HEI I01T1UIS t verl ALEX. l" CQPfl inor TUINMEUBELEN en TUINGEREEDSCHAP fl.90 N.V. L. IJ. EEN SLAAPtCAMEU AMEUbLEtlENT HASSELMAN PANDER - LEIDEN RECLAME koopen is een zaak van vertrouwen* In welke zaak* kunt U meer vertrom wen stellen dan in de onze Waf wy leveren is altydprima en zy die een maal by ons kochten recommandeer en ons alfyd a/s lel besle, en meest yerfrouwdei adres. GE M 3 N ING l e p m w:% mp o m s f a a a t p- sl mmm elyn ö-70 TARIEF i verzekering legen MOISCHflDE, Brand- en f 1.50 besteedt, sierlijk wit gelakte Huishoudhus WINKELS: verkiezingsarbeid, i j\ ATTENTIE S.V.P. ^reestraat 146 Teief. 662 Botermarkt 21-22 I Buffet, 6 Stoelen en ITrektafel, prima Eikenhout f285.- =e kwaliteit Axminster Karpetten, 2x3 mieter f 50.- Moquette Tafelkleeden. f 14.50 NBEUWE RIJN 24 OVER DE KORENBEURS TELEFOON 604 T[T Lange Damesmantels Korte Kindermantels Moffen f0.75 Kragen en Col's f0.75 Garnituursf 1.50 Heerenpelsen f 1.50 - f3.00 verzekering tot f2.50 f400.- f250.- f 75.- f 75.- f 75.- f200.- Voor desgewenschfe hoogere verzekering per flOO.- 50 ets. meer Wij verzoeken eventueele veranderingen aan Bontwerken, tijdens de Zomermaanden op te geven, daar hieraan nog betere zorg be steed kan worden dan tijdens het Seizoen, Onze afwerking en modellen zijn schitterend Heeft U reeds onze met luchtband gezien a sssi Botermarkt 9. IN LOSSING Schip: „HET MANNA", met fijn Grint, 3376 J. H. OMTZIGT, Zoeterwoude aan de Rijn. Tel. Leiden 2255. BROEDEIEREN. Ham!b. Zilverpel, Zw. Menor- ca's, Buf, Patri ja en wite Legh. Barnevelders, Red. Island. Zaadboonen, Bruine en ■witte (Pijpenstelen) a 25 en 40 ct. per K.G. F. v. HENSBERGEN, Wil li Iminastraat 38, Noordwijk Ter meerdere kennismaking met onze §1 hoogst fijne Koffiesoerien, B ontvangt een ieder, die behoudens Suik er, voor g waaronder begrepen EEN POND KOFFIE, deze Koffie in een 2132 §jj met opschrift naar keuze: „KOFFIE, THEE, SUIKER", jji Haarlemmerstraat 164 - Donkersteeg 7 H Hoogewoerd 22 - Haarlemmerstraat 53 g Onze 10 pCt. korting op Koffie en Thee blijft gehandhaafd. B tal. Alle Anti-Revolutionaire Mannen en Vrouwen, die een klein deel van hun tijd willen geven voor den worden dringend uitgenoodigd zich spoedig aan te melden. Laten allen, die de A.-R. beginselen liefhebben, iets van hun tijd en krachten geven. Als het vaandel omhoog gaat, gaan alle persoon lijke overwegingen naar den achtergrond. Aarzelt niet langer! Schaart U achter de A.-R. banier. Als de Koning roept, blijve niemand achter! Het Bestuur der A.-R. Kiesvereen. (Eiken avond wordt zitting gehouden in het Administratielokaal der> „Nieuwe Leidsche Courant".) Met Hemelvaartsdag naar I I FOTO-ATELIER „BONGENAAR' f Alleen gevestigds I Apothekersdijk27, Tel.308 I Het beste adres voor een moderne foto -i van U zelf, Uw baby, Uw gezin S 5144 Aanbevelend: W. BLEUZE Jr. CHILI-SALPETER en andere Kunstmeststoffen, uit voorraad leverbaar. 4273 C. v. VLIET, Rijn- enSchie- kanaal Leiden, Tel. 1428. KINDERWAGENS to koop aangeboden, zoo goed ala nieuw, voor billijken prij. Te zien: Middelweg 17a. 3371 OOOQOOQCöOOOQGOOOOOGÖOOCOOGOQOGGCCCQQOOOOO Het GOEDKOOPSTE MEUBEL- MAGAZIJN is alleen gevestigd 3364 HAARLEMMERSTR. 173. Ruime keuze van alle soorten MEUBELEN. Prima afwerking - Altijd het laagste in prijzen. TELEFOON 2080 - GEEN FILIALEN, Beleefd aanbev., Fa. GE3R, RAMAKERS. ÖQOOCC^StXKSODOOCOOOCOCXXXXXJCOOCOCOaCöSOCp v h. Firma J. C. BERNARD

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1923 | | pagina 4