België won de „Coupe Canelle" met 2-0 zege op Frankrijk Er werd weer een massa-aanval op 't zwemdiploma gedaan Engels schip vol IJslandse vis in IJmuiden Vrijwillige brandweren streden in Leiderdorp om wisselbeker RIJN- EN VEENSTREEK NIEUWE LEIDSCHE COURANT MAANDAG 11 MEI 1953 Franse paard zonder verdiende haver over verwachtingen gesproken.... (Van een onzer verslaggevers) DE STRIJD IS GESTREDEN! Door evenals te Leiden ditmaal te Brussel met 20 van de Fransen te winnen, is België zowel voor Frankrijk als voor Nederland onbereikbaar geworden en gaat dus de fraaie „Coupe -Canelle" in volkomen tegenspraak tot de oorspronkelijke verwachtingen naar België. Het was toch immers zo, Nederland zou met flinke cijfers van België winnen, België Frankrijk er onder houden, zodat een gelijk spel te Parijs voldoende was om ons Zaterdagelftal reeds aanstonds met de prijs te laten strijken. Of hiermede echter de juiste verhouding wordt weerge- geven is, gezien het spelbeeld van jl. Zaterdag aan gerechte twijfel onder hevig. Immers, de Fransen zijn gedurende het grootste deel van de wedstrijd in de meerderheid geweest, doch een absolute schotloosheid, ook waar eenvoudigweg niet gemist kon worden, is fataal geworden voor de trico lores. Ging de strijd de eerste helft nog gelijk op met meer Franse doch gevaarlijker Belgische aanvallen, na de rust zijn de Fransen, behoudens de laatste 20 minuten positief sterker geworden en daarom zou in feite een Franse overwinning meer verdiend zijn geweest. Het is een snelle wedstrijd gewor-]speelde, een unieke kans als Couanault 'mist, doch hij faalt jammerlijk. Na 25 minuten komt dan de genadeslag denwaarin vooral het hoge tempo en de grote beweeglijkheid van de Fransen opviel. Het zal daarom voor het Nederlands Zaterdagelftal een zeer moeilijke taak worden om op 30 Mei te Parijs ook een maar enigszins bevredigend resultaat te boeken. Snelheid van handelen en geestdrift de wapens van de Fransen zelf, zul len tegen hen gekeerd moeten wor den, willen onze jongens kans maken. Na de eerste terreinverkenningen, waarbij al aanstonds de verrassende snel heid van de Franse linkervleugel blijkt, komt het eerste gevaarlijke moment voor het Franse doel, als v. Rompaye uit een voorzet van rechts gevaarlijk inkopt.. Vlak daarop ontsnapt het Belgische doel ter nauwernood aan een doorboring als Li- bert, die opnieuw een uitstekende partij voetbal speelde, op het nippertje redding kan brengen. Nadat de Franse keeper corner gemist heeft en de gevaarlijke situatie voor zijn doel resoluut door Beckerick is opgeklaard, volgt een 5 •gevaarlijke Belgische aanvallen, uit waarvan v. Rompeaye met een knappe omhaal maar juist over de lat schiet. Na missen van Leysens ontstaat er opnieuw een gevaarlijke aanval voor het Franse doel, maar als bewijs van de snelheid waarmee gespeeld volgt aanstonds eei vloeiende aanval van de Franse midden voor en linkervleugel, maar tot groot verdriet schiet Dutrieux langs de uitlo pende v. Offenwert de bal naast. Na minuten komt dan het eerste Belgische doelpunt als Droeven, na een vrije schop afgedwaald naar links een goede voorzet geeft, die door Valett prachtig langs Cockelaere wordt gekopt. Vlak voor rust krijgt. Oresco de bal vrij en zijn schot, een van de weinige schoten suist tegen de paal, waarna v. Offenwert op gelukkige wijze kan \vegwerken. De Belgen komen dan op vrij gelukkige wijze aan een tegen- punt, als zij in het beruchte gebied hands maken en de scheidsrechter rustig laat doorspelen. als Valet, die voor v. Linden viel, hetgeen de enige wijziging in Belgische ploeg betekende, de bal met de hand meeneemt en doelpunt. Ondanks hevige protesten kent de scheidsrechter dit doelpunt toe. De strijd verflauwt er als tenslotte hêt einde daar is heeft Bel gië een gelukkige, maar niet verdiende zege geboekt. Bij de Belgen was ditmaal Droeven de beste man. Ook Libert was uitstekend, evenals Mosselmans. Van Of- fenwerf heeft enkele rade capriolen uit gehaald, die hem te Leiden waarschijn lijk duur te staan zouden zijn gekomen. Bij de Fransen waren Beckerick, ïfaaillard, Grosso en Dutreux de besten. Het Franse elftal was als volgt samen gesteld: Gockelare Leysens Beckerick Maillard Couanault Delhouy Amato Oresco Forest Grosso Dutrieux M.S.fl. schenkt Neder land 5,7 millioen Bestemd voor opvoering van productiviteit Clarence E. Hunter, hoofd van de bij zondere missie voor economische samen werking van het bureau voor wederzijdse veiligheid (MSA) in Nederland, heeft bekend gemaakt dat aan de Nederlandse regering een bedrag van 1.500.000 dollars 5.685 000) is toegewezen krachtens onlangs afgesloten overeenkomst tussen de beide regeringen, welke een bedirag van in totaal 3.000.000 dollars omvat, af komstig uit een speciaal fonds ten be drage van 100.000.0000 dollars dat door het Amerikaanse congres is gereserveerd krachtens 't amendement Benton-Moody op de wet op de wederzijdse veiligheid van 1952. De tegenwaarde in guldens van aan Nederland toegekende bedrag zal worden gebezigd voor de financiering projecten welke de opvoering van productiviteit in een aantal sectoren de Nederlandse landbouw en industrie ten doel hebben. De heer Hunter we op dat deze bijzondere toewijzing fondsen geheel los staat van het besluit van de Nederlandse regering om af te van economische steun in het kader het hulpprogramma van de MSA tijdens h i lopende begrotingsjaar. De Europ. Betalings Unie Frankrijk had in April jl. een tekort van 51.6 millioen dollar in de Europese Betalingsunie. Italië van 22.9 min, België van 17.9 min (een record), Zweden 10,5 min, Noorwegen 5,1 min, Oostenrijk 4,3 min, Griekenland 1,2 min, IJsland 1 min. Overschotten hadden: Nederland 14.2 min, West-Duitsland 43.3 min, Engeland 42.7 min, Zwitserland 8.8 min, Turkije 3.9 min, Portugal 1.2 min, Denemarken 0.9 min. Verkoop van 150 Zeeuwse paarden uit rampgebied In opdracht van de waarnemend voed- selcommissaris voor Noord-Holland zul len Woensdag 13 Mei op de Purmerender markt 150 Zeeuwsche paarden, afkomstig uit het rampgebied worden verkocht. 135 Candidaten veroverden het begeerde brevet Frans overwicht De tweede helft heeft zoals gezegd een vrijwel voortdurend Frans overwicht ge bracht, doch het schieten was en bleef abominabel slecht, als het al zo ver kwam. Bij een Belgische uitval krijgt Mercier, de man die in Leiden zo schitterend Onder grote belangstelling werd Zater dagavond in de „Overdekte" weer eer aanval gedaan op het zwemdiplo- al slaagden niet allen, niet minder dan 135 sterretjes verschenen weer 'het zwemfirmament. In de pauze zorgde de Leidse reddings brigade voor een goede afwisseling. De geslaagden zijn: Meisjes A: Erica van Tuyl, Marry v. d. Gugten, Carla Middenlham, Rieke Radices. Lenneke Ruhaak, Wiesje Genang, Teda Mansholt, Trudie Hulsman, Elisabeth Kapsteyn, Elsje Engelenburg, Annette Herfst, Annelies Spaargaren, Liesje Arendshof, Irene Knijnenburg, Marlies Wiersma, Barbara de Meyer, Heriam Radius, Louise Munting, Adri Mader, An neke v. d. Gouw, Rietje Nel, Joan Vonk, Tonny den Boef, Nelly den Boef, André Hoebolt, Nelleke v. d. Bijl, Jetteke Rempt, Irene Nieuwenhuis, Greetje Knij nenburg, Leni Nagtegaal, Dikkie v. d. Kwaak, Helen van Os, Lydy van Huys, Irene v. d. Starre, Goke den Hollander, Tonny Voorma, Meta Wierdeman, Sjaan- tje v. Seist, Annie Ruwaard, Cobie Schou- RVC en Boemerang volleybal- kampioen van Nederland Zaterdag werden in de Jaarbeurshallen te Utrecht de wedstrijden gespeeld het kampioenschap van Nederland de Ned. Volleybalbond. Zeer prettig het te constateren, dat het spelpeil zich nog steeds in stijgende lijn bevindt en dat de kampioenen van de andere distric ten zeer sterk waren vooruitgegaan in vergelijking met de voorgaande jaren. Vooral het Noorden kan met twee derde plaatsen best voor de dag komen; he waren de twee Groningse teams van Om Genoegen die dit jaar dit kunststukje uit haalden. In de topplaatsen is nog steeds geen wijziging gekomen. Zowel bij de dames als de heren vonden we dezelfde fina listen als vorig jaar en ook nu werden de titels voor dezelfde teams veroverd. Bij de dames wist het Amsterdamse Boe merang haar hegemonie voor een jaar t< prolongeren, al was de tegenstand var de R.V.C.-dames veel beter dan vorig jaar. Het was een beslissing in vijf games, terwijl de Rijswijkse meisjes eerst met 2—1 de leiding hadden gehad. De laatste game gaf een toppunt aan span ning; elk puntje werd zeer moeizaam ge scoord en de strijd was tot de stand 10—10 volkomen gelijkopgaand. Een klei ne inzinking was Rijswijk noodlottig, en dolgelukkig gingen de Amsterdammertjes met de eer strijken. Bij de heren liep de strijd vrijwel pa rallel met de damesfinale. Ook hier ging de strijd tussen Amsterdam (S.M.H.) en Rijswijk (R.V.C.). De laatste kwam ook met twee tegen één achter, maar hun grotere wedstrijdroutine gaf ten slotte toch de doorslag en met 32 wonnen de Rijswijkers deze beslissing. Ze mogen zich Nederland kampioen ten. Het aardige voor dat zij drie jaar in i deze titel wisten te behalen. Prof. W. I wint Wimpel bij de dames Nieuw Brunhilde werd tweede De vijf finalisten van het Leids Wim- peltournooi hebben in het Gymnasium het Leidse afdelingskampioensteam Professorenwijk geen tegenstand van tekenis geboden. Het was belangrijker, wie op de tweede plaats zou eindigen. Het eerste damesteam van Nw. Brunhilde ging met deze eer strijken, hoewel het met Prof.wijk 2 en Cycloon 1 gelijk ein digde. Het doelsaldo moest de beslissing brengen en in bovengenoemde volgorde kwamen zij ten slotte over de eindstreep. Het derde team van de Prof.wijk sloot Slechts één wedstrijd willen we even memoreren en wel die tussen het eerste en het reserve-team van de kampioenen. Het was de mooiste wedstrijd van de avond, met de beste techniek en de mees te spanning. Verder kwamen deze week de laatste teams uit de voorronden voor de win naarspoules bij de heren en bij de dames kwamen nog 5 teams uit de verliezers ronden, die met elkaar a.s. Dinsdag nog om twee prijzen zullen spelen. Bij de heren kwam Donar 1 van de dwalingen, zijns weegs terug door de herkansing te winnen, terwijl Six 1 zich duidelijk de sterkste toonde in de andere poule, zodat deze beide teams zich nog plaatsten. Sleutelring 2 completeert de poules, door als beste tweede eveneens over te De uitslagen waren: Poule 4 heren: 1. SIX 1 9 p. 4. DSO 1 4 p. 2. Sleutelr. 2 6 p. 5. De Vlam 1 3 p. 3. GGV 2 5 p. 3. Cycloon 1 3 p Poule 3 heren: 1. Donar 1 5 p.4. GGV 3 2 p. 2. Rouwk. 3 p. 5. DSO 2 Op. 3. PW 5 2 p. Poule 1 dames: 1. N. Brunh. 2 7 p. 4. SIX 2 3 p. 2. Cycloon 2.. 6 p. 5. PW 5 Op. 3. DSO 1 4 p. Finale dames: 1. Prof.wijk 1 8 p. 4. Cycloon 1.. 4 p. 2. N. Brunh. 1 4 p. 5. Prof.wijk 3 0 p. ten. Hester v. Zeist, Reddie Beer, Astrid Ingrid v. Duuren, Helena Giezen, Harme. ke Spoór. Meisjes B: Janneke Wassing, Joke de Hosson., Nelleke Fontein, Nelly Meurs, Netty Jongedijk, Rieneke de Koning, Miek de Meester, Isabella v. Breda, Loes Leeuwen, Emma Voerman, Jannie Nieuwkoop, Trientje Noort, Alberdien Gelderman, Alivien Dreves, Thea Schramp, Beppie Kruit, Joke den Edel, Nelly Onvlee, Willy v. d. Velde, Jeanneke de Nooyer, Dien van Os, Ditta v. Delft. Leida Borg, Marijke Spaargaren, Jeanne de Vries, Janneke Wassing, Joke de Hos son, Nelleke Fortein, Nelly Meurs, Netty Jongedijk, Rieneke de Koning, Miek de Meester. Isabella van Breda, Loes v. Leeuwen, Emma Voerman, Jannie v. Nieuwkoop, Trientje Noort, Alberdien Gelderman, Alivien Dreves, Thea Schramp, Beppie Kruit, Joke den Edel, NelJyy onvlee, Willie v. d. Velde, Jean neke de Nooyer, Dien v. Os, Ditta v. Delft, Leida Borg, Marijke Spaargaren, Jeanne de Vries. Jongens A: Wim de Roode, Han Sork, Hans Smittenaar, Cornells Nell, Robbie Duuren, Ido v. Breda, Robert Veldhui- n, Henk v. Leeden, Jan Siere, Adriaan Slotemaker, Maarten de Grot, Frederink H. Geversdeynoot. Tonny Donk, Piet de Leeuw, Jan den Hollander, Jan de Hol der, Alexander Dupare, Gerrit Jan Plim, Egbert Albert, Wim Croese, Mart Jansen, Hans v. d. Wakker, J. v. Schagen, Wagemaker, Peter Bunnig, Errie Bailey, Wim Venhey. Jongens B: Carel Sarlet, Gerrit v. Gug ten, Kees Jan Nauta, Petsi Versen, Floris Herft, Oor Ouwersloot, André Klein, Pie- ter Roman, Hans Paul, Nico Scheerma. Voor de scholen waren de uitslagen: Jongens A: Peter Mingers, Corstianus Overdevest, Jan Meerpoel, Leo Groene- wegen, Koos Ouwerkerk, Frans Prangers, Herman Hotze, Eric Deyl, Joop Ahsman, Hendrik Stol, Dirk Beekman, Rob Baren. Frans Hogervorst, Jan v. d. Ploeg, Ton Göbel, Roelof Ruwaard. Jongens B: Cornelis Korenman, Leo Luytèn, Hans Sieverding, Edy Stokman, Jacobus Jansen, Hans Goddijn, John Groenew/gen, Nico Smit, Christiaan Gö bel, Harry v. Veggel, Fred de Groot, Otto Hettinga, Anthonie van Gennep. 3. Prof.wijk 2 4 p. Indeling Wimpeltournooi voor deze week: Maandag, Oosterstraat: HVL 1, RKL 1, APSV, PW 4, LUW (heren) (winnaars poules). Dinsdag, Oosterstraat: Rouwk. 1, SIX 1, Donar 1, Nw. Brunhilde 2, Cycloon 2 (dames, finale verliezers). Woensdag, Oosterstraat: Sleutelr. 1, HVL 2, PW 2, SIX 1, AR VA (heren) (win naarspoules). Vrijdag, Oosterstraat: PW 3, HVL 3, Donar 1, O.O.O., Sleutelr. 2 (heren, win naarspoules). ren deze week nog twee restan- de competitie op te ruimen. Het reeds gedegradeerde team van de studen ten wist twee punten te veroveren door tweemaal gelijk te spelen, resp. tegen Prof.wijk 2 en Prof.wijk 3. V1SSER11GOLF Achttien dagen heeft de grote Grimsby-trawler „Northern Gem" (GY 204) aan een reis naar de IJslandse wateren besteed en in de vroege Zondag ochtend draaide schipper Walter Barrell zijn 620 ton bruto de IJmuidense vissershaven binnen met 2750 (Hollandse) kisten rondvis onder de zorg vuldig afgedekte luiken. Het was de eerste keer, dat deze geweldenaar- naar-IJmuidense-begrippen (duizend paardekrachten!) hier op bezoek kwam en zijn aankomst is met gemengde gevoelens begroet. De Nederland se schepen „harken" met de moed der wanhoop makreel bij elkaar en hebben de rondvismarkt schromelijk verwaarloosd, omdat daar geen reizen mee te maken waren; deze Engelsman komt daar brutaalweg op bezoek met een voorraad vis voornamelijk kabeljauw waaraan IJmuiden zijn goeddeels mislukte verre-visserij-experimenten niet eens van durfde dromen in zulk een korte reisduur. Schipper Barrell was er een beetje I maken". Dat is de achtergrond van deze verbaasd over.Kunnen jullie ze onverwacht grote Engelse aanvoer. daar dan niet vangen? Er zit anders vis| De Nederlandse vloot is gedwongen ge- te over!" weest eenzijdig te vissen door een aantal Factor Bertus Dekker, die het schip I oorzaken, die gedeeltelijk buiten de macht naar IJmuiden heeft laten komen, zegt 't duidelijk: „Er is vis te vinden in een kortere tijd dan wij het doen en zelfs meer dan de 1500 kisten, waarmee een lange reis moeten proberen goed KATW11K Hoog en laag Dinsdag 12 Mei: hoog water 2.11 14.37; laaig water 10.15 en 22.44- KATW11K AAN DEN RUN Uitkijken geblazen De bewoners worden er aan herinnerd, dat zij, die voor een of ander doel geld inzamelen voorzien zijn van legitimatie papieren. Het is dezer dagen nl. voorge- kömen, dat een persoon voor de Stich ting 19401945 geld vroeg, maar h eigen zak stopte. Zij, die inzamelen deze stichting, zijn in het bezit kwitantieboekj es. De politie is het gelukt de daderes te vinden. Het geld zal teruggegeven wor- 'ên aan de eigenaars. J aarvèrgadering De jaarvergadering van de veilingsver eniging Katwijk en Omstreken zal ge houden worden op Vrijdagavond 22 Mei in de zaal Fennes. Jubileum De heer J. H. de Bruin, wegwerker eerste klasse van de N.Z.H., hoopt eind Mei te herdenken, aait hij veertig jaar ge leden bij deze maatschappij in dienst trad De laatste terur Het laatste geëvacueerde gezin, dat in is dorp enige weken heeft gewoond, is teruggekeerd naar huis. Het familie Van As uit Zierikzee. KATWIJK AAN ZEE C.J.M.V. sloot winterwerk De C.J.M.V. heeft haar winterwerk weer afgesloten. Zij deed dit in tingsvergadering in de conversatiezaal an het Jeugdhuis. De voorzitter, de heer J. de Graaf, liet Nieuw wereldrecord kogel stoten van O'Brien De Amerikaan Parry O'Brien heeft Za terdag tijdens wedstrijden te Fresno bij het kogelstoten een afstand van 18 meter gehaald. Dit is een nieuw wereldrecord: het oude stond sinds 22 Aug. 1950 met 17.95 meter op naam van de Amerikaan James Fuchs. Parry O'Brien, die aa universiteit van Zuid-Californië studeert, had bij de Spelen te Helsinki in 1952 de gouden medaille gewonnen door de kogel 17.41 meter te stoten. zijn openingswoord het afgelopen winterwerk de revue passeren. De leden de heren Haasnoot en Jonker den in het bijzonder begroet. De heer De Graaf sprak vervolgens over het onder werp „De jeugdleider". Vriend de Mooy uit Rijnsburg kreeg hierna het woord over „De geestelijke waarde van de C.J.M.V." Spr. ging uit de grondslag van het N.J.V., dat vóór 100 jaar werd opgericht: Ik schaam mij het Evangelie van Christus niet, want het is een kracht Gods tot behoud var een ieder die gelooft". Spr. had het ach tereenvolgens over de waar-de van d< C.J.M.V., wat doe je er mee en wat gt je er mee doen? Het erelid, dhr J. Haasnoot verteld* nog het een en ander over het verleden van de C.J.M.V., waarna dhr De Mooij met dankgebed eindigde. De zomer wordt voor het C.J.M.V.- werk ook een drukke tijd. Er is alleen maar sprake van een verlegging van de activiteit naar de bunker in dë duinen Behalve de gewone wekelijkse samen komsten zullen er vooral voor de jongens clubs drie hoogtepunten zijn, en wel op 23 Mei en op 6 en 20 Juni Gereed voor de zee Zaterdag hield de rijkscommissie voor de stuuyliedenexamens een zitting in de visserijsohool alhier, waarbij 25 personen werden geëxamineerd. Hiervan gingen 16 canddidaten op voor de bepalingen ter voorkoming van aanvaringen op zee en de toepassing daarvan,, terwijl 9 perso- deelnamen aan het laatste gedeelte een meer uitgebreid examen. Voor het voorafgaande gedeelte daarvan we zij reeds in Dert Haag geëxamineerd Geslaagd zijn voor het aanvullings amen voor stuurman bij de verre vis serij: Corn. Haasnoot Hzn, Piet Schaap Jbzn en Jacob van Beelen Wzn, allen al. John Savidge is er bij wedstrijden te Londen in geslaagd het Engelse record discuswerpen te verbeteren. Met 47. meter bleef hij precies 1 centimeter boven het oude record, dat sinds 1951 met 47.32 meter op naam van Duguid stond. Oostvoome ging mei de eer strijken Zaterdagmiddag werden te Leiderdorp de provinciale brandweerwedstrijden ge houden. Aan de wedstrijden werd deelge nomen door de vrijwilliiige brandweren Wassenaar III, Leidschendam III, Oost- voorne III, Boskoop III, Dordrecht III, Schiedam III, H.I. Ambacht III, Dirks- land HI, Lskkerkenk III, Nuimansdorp III, Spijkenisse HI, Ridderkerk III en Dor drecht 3-ni, terwijl Poortugaal III niet was opgekomen. De wedstrijden werden bijgewoond door ir E. Heringa, vertegenwoordiger van de commissaris der Koningin in Zuid-Hol land. Verder door de burgemeesters van j de gemeenten Woubrugge, Spijkenisse. Hazerswoude en Ridderkerk, door ar voorzitter van de provinciale brandweer, heer Oostveen en de commandanten de brandweren Den Haag, Leiden, Ridderkerk en Schiedam. De jury werd gevormd door de heren A. Naiuta, onder- commandgnt van de Haagse brandweer. H Becu. Den Haag, W. Jansen, Voorburg, J. v. d. Broek, Lolden, C. A. J. Godthelp, Leidsohendeim en G. J. Flux, Hiliegom. Burgemeester K. van Diepeniingen te Leiderdorp, secretaris van de provinciale brandweer, 'heette de aanwezigen van harte welkom. Het resultaat van de hierna gehouden wedstrijden was, dat Oosbvoorne met de vlag ging strijken, 619 punten. Dordrecht 3 kreeg 556 punten, Schiedam 547, Nu- mansdorp 541, Boskoop 530, Dirkslend 514, Lekkerkerk 507, H.I. Ambacht 454li. Ridderker 454, Dordrecht 448, Spijkenisse 361, Leidschendam 359, Dordrecht 1 321. Wassenaar werd gediskwalificeerd. De prijzen werden uitgereikt door der reders en ten dele wel binnen hun invloedssfeer liggen. De handel heeft dat steeds meer verdroten. Nu ligt grote Engelsman in de IJmuidense haven Inmiddels heeft de Northern Gem de belangstelling van allen, die een schip kunnen waarderen, de hele Zondag lang getrokken. Met zijn May er-steven grote lengte heeft de „Gem" oftewel „juweel", ondanks zijn 17 jaren, veler be wondering gaande gemaakt: 188.1 voet lang, 28.1 breed en 15.5 hol, maakt deze trawler met zijn 16.6 voet diepgang dan ook wel een meer dan forse indruk hij heeft min of meer aan de kant gelegen als „een teken aan de muur". Nederlands visserijsuprematie is zo langzamerhand een fabeltje geworden.. De twintig mannen, die de Gem be varen, hebben haar lief gekregen, niet de laatste plaats om haar voortreffelijke accommodatie. De radarinstallatie is heel gewoon. Deze GY 204 is één van de twaalf boten, die op Duitse werven voor Engelse rekening zijn gebouwd. Als 't nog duurt, kunnen de IJslandse trawlers ook IJmuiden komen wijzen, dat er iets aan de Nederlandse visserij schort! "Iet is vanmorgen niet gelukt, de „Gem" lossen, in verband met de zes los ploegen, die dit „juweel" nodig heeft. Het schip zal morgen zijn 2750 kisten (men denkt wel 3000) in de hal zetten. Naar Alphen Zaterdag kwam de trawllogger Arie (KW 155) binnen. Het schip gaat na de lossing naar Alphen aan den Run voor sen grote beurt. Varen op regeling 1952 De bij de Christelijke Bedrijfsgroe pencentrale aangesloten Katwijkse vis- hebben Zaterdagmiddag in de Uni- zaal vergaderd. Men stelde zich achter het besluit van het college van ryks- bemiddelaars, dat de in 1952 vastgestelde loon- en arbeidsvoorwaarden voor de bemanningen van de loggers, die op 26 Mei ter haringvisserij gaan, heeft ge continueerd. In deze regeling zijn slechts op enkele ondergeschikte punten rationele overwegingen wijzigingen gebracht. Makreel viel tegen De Eveline, die Zaterdag als enige trawler aan de afslag verscheen, maakte voor de makreel tussen de ƒ12,50 i 16, wat niet meeviel. Gestripte wijting deed van ƒ21 tot 22 per kist en de dichte wijting maakte nog altijd 13.90, wat weer meeviel. Voor de kool is ƒ33 tot 35 betaald en de kisten kabeljauw zaten om de 65, terwijl voor de regels ongeveer 55 werd betaald. Handel voorzichtig Zaterdag was het in de markt al aar dig merkbaar, dat de handel niet weet, hoe het deze week met de extra-Zondag zal gaan: men kocht over het algemeen voorzichtig. Dientengevolge maakte ook de schol niet meer dan 24 voo: tweeën en tussen de ƒ13 en ƒ19 de drietjes. Zelfs de tong, die toch niet stevig vertegenwoordigd mocht heten, werd mondjesmaat afgenomen: grote tong gold ƒ1,75 en de grootmiddel deed van 1,10 tot 1.20, waaarnaast de klein- middel het tot ƒ1,25 bracht en de met ƒ1,40 gingen strijken. Voor slips legde de handel ƒ0,95 neer en de grote tarbot ging voor ongeveer 1,80 i: dere handen over. De Belgische handel nam nogal wat af. Voor de 11-daagse reis maakte Eveline 16.800 en de KW 141 beschar- relde in twaalf dagen ƒ7705. terwijl de Slot-kotter HD 87 met ƒ6700 ging strij ken. Flink schip vis Als hoogste vanger van de Maandag- markt verscheen de Haarlem met zo'r 1700 kisten vis onder de luiken. Een var de Piscators was ook present de Fla mingo en de Bloemendaal waren Vrijdag nog vissende en dus onzekere factoren. Bovendien kwam gistermorgen onver wacht de grote IJslander „Northern Gem" (Grimsby 204) binnen met een kleine 3000 kisten vis van IJsland, die het schip in Engeland niet kwijt kon. Wij verwij- een beschouwing over schip en naar een apart verslag in deze Genoeg De kotters blijven uit tot Woensdag. n dan tot Maandag naar huis te gaan. Zodat er meer dan genoeg voor de af slag van morgen en overmorgen zal overblijven. Geen meevaller De Annie (IJM 14) heeft geen geluk met zijn kompas: tijdens de thuisreis raakte dit onmisbaar instrument onklaar, zodat schipper Prins Vrijdag op een on gewoon uur in IJmuiden binnenviel. Er de nieuwe reis eerst kompas gesteld moeten worden. Fransen hielpen elkaar Er kwamen twee Franse kotters bin nen, die elkaar sleepten. Later op de dag zijn de „vluchtelingen" weer naar zee vertrokken, toen het motormankement an de ene verholpen was. Drie Doordat verscheidene trawlloggers naar de Sylt zijn op de tong, waren er van morgen maar drie van deze schepen binnen. den Voor het tweede gedeelte van het exa- ïen voor stuurman bij de zeevisserij, echt gevende om als schipper te fun geren slaagde M vander Plas Wzn, stuur, ■an vande KW 44, alhier. Het uitwykcertificaat werd behaald door Corn. Onderwater Azn van de Sch 186, Willem Plat van de KW 130, Piet der Bent Dzn van de KW 176, Huibert Messemaker Hzn van de KW 5, Leen Beelen Azn van de KW 140, Dirk Klok Azn van de IJm. 280, Jb. Zwanenburg J'bzn van de KW 138, Jan van Duljn de KW 39, Gijs van Duyn Gzn var KW 123, A. B. Schaap A. Bzn van KW 78, W. van Klaveren Gzn van KW 37 en Jan Klinkenberg Janzn, schip onbekend, allen alhier. Verder slaagde nog voor het uitwijkcertificaat Corn. Vergugten van de VI. 190, te Noordwijk, Henk Scheepmaker van de KW 18, wonende te Noordwykerhout. Alle geslaagden, behalve de heer Corn. Bal, die te IJmuiden werd opgeleid, ont vingen hun opleiding aan de visserij- school alhier Gemeente-avond Woensdagavond zal er om half negen :n Gemeentezangavond worden gehou den, ter gelegenheid van het feit, dat het Hervormd kerkkoor 1214 jaar geleden, op initiatief van ds F. J Broeijer, werd opgericht De zangavond staat onder lei- dnig van ds J. J. van der Krift. Voor de Zending De zendingsbusjesactie in de Herv. Ge meente heeft in het eerste halfjaar van het boekjaar een bedrag van f2247.06 op gebracht. Comité diaconessenhals Het comiiti nieuwbouw dia-conessenhuis Leiden heeft Vrijdagavond in de Oranje zaal een goed-bezochte bijeenkomst ge had. Uit de verslagen van secretaris en penningmeester bleek, dat de resultaten de gehouden actie goed ringa. Oostvoorne kreeg de wisselbekerbedrag van f 11.000 kon aan het centralL met^ zilveren medaille, Dordrecht 3 een 'comité te Leiden worden aangeboden. Het 'programma van deze avond droeg een ge- ALPHEN AAN DEN RUN Het jubileum van ds Stehouwer Ter gelegenheid van zijn 25-jarig jubi leum als predikant te Alphen heeft ds Stehouwer gisteravond in de kerk Julianastraat een gedachtenisprédiking gehouden, aan de hand van 1 Cor. 15 10a: Doch door de genade Gods ben ik wat ik ben. Vól dankbaarheid zie ik terug op de feestelijke bijeenkomst, aldus ds Ste houwer. Ik ben mij er van bewust, dat gevaar schuilt in zulke samenkomsten, wel dit, dat de mens teveel in het middelpunt komt te staan. De predikant is bedienaar van het Goddelijke Woord. Als ik dat maar mag bedenken, zei ds Stehouwer. Doch door de genade Gods ben ik wat ik ben. Paulus schreef dit eeuwen gele den in Griekenland. Tussen hem en de Gemeente bestonden hechte banden. Zo is het ook bij ons. Veel heb ik van Pau lus geleerd. Hij predik geen leer, maai persoon. Het ging niet om iets. maai iemand, om de Iemand, Die gestor- is, maar ten derde d ge is opgestaan. En Die op het leven van Paulus beslag had gelegd. Ik heb van Paulus geleerd, dat de pre diking van het Evangelie Christocen- trisch moet-zijn. Er is maar één vaste rots voor ons behoud!! Dankbaar stemde het ds Stehouwer, dat in Alphen het Christocentrische door zo velen wordt gewild. Het is het cement van de Ge meente. Scholier aangereden Op het kruispunt Tolstraat—Prins Bernhardlaan werd Zaterdagmorgen de 9-jarige scholier J. Noomen, wonende in de Emmalaan alhier, aangereden door een personenauto, bestuurd door H. L., Alphen aan den Rijn, waarbij hij lichte hersenschudding en enkele ontvel lingen aan handen en knie opliep. De scholier stak per rijwiel de weg over. Hoewel de bestuurder krachtig remde kon hij een botsing niet voorkomen. Fanny en Puck komen Op Hemelvaartsdag zal op het nieuwe terrein van Alphia aan de Nieuwe Sloot van een interessant athletiekprogramma genieten zijn, georganiseerd door de AAV '36 C. Verschillende topfiguren uit de Nederlandse athletiek komen naai Alphen: vooral bij de dames komt mer beke de namen tegen. n.l. mevr. Blan- kevsKoen, Puck Brouwer en Willy Lust. Voor de heren is er een loop km via Aarlanderveen en Ter Aar, met deelneming ook van de Nat. kampioen Janus v. d. Zande. Candldaatstelling ambtsdragers Als ouderling van de Geref. Kerk A'phen zijn per 1 Juli aftrede d de he ren Ph. Dijs, J. A, van Leeuwen, S van Leeuwen, J. Raatgever. A. Schellinger- houdt en J. Stuivenberg. Om gezond heidsredenen kreeg de heer J. Chris- tiaanse tussentijdse ontheffing en d< heer G, Ham in verband met een reis Californië. De kerkeraad stelde de volgende zestien candidaten: H. Baayen J. A. 3rsie, G. de Graaf, G. J. Hofland.' G. de Kievit, mr A. J. Meyer, J. W Meijer, R. Pasma, E. v. d. Pol, H. Rigte- ring, M. Stapper. A. Strookman, W. Ver dwijn, J. Vogel, G. van -oomeren en A. Zweers Als diaken treden af de heren J van Dongen, G A. Everts en Th. A. van Leeuwen. Candidaat zijn gesteld de he en K v. d. Burgh, H. M. Dercksen, D. Honselaar, J. de Jong, M. de Pijper en J. Sijlring. Te Alphen wèl Onlangs hebben we gemeld, dat de kerkeraad van de Geref. Kerk van Ouds hoorn besloot, dat de vrouwelijke leden dit jaar nog niet aan de verkiezing van ambtsdragers deelnemen. De Geref. ker keraad van Alphen heeft besloten deze zaak aan de vrijheid der zusters laten. Jonge Kerk had visite De afdeling Schiedam van de Jonge Kerk bracht Zaterdagmiddag een bezoek aan Avifauna en was 's avonds de gast van de Alphense afdeling. Ds Smit Schiedam sprak na de broodmaaltijd c „Revolutie der eenzamen", aan de hand van een boek van prof. Bouman te Gro ningen. Spr. wees op de taak ontmoeting te zoeken met anderen. Puzzlerit De motor- en autoclub Rijnland houdt öp Hemelvaartsdag haar tweede puzzle rit in dit seizoen. De lengte bedraagt 170 km. Start en finish hotel Rijnlust Steekterweg. BENTHUIZEN RÜwielrondrit De Niéuwe Haagsche Courant organi seerde Zaterdagmiddag een derde rijwiel rondrit. Ongeveer 1600 wielrijders en -rijdsters kwamen door het landelijke Benthuizen. De tocht ging van Zoetermeer via de Zegwaartseweg, de Dorpsstraat en Hoge- veen naar Hazerswoude. Alle deelnemers warei een routebeschrijving en op aller rijwiel was een groen-geel kenteken aange- braoht. In de vroege ochtend werd reeds het parcours door middel van pijlen en vlaggen aangegeven. Een en ander ondervond veel belang stelling van de zijde der bevolking. Plattelandsvrouwen vergaderden Het bestuur van de afdeling Benthui zen van de Nederlandse bond van plat telandsvrouwen is thans als volgt sa mengesteld. Presidente is mevr. A. A. van der Maas—Barendrecht; secretaresse mej. G. van Arendonk; penningmeesteresse mevr. A. van der Eijk—Oskam; vice-presidente mevr. J. Doetrom—van de Velde en 2de secretaresse mevr. W. G. J. Boerrigter— Thomas. Aanbesteding De bouw van de vier volkswoningen van plan V in het Molenstraatkwartier zullen op Dinsdag 26 Mei door de bouw vereniging „Algemeen Belang" openbaar worden aanbesteed om 11 uur in het kof fiehuis van de heer A. van Staalduinen. HAZERSWOUDE Handbalclub De Handbalelufo houdt in verband met de Hemelvaartsdag Woensdagavond van half 8 tot half 10 oefeningen in he; gym lokaal Voor de 'eden, die nog niet ge keurd zijn. bestaat Woensdagavond 8 uur in het oude raadhuis daartoe de gelegen heid. KOUDEKERK AAN DEN RUN De collecte voor de Stichting 1940—1945 heeft ƒ334 opgebracht. ROELOF ARENDSVEEN Ernstig ongeluk Een boerenzoon uit Oud Ade reed giste- n met zijn zuster achter op de motor de weg naar Leiden op. Kort na het ver trek van huis bij de splitsing Boekhorst- wegLeidseweg kon de motorrijder geen voorrang meer verlenen aan een in de richting Oud Ade rijdende auto. Hij wilde achter deze auto omgaan, maar reed tegen de brugleuning op. Zijn zuster werd van de duo over de leuning heen het kanaal geworpen. Zij zwom naar dc kant, waar zij door hulpvaardige han den werd geholpen. Haar broer werd gehouden. HILLEGOM Wiener Melange opgevoerd De toneelgroep van de vereniging O.O.N.A. sloot Zaterdagavond het seizoen af met een opvoering van het stuk Wie ner Melange, een detective-story, waarbij de toeschouwers de gelegenheid kregen hun speurderstalenten in werking te stel len door een prijsvraag, die aan het stuk was verbonden. Tien mensen hebben de schuldige van het stuk ontdekt. Het eerste bedrijf mist elke actie en dit scheen de spelers wel te beïnvloeden, die alleen in dit bedrijf een zekere mat heid toonden. De laatste twee bedrijven maakten alles weer goed, niet in het minst door het spel van Jan van der Veld. die van de inspecteur van politie een prachtige vertolking gaf. DE KAAG _flwillig chauffeur In het nauwste gedeelte van de Dorps weg ontstond een verkeersopstopping, toen een chauffeur uit Hoofddorp weiger de, tegenliggers voorrang te verlenen. Rijksveldwachter Van Swaay moest er aan te pas komen en diens uitgevoerde bevel ging gepaard met een proces-ver baal. De wagen was bovendien ter ver achteruit geladen en daar de vereiste rode vlag ontbrak, kwam er een tweede bekeuring bij. Sportdemonstratle Ter gelegenheid van de opening van de zeiilschool zullen Donderdagmiddag kwart over 2 de Oh-r. Leidse gymnastiek vereniging DOS en leerlingen van het CIOS te Overveen in een Kaa-gse speel tuin een sportdemonstratie geven. LEIDERDORP Rodenburger en Cronesteinsche polder In de pas gehouden vergadering van stemgerechtigde ingelanden van deze polder werd de rekening voor het jaar 1952 vastgesteld in ontvangsten op ƒ2246,84 en in uitgaven op ƒ1506,18. zo dat het batig slot bedraagt 740,66. De begroting voor 1953 werd vastgesteld in ontvangst en uitgaaf op ƒ3641,59 bij een islag van ƒ10 per ha, tegen vorig jaar 5 per ha. De in deze vergadering gehouden be stuursverkiezing had tot resultaat dat de heer B. van Vliet werd gekozen tot voor zitter van de polder in plaats van de heer C. van Vliet. Om het schaakkampioenschap In de eerste klas won A. Smit van C. van Tol en in de tweede klas versloeg van Haaster W. v. d. Leek. Collecte In de week van 10 tot 16 Mei wordt aan de Hoge Rijndijk een collecte buis aan huns gehouden voor Sonnevanck en Zon negloren Spreekuur burgemeester Het spreekuur van de burgemeester op Dinsdagmorgen komt deze week te ver- •allen. RUNSBURG Ringvergadering Vanavond om kwart voor 8 wordt in de zaal achter Avondrust een vergade ring van de ring Katwijk van het meis- jesverbond gehouden. Mej. De Bruin, de regionale secretaresse, zal de vraag, wat het meisjes verbond nog te zeggen heeft, beantwoorden. Reisvereniging van dammers De Rijnsburgse dammers waren ge woon elk jaar een dagje of een paar da gen in clubverband uit te gaan. Op de jaarvergadering, die in September van het vorige jaar werd gehouden, is het be sluit genomen dit niet meer in vereni gingsverband te doen. Enige leden heb ben toen een reisvereniging opgericht, waarvan D. v. d. Mey voorzitter, W. Leeuwenburg secretaris en A. Vletter penningmeester is. Er is trouw gespaard ei in de vergadering, die morgen wordt gehouden, zal er worden uitgemaakt, hoe lang de reis zal duren, drie of vijf dagen. Men heeft het voornemen een Rijnreis te maken. Mochten er nog liefhebbers voor deze reis zijn, dan kunnen die zich in verbinding stellen met secretaris W. L uwenburg, Brouwerstraat 82. Zij moe ten dit vóór morrenavond doen. Jubileum De 'heer H. Bavelaar alhier, ploegbaas tweede klasse bij de N.Z.H.. hoopt eind Mei te herdenken, dat hij veertig jaar geleden by deze maatschappij in dienst '■wam. SASSENHE1M Feestavond T.O.P. Op de Zaterdag gehouden feestavond ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan de Chr. korfbalclub T.O.P. Is weer duidelijk de geest van saamhorig heid in deze club aan de dag getreden. Leden en ouders, oud-leden en veteranen genoten gezamenlijk van een programma, de feestcommissie aller lof oogstte. Voorzitter Broekstra bracht dank geschenken van het districtsbestuur, Velocitas, van „Warmond" en van de voetbalvereniging Ter Leede. Hierna werd het programma even onderbroken voor het houden van een korte leden vergadering. waarin mevr. Colijn—Vis werd benoemd tot erelid. De voorzitter dankte haar voor het werk, dat zij als secretaresse vele jaren voor T.O.P. deed. De oud-leden waren hun vereniging lang niet vergeten. Dat bleek wel uit de -•oorden, die oud-voorzitter Geurtsen na- ïens hen sprak. „Wat T..OP. ons waard is, willen wij ln dit geschenk tot uit drukking brengen," en hij overhandigde compleet stel lijnen voor de afbake ning van de velden en twee ballen met het opschrift „T.O.P.-scorer". Het restant van de hiervoor gehouden inzameling, groot 100, zal besteed worden aan de restauratie van de T.O.P.-keet Secretaresse mej. A. Breedijk gaf de geschiedenis van T.O.P. in vogelvlucht het kleine begin op de Mulo-school, het toetreden tot de C.K.B. in 1929. het kampioenschap ln 1930, de verhuizingen nieuwe terreinen en het verschijnen ie eerste T.O.P.-krant. Het volgende deel van de avond werd gevuld met en kele schetsjes en met de opvoering door de oud-leden van het blijspel „Een reuze- idee". Een gezelschap uit Lisse bracht muziek. Middags waren in prettige stemming wedstrijden gespeeld. De uitslagen zijn: T.O.P. I—Veteranen 1—0; T.O.P. I—oud leden 2—3; veteranen—oud-leden 1—0. Twee in een Zaterdag houden de sanatoria Sonne vanck en Zonnegloren alhier een straat- en huls-aan-huls-collecte. tegen een bruggepaal geslingerd. HIJ werd met een schedelbasisfractuur naar het ziekenhuis vervoerd. TER AAR Aanbesteding veilinghal In café Kramer werd door de centrale tuinbouwveilingsvereniging aanbesteed de bouw van een veilinghal. Er kwamen negentien inschrijvingen binnen. De be groting gaf een eindcijfer te rien van f 156.192. De laagste inschrijver was de firma Aartman en Charlet te Lelmulden voor een bedrag van f 145.783. de hoogste inschrijver was de firma H. H. Oudenes H. Turkenburg te Alphen aan den Ryn voor f 175.000. De gunning is aan-

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1953 | | pagina 5