Pernix door winst van P.K.C. weer aan de kop N.C.W.B. bracht ruim 10.000 wandelaars op de been Herenploeg RVC voor negende maal kampioen van Nederland Pernix versloeg D.E.S. in de slotfaze met 4-8 Minister ontving boek „Land uit zee" H NTEL"WE LEIDSCHE COURANT g MAANDAG 20 MEI 1957 Spel van korf en bal Tonego en Warmond 2 kampioen Fiks degradeert naar tweede klasse Ondanks een hardnekkig mei-regentje is zaterdag het korfbalprogramma afgewerkt. Gelukkig was de temperatuur ideaal, zodat ondanks de regen toch nog met genoegen kon worden gespeeld. Er was van alles wat. In de hoofdklasse west en 1B viel een grote verrassing; Tonego en Warmond 2 werden kampioen en Fiks degradeert naar de 2e klasse. In de hoofdklasse-west konden nog geen beslissingen vallen. Integendeel, de strijd om de titel werd nog spannender door een grote verrassing waar Pernix wel bij voer. Vriendenschaar werd op eigen veld nl. door POK verrast met 2-3. Pernix zelf won na veel moeite in Delft van DES mei 48. De Oranjekragen gaan nu weer aan de kop met Vriendenschaar, relatief gelijk als concurrent. Volgende week ontmoe ten beide ploegen elkaar in Hardinxveld Aan de staart speelde Ons Eiland weer eens onfortuinlijk. Pas in de laatste 10 minuten bij de stand 44 wist VES een geforceerde 64 zege "te behalen. Ge lukkig voor de roodbroeken verloor ook TOP van stadgenoot R'dam-zuid mei 104. TOP en Ons Eiland hebben nog 2 wedstrijden te spelen: de Rotterdammers hebben een iets zwaarder programma en Ons Eiland is dus kansrijk om hoofdklas ser te blijven. Excelsior stelde zich prak- tegen DIO VES Vriendensch. PKC R'dam-zuid DES Excelsior Ons Eiland TOP DIO 14 12 18 12 13 11 2 24 128—51 fi 24 109—79 2 22 86—49 52—36 67—68 56—62 55—59 1 11 9 73—89 15 9 0 6 18 15 8 0 7 16 15 7 0 8 14 12 4 1 7 9 16 2 2 12 In 1 A is de zaak a 6lecht. Het Wassenaa Iswaar lange tijd eite dat bij rust slechts met 23 achter stond maar na rust sloeg de balans door naar de roodzwarten. Met matig spel aan beide kanten ging het via 24 en 34 voor Tonego van een leien dakje, want het werd 38. Warmond zette Tonego in de bloemen en wij voegen er gaarne onze gelukwensen bij. Voor FIKS eertijds een der sterkste ploegen van de CKB viel het scherm over de le klasse. De Oegstgeesters verloren op eigen veld met met 2—8 van VES 2 en moeten het vol gend jaar in de 2e klasse spelen. Pernix 3 hield tot rust goed stand tegen Ijsvogels (23), maar ook hier viel de klap na rust (2—8). VEO zakte een plaats op de rang lijst want de Voorburgers verloren op eigen veld met 14 van DES 2, dat zich keurig in de le klasse heeft gehandhaafd Er resten nog 4 wedstrijden. Tonego 14 11 Ijsvogels 14 9 2 3 VES 2 12 8 2 2 Warmond 13 6 3 4 DES 2 13 5 2 6 VEO 13 3 4 t Fiks 12 2 1 9 Pernix 3 13 0 0 13 1 24 94—49 3 20 70—39 2 18 81—42 4 15 66—63 I 12 54—59 6 10 50—48 9 5 49—71 33—125 In 1B wordt het een eigenaardige situa tie aan de kop. Pernix 2 werd hleT reeds kampioen en het ziet er naar uit, dat de 2e plaats eveneens voor een reserve- twaalftal wordt. Vriendenschaar 2 scha kelde zelf Oranje Wit met 8—4 uit en Snel zorgde voor een verrassende zege op ODI met 43. Volgens de geldende be palingen zal no. 3 niet mogen promoveren Er is dus alle kans dat Tonego (1 A) en DIO (waarschijnlijk kampioen van 1C) zonder meer hoofdklasser worden. Door de winst van Snel zal de 71 zege van Excelsior 2 op Blauw Wit de Delfte naren wel niet meer kunnen baten. 13 12 0 1 .13 6 3 4 15 .13 7 0 6 14 .11 6 1 4 13 2 9 6 0 3 12 .13 6 0 7 12 12 3 2 7 8 .14 0 0 14 0 24 126—47 15 65—54 14 51—57 54—33 67—74 61—79 28—108 Pernix 2 ODI Oranje Wit Or. Nassau Vriendensch. Snel Excelsior Blauw Wit Ons Eiland slaagde er inderdaad in. de 2e plaats van 2 A te bezetten. Met enkele reserves was het echter kwaad kersen eten met Tempo. Na veel spanning werd het 65. Of Ons Eiland iets aan zijn 2e plaats heeft, dient afgewacht, terwijl het evenminb ekend is, of Tempo zal degra deren uit deze kjpine afdeling. VFO 2 9 7 2 10 6 1 Ons Eiland 2 Velocitas Fluks .4 Fiks 2 10 5 2 10 5 1 9 2 16 54—28 13 62—38 12 45—36 11 52—32 4 20—68 2 25—50 10 1 0 9 In de gecombineerde groep 2 A'B speel den VES 3 en Fluks met 2—2 gelijk. Warmond 2 haalde de titel van 3 A bin nen door een 48 zege op Pernix 4. dat met 2—0 de leiding nam. Onze felicitaties. Ook hier zijn de beslissingen gevallen. Of Undtas uit deze zeer kleine afdeling de gradeert, is niet waarschijnlijk. Evenals in 2 A rest nog slechts één wedstrijd. TOP 8 6 1 Fluks 2 8 3 0 Pernix 4 7 2 0 Unitas 7 0 1 0 14 42—19 1 13 44—16 5 6 28—25 5 4 21—44 6 1 4—35 Ook 4 A naderde tot op één wedstrijd het einde van de competitie. Fluks 3 on derstreepte zijn titel door een monsterzege op SVOW met 16—0. TOP 3 verraste een onvolledig Warmond 3 met 171(!) en zal daardoor waarschijnlijk de laatste plaats aan SVOW laten. OEGSTCEEST Jongens wierpen boni in de Geref. kerk Zaterdagavond omstreeks kwart voor ;cht hebben enkele jongens een zelfge maakte rookbom in de hal van de Gere formeerde kerk aan de Mauritslaan door iddel van een lont tot ontploffing ge bracht, juist terwijl in de bijgebouwen enkele vergaderingen van jeugdverend- gingen begonnen waren. De bom verwekte enorme rookontwikkeling in het ge bouw. zodat de bijeenkomsten gestaakt ten worden. Omwonenden waar schuwden de politie, die erin slaegde de van het gebruikte materiaal in be te nemen. De jongens waren bekend zodat de kinderrechter het laatste woord wel zal hebben. Hulppost ingericht Op advies van de A.N.W.B. is door hei Nederlandse Rode Kruis een hulppost ge plaatst aan de rijksweg nummer 4 (Den HaagLeidenAmsterdam), op het punt waar deze weg gekruist wordt door de Vinkenweg. op een afstand van ongeveer 3 km ten noorden van het Rijnzichtvia- duct in de gemeente Oegstgeest. Bij onge vallen kan men hier verbandmateriaal vinden, terwijl tevens de politie kan wor den gealarmeerd. Fluks 3 Velocitas 2 TOP 2 Warmond 3 TOP 3 SVOW 10 10 10 8 0 20 81—9 3 12 35—23 5 10 24—23 5 10 36—51 8 4 29—61 13—52 Bij d junioren in afdeling A boekte Ve locitas een eervol resultaat tegen kam pioen Ons Eiland. De 14 uitslag beteken de het eerste tegengoal voor Ons Eiland Pednix A blijft om de 2e plaats in de strijd door een 141 zege op TOP A Fluks A en Fiks A zijn ook nog in de running voor deze eervolle plaats 9 9 0 0 Ons Eilani Fluks A 8 5 0 3 Pernix A 7 4 0 3 Fiks A 6 3 0 3 9 0 0 9 18 67—1 10 24—24 8 27—20 6 9—17 2 8—27 0 3—61 In afdeling B deelden Pernix B en Fiks B twee doelpunten (11). Daardoor blijft Fiks B favoriet om achter kampioen Fluks B als tweede te eindigen met Per nix B en Warmond als concurrent. Fluks C blijft het uitstekend doen en won za terdag van SVOW met 4-0. 11 9 Fluks B Pernix B Fiks B Warmond 10 5 1 Fluks C 10 3 3 TOP B SVOW 18 43- 11 5 2 4 12 22—10 9 5 1 3 11 11—7 0 5 1 4 11 15—31 16—8 2 6 6 4—30 1 7 3 6—25 Uitslagen: Hoofdkl. west: VriendenschaarPKC 2—3; DES—Pernix 4—8; VES—Ons Eiland 6—4; R'dam-zuid—TOP 10—4; DIO—Ex- Ie kl. A: WarmondTonego 38 (Ton. kamp.); Fiks-VES 2 2—8 (Fiks degr.); Per nix 3—Ijsvogels 2—8; VEO—DES 2 1—4. le kl. B: Snel—ODI 4—3; Vrienden schaar 2Oranje Wit 84; Excelsior 2— Blauw Wit 7—1. 2e kl. A: Ons Eiland 2Tempo 65. 2e kl. A/B: VES 3—Fluks 2—2. 3e kl. A: Pernix 4—Warmond 2 4—8 (Warm. 2 kamp.). 4e kl. A: Fluks 3—SVOW 16—0; TOP 3— Warmond 3 17—1. Jun. A: Pernix A—TOP A 14—1; Velo citasOns Eiland 14. Jun. B: Pernix BFiks B 11 (Fiks B kamp.); Fluks C—SVOW 4—0. Levensverzekering. Produktie 1ste kwartaal in Nederland f 891 (laatste kwartaal 1956 f 1029, 1ste kw. 1956 f 921,6) min. In laatste kwartaal pleegt produk tie zeer hoog te zijn. In eerste kwartaal 1956 werd produktie bevorderd door ver ruiming van aftrekbare grens van lijf rentepremie. I. Roos, te Tadworth Surrey (Enge land), commodore van de vloot van Shell Tankers N.V., is benoemd tot ridder in de. orde van Oranje-Nassau. Ti tienduizend wandelaars om len aan wandeltochten onder ai weg het grootste aantal was aa waar 9448 wandelaars, onder w zn. De C.J.M.V.-jubileumtocht hebbers Voor de Amsterdamse Trouwtocht had den de organisatoren een nieuwe ruimere startplaats gezocht en gevonden in de Chr. H.B.S. in Amsterdam-zuid, hetgeen een grote verbetering was en een Vlotte gang van zaken zeer in de hand werkte. De parcoursen over afstanden van 12. 15, 22 en 30 km leidden door de nieuwe tuin steden in Amsterdam-west. De beide grote afstanden liepen zelfs nog langs het nieuw aangelegde meer, dat in de toe komst voor recreatiedoeleinden dienst zal doen. Meer dan een uur duurde het voor dat alle wandelaars waren vertrokken, doch dank zij een voortreffelijke regeling van de politie kwam noch in het verkeer, noch in de stroom van wandelaars stag natie voor. De organisatie van de tocht berustte bij de afdeling Amsterdam van de N.C.W.B., die versterkt in touw was om het geheeü een goed verloop te doen hebben, waarin men uitstekend is ge slaagd. Dé prijzen werden naf afloop uitgereikt door de heer H. de Ruig, directeur van het dagblad Trouw. De eerste prijswin naars waren. 12 km verenigingsgroepen: Olympia, Soest; 12 km schoolgroepen: Idenburgschool, Amsterdam; 15 km groe pen: Rytme en Beweging, Amsterdam: 22 km burgergroepen: Zustergroep 's Hee- ren Loo-Lozenoord. Ermelo; 22 km semi- militadre groepen: Veteranenlegioen Ne derland. Amsterdam; 22 km militairi groepen: Korps Luchtwachtdienst, irecies te zijn 10353 hebben zaterdag deel- piciën uan de Ned. Chr. Wandelsport Bond. vezig in Amsterdam op de zevende Trouw- een groot aantal groepen, aan de start ver- Rotterdam-Overschie trok 905 wandellief- In Rotterdam Ter gelegenheid van het veertigjarig bestaan van de C.J.M.V. in Overschie heeft de wandelgroep van deze vereniging zaterdag een wandeltocht over afstanden van 8, 12, 18 en 25 km gehouden. Er ver schenen ruim 900 wandelaars aan de start, waaronder 50 groepen. De parcoursen gingen door Rotterdam-noord en voor de langste afstanden via Berkel en het nieu we vliegveld. Zij vielen zeer in de smaak, omdat in deze richting slechts sporadisch wordt gewandeld. Het NCWB-bondsbestuurlid, de heer L. S. H. de Wit uit Rotterdam, die tevens wandelleider van de Chr. Wandelsport vereniging JSW uit Rotterdam-Vree is, werd gehuldigd, omdat hij tijdens tocht zijn 5000 wandelkilometers vol m te. Hij mocht van de organisatoren boekenbon in ontvangst nemen, terwijl mevr. De Wit bloemen ontving. De prijswinnaars waren. 8 km: 1 D.J.G.. Charlols; 2 D.S.O.. afd. D. Overschie; 12 km: 1 D.S.O. afd. C, Overschie; 2 D.O.T., Overschie; 3 W.S.V. Tellinger, Rotterdam en 4 W.I.O.L., Schiebroek; 18 km: 1 Ma rijke groep A. Barendrecht; 2 W.S.V. Vol harding, Overschie en 3 D.J.G., Charlois; 125 km: 1 Meisjesinternaat Vronestein, foort; 30 km burgergroepen: Valkenheide, 'Rotterdam en 2 D-S.O. groep A, Overschie. Ned. Volleybal kampioenschappen Boemerang landskampioen bij dames De Energiehal in Rotterdam was zaterdag het toneel van de strijd om de Nederlandse volleybaltitels. Bij de dames streden nog acht teams, vèrdeeld in twee poules tengevolge van het feit, dat het afgelopen seizoen nog geen officiële dameshoofdklasse kende. Het spel van topteams zoals Boemerang, R.V.C. en S.O.S. was minder dan dat van enkele jaren geleden. In poule A bleek spoedig dat de strijd tussen Boemerang en R.V.C. gaan, terwijl in poule B S.O.S. over de tegenstandsters heen kon wandelen. Boemerang wist de strijd in haar voordeel te beslechten, terwijl S.O.S. slechts één set afstond. dat Boemerang de titel (15—9, 15—7), RVC—Meeacosa 2—0 (15—10, 15—3). SVV—Achilles 2—0 (15—8, 15—7), RVC—VC Den Bosch 2—1 (15—7, 5—15, 15—7); SVV—Mesacosa 2—1 (15—0, 10—15. 15—9), Achilles—VC Den Bosch 0—2 (7—15, 11—15), RVC SW 3—1 (15—6, 12— 15; 16—14, 15—10). Eindstand: 1. RVC 4 4 - 8 2. SVV 4 3 1 6 3. VC Den Bosch 4 2 2 4 4. Achilles 4 1 3 2 5. Meeacosa 4 - 4 0 RVC werd dus numnjer 2 in poule A i mocht om dfc dprde plaats met K strijden, een strijd die zonder m door RVC werd gewonnen. De finale werd, ondanks slecht spel van beidi teams, toch nog spannend. Bij de setstand 21 voor Boemerang kwam SOS in de vierde set op 147. Het ene voor set' benodigde puntje wilde maar niet komen daaruit putte het geroutineerde Boe merang de kracht voor een wanhopig slotoffensief onder leiding van de inter nationals Tilly Boer en Wies van Putten, offensief dat werd bekroond door De heer A. Bovenberg 25 jaar bestuurslid van de C.K.B. „Wat is een korfbalvereniging zonder bal?" vroeg een der afgevaardigden op de algemene vergadering van de Chr. Korfbalbond in 1946. „Geen bal," antwoordde onder grote hilariteit de bondssecretaris, de heer A. Bovenberg uit Schiedam. Daarmede moge de heer Bovenberg dan niet volledig zijn getypeerd, het bewijst wel, dat hij zin voor humor heeft. Deze door de C.K.B. - en heus niet alleen door deze bond zeer gewaar deerde kracht werd dezer dagen een kwart eeuw geleden tot bestuurslid van de Chr. Korfbalbond gekozen. Juist in dc periode na dë bevrijding, toen de ballen schaars werden toegewe zen en verscheidene afgevaardigden er bij het bestuur op aandrongen zeer actief te zijn waar het ging om ballen te verkrij gen, heeft de heer Bovenberg ontzettend veel werk met grote opgewektheid ver richt. De heroprichting na de bevrijding was geen gemakkelijke tijd voor de CKB doch de bond had de heer Bovenberg en die klaarde het. Hij werd in 1932 tot bestuurslid geko- zij. Het ging de CKB in die tijd goed. De bond was uit zijn Zuidholland6 isolement getreden; de afdeling AmsteMand was Uit het oranje-witte kamp i Delft Verre van constant is de vor Pernix 1 en het sag er zaterdag li tegen DES lange tijd bepaald nic kleurig uit. Pernix speelde met 2 Voor rust konden dc Lcldenaren niet tip pen aan dc prestatie van vorige week. De Delftenaren namen de leiding en Kees Favier beantwoordde dat doelpunt (11). Pernix moest daarna weer DES aan het woord laten, maar ook nu volgde de gelijkmaker uit handen van Niek Favier (22). Dat was tevens de ruststand. Ook in de 2de helft konden de Oranje kragen moeilijk op dreef komen. DES scoorde tweemaal en de 4—2 voorsprong van de roodbroeken werd tot halverwege de tweed helft gehandhaafd. Eerst toen kwam de Leidse motor op dreef, juist op het moment dat een 5e Delftse doelpunt waarschijnlijk leek. Kees Favier scoorde 43 en mocht daarna een strafworp nemen. De bal kwam echter even hard uit de korf als hij er in ging. Henk v. d. Vegte benutte de kleine kans, 44. Toen was het hek pas goed van de dam. Er volgden nog vier Leidse doelpunten. Ton Tieleman (2x)) en aanvoerder Gerard Kui per 2x) waren de schutters. DES trof geen enkele maal de roos in deze periode en zo werd het nog een grote Leidse zege. Verdiend maar geflatteerd, 48. Pernix 3 hield tot rust vrijwel stand tegen Ijsvogels. De Hagenaars wisten niet verder dan 2—3 te komen. Daarna was het echter een eenzijdige strijd. Geen enkel Leids doelpunt, maar wel 5 Haagse (28). Ook Pernix 4 deed het voor rust beter dan daarna. Via 10 en 21 kwam tegen Warmond 2 de rust met 22. De W arm on der s waren met 6 doelpunten stukken sterker. Pernix 4 scoorde tweemaal en ging met 4—7) ten onder. De junioren-twaalftallen weerden zich dapper. Het A-team was veel te sterk voor TOP A en won met groot verschil de strijd (141). Heel wat spannender was Pernix bFiks b. Er werd maar tweemaal gescoord, aan beide zijden eenmaal. juist opgerioht, evenals dé afdelingen (Jtrecht en Gelderland. Veel werk moe6t toen verzet worden en de heer Boven berg heeft het gedaan in de vaste over tuiging, dat het de Ohristen-jeugd van Holland ten goede kwam- Hij deed het voor de oorlog; hij deed het ook daarna en hoewel hij 6oms heel eerlijk zei, dat het werk hem te zwaar werd, bleef hij op zijn post, ook toen enkele Jaren ge leden een nieuwe krachttoer van hem werd gevraagd. Er bestond een redelijke kans, dat de CKB een eigen bureau zou krijgen met een kracht, die het werk als dagtaak zou gaan vervullen. Hoeveel vrije tijd dit de heer Bovenberg heeft gekost, zal wel geheim blijven. Steeds heeft deze Schiedammer een eigen plaat6 in het bondswerk ingenomen. Onverzettelijk kan hij zijn, wanneer het om principiële zaken gaat en hij meent, dat in een richting wordt gekoerst die niet met zijn principe in overeenstem ming is te brengen. Vijf en twintig jaar bestuurslid van een sportbond is geen senicure, temeer niet, als men weet, dat de heer Boven berg (jaarnaast ook vele jaren secretaris is geweest van het Centraal Verband van Ohr. sportorganisaties, de voorloper van de Ned. Ohr. Sport Unie, waarvan hij ook thans nog een zeer gewaardeerd be stuurslid is. Hij ziet zijn werk in de sportbeweging als een roeping en daar door is hij een trouw bestuurslid, een harde werker en een geziene figuur, vooral in sportkringen. LEIDERDORP Dinsdag en woensdag wordt een col lecte gehouden voor de plaatselijke har moniekapel. NOORDWIJ K De Glasbaars Dinsdagavond 8 uur vergadert de Noordwijkse aquariumvereniging in de Ti'lly Boer bracht. i de hoofdklasse 6peelden. een feit was geworden, les maar de vijf kampioenen speelden een halve competitie. Bij de topti kunnen we zeker spreken van een dere stijging van het spelpeil. Teams als VC Der. Bosch en meer nog SVV mochten RVC meer tegenstand te bieden dan de landskampioenen de laatste jaren ondervonden. Dit betere spel leverde VC Den Bosch een zeer verdiende derde plaats op. te meer verdiend daar dit team in de op goed peil staande strijd tegen SVV de pech had één der beste spelers door een blessure te verliezen, waardoor de Utrechtere de strijd in hun voordeel konden beslissen. Bij dit trio vielen de noordelijke en oostelijke ver tegenwoordigers uit de toon. Nu SVV de strijd tegen Den Bosch tot een goed einde had gebracht zeker, dat de wedstrijd tegen RVC de beslissing om de titel zou brengen. Deze Ijd werd er een van de beste soort, al leek het daan aanvankelijk niet op. RVC met zijn kern van geroutineerde iternationals begon uitstekend. SVV at timide en verloor de eerste set kans loos. Dit leek in de tweede set herhaald den. RVC kwam op 91. Toen lieten de Utrechters alle schroom vai begonnen verbeten te mg te vechten het lukte: 11. Dit offensief werd voi gezet en al spoedig keek RVC ln de derde tegen een 36 achterstand aan. ver oorzaakt door een machtige service van de jonge Groeneveld, een speler die de landaohl van de KC stellig verdient. Toen bracht RVC het zware geschut in riling. Aanvoerder Piet Kaptein kwam n service. Wat de Fransen hier een week geleden moesten ondergaan werd ui ook het lot van SW. Genadeloos loegen de kogels als granaten SVV-stellingen. Het werd 1110. Bakker maakte er met een machtige 12—10 van. SVV liet niet los, het kwam zelfs op 6etbal (1314). Toen kwam Tuin man aan service. Kogélhard sloeg de bal in. SVV speelde terug maar De Ruiter maakte prachtig af, hierna nog eens Bak ker en sloeg Tuinman zelf het laatste punt: 2—1 voor RVC. De vierde se SVV 1—6. Maar sloeg de genadeloze service van Kaptein alle hoop aan diggels: 46 naar 76. het werd zelfs 87, een kritiek moment. Toen ging de uitzonderlijke klasse van Tuinman een woordje meespreken. Tn e fase speelde hij meesterlijk en het gedaan met de SVV-ers. aat in de avond moesten de vermoeide ir gelukkige RVC-ers talloze geluk- isen ln ontvangst nemen voor het voor negende achtereenvolgende maal be lde landskampioenschap. OngctwU- I een grandioze prestatie van Piet Kaptein. Rinus Tuinman, Cccs Bakker. r de Ruiter, Dick Kraaycveld, Ton Jaap de Hook en zeker niet minder r Cees van Zweedcn. nes. Poule A: CJMBoemerang 02, VCR—Boemerang 0—2. RVC—CJO 2—0. VCR—RVC 0—2. VCR—CJO 0—2. Boeme rang—RVC 2—1. 1. Boemerang; 2. RVC; 3. CJO; 4. VCR. Poule B: HygiéaSOS 02, Sarto— Kraoht en Vlugheid 0—2, Sarto—SOS 0—2, Sarto—Hygiéa 2—1. SOS—Kracht en Vlugheid 21, HygiéaKraoht en Vlug heid 0—2 1. SOS; 2. Kraoht en Vlugheid; 3. Sarto; Hygiéa- Om de le en 2e plaats: Boemerang— SOS 3—1 (15—1. 6—15, 15—10. 18—16) Om de 3e en 4e plaats: RVCKracht 1 Vlugheid 3—0 (15—7, 15—10, 15—9). Heren. AchillesMesacosa 20 (1512. 15—10); VC Den Bosch—SVV 1—2 (15—00 12—15. 11—15). RVC—Achilles 2—0 (15- 12, 15—13); VC Den Bosch—Mesacosa 2-0 j het r In de Trèveszaal verkeer en waterstaat aan het Binnenl in Den Haag had zaterdag de aanbi ding plaats van een boek aan de minister, mr. J. Algera. Dat deze aanbieding juist in de zaal, waarin de ministerraad pleegt te vergaderen, geschiedde, vond zijn oor zaak in het feit, dat het een boek betrof, dat handelt over dc grote nationale daad, de droogmaking van de Zuiderzee. De heer A. van Goor Jzn., directeur van de uitgeverij A. Roelofs van Goor te Mep- pel, noemde het boek een werk, dat laat zien, waartoe ons volk in staat is. De auteur van het boek „Land uit zee", prof. dr. Sj. Groenman, zei, dat het boek is ingesteld op een zeer ruim publiek; voor de overheid, de gewone man èn de buitenlanders. Hij constateerde, dat in brede kringen steeds grote belangstelling bestaat voor de Zuiderzeewerken, omdat dit werk altijd nieuwe aspecten vertoont. Het betreft hier immers de opbouw van een nieuwe sa menleving. Daarom ook is in het boek de werkende mens centraa] gesteld. In dit verband haalde prof. Groenm,an een deel van de rede aan, die ln 1897 werd uitgesproken door dr. Schaepman: „Een volk moet van tijd tot tijd een groot werk aanvatten en daarbij niet zien op de kos ten. Een grote arbeid geeft aan een volk een nieuw en krachtig bewustzijn, maakt, Rouwkoops volleybalfeest strekt organisatoren tot eer D.E.S. Voorburgen dames van Celebes (Den Haag) werden eerste Hoofdklasseteams: Heren: 1. DES 1; 2. HVL 1; 3. Sleutelring 1; 4. CSVD 1. Dames: 1. Celebes 1; 2. Prof. Wijk 1; 3. Argos 1; 4. Hofwijck 1. koop een feest heeft .voorbereid, stempelt hem tot prima organisator over de gehele linie. Receptie en feestvieren, maar ook sportwedstrijden organiseren voor jong en oud en dat op voortreffelijke wijze! Een eresaluut aan allen, die hard gewerkt hebben om de naam van hun vereniging op zo'n prima wijze naar buiten uit te dragen! Zaterdagmiddag en -avond waren het de toernooien volleybal voor dames en heren. (afdelingsteams en hoofdklassers) die aan de beurt waren. Het geheel had een uit stekend verloop. In de middaguren leg- uit de afdeling Leiden elkaar het vuur na aan de schenen. Bij de heren was het de kampioen van de tweede klas se, KVC, die de eerste prijs in de wacht sleepte. Een mooi resultaat, vooral daar de eerste klasser GGV 1 zich met de twee de prijs tevreden moest stellen. Bij de dames was het Rouwkoop zelf dat erepalm ging strijken, na heftige strijd met Or. Groen 1 en Nw. Brunhilde. In de avonduren kwamen de „zwaarde re" teams binnen de lijnen. Bij de heren zagen we DES (Voorburg). HVL telring uit Leiden en CSVD uit Delft. Er was van zeer goed volleybal te Bij de dames waren het de te Celebes (Den Haag). Prof. Wijk en Argos uit Leiden en Hofwijck uit Voorburg die fel twistten om de eerste prijs. Hier was het tempo af en toe aan de lage kant. Men miste daardoor het flitsende effect, wat de strijd bij de heren juist zo aantrek kelijk maakte. Het Haagse Celebes won de eerste prijs, hoewel de Prof. Wijk- dames de kans in eigen hand hebben ge had. Een overwinning in de laatste wed strijd tegen Argos had hen verrassend de eerste plaats kunnen bezorgen. Maar Ar gos vocht voor wat het waard was en wisl een gelijk spel te behalen. Zoals gezegd was het spelpeil bij de he ren veel hoger, maar de strijd om de ee ste prijs was niet zo enerverend. Hi was het Voorburgse DES heer en met ter van het terrein. De internationaal Zimmerman had om zich heen een perfect jong team, dat af en toe topprestaties leverde. DES won al zijn wedstrijden en de overige teams verschilden weinig in kracht en speelden tegen elkaar gelijk. Verrassend was af en toe het spel van Sleutelring, dat met dit team zeker tot betere prestaties kan komen. Door een betere score veroverde HVL hier de tweede prijs. De eindstanden waren: Afdelingsteams: Heren: 1. KVC 1; 2, GGV 1; 3. Rouwkoop 1; 4. PSVA. Dames: 1. Rouwkoop 1; 2. Or. Groen 1; 3. Nw. Brunhilde 1; 4. Donar 1. dat men zich met geestdrift aan zijn taak kan wijdenZulk een geestdrift past een nazaat van een geslacht, dat de zee niet alleen beheerst heeft door zijn adml- ralén, maar ook door zijn ingenieurs". Nadat de heer Van Goor minister Algera een exemplaar van het boek had aange boden, alsmede aan ir. F. J. B. G. Geers, hoofdingenieur-directeur van de dienst der Zuiderzeewerken, en aan ir. A. P. Minderhoud, directeur van de Wieringer- meer (N.O.-polderwerken) voerde mr. Al gera het woord. Voldaan Spr. was er over voldaan, dat er thans een boek aan de Zuiderzeewerken is ge wijd, een werk, dat spreekt tot de ver beelding van het publiek. Hij zag het boek als een bijzondere bijdrage in de waar dering, die alom voor de Zuiderzeewerken bestaat, in eigen land en ln het buitenland. Minister Algera vertrouwde erop, dat het boek van prof. Groenman de goede naam van onze waterbouwkundigen en cultiveringsexperts zal doen toenemen. Nederland moet propaganda maken, al dus eindigde mr. Algera. Een van de vormen is dit boek. Britse regering wil vrije pers De Britse regering wenst, dat de pers geheel vrij is. Daarom heeft zij een voor stel tot staatssubsidie op krantenpapier van de hand gewezen. Ook het voorstel om de persraad het recht te geven maat regelen te nemen tegen journalisten die strijd met de ethiek van het vak han delen, is ongewenst genoemd. Het Lagerhuis nam wel een motie aan, /er enkele gevallen van berichtgeving aarin bezorgdheid wordt uitgesproken waarin wordt aangedrongen, dat de pers krachtdadig zal streven naar hand having van een hoogstaand gedrag. Nasution zet Ventje Sumual af De chef-staf van het Indonesische leger Nasution heeft overste Ventje Sumual ontheven van zijn post van commandant van Oost-Indonesië, ondanks het feit, dat premier Djuanda, die een reis naar Ma kassar ondernam, drie dagen geleden daartegen had gewaarschuwd. Dit kan de mislukking betekenen van de pogin gen van de premier om de vrede in de buitengewesten te heretellen. RIJNSBURG Opbrengst collecte De collecte voor de sanatoria Sonne- vanck en Zonnegloren h'eeft 244,71 op gebracht. Brandweer dacht dat t echt was De Vlaardingse brandweer is dezer dagen tevergeefs uitgerukt naar een choolgebouw, waar een uitslaande brand '.ou woeden. Inderdaad waren aan de buitenkant grote rookwolken en een vuur gloed te zien. Maar toen de brandweer veel materiaal bi? de school arriveer de. bleek de Bescherming bevolking een stische oefening te houden. Juristenconferentie Oud-Poelgeest Internationaal recht kan niet complex zijn van statische principes OP HET KASTEEL „Oud Poelgeest" werd de zesde oecumenische juristenconferentie gehouden. Men bezon zich op de vraag „Vraagt de moderne wereldsituatie een ander volkenrecht?" Dr. Mohsen Ameli uit Iran sprak over „De bijdrage van Aziatische kant". Na een definitie gegeven te hebben het internationale recht vertelde Mohsen Ameli iets over de ontwikkeling Van het Aziatische recht. Het westerse internationale recht werd aan andere ten en werelddelen opgelegd, daarom zijn verschillende landen begonnen om ontwikkeling van nieuwe ideeën ander internationaal recht te creëre het Europese. Kunnen de verdragen overeenkomsten, die de Europese landen als koloniale machten met elkaar sloten nog beschouwd worden als bronnen internationaal recht?, vroeg spr. De Turkse revolutie heeft de Moham medaanse wereld naar nieuwe bestem mingen gestuwd en aan elk Islamitisch land een eigen nationalisme gegeven. Er zijn op het ogenblik twee belangrijke krachten in de Mohammedaanse wereld werkzaam, nl. de Islam en het nationalis me. In theorie sluiten ze elkaar uit, in d( praktijk werken ze samen en doen zicï overal voelen. De term Mohammedaanse staat wil niet zeggen, dat er ean Islamitische grond wet is. De vorm van de staten in de Mo hammedaanse wereld loopt in verschillen de graden uiteen, van de Theocratie in Yemen tot een parlementaire democratie in Turkije. Het beste middel om de vrede in de wereld te behouden is dc Aziaten het recht van onafhankelijkheid te geven, zonder in hun interne zaken tussen beide te komen. Zo kunnen zjj ook vriendschappelijke betrekkingen on derhouden met de rest van de we reld. Het internationale recht kan daarom niet een complex zijn van sta tische principes. Het is in constante evolutie om zich te kunnen aanpas sen aan de vormen van het internatio nale leven. Zondagmorgen sprak in een oecume nische huisdienst mr. S. C. Graaf van Randwijck over „Evangelie en internatio nale ethos". Na deze huisdienst werd er een bespreking in groepen gehouden over het rapport der Sectie IV van de wereld raad van Kerken in Evanston over ..Christenen in de strijd voor een we reldgemeenschap". 's Middags leidde professor mr. A. J. P. Tammes het on derwerp „De bijdrage van de jongste ge schiedenis"' in. vraag ..Vraagt de moderne wereid- tie een ander volkenrecht?" sugge reert, dat e een behoefte i: w recht. Als eerste oorzaak van deze behoefte zag spr. de adembenemende technische ontwikke ling, die grote gevolgen heeft voor de in ternationale samenleving. De internatio nale verdragen worden nu te statisch, men heeft tegenwoordig meer behoefte aan internationale organisaties, die zich dan ook steeds meer ontwikkelen. De technische ontwikkeling heeft ook een grote destructieve invloed gehad op het oorlogsrecht. De „Rode Kruis"verdra- gen van 1949 zijn een positieve vernieu wing van dit recht. Ook een verbod tot gebruiken van geweld, vastgelegd in het Handvest van de V. N. is een stap voor uit, vergeleken met het vroegere volken- Een andere oorzaak, waardoor het vol kenrecht is verouderd, .noemde spr. de snelle toeneming van het aantal staten door de opheffing van de kolonisatie. Door de feitelijke (niet formele) ongelijk heid in ontwikkeling en macht ontstaan Vnoeilijkheden bij het totstandkomen van een goede besluitvorming. Als laatste oorzaak, die invloed op de herziening van het internationale recht nodig maakt, zag prof. Tammes de toe nemende bemoeiing met het sociale en economische leven door de overheid. Het huidige volkenrecht is geen recht stelsel meer tussen de staten, maar een rechtstelsel tussen organisaties onderne mingen en volksgroepen. Het oude vol kenrecht was grotendeels een afbake- ningsrecht en bevatte spelregels voor het diplomatieke verkeer. Het huidige volken recht bestaat meer uit vreedzame bijleg ging van verwikkelingen. Een geheel nieuwe tendens is de aandacht, die gevraagd wordt voor de .volheid van het menselijke be staan. Ondanks de vele goede dingen het huidige recht, mogen wij niet blind zijn voor de gebreken. Soms worden de tradities en nuttige regels zo aangevochten, dat de positieve waarde ervan in twijfel getrokken wordt. Er ontstaat dan een rechte loosheid. Op sommige punten bestaat er ook een sterke behoefte aan aan vullende regels in het belang van allen.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1957 | | pagina 6