„DE FAAM's" Opruiming eindigt ZATERDAGAVOND 10 uur. ONZE KERST AANBIEDING iïooqsviM T i-zmm2? ®w s-io LEIDEN met KERSTGESCHENKEN voor Uw Kinderen Begin! vanaf Heden!! Indien Cij iets geeft Geeft dan iets goeds!! Zaterdag aanbieding van nog enkele restanten voor Spotprijzen. Heerencostuums, Heerenjassen, Jongenspakken en Jongensjassen., KLEEOINQ MAQAZYNEN De enorme drukte in onze magazijnen, bewijst voldoende dat de prijzen zeer laag zijn. j Overhemden I.99 Stroohoeden 0.29 Broeken I.90 Vilthoeden 0.95 Sokken 0.491 Bretels 0.59 Kinderjekkers 3.50 Petten 0.59 Teneinde U een kijkje te geven op onze sorteering, hebben wij een gedeelte onzer aanbiedingen in onze Etalages tentoongesteld. Wij deden evenzoo met de FRAAIFE KERSTGESCHENKEN, welke wQ bij inkoopen vanaf f1.00 aan Uwe Kinderen medegeven. Bij bezichtiging dezer Kerstgeschenken zult U tot de conclusie komen* dat wjj het standpunt huldigen: Bezoekt met Uwe kinderen onze attractievolle Kerst-Etalages. U heefl er geen spijt van!!

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1923 | | pagina 4