„HUIZEN" presenteerde zich weer als kampioen 3e klasse, district I Valken Boys weer een stapje dichterHoe de vo^ Zateida9 bij het kampioenschap Sleutels trok tegen „Oegstgeest" aan het langste eind: 0-3 JJÊEÜWE LEIDSCHE COURANT MAANDAG 30 APRI1 Positie van „Katwijk" werd er niet beter op Zaterdagmiddag zyn weer enkele kampioenen bekend geworden. „Huizen", de landskampioen 1950-'51, prolongeerde zijn titel in de 3e klasse, district I, R.V.V.H. eindigde als eerste in 4D, terwijl het Sassenheimse G.W.S. titelhouder werd In 2A van de afdeling Leiden. „Katwük" daarentegen Is er slechter voor komen te staan door de onverwachte 40 zege van „Woerden" op Oma®. 4 2 9 10 20—40 3 2 12 8 23—57 Op Ockenburg had Quick Boys zeer weinig moeite met een zenuwachtig Die Haghe (1—4). ARC schijnt in Delft maar niet van CSVD te kunnen winnen. De cijfers, waarmee de Alphenaren ditmaal verloren: 50, zijn nogal raak- JAC kwam tegen Sunlight met een 2—3 ne derlaag uit de bus. na met 20 te heb ben voorgestaan. Excelsior M. gaf blijk zijn inzinking te boven te zijn getuige de overwinning op ..Monster" (13). 1 33 88—27 Noordwijk 18 9 4 5 22 54—42 CSVD 16 8 2 6 18 37—27 Rijnsb- Boys 17 7 3 8 17 3246 Monster 18 7 2 9 16 35—42 Excelsior M.17 6 3 8 15 35—44 Sunlight 18 5 4 9 14 3954 Die Haghe 17 5 3 9 13 30—47 JAC 17 0 1 16 1 18—59 In 3B heeft SSSK ongetwijfeld de beste papieren. Vermoedelijk valt Zater dag a.s- in de wedstrijd SSSKExcel sior P. de beslissing. Daar ..Capelle" WGZ versloeg met 2—0, zal Koz. Boys zijn geluk in de 4e klasse moeten gaan beproeven. Ornas voelde zioh op het slechte veld van „Woerden" allesbehalve op zijn ge mak en verloor dan ook met 40. Voor „Katwijk" is dit resultaat niet prettig, daar men nu-maar hoogstens gelijk kan komen met „Woerden". RCL versloeg SVOW met 2—4. De stand werd hier door: 17 14 2 16 9 2 Ter Leede VWS 16 Ornas 15 Lisser Boys 16 Semper Altius 17 SVOW 18 RCL 15 2 5 30 85—20 20 42—39 18 39—32 18 30—33 17 39—38' 14 22—34 14 41—61 13 33—27 Competitie van de C.K.B. Bijna alles afgelast Opnieuw heeft de regen op radicale wijze roet in het korfbalmenu van terdag gegooid- Slechts twee wedstrijden gingen door. Voor de le kl- C.K.B. bonden Oranje Nassau en VES de strijd aan en VES wist toch nog een behoorlijke zege te behalen. Met 1—4 gingen beide punten naar Den Haag. DESFiks voor de le kl. Z.-Holland Noord was de tweede wedstrijd. De Oegstgeestenaren wisten zo waar te win nen en nog wel met 15 (rust 12) Zonder de prestatie van Fiks te verklei' nen blijkt nu toch wel, dat DES, na hel goéde begin, er volkomen uit is. In verband met. de nationale feestdag zullen voor Zaterdag 5 Mei geen compe titiewedstrijden in de CKB. worden vastgesteld. Ook voor de Zaterdag v Pinksteren (12 Mei) is dit het geval wel i.v-m. de bondsdag die op Tweede Pinksterdag in Amersfoort wordt ge houden. De C.K.B. zit sinds de J.A.V. op 24 Fe bruari zonder penningmeester, want in die vergadering stelde de heer E. J. Th v. d. Bosch om bijzondere redenen zijn mandaat ter beschikking. Bij referendum zal nu worden gestemd, maar de uitslag zal pas eind Mei bekend zijn. De vol gende candidaten werden gesteld: 1 J Beekman („Pernix", Leiden), 2 E. J. Th v. d. Bosch (Den Haag), 3 Mir A. Bremer (Rotterdam), 4 A. H. Kempen („Zee- Monster). Woerden15 Katwijk 17 In 4B verraste PTT zijn aanhang door een overwinning op RVA 31. Er is door deze uitslag voor de Postmensen nog 'n kansje het degradatiegevaar te ontlopen, ten koste van RVA. HTSV versloeg VOG met 64. door doelpunten van de Neef. Borghardt, Van Galen en Orizande. Bij VOG waren Groos en Van Dam de scherpschutters. De topscore kwam op i van Unicum dat WOR met 81 klopte. 'sGravenz. SV speelde op zijn vrije middag 'n oefenwedstrijd tegen 't gedegradeerde Kozakken Boys, dat tech nisch beter was, doch desondanks met 6—1 het hoofd moest buigen, doelpunten Cor Boon 4. Van Gemerden en Jochems elk 1. Zaterdag as. de belang rijke wedstrijd: HBSS—'s-Gravenzandse SV. Bij een gelijk spel kunnen de West landers de vlag in top hijsen. "s-Gravenz. SV 16 14 1 1 29 5611 HTSV 17 13 1 3 27 68—30 HBSS 14 9 3 2 21 44—15 Unicum 16 8 4 4 20 4529 Jodan Boys 16 8 3 5 19 3435 RAS 15 5 4 6 14 44—36 WOR 17 3 6 8 12 23—46 VOG 16 2 2 12 6 29—60 RVA 15 1 3 11 5 17—40 PTT 16 2 1 13 5 14—71 RVVH werd kampioen van 4D, terwijl Sleeuwijk als hekkensluiter in deze klasse fungeert- ARC 2 (res. 3e klasse A) zond JAC 2 met een stevige nederlaag huiswaarts (71) en Noordwijk 2 versloeg Quick Boys 2 met in een doelpuntrijke wed strijd met 64. In IA van de LVB kan de kampioen og deze week bekend zijn. Valken Boys slaagde er in Rouwkoop met 41 te slaan en winnen de Valken Donderdag Hazersw. Boys en Zaterdag ..Woubrugge", dan kunnen ze opgewekt feestvieren. Hazersw- Boys sneuvelde tegen ..Woubrugge" met 06 en Sleutels zegevierde over „Oegstgeest" met 0—3. 3e Klasse (A) KNVB: JAC—Sunlight —3; CSVD—ARC 5—0; Die Haghe— Quick Boys 1—4; Monster—Excelsior M -3. 3e Klasse B: Capelle—WGZ 2—0; Koz. Boys gedegradeerd; Grok LindtOranje- Wit 4—2; Excelsior P—Zwaluwen V 2—1. 4e Klasse A: SVOW—RCL 2—4; Woer denOrnas 40. 4e Klasse B: PTT—RVA 3—2; Unicum —WOR 8—1; HTSV—VOG 6—4. 4e Klasse C: PPSC—Zwart-Wit '28 4-0; SHO—ZWSH 0—0; RSM—GEB 3-4; TOGR—Hoogvliet 1—1. 4e Klasse D: GJS—RVVH 0-^4 (RVVH kampioen); ASWH—Heerjansdam 21; PelikaanAalburg, A. n.o. Res. 3e klasse A: ARC 2—JAC 2, 7—1; Noordwijk 2Quick Boys 2, 64. Res. 3e klasse B: Excelsior M 2— CSVD-2. 1—3; Zwaluwen V 2—TOGR 2. 33 (TOGR kampioen); Zwart-Wit '28, 2 Semper Altius 2, 03. Res. 3e klasse C: Heerjansdam 2— Doto 2, 4—3. Afd. Leiden le Klasse A: Hazersw. B—Woubrugge 06; OegstgeestSleutels 03; Valken B.Rouwkoop 41. le Klasse B: ARC 3Noordwijk 3, 4-2; Koudekerk 2Katwijk 2, 30. 2e Klasse A: Noordwijk 4—TAW 1, 2—2; Quick B. 4—NSA 1, 8—0; Alphia 1 Leitken B. 1, 12. 2e klasse A: Leiden 3—GWS 1 2—9. 2e Klasse B: ARC 4—SVOW 2, 2—4. 3e Klasse A: RCL 4—Valken B. 2. 0—6; Rijnsb. B. 4—VWS 3. 2—2 (o.p.v. VWS); Sleutels 2Noordwijk 5, 43. 3e Klasse B: RCL 5Woubrugge 3, 42; Leiden 4Rouwkoop 2, 08. 4e Klasse A: Sleutels 3Hazersw. B. 2, 4—1. 4e Klasse C: Koudekerk 4Rouwkoop 4, 2—0. Junioren A: Leiden (a)Rijnsb. B. (a) 1—2; B: MSV (b)—RCL (a) 0—8; MSV (a) 3-3- Alpjiia (a)—ARC (a) 4—1; C: ASC (a)—Rijnsb. B. (b) 1—1; Quick B. (b)— RCL (b) 81; Noordwijk (b)Rouwkoop (b) 60; Valken B. (a)Quick B. (c) 3-1. Adspiranten A: ARC (b)Alphen (a) 12; Hazersw. B. (a)Alphia (a) 11; C: Roodenb. (b)—Quick B. (b) 1—1; UVS (b)—Katwijk (b) 4—0; D: ASC (a)— Noordwijk (b) 10; Or. Groen (a)VNA (a) 4—2; E: UVS (d)—Quick B. (c) 4—4; Noordwijk (c)Roodenb. (c) 41: F: UVS (e)—Lugd. (d), afgel.; G: ASC (c) —Oegstgeest (a) 0—7; LFC (d)Rijnsb. B. (c) 02; Alphia (b)Leidse B. (a) 4-1. 3e Klasse, district I: SSVU„Huizen" 14 „Huizen" kampioen); Kennemerland —„Spakenburg" 31; „Spakenburg" Kennemerland (resterende 20 min.) 1- 3e klasse, district Oost: DVS '33— Sparta 24. Afgekeurd doelpunt haalde de fut uit de S.V.O.W.-gelederen R.C.L. was na de rust slagvaardig: 24 Het kwam vermoedelijk allemaal door dat afgekeurde doelpunt Een kwartier na rust S.V.O.W., dat de tweede helft was begonnen met het duidelijke voornemen om die opgelopen 10 achterstand weg te wer ken, had al enkele griezelig-gevaarlijke momenten voor het R.C.L.-doel gecreëerd! kwam van ver buiten het strafschopgebied een fraai boog schot van Van der Meer. Het schot was verraderlijk en voor keeper Over- duin kans zag zijn foutieve opstelling te corrigeren, suisde de bal dan ook al in het net. Helaas voor S.V.O.W.: in zijn haast en in zijn geestdrift was ook midvoor Brugman op het Leiderdorpse doel komen afstevenen. En daarom keurde scheidsrechter Snel dit doelpunt zeer terecht wegens buitenspel af. Dat werkte niet bepaald bevorderlijk op het moreel van de Oude Weteringers. In ieder geval verloor hun spel vrij gauw de glans en de bezieling. En toen mid voor Jansen R.C.L. onverwacht aan een 20 voorsprong hielp, „kregen" de Lei derdorpers het. Binnen vijftien minuten was het 04 en hoewel S.V.O.W. in een soort van wanhoops-offensief er nog 24 van wist te maken, kon de Leider* dorpse zege niet meer in gevaar komen. Het had er anders voor de rust niet naar uitgezien, dat R.C.L. op de Oude Weteringse grassprieten nog zo'n royale zege zou gaan behalen. Want in die eer- Aanvallers hielden het spel te kort In een uiterst sportieve wedstrijd heeft „Oestgeest", dat met 4 invallers uitkwam, de eer aan het volledige Sleutels moeten laten. Beide ploegen hebben gegeven wat 7.ij konden, doch voor het doel gingen zij mank aan schotvaardigheid. Sleutels kreeg de wind mee en zette direct een serie aanvallen op. Was men eenmaal zover, dan ging men het te mooi doen. Een schot werd er niet gelost. De kleine, maar watervlugge midvoor van Sleutels, Pet, was wel actief, maar zijn medespelers begrepen hem niet al te best. Hij gaf zeer goede ballen af, doch een schot gaf ook hij niet. „Oegstgeest" zette nu en dan aanvallen op, die door te kort spel geen resultaat opleverden. Nadat het spel vijf en twintig minuten oud was, gaf midvoor Pet een goede pass aan Laterveer, deze bedacht zich niet en schoot onhoudbaar voor keeper v. d. Vijver in: 01. „Oegstgeest", hierdoor niet ontmoedigd, bracht een bezoek aan het doel van Sleutels, doch keeper Compeer was bij een zwak schot van v. d. Mey op zijn post. Sleutels zette daarna het doel van „Oegstgeest" onder zeer zware druk. De thuisclub moest alle zeilen bij zetten om onheil te voorkomen. Dit lukte niet ge heel. Moenen, de rechtbinnen van Sleu tels, gaf de bal keurig door aan de in bui tenspelpositie staande Dumortier en deze schoot raak: 02. Even zagen wij „Oegst geest" het spel verplaatsen, doch de wind gaf Sleutels alle hulp orn weer terug te komen. Doelpunten kwamen er echter niet meer voor de rusl. Na de thee zou „Oegstgeest" zijn achter stand wél verkleinen, tenminste dat dacht men langs de lijnen. Sleutels voelde hier echter niets voor. Aanval op aanval on dernam „Oegstgeest" op het doel van Sleutels, maar de Leidse verdediging stond pal. Sleutels kreeg zelf aanvalskan- sen. Men verviel echter weer in het spel letje van voor de rust: veel te kort en geen schot. Vijftien minuten waren er gespeeld met een in de meerderheid zijnd „Oegstgeest", toen een voorzet van Dumortier volgde. Laterveer en Van Haren liepen deze voor zet samen in het doel en de stand was 0—3. Langzamerhand nam „Oegstgeest" het spel weer over en zat geregeld voor het doel van Sleutels. Kuivenhoven kreeg nog een pracht kans, doch schoot jammer lijk naast. Een aanval geleid over de rechtervleugel van de gastheren had bijna een doelpunt ten gevolge, doordat Filippo de bal verkeerd op zijn slof kreeg, doch de bal ging net naast het doel. Sleutels werkte zich langzamerhand los. Moenen kreeg de bal goed aangegeven van Collee, maar hij schoot voor open doel naast. Even voor het einde werd de aanvoerder van „Oegstgeest", T. Heeren vervangen door H. Heeren. Sleutels had in deze wedstrijd het beste van het spel in handen, maar het zij ge zegd dat „Oegstgeest" zijn uiterste best heeft gedaan om een eervol resultaat te behalen. Het mocht echter niet baten en zo heeft Sleutels deze wedstrijd, enigszins geflattéerd gewonnen. ste helft hadden de Leiderdorpers, die dit keer in zwarte shirts waren gestoken, aarlljk geen spel vertoond Ook Rouwkoop kon het tegen Valken Boys niet tot winst brengen. Op deze foto ziet men de keeper der Valken een corner onderscheppen. Foto N. van der Horst. A.R.C. liet zich door C.S.V.D. in Delft willoos afslachten! Slechts sporadisch werd goed gevoetbald Het was AJLC. wel zeer goed aan te zien, dat er niets meer op het spel stond, zelfs de tweede plaats behoefde niet meer verdedigd te worden. Dat heeft wel zeer zijn stempel gedrukt op deze wedstrijd. Daarbij komt, dat C.S.V.D. de Alphe naren nooit erg „lekker" heeft gelegen en van alle ontmoetingen in de 3e klasse heeft A.R.C. er, naar ons weten, maar één weten te winnen. Het spelpeil in deze ontmoeting heeft zelden een aanvaardbare hoogte bereikt, al kwamen verscheidene spelers indivi dueel tot behoorlijke prestaties. Trou wens, ploegverband en tactiek zijn toch wel de tere punten, waarop menige veel belovende wedstrijd strandt. Ook de weeromstandigheden maakten goed voet bal vrijwel onmogelijk, een harde, dwars over het slechte veld staande wind en af toe slagregens, die rechtstreeks uit de Poolstreken schenen te komen. Aanvankelijk werd goed voetbal te zien gegeven en uit niets mocht worden ge concludeerd, dat ARC zo'n formidabele nederlaag zou lijden. In het begin van de eerste speelhelft hadden de Alphena ren het beste van het spel en de beide binnenspelers, waarvan vooral Van Heus- den uitblonk, legden steeds de basis 'voor goede aanvallen, die buitengewoon slecht werden afgewerkt. Doelman Vaarties kreeg dan ook niets gevaarlijks op te knappen. Langzamerhand wist CSVD zich aan de druk te ontworstelen en toen bleek, dat de Delftse aanvallen veel meer gevaar inhielden. Speciaal van linksbuiten Wink en middenvoor v. d. Kruyt dreigde ge vaar. Toch kwam het alleen door het on kundige werk van de invaller-doelman van ARC dat Wink zijn club, op dat mo ment geheel tegen de verhouding in, de schilderij van te maken! Integendeel: leiding kon geven. het was sloom en langdradig. En voor! Dit doelpunt betekende in feite de nek- het overige hield de S V.O.W.-„grendel" f| ^RC,,zun_kracht werd belang. Hoogdoorn, Turk en Bouwmeester IjSL enki de Leiderdorpse voorhoede voortvarendheid in bedwang. De Oude Weteringers hadden door schoten van Brugman, Van der Vliet en Van der Meer keeper Overduin al een paar keer tot op de bodem van zijn re servoir laten tasten. Een taak, waar hij zich overigens goed van kweet. Het was dan ook stellig meer geluk dan wijsheid, dat het tamme balletjè, dat Hensing na een half uur produceerde vlak voor de vallende doelman Hoegen Dijkhof effect maakte en met een boog in de S.V.O.W.- netten sprong: 01. Het verontrustte de Oude Weteringers maar nauwelijks. Immers: na rust zou den ze de door drie overjassen dringende wind méé krijgen en dan zou zo'n achter stand niets betekenen. 01 Dus met de rust en het zag er voor de Leiderdorpers in theorie niet vrolijk uit. Maar de theorie bedroog. De ommekeer Weliswaar had S.V.O.W. er het eerste kwartier nog lustig op los gehamerd; hadden Brugman en Van der Meer el kaar een paar maal de bal bezorgd met een gemak en met een gemoedsrust, alsof ze nog nimmer van een zekere heer Zonneveld uit Leiderdorp hadden vernomen, toen dan Van der Meer dat doelpunt fokte, dat scheidsrechter Snel terecht afkeurde. Dat doofde dan, zoals gezegd, het vuur der Oude Weteringers. En toen midvoor Jansen uit een voorzet van Hensing doelpunt nummero twee in de wereld hielp (02), begon RCL ineens boven zijn normale vorm uit te groeien. Er kwam een offensief, dat sterk deed denken aan de tjjd, toen de Leiderdorpse voorhoede alom werd gevreesd. Een offensief, dat met felle scrimmages en overrompe lende charges zo hoog op liep, dat de Oude Weteringse grendel begon te kraken. Een crosspass van Van Telgen naar Jansen kon Hoegen Dijkhof met zijn lang gestrekte leden net niet bereiken en dat deed 03 noteren. Geen drie mi nuten later knalde Hensing de bal voor de vierde maal langs de S.V.O.W.- goalie: 04. En met deze voorsprong kon R.C.L. uiteraard niets meer gebeuren. Niette min kon S.V.O.W. nog de moed en de kracht opbrengen om alles op alles te CSVD-ploeg greep haar kans en kwam fel in het offensief, waar bij niet bepaald mooi, maar wel nuttig voetbal werd gespeeld. Al spoedig was het 20, toen een strafschop wegens on geoorloofd aanvallen op uitstekende wijze A.R.C. 2—J.A.C. 2 7—1 Het is jammer, dat ARC 2 niet de ge hele competitie de energie had. die het de laatste wedstrijden getoond heeft. Re gelmatig komen de punten binnen en terdag moest JAC 2 een zware nederlaag lijden. Dit terwijl de thuisclub drie in vallers telde en het merkwaardige feit zich voordeed, dat rechtsbinnen De Graaf, die voor deze wedstrijd gepasseerd was, maar in moest vallen en drie prima doelpunten scoorde. ARC had het eerst windvoordeel en dat resulteerde weldra in een flink over wicht. Daar kwamen ook doelpunten van. Vierbergen nam de eerste voor zijn re kening, Cor Boot no 2. De gasten zaten ook niet stil en het werd 2—1; verder liet doelman Van Wieringen, die normaal rechtsachter speelt, echter geen steken vallen en De Graaf zorgde voor een stand mot de rust. Ook na de thee had de thuisclub het beste van het spel. Van Hemessen wist ongeveer 20 minuten voor tijd 5—1 te maken, Vierbergen zorgde voor het halve dozijn en tenslotte bracht De Graaf met een steenhard schot de stand op 71 zetten. En verschillende minuten-aan- één-stuk toonde men, dat men in Oude Wetering een behoorlijk stukje voetbal weg kan geven. Eerst kanjerde Van der Meer zö hard onder de lat, dat de vuisten van Overduin in kracht te kort schoten (14) en toen vervolgens Brugman op de rand van het strafschopgebied door twee man tegelijk geattaqueerd werd, kostte dat R.C.L. een vrije schop. Alles wat van Leiderdorpse komèf was vormde het befaamde „muurtje". En Van der Vliet zag zijn woest-harde schot daar dan ook tegen belanden. Hij kreeg de terugspringende bal echter opnieuw voor zijn slof en tegen zijn tweede snoeier bleek geen keepers-kruid gewas sen: 24. Daar bleef het dan bij en gezien het vertoonde spel kan de Leiderdorpse zege niet anders dan normaal genoemd wor den! werd benut, nadat de scheidsrechter eerst nog een appèl wegens hands had wegge wuifd. Zelfs werd het voor rust 30, toen de jonge rechtsbuiten v. d. Kruyt hele maal op links terecht was gekomen er van een slecht wegwerken van de Al- phense doelman wist te profiteren. Wie gedacht zou hebben, dat ARC na de rust met wind gedeeltelijk mee nog gelijk zou maken, is bedrogen uitgeko men. Weliswaar speelde de Alphense ploeg nu beduidend beter dan vooi rust, maar zoden zette dat toch niet de dijk, want geschoten werd er vrijwel niet en dan nog erbarmelijk slecht. Toch ontsnapte het Delftse doel nog tweemaal op wonderbaarlijke wijze aan doorboring, maar dan is het ook afgelopen. Uit breed opgezette aanvallen wisten Wink en v. d. Kruyt elk nog eenmaal te doelpunten, die echter bij een voor haar taak berekende achterhoede nimmer gemaakt hadden kunnen worden. Het werd in de tweede helft nog even ongezellig, maar daarmede had scheidsrechter De Riemer. die uit stekend floot, toch niet de minste moeite. Quick Boys besloot ds competitie een overwinning Va: Die Haghe zag hoog tegen kampioenen op slecht gespeelde wedstrijd heeft Quick Boys een verdiende overwinning behaald. De Hagenaars zagen blijkbaar met groot ontzag tegen de kampioenen dit minderwaardigheidscomplex konden de zwarten de gehele wedstrijd niet kwyt raken. Met de sterke wind in de rug, was Die Haghe het meest in de aanval, doch de sterke Katwijkse achterhoede wist alles retourneren. Toch kreeg Die Haghe diverse fraaie scoringskansen. De voor hoede was echter niet in staat hiervan gebruik te maken. Ook de buitenspelers vorm en konden geen enkele bal voor het doel plaatsen. Het spel van Quick Boys, hoewel deze middag ook niet van grootse allure, stak hier wel erg bij af. Toen de achterhoede van Die Haghe enige steken liet vallen, wisten Zandbergen en Zuiderduin de be zoekers in weinig tijd een 20 voor sprong te bezorgen, met welke stand gerust werd. i de bezoekers het meest aanvallend en enige kogels beukten de lat van het Die Haghe-doel. Eindelijk wis'. Die Haghe zich wat los te werken zelfs scoorde Van Geldere een goed tegen Valken Boys IRouw koop 141 Een mooi veld, enthousiasme bij de spelers en een uitmuntende leiding. Jam- dat de felle, koude wind de spelers nog al eens parten speelde en een blijf langs het lijntje verre van aange- ïaam maakte. Even over half vijf stellen de elftallen :ich op onder leiding van scheidsrechter Hillebrand. Rouwkoop wint de toss en rt met de wind in de rug te spelen. Al dadelijk valt het op, dat de verdedi gingen bij beide clubs in- orde .zijn. De elftallen zijn goed aan el'kaar gewaagd r wordt in een prettige geest ge speeld. Vooral in het eerste kwartier laat het plaatsen veel te wensen over. Wellicht spelen de zenuwen hier een rol. Het is opvallend1, hoe weinig we het fluitje van de scheidsrechter horen. Het spel golft op en neer. Na een half uur haalt de linksbuiten van de Valken de bal prachtig achterom, plaatst hem vooi doel en Kees van Dijk geeft zijn club de leiding. Kort daarop maakt Keizer, na sterk individueel spel. waarin hij drie tegenstanders passeert, het tweede doel punt en met de stand 20 gaat de Het is jammer, dat Rouwkoop een spe ler in de tent moet laten zitten. Door een kopbal is deze wat duizelig gewor den en kan niet meer mee doen. Met ti man gaat men verder met het va: voornemen zijn huid- zo duur mogelijk verkopen Een fout in de verdediging van de Valken wordt direct afgestraft en de gasten maken een tegenpunt. Maar dan wordt de wedstrijd ook het grootste deel op de Rouwkoop-helft gespeeld. Het aantal corners is zeer groot en het is goed, dat de keeper in goede vorm is, anders zou de score wel eens hoog op hebben kunnen lopen. Tot twee maal toe weet Kees van der Zwart te doelpunten en vooral het laatste was var een prachtige kwaliteit. Overgelukkig zoeken de Boys de kleed kamer op: ze hebben voor het eerst var Rouwkoop gewonnen en zijn weer eer stapje dichter bij het ideaal: de kam pioenstitel. Met twee fraaie goals bezorgde Milburn Newcastle de beker De met zoveel spanning in Engeland tegemoet geziene cup-final, de belangrijkst wedstrijd van het jaar voor de Britten, is Zaterdag in Wembley te Londen met 20 in het voordeel uitgevallen van Newcastle United, waardoor deze club de 4e achtereenvolgende keer in het bezit kwam van de begeérde beker. Dè grote man in deze wedstrijd was wel Jackie Milburn, de midvoor van Newcastle, die de twee doelpunten voor zijn rekening nam. Zij kwamen ter wereld in de vijfde tiende minuut van de tweede helft. Het eerste ontstond rechtstreeks uit een midabele blinder van de verdediging van Blackpool, die, menende, dat de Om het damkampioen schap van Z.-Holland Grouwstra boekte zijn eerste overwinning De wedstrijden voor het persoonlijk damkampioenschap van Zuid-Holland werden Zaterdagmiddag voortgezet, kampioen van Den Haag, Grouwstra, die in de eerste ronde remise had gemaakt met de Rotterdammer De Kluyver, boek te nu zijn eerste en gemakkelijke zege op Kramp uit Waddinxveen. De andere Haagse deelnemer Van Oos ten behaalde zijn tweede puntenverde ling. Deze keer was het een moeii bevochten remise tegen De Kluyver. De volledige uitslagen luiden: G. Zijl stra (Alphen aan den Riin)W. Huisman (Leiden) 02: J. H. de Kluyver (R'dam) P. M. van Oosten 11: C. H. Kramp (Waddinxveen)B. G. Grouwstra 02; H. N. v. Mourik (Nieuwland)W, de Jong (Ouderkerk a. d. IJssel) 20: G. J. Aarts (R'dam)A. Stuurman (Schie dam) 02; Ph. J. Ham (R'dam)A. Vis ser (Sliedrecht) uitgesteld. Grouwstra, Van Mourik en Stuurman hebben nu 3 p. uit 2 wedstrijden. Bordenwedstrijden D.C.L. P. Olivier kreeg tegen W. Laterveer zijn eerste nederlaag te slikken. De ver dere uitslagen zijn: L. Ouwerhand—W. v. d. Reijden 02; B. LandW. Stoute 0—2: F. Franken SrH. v. d. Pluijm 11: W. BlomD. Lichtvoet 20; B. van Put tenD. Lichtvoet 11. °P Koninginnedag dit pakje Wiüw shag dat pakie doelpunt: 12. Dit gaf de gastheren Aang moed en ieder verwachtte nog een l(j de doelpunt, maar dit bleek slechts kwijnd hoop te zijn. Twee fouten_der a| Beda efoort Jong uitgebuit, om de stand op 4-,voor 2 brengen, waarmede het einde kwan|\Veerd deze weinig interessante ontmoeti^ D.E.S. I—FIKS I: l-LïS In de regen en op glibberig Loosde )m deze wedstrijd een aanvang. J. Tiei enig verkennen was het een Fiks( enkele minuten de bal dotj gerc mand liet glijden. De hierop volj /grond D.E.S.-aanvallen konden de or) blauwe verdediging niet verontruste *t ongeveer 20 minuten was het dame, die de stand op 02 wist te Ondanks veldmeerderheid d; het nog een kwartier voor een vei de D.E.S.-korf doorboorde en minuten voor rust werd de stand i schitterende doorbraak 04. Na de hervatting was het veld zo geworden, dat goed korfbal niet s zodat het tempo erg ge werd en de bal rare capriolen mi D.E.S. redde de eer, door na 20 mi op 14 te brengen. De ui bracht de bal in de Oegstgeester i doorbraak en het was 15 beide ploegen nog probeerden, het Fiks dus gelukt «moeilijke tegenstander voor de ti maal aan de zegekar te binden. Hervi gedas sticht beide jong< refor Kerl aang sluit 9 N richl midvoor buitenspel stond, rustig bleef toekijken, hoe Milburn de spil omspeel de om ten slotte kalm en beheerst de doelman het nakijken te geven. Het tweede doelpunt was een juweel en zeker het mooiste, dat in jaren in een cupfinal werd gemaakt. Op ruim 25 me ter afstand van het doel kreeg Milburn de bal vrij en met zijn linker voet loste hij daarna een schot, dat het net strak deed staan. Zelfs Mortensen, die midvoor Blackpool en van het Engelse elftal, verrast door deze harde kogel en sportief kwam hij Milburn de hand drukken. Het Engelse Koninklijk paar en hon derdduizend toeschouwers waren getuige van de strijd, die overigens vrij tam ver liep, zonder sensaties, met weinig goed spel en, met uitzondering van de tweede goal, zonder hoogtepunten. C.K.B.-competitie in Z.- begint voortaan in Sep De in Februari begonnen comp voor de districten Zuid-Holland (Ni en Zuid-Hollan-d (Zuid) van zal niet worden beëindigd. Het enige tijd geleden ingediende stel om voortaan in Zuid-Hollan competitie in September te doen rangen is door de meeste clubs ontvangen. Het bondsbestuur gaff en zo zal de nieuwe competit September aanvangen. In de December en Januari wordt n-i De lopende competitie is daardoc reduceerd tot een „halve" zonder motie-, degradatie- en kampioei strijden. Aan weerszijden va H- hef volleybalnet In de Haagse volleybalcompetitie in de 2e klas heren KHG en LUW lijk geëindigd met 31 pt. zodat ploegen een beslissingswedstrijd i spelen en door de gelijke uitslag Forcial en Ready in de 3e klas ook deze teams nog een keer or fluweel moeten strijden. In de re klas won Smash 2 van Wings 2. Sr is in deze laatste wedstrijd kampioer worden. Onze gelukwensen! In de 3 dames hebben de Leidse damesstudf LUW het Haagse Advendo geslage zijn daardoor kampioen geworden. L' won verdiend van Advendo. Gelu wenst, LUVV! Beide ploegen zullen i wel promoveren naar de 2e klasse. De uitslagen zijn: Dames res. 2e kl.: RVC 3Prof.w. 3—0; SOS 4—PVS 2 3—0; Ready 2- 4 1—3; SOS 4—Ready 2 3—0. 3 LUW—Advendo 3—1 (LUVV kampic Heren 2e kl.: Wings—SOS 2—2: Z\ KHG 1—3; RAS—KHG 1—3: ZVS-i 3—1; Wings—SOS 2—2; OSEO—Ei sior 3—0. i Res le kl.: Blokkeer 2—Blokkee 3—0 Res. 2e kl.: Wings 2—Smash 2 (Smash 2 kampioen). Om Ned. volleybal kampioenschappen Boemerang en R.V.C. veroverde de titels In aanwezigheid van 2000 perse werden in de jaarbeurshallen te Utn de Nederlandse volleybalkampioens pen gespeeld. Na zeer spannende strijden werd Boemerang uit Amstei (4 gewonnen partijen) kampioen bij dames en bij de heren RVC ui' (4 gewonnen partijen). De uitslag werd: Dames: 1. Boeme (Amsterdam) 4 gewonnen part.; 2. (Rijswijk) 3 gewonnen part.: 3. (Utrecht) 2 gewonnen part.: 4. Chr. (Leeuwarden) 1 gew. partij: 5. mehlaars (Rotterdam) 0 gewonnen Heren 1. RVC (Rijswijk) 4 gewon partijen: 2. VHH (Amsterdam) 3 ge' nen partijen; 3. Polonia (Utrecht) part.: 4. Cracovia (Breda) 1 gew. pai Chr. HBS (Leeuwarden) 0 gew. pari BOTWINNIK WINT 19e PARTIJ. De 19e partij van de tweekamp B winnik-Bronstein om het wereldkJ pioenschap schaken is in de voortzetti door Botwinnik gewonnen. De stand lu na 19 partijen: 109 in het voordeel Botwinnik. De 20e partij werd afgeb De Spurs gingen Zaterdag met leagrn kampioenschap strijken Benauwd Chelsea beet flink van zich af overwinning op Sheffield In de tweede divisie is de klap geval Wednesday is Tottenham Hotspur thans zeker van liet league-kampioenschap. De Spurs hebben hiermede het bijzondere resultaat geboekt rechtstreeks uit de tweede divisie komend het kampioen schap van de eerste divisie te behalen. In dc geschiedenis van het Engelse voetbal is dit de derde maal, dat eer dergelijk feit plaats vindt. In 1931 en 1931 was het Everton en in 1905 en 1906 Liver pool, die promotie van de tweede naai de eerste divisie door een kampioenschap lieten volgen. Na de Cupfinal was het de belang rijkste wedstrijd van Zaterdag en 46.000 toeschouwers waren getuige de kleine zege van Tottenham. Het enige doelpunt van de wedstrijd kwam in de eerste helft van de voet van Len Quemin. Met veel veine en zeer goed doelverdedi- Mc Intosh wist Sheffield na de hervatting verder stand te houden. Ondanks het succes, dat de heldhaftige tegenstand opleverde, moet de nederlaag toch wel een teleurstelling zijn voor de Wednesday, evenals trouwens voor Manchester United. Sheffield zal moeite hebben degradatie naar divisie twee te ontgaan, terwijl Manchester Uniited nog kans had op de bovenste plaats, leer de Spurs zouden verliezen. Manchester toonde zich die kans wel waard door de 6—0-overwinning, waar mede Huddersfield Town werd ver pletterd. len. Luton heeft zijn plaats behoud door het behalen van een punt tejf Coventry, maar Chesterfield, dat ook tot een gelijk spel bracht, had hit! aan niet genoeg om aan degradatie I ontkomen en Grimsby naar de derf divisie te vergezellen. De vraag welke clubs van de eerst naar de tweede divisie zullen degraderft blijft nog onbeantwoord. Het is niet ui) gesloten dat doelcijfers zullen moet» beslissen, welke van de drie clubs Everton. Chelsea en Sheffield Wednesda! de ongelukkigen zullen zijn. Chelsa e'- Everton behaalden onverwachte ov«! winningen in uitwedstrijden en de neder laag van Sheffield Wednesday brachl deze club weer eens onderaan. De uitslagen zijn: Eerste divisie: Charlton Athletic- Middlesbrough 30, Derby County- Everton 01, FulhamChelsea 1 Manchester UnitedHuddersfield Tow 60, SunderlandWest Bromwich Albio: 11. Tottenham Hotspur—Sheffieli Wednesday 10, Bolton Wanderers- Wolverhampton W. 21. Tweede divisie: Hull City—Nott County 1—0, Leeds United—Cardiff Cit) 20, Luton TownCoventry City 1I Sheffield UnitedManchester City 0—1 SouthamtonChesterfield 1—1. Swanso TownGrimsby Town 13, West Han UnitedBirmingham City 12, Barnslej —Leicester City 0—0.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1951 | | pagina 4