01 i Mars ■".YtassWj! Arsenal T Het Trefpunt WILLEM VAN OTTERLOO Cigarettes De merken- barrière o/oorbroken/ 100% beter I rseiia [..k"»oSbi 'Sareues DE AVONTUREN VAN PETZI, PELLE EN PINGO ou de én nieuw® GRATIS iedere maand complete Roman-bijlage GRATIS iedere wee TOMBOLA U raakt niet uitgekeken in Libelle NIEUWE LEIDSCHE COURANT STADSGEHOORZAAL SEIZOEN 1953—1954 8 CONCERTEN op Donderdagavond 11 Mrt' 5 26 Nov-' 10 Dec-' 7 en 28 Jan 18 Febr-. SOLISTEN I Piano: Stevan Bcrgmajui, Jan Odé, Daniël Wayenberg;. Pianoduo: Gerard Hcngeveld en Theo v. d. Pas VioolElise Czerfalvl, Adrienne de Smet, Theo Olof. Cello Caspar Cassado. FluitJan Prins. Abonnementsprijs: ƒ15,—, bel. inbegr. Abonnemenfsverkoop dagelijks bij FIRMA C. C. BENDER. Hogewoerd 90, LEIDEN, Telefoon 20097, Giro 8331. Plaatsbespreking: van 21 Sept. af voor Leden Ver. Vrienden: van 22 Sept. af voor overige abonné's vanaf 10 uur. KING SIZE 20% meer tabak 20% langer 20°/o voller 20 zachter 20% goedkoper AMERICAN BLEND Chemisch Reinigen Vezelvoeding Zachte Greep Anti-Slijt Vochtwerend Vast ApprSt Chemische Wasserij - Stoomververlj 32 Tel. 21981 23986 26651 - 3 Octoberstraat MMi KLINIEK voor hen, die een betere vulpen van verfijnde tech- 7-fy r niek prefereren is de VULPENKLINIEK - Spe- r- G.WOLFSLAO ciaalzaak met ruim 1200 vulpennen - Alle wercld- merken - penpunten Automatische Vierkleurenpotloden Repeteerpotloden Ball Points Dagelijks in millioenen over de gehele wereld gegeten wj ADVERTEERT in de Nieuwe Leidsche Courant 34. De „Mary" vaart al weer en de motor ronkt dat 't een lieve lust is. Petzi staat achter 't stuur en Pelle en Pingo praten nog een beetje na over die wonderlijke schuit van schipper Pegel. ,.Ik zou me schamen met zo'n kast dp zee te verschij nen", zegt Pelle, „maar daar schijnen meneer en mevrouw Pegel geen last van te hebben. Dan ziet onze „Mary" er toch heel wat aardiger uit, al zeg ik 't zelf." Pingo moet dit toe geven, maar toch heeft hij een opmerking. „Die mevrouw Pegel schijnt heerlijk te kunnen bakken, 't Rook tenminste ko lossaal lekker en 'k had zo wel op die schuit willen overstap pen." Pelle wordt alweer kwaad. „Jij denkt altijd aan eten. Maar een zeeman let in de eerste plaats op 't schip. En dan zeg lk maar: de politie moest 't verbieden om met zo'n schuit te tag-en. We tevao i mét niet meer Ui de tijd van de Beta- WS ZATERDAG 19 SEPTEMBEB (voor vieren." Kijk, daar komt Oom Rob weer eens te voorschijn. Als iemand met slapen rijk kan worden, maakt hij goede kans de eerste prijs te winnen. „Goede middag, Oom Rob!" roept Pelle. „Je hebt heel wat gemist. We hebben een poosje geleden de Batavier I" gezien. Kapitein Pelle is er nog van onder de indruk." Oom Rob zegt niet veel, gelijk zijn gewoonte is als hij pas van kooi komt. „Kijk daar eens!" roept Pingo opeens. „Wat steekt daar boven 't water uit? Is dat een bergrug? Zou den we soms in de buurt zijn van een onbewoond eiland? Je hebt toch zeker 't Zondagsblad van vorige week wel gelezen? Daar stond een mooi stuk in over Robinson CrusoeMet z'n vieren staan ze naar de verte te turen. Ja, wat zou dat nu weer zijn? (Wordt vervolgd) Alle abonné's op Libelle kunnen iedere maand GRATS I een aflevering krijgen uit de MIGNON-REEKS. De - boeiende en romantische lectuur van bekende schrijve geeft U vele uren ontspanning. De Libelle-abonné's, die liever een extraatj J, voor hun kinderen hebben, kunnen elï week het kleurrijke kinderblad TOMBOL (16 pagina's) ontvangen. U hóórt kinderen niet meer, als zij bezig zijn me de geïllustreerde vervolgverhalen, knutsel werkjes en puzzles in Tombola. U kunt dus kiezen. Vermeldt Uw keuze op de coupon. Een kleine greep uit de rijke inhoud: mode-nieuws, modellen, patronen - fraaie en nuttige handwerken goede raad voor opvoeding en gezondheid - schoon heidsverzorging - recepten en voedingsleer - d< populaire Libelle-cocktail - actuele reportages, reis beschrijvingen, filmbesprekingen - twee feuilletons en korte verhalen - U vraagt en Libelle weet aparte rubriek voor jonge meisjes - verzorging van huisdieren, planten en bloemen enz. 100 GULDEN extra huishoudgeld. krijgt U 52 weken achter elkaar, als U de hoofdprijs wint in de boeiende Libelle-prijsvraag. En er zijn nog ruim 1900 waardevolle prijzen. ALLE LIBELLE-ABONNÉ'S oude èn nieuwe - profiteren v. extra-verrassingen, die Libelle nu steeds weer geeft. Bent U nog geen abonné? Wanneer U even onderstaande bon vult en opzendt, profiteert U ook direct en ten volle van de steeds terug kerende Libelle-verrassingen. ea bctgeen nlf Mök °*Ti5»1- "«on*» ^.M0l ■£Tf* HET VOORNAAMSTE DAMESWEEKBLAD

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1953 | | pagina 12