WRIGLEY GELDEDSCHE DOOKVODST GLIM ARTIKELEN GRIEP? PROBEER MAAR m ONDERWIJZERES Verweerde SPIEGELS Gsbr. DULLAART HEROPENING SiGARENMAG. der Fa. WIJNBEEK DE IÜDSCHE IliMOFOOKPIiTEH MISIIll BELANGRIJK BERICHT VAN J ORRIS" MET OPENSCHUIFDAK Dir. N. KWESTROO, HooEewoerd 131. Tel. 678 N.V. ONS EIGENDOM in <$ÜK UüiHÏa/l POTTER'S LINIA f 44.- f 56- 1 68.- PEEK KLOPPENBURG ROTAX AKKER.CACHETS DOUWE EGBERTS 9aaMMif4 DAGELUKSCKE BEURSCOURINT NIEUWE LEIDSC; li CCU~\NT VRIJDAG 9 FEBRUARI 1934 i Advertentiën. Zóo de Heere wil en rij 1 leven, hopen onze lieve Oom en Taute, P. DE VRIES en N. DE VRIES—van Tol, 18 Februari a.s. hun 12VWarige Echtvcrecnlging te herdenken. Met droefheid geef ik hiermede kennis van het overlijden van Mevrouw A. C. C. SCHALIJ, Weduwe van Willem Frederik van Wijk, in den ouderdom van 71 jaar. N. G. SPAARGAREN, E.xec. Test. Oegstgeest, 9 Februari 193-1. Nassaulaan 1. Geen bloemen. De teraardebestelling zal plaats hebben, Maandag, 12 Februari a.s.. te 12.30 u., op de begraafplaats „Rhijn- hof". Heden ontsliep onze lieveling KEESJE, in den leeftijd van bijna 3% jaar. De Verbondsbelofte is ons tot troost in deze zware beproeving. C. v. d HEIDEN. S C. v. d. HEIDEN— Benschop. Sassenheim, 9 Febr. 1934. Zuiderstraat 3. Pinda Oublies Caramel Pralines Bruidsuikers Anijsjujubes Tijgerdrop Ijswafels 20 ct. per half pond Demt Lune. Marie, Vanille Croquets,Petit Beurre 25 ct. p.p. ook gesorleetd I Ieder die 1 kwartje besteedt I (ook aan Suiker) kan voor 15 Ct. verkrijgen: 2 ons Choc. Kattetongen 2 ons Koffiewafels 2 ons Vanille Amandelen 3 ons Zandwafels 6 stuks Hopjesreepen alle steden verschillende oedkoope aanbiedingen Aan de Mr. Th. Heemskerk- Bewaarschool, Persoonshaven 85a, Rotterdam, wordt gevraagd legen 15 April: (onbep. tijd), in het bezit van Acte A en B.'Sollicitaties vóór 15 Februari aan het hoofd der school, Mej. CATH. M. SCHREU- DER, Persoonshaven 85a. worden als NIEUW door onz prima yERZILVERIN VERZB VERSTERK UW ZENUWEN door 't gebruik onzer bekende Kruiden. Spoedig belmoren anirst. onrust, overspanning, sla peloosheid. etc. tot het verleden Fen enkele proef overtuigt u r«"ris van de heilzame werking dezer volkomen onschadelijke Tiatuiirgeneesmiddelen. Tallooze attesten Per nakket f 1.50 franco na pnstw of giro 1 fF>518. Kraidk. Lab. ./De Vijzel" Buraum WEES SLIM GEBRUIK GLIM LINOLEUMWAS MEUBELWAS SCHOENCREAM KOPERPOETS KACHELPASTA SCHURA mmmmmfSBrn VAN HET VAN OUDS BEKENDE Haarlemmerstr. 91, bij de Vrouwensteeg SPECIAAL ADRES VOOR Lieftingtabakken Doorrookers en drie en vier cent SIGAREN iiiiiiiuiii'iiiiniiiiiiiniiniiiiiHRiiniibiiiimiiiiiiiffliiftiiiiiiiHiiiiiiaiii'iiiiiinniftiiiiiDi'niiniiniiiinöiii.inuiinffiiiiiiiii'iiiiiiaiiminmiiRRfifnipniinnniiiiiiipjRinjiniiiniiiiiiiim CHINEESCH RESTAURANT 21 LOKHORSTSTRAAT 21 Lunch I (LBO," DTner" f 0.70. Alle Chineesche en Europeesche Schotéls kunnen op bestelling worden gemaakt. - Eigenaar: Mr. L. T. WONG (voorheen Kloksteeg 1) VERHUURT TEGEN BILLIJKE PRIJS GRAMOFOONPLATEN IN IEDER GENR SIEENSTRA&T 35 - INGANG APOIHEEK REYS1 WU HEBBEN ONS WAGENPARK UITGEBREID MET NIEUWE GROOTE WAGENS Orders por telefoon kunnen thans onmiddellijk worden uitgevoerd Bezoekt op de R,A.I. onze MORRIS' Stands l\los. 64 en 13Q, BELEEFD AANBEVELEND, Van de Bouw BLOXSTRAAT bij H. RIJNDIJK zijn nog ENKELE PANDEN TE KOOP. Zes kamers, keuken, badkamer met v. waschtafel, 2 W.C's, zolder, voor- en achtertuin met gemetselde schuur. Kwaliteit gegarandeerd. Inlichtingen op het werk en bij den Heer P. VERSTRAATEN, Rijncnschiekade 121b, TeJefoon 3261. dat is Potters Linia, welke mij zoo vlug van mijn verkoudheid afhelpt. Eén enkel tabletje in den mond is voldoende. Per doosje van meer dan 250 stuks 35 ct. imp. H. ten Herkei, Hilversum. Wederom bieden wij U aan als buitengewone reclame gedurende FEBRUARI COLBERT.COSTUMES NAAR MAAT in een uitgebreide keur- collectie stoffen, voor Uitsluitend prima kleerma- kerswerk. moderne coupe. BREESTRAAT - LEIDEN Zie vooral onze etalages/ ,Aaaaa1'. Telef. 1837 Telef. 1837 is toch ruimer en de passa giers zijn VERZEKERD Telef. 1837 Telef. 1837 •iW fDe natuurlijke bestemming van het gebit is „kauwen". Bij onvoldoende of slecht kauwen raakt het gebit spoedig in verval Vandaar dat tandartsen het gebruik van Wrigley s zoo sterk aan bevelen. Ook doktoren vinden het een prachtmiddel om de eet lust op te wekken en de spijsvertering te bevorderen. - Gefabriceerd uit de fijnste grondstoffen - IC hèt wereldmerfcl - Pakje a vier stuk» em cent Zoo'n zwaar gevoel in Uw hoofd Voelt Ge U loom, als lamgeslagen Dal is dikwijls hel begin van griep, maar zoover behoeft hel niet te komen. Neemt dadelijk één of twee AKKER-CACHETS en in negen van de tien gevallen wordt de griep-aanval in de kiem gesmoord 1 "AKKERTJES" zijn echte griep-beslrijdersl De geneeskrachtige stóffen, waaruit zij xijn samen gesteld maken de griep-bacillen onschadelijk en ze werken daarbij koorts-werend en pijnstillend. Voordeelen: Fijn poedei m smaakloos omhulsel van ouwel. Ge proeft niets. Geen maagstoornissen. Gemakkelijk innemen Onschadelijk voor hart en nieren. Bereid volgens recept van Apotheker Dumont AKKER-CACHETS zijn ook ongeëvenaard dooi hun snelle pijnstillende werking bij aandoeningen alsi Hoofdpijn, Kiespijn, Spierpijn, Rheumatische pijnen, Zenuwpijn, Lendenpijn, Vrouwenpijn, Migraine, Onbehaaglijkheid en Slapeloosheid Apolheke met mijn vijftig jaar er varing van pyprooken, weet heel goed, dat Douwe Egberts Echte Friesche Heeren-l Paarsmerk een niet te overtreffen rook tabak is. En dan slechts 50 cent per half pond l ECHTE FRIESCHE HEEREN-BAAI 50 ct per halfpond. 20 ct. per ons, 10 ct. per halfons Do's de juichkreet van «en huisvrouw. Een huisvrouw met zoo'n stel gezonde Hollandsche jongens, die wat schoenen aan kunnen. Zoo gezoold, zoo weer stuk. Totzij den raad kreeg, Goodyear zolen en hakken te nemen en bij het eerste paar zegt zij al „had ik dat maar eerder geweten". Geen wónder, Goodyear is veel sterker jê&: dan leer, waterdicht en toch poreus. Goodyear kan een stootje velen. Wilt U bezuinigen op Uw schoenreparaties, doe dan als deze verstandige huis- jKr vrouw, neem Goodyear zolen en hak- ft)} ken. Maar zorg er voor dat U Goodyear - krijgt. UzulteenszienwatUdatscheelt. Neem geen risico, maar.. VAN ROSSUM Co. DEN HAAG AMSTERDAM ROTTERDAM VAM STEGEMAM l <-° DEVEriTER N.Z. Voorburgwal 271-273 AMSTERDAM Directeur M. H. BINGER Oudste en voornaamste Fin. Dagblad Eenlg Fin. Oagblad met 4 en 6 uur Editie Uit onze circulaire Wij kunnen niet in de toekomst zten en tn onze adviezen gaan wij dan ook met verdei dan uuj mei onze moreele verantwoordelijkheid kunnen dekken Wij hebben op dit punt een reputatie te verhezen, welke wtj met gaarne op het spel zetten. Uil irvaring weten wij, dat licht vaardig gegeven adviezen mant al Ie vaak tot verliezen leiden, waarmee den abonnedus allerminst een dienst zou worden bewezen Een blad van vertrouwen Zijn reputatie zij U een aanwijzing Proetnummmars 14 dagen gratie Verspreiding over geneei Nederland

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1934 | | pagina 4