LODALINE VAUXHALL HATZE BLOM's Automobielbedrijf VERLOVINGSRINGEN DOOF HOREN RIJNSBURG D.A.F. DIESEL - Type 1950 THUISWERK KOERIERS Voor VERLOVINGSRINGEN A. J. MANDERSL00T NIEUWE LEIDSCHE COURANT DONDERDAG 11 JANUARI 1951 Heden ontsliep in zijn Heer en Heiland, t'ot onze diepe droefheid. onze beste Neef, Oom en DANIËL TEGELAAR in de ouderdom van bijna 65 jaren. Fam. W. F- DE LA RIE Fam. Th. J. ROMIJN AD PIKET TINIE GINJAAR JAN ZWART Enige en algemene kennisgeving. Heden overleed geheel onverwacht in het Acad. Ziekenhuis tot onze diepe droefheid onze geliefde Broeder, Behuwdbroeder Leiden. BRAAMZEEL E. BRAAMZEEL— van Rosmalen Den Haag: L. BRAAMZEEL J. BRAAMZEEL— Deuning Nichten en Neven Leiden. 10 Januari 1951. Kaarsenmakersst'naat 7. Corresp. adres: Korte Agnietenstraat 4. De teraardebestelling zal plaats hebben Zaterdag 13 Jan. a.s. om 10.30* uur op de begraafplaats „Rhijnhof". Telefoon 21074 Heden nam God tot Zich tot onze diepe droefheid, onze lieve zorgzame Va der. Behuwd- en Groot vader, Broeder, Behuwd broeder en Oom Weduwnaar van Dirkje van Duyl, in de ouderdom van 79 j. C. H. MECHELSE F. W. MECHELSE— v. Weeren KAREL en INEKE Leiden. 10 Januari 1951. Hoogl. Kerkgracht 15. De teraardebestelling zal plaats hebben Zaterdag 13 Jan. a.s. om 12 uur op de begraafplaats „Rhijn hof. Geen bloemen. Liever geen bezoek. Laat Lodaline U helpen! Wéér een stapel borden de kast in! Geen droogdoek komt er aan te pas. Prachtig is dit alkalivrije, vloeibare wasmiddel ook voor: zijde, nylon, wol, glaswerk, zilver, ruiten, deuren, tegels enz. Nooit waren 45centen beter besteed dan aan zo'n luister rijke literfles Lodaline! maakt het wassen e Lodaline wordt na gemaakt. Oppassen is dus de boodschap. capsule op Uw fles! GEUREND RIJK In plaats van kaarten Heden overleed tot om diepe droefheid, om lieve Vrouw, Moeder, Be huwd- en Grootmoeder, Zuster, Behuwdzuster en Tante AAGJE GRAVEKAMP— van Duüvcnbode op de leeft'ijd van 61 j. Uit aller naam: M. GRAVEKAMP Valkenburg, 11 Jan. 1951. Broekweg 12. Corr. adres: Middenweg 29. De begrafenis is bepaald op Maandag 15 Januari a.s. om 2 uur op de Alge mene Begraafplaats te Valkenburg. Ter gelegenheid van de uitbreiding van onze zaak en ingebruikneming van de allermodernste electrische v. Berkel vlees snijmachine geven wij alleen a.s. Vrijdag ên Zaterdag POND BIEFSTUK EN 16 POND ROOKSPEK te samen voor 1.40 of 1 POND GEHAKT halfom en 200 gram GESMOLTEN VET te samen voor f 1.30 Thans een enorme sortering vleeswaren. Lang wachten uitgesloten. GROENVELD'! Modelpaardenslagerij HAARLEMMERSTRAAT 246 WILDE KONIJNEN Grote aanvoer, rechtstreeks uit de duinen. Prijzen f 1.50 f 2.— f 2.50. L. A. v. d. Burg en Zn., Noordwykerhout tel. K 2533/27$. L.S. Donderdag en Vrijdag bestellen Zaterdag bezorgen, of schrijf briefkaart. A.s. ZATERDAG van 11 tot 5 uur in hotel BELLEVUE Steenstraat 59 ingang Morsstraat 1 te Leiden Kosteloos technische inlichtingen MODERNE PHILIPS en AUDIUM HOORTOESTELLEN Fa ACOUTEX AMSTERDAM SINGEL 308 Advertentiën Ds J. J. MOLL Ned. Herv. Pred. G.G. te Waddinxveen hoopt D.V. Vrijdagavond on half 8 in „Vliethof" voor t Nieuw en Heerlijk is ons Academie Koekje met amandelen en slechts f 0.80 per half- pond. Banketbakkerij ROSELEÜR BREESTRAAT 54 LEIDEN DE ZAAK VAN DIE MONT BLANC BONBONS TIJ! Cevr. een aankomend technisch Tekenaar I.E.M.C.O. N.V. Nieuwe Rijn 32 Leidën Momenteel op korte termijn in beperkte mate leverbaar Het bekende General Motors Product WYVERN, 4-cylinder FL. 5955.- VELOX, 6-cylinder FL. 6470.- De sierlijke, soepele en zuinige automobiel, waarin General Motors al de ervaring heeft gelegd van haar Amerikaanse Producten. De volledige G.M. Service van hoge kwaliteit wordt U gegarandeerd door de Official Dealer voor Leiden en de Bollenstreek LEIDEN. Levendaal 80, Wielmalcerssteeg 23, Tel. 20361-22826 RIJNSBURG, Hofstraat 17, Tel. 2805 - K 1718 dceyoad&n dan, fa dan hoefde ik me niet om De Gruyter's 10% korting te bekommeren. Maar nü, nu elke gulden een uitkomst is, ben ik 'n trouwe klant van De Gruyter. Voor elke tien gulden die ik aan De Gruyter-artikelen besteed, krijg ik één gulden contant weer terug. Daar beb je wat aanl TE KOOP 45000 Km. gelopen. Tegen elk aannemelijk bod. Te bevragen: FIRMA J. KLOOS EN CO NOORDWIJK AAN ZEE TELEFOON 2701 Ome Vleeswaren reclame van deze week Assistente v. h. Hoofd v. d. Huish. Salaris 1000.per jaar benevens vrije kost. inwo ning, geneeskundige behandeling en bewassing. Sollicitaties onder opgave van huidige werkkring, ref. en Godsd. te richten a. d. Besturend Zuster. LAAT OOK IN '51 -Gar. de Jong Uw rijwerk verzorgen Spec, inger. voor trouwrijden Auto's voor binnen- en buitenland. Alléén: Zeeman laan 12 A. Telefoon 23055. HAARDEN HAARDKACHELS KACHELS KEUKENUITZETTEN STOFZUIGERS WRINGERS GROTE SORTERING. LAGE PRIJZEN! Sinds 1844 LANGEZAAL IS GOEDKOPER Spinazie, literblik Doperwten, literblik, vanaf Postelein. literblik t r;; aangaan Vijgen. 250'gram Wortelen,- literblik Grote pruimen, 100 gr. Pindakaas, per pot 200 gram'ijswafels 200 gram rumwafels 200 gram Frou Frou 250 gram Speculaas 250 gram chocovloKken 200 gram borstplaatjes 250 gram pracht bruïdsuikers staven zeep Zachte zeep, kg 4 pakken waspoeder H0GEW0ERD 115 MORSSTRAAT 50 CEVRAACD Onverschillig wat. Brieven No 4633 bur. v. d. bl. Diversen Damesbureautje, ledikan ten. bedden, ameublementen, schuiftafel, legkast, haarden, fornuis, serviezen, grote fau teuil, enz. In- en verkoop van alle soorten goederen. Jan Pluym, Hooigracht 51, Tel. 25055. Te koop gevraagd Kinderwagen, moet in goede staat zijn. J. S. v. d. Mey. ie Binnenvestgracht 28. Te koop aangeb. Wegens omstandigheden een prima goed spelend radiotoestel. Old Fin. kleur. Uitsterste prijs 75. Br. No. 4632 Bur. Blad. Te huur aangeb. Voor direct te betrekken zit-slaapkamer aan zon zijde, met volledige kost. Te vens tegen 1 Februari een slaapkamertje 4- zitkamer tje aan zonzijde, ook met kost. Tel: 20323. Woningruil He wil een woningruil Dordrecht? Aangeb. te Dor drecht. heel huis, kamer, keuken, bijkeuken, 3 slaapk., schuurtje. Br. no 4635 bur. van dit blad. Diversen Gelden beschikbaar vooi lste hypotheek. Rente v.a. 3y< pet. Fin-, Bel.- en Ass.- kant. „Otto", Beukenlaan 9 Sassenheim. Telef. 7488 en 7868. Na kantoortijd 7329 en 7828. Naaimachines vanaf f 35. Alle merken, salonkasten, electrische, kleermakers- machines. Ook inkoop en inruil. Naaimachinehandel, Obrechtstraat 190, Den Haag Tel. 322840. Verloren. Maandag geel beige wollen mantelceintuur. Omgeving Hooigracht. De vinder wordt verzocht tegen beloning bericht te zenden aan Dorpsstraat 51. Hazers- woude. Uw oude meubelen, stof- feerwerk, bedden en matras sen, komen als nieuw ui ze speciale inrichting. Ook voor nieuwe meubelen, bed den, matrassen enz. i maar cén adres: de Bedden specialist, Morsstraat 41. Heeft U een feestje? Wfj verhuren glaswerk en ser viesgoed in elke hoeveelheid. 5 Ct. per stuk. Het Emaille Huis, Haarlemmerstr. 160 165 B. Kindcrwagcnreparatie kappen, zeiltjes, chromen, spuiten. Wij maken uw wa gen weer als nieuw. Vraag* eerst bij ons prijs. Nergens beter of goedkoper. N. Ouds hoorn, Haarl. str. 160, Lei den. 100 gr. HAM f 0.45 100 gr. prima LUNCHWORST f 0.35 100 gr. TONGENWORST f 0.35 Speciale aanbieding alleen Zaterdag r co 200 gr. Saksische leverworst JU.jt PETER LEENEN Steenstraat 33 XL15V. 0.99 practische correspondentieboek. „Hoe schrijf ik mijn brieven' FAMILIEBRIEVEN bij geboorte, huwelijksaanzoek en huwelijk, gelu overlijoen. verloving n. jubilea, sollicitatie- en omgekeerd en de tREQu¥sTEN*^0rMA<c'HTEN0^CORRESPON! zoeken voor u'BE^ASTING; BURGERLIJKE ACTEN. o a. ver- taire oefening. naa0msvoran,dedVennVtura°ltisaUen- de^'n'iéuwe pachtwet enz enz Huurcontracten, schuldbekentenissen, han delsreizigers en -agenten, enz enz. In "t korte bestek ener annonce kunnen wij niet alles opnoemen. Het boek is een VRAAGBAAK die altijd goede raad geeft. Het keurige boek 18e druk. is voor oe lezers verkrijgbaar afgehaald 2.25. franco per post na ontvangst van postw. of giro ƒ2.50. Verkrijgbaar bh de BOEKHANDEL EN UITGEVER MULDER Co CORN SCHUYTSTR. 14, AMSTERDAM, Postgiro 78144. Wanneer op °,f girobiljet vermeld wordt „NIEUWE LEID SCHE COURANT behoeft deze bon NIET te worden opge- PSYCHIATRISCHE INRICHTING „BLOEMENDAAL' 's-GRAVENHAGE-LOOSDUINEN Gevraagd LEERLING-VERPLEEGSTERS EN -VERPLEGERS (ongeh.l, ter opleiding voor het Rijksdiploma Ziekenverpleging B. Mulo-diploma niet vereist. Leeftijd 1830 jaar. Salaris leerlingen van 1480.tot 1720.bij het behalen van het diploma 1348.lot 2904.3 tot 5 toeslag op het geldelijk loon. Aftrek internaat 900.Drie weken vacantie per jaar. Eerste verstrekking van dienstkled: stichtingswege. sollicitanten van positief-christelijke beginselen kunnen zich" schriftelijk wenden tot de geneesheer-directeur. Meisje voor de dag Zelf6t. kunnende werken en koken. V.gg.v. Sollicitaties: DOEZASTRAAT 31 Gevr. voor direct of later een VASTE ARBEIDER Best kunnende melken en alle voorkomende werkzaam heden kunnende verrichten. Huis en tuin disponibel. Wed. Goedhart, Voorweg 15, Nieuwe Wetering. ALLEEN VERKOOP van de bekende RIEMERSMA Kinderwagens VRAAGT CATALOGUS NATUURLIJK. het imaiuihuis rrCOJiAJefnnt^t^i.. I6OI6S Donkersteeg 14 Tel. 25982 R. v. d. BROEK's DAMES- en HEREN CONFECTIEHANDEL RUIME KEUZE KAMGAREN COSTUUMS DEMI'S - REGEN- en WINTERJASSEN Worden op aanvraag op zicht thuis bezorgd, v. d. Valk Boumanweg 20 Leiderdorp (gesloten huis). alleen (Coxfae&tiüe) Niet om hef gewin maar voor het gezin BOVENSTAANDE AANBIEDING IS VERKRIJGBAAR IN DE ZES FILIALEN VAN DE (fioópefcaJie) „VOORUIT U.A." LEIDEN 4. Wat een pech! Pas als de wagen vlakbij is, horen ze het gezoem van de motor. Met een ruk blijven ze staan en staren met open mond naar de voorbij stuivende wagen. Op het laatste ogenblik steekt Jubel nog zijn arm op, maar de chauffeur ziet niets en de auto verdwijnt in een wolk van stof. „Oei-oei", zucht de kapitein, „daar staan we nou. Dat noem ik pech hebben! Als we eerder gekeken hadden, waren we nu misschien al in de bewoonde wereld geweest!" Laat dat nu een beetje overdreven zijn, maar pech is het wél! En dat op zo'n hete, kale weg.... Met treurige blikken kijken kapitein Jubel en zijn mannen de steeds kleiner wordende auto na. „W-wat een p-p-pech!" zegt Visky nog Maar dan krijgt kapitein Job Jubel op eens een ideel (Wordt vervolgd)

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1951 | | pagina 6