't Is Pro 't blijft Prodent BON Zomerconcerlen Pieterskerk pont P0NTSCH00L STEENSCHUUR 3 VERHUIZINGEN JANVANDUUREN 3 OCTOBER VEREENIGING i< FA P. VAN BERGE HENEGOUWS BOVENHUIS o&.R O Ld groen of rctfrnr Prodent voor een frisse mond en parelwitte tanden MERCEDES-BENZ 1954 ROOY AKKERS - automobielbedrijf H. de NIE EEN HULP IN DE HUISHOUDING 1 LEER i TALEN I THUIS De N.V. Koninklijke Nederlandsche Grofsmederij ervaren en aankomende DRAAIERS VOORMAN DIPLOMA ONDERWIJS INSTITUUT „M.E.A BOEKHOUDEI^ LEERLING-VERPLEEGSTEI NIEUWE IEIDSCHE COURANT ZATERDAG 19 SI SE^. MAM 13 September te Pretoria (Zuid-Afrika). WILHELMINA JEANNETTE AGNES Dochter van M. LINDHOUT C. LINDHOUT— Houweling Para. Houweling en Landhout Burg. Hermanstraat 9. Rijnsburg. De Heer en Mevrouw KONING—Van Airkei geven met dank aan God kennis van de geboorte van hun Dochter ELLEN MARION Zoeterwoude, 18 Sept. 1953. Hoge Rijndijk 61. Tijd. Diaoonessenhuis. In plaats van kaarten. ONDERTROUWD: HUUB OESTERHOLT GRé VAN SC HIE De huwelijksinzegening zal plaats hebben op Woensdag 14 October 1953 te Pukekohe New Zealand. 43 Victoriastreet Pukekohe. Molentu inweg 7. Katwijk aan den Rijn. Toekomstig adres: 43 Victoriastreet. Pukekohe, New Zealand. Gode dankbaar geven wij U kennis van het 35-jarig Huwelijk van onze ouders D. VAN HALEM L. VAN HALEM-Pronk Hun dankbare kinderen Voorburg: J. C. WESTVEER A. WESTVEER- Van Halem 's-Gravenhage: W. VAN HALEM F. J. VAN HALEM- Haasjes Scheveningen: W. DE BOER J. DE BOER-v. Halem J 's-Gravenhage: G. VAN HALEM P. VAN HALEM- v. d. Neut Gelegenheid tot geluk- t wensen op Vrijdag 25 t September a.s., des mid- 2 dags van 3 tot 5.30 uur In gebouw Maranatha, 2 Gevers Deynootweg 25, 2 Scheveningen. Vrijdag 25 September a.s. zijn Opa en Oma VAN HALEM 35 jaar getrouwd Veel liefs wensen hun toe SELMA en DICK De Heere dankbaar hopen wij 24 September a.s. te gedenken, dat onae Ouders, de Heer en Me-1 LE COINTRE— de Priester 40 jaar getrouwd rijn. Hun Kinderen en Kleinkinderen. Gelegenheid' tot felicite ren 24 Sept. i«o de „Fjord" Zwartelaan Voorburg, v. 7.30—9 uur. Voor de vele bewijzen van medeleven na het overlijden van mijn lieve onvergete lijke Vrouw JACOBA KEEREWEER— van der Heijden betuig ik mijn hartelijke dank. P. KEEREWEER Leiden, September 1953. Dinsdag 22 Sept. 8 uur PALESTRINA KOOR (Den Haag) o.Lv. Jaap Vranken Orgel LEO MENS Toeg.bew. f 0.75, r.i. progr. f 0,25, bij de Fa Bender, Mens. Servaas en 's avonds bij de kerk. Everyday enqlish CONVERSATIE-CLUBS A. BEGINNERS B. GEVORDERDEN ONDER LEIDING VAN ENGELSE LEERKRACHT ACTE i INSCHRIJVING M VOOR BETER ONDBWUJ Breestx. 89a. Tel. 23757 BELASTINGCONSULENT Inlicht omtrent erkende op leiding, examens en lidmaat schap bij het Seer. Ned. Col lege v. Belastingconsulenten, Belgischepl. 6 te 's-Graven hage (post Schev.) teL 551763 AVONDTEKENSCHOOL van de R.K. Volksbond Alsnog inschrijving van leerlingen op Maandag 21 Dinsdag 22 September 's avonds van 79 uur, RIJN EN SCHIEKADE 128 Schoolgeld a f 20 moet bij inschrijving worden voldaan. HET BESTUUR MAREL'S AUTOBEDRIJF N.V. Rijksstraatweg 336—340 Wassenaar, Telefoon 2545 heeft deze week tegen inte ressante prijzen voor ver koop beschikbaar o.a.: AUSTIN A 30 1953 AUSTIN A 70 1949 AUSTIN A 40 Somerset 1952 AUSTIN A 40 1949 BM.W. Cabriolet 1940 BUICK Sedan 1947 CADILLAC Convertible 1952 CHEVROLET Cabrio 1948 CITROEN 11 Sport 1949 CITROEN 11 normaal. 1949. 1951 en 1952 FIAT 1400 1950 FORD Coach 1950 FORD Coach 1949 FORD VEDETTE 1950 FORD SEDAN 1947, 1949 FORD Sedan Custom Line 1952 HILLMAN MINX 1949 en 1952 JAGUAR X.K. 120 1951 JOWET JAVELIN „Jupiter" 1952 LINCOLN Sedan 1951 MORRIS SIX 1950 MORRIS MINOR 1951 OLDSMOBILE Sedan 1948 OLDSMOBILE Sedan 98 1950 OLDSMOBILE Sedan 1947 STAND. VANGUARD 1953 SKODA Sedan 1950 SKODA Coach 1949 VOLKSWAGEN 1949 Al deze wagens worden met volle garantie verkocht, met K.N.A.C.-expertise. Financiering mogelijk INKOOP VERKOOP INRUIL. STENO TYPEN BOEKHOUDEN TALEN HANDELSCORR. BH MIDDENSTAND BH ALG. ONTWIKKELING wmmm Tei. 21219 ï^mm Vraagt vrübl. studie-advies Emigratie - Verpakkingen Voor de vele blijken van belangstelling, betoond tij dens de ziekte en m® het overlijden van onze lieve Man. Vader, Behuwd)-, Groot- en Overgrootvader JOHANNES BEEKMAN Sr betuigen wij U onze harte-1 lijke dank. In het bijzonder de Weled Geleerd® Heer Dr D. Gaas beek voor de zorgvolle be handeling en de Zusters Weynands en Ouwéhand van het „Groene Kruis" voor de liefdie rijke verpleging. Uit el'ler naam: C. BEEKMAN— Sti'kkelorum Lelden, 19 Sept. 1953. Oosterstraat 68. REPARATIES Kunstgebitten Sneller, beter en goedkoper! W. Joh. Zwaan, Achterw. 3. TANDARTS KENGEN Spreekuur Leiderdorp (Bruggestraat) gewijzigd. Ma., Wo., Vidj. 101030 vjm Di., Do.. 5—5.30 mm. Spreekuur te Leiden onge- OOGARTSEN GOEKOOP MAANDAG a.s. PRAKTIJK HERVAT FIRMA MAST (0. Groothandel Oud Papier Maredijk 17 te Leiden, v vanaf heden VERPLAATST OUDE SINCEL 250 A v/h Leidsche Zoutkeet, te Leiden. Papieren suikcrzakkcn te koop gevraagd. De nog niet betaalde lidmaatschapskaarten kunnen nog tot 1 October as. worden algehaaldi bij sigarenmagazijn van de Hleer M. C. Rrokaar, Breestraat 67. KRAAIERSTRAAT 5—7 Tel. 21205 - Leiden Uitsluitend via de handel Jac. de Mooy Voet- en pedicurespecialist Pedicure - Massage Steunzolen Hooigracht 28, 25 uur, Lei den, tel. 31050. Zeeweg 17, 1011 uur, Katwijk a. Zee, tel. 3313. Heerenweg 10, 6 30 lur. Rijnsburg, teL 2754. Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald. Breek met Uw oude vervoeregewoonte. TRANSEX voor modern snel autovervoer. Fa Cebr. v. d. MEER Kaasmarkt Telcf. 26782 30.000 Bezoekers hebben zich op de Leidato Tentoonstelling wederom kunnen overtuigen Van Berge Henegouwen DE Radio- en Teievisiespeciaaizaak voor Leiden is. De sortering, kwaliteit en vormgeving van de tentoongestelde radio- en televisie-apparaten, waarnaast de bekende 100% service zijn niet te overtref VOOR JARENLANG RADIO- EN TELEVISIEGENOT RADIO- EN TELEVISIE-SPECIALISTEN Vraagt geheel vrijblijvend taxatie van Uw oude radio bij U aan huis. Zeer prettige betalingscondities. INZET Percelen te Leiden: 1. Herenhuis met tuin. Ter- weepark 3 op f 11.500,- 2. Woonhuis, Heren gracht 90 op f 3.000,- Perceel te Oegstgcest: 3. Herenhuis met tuin, Wil- helminapark 21 op f 12.000,- Afslag Vrijdag 25 Sept. 1953 n.m. 7 uur in het Notaris huis te Leiden. Not. N. W. Holtkamp INZET Herenhuizen en Huizen, on dier Alphen aan den Rijn. Herenhuis Stations straat 39 op f 4200,- Herenhuis Stations straat 47 op f4650,- Zeven huizen Emmalaan 67, 69, 71, 73. 75. 77 en 79 resp op f 2225.-: f 2000,-; f 2025,-; f 1875.-: f 2125,-; f 1950,- en f 2375,-. Afslag: Woensdag 23 Sept. 1953 vm. U uur in Hotel „Centraal", Alphen a.d. Rijn. H. G. BOKS. Notaris (tel. 2866, Alphen den Rijm). Aangeboden GEZELLIG TEHUIS MET CARAGE OF WERKPLAATS in ruil aangeboden voor vrij huis. Te bevr. Ie Binnen- vestgracht 15. Leiden. Tele foon 30634. Te koop AUTOMOBIEL Austin A 40, bouwjaar 1952. Van eerste eigenaar. Als nieuw. 40.000 km gelopen. Desk. onderzoek toegestaan. Prijs f 4950.—. Br. no 9o26 bur. van dit blad. bakfietsen TE KOOP TE HUUR GEBR. HUISMAN Levendaal 76 Tel. 22962 Gepens. verpleegster vraagt 2 KAMERS MET VRIJE KEUKEN Brieven no 9514 bur. blad. Gevraagd SIERTEELTVERGUNNING 3000 meter open grond A en 300 meter open grond B Perioden of Jaarteelt, ook in gedeelten. G. den Heijer, Oegstgeester- weg 72a, Rijinsburg. Telef. K 1718—2242. Wanneer Iedere voetstap een marteling is dan hulp van J. A. SCHRAMA VOETKUNDIG MAATSCHOENMAKER - PEDICURE maatsteunzolen volgens nieuwste methode. LANGEBRUG 51 TELEFOON 21509 T INSTITUUT ROTTERDAM Mauritsweg 29 TeL 25972 GESPECIALISEERD IN SCHRIFTELIJKE PRIVÉ EXAMENOPLEIDINGEN PRACTIJKDIPL. BOEKHOUDEN MIDDENSTANDSDIPLOMA MI aanvulling. FRANSE, DUITSE, menopleldtng) M.B.A. - S.P.D. i B en/of SPAANSE en NEDER LANDSE HANDELSCORRESPONDENTIE. Verder MODERNE TALEN voor beginners en gevor derden. FRANS VOOR TOURISTEN d> de grootste tube - de laagste prijs Wie met Prodent poetst, merkt direct hoe heerlijk ver frissend deze natuurzuivere tandpasta is. Ook voor rokers en rooksters een uitkomst. Prodent maakt de adem ogenblikkelijk zuiver en beschermt Uw parelwitte tanden. Vraag daarom nooit zomaar naar „tandpasta".... eis PRODENT! Prodent-Chlorophyl (groen) Zeer grote tube 80 ct. Prodent-Oispergon (wit) Zeer grote tube 70 ct. Normale tube 44 ct Kiest U de groene Prodent- Chlorophyl of de Prodent - Dispergonin elk geval koopt U de ver trouwde, veilige Prodent- kwaliteit. t^dpasta Commissie van Huishoudelijke en Gezinsvoorlichting Leiden Hervat haar werk met een OPENINGSMIDDAG op Donderdag 24 September a.s. in HET LEIDS VOLKSHUIS, Apothekersdijk 33. Iedere huisvrouw en belangstellende is welkom tussen 24.30 uur. U ontvangt uitgebreide inlichtingen over onze cursussen in: Naaien Het maken van: Lampekappen Koken Corsages, enz. Warenkennis - Textiel Speelgoed Typ» 170 S.Vf 9.850, Typ» 170 S.D. (Diesel) „11.750, Typ» 180 „13.500, Levering uit voorraad OEGSTGEEST - LEIDSE STRAATWEG 1 - TELEFOON 22855 KENWOOD KEUKENMACHINES LICHTGEWICHT STRIJKIJZER DROOGSCHEERAPPARATEN INFRAPHIL NIEUWE RIJN 57 TELEFOON 21155 (Midza bonnen) GEVRAAGD niet beneden 18 jaar. Sneller en ge ma kke lijken door speciale methode I Centraal Bure.u A.V.O.S. Werkipoor - De Culluur- b.nlt - Kemer van Koop handel voor Zuid-Hollend s Nederlandse deskundigen ze schrev ENGELS f4m- OOK SPECIAAL VOOR EMIGRANTEN I PER MAAND ■m FRANS-SPAANS-BOEKHOUDEN Nederlandse taal (foutloos schrijven).op .tot iournallsttei. prlvé-secr.. dokters-assjstente, algemene ontwikkeling, let terkunde. handelscorrespondentie. Middenstandsdiploma Practijkdlploma's I Schriftelijke lessen mei persoonlijke hulswerkconlrAle: ir Uw eigen leraar kijkt uw werk na en helpt U verder. Geen verplicht les-uur; U leert wanneer het U schikt Snellere en eenvoudiger methode. Laag lesgeld door onze DUIZENDEN cursisten. FH 3 wenst GRATIS e teUende cursusbt GRATI8 proeqes NederlandsTalen Instituut R'dam (Nader adres overbodig.) Adres >ndër verpjïchüng"Ë'é't"ttTbGT" Mevr. Holmer, Juliamalaan 1, Oegstgeest, vraagt tegen 1 of 15 October een NET DIENSTMEISJE voor d. en n. Niet beneden 25 jaar. Zelfst. kunnende werken en koken. V.g.g.1 Hulp voor ruw werk a-anv Terstond gevraagd1: Nette slagersleerling of halfwas in- of extern. Slachterij aar huis. Speciaal worstmakerij. C. Mostert, Vogelaarstr. 9 Tel. 455, Berkel Z.H. DE „MODEGIDS" 2 flinke nelte Ie VERKOOPSTERS Techniek? Een sludie, die ook:Voor U t mooie toekomst kan opem Maar wéét wat U doet! Stel U éérst op de hoogte van de tali lijkheden, die U worden geboder KONINKLIJK TECHNICUM Vraag vóór alles kosteloze toeze de brochure „KIJK VOORUIT!" Koninklijk Technicum PBNA, Arnhem, Velperbuiten singel vraagt voor spoedige indiensttreding Aanmeldingen bij de afd. Personeels zaken, Zuidsingel 6668 PSYCHIATRISCHE INRICHTING „BL0EMENDAAL" 's-GRAVENHAGE - LOOSDUINEN LEERLING-VERPLEEGSTERS EN -VERPLEGERS B.r Mulo-dipl< Leeftijd 18-30 j< :ot f 1770; voor geai- 3104 pér jaar. aftrek ar met vacantiegeld. 17-JARIGE MEISJES r vooropleiding, lelijke beginselen kunner ecteur, die gaarne nadet dienstkleding, relskoster CEVRAACD voor afdeling Voorspinnerij Brieven met opgaaf van leeftijd en volledige inlich tingen over opleiding, enz. te richten aan Fa JOHAN PARMENTIER SCHELPENKADE 6 LEIDEN behouden altijd hun waa Maak Uw „lange" avonden productief en volg één MIDDENSTANDS-EXAMEN ALGEMENE HANDEI KENNIS ASSOCIATIE-EXAMENS BOEKHOUDEN - MOI BEDRIJFSADMINISTI w NEDERLANDSE - EN( - FRANSE - DUITSE DELSCORRESPONDE! ENGELS - FRANS - DUITS (Conversatie - emigi Onze lessen zijn deze week begonnen, vraag spoedig inlichtingen bij: O.I.V. M. VAN DER HORST Herengracht 4 Leiden Tel. 01710- Dit seizoen slaagden 106 onzer candidaten of ruim Deelname aan de nieuwe cursussen is nog mogel Grondige lessen v. d. off. diploma's kri U alleen bij: EXAMENOPLEIDING v. d. REYDE RIJN- EN SCHIEKADE 91 TELEFOON 213 Anna Kliniek voor Orthopaed ME ZEN STRAAT 2 te LEIDEN, kunnen alsnog enl worden geplaatst voor de curst 1 October a.s. begint. Min. leeftijd 18 jaar. M.UL.O. of di mede gelijkstaand onderwijs vereist Sollicitaties tr richten aan de Adjunct Direct! Leest de Nieuwe Leidsche Couran

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1953 | | pagina 8