. Met enkele fraaie reddingen in het achterveld her gat zij haar team het nodige zelfvertrou wen, waarna zij voor het net gekomen, daverende smashes los liet, die schrik en verwarring in de Amsterda deren veroorzaakten. Celebes 1—1. De landskampioenen gingen prachtig door en wisten ook de derde set te win nen, waardoor de titel binnen bereik kwam. De vierde set bracht echter een volkomen débacle. Boemerang liep uit tot 100, coach Blok maande zijn dames aan tot kalm spel. De set was toch niet meer te redden. In de beslissende vijfde set bleek, dat Blok het goed had ge zien, Boemerang, vermoeid van het of fensief, wist aan het nu duidelijk betere spel van Celebes geen voldoende weer stand te bieden. Celebes won vrij ge makkelijk en zo werden de Haagse da mes voor de vijfde maal kampioene van Nederland, een schitterende prestatie, die werd bevochten door de dames: Nel Smit-Barzilay, Anneke v. Beelen, Letty Bech, Annet Blok-Dijkstra, Corry v. d. Kley. die in de laatste set met haar op slag de stand van 107 op 157 bracht. Wil Kaspers en Gerda Quick. RVC won de strijd om de derde plaats. Uitslagen Dames VVV (Veenendaal) en Concordia (Rot terdam) eindigden als 1 en 2 en promo veren naar de hoofdklasse. Hier waren de uitslagen: De Professorenwijk— MHBS 0—3; VVV—Concordia 3—1; De Professorenwijk—VVV 1—3: MHBS—Con cordia 13; ConcordiaDe Professoren wijk 3—0, MHBS—VVV 0—3. Eindstand: 1. VVV 6 pt.; 2. Concordia 4 pt.; 3. MHBS 2 pt.; 4. De Professoren wijk 0 pt. Ook hier brachten de heren de meeste sensatie. De hoofdklasser SVV wist zijn drie wedstrijden te winnen, waardoor de Utrechtenaren zich in de hoofdklasse handhaafden. Zowel Spirit, HVS als Ce lebes verloren van SVV, maar droogden elkaar om beurten af, waardoor zij ge lijk eindigden. Zaterdag spelen zij in de Rotterdamse Energiehal in een extra ronde om de resterende plaats in de BH Ben Haagse Celebes. Hier waren de uitslagenSVVHVS 30, SpiritCelebes 31, SVVSpirit 3—2, HVS—Celebes 1—3, Celebes—SVV 0-3, HVS—Spirit 3—0. Eindstand- 1. SVV 6 pt.; 2. Celebes 2 pt.;3. HVS 2 pt.; 4. Spirit 2 pt. Bergen op Zoom Nog meer successen voor het Haagse volleybal zijn te melden. In het in Ber gen op Zoom gehouden internationale po litie volleybal-toernooi om de Zilveren krab, waaraan uit België teams uit Brussel, Antwerpen, Leuven, Deurne en St. Nicolaas deelnamen en van Hollandse zijde o.a. Voorburg en Den Haag, wist VPSV voor de derde achtereenvolgende maal als eerste te eindigen beslag op I prachtig t Poule A: Celebes—EAVV 3-1. EAVV— VC Den Bosch 3—1, VC Den Bosch—Ce lebes 0-3. 1. Celebes! 2. EAVV; 3. VC Den Bosch Poule B: Boemerang—Be Fair 3—2; Be Fair—RVC 3—0, RVCBoemerang 1. Deze teams eindigden gelijk, waar door beslissingswedstrijden noodzakelijk Hiervan waren de uitslagen: Be Fair—Boemerang 0—1, RVC—Be Fair 10, Boemerang—RVC 1—0. 1. Boeme rang: 2. RVC; 3. Be Fair. Finale: CelebesBoemerang 32. Om de 3e en 4e plaats: EAVV—RVC 0—3. Om de 5e en 6e plaats: VC Den Bosch- Be Fair 13. Eindstand: 1. Celebes; 2. Boemerang; RVC; 4. EAVV; 5. Be Fair; 6. VC Den Bosch. Heren Poule C: DESKateekers 30, Katee- kersMavoc 13, DESMavoc 32. 1. DES; 2. Mavoc: 3. Kateekers. Poule D: RVC—SMS '50 3-0, SMS '50— AMVJ 0—3, RVC—AMVJ 3—2. 1. RVC; 2. AMVJ; 3. SMS '50. Finale: DES—RVC 3—1. Om de 3e cn 4e plaats: AMVJ—Mavoc 3—2. Om de 5e cn 6e plaats: KateekersSMS '50 3—1. Eindstand: 1."DES2. RVC: 3. AMVJ; 4. Mavoc: 5. Kateekers: 6. SMS '50. Merkwaardigerwijze werden, voor de eerste drie plaatsen betreft, de eind standen van de westelijke hoofdklasse competitie hierdoor bevestigd. P.W. degradeert Tegelijkertijd werden in Alkmaa wedstrijden om promotie en degradatie voor de Westelijke hoofdklasse gespeeld. Bij de dames kon het Leidse De Profes sorenwijk het niet houden en degradeert naar de Overgangsklasse. Heren Spannend was de strijd bij de heren. In poule C rekende DES spoedig af met de Oostelijke kampioen Kateekers, waar na ook het Maastrichtse Mavoc de Oos- telijkcn klopte, die dus uitgeschakeld waren. Al in de eerste set tegen Mavoc kreeg DES het erg lastig, maar uitein delijk kwam de winst toch bij de Voor burgers. De tweede set speelden zij beter en wonnen ook deze. In de derde set kwamen zij op 14—12. één punt dus van de zege af. Dit punt kwam echter niet. Wanhopig verzet van Mavoo speel de de Voorburgers volkomen uit balai en uiteindelijk won Mavoc met 1816. DES was er nu geheel uit en Mavoc bracht de stand op gelijke voet, 22. In de beslissende set nam DES een flinke voorsprong, maar echt lukken deed het niet. Mavoc rook de kans de verrassend goed opererende Limbur gers kwamen in royaal gewonnen stand (138). DES kwam nog terug tot 1310. Nu beging echter Mavoc de grote fout, te voorzichtig te gaan spelen, kostte de finaleplaats. Na een vergeefs Mavoc offensief kwam Nico Zimmerman aan opslag en even later was DES fina list. In de andere poule ging het precies andersom. Zowel RVC als AMVJ had den korte metten gemaakt met de Friese kampioen SMS 50, zodat de wedstrijd RVC—AMVJ de beslissing moest bren gen. Door goed spel wisten de Amster dammers een 2—0 voorsprong op te bou wen. RVC scheen verloren. Maar wie dit bij een dergelijke stand denkt, kent de Rijswijkers niet. AMVJ werd in de verdediging gedrongen en ondanks wan hopige tegenstand wist RVC gelijk te komen. De laatste set bracht een royale zege voor RVC, zodat de finale dus een Voorburgs—Rijswijkse aangelegenheid werd. DES begon overweldigend. Knap spel van Hoogland, Zimmerman en Tinkhof, waarbij zich de overigen prachtig aan sloten. Na tien minuten had DES een 1—0 voorsprong. De Voorburgers gingen fel door en wisten ook de tweede set te winnen. Maar weer kwam RVC terug en hun felle aanvallen haddei Het werd 2—1. Toen moesten de oudere RVC-spelers het tegen de jeugd van DES afleggen. Sterk spel bracht de vierde set aan DES, waardoor de Voorburgse spelers: Zimmerman, Tinkhof, Hoogland, Luteyn, Kooien, Schreuders en De Moet de kroon op het werk van trainer Hoo- gerwaard zetten: het veroveren van de nationale titel. Ere echter ook aan de kranige verlie zers RVC met: Kaptein, Tuinman, Bak ker, De Hoog. Kraayveld, De Vries, De Ruiter J Opnieuw winst voor Donner in Zürich In Zürieh Is het internationaal schaak toernooi voortgezet met het spelen van de partijen van de negende ronde. Onze landgenoot Donner die met wit speelde tegen de Zwitser Blau, won. Blau werd in het damegambiet van het Slavisch spoedig op de damevleugel In moeilijk heden gebracht. Toen de Zwitser zich ui de omsingelingsmanoeuvre trachtte te be vrijden. kreeg Donner een vrjjpion op de h-Hjn. Zwart moest een paard offeren zich tc verweren. Bij de 41ste zet gaf Blau zich gewonnen. De uitslagen luidden: DonnerBlau -0: Bhend—Walther 01; KupperKei ler Vz—Vi\ UnzickerNievergelt 10. Af gebroken werden: BarczaFischer, Gligo- ricDüctoteim, TalOlafeson en Lansen— Keres. De hangpartij uit d« achtste ronde tussen Blau en Gligoric werd door Gli- goric gewonnen. Na de negende ronde is de stand: 1 en 2 Pocher (V.S.) en Tal (Rusl.) beiden pnt en 1 afgebr.; 3 en 4 Keres (Rusl.) en Gligönc (Z.S1.) beiden 6 pnt en 1 afgebr.; 5. Unzioker (Did) 5Vfc pnt; 8. Donner (Ne derland) 4 Vii prut. RDG-damtoern ooi In de gisteravond gespeelde vijfde ron de in het toernooi om de Coca-Cola-dsm- beker moest de belangrijke partij Gor dijnHuisman door ziekte van laatst genoemde worden uitgesteld. Hierdoor kon Van Rooy zich bij de leiders gen, want hij won van de Wcstlandse kampioen Stoorvogel, die In de opening blunderde. Kinnegen, die zijn achterstallige partij tegen stoorvogel had gewonnen, kon door een remise tegen Fisser alleen de leiding nemen, zij het met een partij meer gespeeld. De spanning is dus vol op aanwezog en de overwinnaar moet stellig tussen deze -vier koplopers ge- zocht worden. De Haagse kampioen Boog kon het tegen Tims niet verder brengen dan re mise. Hij miste in een betere stelling de winnende voortzetting, waarna Tims het eindspel remise kon houden. Kinne gen en Fisser speelden een flankspel- partij die in een gelijkwaardige remise eindigde. De uitslagen luidden: F H BoogJ Tims 1—1, G R E Fisser—H F J Kinne gen 1—1, J Stoorvogel—W C van Rooy 02, KinnegenStoorvogel 20, Stoor vogelRoozenburg 02. De stand luidt: Kinnegen 7 (5). Gordijn, Huisman en Van Rooy 6 (4), Fisser 5 (5), Boog. Mul der, Roozenburg 4 (4), Tims 3 (5), Stoor vogel 0 (5). Bij-toernooi om de R.D.G.-wisselpriji G H KientsH Stoker 02. A J v LindeH van Luipen 11, W Verbeek L Stoorvogel O-r-2, A A WismanF L v d Velde 0—2. L Kok was vrij. De stand luidt: Stoorvogel 9 (5), V d Velde 7 (5), Stoker 6 (4), Wisman 6 (5), Kok 5 (4), V d Linde 3 (3), Van Luipen Verbeek 2 (4). Kients 0 (5). Hollandse nieuwe voor Koningin Vannacht om drie uur is in de Ko ningin Wilhelminahaven te Vlaardingen binnengekomen het stoomloggerschip VL 216, Henny onder schipper H. van Roon van de visserijmaatschappij Vlaardingen, met 34 last Hollandse nieuwe. Deze ha ring was van zulke kwaliteit, dat hipp uit door de heer W. J. van der Windt, hoofdcontroleur van de Nederlandse ha ringcontrole, de haring kon worden uit gekeerd, geschikt voor aanbieding aan de Koningin en prinses Wilhelmina. Vanmorgen nog werden de traditionel» oranje vaatjes aangeboden. De burge ter van Vlaardingen overhandigd-? is enkele platelen met een humoris tische voorstelling van Vlaardingen als haringstad. Faillissementen Graaf Co) C C den Drijv. Zweer*: L J .urant De Gouden Kroon, thans on- id. cur mr F Kragt: L Lutz elektr Sehimmelweg 12. Den Haag. cur mr R H H J Nieuwenburg. Casuariestraat 21. cur W v d Meij: fa De Kroon, gritbedrijf. Industrieweg, Katwijk en venn Kamperfoe- mr J Forceville: e. Vlierstraat 19. Katwijk, cur Ruyter de Wlldt, Leiden: W Palam edesstraat 15. Delft, cur L de Konlng-Bey Den Haag: Deventerweg 79. Harderwijk. - H C Voi Middelburg H P Hopmai l cur mr. J G de Vrl groothandel woningte 4a. Velp. verblijf Pr Ultgesprc P Hoi 1 Lidth de Jeude. Tiel ei J A de Brouwer 6. Waalwijk, cur mr Het team van VEO, de nieuwe korf bal-hoofdklasser. Van links naar rechts: Truus Verschoor. Herman Windewüller, Riet Reitsma, Herman Scheinhardt, Roelie Hoek, Kees Kos, Hanny Evers. Karei Verschoor, Paula Hoek, Henk van Vark, Nelleke Hooi kaas, Aad Bol. Voetbal. Het Groningse amateurelftal heeft zaterdag in Bremen met 30 verlo- iran het stedelijke amateurelftal van die stad. Bij de rust was de stand nog ge lijk 0—0. Gymnastiek De Chr. gymnastiekver eniging „Robur" uit Scheveningen houdt op 4 juli, in het kader van de acties van het Algemeen Schevenings Comité, samen met „Neptunus", een demonstratie in het Westbroekpark. HILLÊGOM Dodelijk ongeval op spoorweg Zondagmiddag omstreeks kwart voor drie is de 29-jarige mevrouw KuysNix uit Sittard op een bewaakte overweg in de spoorlijn Den HaagAmsterdam te Hillegom gegrepen door de trein Roo sendaalAmsterdam. De vrouw, moeder van vier kinderen, was onder de geslo ten overwegbomen doorgekropen om een weggelopen hondje achterna te rennen. Jubileum De heer G. Kelderman is veertig jaar in dienst bij Van Herwaardens Kalk zandsteenfabrieken. De jubilaris werd te midden van de staf van het bedrijf, het leidinggevend personeel, door de presi dent-commissaris, de heer D. J. van Her waarden, gehuldigd. Hij ontving ver schillende geschenken en zijn vrouw werd een boeket anjers overhandigd. Van zijn collega's kreeg hij een elektrisch scheer- apparaat. 55 jaar getrouwd Op maandag 8 juni hoopt het echtpaar WeijersStroombergen. wonende Meer straat 170 alhier, de dag te herdenken dat het 55 jaar geleden trouwde. Zij hou den die dag receptie van 3 tot 5 uur. •ring: in faill A A Krr tonw Marconi weg 23. Bussum. J G Petersen. A'dam l.pv. mr Mutatie: in de faillissementen W So bel. Jorwerd en F Zeldenrus huizen, is tot curator benoem Danlëls. Leeuwarden in de plaat SCHILDERS TE GAST BIJ HOTELHOUDERS De Holtense hotellerie heeft reeds en kele malen kunstschilders uit vele landen de gelegenheid geboden een maand lang haar gast te zijn, waarna zij in ruil kunst werken heeft ontvangen. Daar men zeer voldaan is over de bereikte resultaten, hebben de Holtense hotelhouders zich thans tot al hun collega's gewend met de oproep om ook mee te doen. Men hoopt dat hierdoor ook bereikt wordt, dat bui tenlandse hotelhouders meer dan tot nu toe Nederlandse schilders sullen uitno- „Tot voor kort was ik in het bezit van een oud radiotoestel van 1947", schrijft een lezer, „en sinds het moment dat mijn buurman een televisie apparaat aanschafte werd mijn radio-ontvangst gestoord door een hinder lijke fluittoon, zodra het televisietoestel werd aangezet. Nu heb ik een nieuw toestel gekocht en de misère duurt voort. Wat mag hiervan de oorzaak zijn7" Omdat mij is gebleken dat de narigheid die mijn briefschrijver onder vindt meer voorkomt, is dit weer net een vraag om eens in onze rubriek te behandelen. In deze brief staat nog meer te lezen: telivisietoestel is echter sterker dan die op het oude toestel was de ontvangst van het radio-apparaat en daarom on- van de beide Nederlandse stations nog dervindt het TV-geluid geen hinder en vrij redelijk, maar gedurende e?n iele- het radiogeluid wél. visieuitzending was er naar buitenland- yja antennes is hieraan dus niets te se stations niet te luisteren vanwege het doen j}at het nieuwe toestel bij ont- gefluit. vangst van binnenlandse uitzendingen Met het nieuwe toestel zijn de beide zich~beter teweer stelt, ligt aan de kwa- Hilversummen vrijtvel fluitloos (maar van het toestel, maar het opvan- nog altijd niet geheel zuiver!), terwijl gen van buitenlandse, van veel verder de buitenlandse stations nog altijd even staande zenders komende en daardoor erg gestoord worden. Ja, dit euvel is bekend. Het is inder daad het televisie-apparaat van uw buurman, dat uw radio-ontvangst, of liever gezegd: uw radiotoestel in de war brengt. inmerkelijk zwakkere uitzendingen an zelfs die kwaliteit niet meer be- :hermen. Nu wil het geval, dat de uitstralingen an beide apparaten dermate sterk zijn, at ze door muren heendringen, zelfs Het gaat hier nl. om de uitstralingen door beton. In radio- en televisiezaken van beide apparaten zelf, die elkaar ondervindt men dezelfde last en er is niet verdragen. De uitstraling van het bijna niet tegen te kampen. Toch is er wel iéts aan te doen. Het i apparaten in de bei- rszijden van de an is de stoornis- Dat wordt dus wel eventjes tie van omschakelen! De dagsluiting zal t de programmabladen digd, door ds. Jager. Com meniaar Geen Chris meer ogelijk, dat de de woningen op z'n ergst. Het enige advies dat ik kan geven is dus: probeert u eens met uw buurman samen de kwestie op te lossen. Is hij be reid u te helpen, gaat u dan samen ex- 'orden verzorgd perimenteren door verplaatsen van de i niet, zoals in toestellen. Het wil wel eens dat wan- staat aangekon- neer zij in een bepaalde hoek ten op- zichte van elkaar komen te staan, de fluittonen ineens verdwijnen. Ziet u het dus zover te krijgen, dat de apparaten ver uit elkaar staan en probeert u dan eens de meest gunstige situatie te verkrijgen. U hebt een roede kans dat u dan de misère kwijtraakt. Voor lezers, die zonder dat zij de oor zaak ervan weten, ook last hebben van Het liep deze keer niet zo gesmeerd ongewoon gefluit in de radio, geldt dus met de zaterdagavond-televisiequiz van de wenk; gaat bij zulke omstandigheden de VARA, de nieuwe mededingers kon- eens na, of het radiotoestel misschien den niet door de voorronde heenkomen vlak in de buurt van een televisieappa- en de bejaarde vogeltjeskenner Chris raat staat Klee mocht niet meer terugkomen dat hg vogeltjeskoopman 1 Hg had dit niet verteld en VARA niet aardig. Dus mocht het eendje dat Theo Eerdmans i geleden juist vóór de uitzending c een auto vond en adopteerde, ook geen jjet zaj voor veel televisiekijkers te- Chris meer heten, 't Was er wel, netjes leurstellend zijn, dat de in Pension Hom- in een hokje, maar het heet nu „een meles zo populair geworden actrice wild eendje". En zo kan je pech hebben. j\jaya Bouma voorlopig niet meer op het Het showprogramma van Tom Manders televisiescherm zal komen. begon weer rommelig en naar, maar had zij is nIi voor het komende winter- ditmaal een pointe loaarom men beslist seizoen verbonden aan het cabaretge- opera-parodie, waarin zelschap van Wim Kan en dan zal er, actrice met repetities en voorstellingen, geen ander werk. i Maya Bouma voorlopig --cht het t wektn niet op liet scherm g onder JT kon lacher Sonja Oosterman zich t betoonde. Tom Manders heeft wel tijd meer overblijvei Zaterdagmiddag werden op het terrein Adegeest te Voorschoten de provin ciale brand weer wedstrijden in klasse IV, IVa en IVb gehouden. Deze wed strijden waren georganiseerd door het algemeen wedstrijdcomité en in verband met het grote aantal deelnemende ploegen was het aantal jury leden ook vrij uitgebreid. De leiding berustte bij de heer Bloem uit Was senaar. Uiteraard waren er verscheidene auto riteiten van het brandweerwezen aanwe zig onder wie de hoofdinspecteur voor het brandweerwezen, de heer D. R, A. van Langen, en de heer A. Nauta, algemeen voorzitter van de Ned. Vereniging van Brandweerpersoneel. Verder van de or ganisatie Bescherming Bevolking, de heer Gerth van Wijk, kringhoofd Zuid-Holland Er schijnt geen vuiltje aan de lucht - maar inflatiespook is wakker (Door onze economische medewerker) ER GEBEUREN in de Verenigde Staten opvallende economische dingen. En dat niettegenstaande de industriële produktie blijft stijgen, de inkomsten van de consumenten zich op een recordhoogte bewegen, de werkloosheid daalt en de aandelenkoersen onophoudelijk oplopen. Schijn baar is er dus geen vuiltje aan de economische lucht. Goede waarnemers zien echter wegstromen van Koninklijke, Philips Unilever zijn daarvan bij ons de illustere voorbeelden. Men koopt echter niet alleen aandelen (en goederen) doch ook goud. Niet zc n het land zelf (want particulieren mogen dit ook in de V.S. niet bezitten) ma; het buitenland. Hierdoor kon de goudprijs Londen in dolars uitgedrukt op lopen tot boven de officiële prijs in New York. achter deze mooie gevel heel duide lijk het inflatiespook weer in be weging komen, zij constateren een merkwaardige kapitaalvlucht, zij lezen dat er veel meer goud afvloeit dan de autoriteiten lief is. Tegen deze achtergrond gezien, krijgen de stakingskansen in de metaalindustrie een bijzondere betekenis. Niet alleen voor Amerika zelf, maar ook voor Europa. Menige zoon 'en dochter) van oom Sam begint dan ook plotseling weer te twijfelen aan de dollar. Vandaar de voorkeur overigens al geruime tijd voor aandelen- Welis waar worden die steeds duurder, maar men heeft nu eenmaal het gevoel dat men door het kopen van aandelen zijn geld veiliger belegt dan door het kopen van een vaste rentedragende obligatie Bovendien zijn de bedrijfsberichten ta melijk gunstig en dit zet automatisch de poorten open voor hogere dividenden Een waardevermindering van de dollar wordt zo ten dele opgevangen. Vandaar echter ook de voorkeur investeringen in het buitenland en beleggingen in buitenlandse aandelen. Het Tij gekeerd Na Jaren van vortdurende goudtoestro- ming is het tij gekeerd. Alleen al in 1958 verdween er S 2300 miljoen. En ook al was er eind 1958 nog een stootkussen van S 20 3000 miljoen aan goud, de Amerika nen voelen zich met die afvloeiing niets happy. Maar bovendien: in het eerste kwartaal van dit jaar ging er weer een kleine S 200 miljoen af. Erger was nog dat de druk in april weer groter werd. Nu moeten wij er direct bij vertellen, dat het grote goudverlies in 1958 niet. althans met in de eerste plaats, aan een vlucht in goud was te wijten. Amerika toch heeft in dat jaar veel meer ingevoerd dan uitgevoerd en het -verschil moest in belangrijke mate in edel metaal worden bijgepast. Goud is in verreweg de meeste landen de basis voor de waarde van het geld. Als echter enerzijds de totale geldcircula- de bestedingen oplopen en ander zijds de goudbasis voortdurend smaller wordt, dan ontstaat vanzelf het ideale klimaat, waarin de inflataevrees gedijt. Uiteraard zien de Amerikaanse autori teiten dit zelf wel in en zij ondernemen dan ook aanval op aanval om het gevrees de spook te verdrijven. Het op prolongatie kopen van aandelen wordt weer moei lijker. Ook het geld is langzaam aan duur der gemaakt ten einde een al te gemakke lijk opnemen van kredieten tegen te gaan Medio mei nog verhoogden de handels banken haar rente voor kredieten, waar- an onmiddellijk de verwachting werd astgeknoopt, dat de centrale banken iet een nieuwe discontoverhoging wel zouden volgen. Dit alleen al is tekenend jor de verhoudingen. Lonen en prijzen Autoriteiten en economen behoeft men et te vertellen dat alles in het werk gesteld moet worden om de inflatiekrach- terug te dringen. In dit licht gezien komen de eisen van de vakbonden var staalarbeiders om een drastische loons- erhoging zeer ongelegen. Het gemiddelde uurloon in de staalindustrie is 3,03 WeLiswaar ligt dit boven het loon in de autoindustrie 'S 2,65) maar beneden de onlangs verhoogde lonen van de mijn werkers 3.25). Een loonsverhoging in de staalindustrie zal echter het sein worden voor een alge mene loonsverhoging. Maar zij zal ook het sein worden voor lal van prijsverhogin gen. De staaiondernemers hebben dit reeds aangekondigd, zo zij de strijd mochten verliezen. Hoe hoger de prijzen, hoe hoger de kost prijzen voor andere bedrijven en hoe moeilijker het wordt om te exporteren In 1957 hadden de V.S. nog een overschot op hun betalingsbalans van S 500 miljoen; in 1958 was dit omgeslagen in een tekor' van 3800 miljoen. Hierdoor krijgen de Amerikaanse pro- tectionlsten extra wind in de zeilen. Met lede ogen zien zij de grote invoer in hun land Zij zijn er dan ook voortdurend op uit de invoer verder terug te dringen meer hun dit lukt en zij boeken sen hoe meer dit voor het Euro- en voor het Nederlandse bedrijfs leven een handicap is. Goud duurder Dc ongedachte goudafvloeiing doet ook de stemmen weer luider klinken, die de goudprijs willen verhogen. Sedert de ja- dertig is die nu al 5 35 per ounce. Er zijn optimisten die op zo'n verhoging -uitlopen cn aandelen van goudmij- kapen (een hogere prijs voor goud betekent dat de mijnen meer dollars ont vangen; in Zuid-Afrlka hameren de mij oen daarom al jaar en dag op dit aam beeld). Dc koersen van goudm\jnaandelen lopen opvallend op. Een verhoging van de goudprijs wil ech- r zeggen een devaluatie van de dollar; elke dollar zou dan een kleiner gewicht goud inhouden. Daar moet men echtei de V.S. niets van hebben. Maar zou he verhoopt gebeuren, dan zou de dollar dus devalueren. Maar met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid kunnen _wij wel zeggen dat deze devaluatie naar ropa zou overslaan. Ook om deze reden is derhalve de ontwikkeling in het land van uncle Sam zeer belangrijk voor onze economie. Anders gezegd: Europa en ook ons land is erbij ge baat, dat de inflatiekrachten in de V.S. bijtijds in toom worden gehou den en dat de goudafvloeiing geen catastrofale vormen gaat aannemen. De onherroepelijk te verwachten, drastische tegenmaatregelen zouden ook aan deze kant van de oceaan de welvaart onder druk zetten. de heer G. J. Boven, districtscom mandant brandweer B B Zuid-Holland I. Behalve burgemeester Van der Hoeven wethouder Dekker waren er ook bur gemeesters van gemeenten waarvan de brandweer aan de wedstrijd deelnam, als mede directies en directie-vertegenwoor digers van deelnemende bedrijfsbrand- Burgemeester Van der Hoeven leidde omstreeks 1 uur met enkele woorden de middag in, waarna op een drietal naast elkaar gelegen banen de wedstrijden be gonnen. De plaatselijke brandweer, onder leiding van commandant Lekkerkerker, had de technische verzorging van de ba- en wat daarmee samenhangt uitste kend verzorgd. Zij namen niet aan de edstrijd deel, omdat zij zich hebben op gewerkt tot klasse II. Het terrein Adegeest leende zich uitste kend voor deze gelegenheid. Bovendien werkte het weer mee, waardoor er van de zijde van het publiek vrij veel belang stelling was. De brandweerkorpsen waren in drie groepen verdeeld, te weten de gemeente lijke brandweren, de B B.-brandweren uit -gemeenten en de bedrijfsbrandweren die ieder op een eigen baan werkten. De taak en omstandigheden waren voor alle groepen dezelfde. Veron dersteld werd, dat er brand was uit gebroken in een apparatenfabriek, r, behalve verpakkingsmateriaal, ook dure instrumenten waren opge slagen. Er moest dus zo weinig mo gelijk waterschade worden aange richt. Met name voor de commandan ten was het geen eenvoudige opgaaf, omdat er nogal wat fantasie voor nodig was zich de situatie in te den ken. Over het algemeen werd er hard en serieus gewerkt, alhoewel er zelfs voor een leek opvallende verschillen merk baar waren zowel wat tempo als de me thode van werken aangaat. Na afloop van de wedstrijden, om streeks 5 uur, gaf de wedstrijdleider nog een korte uiteenzetting van de opdracht en wees hij op een aantal fouten die wa ren gemaakt. De hoofdinspecteur van het brandweer- wezen ging hierna over tot de prijsuit reiking De 1ste prijs van de gemeente lijke brandweren werd behaald door die van Zwartewaal, die daarmede de reeds in haar bezit zijnde wisselbeker behield, 2 Piershil, 3 Oude Tonge en 4 Gouds waard. De 1ste prijs van de bedrijfsbrand weren werd behaald door die van maga zijn ,,De Bijenkorf" te Rotterdam, 2 P.T.T. uit Gorkum, 3 Gemeentewerken Rotter dam, 4 Telegraafkantoor Rotterdam II-en 5 Telefooncentrale Naaldwijk. De 1ste prijs van de B.B.-brandweren ging naar Bleiswijk, 2 Hazerswoude en 3 Gouda II. vanavond Operamuziek kunt u beluisteren in het programma „Met band en plaat", 'dat de NCRV tussen 8 en 8.30 uur uit zendt. Daarna begint het hoorspel „Te voet van Jemen naar Jeruzalem" van Miriam Bligh-Grotto, een herhaling van 14 april jl. Om 9.20 uur concerteert het Promenadeorkest o.l.v. Hugo de Groot met een tapdancer als solist en om 10.15 uur hoort u variaties op Nederlandse volksliedjes. 9 De VARA komt om half negen met een herhaling van een klankbeeld over alcoholbestriiding en zendt om 9 uur de opera Herodiade van Massenet voor de tweede keer uit. Tips uit liet buitenland 9 Hebt u zin in klassieke muziek op de late avond, stemt u dan om 10.15 uur cif op Brussel Vlaams, 324 m. Het Haydnkwartet speelt dan twee strijk kwartetten voor u. Ook kunt u de BBC-zender op 464 m kiezen: hier wordt tussen 10.15 en 11.15 uur Beethovenmuziek ten gehore gebracht door de pianiste Abbey Si mon. U kunt luisteren naar twee sona tes en de Zeven Bagatellen op. 33. 9 Moderne muziek kunt u weer horen in het Duitse programma op 309 m of 971 kHz. Tussen 8 en 9.45 uur concer teert het Keulse omroepsymfonieorkest gedirigeerd door Leopold Ludwig. Er worden werken van Strawinsky en Dvorék uitgevoerd. Programma voor morgen DINSDAG 2 JUNI 1959 Hilversum I ,402 m. 746 kc/s. KRO: 7 00 Nws 7.15 Gram 7 30 V d jeugd 7 40 Gram Morgengebed kind 10 16 10 30 Grain li 00 V d 1130 Gram il 50 iewijzi 13 20 Gra 4 05 wen van het platteland 14 45 Gevar progr 16 00 V d zieken 16 30 Ziekenlof 17.00 V' d jeugd 17 40 Beursber 17 45 Rege rings- uitzRijksdelen Overzee: Zwervend rond de Wisselmeren nl Centraal Nieuw-Gul- nea. door Joop van Zijl. 18 00 Lichte muz 18 20 Gram 18 30 V d Jeugd 18 45 Lichte muz la 00 Nw 1910 Act 19.25 Sportpraatje 19 35 Gram 20 30 Bas en piano 20 55 Radio Philh sextet de pooi caus 21 55 Utrechts stedelijk ork en ,te 22 35 Gram 22.45 Avondgebed en :g kal 23 00 Nws 23.15 Gram 23 35— 7.50 Dagopening AVRO: 8 00 Nws 8 15 Pianospel 8 30 Gram 9 00 Gym 910 De Groenteman 9.15 Gram 9 40 Morgenwij ding 9 55 Een boek voor het geestelijk leven, caus 10 00 Gram 10 50 V d kleu ters 1100 V d zieken 12 00 Lichte muz 12 20 Regeringsuitz: Land-bouwrubriek: 1 Het landbouwkundig weeroverzicht 2 De landarbeidersvoorlichting 12 30 Land- en tuinbouwmoded 12 33 Lichte muz 13 00 Nws 13.15 Meded en gram 13.20 Metro- pole-ork 13 55 Beursber 14.00 Vocale po lyfone muz 14 40 Schoolradio 15 00 V d vrouw 15 30 Gram 16 00 Gezondheid komt aan boord, caus 1605 Gram 16 30 V d Jeugd 17 30 Gram 18.00 Nws 1815 Pianospel 18 30 Lichte muz 18 55 Paris voua parle 19 00 Gevar muz 19 45 Toneelbeschouwing 20 00 Nws 20.05 Gevar progr 21 30 Gevar muz 22 00 Lichte muz 22 15 Act 22 30 Pianospel 23 00 Nws 23 15 Beursber van New York 23.16 New York calling 23.2124 00 Gram Tclevhtcprogr. NTS: 19.30 Int. agrarisch

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1959 | | pagina 7