WIJ RUIMEN OP f N. V. L. IJ. GEOPEND MAQAZYNEN BLUEBAND IVJIgetedrittffeÉrt In elke boodschapper* mand? Sint Nicolaas- Cadeaux GERZON in al onze Afdeelingen. Zie onze Etalages en vergelijk eens onze kwaliteiten en prijzen. TE Artikelen LEIDEN" Faillissement 1 BALLON HEDEN Electro-T echnisch Installatie-Bureau J. LASSCHUIT, Noordeinde 41 CONFECTIEZoowel onze Dames-, Meisjes- en Kindermantels, Damesjaponnen en Kinderjurken worden tegen buitengewoon lage prijzen opgeruimd. STOFFENPrima Mantelstof, 140 c.M. breed, 1.75-2.50. Fluweelen (in alle moderne kleuren) 85 1.35 - 1.55. LINGERIESOok in deze afdeeling buiiengewone koopjes. Sloopen 771/2 85 99. Lakens 2.60 2 99. Hemden 1.60 - 1.80 - f.90. Nachthemden 2.40 - 2 80. Theedoeken 23 et. - 30 - 34 ct. Dat wij met dit artikeT zulk enorm succes hebben vindt zijn oorzaak in onze prima kwaliteiten en uiterst lage prijzen. Waarom profiteert U riet van onze Reclame kous van 1.10? Damesafdeeling, Viachmarkt 9-10 Versoh gekarnd 30 Cfits pft-hütf pond In elke boodschappenmand behoort het pakje Blue Band. BLUE BAND moet op dezelfdéwijzê worden behandeld als de fijnste roomboter en daarom verdient het de voorkeur eiken dag versche BLUE BAND te koopen. Ge weet dan zeker, dat ge weer heerlijk, versch gekarnde .Blue Band hebt, die juist den vorigen dag dogtUw vyjQkgligr is ontvangen» BLUE BANS wSrdt doo> alle góede zaken" verkocht. Dagelijks stijgt de vraag, want één proef leidt, tot ge regeld verbruik. 3 zware lepenboomen, middel matige Eiken en Beuken, ge- fooid of op stam. Tevens een partij Hakhout. Aan groot vaartwater. Te bevragen bij G. VOO IJS, Katwijk a. tl. Rijn. 2028 Bovengenoemde Bonden stellen zich voor een CURSUS te openen in het bakken van Brood en Luxe-Brood, waar voor zij de gelegenheid geven zich aan te melden op Donderdag 6 en Zaterdag 8 Dec., van 7 tot 9 uur, in het Bondsgebouw, Steenschuur 15. 203, Vischmarkf Koornbrugsteeg zeer geschikt voorheen Firma J. C. BERNARD 2057 HAAGWEG 9-11 en 15 bericht hiermede in aansluiting met de advertentie van gisteren, bestellingen ook worden aangenomen, aan ons -: Bcttantoor: HEEHEÜSTBSST 106a. TtM. 31 3388 DE DIRECTIE van J. G. W. Korpershoek, Koopman, wonende te Leiden. Doordat het vonnis van homologatie van het accoord in kracht van gewijsde is gegaan, is bovenvermeld fail lissement geëindigd. 2029 De Curator, Mr. Dr. C. M. A. R. VAN ROY. Rapenburg 36, Leiden, TE KOOP GEVRAAGD Bruine, Witte en Erwten bot nen, door F. v. HENSBEltCiK. Nooordwijk. -llj KLEEDERMAKERIJ, Kraaierstr. 0, r/b. lloogc-vcert Heeren- en Danresklécding maat. Correct passende inotio len, prima bewerking, kt" collectie Stoften. Coupons den aangenomen tegen >'jCj matige prijzen. Keereu, mode» leeren, oppersen,enz. Voort'® liggende plaatsen het uanSj wezen adres. 1 I BEZOEKT ONS MET UW KINDEREN WIJ GEVEN HUN OP VER- TOON VAN EEN KOOPBON VAN MINSTENS 3 GULDEN j ÉÉN MOOIE I TEN GESCHENKE Adverteeren doet verkoopen. HET VAN Onze Cliënten maken wij en op attent, dat onze prijzen dezelfde blijven als voorheen. W Steunt de Christelijke Pers.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1923 | | pagina 4