m ss' ZOMER-UITVERKOOP 30120' 95' j 70' Opruiming COUPONS en RESTANTEN. JONGENS ^llil!!i!!!!i!i!ilIliil!liii!ll!l!!ili!li!!!ill[!!i!illl!lili!lillliill!U!![llliiIliili]ii!ii[iii!!!iHlPi[l[yi!!iP iü ZJERZflN Een solied mensch die geen liggend geld heeft Advertentiën I ■i:lÊIBEü'HAA£L£tin£Ii5T£A/LT 116-120' ONZE GROOTE u RESTANTEN KOUSEN 25' §5' @5' 112 OPRUIMING Stoffen WfieimaaA&fifk VENDUHUIS ,,'T CENTRUM' Dr.H.BAVINCK Naar Katwijk. R Vrijdag 3 Augustus 1923. VERHUISD: PIANO, HlMPliD ol VLEUGEL FIRMA VALK Leiden, Stoffenhuis iimtflj 1 Augustus Fa.Wcd. D. Ai. i. Zm-Moaslnn, KkïsM Door Gods goedheid werden wij verblijd door de voor spoedige geboorte van een dochter ELIZABETH. H. KRANENBURG. E. M. KRANENBURG— v. d. Marei. Leiden, 1 Aug. 1923, Nanniestr. 58. 438 Heden overleed, tot onze diepe droefheid, onze geliefde Vader, Behuwd- en Grootvader, Broeder en Behuwd- broeder, de Heer JOHANNES HENDRIK WIJNBEEK, in den ouderdom van bijna 70 jaren. 5880 Namens verdere Familie JOH\ M. WIJNBEEK J. M. WIJNBEEK en Verloofde Leiden, 1 Aug. 1923 Pieterskerkstraat 2. Bezoeken kunnen niet worden afgewacht. Algemeene kennisgeving De begrafenis zal plaats hebben Zaterdag a.s., voorm. 11 uur, Begraaf plaats „Rhijnhof". Getroffen doo^ de vel blijken van deelneming ondervonden na het over lijden van onze lieve Vrouw, Moeder, Behuwd- en Groot moeder, Mevrouw 428 ADRIANA BOOT— DE GRAAF, zeg ik, mede namens de kinderen, hartelijk dank. P. BOOT Sr. Leiderdorp, 1 Aug. 1923. Aan de Kettingfabriek der Koninklijke Nederlandsche Grofsmederij kunnen Flinke van 14 a 15 jaap geplaatst worden, ter op- >eiding. Aanmelding bij den Portier fler Fabriek aan het Utrecht- sche Jaagpad. 430 Me.rouw VAN KEMPEN ta Voorschoten, vraagt een 420 Keuken-Werkmeisje, P.G. Kinderwagen, voor spotprijs. Te bevragen: 's avonds na 7 uur, Oostdwars- gracht 15 a. 440 KATWIJK AAN ZEE Augustus. Door bijzondere omstandigheden direct te huur proot huis, dicht aan zee en duinen, bev. 1 zit- en 3 slaap kamers met 7 bedden en vrije keuken, tegen billijken prijs. C. VAN TONGEREN, Ten Brittenstraat 62. Zondag's niet te bespreken. 419 BEGIET DONDERDAGMORGEN A.S., TE 9 UUR. Wij beginnen dit jaar laat, doch „Lest Best". Dit gezegde zullen wij tot een waar woord maken, en be. sloten daarom alle RESTANTEN in ZOMER-ARTIKELEN tegen BESPOTTELIJK LAGE PRIJZEN uit te verkoopen. ?sgr wij willen geen Zomergoederen overhouden ZEER SIJZOKDEHE AANBIEDINGEN BLOUSES E» COSTUMES, in Mousseline, Voile, Frotté, enz. WOLLEN JERSEY'S CO STUiiT»! ROKKEN SCHORTEN COMBINATIONS FROTTÉ'S in de nieuwste kleuren en dessins. KATOENEN.EN WOLLEN MOUSSELBNES. VOILE STOFFEN BEDRUKTE CRÈPONS MANTELSTOFFEN BRENGEN WSJ IN: KOUSEN HANDSCHOENEN KLEEDJES ZAKDOEKEN KRAGEN LINTEN GARNEERINGEN COUPONS BORDUURSEL CORSETTEN, ENZ. 1 W ExfcB»a vcordeeïigs Coupons voor Blouses, Jurken, enz. Wij kunnen hier niet alle artikelen opnoemen, men bezichtige vooral onze 3 étalages SEES j=Ü !W MEN PROFITEERE VAN DE VELE SPOTKOOPJES 426 EE5 TE KOOP AANGEBODEN: Een goed onderhouden Hon denkar met deksel, en een Trekhond. Adres: Se Poellaan 75, Lisse. Ook elk afzonderlijk te koop. 422 CiüLI-S ALPETER en andere Kunstmeststoffen, uit voorraad leverbaar. 417 C. v. VLIET, Rijn- en Schie- kanaal, Leiden, Telef. 1328. OPENBAAR SLACHTHUIS Groote Afslag. Zaterdagvoor" middag lO1/^ uur verkoop van een buitengewoon groote partij gesteril. Rundvleesch, Varkens- vleesch, Reuzel, Rundvet en Bouillon. 421 FRANKE. NAAIMACHINES. Nieuwe Handmachines met kast, Singers f60, f55, gebr. Singers f 50,—, f 40,—, alle met 3 jaar garantie. Nieuwe Gritzner f 60.—Victoria f 60,— Vraagt zichtzending. Vakkun- reparatie. Aanbevelend WEST DORP Co., Morschstraat 56. 418 REISMANDEN, Fietsmandjes, Rieten Stoelen en alle soorten Riet- en Mandenwerk, prima kwaliteit, goedlcoope prijzen. Rietmeubel makerij K. DE BOER, Kraaier- straat 15, 416 ALLES KAAR MAAT Garbardine en Rubber Regen jassen vanaf IS gulden. Hee- ren Colbert Costuums vanaf 30 gulden. Keer- en reparatie- werk degelijk en billijk in prijs C. J. AKKERMAN, Haarlem- merweg 64 432 Drukkerij - Breestr. 70 Modellen ter inzage Billijke prijzen Nette uitvoering gj;iiiii!iiiiiniiiiiiiii;ii!iiiiiniii;iiiiiii:iiiiiriniiiiii]iiiiiiiiiiimiiiig s KATOEN zwart,bruin,wit ea beige KATOEN fijne kw., grijs, beige, zwart en bruin PRIMA FLOR grijs en beige zeer sterk KUNSTZIJDE - in vele moderne kleuren leeftijd leeftijd leeftijd leeftijd 11-14 J. 8-10 J. 5-7 j. 2-4 j. 9©c?@c 5©c 35c RESTANTEN WOLLEN SOKJES leeft. 6-7-8 iaar leeft. 3-4-5 jaar CAMISOLES EFFEN TRIKOT I EFFENTRIK0T alle maten i m. gehaakte pas FLOR m: fin!- j PRIMA TRIKOT tatle filet-pas j extra wijd mod. Nog slechts enkele daaen BIJ 423 i Mare 53 - Leiden GROOTE KOOPJES Witte Goederen Tafelgoederen Shantung en Frotté Mousseline enz. PEPERMUNT KAUWGOM Het bevordert de spijs* vertering, zuivert den adem, verfrlscht den mond en bewaart do tanden tegen bederf. Overal verkrijgbaar. importeursFa. B. Melnctersma Adverteeren doet verkoopen. Haarlemmerstraat 54b. 01l!lllillillilllillllUlillllUUiilllllllilJUUIIUIIIlillllllllilUIIlljUliS LUUEHBUROT (KUKSPEET) HOOFD EAU DE COLOGNE, ÉÉN WASKHING VOLDOENDE. (onichadelyk) BERKEN HOOFD ÊAU OE COLOGNE heerlyk geparfumeerd Bivordert Haargroei IIIUJJIiJJJ1iJU;iII;ui.tiiiiiiii:i:'^iiiiii Tweede herz. ver meerderde druk EEZOEGD J)OOR Dr.V, HEPP Bezoekt de Lunchroom ONS HUIS. Gezellig zitje, goede consumptie, billijke prijzen. Gelegenheid tot stallen van Rijwielen. Katwijk aan Zèc, Voorstraat 52 ('s Zon dags gesloten). 207 Adyerteeren -doet verkoopen. Vrijdag 3 Augustus a.s., om 3 uur nam., OPENBARE VERK00PING van goed onderhouden Meubelen, w.o.: Huis- en Slaapkamerameublementen, Canapé's, Divans, fraaie gebeeldh. Tafels, Ledikanten, Veeren Bedden, Geëm. Bad en Geyser, Mahonie Bonheur, Eiken Schrijfbureaux en Secretaires, eenige prima Pluche Tafelkleeden, zeer goede Fornuizen. Te bezichtigen Donderdag van 8 uur voorm. tot 8 uur nam. en Vrijdag in den voorm. Goederen kunnen nog worden bijgevoegd of wor den op verzoek afgehaald, C881 TAXATIE GRATIS TELEFOON 951 SICKESZ AMSTERDAM I. L. BERTELS, Kleermaker, van Heerengracht 80a, naar HEERENSTRAAT Ü8. Steeds voorzien van de Nieuwste Engelsche Stoffen. CHIQUE COUPE - PRIMA AFWERKING STERK COHCÜRREEREE9DE PRIJZEN 427 BELEEFD AANBEVELEND. wil in huurkoop ook gaarne flinke zekerheid hebben, wil niet gaarne daar zijn toevlucht zoeken, waar hij niet zou gegaan zijn, als hij het geld wel had liggen. AAUGEKAAfti! zal het daarom voor U zijn, te vernemen dat onze oude, 130 jaar bestaande 1ste klas Firma U ZGNDER BETALING vooruit, een 1ste klasse levert, niet duurder dan bij contant, en met 10 jaar volledige garantie. Wij vragen bij huurkoop vol gens ons nieuw systeem slechts een kleine rente, en geven bij contant een behoorlijke korting. Wij zijn een uitkomst voor hen, die evengoed bediend willen worden bij huurkoop als bij contant. Holleveracier, Breestraat 109. Opgericht 1793. Botermarkt 12. van 437 H Alle artikelen nogmaals belangrijk verlaagd. LOOD- EN ZINKWERKER Aanleg voor Waterleiding Plaatsing van Closets, Mastiekbedskkir.g OiJOER VEELJARIGE GARANTIE £03

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1923 | | pagina 4