Ned. Zaterdagelftal verovert coupe door 2-1 zege op België Beide doelpunten uit goed kans-gebruiken ran Ar ie ran den O er er Westelijk elftal gaf Admira uitstekend partij Leidse junioren versloegen Haarlemse jeugd Strijd om volleybaltitels was zeer spannend Meer gedrang door zeges van Heemskerk en Terlouw NIEUWE LEIDSCHE COURANT 4 MAANDAG 31 MEI 1951 aftrap, liet de jeugdige Kerkdijk het eerst zijn naam noteren, toen hij diepe pass gaf naar linksbuiten Schipi welke dwars door de Belgische defei sneed. Schipper kon het leder echter bemachtigen en het was Mercier, Belgische collega, die voor het eerste vaarlijke moment voor onze verdediging zorgde uit een scherp genomen co Hierin bracht spil Van der Nagel echter redding. De Belgische rechtsbuiten Stae- en Arie van den Oever lanceerden vervolgens schoten, die geen doel trof fen. Na 10 minuten evenwel kon de laat- dle zich weer de meest actieve speler (Van onze sportredacteur) A LLEZ a ATTAQUE!" kreet een heertje uit Brussel achter ons op de i- gezellige tribune van het sportpark van Borgerhout in de idyllische Rivierenhof te Antwerpen, toen de Belgische linkshalf met de Yankee- kuif, Van Rompaey, juist met een formidabel schot direct op de schoen de stand op 12 had gebracht. Dat was een zeven minuten voor het einde. „Allez a attaque!", ofwel: „vooruit nog zo'n goal en de Coupe blijft bij ons!". Maar de Nederlandse defensie hield stand. Aanvoerder Wilhelm c.s. weerstonden de laatste pogingen van onze roodgehemde Zuiderburen om er een gelijk spel uit te halen. Het gelijk spel, dat voor de laatsten voldoende was om de kolossale Coupe Fernand Ohanelle te behouden. En toen de Belgische arbiter Mertens voor het einde /loot, betekende dit dan ook dat het Nederlands Zaterdagelftal als triomfator in het Drielanden-Tournooi de Coupe meer naar huis mocht nemen! Een on verdeeld genoegen was dit overigens niet. Want deze trophee, een fraaie beeldengroep in brons, weegt maar liefst over de honderd kilo. Zo zwaar als de Coupe, die düs de beloning vormde voor de twee over winningen, op Frankrijk en België is de taak van het Zaterdagelftal ge weest. Het veld was moeilijk be speelbaar en de tegenstander verre van gemakkelijk. Maar van het be gin tot het eind hebben onze jongens, onder de stimulerende aanvoering van Wil Wilhelm gevochten en dit heeft hun tenslotte de zege gebracht. Een mooie wedstrijd is het niet ge worden, daarvoor werd aan weers zijden vaak te vreemd gespeeld. De keren tenminste dat de bal in het prachtige groen rondom het veld be landde, zijn op de vingers van ver scheidene handen niet te tellen. Maar aantrekkelijk toch wel om de ver woede pogingen van de aanvalslinies om de verdedigingen - die hun stem pel op het spel drukten - te door breken, en spannend, omdat van de uitslag het lot van de begeerde Coupe afhing. De kansen Zonder twijfel is deze uitslag verdiend te noemen. De beide doelpunten (al- thans het tweede) van de Katwijker Arie j van den Oever, kunnen wel niet als ge-! heid" aangemerkt worden, maar zij vorm den het resultaat van het goed benutten van (geringe) kansen iets wat de trap- vaste Quick Boys-crack wel is toever trouwd en in dit onderdeel van het spel schoten de Belgen aanzienlijk te kort. Ook zij hebb.n ind' rdaad tzelfs wel meer) de uit de gelijk opgaande par tij voortvloeiende gelegenheden om te doelpunten gekregen. Maar men liet die onbenut voorbijgaan. Te oordelen naar de veldverhouding komt men dus licht tot de conclusie, dat een gelijkspel de ver houding beter had weergegeven. Maar aangezien schieten ook tot de wapenen behoort, waarmee in de strijd om de bruine stuiter gestreden wordt, kan men de Belgen, hoe aardig ze technisch ook vaak voor de dag kwamen, in dit op zicht als tekort komend aanmerken en de overwinning verdiend voor de Oran jehemden noemen. Overigens zonder hen daarbij het pri vilege gunnende zich op de borst te gaan slaan. Want daarvoor was ook het Ne derlandse spel, als dat van de triom ferende natie in het Drie-landen-tour- nooi, In deze wedstrijd te weinig hoog staand. Dat deden de jongens, die met ver heugde gezichten de kleedkamers opzoch ten, echter ook niet. „Wij zij n niet ontevreden" vertolkte hun aanvoer der, in „lithotes"sprekend, hun zege-ge- voelens. voorhoede zou tonen, de circa 200 Nederlandse supporters tussen de naar schatting 2000 toeschouwers waaruit blijkt, dat de belangstelling voor het Za- sterk groeiende Eerste doelpunt Uit het middenveld danste de bal over wel 5 Nederlandse hoofden en een enkele Belgische bol in de richting van het vijan delijk doel. Eindelijk kwam het leer op de grond en uit een duel prachtig voor het geoefende linkerbeen van dc Katwijker. Deze weifelde geen moment, knalde in eens zuiver langs een verdediger uiterst links diagonaal in het doel. Keeper Adri- aenssens, wie het uitzicht werd belem merd, dook te laat en het was 01. Er volgde een vinnig tegenoffensief. Kleinermann, de Belgische aanvalsleider schoot een keer tegen de paal. Mercier dwong opnieuw een corner af en kleiner mann trachtte andermaals Woudsma te passeren, maar zijn slecht gericht schot uit een dot van een kans leverde geen moeilijkheden op. Pal daarop kwamen 3 Rode Duivels on gehinderd vrij te staan, doch Woudsma belette hun gevaarlijk te worden. Staelens dwong hen vervolgens in actie te komen en Lippeveld drukte het overwicht, dat de Belgen zich gaandeweg verschaften, uit in een kogel over de lat. Na vergeefse pogingen der onzen om het accent te verleggen, was het nu Staelens die ons doel met hoekschoppen bestookte, maar Oostenrijkers wonnen (gefiatteerd) met 63 In het Sparta-stadion te Rotterdam heeft Zaterdagavond een Westelijk elftal, be staande uit spelers van 18 t/m. 24 jaar met 36 van Admira (Wenen) verloren. Circa 7000 toeschouwers waren getuige van een interessante strijd, die tenslotte op geheel onverwachte wijze nog zo'n grote nederlaag van de Nederlanders op het scoringbord bracht. Drie minuten voor het einde was de stand nl. nog 33 en ge zien het te ver doorvoeren door de gasten van de vaak inderdaad zeer mooie combinaties lag dit verhietigende einde niet in de lijn der verwachting. De drie treffers binnen twee minuten door Soldatich, Cehka en Hocfer waren er evenwel evenzovele bewijzen van, dat de Oostenrijkers ook het schieten wel beheersen. Twintig minuten De eerste twintig minuten in deze ont moeting, die helaas niet veel hoogtepunten kende cn een vrij vlak spelverloop zon der een maximum aan wapenfeiten ont wikkelde, zijn het meest interessant ge weest. Na de volksliederen, van de in fraaie blauwe pakken gestoken Antwerpse spoormannen, en natuurlijk de toss Admira is in de gehele wedstrijd qua techniek en lichaamsbeheersing zeker de beste ploeg geweest, maar aanvankelijk namn de Weners het te gemakkelijk op, vooral in de voorhoede, waar men het iets te mooi wilde doen. De Westelijke aanvallen waren zelfs gevaarlijker en dat in hoofdzaak door voortreffelijk spel van Cor van der Gijp (Emma). Deze speler was wel de ster van het veld. Hij won de meeste duels van spil Fichtel en schiep zoveel fraaie kansen, dat, indien de bin- nenspelers Confurins (EBOH) en Huis (Ajax) hem beter hadden begrepen, er stellig voor de rust meer kansen waren benut dan die ene, waarbij Confurius slechts door een laatste tikje behoefde Deze Dordtenaar bracht hiermede de stand na 27 min. op 1—1, want in de 21ste tut had Admira's beste man, links buiten Höfer, zijn club een voorsprong gegeven. Op wonderbaarlijke wijze ont snapte Admira door goed herstellen van rechtsback Weisenböck aan een achter stand, en nam zelfs uit de hierop volgen de tegenaanval door midvoor Habitzl, die dwars door de verdediging heenliep, op nieuw de leiding, na 29 min. Zeer onverwacht werd de stand 6 min. na de rust weer gelijk, rechtsback Cor- bran plaatste een vrije trap van zeker 40 m afstand hoog op doel, en keeper Gilly liet de bal uit zijn handen in het doel vallen. Toen eeist kwam er volop geestdrift in de Weense ploeg ofschoon Van der Gijp en de goede rechtsbuiten Uittenbosch (Velox) nog altijd fraaie openingen in de Admlra-defensie konden bewerkstelligen. Het geluk was echter niet altijd met de Nederlanders in deze periode. Na 10 min. liep Soldatich langs hun verdediging en scoorde voor Ad mira nummer drie, doch daar aan de scheidsrechter een „hands" gevai van Conferius plus een off-iside positie van Westphal (Excelsior) ontging (de Oosten rijkers bleven er aanvankelijk voor staen kon drie minuten later Huis de var Gilly terugkomende bal opnieuw inschie ten (3—3). Hierna ging Admira meer en mee: overheersen, geholpen door het vermoeid raken van enkele spelers in de Weste lijke verdediging Slechts invaller Delwel (van de vierde klasser Transvalia) kon het merkwaardig goede peil, waarmee hij was begonnen, handhaven. Ook slaagde Van de Oever (Stormvogels) erin, de snelle en zeer goede linkerwing Hoefer- Richter nog lange tijd in toom te houden. Keeper Van der Wint (VSV) die Feijt onder de lat verving, en enkele zwakke met vaak uitstekende momenten afwis selde, had aan de zes doelpunten geen schuld. De overwinning van Admira was, hoewel o.i. iets te groot, volkomen ver- ook hieruit kwam niets tot stand en mede door het in vorm komen van onze ver dedigers, waarin Van der Nagel en Wil helm er zin in bleken te hebben, begon het offensief te luwen. Circa 30 minuten waren er gespeeld, toen Schipper de eerste Nederlandse cor ner mocht nemen, waaruit echter geei gevaar voortkwam. Tien minuten druk op de Belgische veste volgde, maar deze verdediging bleek te sterk voo aanvallers. Heinen gemist Of is het misschien juister te zeggen, dat de Nederlandse voorhoede te zwak was om gevaarlijk te kunnen worden? Toegegeven de gevreesde Belgische de fensie met als uitblinkers Celis en spi Valet waren moeilijk passeerbaar. Maar enig lastig werk heeft zij niet bepaald op te knappen gekregen. Van onze vleugel spelers ging weinig uit. Vooral de linker vleugel LoosmanSchipper, deed zelden gevaarlijke dingen. Loosman speelde vrij wel de gehele wedstrijd, door een ontoe reikende conditie? te veel in terug geschoven positie, waardoor Schipper practisch geïsoleerd stond. Zodoende kon den Valet c.s. zich volledig met de be doelingen van het rechtertrio occupei Arie van den Oever genoot een extra bewaking, Kerkdijk moest het physiek opzicht tegen de grotere Belgen afleggen en waar Bout, ijverig, maar wei nig talentvol, niets zelfstandigs kon dernemen, laboreerde het onze voorhoede de nodige stootkracht. Wout Heinen werd hier wel gemist! Bij momenten Dat uitte zich ook in de tweede helft. En daar ook de vijandelijke vuurlinie, die werkelijk aardig was begonnen en technisch zuivere com binaties liet zien, op dit zware veld niet de door de Belgen gewenste „dash" meer kon opbrengen, ontaard de het spel in een rommelig geheel, waarin de defensies domineerden. Desondanks toch nog enerverende mo menten. Bijvoorbeeld toen Zandbergen na een afgeslagen Belgische aanval snel mee naar voren trok en een hard schot loste, dat echter tot corner werd ver werkt. Aan de andere kant moest Woud sma op een kopbal van Lippeveld en een schot van Kleinermann zijn talent tonen. Mercier knalde uit een voorzet van Stae lens net langs de verkeerde kant van de paal en Schipper verzuimde het beter te doen, toen hij zich ineens voor een open doel bevond. Die momenten verlevendigden de ont moeting, die nogal in laag tempo gespeeld Een kwartier voor tijd deed zich weer zo'n moment voor. Dat was toen Arie van den Over uit een schermut seling links van het doel, op een af stand van zeker 20 meter, de bal met zijn linkervoet met een werkelijk klasseschot kogelhard verrassend op de onthutste Adriaenssens afvuurde. Deze greep het leder, maar het was In een fel slotoffensief tracht ten de Belgen bij de stand 12 nog een gelijk spel te forceren, waardoor de Coupe Fernand Chanelle in hun bezit zou blij ven. Maar de Hollandse defen sie hield stand. Cas Woudsma hield zijn doel op fraaie wijze schoon, zoals o.m. deze foto toont, die tevens een goed over zicht geeft van het sportpark Borgerhout in de idyllische Rivierenhof te Antwerpen. hem blijkbaar zo hard in de handen gekomen, dat hij het weer liet vallen. De bal rolde zijn heiligdom binnen en het was 0—2. Onze jongens veerden op. De coupe! Die was nu bijna zeker binnen hun bereik gekomen! Allez a attaque Maar de Belgen gaven het niet op. Ge mangeld tussen Schaap en Van der Nagel loste Staelens, in de 2e nelft de gevaar lijkste aanvallen, een hard schot, echter doel langs. Vertwijfeld volgden meer- attaques. En ui teen daarvan werd het 12, met stellig de mooiste goal uit wedstrijd. Staelens bracht de bal snel ;r de vleugel op, dirigeerde hem naar de goed meegekomen Van Rompaey, die ineens inknalde. Luid jubelden de Belgen „Allez attaque!" Maar het heertje achter ons, dat uit Brussel gekomen was, mocht het niet beleven. i Cas Woudsma hield zijn doel de I resterende zeven minuten schoon en node zagen onze Zuiderburen de be geerde trophee met de Hollanders mee in Noordelijke richting ver trekken. Vast van plan om hem het volgend jaar weer terug te veroveren. Schuttersfeest in Sassenheim (65) De Leidse junioren hebben zich Zaterdag in Sassenheim de sterkere getoond van de Haarlemse. In een aardige en zeer doelpuntrijke wed strijd werden de roodwitte Haarlem mers verslagen met 65. Aanvankelijk waren de Haarlemmers een tikje sterker en toen na een kwartier spelen rechtsbuiten Kortleven vrij kwam, kon ook de zweefsprong van doelman Den Haan (Rijnsb. Boys) niet meer hel pen: via de paal sprong het leer in het doel: 01. Linksbinnen v. d. Spek (ARC) zorgde echter al vrij gauw voor de ge lijkmaker, maar'opnieuw kwam Haarlem aan de leiding, toen doelman Den Haan van zijn backs geen uitzicht kreeg: 12. Uit een corner was het weer v. d. Spek, die de partijen op gelijke voet bracht. De doelpuntenhonger was echter nog lang niet gestild. De Haarlemmers na men voor de derde keer de leiding, maar lang hadden ze er geen plezier van. Want nadat De Bruin (ARC) tegen de lat had geknald, nam de kittige v. d. Niet R.V.C. (heren) en Boemerang (dames) werden kampioen Het Zuid-Hollands damtournooi Remise lussen Van dei Veer en Haasdonk (Van onze dammedewerker) Zonder veel schokken leidde het belangrijke duel v. d. Veer—Haasdonk uit de zevende ronde van het tournooi om de provinciale damtitel tot een standaard-remise, voor deze beide spelers voldoende om zich aan de spits te handhaven. Hun rivaal Kilwinger raakte iets achterop door een neder laag tegen Heemskerk, welke sterke Leidenüar thans eveneens op één punt van de leiders staat en zich tot een gevaarlijke mededinger ontpopte. Ook Terlouw kwam dichterbij, volgt nu middel van een diepe berekening een tezamen met Kinnegen op twee punten, over zijn- Mochten de toeschouwers zich Zater dagmiddag in „Hof van Holland" alhier, teleurgesteld voelen door het weinig emotievolle verloop van 't treffen in de hoofdpartij, die weliswaar op hoog peil stond, dit werd ruimschoots vergoed met hetgeen zij te zien kregen in enkele an dere partijen. Vooral de zege van Ter louw was indrukwekkend, temeer daar zijn tegenstander Kain blijk gaf over zijn diepe lnzinkig heen te zijn en het de Bodegraver buitengewoon lastig maakte. Deze kwam eerst in 't voordeel nadat Kain een lokzet plaatste, die wel iets te doorzichtig was. Terlouw ging er niet op in, wist met veel geduld een vijan delijke schijf in de wacht te slepen, doch won pas na een zeer langdurig eindspel, omdat Kain zich meesterlijk verdedigde en het tot de 35e zet volhield alvorens hij tot capituleren gedwongen werd. Goed verweer Kinnegen weerde zich ook uitstekend., kreeg agnvel in een flankpartij met Mer tens, die echter geen fout maakte en door draw uit het vuur sleepte. Kilwinger en Heemskerk speelden daags tevoren in Gorinchem. waar de laatste op fraaie wijze profiteerde van een vreemde positiefout van zijn tegen stander. wiens rol in dit tournooi ech ter nog niet is uitgespeeld. De enige die zijn kansen op de titel practisch verloren zag gaan was Boer. Hij zag een klein slagzetje over 't hoofd, hetgeen v. Mourik zich natuurlijk niet liet ontgaan. De volledige uitslagen luiden: H. v Mourik—S. Boer 2—0; N. Kilwinger—W Heemskerk 0—2; J. Mertens—H. Kinne ten i_i; L. Kain—W. Terlouw 0—2; N. v .d. Wouden—Th. v. Prooyen 0—2; D. v d. VeerM. Haasdonk 11. De ranglijst ziet er nu als volgt uit: Haasdonk en v. d. Veer elk 10 p Heems kerk en Kilwinger elk 9 p.; Ktnnegen en Terlouw elk 8 p. Boer en v. Prooyen elk 7 p.; v. Mourik 6 p.; Mertens 5 p: Kain 4 p. en v. d. Wouden 1 p. De partijen van de achtste ronde, welke in de loop van de komende tien dagen in verschillende plaatsen worden eespeeld. zijn: BoerHaasdonk; v. Prooyen—v. d. Veer; Terlouwv d Wouden; KinnegenKain; Heemskerk— Mertens; v. Mourik—Kilwinger. IJsselmeervogels leidt in landscompetitie Om het algeheel kampioenschap Zater dag voetbal zegevierde IJsselmeervogels 90 over NSW. Een derge lijke uitslag is nog niet behaald. A.s. Zaterdag krijgt NSW de kans om revanche tegen IJsselmeervogels te De stand luidt nu: IJsselmeervogels ..3 2 1 0 5 120 NSW 3 1 1 1 3 9—13 Monster 3 0 2 1 2 47 Sportcl Genemuiden 3 0 2 1 2 27 Om de Bronzen Zwaluw Om de Bronzen Zwaluw won Noord- wijk 2 in groep A met 32 van RCL 2. Quick Boys 2 zegeverde met7- Kennemerland 2. In groep B kreeg CSVD 3 met 3—2 van Die Haghe 2 klop. In groep C hield CSVD 2 de kleuren hoog door de 21 overwinning op TOGR 2, terwijl Zwart Wit '28 goed werk leverde door HBSS 2 met 73 te slaan. Ter Leede 2 kampioen Door het 11 resultaat tegen Rijns- burgse Boys 2 behaalde Ter Leede 2 het kampioenschap van de reserve derde kl. A met een punt verschil (28) tegen CSVD 2 (27). In 3A besloot 's-Gravenzandse SV di competitie 1953/1954 met een 20 zege op Ter Leede door doelpunten van brecht en Klop. terwijl een doelpunt Nieuwkerk werd geannuleerd. In het R.A.I.-Gebouw te Amsterdam werden j.l. Zaterdag de Nederlandse Vol leybalkampioenschappen gehouden. Ruim 1500 toesohouwers hebben dit zeer span nende en goed georganiseerde tournooi 'bijgewoond. De spelers en speelsters hebben de organisatoren echter handen Hoe de voetbal rolde Om het algeheel kampioenschap: IJs selmeervogelsNSW 90. 3e Kl A: 's-Gravenzandse SVTer Leede 20. 4e Kl B: Semper Altius—TOGR 4—2; WoudrichemAalburg 43; Good Luck— IFC 1—0. Res. 3 kl. A: Rijnsburgse Boys 2Ter Leede 2 11 (Ter Leede 2 kamp.). Bekerwedstrijden 3e ronde: HBSS CSVD 31, HeerjansdamVrije Hoe- :nse Boys 31. Na competitie res. elftallen: groep A; RCL 2Noordwijk 2 23, Quick Boys 2 Kennemerland 2 73; groep B: Die Haghe 2—CSVD 3 3—2; groep C: CSVD 2 TOGR 2 2—1, Zwart Wit '28 2—HBSS 2 7—3; groep D: Groote Lindt 2—WGZ 2 7—2. C.S.V.D. uitgeschakeld' In het beker-tournooi heeft 's-Graven- zande zich terug getrokken, zodat ARC de volgende ronde plaatste. HBSS schakelde CSVD met 31 voor verdere deelneming uit. Vrije Hoevense Boys ging tegen Heerjansdam met 31 ten onder n viel ook af. Engelse profs krijgen geen stuiver meer In de jaarvergadering van de Engelse voetbal league zijn Colchester United en Walsall, die het vorig seizoen als hek kensluiters eindigden in de derde divi sie Zuid, en Chester en Halifax die in dezelfde positie verkeerde in de derde divisie Noord, herkozen voor'de Engelse league. De vergadering was een teleurstelling voor de spelers. Zij kregen geen stuiver extra. Hun verzoek om betaling extra wedstrijden bij kunstlicht w^rd ile hand gewezen en de bijdrage va league tot hun voorzieningsfonds Overigens kwam vast te staan dat het totale aantal toeschouwers die de wed strijden bijwoonden, voor het vijfde Jaar in successie een vermindering toonde. Voor het afgelopen seizoen was het cijfer 36.174.590 tegen 37.149.966 in het daaraan voorafgegane jaar. Zuid-Nederland'Saarland B 0—0 De wedstrijd tussen het Zuidneder landse elftal (1824 jaar) en het B-elftal van Saarland, in Roosendaal gespeeld,, is in een gelijk spel: 00 geëindigd. Automobilisme 10 pnt cursief Voor 8000 toeschouwers heeft Zater dag Zwitserland B dé wedstrijd tegen België B met 2—1 gewonnen. De vol werk bezorgd. Het schema was zo opgesteld, dat om 7 uur begonnen zou worden met de finales. De teams van heren poule II dachten hier anders over. want VHH. VC Den Bosch en SOS ein digden gelijk, zodat beslissingswedstrij den de finalisten moesten aanwijzen Ook deze beslissingswedstrijden brach ten gelijke eindstand, zodat het lot uiteindelijk moest beslissen. Ook bij de heren in Poule I kwamen er beslissings wedstrijden aan te pas, RVC eindigdi hier als eerste, maar Mavoc, Libanon '50 Mesacosa eindigden met een gelijk aantal punten op de 2e plaats. Hier plaat ste Mesacosa zich als eerste. Tenslotte deden ook de dames een duit in het zakje en in poule I eindigden Celebes C.J.O. gelijk. Celebes plaatste zich hier de finale. Dit alles wijst op heugende nivellering van de kraëhtsver-' houdingen tussen de topteams. De Haag vertegenwoordigers hebben de eei 1 onze stad wederom i wijze hooggehouden. RVC legde zesde achtereenvolgende maal beslag op de hoogste titel. Celebes verloor de strijd de hoogste eer tegen het Amsterdam- Boemerang op eervolle wijze. De ploeg is al gehandicapt door het niet-spelen wegens een blessure van Lien Lubberts verloor tot overniaat van ramp reeds In de tweede wedstrijd haar beste speelster, de internationaal Nel Barzilay. Deze tegenslag bleek onoverwinnelijk al vooht de ploeg tot het uiterste. De uit slagen van de finales luiden Om de eerste en tweede plaats Celebes (Den Haag)Boemerang (Am sterdam) 1—3 (15—16, 10—15, 13—15, 13—15). Om dc derde en vierde plaats Union (Nijmegen)CJO (Leeuwarden) 3—0 (15-8, 15—7, 16—14). Om de eerste en tweede plaats RVC (Rijswijk)—SOS (Utrecht) (15—12, 13—15, 15—10, 15—7). Om de derde en vierde plaats Mesocosa (Groningen)VC Den Bosch (Den Bosoh) 3—2 (10—15, 15—5, 9—15, 15—2, 15-11). Hockey De kwestie van de outbully De kwestie van de outbully 12 pnt In een bijeenkomst van de internatio nale hockey board is de kwestie or d« outbully te vervangen door een vriji slag besproken. Besloten werd om de wij ziging nog niet definitief in te voeren, doch er voor een periode van drie jaar mee te experimenteren. De heer M. G. Cowlishaw, secretaris van de board, legde er nol eens de nadruk op dat hier door dus geen wijziging is gebracht in de spelregels. „De board zou gaarne zien dat alle clubs over de gehele wereld gedurende drie jaar de proef namen, zuiver als ex periment bedoeld", aldus spreker. „De kwestie zal later nadat dus ervaring is opgedaan nog eens ter tafel komen". Athletiek Fraaie prestatie van Chataway Chris Chataway, die onlangs tijdens de recordpoging van Bannister op de „droommijl" als gangmaker heeft gefun geerd, heeft in het Motspur Park Surrey ongebruikelijke afstand, n.l. de 1 ~Vi mijl een fraaie tijd voor zich laten afdrukken. Hij liep dit nummer in 6 3.2 sec., een tijd, welke nog nooit door en athleet is gemaakt. Saat zegevierde Zaterdag te Glasgow Onze landgenoot Theo Saat heeft Za terdag te Glasgow een 100 yards handi capwedstrijd gewonnen en daarbij twee Engelsen, die deel uitmaakten van de En gelse Olympische ploeg achter zich ge laten. Saat ging met een meter voor sprong in 10.2 sec. door de finish. Op de tweede plaats eindigde Lillington en W Jack legde beslag op de derde plaats. D< rie athleten startten van meet. Saat nam voorts als enige buitenlander deel aan een 220 yards handicapwedstrijd. Zijn prestatie op dit nummer was niet zo best, want hij werd reeds in de series van verdere deelneming uitgeschakeld. De drie mijl leverde een overwinning op voor de Zuid-Slaviër Milhalic. In de tijd van 13 min. 54.3 sec., de beste ooit in Schotland op deze afstand ge maakt, ging hij met 150 meter voorsprong mer twee, Fred Norris (G.B.) eindstreep. Het oude record wa 1.4 sec. Op de derde plaats ein digde de Engelsman Ian Binnie. Diane Leather liep de mijl binnen 5 min. De 22-jarige Engelse athlete Diane Leather, die deelnam aan de dameskam pioenschappen van de Midland te Bir mingham, is de eerste vrouw, die de mijl binnen de vijf minuten heeft afgelegd. Zij liet 4 min. 59.6 sec. afdrukken. Eer der op de dag had de analyste aan d< universiteit van Birmingham de titel op de 800 meter behouden. Zij eindigde als eerste op deze afstand in 2 min. 14.1 sec Stirling Moss won de „Aintiee international" De „Aintree international 200", eer race over 34 ronden van 3 mijl, totaal on geveer 160 km, is gewonnen door de En gelsman Stirling Moss met Maserati in 1 uur 18 min. 48 sec. Zijn gemiddelde uur snelheid bedroeg 125.054 km. Op de tweede plaats eindigde zijn landgenoot Reg Parnell met Ferrari, wiens tijd 1 uur 19 min. 36 sec. was. De Engelsman Flockhart ging met B.R.M. als derde door de finish en liet 1 uur 20 min. 32.6 sec. afdrukken. De snelste ronde werd ge maakt door de Engelsman Peter Collins met Ferrari met een gemiddelde snel- héid van 131.675 km/u. Na 30 ronden moest hij de strijd staken wegens een defect aan de motor. Gordon Richards niet in de derby De Britse kampioen-jockey Sir Gordon Richards zal 2 Juni a.s. in de Derby het paard van Koningin Elizabeth „Landau" niet kunnen berijden. Hij is nog niet geheel hersteld van de val tijdens een race te Salisbury, enige weken geleden. Als jockey van „Landau" is thans W. Snaith aangewezen. Ned. successen te Madrid De Ned. zwemvereniging D.A.W. uit Alkmaar met als gast Wim de Vreng van AZ'70 heeft te Madrid successen geboekt. Twee nummers werden door De Vreng gewonnen, n.l. de 100 meter vrije slag in 59.9 sec. en de 100 meter vlinderslag in 1 min. 17.7 sec. Veel tegenstand Leeft hij daarbij niet ondervonden, want met grote voorsprong tikte De Vreng op beide num mers als eerste aan. Voorts won D.A.W. de 4 X 100 meter vrije slag estafette in 4 min. 22." sec. voor de Spaanse club Canoe, die er 4 min. 25.2 sec. voor nodig had. (Noordwijk) de terugspringende bal op zijn slof om Versterre te verslaan: 33. goal, waarmee de Leidenaars voor de rust de leiding veroverden, niet mooi. De bal werd de Haarlemse doelman namelijk door een van zijn backs met veel vuur en geestdrift uit zijn han den gelopen en midvoor De Bruin zat er nmiddellijk bovenop: 43. Nog vier keer raak Na de thee moet men het voorlopig zonder doelpunten stellen. Eerst een kwartier voor tijd bracht v. d. Niet, die de beste aanvaller was, de stand op 53. Meteen kreeg Haarlem ook weer een goaltje. Bij het scheiden van de markt knalde De Bruin nummer zes in de Haar- touwen en scoorde Langbroek (Kennemerlaqd) prompt ook weer tegen: 6—5. Het Leidse elftal zag er als volgt uit Den Haan (Rijnsb. Boys) doel; L. v. d. Meij (Rijnsb. Boys) en J. v. Duin (Noord wijk) achter; B, Heemskerk (Rijnsb. B.), Bouman (Rijnsb. B.) en D. Brouwer (Noordwijk) midden; Zwer'is (Koudekerk), d. Niet (Noordwijk), De Bruin (ARC), d. Spek (A.R.C.) en Hagen (Llsser B.) U.V.S. en Stormvogels deden het best Gelijk spel (44)juist beeld van boeiende strijd Tien minuten was de wedstrijd UVS— Stormvogels oud, toen de fijnproevers eerst goed recht zetten: dit kon een wedstrijd worden met voétbal-op-hoog- niveau. De Leidse doelman moest het eerste doelpunt uit zijn net halen, maar UVS had twee minuten later zijn ant- •d al klaar: een center van Tony Kantebeen naar de rechtervleugel en daar snelde Cor Verhoogt in de vrije ruimte. Een prachtig vleugeischot volgde en goalie Venus (Kraak was niet ver schenen) reageerde pas, toen de bal al langs hem was: 1—1. Het wérd inderdaad een wedstrijd met veel hoogtepunten, die tot het laatste boeide en die met een ge lijk spel (4—4) beide partijen gaf wat hen toekwam. Vele honderden voetbalfans omzoom den het GWS-veld, toen burgemeester De Graaf van Voorhout (de baten van deze match waren bestemd voor de Voorhoutse ouden van dagen de aftrap verrichtte. De Leidenaars verloren tegen een aan vankelijk beter spelend Sormvogéls geen moment hun hoofd. Het plaatsen bleef van beide kanten de gehele wedstrijd opmer kelijk goed. Zoals in de aanvang vermeld, had men reeds binnen tien minuten twee goals kunnen registreren en het was een fout van de UVS-goalie, dat Luppens vlak voor rust de blauwhemden de leiding kon geven: 1—2. Na de thee kreeg UVS al vrij gauw een vrije trap even buiten het strafschopge bied te nemen. Specialist Kantebeen ging achter het leer en met een schuiver, zo hard en zó haarscherp in de linkerhoek, dat Venus de bal alleen maar kon nawij zen, werd de balans weer in evenwicht gebracht: 22. De blauwwitten kwamen zelfs nog aan de leiding, toen een der Stormvogels tegen Blom opknalde en de bal in het doel sprong. Geen mooi doel punt, maar het telde: 32. Twee minuten later was het 33 en tien minuten voor de tijd was het Jan Blom, die met een vlekkeloos schot UVS nogmaals aan de leiding hielp. Enkele minuten voor scheidsrechter v. d. Meij het slotsignaal in het luchtruim zou flui ten was het weer Lupnens, die het Leidse net deed trillen: 44. Met deze stand kwan het einde en deze uitslag gaf de verhoudingen uitstekend weer. Een wed strijd, diè de toeschouwers had gegeven, wat men er van verwachtte: spanning en.... goed voetbal. Waterpolo Zian slaat Sleutelstad1 (3—1) De eerste competitiewedstrijd van dit seizoen, die Sleutelstad Vrijdagavond in het Haagse Zuiderparkbad tegen ZIAN speelde was er een van gemiste kansen. Na de beginschermutselingen zette de Sleutelstad na een goed opgezette aanval hetZIAN-doel onder zware druk. Vier, vijf maal beukten de Leidse schoten de Haagse palen. ZIAN sloeg de aanval af en zette er zelf een op, die wél succes had. Keeper Van Rooyen, uit balans ge bracht, werd door een tam schot gesla gen (0—1). Het tweede doelpunt ontstond kort daarop, toen Erades wegens over- zwemipen het water uit moest. De Hage naar benutte de hem toegewezen straf- worp uitstekend <02). Toen kort daarna Van Zijl verkeerd overnam, werd de basis gelegd voor het derde Haagse doelpunt; Van Rooyen was kansloos tegen de vrij op het doel af stormende ZIAN-rechtsvoor, zodat de rust met een 30 achterstand voor de Leidenaars inging. Kort na de hervatting kreeg Sleutelstad de kans een gedeelte van de achterstand in te lopen, toen Erades vastgehouden werd en zijn Haagse tegenstander hier voor op de kant moest. Door stug verde digen van de Hagenaars slaagde Van Ziji er eerst na onnodig tijdverlies in met een mooi schot de ZIAN-doelman te pas seren. In de korte tijd, die nog restte, kwam in de 31 stand geen wijziging

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1954 | | pagina 4