Wlniergoederen. Het meest sezociile afe Vanaf heden OPRLiSMiMC LOUIS KOSTER, A. KORENHOFF, IBeslei reeds nu Uw Paklietleii voor Kerslmis. MUI r Sr-zijn WIJ^Ü tl.!"" Groote sorteering. Beste kwaliteiten. Fa. J. v. d. WIJK, Donkeg'sfeeg 13-15. i 1TÖ5ÖI EX ANIMO. - A CAPELLA UITVOERING a.s. Donderdag, in de Slads-Gehoorzaal, met medewerking van den Populairen Com L ponist Digirent L. C. KEEREWEER, Cello, A'dam, en den genialen Pianist L. D, C. KEEREWEER- ssa ss® kfh cm. aan den Vleugel, A'dam en JAN VAN RIJSELBERG, Helden-Bariton, Den Haag, i MPPP fi Sf ft *>ft I Kaar^en verkrijgbaar bij J. DU PON en Fa. B. DE KLER en's avonds te*wlaï Isa la T U.ÖU J aan de zaal. Plaatsbespr. a.s. Woensda g in Patrimonium van 710 uur ii^icha^eanti van alle nog voorradige DE GROTE MODE VOOR 2| £|E =j AVENDJAPONNEN JN 20 2 DIVERSE KLEUREN £75 5 JED 0= I 96 CENTIM. BREED t j 90 CENTIMETER BREED 2 SPOTPRIJZEN. ZIET DE ETALAGE. Schoenenmagazijn, ViSCHM&RKT I - LEIDEN. Telefoon 198. IJ PER METER 'Igerzon Geregelde verzending W Tan Pakketten naar het Buitenland w adres: Rapenburg 3 - Telefoon 1999 Verpakking gratis. Aankomst verzekerd. BLUE BAND GEV&&AGD: bekwaam die zelfstandig reparaties kan verrichten. Bekendheid met ketel appen dages en het leggen van pijp leidingen strekt tot aanbeveling. Brieven met afschriften van getuigschriften onder No. 484 aan KOOYKER's Advertentie- Bureau te Leiden. 2162 Tegen 1 Januari a.s. word! gevraagd, door net persoon z.b.b.h.li. (geen student) iuer, met of zonder volledig pen sion, in Chr. gezin. Brieven bur. van dit blad onder No. 2164. DO^KERSTEEG 13-15. U betaalt hij ons de goedkoopste prijzen, omdat wij genn geld voor overdreven dure reclame besteden. Hieronder een voorbeeld en U kunt zelf oordeelen, dat het geen bluf is. Zwart en Blauw Zijden Luster, 110 breed, va" f2,50 nu 99 cent. 110 breed Blauwe Popeline van f2,25 nu 99 ct. 100 breed Blauwe Kamgaren van f2,25 nu 99 ct. Gebl. Wollen Mousseline van f 2,25 nu f 1,19. Gebl. Mousseline van f 1,25 nu 55 ct. Bubbel breede zuiver Wolstreepon v. f3,50 nu f 1,49 110 breed Zijden Mantelvoering van f2,50 nu 89 ct. Zijden Crêpe de Marocco van f3,50 nu 99 ct. Velours de Laine voor Mantels, effen en gebloemd, si van f5,50 nu f2,69. "j echte Wolien Viyella van f2,75 nu 99 ct. Gekeperd Fluweel van f2,25 voor f1,49, 70 c.M. 5 breed van f3,75 voor f2,49, 90 c.M. breed I van f5,50 voor f2,98. 3 Verder een partij Ceuronnen Keerenstoffen I voor Jassen, Costuui-s ca Pantalons. Wij maken U er nogmaals attent f il op, dal wij voor al onze kwali teiten inslaan.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1923 | | pagina 4